HUWELIJKEN van Zoetermeerders 1576 - 1605

 

Samengesteld uit bronnen uit Delft, Leiden, Nootdorp, Wilsveen en Zoetermeer

 

 

ADRIAEN Janss, mandemaecker, van Zoetermeer,

   & Annetgen Dircxdr, van Leyden.

   DTB Leiden Ondertr.reg. A, f. 97v otr. 13-5-1581.

   Getuige: Tryntgen Gerritsdr., haer moeder

 

AERIAEN Leendertz (Corffbreijer), wednr. van Soetermeer, woon. tot  Wilsveen,

   & Annetge Jacobsdr.

   Wilsv. 22,44v getr. 18-7-1604.

 

ARIAEN Michielsz (Verdij), jg. van Segwaert,

   & Aeltghen Lenaertsdr., jd. van Wilsveen

   Wilsv. 22,44v getr. 7-12-1603.

 

ADRIAAN Pietersz, timmerman, jg. van Zoetermeer,

   & Marytgen Jans, jd. van Leyden.

   Leiden E f. 138 otr. 20-10-1604.

   Consent: meester Cornelis Wolff van Braeckel Speelman, zyn bekende

            Annetgen Cornelisdr, haer bekende

 

BASTIAEN Martensz, jg. onder Soetermeer,

   & ........... (niet ingevuld).

   Nootd. 31,39 otr. dec. 1601 (besiet hier van ‘t Wils­veense besch).

 

BASTIAEN Martensz, jg. onder Soetermeer

   & Tryntghe Dircksdr., jd. onder Notorp.

   Wilsv. 22,44 getr. 26-12-1601.

 

DIRCK Adriaenszn (Visscher), jm. van Zoetermeer,

   & Adriaentgen Willemsdr, jd., w. opten Misthoren.

   RA Zoetermeer 6,155v otr. (gerecht) 23-3-1603.

 

DIRCK Cornz, van Zoetermeer, won. tot Leyden,

   & Barbar van Brugge, wede. v. Caerl Puppijn

   DTB Leiden Ondertr.reg. A, f. 180 otr. 30-3-1585.

   Getuigen: Thonis Fransz Znyder

             Jannetgen Joostdr.

 

DIRCK Cornelisz (Hillebrants)

   & Maritghen Simonsdr

   Nootd. 31,38v getr. 11-3-1601 (met getuijchenisse van Soetermeer)

 

DIRCK Martensz

   & Maria Symonsdr.

   Nootd. 31,38v getr. 11-6-1600 (met getuijchenisse van Soetermeer)

 

EWOUET Gysbrechtz, wednr., tot Wilsveen,

   & Claesien Crynendr, jd. in Soetermeer.

   Wilsv. 22,41 getr. 9-2-1597.

 


EGGERT Jansz (Cluyt), jg., woonachtich opt Scheijt,

   & Aeriaentge Simonsdr., jd. van Wilsveen.

   Wilsv. 22,41 getr. 13-12-1598.

 

VOP Pietersz, ..eth?

   & Aeffgen Corndr, tot Soetermeer.

   DTB Leiden Ondertr.reg. A f. 60v otr. 14-12-1577.

 

GYSBRECHT Janss (Cock), jg. van Soetermeer,

   & Aeffyen Wiggersdr, van Noodtdorp.

   Nootd. 31,37v getr. 26-1-1597.

 

HILLEBRANT Ariensz (Sman), won. aent Scheyt,

   & Maertgen Cornelis, jdr. van Stompwyck.

   Nootd. 31,37 getr. 4-9-1594.

 

JAN Arentsz (Bien), jg. van Soetermeer,

   & Immetgen Lenaertsdr., jd. van Wilsveen.

   Wilsv. 22,44v 28-12-1603 getuijchenisse gegeven om 31-12-1603 tot Soetermeer getrout te werden.

 

JAN Jacopss (van Haerlem), woon. tot Soetermeer,

   & Catharyne Pietersdr., lest wede. v. Cornelis Symensz, won. tot  Benthuysen.

   Huw. voorw. 14-2-1604 (Not. Arch. Leiden v/d Wuert, no. 32, f. 37)

   Consent: Aelwyn Pieter Corsz, haer broeder

 

JAN Claess, jg. van Nootdorp,

   & Neeltge Jans, jd. tot Soetermeer.

   Nootd. 31,35v getr. 30-4-1589.

 

JAN Corneliss (Comen), van Zoetermeer,

   & Nijesgen Michielsdr, van Voirburch.

   Huw. Voorw. 11-6-1579 (Not. Arch. Delft 1507, f. 105).

   Consent: Cornelis Pieterss (Comen), zijn vader

            Marritge Euwoutsen, zijn moeder

            Adriaen Pieterss, syn oom

            Willem Jacobss, Laeckencooper in “Die Cleijne Spiegel” tot Delft, haer oom

            Heyndrick Andriess, van Zoetermeer, haer oom

            Jan Barentss, van Voirburch

 

JAN Lenaertss, jg., hoemaecker, van Zoetermeer, woon. in “De Vergulde Hoet” int Oosteynde,

   & Annetge Kors, wede. v. Pieter Jansz, brouwersknecht, woon. aen de Molslaen.

   Delft 123, f. 133v otr. (gerecht) 8-12-1590.

   Delft 1, f. 38 getr. (gerecht) 23-12-1590.

 

JAN Pietersz, jg. van Segwaert,

   & Sebastiaengen Lenaersdr, jd. van Wilsveen.

   Nootd. 31,37 getr. 21-11-1593.

 

JORIS Dircksz (Schenck), jg. van Soetermeer,

   & Maertge Jans, jd., won. tot Wilsveen.

   Wilsv. 22,40 getr. te Wilsveen 17-6-1584.

 


CLAES Jacobsz, jg. onder Notorp,

   & Engeltghen Cornelis, jdr. van Soetermeer.

   Nootd. 31,38 otr. 21-11-1599; getr. te Delff.

 

CLAES Claesz (Baes), van Soetermeer,

   & Grietghe Sijmonsdr, van Wilsveen.

   Wilsv. 22,44 na 29-4-1601 nae Soetermeer getrocken om aldaer bevesticht te werden.

 

CLAES Cornelisz, jg. van Notorp,

   & Maritghen Cornelisdr., jdr. van Soetermeer.

   Nootd. 31,39 getr. 9-12-1601.

 

CORNELIS Adriaensz, jg. van Soetermeer,

   & Neeltghen Louwerisdr., van Wilsveen.

   Wilsv. 22,44 29-4-1601 attestatie gegeven om doensdaech daernae off tot Soetermeer off binnen Delff bevesticht te werden.

 

CORNELIS Lourisz, jg. van Nootdorp,

   & Maertge Pieters, jd., beyde won. tot Soetermeer.

   Nootd. 31,36 getr. 29-4-1590.

 

CORNELIS Pietersz Sloothaecken, jg. van Soetermeer,

   & Maertge Claes, jd. van Sevenhuisen.

   Wilsv. 22,40 getr. te Wilsveen 19-10-1586.

 

CORN. Zymonss, jg., woon. te Zegwaert,

   & Grietgen Heyndrix, jd., woon. aen de Burchwalle.

   DTB Delft 123, f. 133v otr. (gerecht) 8-12-1590

   DTB Delft 1, f. 38 getr. (gerecht) 23-12-1590.

 

LENERT Doessen, won. op Segwaert, geass. met zijn broer Mees Doessen, won. tot Voorhout

 & Marijtgen Jans, wed. van  Wouter Cornelisz Bijl, in leven schout van Zegwaart

Notarieel Leiden 62/216 dd. 10-10-1598 huwelijkse voorwaarden

 

LEENDERT Claesz Sommer, jg. van Nootdorp,

   & Maertge Cornelis, jd., won. opt Scheit onder Soetermeer.

   Nootd. 31,35 otr. 10-2-1585; getr. te Soetermeer.

 

LENAERT Lenaertsz (Roon)

   & Maritye Joostendr, beide woonachtich onder Soetermeer.

   Nootd. 31,38v getr. 20-2-1600.

 

LOURIS Jansz

   & Jannetgen Gerytsdr

   Huw. voorw. 26-4-1587 (Not. Arch. Leiden 27, f. 208, dd. 20.12.1599)

 

LOURIS Lenaerts, won. tot Segwaert,

   & Marytge Claesdr., won. in Segwaert.

   Huw. voorw. Not. Leiden 29, no.163, 25.8.1601.

   Consent: Claes Meynaertsz., haer vader

 

MAERTEN Corn, van Noortwyck,

   & Intgen (of: Jutgen) Arentsdr, van Zoetermeer.

   DTB Leiden, Ondertr.reg. A, f. 41otr. 13-10-1576.

   Consent: Symon Arenss, van Noortwyck

            Appellonia Jansdr, van Voorschoten

 


BARTHOLOMEES Hendricxz, wednr., van Zoetermeer,

   & Aeltgen Sanders, van Dyffolt, wede. v. Henric Aelbertsz van Witmont.

   DTB Leiden Ondertr.reg. D, f. 33v otr. 27-3-1598.

   Getuigen: Macharius Zebes, zyn bekende

             Aeltje Pieters, haer bekende

 

MEES Henricxz., houtsager, wednr. v. Aaltgen Sanders, van Zoetermeer,

   & Sara Michiels, wede. v. Huyg Jansz, van Vlissingen.

   DTB Leiden Ondertr.reg. E, f. 84 otr. 31-10-1603.

   Getuigen: Maerten Jacobsz, zyn bekende

             Tanneken Janss

  

MAURYN Wouters, jg., won. an de Capelle,

   & Maertgen Willemsdr., jd. van Soetermeer.

   Wilsv. 22,41 getr. 10-7-1594.

 

PIETER Andriesz, van Soetermeer,

   & Maritghe Dircksdr, van Wilsveen.

   Wilsv. 22,44 28-10-1601 getuychenisse gegeven om doensdaechs daeraen tot Soetermeer getrout te werden.

 

PIETER Jansz, jg. van Wilsveen,

   & Maertyntge Willems, jd. van Soetermeer.

   Nootd. 31,36 getr. 7-5-1589.

 

PIETER Pietersz Cleermaecker, jg. van Soetermeer,

   & Jannitge Willems, jdr., beyde won. tot Wilsveen.

   Nootd. 31,35 getr. 28-9-1586.

 

SIJMON Leenderz (Mondius), van Soetermeer,

   & Neeltije Cornelisdr. (Keyseroom), aen den Ommedijck.

   Wilsv. 22,41 getr. 17-1-1599.

 

WERREBOUT Claesz, van de Groenewech,

   & Jannetge Dircksdr, tot Wilsveen.

   Wilsv. 22,44v 20-2-1605 getuijgenisse gegeven om tot Soetermeer bevesticht te werden.