Index Doopboek 

Nederduits Gereformeerde Kerk te Zoetermeer

1586-1600

 

 

 

 

l. Dopen van kinderen uit Zegwaard 1586-1594 en 1599-1600 ;

2. Dopen van kinderen van vreemdelingen 1586-1597;

3. Dopen van kinderen uit Zoetermeer 1590-1592; 1594-1595.

 

(D.T.B. Zoetermeer, archief 19, inv.nr. 1 en 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerking: Jaap Heemskerk, Voorburg 3 juli 1987 (Herzien 19 april 2003)

 

Digitalisering: Teun van der Vorm, Zoetermeer 16 februari 2003


-1-­

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

 

Inhoud  ....................................................... 2

 

Transscriptie (geordend op voornaam van de vader) ............. 3-36

 

Index op familienaam ......................................... 37-40

 

Index getuigen op voornaam ................................... 41-65

 

 

 

 

 


-2-

 

AELBRECHT Jacobss (uit Soetermeer)

   2,4 29-9-1591 Borger get. Aelbrecht N., Paulus Franss van

                             Bleeswick, Neeltgen Borgrnsdr.

 

AELBRECHT Corneliss (uit Soetermeer)

   1,39 31-1-1593 Magdaleentgen get. Cornelis Arientss, Geertgen

                                     Cornelise, Merritgen Der­ricksen

 

ABRAHAM Janss, Secretarius (uit Segwaert)

   1,17 16-8-1589 Jacob   get. Gerard van Wijngaerde, Wijnant van

                               Beeck, de huijsvrou van Arijaen

                               Janss, aen den Dam

   1,27 20-2-1591 Joannes get. Wouter Corneliss (Schout), Andries

                               Claess Kester, Merritgen Sijbrantse

   1,40 24-2-1593 Derrick get. Govert Jacobs (uijt Sgravenhage)

 

ADOLF Pieterss

   1,78 3-3-1591 Maria get. Leentgen Meess, Maritge Arisen, Hen­drik

                            Corss, des moeds. broed.

 

ALUWEN Janss (uit Segwaert)

   1,31 25- 8-1591 Joannes get. Joost Aluwijn, Leentge Francken, de

                                huijsvrou van Piter Floriss, Frans

                                Jacobss, Heijlken van Dordrecht, de

                                huijsvrou van Claes Franss

   1,42  7- 6-1593 Jacob   get. Cornelis Korssen, Pieter Tessen,

                                Lijsbeth Aluwijn, Merritgen Janse

   1,47 26-12-1599 Agneta  get. Jacob Adriaenss, Aeltgen Adriaenss,

                                N. Aluwynsdochter, Merten Jacobss

 

ALUWIJN Corneliss (uit Soetermeer)

   2,7 22-5-1594 Elijsabeth get. Appolonia Cornelisen, Merritgen

                                 Cornelisen, Sijmon Corneliss

 

AMBROSIUS Harmanss (uit Segwaert)

   1,49 16-4-1600 Geertgen get. Jnge Pietersen, Aegtgen Derricksen,

                                Thijmon Cornelis Hobol

 

ANDRIES Adriaenss (uit Zoetermeer)

   2,2 10-3-1591 Wilhelm get. Hendrick Jacobss van Delff, Cornelis

                              Lenaerdtss Crijchsman, Mertijntge

                              Willemsen

 

ANDRIES Derrickss (uit Segwaert)

   1,7 21-12-1587 Lijsbeth get. Jacob Janss (van Leyden), Claer

                                Jansen, de suster van Jacob Janss,

                                Jan Derrickss, Derrickr. Pieterss

 

ANDRIES Claes Custos (=Coster), (uit Segwaert)

   1,7 22-11-1587 Salomon get. Arijaen Sijmonss van Berkel, de

                               huijsvrou van Claertgen Crijnen­

                               dochters broeder (van Delft)


-3-

­

ANTONIS van Es(the)

   1,74 15-4-1588 Margrieta  get. Grietgen de huijsvrou van Le­naert

                                  Hermenss, Maijken Arijaen­sen, Jan

                                  Gielenss

   1,77  8-4-1590 Elijsabeth get. Adriaen van Poel, Bethgen de

                                  huijsvrou van Jan Gieliss, Eli­-

                                  zabeth Joris (ionge maget)

 

ANTHONIS Anthonis (uit Segwaert)

   1,30 14-7-1591 Merritgen ) get. Pieter Janss, Neeltgen Amen, An­-

                  Neelken   )      neken Claese

 

ANTONIUS Hendrickss Barbier (uit Segwaert)

   1,28 15-4-1591 Lenaert get. Hilgem Claes, Mees Janss, Cornelis

                               Lenaertss

 

ANTONIS Hendrickss (uit Segwaert)

   1,35 11-6-1592 Wilhelm get. Aefken N. ende des moeds. broed.

 

ANTHONIS Hendrickss (uit Soetermeer)

   2,10 13-11-1594 Adriaen get. Cornelis Hendrickss, Derrick Cor­

                                neliss op de (....)veen, Neeltgen

                                Lenaertsen

 

ANTHONIS Severss

   1,88 15-9-1596 Anna get. Anneke L(....)lis, Wouter Cor. Bijl,

                            Merrijtge Janss

 

ARIJAEN van (de) Poel (van Dermonde)

   1,71 28-6-1587 Joannes of Hans get. Peter Gellinck (van Dermon­-

                                       de), de huijsvrou van mees­ter

                                       Lambert (mede van Der­monde)

   1,74 12-3-1589 Anna            get. Antoni van Es, Anna Schoutet

 

ADRIAEN de Vork

   1,83 12-9-1593 Maria get. –­--

 

ARIJAEN Arijaenss (uit Segwaert)

   1,12 18-12-1588 Volcken get. Merritge Adijaen of Sijmon Crij­nen,

                                Grietge Pieterse, Jan Arij­aens, des

                                vads. broed.

 

ARIJAEN Arijaenss, met de een handt (uit Segwaert)

   1,5 19-4-1587 Anneken get. Cornelis Arijaenss, des vaders broe­-

                              der, of Philips Speelman, Leentgen de

                              naijster, Merritgen Neelen, weduwe van

                              Marten Derrick Neel Jans

 

ADRIAEN Adriaenss (uit Segwaert)

   1,28 24-3-1591 Nicolaus get. Cornelis Janss Robol, Jannekin Pie­-

                                terse (tot Nootdorp), Berthout Cor-

                                nelis

 

ADRIAEN Adriaenss (uit Zoetermeer)

   2,3 26-6-1591 Joost get. Jan Vranck, Adriaen Derrick Joostens ,

                            Merritgen Martensen


-4-

 

ADRIAEN Adriaenss (uit Zoetermeer)

   2,3 27-8-1591 Cornelis get. Neeltge Adriaensen, Aluwen Corne­liss,

                               Wilhelm Corneliss

 

ADRIAEN Adriaenss (uit Segwaert)

   1,40 19-4-1593 Magdaleentgen get. Emmeken Hendrickse, Trijntgen Aris,

                                     Cornelis Ariss

 

ADRIAEN Adriaenss (uit Soetermeer)

   2,11 1-2-1595 Claesken get. Jacob Volkertss, Adrijaentgen Clae­sen,

                               Neeltgen Jansen van Rotterdam

 

ADRIAEN Adriaenss (uit Soetermeer)

   2,12, 2-4-1595 Mouriaen get. Claes Janss, Pieter Sijmonss, Mer­ritgen

                                Adriaensen

 

ADRIAEN Derrickss (uit Soetermeer)

   2,8 4-9-1594 Neeltgen get. Jacob Janss, Bethgen Derricksen, Mer­ritgen

                              Jansen

 

ARIJAEN Derrick Jan (uit Segwaert)

   1,5 30-3-1587 Peter get. Jnge Arijaenss, Franck Lenertss, Neelt­ge Damen

 

ADRIAEN Derrick Joosten (uit Soetermeer)

   2,11 11-1-1595 Marten, Japeken get. Cornelis Hilbrand, Derrick Mar-

                                       tenss, Merritgen Martensen, Mer-

                                       ritgen Jansen

 

ARIJAEN Derrickss Bilman (uit Segwaert)

   1,9  24-4-1588 Cornelis get. Jan Corneliss (op de Horn), de huijsvrou

                                van Jonge Jan Piersn, Derrick Corneliss

                                mager moort

   1,29 21-4-1591 Johan    get. Gerrit Gabrielss, Anneken Werbouts, Cor-

                                nelis Reijgers van Catwick

 

ARIJAAN Huijgenss (in Catwick)

   1,82 3-7-1588 Mechtelt get. –

 

­ARIJAEN Hubrechtss (uit Segwaert)

   1,10 18- 9-1588 Hubrecht   get. Claes Mertenss, Claes Hen­drickss,

                                   Ploentgen Goessenss

   1,32 20-10-1591 Appolonia  get. Arijaentge Hubrechtse, Jan Adri­aenss,

                                   Mechtelt Adriaense

   1,45  2- 1-1594 Elijsabeth get. Jan Adriaenss van den Houck, E­lizabeth

                                   Adriaense, Merritge Cornelise

   1,51 24-12-1600 Claes      get. Pieter Pieterss, Wilhelm Wil­lemss,

                                   Merrijtgen Adriaensen

 

ADRIAEN IJmantss (uit Segwaert)

   1,43 31-10-1593 Daniel get. Ploen Corneliss Decker, Dingeman Corneliss,

                               Lenaert Harmanss, doch Jan Anthoniss quam

                               alst was gedoopt


-5-­

 

ARIAEN Jacobss Joosten (op de Groenewech)

   2,4 6-10-1591 Laurens get. Cornelis Joostenss, toegenaemt Speruijter

 

ARIJAEN Janss (uit Segwaert)

   1,14 12- 2-1589 Janneken         get. Marck Derrickss, Merritge IJ-

                                         woutse, Trijntge Joos­tensz

   1,25 11-11-1590 Joannes )  twij- get. Cornelis Derrickss, Jenneken

                   Lenaert ) lingen      Derrickse, Arijaen Adriaenss,

                                         Joris Willems, Lenaert Lenaertse,

                                         Lys­beth Adriaense

   1,42  6- 6-1593 Derrick          get. Cornelis Janss, Derrick Jacobss,

                                         Willemken Mar­tenss

 

ADRIAEN Janss (uit Segwaert)

   1,36 16-8-1592 Cornelis get. Jan Crijtien, Trijntge Japen, Ael­brecht

                                Corneliss

 

ADRIAEN Janss Snyder (uit Segwaert)

   1,51 26-12-1600 Maria get. –

 

­ADRIAEN Claess (uit Segwaert)

   1,27 17- 2-1591 Magdaleentgen get. Merritgen Janss, Schoutinne,

                                      Neeltgen Jacobse, Pieter Ga­briels

   1,37 11-10-1592 Cornelis      get. Jan Harmanss, Adriaen Corne­liss ende

                                      des Schout van Seg­waerts suster

   1,46 26- 1-1594 Jacob         get. Magdaleentgen, Secretaris huijsvrou,

                                      Wilhelm Claess, Cornelis Claes.

 

ARIJAEN Corneliss (uit Segwaert)

   1,13 8-1-1589 Aechtgen get. Aeltge Hugen, Willem Arijaenss, Mer­ritgen

                               Louwen

 

ADRIAEN Corneliss (uit Segwaert)

   1,19 Z1-2-1590 Joannes get. Claes Aertss, Merritgen Derrickse, des

                               cuijpers dochter

 

ADRIAEN Corneliss (uit Segwaert)

   1,19 25- 2-1590 Barbara get. Eggert Corneliss, Trijntge Hen­drickse,

                                Wentgen Claesen

   1,44  1-12-1593 Barber  get. Cornelis Pieterss, Weijntgen Clae­sen,

                                Barber Gielen

 

ADRIAEN Corneliss (uit Segwaert)

   1,27 3-2-1591 Cornelis get. Claes Martess, Lenaert Adriaenss, Barber

                               Janse

 

ADRIAEN Corneliss

   1,81 24-1-1593 Jacob get. Sijmon Corneliss, Jnge Adriaenss van Pinakel,

                             Adriaentgen Jeronen


-6-

 

ADRIAEN Corneliss

   1,85 27-3-1595 Adriaen get. Pieter Adriaenss van Berckel, Jeroen

                               Severss, Aechtgen Corelisen van Ber­kel

 

AERT Corneliss

   1,89 26-12-1597 Corneliss get. Bethge Ommers, Corn(....) Corn(....),

                                  Harm(....) Berentss

 

ADRIAEN Corneliss (Buÿtenwech/Pronck), (uit Segwaert)

   1,31 4-8-1591 Maria of Merritgen get. Adriaen Claess, Merritgen

                                         Hendrickse, Grietgen Cor­nelise

 

ADRIAEN Corn. Pronck (uit Segwaert)

   1,50 22-11-1600 Neeltgen get. Jan Corneliss, Trijntgen Hendrick­sen,

                                 Trijntgen Cornelisen

 

ARIJAEN Corneliss, Secretaris (uit Segwaert)

   1,11 16-10-1588 Cornelis  get. Jan Harmenss, Claes Classs, Aechtgen

                                  Corneliss, des vaders suster

   1,28 15- 4-1591 Roecktgen get. Pieter Janss (van Delff), Trijnt­gen

                                  Janse (Schoutinne van Voor­burch),

                                  Anneken Cornelise, de huijsvrou van

                                  Claes Baetss (=Baes)

   1,42  8- 8-1593 Joannes   get. Marten Adriaenss, Adriaen Claess,

                                  Merritgen Joostene

 

ARIJAEN Corneliss Spit (uit Segwaert)

   1,5 26-4-1587 Joannes of Jan get. Neeltgen Corneliss, des vaders suster

 

ARIJAEN Corneliss Spit (in Catwick)

   1,17 28-5-1589 Margriet of Grietgen get. Jeroon Severss

 

ARIJAEN Corneliss Verwer (uit Segwaert)

   1,1 2-11-1586 Ploen get. Aris Lourenss (van Berkel), Cornelis Pioenen

                            (van Buschcoop), Delila N. (van Benthuijsen)

 

ADRIAEN Corss (uit Soetermeer)

   2,9 18-9-1594 Cors get. Lenaert Corss, Lenaert Lenaertss Stijff, Mer-

                           ritgen Jacobsen

 

ADRIAEN Mathijss (uit Soetermeer)

   2,7 15-5-1594 Derrick get. Merritge Willemsen van Leijden, Adri­aen

                              Ariss Ionckgesel

 

ARIJAEN Meijnerss (uit Segwasrt)

   1,7 15-11-1587 Marten ) twee-  get. Eggert Corneliss, Lenaert Le-

                  Willem ) linge       nerts, Ian Pijen, Mees Janss,

                                       Ploontge Janss, Neeltge Lenertse

 

ADRIAEN Gielen (uit Segwaert)

   1,24 5-6-15.. Neeltgen get. Merritge Lenaertse, Arijaentge Allers,

                               Antonis N. (van Sevenhuijsen)


-7-

 

ADRIAEN Michielss

   1,89 30-3-1597 Mertijntge get. Henderick Adr. Leeuw, Lijs(....)

                                  Gerritss, Leentge Thonen

 

ARIJAEN Pieterss (uit Segwaert)

   1,7 20-12-1587 Aelbrecht get. Occor, Floor Mich., Brechtge Ael­brechtss

 

ARIJAEN Pieterss (uit Segwaert)

   1,14 19-2-1589 Abraham get. Philips Pieters, Jan Corneliss ende Immeken

                               Cornelis, beijde des. moeds. broed. ende

                               suster

 

ADRIAEN Pieterss (uit Segwaert)

   1,21 30-9-1590 Geertruijt get. Jan Willemss van Delff, Magda­leentge

                                  Cornelise (van Blees­wick), Gertgen

                                  Roocken, mede van Bleeswick

 

ADRIAEN Pieterss (uit Zoetermeer)

   2,3 26-5-1591 Arijaentgen get. Derrick Corneliss, Merritgen Pie­tersen,

                                  Merritgen Adriaenss

 

ADRIAEN Pieterss (uit Zoetermeer)

   2,3 27-8-1591 Pieter get. Cornelis Aelbrechtss, Daentgen Corne­lissen

 

ADRIAEN Pieterss (uit Segwaert)

   1,38 15-11-1592 Aeltgen get. Cornelis Pieterss, Trijntgen Mer­tensen,

                                Merritge Jorisen, van Delffgau

 

ADRIAEN Pieterss (uit Segwaert)

   1,40 28-2-1593 Merritgen get. Jan Pieterss, Merritgen Adriaense,

                                 Trijntgen Claese

 

ADRIAEN Pieterss Janss (uit Zoetermeer)

   2,2 6-3-1591 Nicolaus get. Merritgen Pieters, Cornelis Thijmonss

 

ARIJAEN Peterss Bije (uit Segwaert)

   1,4 30-3-1587 Arijaen get. Jan Ghijsbrechtss, Franck Corneliss (van

                              Bleeswick), Merritgen Corn., des moeds.

 

ADRIAEN Pieterss Leeu (uit Segwaert)

   1,21 12-8-1590 Johan get. Teuwe van Bleeswick, Cornelis Pie­terss, des

                             moeds. broed., Merritge Janse

 

AIJAEN Pier Schouten (uit Segwaert)

   1,1 5-10-1586 Piter get. Arijaen Damms (van Sevenhuijsen), Cor­nelis

                            Janss (van de Ruggeveen), Ploont­gen Cornelise

 

ARIJAEN Pieterss (Schouten), (uit Segwaert)

   1,9 17-7-1588 Pieter get. Cornelis Michelss, Crijntgen Damen, Cornelis

                             Damen


-8-

 

ARIJAEN Wouterss (uit Segwaert)

   1,11 30-10-1588 Jacob   get. Cornelis Janss Backer, Jan Arij­aenss,

                                Merritgen Jacobss

   1,29 12- 5-1591 Derrick get. Pieter Hillebrantss van Sevenhuij­sen,

                                Jacob Jans, Commertge Derrick­se

   1,45 23- 1-1594 Joost   get. Jan Corneliss, Hendrick Janss, An­neken

                                Janse

 

BARTHOLOMEEUS

   zie: Mees

 

DAVIDT Sijmonss (uit Segwaert)

   1,26 30-12-1590 Maria   get. Jan Martenss, Geertge Arisen

   1,37 27- 9-1592 Adriaen get. Jan Wouterss ende de huijsvrou van Derrick

                                Pieters

 

DERRICK Laguijlon

   1,80  4-10-1592 Joannes  get. Jan Laguijlon, Margrieta de Coeg(.)

   1,85 29- 1-1595 Jenneken get. Jenneke van Nijwerf

 

DIERICK Adriaenss (uit Segwaert)

   1,51 17-12-1600 Adriaen get. Cornelis Adriaenss, Dijwer Adri­aenss,

                                Cornelis Pieterss

 

DERRICK Adriaenss Cuijper (uit Segwaert)

   1,20  5-5-1590 Nicolaus get. Derrick Claess, Lijsbeth Claese, Cornelis

                                Corneliss van Delff

   1,29 26-5-1591 Nicolaus get. Derrick Claess, Lijsbeth Claesen, Cornelis

                                Corneliss

 

DERRICK Adriaenss (uit Soetermeer)

   2,9 9-10-1594 IJsbrant ) twij-  get. Sijmon Claess, Derrick Wijten,

                 Johan    ) lingen      Hubert Pauluss, Claes Janss,

                                        Aeltgen Jansen, Geertgen

                                        Adriaensen

 

DERRICK Gerritss (Conÿnenburg), (op Segwaert)

   1,4  30- 3-1587 Claertgen of Clara get. Derrick Willemss, Trijnt­gen

                                           Derricksen, Hilleken Jansen

   1,17  2- 7-1589 Fijtgen            get. Brechtgen Derrickse, Lijsbeth

                                           Arij­aensen, Cornelis Janss

                                           Groen

   1,33 22-12-1591 Pieter             get. Cornelis Pieterss Stompwijk,

                                           Franck Lenaertss, Barber

                                           Jacobsen

 

DERRICK Ghysbrechtss alias Prins (uit Segwaert)

   1,3 8-2-1587 Merritgen get. Arent Ghijsbrechtss, Margrieta Jan­sen, de

                               huijsvrou van Cornelis Ger­ritss, Martijnt-

                               gen Thonisen tot Wilsfeen


-9-

 

DERRICK Jacobss Tenden (van Catwick)

   1,14 12-2-1589 Merritgen ) twij-   get. Wilhelm Claess, Arijaentgen,

                  Aeltgen   ) lingen       woenende aen den Cleijwech,

                                           Arijaen Pie­terss van Wassenaer,

                                           Mer­ritgen Jansen, bij den Leij-

                                           denschen Dam, Merrit­gen Pieter-

                                           Pietersen, aen den Groenewech,

                                           Mechtelt Sij­monsen te Berkel,

                                           Corne­lis Willemss

 

DERRICK Janss (bij Catwick)

   1,5  26-4-1587 Grietgen  ) twee-  get. Jan Janss aen de Vijfsluijsen,

                  Merritgen ) lingen      Paulus Corne­liss te Papswoude,

                                          Merrit­gen Sgrevendochter te

                                          Delfgau, Claes Pieterss Neel

                                          Janss op Segwaert, Grietgen

                                          Gerritsen van Se­venhuijsen,

                                          Merritge Arij­aensen te Seven-

                                          huijsen woonende

   1,18 17-9-1589 Gerrit             get. Willem Janss, Leendt Crij­nen,

                                          Margrieta Gerritsen

 

DERRICK Janss (uit Segwaert)

   1,15 19-3-1589 Derrick (de vader was doot) get. Hilgom Vol­brechtse,

                                                   Corne­lis Janss Robol,

                                                   Derrick Jacobss

 

DERRICK Janss

   1,87 5-5-1596 Krijn get. Lenaert Crijnen, Jngetgen Crijnen, Sij­mon

                            Corneliss

 

DERRICK Jan Floren

   1,84 11-4-1594 Jacob   ) get. Jan Janss, Cornelis Thoniss, Lenaert

                  Adriaen )      Adriaenss de Rijnen, Willem Janss,

                                 Daentgen Cornelisen, Anna Corneliss

 

DERRICK Corneliss (uit Segwaert)

   1,7 29-11-1587 Aechtgen get. Peter Goverss, Arijaentgen Pieter­sen,

                                Sijtgen Pietersen

 

DERRICK Corneliss (uit Segwaert)

   1,40 14-2-1593 Geertgen get. Derrick Jacobss Traf, tot Seven­huijsen,

                                Crijntgen Jacobsen, Brechtge Jansen tot

                                Delff

 

DERRICK Corneliss (Dirckman), (uit Soetermeer)

   2,5 13-10-1591 Nijsken get. Arijaentge Martenss, Jan Derrick­mans,

                               Merritgen, de huijsvrou van Pier Lou

                               Straetsen

 

DERRICK Lenaertss (uit Soetermeer)

   2,10 13-11-1594 Marten get. Derrick Martenss, Merritgen Der­rickss,

                               Anthonis Lenaertss

 

DERRICK Lenaertss luit Soetermeer)

   2,12 9-4-1595 Pietertgen get. Merritge Lenaertss, des kints va­ders

                                 suster


-10-

 

DERRICK Martenss (uit Segwaert)

   1,21 23-9-1590 Marten get. Philips Martenss, Paridon Derricks, Merritge

                              Martensen

 

DERRICK Martenss (uit Segwaert)

   1,35 26-4-1592 Arijaentgen get. Adriaen Pieterss, Merritgen Cry­nen,

                                   Lijsbeth Claes

 

DIERICK Pieterss (uit Segwaert)

   1,49 3-4-1600 Maria get. Gerrit Chiesen, Barber Janss, Merritgen N.

 

DERRICK Willemss (Conijnenburg), (op Segwaert)

   1,5   3- 5-1587 Merritgen get. Arijaen Willemss, Ploentgen Corneli­sen,

                                  Geertgen Arijaensen

   1,35 24- 5-1592 Claertgen get. Cornelis Corneliss, Mechtelt Sij­monsen,

                                  Hilleken Janss

   1,50  1-10-1600 Maria     get. Adriaen Willemss, Merritge Willemsen,

                                  Merrijtgen Derricksen

 

LOE (=DOE) van ...........

   1,72 29-11-1587 Crijntgen get. Merritge Cornelisen de huijsvrou van

                                  Philips Tende van Segwaert, Arijaen

                                  Corneliss, Secretarius van Segwaert

 

DOW IJskens (uit Segwaert)

   1,28 3-4-1591 Dow (de vader was doot) get. Cornelis Michiels en­de des

                                              vads. broed., in wiens

                                              plaetse stont Adriaen Corne-

                                              liss, Secretarius, Merritgen

                                              Jansen, des predicants

                                              huijsvrou­we

 

EGGERT Hubrechtss (uit Soetermeer)

   2,12 5-3-1595 Hubrecht get. Cornelis Eggertss, Leentgen Hu­brechtss,

                               Grietgen Hubrechtss

 

 

FRANCK Lenerts Mollenaer (uit Segwaert)

   1, 1 26-10-1586 Arijaentgen get. Derrick Claess van Benthuijsen, swager

                                    van Franck Lenerts, Neeltgen Lenert-

                                    sen, de suster van Franck was, Merrit-

                                    gen Clae­sen, de suster van Derrick

                                    Claess voors.

   1,13 14- 1-1589 Lenaert     get. Mees Lenertss, Derrick Ger­ritss,

                                    Grietgen Lenertsen

   1,23 ---------- Johan       get. Jan Claess, Trijntgen Derrick­sen

   1,32 27-10-1591 Nicolaus    get. Derrick Adriaenss, Lenaert Claes,

                                    Grietgen Lenaertsen

   1,40 21- 3-1593 Merritgen   get. Trijntgen Lenaertsen, Liduwe Corne-

                                    liss, Pieter Janss in Soe­termeer

   1,50 17- 9-1600 Maria       get. Jan Jacobss, Merritgen Pieter­sen,

                                    Neeltgen Pietersen


-11-

 

FRANS Seraenss (van Lokeren)

   1,71 26-7-1587 Jacomijntgen get. Jan van Doornen (mede van Loke­ren),

                                    Lijsbeth van Drieschen, de huijsvrou

                                    van Sacheus, name­lick Josijntgen Lo-

                                    wijs van Has­peren wt Vlaenderen, noch

                                    Anto­nius N. Wever

 

FREDERICK Mijntgen

   1,73 17-1-1588 Peter get. Arijaen Willemss, Grietgen Jansen, de huijs-

                             vrou van Cornelis Gerritss Backer

   1,77 25-3-1590 Anna  get. Joost van Boogaerde, Anneken Stropers, Leent-

                             ge Erasmos

 

GEERLOF de Snyder (uit Segwaert)

   1,46 29-1-1594 Gerraedt get. Francktgen Janss, Cornel(..) Hen­drickss,

                                Wilhelm Janss

 

GEERLOF Arentss (uit Zegwaert)

   1,30 2-6-1591 Grietgen get. Franck Willemss, de huysvrouwe van M.

                               Heindrick Barbier, Huijgo Wil­lemss huijs-

                               vrouwe

 

GERRIT Derrickss (van Rotterdam)

   1,72 22-11-1587 Nijsken get. --­

 

GERRIT Derricks van Poelgeest (uit Segwaert)

   1,34 23-2-1592 ------ get. --­

 

GERRIT Gabrielss (uit Segwaert)

   1,10  1-9-1588 Michiel  get. Arijaen Michelss, Jan Corneliss, Merritgen

                                Michelss

   1,21 25-8-1590 Johan    get. Adriaen Michielen, Merritge Der­ricks, Pau-

                                lus Gabriels

   1,41  2-5-1593 Neeltgen get. Cors Pieterss, Stijntgen Corneli­sen,

                                Neeltgen Hubrechtsen

 

GERRIT Janss (op de Ruggeveen)

   1,49 2-7-1600 Lenaert get. –

 

­GERRIT Corneliss (uit Segwaert)

   1,26  5-12-1590 Adriaen          get. Franck Lenaertss Moele­naer,

                                         Grietgen Hubrecht­sen, Cors Adri-

                                         aenss

   1,36 30- 8-1592 Adriaen  ) twee- get. Derrick Velleman, Hendrick Wil-

                   Janneken ) linge      lem Joostens, Hendrick N., de

                                         knecht van Jan Ghysbrechtss, A-

                                         rijaentgen Gielen, Aefken Corne-

                                         lise, Merritge Meessen

 

GERRIT Willemss (van Wilsfeen)

   1,77 3-6-1590 Margareta get. –


-12-

 

­GIELIS van Pietegom (van Lokeren)

   1,71  7- 6-1587 Boudewijn         get. Gerrit Rooman (van Loke­ren),

                                          Naentgen Romans of­te Naentgen

                                          van Erke

   1,76 17-12-1589 Joannes           get. Jan Worper, Fransoys Mar­schalck

   1,80 13- 9-1592 Jenneken ) twee-  get. Bethgen Pops

                   Catalina ) lingen

 

GIELIS Janss

   1,87 15-4-1596 Sara get. Grietge, de huijsvrouwe van Lenaert Harmanss

 

GIELIS Reijnier (van Langemarckt wt Vlaenderen)

   1,71 21-6-1587 Jorijntgen get. Jenneken Janse, de huijsvrou van Antoni

                                  de Wever, Trijntgen Arij­ensen, de huijs-

                                  vrou van Cornelis Michelss, Jacob Reij-

                                  nier

 

GOVERT Willemss (uit Segwaert)

   1,21 30-9-1590 Merritgen get. Barbara Claesen, Jngeken Pieters, Abert

                                 Franss

   1,41 27-5-1593 Anneken   get. Adriaen Willems van Sgravenzande, Catrij-

                                 na Willemsen, des vads. sus­ter, Adrij-

                                 aentgen Allers

 

GHIJSBRECHT Cornelis (uit Segwaert)

   1,9 3-7-1588 Jacob get. Ploontge Cornelisen, Hendrick Jacobss, Cornelis

                           Corneliss

 

HANS van Houen (van Antwerpen)

   1,74 15-4-1588 Arijaen get. Peter Corneliss van Breda, borger van Ant-

                               werpen, Merritgen Jansen, de huijsvrou van

                               Wijnant van Beeck

 

HARMEN Berendss (uit Segwaert)

   1,41 9-5-1593 Cathrijn get. Merritgen Willemsen, Merritgen Cor­nelisen,

                               Engelbrecht Barentss

 

HENDRICK Corfbreijder (uit Segwaert)

   1,42 29-8-1593 Cornelis get. Magdalena Lambrechssen, Merten Janss, Jan

                                Wolphertss

 

HENDRICK Arijaenss (uit Segwaert)

   1,14 19-2-1589 Jacob get. Cornelis Allers van den Houck, Lenaert Dig-

                             naerss, Cijtgen Jacobss

 

HENDRICK Derrickss (uit Segwaert)

   1, 5  7- 6-1587 Floris    get. --­

   1,43 13-10-1593 Volcktgen get. Arijaentgen N., namelijck ds huijsvrou

                                  van Adriaen Hendrickss Timmerman

 

HENDRICK Gerrits (uit Segwaert)

   1,34 16-2-1592 Geertruijt get. Gerrit Tas, Merritge Cornelisen, Leent-

                                  gen Lou Franss huijsvrouwe

 

HENDRICK Hendrickss (uit Segwaert)

   1,45 23-1-1594 Gerrit get. Jan Ghijsbrechtss, M. Huge van Bent­huijsen,

                              Jenneken Mertenss, Franzijn Hendricksen


-13-

 

HENDRICK Gorneliss (op de Ruggeveen)

   1,3 25-1-1587 Derricksken get. Egger Corneliss in Soetermeer, Geertgen

                                  Gerritsen, Arijaentgen Lenaertsen, ionge

                                  dochter

 

HENDRICK Corneliss (uit Segwaert)

   1,16 23- 4-1589 Gerrit of Geraed get. Merritgen Cornelisen, de huijs-

                                         vrou van Arijaen Meijnens, Jan

                                         Pieterss of Panneken, Jacob Bas-

                                         tiaenss van Bleeswick

   1,38 8-11-1592 Merritgen         get. Allert Pier Janss, Merrit­ge Ger-

                                         ritsen, Geertgen Gerritsen, beij-

                                         de van Bleeswijck

 

HENDRICK Corneliss (uit Soetermeer)

   2,4 15-9-1591 Neeltgen get. Aefken Derricksen, Neeltgen Hen­dricksen,

                               Jacob Jorisz

 

HUBERT Roelen

   1,85 11-1-1595 Marten get. –­

 

HUBRECHT Anthoniss (uit Soetermeer)

   2,12 16-4-1595 Jenneken get. Adriaen de Necker, Merritgen Der­ricksen,

                                Elijzabeth N.

 

HUIJCH Cornelis (uit Soetermeer)

   2,10 13-11-1594 Cornelis get. Jan Corneliss, Allert Joriss, Trijntgen

                                 Claes Jan

­

HUGO Willemss (uit Soetermeer)

   2,1  2-12-1590 Mertijngen get. Nelleken N., de huijsvrouwe van Cornelis

                                  Meess

   2,6 19- 1-1592 Wilhelm    get. Derrick Hendrickss, Gerrit Le­naertss,

                                  Merritgen Hendricksen

 

JNGE Arijaenss (van der Chijs), (uit Segwaert)

   1,2 25-1-1587 Arijaen get. Arijaen Arijaenss, des vaders vader, N. van

                              Sevenhuijsen, ende des vaders moeder

 

JACOB Smit (uit Segwaert)

   1,33 1-12-1591 Nicolaus get. Harman Hendrickss, Hendrick Mees, des

                                Smits knecht, Merritgen Jansen, Pieterken

                                Pietersen

 

JACOB Aluwijn (uit Soetermeer)

   2,4 15-9-1591 Weijntgen get. Crijn Jan Pieren, Merritgen Jansen van

                                Schiedam, Pietertgen, de huijs­vrou van Jan

                                Gabriels

 

JACOB Adriaenss (uit Segwaert)

   1,30 14-7-1591 Cornelis get. Paulus Lenaertss, Sebastiaen Staarts,

                                Lijsken Hendrickss, Mer­ritgen Jansen

 

JACOB Adriaenss (uit Segwaert)

   1,49 9-4-1600 Adriaen get. Hans Lakenvercoper, Crijn Michielsen,

                              Cijtgen Jacobse Aluwijns wijf


-14-

 

JACOB Arijaenss (van Tuijrnout)

   1,70 30-3-1587 Margrieta of Grietgen get. Hendrick Paulusz van Tuijr-

                                             nout, Jenneken Janse, de

                                             huijsvrou van Antoni de Wever

                                             ende N., de huijsvrou van

                                             Bartholomeus N. wt Vlaende-

                                             ren, woenende tot Rotterdam

 

JACOB Adriaan Janss Scheijdmaker (uit Segwaert)

   1,20 15-4-1590 Cathrina get. Aeltgen Claesen, Jan Aluwijn, Hen­drick

                                Goriss ende Hubregh N.

 

JACOB Derrickss (uit Segwaert)

   1,28 31-3-1591 Jacob (de vader was doot) get. Derrick Corneliss, Mer-

                                                 ritge Derrick­sen, van

                                                 Delff

 

JACOB Derrickss (won. tot Mijrt)

   1,76 10-9-1589 Cornelis get. Merritgen Derricksen, Derrick Cor­neliss,

                                Cornelis Janss

 

JACOB Derrickss (Bovenwater), (uit Segwaert)

   1,19 28- 2-1590 Adriaen  ) get. Appolonia Jansen, Nijsken Gie­len,

                   Appolonia)      Claes Aeriaenss, Lenaert Pieters,

                                   Merritgen Cornelisen, Hendrick Ae-

                                   riaenss

   1,33 17-11-1591 Merritgen  get. Cornelis Corneliss, Pietergen Adri-

                                   aensen, Lijsbeth Adriaensen

 

JACOB Gabrielss (uit Segwaert)

   1, 4  1-3-1587 Jan      get. Gerrit Gabrielss, Jan Gabrielss, Ploontgen

                                N., Gerrit Gabrielss wijf

   1,10 25-9-1588 Beertgen get. Huijch Arijaenss Clos, Beeltgen, de huijs-

                                vrou van Cornelis Vrancke, A­rijaentgen, de

                                maget van Neeltgen Willem Joostenss weduwe

 

JACOB Jacobss (uit Segwaert)

   1,46 29-1-1594 Philips get. Cornelis Rolen, Jan Jacob, Geertgen Philips

 

JACOB Janss (op den Molenwech)

   1,13 29-1-1589 Arijaentgen get. Anneken Arijaensen, van Delff, Berent

                                   Derrickss, Anneken Jacob­sen

 

JACOB Janss (in Catwijck)

   1,81 17-1-1593 Lenaert get. Pieter Lenaertss, Claes Hendrickss, Joost-

                               gen N.

 

JACOB Janss Noordtlander (woenende in Catwick)

   1,12 1-1-1589 Jenneken, Jan get. --­

 

JACOB Janss Noortholland (in Catwijck)

   1,86 16-4-1595 ----- get. Jeroen, Jan Corneliss Koman

 

JACOB Janss (Westhoeck), (uit Segwaert)

   1,50 5-11-1600 Jan get. Adriaen Willems, Henderick Janss, Trijntgen

                           Janss


-15-

 

JACOB Corneliss (uit Soetermeer)

   2,1 27-2-1591 Jenneken get. Adriaentge Derricksdochter, Arij­aentge

                              Arisen, Simon Adriaens

 

JACOB Laurenss (uit Soetermeer)

   2,1  9-12-1590 Laurens get. Floer Ghijs, Adriaen Loure(..), Trijntgen

                               Corneliss

   2,6 12- 1-1592 Huijgo  get. Cornelis Ghijss, Cornelis Louwen, Ploentgen

                               Huijgen

 

JACOB Pieter Heijmen

   1,89 24-8-1597 oudt synde ontrent 24 Jaren, int bywesen van syn swager

                  uijt Zeelandt

 

JACOB Volkertss (uit Segwaert)

   1,49 7-5-1600 Helena get. Adriaen Lenaertss, Neeltgen Corneli­sen, Anna

                             Lenaertsen

 

JACOB Volkerts Schoenmaker (uit Segwaert)

   1,38 29-11-1592 Adriaen get. --­

 

JACOB Willemss (uit Soetermeer)

   2,10 13-11-1594 Leenaert get. Huijbert Adriaenss, Jan Adriaenss Pack,

                                 Geertgen Corneliss van Bleeswijck

 

JAN (uit Segwaert)

   1,6 9-8-1587 Gerrit get. --­

 

JAN de Cock (ongeboren van Adingkerck)

   1,71 28-6-1587 Joannes of Jan get. Claes Hubrechtss van Blees­wick

 

JAN van der Lee (wt Ylaenderen)

   1,70 21-9-1586 Joannes get. Lijven van Doornen, Jenneken de huijsvrou

                               van Cornelis Scrijnwer­cker, Josijntgen Gie-

                               lis Huerman, al­le wt Vlaenderen

 

JAN de Stro(e)per

   1,77 22-7-1590 Joannes get. Anneken Hefster, Amala Romans

   1,80 18-5-1592 Johan   get. Anneken Hendricksen, Jan Tarijn

   1,88 26-5-1596 Tobias  get. Michiel Janss, Merrijtge Jansen, An­neke A-

                               driaensen

 

JAN de Wolf (van Lokeren)

   1,75 3-4-1589 Judith get. Gielis van Pietegom, Geraert Rooman, Tanneken

                             Hendriksd., Liduwe Moolle­naers

 

JAN Arijaenss (uit Segwaert)

   1,8 21-2-1588 Merten (de vader was doot) get. Merritgen Arij­aensen,

                                                 Wouter Joostenss, Jan A-

                                                 rijaenss

 

JAN Aerijaenss (uit Segwaert)

   1,10 24-7-1588 Jan (de vader was doot) get. Arijaen Arijaenss, Ploent-

                                               gen Arijaensen

 

JAN Adriaenss (uit Segwaert)

   1,46 13-2-1594 Cornelis get. Derrick Adriaenss, Adr(......) Cor­neliss,

                                Arijaentgen Claesen


-16-

 

JAN Arijaenss van Berkel (woonende op Segwaert)

   1,73 27-3-1588 Arijaentgen get. Sijmon Arijenss, Betgen Jansen, beijde

                                   van Berkel, Jan Corneliss van Bleeswick

 

JAN Adriaenss Gorter (uit Segwaert)

   1,19 4-2-1590 Adriaen get. Berent Derricks, Trijntgen de weduwe van A-

                              driaen Gorter, Cornelis Crijnen

 

JAN Adriaenss (Ruckeveen), (uit Segwaert)

   1,37 1-11-1592 Volcktgen get. Merritgen Claese, Merritgen Adri­aensen,

                                 Adriaen Adriaense

 

JAN Bastiaenss (uit Segwaert)

   1, 9 26-6-1588 Lenaert get. Cornelis Giess. van Benthuijsen, Leen

                               Derrickmans, Merritge Jacobsen

   1,20 13-5-1590 Lenaert get. Pieter Barbier, Merritgen Lenaertsen

 

JAN Frerickss (van Hal tusschen Zutphen ende Deventer)

   1,70 31-5-1587 Joannes of Jan get. Joris Berentss van Latem, Jenneken

                                      Willemse van Ansin­gen

 

JAN Gielss (van Anssingen)

   1,73 13-12-1587 Abraham        get. Jan Willemss, Arijaen Janss, beijde

                                       van Anssingen, Jenne­ken Jansen, de

                                       huijsvrou van Antoni de Wever

   1,76  3- 9-1589 Jan of Joannes get. Jan Jacobss van Ansingen, A­rijaen

                                       Willems van Hordlin­gem, Grietge

                                       Jansen van An­singe

   1,79 23- 2-1592 Antonius       get. Wilhelm Janss van Ansingen, Antonis

                                       van Es, Margrieta Jan Glasemakers

                                       huijsvrouw

 

JAN Gieliss

   1,84 ..-4-1594 Gielis get. Jacob Janss van Driessche, Katrina Stoffels

   1,87 10-3-1596 Sara   get. Maijke Willemsen, Jan Deverijn, Mechtelt

                              Cornelisen

 

JAN Ghijss (uit Segwaert)

   1,11 9-10-1588 Arijaen get. Derrick Derrickss, Lenaert Derricks van

                               Bleiswick, Merritge Ghijsen, des vaders

                               suster

 

JAN Jacobss (op de Ruggeveen)

   1,10 18-9-1588 Catherina get. Marcus Derrickss, Merritge Corne­lisen,

                                 Neeltgen Philipsen

 

JAN Jacobss (uit Segwaert)

   1,31 25-8-1591 Neeltgen get. Cornelis Jacobss, Jngeke Pietersen, Mer-

                                ritgen Neelen

 

JAN Jacobss

   1,80  4-10-1592 Joannes     get. Adriaen Adriaenss, Josijntge Pietersen

                                    uijt Vlaenderen

   1,85 12- 2-1595 Catelin   ) get. Cornelis Aelbrechtss, Tanneken Jansen

                   Magdaleen )


-17-

 

JAN Jacobss Aertss (uit Segwaert)

   1,1 26-10-1586 Neeltgen get. Cornelis Eggers op den Ruggeveen, Mer-

                                ritgen Paulusen, huijsvrou van Philips N.

                                op Segwaert, Jenneken Jacobsen, ionge

                                dochter

 

JAN Janss (uit Segwaert)

   1,13 22-1-1589 Merritgen get. Cornelis Janss, Neeltgen Jansen, Mechtelt

                                 Sijmonsen

 

JAN Janss (uit Segwaert)

   1,27 24-2-1591 Johan get. Aebbrecht Derrickss, van Bleeswick

 

JAN Janss (uit Segwaert)

   1,31 8-9-1591 Anna get. Lodowijck Gerritss Moelenaer, Grietge Adriaen-

                           sen, Merritgen Pietersen

   2, 4 8-9-1591 Js des Moelenaers Kint gedoopt ende is ges. in Segwaert.

 

JAN Janss (wt Catwijck)

   1,85 17- 7-1594 IJsbrant get. Trijn Jacobsen

   1,88  1-11-1596 Catrina  get. –­

 

JAN Janss (Cluÿt), (opt Scheydt in Soetermeer)

   2,5 24-11-1591 Cornelis get. Cornelis Joriss, Cornelis Ariss, Merritgen

                                Foppen

 

JAN Janss (Cock), (op Segwaert)

   1,5 12-4-1587 Claes get. Arijaen Jacob Aller

 

JAN Jochimss (uit Segwaert)

   1,29 19- 5-1591 Derricksken get. Jnge Cleijnjannen, Merritge Jo­chems,

                                    Geertgen Pietersen van Bleeswick

   1,37  8-11-1592 Jochim      get. Aeltge Jansen, Cornelis Mi­chielss

                                    Holbol, Thomas Gielise

 

JAN Claess (van Cleve)

   1,76 17-9-1589 Maria get. Giel des vads. knecht, de dochter van Hugo

                             alijas Clissen, Merritge Jacobsen

 

JAN Claess

   1,78 2-11-1590 Claes of Nicolaus get. Marten Janss, Cornelis Me­chelss

                                         Holbol, Trijntgen Arijnens

 

JAN Claess, metselaer (uit Segwaert)

   1,34 5-4-1592 Nicolaus get. Cijtgen, de huijsvrou van Aluwijn Timmerman

­

JAN Claess Metzelaer

   1,83 12-12-1593 Hendrick get. Cornelis Meesen, Jan de Decker, A­rijaent-

                                 ge Michielsen


-18-

 

JAN Claess (Schaep), (uit Segwaert)

   1, 8 20- 3-1588 Dijwertgen         get. Arijaen Corneliss, Cor­nelis

                                           Ionge Neelen, Mer­ritge Lenert-

                                           sen, Janne­ken Cornelisen

   1,22  7-10-1590 Merritgen ) twij-  get. Derrick Claess, Mees Janss

                   Nicolaus  ) lingen      Stompwijck, Corne­lis Allertss,

                                           Merritgen Claesen, de huijsvrou

                                           van Derrick Adriaenss, Dijwert-

                                           gen Adriaensen, Geleentge Clae-

                                           sen

   1,50 17- 9-1600 Henderick          get. Wilhelm Hendrickss, Pie­ter A-

                                           driaenss, Mer. Hen­drickse

 

JAN Claess Schaep (uit Segwaert)

   1,37 18-10-1592 Neeltgen get. Neeltgen Lenaertsen, Geertge Le­naertsen,

                                 Pieter Adriaenss Leeuw

 

JAN Claess Wol (uit Soetermeer)

   2,10 11-12-1594 Appolonia get. Lenaert Adriaenss, Wilmtgen Cor­nelisen,

                                  Jan Willemsz

 

JAN Clemenss (uit Soetermeer)

   2,1 17-1-1591 Guertgen get. Leentgen Francken, Een van Jnge A­driaens-

                               dochters, Leenaert Derrick

 

JAN Corneliss (uit Soetermeer)

   2,6  5-1-1592 Cornelis get. Derrick Jacobs, Jan Janss, Neeltgen Fransen

   2,9 18-9-1594 Cornelis get. Cornelis Pieterss, Adriaen Corne­liss,

                               Grietgen Arisen

 

JAN Corneliss Coman (uit Soetermeer)

   2,2 27-2-1591 Catharina get. Wilhelm Jacobss, Pietergen Jo­risen, Neelt-

                                gen Willemsen

 

JAN Crijnen (uit Soetermeer)

   2,11 8-1-1595 Anna get. Cornelis Lenaertss, Leentgen Michielsen, Lijs-

                           ken Ghijssenen

 

JAN Louriss (van Catwijck)

   1,81 13-1-1593 Arijaentgen get. Leentgen Wiggerss, Marten Ja­cobss

 

JAN Martenss (uit Segwaert)

   1,25 25-11-1590 Martijna get. Jan Janss Warmer, Davidt Basti­aenss,

                                 Merritgen Cornelisen

   1,34  5- 1-1592 Lenaert  get. Pieter Lenaertss, Cornelis Ja­cobss,

                                 Merritgen Jansen

   1,44  5-12-1593 Abraham  get. Jnge Adriaenss van der Chijs, A­driaen

                                 Coneliss, Trijn Jansen

 

JAN Philipss (uit Segwaert)

   1,48 16-2-1600 Philips get. Crijn Cornoliss, Symon Corneliss, Toontgen

                               Derricksen

 

JAN Pier Jan (uit Segwaert)

   1,22 4-11-1590 Gerardt get. Adrian Gerritss, Jan Corneliss, op de Horn

 

JAN Pieterss Marck (uit Soetermeer)

   2,5 20-10-1591 Neeltgen get. --­


-19-

 

JAN Pieterss Snijd. (uit Segwaert)

   1,20 10-6-1590 Maria get. Kathrina Adriaensen, de huijsvrou van Corne-

                             lis Michelss

 

JAN Sijmonss (uit Soetermeer)

   2,2 3-3-1591 Aeltgen get. Hendrick Corneliss, Trijntge Symonsen, Mech-

                             telt Jacobsen

 

JAN Willemss (van Ansingen)

   1,74  5-6-1588 Wilhelm  get. Jan de Roock, Aris Willemss, Betgen Antho-

                                nisen

   1,80 12-4-1592 Jeremias get. M. Hendrick Pieter Pop, Merritgen Willem-

                                sen

 

JEREMIAS Willemss (uit Segwaert)

   1,48 13-2-1600 Wilhelm get. Pieter Adriaenss, Derrick Derricks, Anneken

                               Berentss

 

JEROEN Zeverss (in Catwick)

   1, 6 21-6-1587 Cornelis get. de oude Schoutinne van Soetermeer, Arijaen

                                Claes Bouwen van Delft, Jan Corneliss Spit

   1,21 25-8-1590 Cornelis get. --­

 

JOB Corneliss (uit Segwaert)

   1,23 ..-..-15.. -----            get. A.......... ............, .......

                                         Corneliss, Borgen Co(....)

   1,25 11-11-1590 Pieter  ) twij-  get. Claes Corneliss, des vads.

                   Joannes ) lingen      broed., Anneken Cornelisen, des

                                         vds. sus­ter, Marinus Adriaenss,

                                         Cors Janss, Derrick Janss, Mer-

                                      ritgen Meessen

   1,39  6-12-1592 Merritgen        get. Adriaen Janss, Arijaent­gen Joos-

                                         tensen, Neeltgen Jansen

 

JOCHIM (woonende in Catwijck)

   1,85 8-i-1595 Jacob get. --­

 

JOCHIM Arentss (wt het landt van Luijck)

   1,80 5-4-1592 Anna get. Trijntgen Gerritsen, Franckgen, Cornelis Mi-

                           chielss, Jaepge de Bleijckster

 

JOCHIM Gerritss

   1,89 2-3-1597 Cathrijna get. Meesdochter, Rolandt Hubrechtss, Gerritge

                                Jansen

 

JOCHIM Janss Corfbreijer (uit Segwaert)

   1,22 28-10-1590 Anna get. Ploentge Hendrickss, Aren(.) Pieterse, Mer-

                             ritgen Jansen

 

JOCHIM Corneliss (uit Segwaert)

   1,42 15-8-1593 Margriet get. Cornelis Ruijchen, Arijasntgen Le­naertsen

 

JOOST, schoenlapper

   1,73 27-3-1588 Joost get. Grietgen Jansen, de huijsvrou van Cor­nelis

                             Gerritss


-20-­

 

JOOST van Boegaerde

   1,77 25-3-1590 Antonis get. Fransoys Maerschalck, M. Pieter Bar­bier,

                               won. tot Leijden

   1,80 20-9-1592 Jonas   get. –

 

­JOOST Corneliss (wt Catwick)

   1,25 18-11-1590 Maria  get. Merritge Joosten, Grietgen Damsen, Adriaen

                               Adriaenss

   1,34 26- 1-1592 Borger get. Waling Ariss, Neeltgen Claesen

 

JORIS (van Bello)

   1,86 6-1-1596 Jenneken get. Geertge Pietersen, Jenneken Jansen Ghijs-

                               brechtss

 

JORIS Berentss (wt Gelderlandt)

   1,73 13-3-1588 Berent get. Jan Ghijbrechtss, de dochter van Fij

                              Ton(..), Trijn Gielen

 

JORIS Warnerss

   1,77  3-6-1590 Arijaentgen get. Cornelis Derrickss Oochgen, Li­duwe N.,

                                   Leentgen wt Vlaenderen

   1,79 11-8-1591 Derrick     get. Meesken Gielensen, Joris Be­rentss, Cor-

                                   nelis Ewoutss

 

JORIS Willemss (uit Segwaert)

   1,32 6-10-1591 Pieter get. Claes Adriaenss, Mees Janss, Merrit­gen Cor-

                              nelisen

 

JUERRAEN Berentss (van Daisburch)

   1,78 9-9-1590 Jacob get. Gerrit Derrickss, Jan Jacob Jan, Mer­ritge Der-

                            rickss

 

CAROL de Snijder (uit Segwaert)

   1,46 6-2-1594 Neeltgen get. Crijn Lapper, Merritg Giele, Fran­sijntge

 

CAROL Franss (uit Segwaert)

   1,16  3-4-1589 Frans   get. Frans Franss, des vads. broed., Jan Mar-

                               tenss op Segwaert, Leentgen Mees­sens

   1,35 21-6-1592 Abraham get. Merritge Pieterss Jans Scheedemaker of

                               Cramer, Paulus N. lakenvercoper

 

CASPAR de Vos

   1.81 2-5-1593 Caspar get. Derrick Gerritss, Jenneken

 

CLAES Corfbreijer (uit Segwaert)

   1,41 2-5-1593 Lambert get. Gerrit Corneliss van Voorschoten, Hendrick,

                              des vads. broeder, Merrit­gen Adriaensen van

                              Haserswoude

 

CLAIS de Schelde (van Vleeten)

   1,74 6-11-1588 Beatrix get. Janss Corneliss op den Horn en Thoentgen

 

CLAES Aerts (uit Segwaert)

   1,47 5-1-1600 Margrieta get. Cornelis Ghijsen, Pietertgen Clae­sen,

                                Merritgen Melissen


-21-

 

CLAES Adriaenss

   1,88 9-2-1597 A..ntge get. Merritge Adriaensen, Merritge Louwen, Hen-

                              derick Lenaerss

 

CLAES Adriaenss Corfbreijer (uit Segwaert)

   1,26 16-12-1590 Merritgen get. Derrick Adriaenss, van Haserswou­de, Ka-

                                  trijne Neelen, van Hasers­woude, Jngeken

                                  Jansen

 

CLAES Corneliss (uit Segwaert)

   1,14 19-Z-1589 Janneken get. Merritge Claesen, Emsksn Claesen, Cornelis

                                Corneliss

 

CLAES Lambrechtss (van Ekelsbeke)

   1,84 2-2-1594 Jacomijntgen get. De huijsvrou van Jacob Janss, Merritge

                                   Ghijsen, de huijsvrou van Jan Francken

 

CLAES Lambrechtss

   1,88 18-8-1596 Jacob get. Pietertge Cornelisen, Casijn Crolings

 

CLAES Lenertss (uit Segwaert)

   1, 9  3- 7-1588 Willem get. --­

   1,44 14-11-1593 Maria  get. Lenaert Lenaertss ende Neeltgen Hen­drick-

                               sen, Mertgen, Jan Closse huijs­vrouwe

 

CLAES Pieterss (in Segwaert)

   1,6 28-6-1587 Trijntgen get. Lenaert Corss, De huijsvrou van Claes

                                Meijnenss, de huijsvrou van Pieter Ga-

                                brielss

 

CLAES Pieterss (uit Segwaert)

   1,50 3-12-1600 Pieter get. Arent Lenaertss, Neeltgen Lenaertsen, Jacob

                              Pieterss

 

CLAES Pieterss (Timmerman), (uit Segwaert)

   1,50 29-11-1600 Maria get. Wilhelm Claess, Aentgen Claesen, Mer­ritgen

                              Claess

 

CORNELIS N. (woenende asn de Verlaten onder Segwaert)

   1,36 30-8-1592 Nicolaus get. --­

 

CORNELIS Moelenrijser (wt Sgravenhage)

   1,82 12-10-1588 Catilleijne of Catherina (out ontrent 13 Jaren)

                      get. Des Dochterkens moed. met noch 2 andere perso-

                           nen, Arijaen Willemss, Diaken, A­rijaen Der-

                           rickss Cuijper, oud.linck, en­de noch eenige an-

                           dere meer Cornelis Le­nertss

 

CORNELIS Aelbrechtss (de Cock), (uit Soetermeer)

   2,8 19-8-1594 Samuel get. Bastiaen Willemss van der Leijden, A­driaen

                        Aelbrechtss ende Merritgen Pie­tersen, de huijsvrou

                        van Adriaen Der­rick Jan

 

CORNELIS Ariss (uit Soetermeer)

   2,5 8-12-1591 Derrick get. Grietgen Reijgersen, Joris Gerritss, Pieter

                              Willemss


-22-

 

CORNELIS Arijaenss (uit Segwaert)

   1,17 2-7-1589 Jacob get. Gieltgen Jacobsen, Lenaert Hendrickss, Antonis

                            N. van Sevenhuijsen

 

CORNELIS Arijaenss (uit Segwaert)

   1,18 8-10-1589 Arijaen get. Arijaen met D' een handt, Michiel Corne-

                               liss, op den Molenwech

 

CORNELIS Adriaenss (uit Segwaert)

   1,23 24-4-15.. Adriaen get. Marten Janss, Hendrick Pieterss, Merritgen

                               Neelen

 

CORNELIS Adriaenss (uit Segwaert)

   1,27 6-1-1591 Janneken get. Lenaert Adriaenss, Commertge Adri­aensen,

                               Janneken N.

 

CORNELIS Arijaenss (uit Segwaert)

   1,31 22-9-1591 Kathrina get. Claes Pieterss, Merritgen Corneli­sen ende

                                Janneken Cornelisen Der­rickman, beyde sus-

                                ters

   1,46 23-1-1594 Wilhelm  get. Cornelis Louwen wt Soetermeer, Der­rick

                                Cornelis Derrickman, Mechtelt Philipsen

 

CORNELIS Adriaenss (uit Soetermeer)

   2,8 7-8-1594 Marten get. Ploen Corneliss, Jacob Pieterss, Neelt­gen A-

                            risen

 

CORNELIS Adriaenss (uit Soetermeer)

   2,9 9-10-1594 Adriaen get. Huijch Adriaen Clossen, Cornelis Le­naertss

                              uijt Sgravenhaghe, Trijntgen Lenaertsen

 

CORNELIS Adriaenss (Cruijning), (uit Soetermeer)

   2,9 2-10-1594 Wijven get. Mertijntgen Cornelisen, Lenaert Adri­aenss,

                             Claesken Huijgess

 

CORNELIS Arijaenss Timmer (uit Segwaert)

   1, 5 10-5-1587 Willemken get. Huijch Arijaenss, Neeltgen Jansen, Neelt-

                                 gen Hendrickss van Wochlom

   1,39 17-1-1593 Nicolaus  get. Nicolaus Joriss, Pieter Claess Tol,

                                 Neeltgen Claesen

­

CORNELIS Derricks (op de Ruggeveen onder Segwaert)

   1, 2 4- 1-1587 Merritgen get. Peterken Dignaers of Nelleken, Leentge

                                 Cornelis, huijsvrou van Joost Dignasrs,

                                 Marck Derrickss in Soetermeer

   1,18 8-10-1589 Jacob     get. Jan Jacobss Gouth, Mees Dignaers, Neelt-

                                 gen Jacobsen

 

CORNELIS Derrickss Barentss (uit Soetermeer)

   1,36 13-9-1592 Neeltgen get. Adriaentgen Seversen in Catwijck, Pieter

                                Corneliss Snijd. van Delff, Merritge Ja-

                                Cobsen

 

CORNELIS Derrickss (Bremer), (uit Soetermeer)

   2,10 6-11-1594 Derrick get. Derrick Derrickss, Joris Derrickss, Merrit-

                               gen Derricksen


-23-

 

CORNELIS Dingnaerss (uit Soetermeer)

   2,5 27-10-1591 Franck  get. Geertgen Francken, Cornelis Arentss, Cor-

                               nelis Pieterss

   2,9 18- 9-1594 Adriaen get. Pietergen Jansen, Dignaer Corneliss, Jan

                               Franckenss van Soetermeer

 

CORNELIS Gerritss (uit Soetermeer)

   2,6 15-12-1591 Neeltgen get. Govert Willemss, Dijwerken Adri­aenss ende

                                de huijsvrou van Adriaen. Gerritss

 

CORNELIS Ghijsbrechtss (uit Segwaert)

   1,20 15-7-1590 Derrick get. Cornelis Claess, Cornelis Corneliss, Mer-

                               ritge Cornelisen

   1,40 14-2-1593 Adriaen get. Derrick Willemss, Louris Corneliss, Mer-

                               ritgen Pieterss

 

CORNELIS Ghijsbrechtss (uit Soetermeer)

   2,2 31-3-1591 Antonius get. Hendrick N. van Pinakel, Adriaen Ghijs-

                               brechtss

 

CORNELIS Ghijsen (uit Soetermeer)

   2,10 4-12-1594 Jacob get. Floris Ghijsen, Jacob Louwen, Neeltgen Cor-

                             nelisen

 

CORNELIS Ghijsbrechtss Schoenmaker (uit Segwaert)

   1,2 4-1-1587 Wilhelm get. Lenaert Meijnerss te Bleeswick, Ghis­brecht

                             Cornelise in Segwaert, Arij­aentgen Corne-

                             lisen, de suster van Cor­nelis Ghijsbrechtss

 

CORNELIS Hendrickss (uit Segwaert)

   1,22  4-11-1590 Matheus get. Antonis Hendrickss, des vads. broed.

   1,36 12- 7-1592 Adriaen get. Trijntge Adriaensen, Louris Thijss, Der-

                                rick Corneliss

 

CORNELIS Hendrickss (uit Soetermeer)

   2,12 27-3-1595 Kathrijna get. Ghisbrecht Hendrickss, Aeltgen Hendrick-

                                 sen, Merritgen Lenaertsen

 

CORNELIS Hendrickss Mes (uit Segwaert)

   1,33 1-1-1592 Jacob get. Mathijs Adriaenss, Maijken de huijsvrou van

                            Mathijs Nobelaers

 

CORNELIS Hilbrantss (uit Soetermeer)

   2,5 20-10-1591 Arijaentgen get. Lenaert Lenaertss, Merritge Mar­tensen,

                                   Merritgen Hilbrantss

   2,7 24- 7-1594 Jenneken    get. Neeltge Adriaen Rolen, Derrick Mar-

                                   tenss, Neeltgen Corneliss

 

CORNELIS Jacobss (uit Soetermeer)

   2,7 27-2-1594 Jacob get. Paulus Sebastiaen, Sebastiaen Jacobss, Katrina

                            Pietersen van Naaldijck

 

CORNELIS Jacobs (uijt Catwijck)

   1,89 16-11-1597 Pieter get. Lenaert Pieterss, Cornelis Jans, Aeltgen

                               Pietersen


-24-

 

CORNELIS Jacobss (Broer), (op de Ruckeveen onder Segwaert)

   1, 2 14-12-1586 Ingitken get. Lou Franss (op de Ruggeveen), Crijntge

                                 Cornelisen (van Leij­den), Anneken Jacob-

                                 sen, de suster van des kints vader

 

CORNELIS Jacobss (Broer), (uit Segwaert)

   1,15  5- 3-1589 Frans     get. Neeltge Franss, Derrick Jacobss, des

                                  vads. broed., Lenaert Pie­terss

   1,39 20-12-1592 Merritgen get. Leentgen, de moeder van Fop Cor­neliss,

                                  Jacob Jacobss, Wijven N.

   1,47 26-12-1599 Maria     get. Lenaert Hubrechtss, Aechtge Cor­nelisen,

                                  Soetgen Pietersen

 

CORNELIS Janss (van de Ruggeveen onder Segwaert)

   1, 3  1-2-1587 Janneken get. Wouter Corneliss Bijel, Schout, Merritgen

                                Cornelisen, ionge dochter

   1,10 28-8-1588 Janneken get. Cornelis Gerritss, Barber Jansen, Merrit-

                                gen Arijaensen

   1,20 15-7-1590 Joannes  get. Jan Aluwijnss, Jan Corneliss, Ploentgen

                                Jansen

   1,41 25-4-1593 Jacob    get. Pieter Pieterss, Gorrit Jacobss, Anneken

                                Louriss

 

CORNELIS Jasperss Calis (van Segwaert)

   1,2 21-12-1586 Arijaentgen get. Cornelis Mack van den Berch, Merritgen

                                   Cornelisen, Neeltge Cornelisen, beijde

                                   van Segwaert

 

CORNELIS Claess, kerckmr. (van Segwaert)

   1,1 30-11-1586 Anneken get. --­

 

CORNELIS Claess (uit Segwaert)

   1,12 27-11-1588 Fijtgen get. Wilhelm Burch

 

CORNELIS Claess (uit Segwaert)

   1,22 27-11-1590 Nicolaus get. Claes Rolanss, N. Doctor binnen Rotterdam

 

CORNELIS Claess (uit Segwaert)

   1,42 6-6-1593 Hubrecht get. Jan Pier Jannen, Cornelis Pauluss, Geertgen

                               Jansen

 

CORNELIS Claess (uit Segwaert)

   1,44 5-12-1593 Cornelis get. Woulis Corneliss, Schout, Adriaen Claess,

                                Leentgen Francken

 

CORNELIS Claessen (uit Segwaert)

   1,49 2-7-1600 Arijaentgen get. Cornelis Plonen, Anna Clasen, Jn­ge Pie-

                                  tersen

 

CORNELIS Claess (Chijs), (in Catwijck)

   1,6 13-9-1587 Cornelis get. Merritgen Claesen, des vaders sus­ter, Le-

                               naert Corneliss, des kints moeders broeder,

                               Willem Corneliss of Jacob Janss, des vaders

                               swager

 

CORNELIS Claess Snijder (uit Soetermeer)

   2,7 15-5-1594 Margrieta get. Leentgen de Naeijster, Margrieta Jansen,

                                Philips Philipss


-25-

 

CORNELIS Corneliss (uit Soetermeer)

   2,6 11-12-1591 Derrick get. Merritgen Corssen, Jacob Derrickss, Lenaert

                               Pieterss

 

CORNELIS Cor. Hoedemaecken (uit Segwaert)

   1,51 31-12-1600 Elizabeth get. Anna Corneliss, Jan Corneliss, Michiel

                                  N., Merrijtgen

 

CORNELIS Corneliss Tapper (aen de Verlaten onder Segwaert)

   1,11 20-11-1588 Derrick get. --­

 

CORNELIS Crijnss (van Segwaert)

   1, 3 1-3-1587 Crijn      get. Cornelis Claess Chijss, Cornelis Arij-

                                 aenss Wrwercker, Jutgen Crij­nenen

   1,16 3-4-1589 Derrick    get. Antonis Cornelis (van Sevenhuij­sen), Le-

                                 naert Crijnen, des vads. broed., Crijntge

                                 Jansen, Jan Har­mansen

   1,32 3-11-1591 Merritgen get. Cornelis Aelbrechtss, Daentgen Corneli-

                                 sen, Ploentge Derricksen

 

CORNELIS Lenaertss (uit Soetermeer)

   2,6 5-1-1592 Derrick get. Jan Claess, Derrick Corneliss, Crijnt­gen Jan-

                             sen

 

CORNELIS Lenaertss (uit Segwaert)

   1,45 9-1-1594 Nelletge get. Lenaert Corssen, Mertijntgen N. van Mens-

                               sen, Leentgen Jacobsen van Delff

 

CORNELIS Lenaertss (maet van Catwyck)

   1,89 27-7-1597 Cornelis get. Adriaen Adriaenss, Corn(....) Le­naertss,

                                Janneken Cornelisen

 

CORNELIS Louwen (uit Segwaert)

   1,17 25-6-1589 Neeltgen get. Jan Derrickss Mollenaer, Neeltgen Ghysen,

                                Merritge Arijaensen

 

CORNELIS Louwen (uit Soetermeer)

   2,3 21-4-1591 Merritgen get. Aelbrecht Louwen, Ploentgen de huijsvrou

                                van Merten Fransz en Jm­metgen van de

                                Ruckeveen

 

CORNELIS Michielss (uit Segwaert)

   1,44 21-11-1593 Ghijsbrecht get. Jan Ghijsbrecht Schout geweest, Claes

                                    Jacobss Schout van Soe­termeer, Merrit-

                                    gen Janss, de Schoutinne van Segwaert

 

CORNELIS Michelss Chijs (uit Segwaert)

   1, 8 31-1-1588 Arijaentgen get. Adriaen Martenss Vet, Adriaent­gen Clae-

                                   sen, Wijven Huymens

   1,32 29-9-1591 Sijvert     get. Lambert Janss, Cornelis Arentss, N. wt

                                   Sgravenhaghe

   1,48  1-3-1600 Jenneken    get. Lenaert Corneliss, ............, Griet-

                                   gen Rolantss, Merritgen Willemse

 

CORNELIS Pauluss (op Segwaert)

   1,6 1-11-1587 Neeltgen get. –


-26-

 

­CORNELIS Pieterss Wever (uit Segwaert)

   1,18 17-9-1589 Joannes get. Merritge Thoenen, Arijaen Gerritss, Marten

                               Mertenss

 

CORNELIS Sijmonss (wt Brabant)

   1,75 3-4-1589 Sijmon get. Merten N. (wt Brabant), Merritgen Ghijs-

                             brechtsen, de huijsvrou van Har­men Hendrickss

                             Timmerman

 

CORNELIS Sijmonss

   1,83 20-10-1593 Cornelis ) twee-   get. Anneken Cornelisen, Backr

                   Beatrix  ) lingen

 

CORNELIS Sijmonss

   1,89 9-2-1597 Sijmon get. Cor. Michielss, Wilhe(..) Pieterss, ende de

                             huijsvrouwe van Adriaen Jaep Alle(.)

 

CORNELIS Thijmenss (uit Soetermeer)

   2, 2  3- 3-1591 Pieter  get. Lenaert Pieterss, Jan Thijm(...), Heijlt-

                                gen Jansen van Sevenhuysen

   2,11 14-12-1594 Lenaert get. Cornelis Michielss, Cornelis Le­naertss,

                                Merritgen Hendricksen

­

CORNELIS Vrancken (Velleman), (uit Segwaert)

   1,11 13-11-1588 Claes get. Cornelis Michelss, Cornelis Gerritss Backer,

                              Merritgen Claesen, des moe­ders suster

 

CORNELIS Wouterss Snijd. (uit Soetermeer)

   2,1 17-2-1591 Sara get. Cornelis Michss, Willemken Adriaensen, Der-

                           ricksken Adriaenss

 

CORS Cupbrechtss (woenende in Coelen)

   1,12 1-1-1589 Merritgen get. –­

 

CHRISTIAEN Janss

   1,72 30-8-1587 Joannes get. Boudewijn van Sta, Leenaert Corss, Trijnt-

                               gen de huijsvrou van Louris de Bare

 

CORS Corneliss (uit Soetermeer)

   2,3 12-5-1591 -------- get. Jan Corneliss, Neeltgen Willemsen, Merrit-

                               gen Gerritsen

 

CHRISTIAEN Laurenss (Schoelm. in Catwijck)

   1,79 23-2-1592 Laurens get. Franck Michielss Oudlinck van den Berch, M.

                               Wolther Joostenss, Anneken Mertensen

 

CHRISTOPHEL de Neckere (uit Segwaert)

   1,48 19-1-1600 Philips get. Maratelle ende de Burge(.......) van der

                               Gouda, Magdaleentgen Jansen, 't Secretaris

                               Wyf

 

CHRISTOFPHEL Aeriaenss (wt Vlaenderen)

   1,78 11-11-1590 Susanna get. Leentgen Arisen (wt Vlaenderen), de huijs-

                                vrou van Frans N. op de Horn, Roeijer de

                                Baes


-27-

 

CRIJN Gerritss (uit Segwaert)

   1,15 19- 3-1589 Maria of Merritgen get. Jacob Joriss, Liduwe Gerritss,

                                           Leentgen Ja­cobsen

   1,30 14- 7-1591 Geertgen           get. Merritge Gerritss, Leentge Pie-

                                           terss, Jacob Jacobss

   1,43  3-10-1593 Cathrina           get. Barber Neelen, Arent Corneliss

                                           van Haserswou­de, Magdaleen Cor-

                                           nelisen

   1,47 21-11-1599 Abraham            get. Lenaert Lenaertss, Ger­rit Jas-

                                           perss ende Jaepke Commers

 

CRIJN Michielss (uit Segwaert)

   1,31 11-8-1591 Neeltgen get. Knijr Michelse, Reynout, Merritgen Claesen

                                van Delft

 

CRIJN Michelss Lapper (uit Segwaert)

   1,15 22-3-1589 Wilhelm get. Franck Lenertss Mollenaer, Carol Franss,

                               Trijntge Jansen, de huijs­vrou van Jan

                               Scheepmaker

 

LAMBERT de Wever (uit Segwaert)

   1,18 24-9-1589 Cornelis get. Cornelis Arijens Francken, de huijsvrou

                                van Cornelis Janss, Cor­nelis Pieterss We-

                                ver

 

LAMBERT Janss (uit Segwaert)

   1,33 15-12-1591 Gielis get. Adriaen Corneliss, Secretarius, Mer­ritgen

                               Jansen, Merritge Sijverss

   1,47  1-12-1599 Maria  get. Geertgen Syverse, Arent Corn. Cro(......),

                               Merritge Jansen

 

LAMBERT Janss (uit Segwaert)

   1,40 21-3-1593 Cathrina get. Hubrecht N., ionckgesel, Merritgen Meesz,

                                Anneken Jansen

 

LAMBERT Janss Wewer (uit Segwaert)

   1,4 1-3-1587 Sijvert get. Cornelis Vellecoop, Cornelis Peterss Wever,

                             Trijn Jansen, de huijsvrou van Jan Aluwijn

                             Scheepmaker

 

LAURENS Jasperss van Can en Barber Jansen

   1,85 12-3-1595 Jan get. Adriaen Derrickss Cuijper, Adriaen de Necke

 

LAURENTIUS Rolanss

   1,81 19-4-1593 Laurentius get. Wouter N., Louris Mathijss, Maij­ken

                                  Rolansen, Merritgen Jansen

   1,87 14-1-1596 Joris      get. Cornelis Eggertss, Henderick Jo­riss,

                                  Anthonis Steffenss, Sijtge Jacobsen,

                                  Maijke Willemsen

 

LENAERT Derrickss alias Visscher (uit Segwaert)

   1,6 12-7-1587 Arijaen get. Arijaen Sijmonss Schout van Rijswick, Merten

                              Jacobss van Hagerwoude, Pie­tergen N. van

                              Rijswick

 

LENAERT Dignaerss (uit Soetermeer)

   2,1 17-1-1591 Jacob get. Hendrick Adriaenss, Mees Dignaers, Lijsken

                            Jacobsen


-28-

 

LENAERT Douse (uit Segwaert)

   1,45 12-12-1593 Maria   get. Trijntgen Cornelisen ende Cornelis Douss,

                                Pietertgen Mertenss

   1,47 16- 1-1600 Aeltgen get. Ploentgen Thymonse, Adriaen Corne­liss,

                                Lysbeth N.

 

LENAERT Dowenss (uit Segwaert)

   1,26 9-12-1590 Nelleken get. Mees Doeuwss, Merritgen Douwsen, Reijntge

                                Adriaenss

 

LENAERT Gerritss alias Ridder (uit Segwaert)

   1,3 1-2-1587 IJfken of Eva get. N. van Pinaker, N., de meesterse te

                                   Sevenhuijsen, Baeltgen Corne­lisen, de

                                   suster van Wouter Corn. Bijel

 

LENAERT Claess (uit Segwaert)

   1,13  1-1-1589 Nicolaus of Claes get. Derrick Claess, Merritge Claesen,

                                         beijde van Bent­huijsen, des va-

                                         ders broed. ende suster, Lenaert

                                         Pieterss, des kints moed. broed.

   1,31 22-9-1591 Derrick           get. Franck Lenaertss, Pieter Corne-

                                         liss, Arijaentgen Louwen

   1,39 10-1-1593 Joannes           get. Derrick Gerritss, Cornelis

                                         Claess, Merritgen Pieter­sen

 

LENAERT Corneliss (uit Segwaert)

   1,39 27-12-1592 Merritgen get. Janneken Cornelisen, Janneken Da­men,

                                  Pieter Huibertss van den Sout.

 

LENAERT Crijnen (uit Segwaert)

   1,16 16-4-1589 Janneken get. Wouter Corneliss van Benthuijsen, Merritge

                                Crijne, des vads. suster, Janneken Willem-

                                sen

 

LENAERT Crijnen (uit Segwaert)

   1,25  2-12-1590 Crijn    get. Barber Sijmonsen, Sijmon Crijnen, Claes

                                 Hubrechtss

   1,42 27- 6-1593 Hubrecht get. Adriaen Hubrechtss, Nicolaus Janss, Mer-

                                 ritgen Cornelisen

 

LENAERT Lenaertss (op Segwaert)

   1,5 5-4-1587 Pietergen get. Sijmon Maertenss, Sijmentgen Sijmon­sen,

                               beijde van den Berch, Grietgen Pierneven

 

LENAERT Lenertss (uit Segwaert)

   1,11 23-10-1588 Lenaert get. Merritge Jansen van Schiedam, Crijn Janss

                                wt Soetermeer, Louris Le­nertss, des vaders

                                broeder

 

LENAERT Lenaertss (uit Segwaert)

   1,32 22-9-1591 Lenaert get. Clas Lenaertss, Lenaert Willemss, Neeltgen

                               Derrickss

 

LENAERT Lenaertss Stijf (uit Segwaert)

   1,41 23-5-1593 Derrick get. Cornelis Derrickss van Schipluy, Neeltgen

                               Derricksen


-29-

 

LENAERT Pieterss (uit Segwaert)

   1,30 16-6-1591 Wilhelm     ) get. Jacob Volkertss, Pieter van Breda,

                  Arijaentgen )      Aechtgen Woutersen, Harmen Ghijs-

                                     brechtss, Merrit­gen Foppen, Merritge

                                     Ghijs­brechtse

­

LENAERT Pieterse (uit Segwaert)

   1,44 21-11-1593 Maria get. Anna Janse, Anna Claesen, Pieter Le­naertss

 

LENAERT Pieterss (uit Soetermeer)

   2,11 8-1-1595 Louris get. Leentgen Cornelisen, Marten Franss, Mathijs

                             Corneliss, Adriaen N.

 

LENAERT Pieterss (uit Segwaert)

   1,49 10-9-1600 Dignum get. Leentge Wijggers ofte Claertge Crij­nen, A-

                              rijaentgen Joppen, Evert Jop­pen

 

LOUW van Suijlen (uit Soetermeer)

   2,11 11-1-1593 of 1595 Elizabeth get. Abraham Janss

 

LOURIS Timmerman (uit Segwaert)

   1,48 6-2-1600 Joannes get. Govert Willemss, Claes Janss, Barber Claesen

 

LOURIS Jan Jsbrantss (uit Segwaert)

   1,34 16-2-1592 Cornelis get. Hendrick N. ende den vads. broeds wijf An-

                                neken

 

LOW Claes van Fuijken (uit Segwaert)

   1,12 30-11-1588 ------ get. Leen Claess, Jnge Bette Vuyten sone, Lijs-

                               beth Arijaen Jacobsdochter

 

LOURIS Corneliss (uit Segwaert)

   1,16 30-4-1589 Liduwij get. Jan Ghijsbrechtss, Schout, Barber Sijmon-

                               sen, Merritge Dammen

 

LOURIS Corneliss Wever alias ionge Lou (uit Segwaert)

   1,4 22-3-1587 Elijsabeth get. Floris Lenertss int Bosch, Daentge Neelen

                                 op de Brouckwech

 

LOURIS Thijss Cooman (uit Segwaert)

   1, 8 21-2-1588 Mathis  get. Jan Corneliss Cooman, Arijaen Lenen Scheep-

                               maker, Lijsbeth Claesen

   1,19 25-2-1590 Pieter  get. Wolphert Adriaenss ende des kints moeds.

                               moed. ende des kints moeds. broed.

   1,43 19-9-1593 Salomon get. Jan Plaat, Aris Derrickss, Jngetgen Jansen

 

MARTEN Franss (op den Moolenwech in Segwaert)

   1,4 22-3-1587 Derrick get. Lenaert Derrickss op den Ruggeveen, Ploont-

                              gen Claesen, de huijsvrou van Lenaert Bou-

                              wenss

­

MARTEN Franss (uit Segwaert)

   1,16 28-5-1589 Vranck get. Cornelis Corneliss van Bleeswick, Cornelis

                              Janss


-30-

 

MARTEN Janss (uit Segwaert)

   1,36 13- 9-1592 Leentgen get. Cornelis Adriaenss Timmer, Merrit­ge Jan-

                                 sen, des vads. suster, Mer­ritge Adriaen-

                                 sen

   1,47  5-12-1599 Jacob    get. Adrïaen Adriaenss, Lenaert Adri­aenss,

                                 Mertijntgen Jacobsen

 

MARTEN Martenss (uit Segwaert)

   1,48 20-2-1600 Margrieta get. Marten Janss, Grietgen ........., Lysbeth

                                 Symonsen

 

MARTEN Piterss (op Segwaert)

   1, 6 1-11-1587 Marten    get. Gieltge, des vaders moeder, Claes Mar-

                                 tenss, Hendrik Martenss

   1,18 17- 9-1589 Catrina  get. Derrick (.)t(.)ij(...), Anneken Schoen-

                                 makers, Gielken des moeds. moed.

   1,33 17-11-1591 Gieltgen get. Lijsbeth Mertense, Adriaen Mer­tenss, Mer-

                                 ritgen Pietersen

 

MARCUS Derrickss (uit Soetermeer)

   2,5 27-10-1591 Jacob get. Cornelis Derrickss, Pieter Janss, Mer­ritgen

                             Willemsen

 

MARCELLIS

   zie: Ceel

 

BARTHOLOMEUS N. (uit Segwaert)

   1,49 9-7-1600 Jacob get. Crijn Pieterss, Lenaert Janss, Merrijt­gen

                            Meessen

 

BARTHOLOMEEUS Adriaense (uit Segwaert)

   1,35 21-6-1592 Adriaen get. Jutge Adriaense, Louris Derricks, Jeroen

                               Corneliss

 

MEES Lenertss (uit Segwaert)

   1, 3  8- 2-1587 Cornelis get. Cornelis Corneliss alis Fop Neelt­gen,

                                 Ghijs Corneliss, Lijsbeth Claesen, de

                                 huijsvrou van Franck Lenertss

   1,44 21-11-1593 Jenneken get. Lijsbeth, de huijsvrouw van Roer­mande,

                                 Merritgen Neelen ende Jan Jacobss van

                                 Haserswoude

   1,50 17- 9-1600 Maria    get. Arent Jacobss van Berckel, Geert­gen

                                 Pieterss, Arijaentgen Francken

 

MEES Rolen (wt Catwick)

   1,13 5-2-1589 Claesken get. Jan Rolen, de huijsvrou van Hubert Rolen

 

MEES Willemss (uit Segwaert)

   1,48 6-2-1600 Jacob get. Pieter Jacobss, Pieter Heijme, Neeltge Phi-

                            lipsen

 

MELCHIOR Janss (uit Segwaert)

   1,47 1-1-1600 Joannes get. Jacob Berentss, Janneken Benjaminse

 

MICHAEL (wt Vlaenderen, won. op Segwaert)

   1,83 29-9-1593 Jacomijntgen get. –­


-31-

 

MICHIEL Holbosch

   1,86 27-8-1595 Johan get. Tanneken Hendricksen, Grietge N., A­driaen de

                             Wolf, Jan Claess

 

MICHIEL Janss (van Lokeren)

   1,82 20-6-15.. Susanna get. Jan de Strooper, Janneken Mathijsen, van

                               Lokeren, Leentgen Sions

 

MICHIEL Corneliss Verdij (uit Segwaert)

   1, 9 3-7-1588 Cornelis get. Cornelis Claess Chis, Cornelis Arij­aens,

     (overl. voor de doop)     Trijn Derricks

   1,17 9-7-1589 Cornelis get. Cornelis Claess Chijs, van Catwick, Cor-

                               nelis Arijaenss, Crijntge Corne­lisen

 

MICHIEL Michielss (van IJperen)

   1,84 13-2-1594 Michiel get. Jan de Co(.)tz, Proen de Mees

   1,86 23-7-1595 ------- get. Janneken Lucasz

 

MICHIEL Michielss Barbier

   1,86 2-4-1595 Michiel get. Sijmon Stevenss Galijnert, Maijke Mulle,

                              Robaert de Cuijper

 

PARIDOM Derrickss alias Paridom (uit Segwaert)

   1, 9 29-5-1588 Derrick       get. Egger Corneliss, Arijaen Corne­liss,

                                     Trijntge Mertensen

   1,20 10-6-1590 Magdaleentgen get. Derrick Mertenss Vetyen, Merten Janss

                                     ende Arijaen Willems

 

PAULUS Gabrielss (uit Segwaert)

   1,45 22-12-1593 Cornelis get. Pietergen Sijmonsen, Jan Cornelis, Pieter

                                 Gabrielss

 

PHILIPS Adriaenss

   1,78 13-2-1591 Wilhelm get. De huijsvrou van Jacob de Cramen, Grietgen

                               N., weduwe van Jan van Suij­den

 

PHILIPS Adriaenss (van Antwerpen)

   1,72 16-8-1587 Adriaen  get. Merten N., Trijntgen N., beijde wt Soeter-

                                meer

   1,75 ..-3-1589 Lijsbeth get. Ploentgen Jansen, Crijntgen Jansen ende

                                Franck Lenertss Mollenaer ende Merten

                                Snijds van Winsveen

 

PHILIPS Philipss (uit Segwaert)

   1,49 3-4-1600 Appolonia get. Cornelis Mourentss, Merrijtgen Phi­lips

                                Philipss

 

mr. PIETER (uit Segwaert)

   1,48 13-2-1600 Fijtgen get. Michiel Corneliss, Adriaen Michiel­sen,

                               Aechgen Gerritsen

 

PIETER Paulaer

   1,73 13-3-1588 Susanna get. Antoni de Wiele, Maijken van der Steen, des

                               kints moeders moeder

 

PIETER Adriaenss (uit Segwaert)

   1,43 5-9-1593 Nicolaus get. Jan Claess, Hendrick Adriaenss, Pietergen

                               Adriaensen


-32-

 

PIETER Jacobss (uit Segwaert)

   1,15 19-2-1589 Geertgen get. Jacob Derrickss Hovenwater, Aeltgen Pie-

                                tersen, Lijsbeth Arijaen Ionge­neelen-

                                dochter

 

PETER Janss (van Ninouen)

   1,72 25-10-1587 Maijken of Maria get. Lenaert Harmanss, Claesgen Crij-

                                         nen, Mertijntgen Peter­sen van

                                         Nijnhouen

 

PIETER Janss (uit Soetermeer)

   2,12 19-2-1595 Adriaen get. Laurens Schoenlapper, Hendrick Wijch­mans,

                               Grietgen Thijss

 

PIETER Claess Tol (uit Soetermeer)

   2,7 12-6-1594 Aechtgen get. Ploen Michielss, Merritgen Claesen, Sweent-

                               gen Claesen

 

PIETER Corneliss (uit Segwaert)

   1,26 16-12-1590 Lenaert get. Merritgen Pietersen, Willem te Wate­ringe,

                                Wilhelm Corneliss, Adriaen Jacobss Aller

 

PIETER Corneliss (uit Soetermeer) [geh.m. Pietertge Joris]

   2,6 12-1-1592 Grietgen get. –

 

­PIETER Corneliss (uit Soetermeer)

   2,7 15-5-1594 Pieter get. Leentge Pieterss, Lenaert Claess, Arij­aentgen

                             Gerritsen

 

PIETER Corneliss te Catwick alias Kist

   1,8 18-4-1588 Neeltgen get. Cornelis Claes Chis, Aechtge Joosten­sen van

                               Soetermeer, Grietgen Arij­aenss, behouwen

                               wijfesdochter

 

PIETER Cornelis van Breda (uit Segwaert)

   1,34 26-1-1592 Jenneken get. Jan Ghijsbrechtss, Claertge Crijnen, de

                                huijsvrou van Adriaen Meijnen, Jeremias

                                Willemss

 

PIETER Lenaertss (van Hoorn), (uit Soetermeer)

   2,8 7-8-1594 Lenaert get. Cornelis Lenaertss, Allert Pieterss, Merrit-

                             gen Pietersen

 

PIETER Pieterss (uit Segwaert)

   1,37 25-10-1592 Neeltge get. Franckge Janse, Marten Janss, Mer­ritge A-

                                driaensen

 

PETER Peterss Ruggeveen (uit Segwaert)

   1,4 8-3-1587 Lenaert get. Wouter Corneliss Byel, Beertgen Arij­aensen,

                             Arijaen Wouterss


-33-

 

PIETER Reijgertss (zijn weduwe Merritgen Cornelisen, van Delft)

   1,82 22-4-1587 Soetgen   ) get. Franck Reijgerss, brouwer in de Vergul-

                  Reijger   )      den Bel te Delft, Leentgen Willemsen,

                  Claertgen )      Grietgen Reijgersen, Cornelis Gerritss

                                   Backer, Hans van Houen, Cornelis Janss

                                   in de Vles

 

PIETER Willemss (uit Soetermeer)

   2,8 11-9-1594 Merritgen ) twee-  get. Wolphert Adriaenss, Corne­lis

                 Heijltgen ) lingen      Ariss, Geertgen Adri­aensen,

                                         Neeltgen Peijen, Merritgen

                                         Schrijvers, Mer­ritgen Janss

 

PIETER Wilhelmss (van Crombeke)

   1,75 12-3-1589 Jorijntgen get. Aeltgen Snijds., Arent Corneliss

 

PLOEN Corneliss (Hoogervorst), (uit Soetermeer)

   2,3 26-5-1591 Cornelis   get. Jan de Molle, Anneken Adolfsen, Le­naert

                                 Janss van Wilsfeen

   2,8 31-7-1594 Martijntge get. Claertge Crijnen, Anneken Marten­sen, Cor-

                                 nelis Jacobss

 

SACHEUS Pieterss

   1,79 29- 9-1591 Joannes get. Antonis van Esche, Janneken Willem­sen van

                                Ansingen

   1,83 10-10-1593 Sara    get. Moliaart Willemss, Grietgen Pieter­sen, de

                                huijsvrou van Lenaert Har­manss, Bethgen

                                Pops

   1,88 20-11-1596 Abraham get. Cor. Hendrickss Smit, Jan de Mol, Maijken

                                N., de huysvrouw van Mathijs Nobelers

 

SACHEUS Pieterss (van Antwerpen)

   1,70 19-4-1587 Janneken get. Louis Segerss (wt Vlaenderen van As­peren),

                                Mathijs Franss, mede van daer, Leentgen A-

                                rijaensen (wt Vlaen­deren), Catalijna An-

                                thonissen

   1,75 19-3-1589 Pieter   get. Gielis Janss, Jan Janss, Trijntgen Mathiss

 

CEEL Adriaenss (uit Soetermeer)

   2,4 22-9-1591 Mensken get. Lijsbeth Jonissen, Arijaentgen Corne­lisen,

                              Pieter Lenaertss in Catwick

 

SIJMON Claess

   1,87 12-5-1596 Johan get. Geertgen Adriaensen, Jan Claess, Wil­helm

                             Pieterss

 

TEUNIS

   zie: Anthonis

 

TOBIAS Aelbrechtss (Schoelmr. in Catwijck)

   1,84 13-2-1594 Neesken get. --­

 

THOMAS Derrickss (uit Soetermeer)

   2,9 25-9-1594 Derrick get. Cornelis Loe, Cornelis, Merritgen Thijss,

                              Aeltgen Adriaensen


-34-

 

THOMAS Gieliss (uit Segwaert)

   1,43 17-10-1593 Maria get. Wouter Joostenss, Ploentgen Hendrick­sen,

                              Engeltgen Sijmonse

 

VOLBRECHT Sijmonss (uit Soetermeer)

   2,12 2-4-1595 Geertgen get. Ghijsbrecht Hendrickss, Meesken Vol­brechts,

                               Aechtgen Cornelisen

 

WILHELM N. (wt Vlaenderen)

   1,79 2-2-1592 Magdalena get. Antoni van Esse, Trijntge Adriaen­sen, de

                                huijsvrou van Cornelis Mi­chielss, Jaeptgen

                                de bleeckster

 

WILHELM de Meester (van Wijngenen wt Vlaenderen)

   1,71 26-7-1587 Janneken get. Philips Merssans, noch een N. + smit, Jen-

                                neken Jacob Gerritss van Benthuijsen ende

                                Merritgen Claesen, het ionckwijf van Jan

                                Janss predi­cant

 

WILHELM Adriaenss

   1,89 20-7-1597 Jacobmijntgen get. Thoontge de Schoutinne, J(.....)

                                     Coseling, Cataleentge Christoffels,

                                     Arijaentge Corne­(....)

 

WILHELM Dowen (uit Segwaert)

   1,47 21-11-1599 Cornelis get. Jeroen Severss, Jacob Janss, Trijntgen

                                 Cornelisen

 

WILHELM Jacobss van Oringen (uit Segwaert)

   1,50 26-11-1600 Aryaentgen get. Neeltgen Cor. Oochgen ende des vaders

                                   suster

 

WILHELM Pieterss (van Wijngem)

   1,76 7-3-1590 Daniel get. Cornelis Francken Velleman, Gielis van Pete-

                             gom

 

WILHELM Pieterss

   1,78 24-2-1591 Pieter get. Gielis Janss, Antonis Paschier, Maij­ken

                              Antonis

 

WILHELM Pieterss

   1,83 6-10-1593 Daniel get. Lenaert Harmanss, Pieter Pieterss Pop, Mer-

                              ritgen Jansen, Schoutinne

 

WILHELM Pieterss Wever

   1,87 21-1-1596 Abraham get. Jan de Mol, Cornelis Thijmanss, Toentge N.,

                               de huijsvrouwe van Gerrit Adriaenss, Schout

­

WILLEM Rolantss

   1,86 9-7-1595 Roelantss get. Jan Aldertss, Jan Corneliss Keet, Arijaen

                                Allerss huijsvrou, Magda­leentge Janss, des

                                Secretaris huijsvrouwe

 

WOUTER Corneliss, Schout (uit Segwaert)

   1,30 29-5-1591 Marten get. Adriaentgen sijn idrick wijf


-35-

 

WOUTER Corneliss Bijel/Biel/Bijl, Schout (uit Segwaert)

   1, 5 12-4-1587 Cornelis          get. Jacob Vermaet, Cornelis Janss,

                                         Baeltgen Cornelisen, des vaders

                                         suster

   1,17 11-6-1589 Maria of Merritge get. Wilhelm Claess, Leentge Vrancken,

                                         Franchtge Jansen

   1,24 19-6-15.. Nicolaus          get. Claes Jacobss van Seven­huijsen

   1,35 7-6-1592 Johan              get. Jan Laguilion, Lambert Lam-

                                         brechtss Brouwer, van Delff, N.,

                                         ionge dochter van Schedam

 

WOUTER Peijnss/Peijen (uit Segwaert)

   1, 8 21- 2-1588 Johan    get. Merritge Claesen, weduwe van Jan Peynss,

                                 Jan Goverss van Leyden, Jan Govertss van

                                 Ouwerkerck

   1,27 27- 1-1591 Aechtgen get. Neeltgen Peijen, Adriaentgen Pie­tersen

                                 van Ouwerkerck, Jan Crijnen

   1,37 11-10-1592 Aechtgen get. Wilhelm Corneliss van Ouwerkerk, Aechtgen

                                 Crijnenssn, Gerritgen N.

 

......... Corneliss Nicker (uit Segwaert)

   1,24 5-6-15.. Adriaen get. Claes Piere, Merri(...) Aelbrechtsen

 

...................... (uit Segwaert)

   1,29 28-4-1591 IJdijn get. van Catwick, Adriaen Corneliss Spitt ende

                              twee van Delff

 

...................... (uit Segwaert)

   1,30 30-6-1591 Johan get. Noorthollander op des Schoute woeninge

 

...................... (uit Segwaert)

   1,32 20-10-1591 Laurens of Louris get. –­

 

...................... (uit Segwaert)

   1,38 15-11-1592 Neeltgen get. –

 

­...................... (uit Segwaert)

   1,38 22-11-1592 Gerrit get. –

 

­...................... (uit Segwaert)

   1,38 22-11-1592 Merritgen get. –

 

­...................... (uit Segwaert)

   1,50 29-11-1600 Cathrijn get. --­

   (de moeder is: Merrijtgen Claes)

 

......................­

   1,73 20-3-1588 Petergen get. --­

   (Vader was doot. De moeder hiet Neesken van Suwenaerden)

 

......................­

   1,79.27-3-1591 Sara get. Adriaen, de vroevrouwe, Merritgen Dam­men, de

                            huijsvrouwen van Cornelis Ghijss


-36-

......................­

   1,81 11-4-1593 Ghijbrecht get. Marten Jan de Sol, Jeremias Burch, Mag-

                                  daleen Kalis

   (Dit kint worde in de kercke gebracht sond. dat ick en geen ken­nisse

   daer van en hadde, ende het quam van Soeterwoude, So mijn nadhanedt te

   kennen gegeven is, Ende tis een dubbelt overspre­lisch ende hoerisch

   kint.)

 

...................... (in Catwijck)

   1,84 26-12-1593 ....... get. --­

 

......................­

   1,85 30-5-1594 Jeremias get. –

 

­...................... (wt Catwijck)

   1,85 5-6-1594 ......... get. –­

 

......... Huijgenss (in Catwijck)

   1,86 17-12-1595 Joptgen get. --­..................... (van Delff)

 

......................­

   1,87 15-4-1596 Rahel get. Grietge Mertensen, Merreijtge Pieter­sen,

                             Claes Martenss

 

.......... Lazarisch

   1,88 31-1-1597 Inge get. Mees Damen, Merritge Parredoms, Neeltgen

                            Claesen

 

......................­

   1,89 12-11-1597 Lijsbeth get. Merrijtge Paulus Gabrielss wijf bracht

                                 dit kint ten dope.

 

......................... (uit Soetermeer)

   2,4 15-9-1591 Jde get. --­


-37-­

 

Alfabetische Index op achternaam:

 

Aller    17, 26, 32

Baes, (de)    6, 26

Baets    6

Backer    8, 11, 26, 33

Barbier    3, 11, 16, 20, 31

Bare, de    26

Beeck, van    2, 12

Berch, van den    24

Berkel, van    16

Biel zie: Bijel

Bilman    4

Boogaerde, van    11, 20

Bovenwater      14, 32

Breda, van    12, 29, 32

Bremer    22

Broer    24

Brouwer    35

Burch    24, 36

Buÿtenwech    5

Bije    7

Bijl/Bijel    3, 24, 28, 32, 35

Decker, (de)    4, 17

Dirckman/Derrickmans    9, 9, 16, 22

Doornen, van    11, 15

Driesche(n), van    11, 16

Erke, van    12

Es(the), van    3, 16, 33, 34

Fuijken, van    29

Galijnert    31

Gellinck    3

Glasemaker    16

Gorter    16

Gouth    22

Groen    8

Chijs, (van der)    13, 18, 24, 25, 31, 32

Hobol    2

Hoedemaecken    25

Houck, van den    4, 12

Hoogervorst    33

Holbol    17

Holbosch    31

Hoorn, van    32

Houen, van    12, 33

Huerman    15

Ionge Neelen    18, 33

Calis    24, 36

Can, van    27

Keet    34

Kester    2

Kist    32

Cleijnjannen    17

Clis(sen)    18

Clos    14, 21, 22

Cluijt    17

Conijnenburg    10

Co(.)tz, de    31


-38-

 

Coegt(.), de    8

Cock, (de)    15, 17, 21

Ko(o)man    14, 18, 29

Corfbreij(d)er    12, 19-21

Coseling    34

Coster    2

Cramer, (de)    20, 31

Cro(.......)    28

Crolings    21

Cruijning    22

Crijchsman    2

Custos    2

Cuijper, (de)    8, 21, 27, 31

Laguijlon    8, 35

Lakenvercoper    13, 20

Lapper    20, 27

Lee, van der    15

Leeu(w)    7, 18

Marck    18

Ma(e)rschalck    12, 20

Mees, de    31

Meester, de    34

Merssans    34

Mes    23

Metselaer    17

Mo(e)l(l)enaer(s)    10, 11, 15, 17, 25, 27, 31

Moelenrijser    21

Mol(le), de    33, 34

Mulle    31

Necke(r)(e), de    13, 26, 27

Nicker    35

Nobel(a)ers    23, 33

Noortholland(er)    14, 35

Noordtlander    14

Nijwerf, van    8

Oringen, van    34

Oochgen    20, 34

Pack    15

Panneken    13

Paridom    31

Paschier    34

Paulaer    31

Peij/Peijns/Peijen    33, 35

Pierneven    28

P(i)etegom, van    11, 15, 34

Plaat    29

Poel, van (de)    3

Poelgeest, van    11

Pop(s)    12, 19, 33, 34

Prins    8

Pronck    5, 6

Ridder    28

Robol    3, 9

Roermande    30

Ro(o)man(s)    12, 15

Roock, de    19

Ruggeveen    32

Ruckeveen    16


-39-

 

Ruijchen    19

Rijnen, de    9

Schaep    18

Scheedemaker    20

Scheepmaker    27, 29

Scheijdmaker    14

Schelde, de    20

Schoenlapper    19, 32

Schoenmaker(s)    15, 23, 30

Schouten    7

Schoutet    3

Sgravenzande, van    12

Scrijnwercker    15

Schrijvers    33

Smit    14, 33, 34

Snyder, (de)    5, 11, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 33

Sol, de    36

Speelman    3

Spit(t)    6, 19, 35

Sta, van    26

Staerts       13

Steen, van der    31

Stompwijk    8, 18

Straetsen    9

Stro(e)pers, (de)    11, 15, 31

Stijff    6, 28

Suijden, van    31

Suijlen, van    29

Tapper    25

Tarijn    15

Tas    12

Tende(n)    9, 10

Timmer    22, 30

Timmerman    12, 17, 21, 26, 29

Tol    22, 32

Tonse    20

Traf    9

Wrwercker    25

Vellecoop    27

Velleman    11, 26, 34

Verdij    31

Vermaet    36

Verwer    6

Vet    25

Vetyen    31

Visscher    27

Vles, in de    33

Vork, de    3

Vos, de    20

Warmer    18

Wateringe, te    32

Westhoeck       14

Wever, (de)    11, 12, 14, 16, 26, 27, 29, 34

Wiele, de    31

Wol    18

Wolf, de    15, 31

Worper    12

Wijchmans    32


-40-

 

Wijngaerde, van    2

IJskens    10


-41­-

 

Alfabetische Index op de getuigen op voornaam:

 

Aefken N.    3

Aefken Derricksen    13

Aefken Cornelise    11

Aegtgen Derricksen    2

Aechgen Gerritsen    31

Aechtge Joostensen    32

Aechtgen Corelissen    6

Aechtgen Corneliss    6

Aechtge Cornelisen    24

Aechtgen Cornelisen    34

Aechtgen Crijnensen    35

Aechtgen Woutersen    29

Aelbrecht N.    2

Aebbrecht Derrickss    17

Abert Franss    12

Aelbrecht Corneliss    5

Aelbrecht Louwen    25

Aeltgen Snijds.    33

Aeltgen Adriaenss    2

Aeltgen Adriaensen    33

Aeltgen Hendricksen    23

Aeltge Hugen    5

Aeltgen Jansen    8

Aeltge Jansen    17

Aeltgen Claesen    14

Aeltgen Pietersen    23

Aeltgen Pietersen    32

Aentgen Claesen    21

Abraham Janss    29

Allert Joriss    13

Allert Pieterss    32

Allert Pier Janss    13

Aluwijn Timmerman, de huijsvrou van    17

Aluwen Corneliss    4

Amala Romans    15

Andries Claess Kester    2

Aris Derrickss    29

Aris Lourenss    6

Aris Willemss    19

Anneken    15

Anneken    29

Anneken Schoenmakers    30

Anna Schoutet    3

Anneken Stropers    11

Anneken Adolfsen    33

Anneken Arijaensen    14

Anneke Adriaensen    15

Anneken Berentss    19

Anneken Hendricksen    15

Anneken Jacobsen    14

Anneken Jacobsen    24

Anneken Janse    8

Anneken Jansen    27

Anna Janse    29

Anneken Claese    3

Anna Clasen    24


-42-

 

Anna Claesen    29

Annsken Cornelise    6

Anna Corneliss    9

Anneken Cornelisen    19

Anna Corneliss    25

Anneken Cornelisen    26

Anna Lenaertsen    15

Anneke L(...)liss    3

Anneken Louriss    24

Anneken Mertensen    26

Anneken Martensen    33

Anneken Werbouts    4

Antonis N.    6

Antonis N.    22

Antoni van Es    3

Antonis van Es    16

Antonis van Esche    33

Antoni van Esse    34

Antonis Paschier    34

Antonius N. Wever    11

Antoni de Wever, de huijsvrou van    12, 14, 16

Antoni de Wiele    31

Antonis Hendrickss    23

Antonis Cornelis    25

Anthonis Lenaertss    9

Anthonis Steffenss    27

Appolonia Jansen    14

Appolonia Cornelisen    2

Adriaen    35

Adriaen N.    29

Arijaen met d' een handt    22

Adriaen Gorter    16

Adriaen de Necker    13

Adriaen de Necke    27

Adriaen van Poel    3

Adriaen de Wolf    31

Adriaen Aelbrechtss    21

Aríjaen Adriaenss    5

Arijaen Arijaenss    13

Arijaen Arijaenss    15

Adriaen Adriaense    16

Adriaen Adriaenss    16

Adriaen Adriaenss    20

Adriaen Adriaenss    25

Adriaen Adriaenss    30

Arijaen Allerss, de huijsvrou van    34

Adriaen Ariss    6

Arijaen Damms    7

Adriaen Derrick Jan, de huijsvrou van    21

Adriaen Derrick Joostens    3

Arijaen Derrickss Cuijper    21

Adriaen Derrickss Cuijper    27

Adriaen Gerritss    18

Arijaen Gerritss    26

Adriaen Gerritss, de huijsvrou van    23

Arent Ghijsbrechtss    8

Adriaen Ghijsbrechtss    23

Adriaen Hendrickss Timmerman, de huijsvrou van    12


-43-

 

Adriaen Hubrechtss    28

Arent Jacobss    30

Arijaen Jacob Aller    17

Adriaen Jacobss Aller    32

Adriaen Jaep Alle(.), de huijsvrouwe van    26

Arijaen Janss, de huijsvrouw van    2

Arijaen Janss    16

Adriaen Janss    19

Adriaen Claess    6

Adriaen Claess    6

Adriaen Claess    24

Arijaen Claes Bouwen    19

Adriaen Corneliss    5

Adri(......) Cornelis    15

Arijaen Corneliss    18

Adriaen Corneliss    18

Adriaen Coneliss    18

Arent Corneliss    27

Adriaen Corneliss    28

Arijaen Corneliss    31

Arent Corneliss    33

Adriaen Corneliss (Secretarius)    10, 10, 27

Arent Corn. Cro(......) 27

Adriaen Corneliss Spitt    35

Adriaen Lenaertss    15

Arent Lenaertss    21

Arijaen Lenen Scheepmaker    29

Adriaen Loure(..)    15

Adriaen Mertenss    30

Adriaen Martenss Vet    25

Arijaen Meijnens, de huijsvrou van    13

Adriaen Meijnen, de huijsvrou van    32

Arijaen Michelss    11

Adriaen Michielen    11

Adriaen Michielsen    31

Arijaen Pieterss    9

Adriaen Pieterss    10

Aren(.) Pieterse    19

Arijaen Sijmonss    27

Arijaen Sijmonss    2

Arijaen Willemss    10

Adriaen Willemss    10

Arijaen Willemss    11

Adriaen Willems    14

Arijaen Willems    16

Arijaen Willemss    21

Arijaen Willemss    31

Adriaen Willems van Sgravenzande    12

Arijaen Wouterss    32

Arijaentgen    9

Arijaentgen    14

Adriaentgen    34

Arijaentgen N.    12

Arijaentge Allers    6

Adrijaentgen Allers    12

Arijaentge Arisen    15

Adriaentge Derricksdochter    15

Arijaentgen Francken    30


-44-

 

Arijaentgen Gerritsen    32

Arijaentge Hubrechtse    4

Adriaentgen Jeronen    5

Arijaentgen Joostensen    19

Arijaentgen Joppen    29

Adrijaentgen Claesen    4

Arijaentgen Claesen    15

Adriaentgen Classen    25

Arijaentgen Cornelisen    23

Arijaentgen Cornelisen    33

Arijaentge Corne(....)    34

Arijaentgen Lenaertsen    13

Arijaentgen Lenaertsen    19

Arijaentgen Louwen    28

Arijaentge Martenss    9

Arijaentgen Gielen    11

Arijaentge Michielsen    17

Arijaentgen Pietersen    9

Adriaentgen Pietersen    35

Adriaentgen Seversen    22

Beeltgen    14

Baeltgen Cornelisen    28

Baeltgen Cornelisen    35

Beertgen Arijaensen    32

Barber Gielen    5

Barber Jacobsen    8

Barber Janse    5

Barber Janss    10

Barber Jansen    24

Barbara Claesen    12

Barber Claesen    29

Barber Neelen    27

Barber Sijmonsen    28

Barber Sijmonsen    29

Bartholomeus N., de huijsvrou van    14

Bastiaen Willemss van der Leijden    21

Berent Derrickss    14

Berent Derricks    16

Berthout Cornelis    3

Bethgen    3

Betgen Anthonisen    19

Bethgen Derricksen    4

Betgen Jansen    16

Bethge Ommers    6

Bethgen Pops    12

Bethgen Pops    33

Borgen Co(....)    19

Boudewijn van Sta    26

Brechtge Aelbrechtss    7

Brechtgen Derrickse    8

Brechtge Jansen    9

Daentgen Cornelissen    7

Daentgen Cornelisen    9

Daentgen Cornelisen    25

Daentge Neelen    29

Davidt Bastiaenss    18

Delila N.    6

Derrick (.)t(.)ij(...)    30


-45-

 

Derrick Velleman    11

Derrick Wijten    8

Derrick Adriaenss    10

Derrick Adriaenss    15

Derrick Adriaenss    21

Derrick Adriaenss, de huijsvrou van    18

Derrick Derrickss    16

Derrick Derricks    19

Derrick Derrickss    22

Derrick Gerritss    10

Derrick Gerritss    20

Derrick Gerritss    28

Derrick Hendrickss    13

Derrick Jacobss    5

Derrick Jacobss    9

Derrick Jacobs    18

Derrick Jacobss    24

Derrick Jacobss Traf    9

Derrick Janss    19

Derrick Claess    8

Derrick Claess    8

Derrick Claess    10

Derrick Claess    11

Derrick Claess    18

Derrick Claess    28

Derrick Corneliss    3

Derrick Corneliss    4

Derrick Corneliss    7

Derrick Corneliss    14

Derrick Corneliss    14

Derrick Corneliss    23

Derrick Corneliss    25

Derrick Cornelis Derrickman    22

Derrick Martenss    4

Derrick Martenss    9

Derrick Martenss    23

Derrick Mertenss Vetyen    31

Derrickr. Pieterss    2

Derrick Pieters, de huijsvrou van    8

Derrick Willemss    8

Derrick Willemss    23

Derricksken Adriaenss    26

Dijwer Adriaenss    8

Dijwertgen Adriaensen    18

Dijwerken Adriaenss    23

Dignaer Corneliss    23

Dingeman Corneliss    4

Eggert Corneliss    5

Eggert Corneliss    6

Egger Corneliss    13

Egger Corneliss    31

Elijzabeth N.    13

Elizabeth Adriaense    4

Elizabeth Joris    3

Emmeken Hendrickse    4

Emsken Claesen    21

Engelbrecht Barentss    12

Engeltgen Sijmonse    34


-46-

 

Evert Joppen    29

Floer Ghijs    15

Floris Ghijsen    23

Floris Lenertss    29

Floor Mich.    7

Fop Corneliss, de moeder van    24

Fop Neeltgen    30

Franck Corneliss    7

Franck Lenertss    4

Franck Lenaertss    8

Franck Lenerts    11

Franck Lenaertss    28

Franck Lenertss, de huijsvrou van    30

Franck Lenaertss Moelenaer    11

Franck Lenertss Mollenaer    27

Franck Lenertss Mollenaer    31

Franck Michielss    3

Franck Reijgerss    33

Franck Willemss    11

Franckgen    19

Francktgen Janss    11

Franckge Janse    32

Franchtge Jansen    35

Frans N., de huijsvrou van    26

Frans Franss    20

Frans Jacobss    2

Fransoys Marschalck    12

Fransoys Maerschalck    20

Fransijntge    20

Franzijn Hendricksen    12

Fij Ton(..), de dochter van    20

Geertgen Adriaensen    8

Geertgen Arijaensen    10

Geertgen Adriaensen    33

Geertgen Adriaensen    33

Geertge Arisen    8

Geertgen Francken    23

Geertgen Gerritsen    13

Geertgen Gerritsen    13

Geertgen Jansen    24

Geertgen Cornelise    2

Geertgen Corneliss    15

Geertge Lenaertsen    18

Geertgen Philips    14

Geertgen Pietersen    17

Geertgen Pietersen    20

Geertgen Pieterss    30

Geertgen Syverse    27

Geleentge Claesen    18

Gertgen Roocken    7

Geraert Rooman    15

Gerard van Wijngaerde    2

Gerrit Rooman    12

Gerrit Tas    12

Gerrit Adriaenss (Schout), de huijsvrouwe van    34

Gerrit Derrickss    20

Gerrit Gabrielss    4

Gerrit Gabrielss    14


-47-

 

Gerrit Gabrielss, de huijsvrou van    14

Gerrit Chiesen    10

Gorrit Jacobss    24

Gerrit Jasperss    27

Gerrit Corneliss    20

Gerrit Lenaertss    13

Gerritgen N.    35

Gerritge Jansen    19

Giel    17

Gielis van Pietegom    15

Gielis van Petegom    34

Gielis Janss    33

Gielis Janss    34

Gieltge    30

Gielken    30

Gieltgen Jacobsen    22

Govert Jacobs    2

Govert Willemss    23

Govert Willemss    29

Grietgen    3

Grietge    12

Grietgen    30

Grietge N.    31

Grietgen N.    31

Grietgen Pierneven    28

Grietge Adriaensen    17

Grietgen Arijaenss    32

Grietgen Arisen    18

Grietgen Damsen    20

Grietgen Gerritsen    9

Grietgen Hubrechtss    10

Grietgen Hubrechtsen    11

Grietgen Jansen    11

Grietge Jansen    16

Grietgen Jansen    19

Grietgen Cornelise    6

Grietgen Len(a)ertsen    10, 10

Grietge Mertensen    36

Grietge Pieterse    3

Grietgen Pietersen    33

Grietgen Reijgersen    21

Grietgen Reijgersen    33

Grietgen Rolantss    25

Grietgen Thijss    32

Ghisbrecht Hendrickss    23

Ghijsbrecht Hendrickss    34

Ghisbrecht Cornelise    23

Ghijs Corneliss    30

Hans van Houen    33

Hans Lakenvercoper    13

Harm(....) Berentss    6

Harmen Ghijsbrechtss    29

Harman Hendrickss    13

Harmen Hendrickss Timmerman, de huijsvrou van    26

Hendrick    20

Hendrick N.    11

Hendrick N.    23

Hendrick N.    29


-48-

 

Hendrick Wijchmans    32

Hendrick Aeriaenss    14

Hendrick Adriaenss    27

Hendrick Adriaenss    31

Henderick Adr. Leeuw    7

Hendrick Goriss    14

Hendrick Jacobss    2

Hendrick Jacobss    12

Hendrick Janss    8

Henderick Janss    14

Henderick Joriss    27

Hendrick Corneliss    19

Hendrik Corss    2

Henderick Lenaerss    21

Hendrik Martenss    30

Hendrick Mees    13

Hendrick Paulusz    14

Hendrick Pieterss    22

Hendrick Willem Joostens    11

Heijlken    2

Heijltgen Jansen    26

Hilgem Claes    3

Hilgom Volbrechtse    9

Hilleken Jansen    8

Hilleken Janss    10

Hubregh N.    14

Hubrecht N.    27

Huijbert Adriasnss    15

Hubert Pauluss    8

Hubert Rolen, de huijsvrou van    30

Hugo alias Clissen, de dochter van    17

Huijch Arijaenss    22

Huijch Arijaenss Clos    14

Huijch Adriaen Clossen    22

Huijgo Willemss, de huijsvrouw van    11

Jmmetgen    25

Immeken Cornelis    7

Jnge Cleijnjannen    17

Jnge Arijaenss    4

Jnge Adriaenss    5

Jnge Adriaens, dochter van    18

Jnge Adriaenss van der Chijs    18

Jnge Bette Vuyten sone    29

Jnge Pieterssn    2

Jnge Pietersen    24

Jngeken Jansen    21

Jngetgen Jansen    29

Jngetgen Crijnen    9

Jngeken Pieters    12

Jngeke Pietersen    16

J(.......) Coseling    34

Jaepge de Bleijckster    19

Jaeptgen de Bleeckster    34

Jaepke Commers    27

Jacob de Cramen, de huijsvrou van    31

Jacob Vermaet    35

Jacob Adriaenss    2

Jacob Bastiaenss    13


-49-

 

Jacob Berentss    30

Jacob Derrickss    25

Jacob Derrickss Bovenwater    32

Jacob Jacobss    24

Jacob Jacobss    27

Jacob Janss    2

Jacob Janss    4

Jacob Jans    8

Jacob Janss    24

Jacob Janss    34

Jacob Janss, de huijsvrou van    21

Jacob Janss, de suster van    2

Jacob Janss van Driessche    16

Jacob Jorisz    13

Jacob Joriss    27

Jacob Louwen    23

Jacob Pieterss    21

Jacob Pieterss    22

Jacob Reijnier    12

Jacob Volkertss    4

Jacob Volkertss    29

Jan de Decker    17

Jan van Doornen    11

Jan Closse, de huijsvrouw van    21

Jan de Co(.)tz    31

Jan Laguijlon    8

Jan Laguilion    35

Jan de Molle    33

Jan de Mol    33

Jan de Mol    34

Jan Panneken    13

Jan Plaat    29

Jan de Roock    19

Jan Scheepmaker, de huijsvrou van    27

Jan de Strooper    31

Jan van Suijden, de weduwe van    31

Jan Tarijn    15

Jan Worper    12

Jan Arijaens    3

Jan Adriaenss    4

Jan Arijaenss    8

Jan Arijaenss    15

Jan Adriaenss van den Houck    4

Jan Adriaenss Pack    15

Jan Aldertss    34

Jan Aluwijn    14

Jan Aluwijnss    24

Jan Aluwijn Scheepmaker, de huijsvrou van    27

Jan Anthoniss    4

Jan Derrickss    2

Jan Derrickss Mollenaer    25

Jan Derrickmans    9

Jan Deverijn    16

Jan Gabrielss    14

Jan Gabriels, de huijsvrou van    13

Jan Gielenss    3

Jan Gieliss    3

Jan Goverss    35


-50-

 

Jan Govertss    35

Jan Ghijsbrechtss    7

Jan Ghijsbrechtss    12

Jan Ghijbrechtss    20

Jan Ghijsbrecht (oud-Schout)    25

Jan Ghijsbrechtss (Schout)    29

Jan Ghijsbrechtss    32

Jan Ghysbrechtss, de knecht van    11

Jan Harmanss    5

Jan Harmenss    6

Jan Harmansen    25

Jan Jacobss    10

Jan Jacob    14

Jan Jacobss    16

Jan Jacobss    30

Jan Jacob Jan    20

Jan Jacobss Gouth    22

Jan Janss    9

Jan Janss    9

Jan Janss    18

Jan Janss    33

Jan Janss predicant, het ionckwijf van    34

Jan Janss Warmer    18

Jan Claess    10

Jan Claess    25

Jan Claess    31

Jan Claess    31

Jan Claess    33

Jan Corneliss    4

Jan Corneliss    6

Jan Corneliss    7

Jan Corneliss    8

Jan Corneliss    11

Jan Corneliss    13

Jan Corneliss    16

Jan Corneliss    18

Jan Corneliss    24

Jan Corneliss    25

Jan Corneliss    26

Jan Cornelis    31

Jan Corneliss Keet    34

Jan Corneliss Koman    14

Jan Corneliss Cooman    29

Jan Corneliss Spit    19

Jan Crijnen    35

Jan Crijtien    5

Jan Martenss    8

Jan Martenss    20

Jan Pijen    6

Jan Peynss, de wedue van    35

Jan Pieterss    7

Jan Pieterss    13

Jan Piersn, de huijsvrou van Jonge    4

Jan Pier Jannen    24

Jan Rolen    30

Jan Thijm(...)    26

Jan Vranck    3

Jan Franckenss    23


-51-

 

Jan Francken, de huijsvrou van    21

Jan Willemss    7

Jan Willemss    16

Jan Willemsz    18

Jan Wolphertss    12

Jan Wouterss    8

Jenneken    15

Jenneken    20

Janneken N.    22

Jenneke van Nijwerf    8

Janneken Benjaminse    30

Janneken Damen    28

Jenneken Derrickse    5
Jenneken Jacobsen    17

Jenneken Jacob Gerritss    34

Jenneken Janse    12

Jenneken Janse    14

Jenneken Jansen    16

Jenneken Jansen Ghijsbrechtss    20

Janneken Cornelisen    18

Janneken Cornelisen    25

Janneken Cornelisen    28

Janneken Cornelis Derrickman    22

Janneken Lucasz    31

Jenneken Mertenss    12

Janneken Mathijsen    31

Jannekin Pieterse    3

Jenneken Willemse    16

Janneken Willemsen    28

Janneken Willemsen    33

Jeremias Burch    36

Jeremias Willemss    32

Jeroen    14

Jeroen Corneliss    30

Jeroen Severss    6

Jeroen Severss    6

Jeroen Severss    34

Joost van Boogaerde    11

Joost Aluwijn    2

Joost Dignaers, de huysvrouw van    22

Joostgen N.    14

Joris Berentss    20

Joris Berentss van Latem    16

Joris Derrickss    22

Joris Gerritss    21

Joris Willems    5

Josijntgen Lowijs    11

Josijntgen Gielis Huerman    15

Josijntge Pietersen    16

Jutge Adriaense    30

Jutgen Crijnenen    25

Carol Franss    27

Casijn Crolings    21

Catalijna Anthonissen    33

Cataleentge Christoffels    34

Kathrina Adriaensen    19

Katrijne Neelen    21

Katrina Pietersen    23


-52-

 

Katrina Stoffels    16

Catrijna Willemsen    12

Claer Jansen    2

Claertge Crijnen    29

Claertge Crijnen    32

Claertge Crijnen    33

Claertgen Crijnendochters broeder, de huijsvrou van    2

Claes Aertss    5

Claes Aeriaenss    14

Claes Adriaenss    20

Claes Baltss, de huijsvrou van    6

Claes Franss, de huijsvrou van    2

Claes Hendrickss    4

Claes Hendrickss    14

Claes Hubrechtss    15

Claes Hubrechtss    28

Claes Jacobss (Schout)    25

Claes Jacobss    35

Claes Janss    4

Claes Janss    8

Nicolaus Janss    28

Claes Janss    29

Nicolaus Joriss    22

Claes Claess    6

Claes Corneliss    19

Claes Lenaertss    28

Claes Mertenss    4

Claes Martess    5

Claes Martenss    30

Claes Martenss    36

Claes Meijnenss, de huijsvrou van    21

Claes Piere    35

Claes Pieterss    22

Claes Pieterss Neel Janss    9

Claes Rolanss    24

Claesken Huijgess    22

Claesgen Crijnen    32

Knijr Michelse    27

Commertge Adriaensen    22

Commertge Derrickse    8

Cornelis    33

Cornelis Ionge Neelen    18

Cornelis Scrijnwercker    15

Cornelis Vellekoop    27

Cornelis Aelbrechtss    7

Cornelis Aelbrechtss    16

Cornelis Aelbrechtss    25

Cornelis Allertss    18

Cornelis Allers van den Houck    12

Cornelis Ariss    4

Cornelis Ariss    17

Cornelis Ariss    33

Cornelis Arientss    2

Cornelis Arijaenss    3

Cornelis Adriaenss    8

Cornelis Arijaens    31

Cornelis Arijaenss    31

Cornelis Arijens Francken    27


-53-

 

Cornelis Adriaenss Timmer    30

Cornelis Arijaenss Wrwercker    25

Cornelis Arentss    23

Cornelis Arentss    25

Cornelis Damen    7

Cornelis Derrickss    5

Cornelis Derrickss    28

Cornelis Derrickss    30

Cornelis Derrickss Oochgen    20

Cornelis Douss    28

Cornelis Eggertss    10

Cornelis Eggers    17

Cornelis Eggertss    27

Cornelis Ewoutss    20

Cornelis Vrancke, de huijsvrou van    14

Cornelis Francken Velleman    34

Cornelis Gerritss    24

Cornelis Gerritss, de huijsvrou van    8, 19

Cornelis Gerritss Backer    11

Cornelis Gerritss Backer    26

Cornelis Gerritss Backer    33

Cornelis Ghijss    15

Cornelis Giess.    16

Cornelis Ghijsen    21

Cornelis Ghijss, de huijsvrou van    35

Cornelis Ghijsbrechtss, de suster van    23

Cornelis Hendrickss    3

Cornel(..) Hendrickss    11

Cor. Hendrickss Smit    33

Cornelis Hilbrand    4

Cornelis Jacobss    16

Cornelis Jacobss    18

Cornelis Jacobss    33

Cornelis Janss    5

Cornelis Janss    7

Cornelis Janss    14

Cornelis Janss    17

Cornelis Jans    23

Cornelis Janss    29

Cornelis Janss    33

Cornelis Janss    35

Cornelis Janss, de huijsvrou van