Klapper Dopen ZOETERMEER en ZEGWAART

   

                               1601‑1650

 

       

   

   

   

                               Inhoudend:

   

   

       1. Ned.‑Ger. dopen van kinderen uit Zegwaart    1601‑­1650

                                      (DTB Zoetermeer 1, 3, 4 en 5)

   

       2. Ned.‑Ger. Dopen van kinderen uit Zoetermeer  1605‑1650

                                      (DTB Zoetermeer 1, 3, 4 en 5)

 

       3. In omliggende dorpen gedoopte kinderen:

                Benthuizen (Arch. NH‑gemeente)

                Nootdorp   (Arch. NH‑gemeente)

                Wilsveen   (ARA, DTB Stompwijk 22 en 23)

   

       4. Te Berkel RK gedoopte kinderen

                                      (Doopgegevens uit het aan‑

                                       tekenboekje pastoor Willem

                                       Huygens; Bew. A.A.Krebbers)

 

       5. Te Den Haag RK gedoopte kinderen

                         (DTB Den Haag 324, RK‑kerk Oude Molstraat)   

   

       6. Door rondtrekkende Jezuiten gedoopte kinderen

                                                  (DTB Leiden F43)

   

       7. In Rechterl. en Weeskamer Arch. met een geboortedatum

          vermelde kinderen

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

                    Samengesteld door: J. Heemskerk

   

                     Zoetermeer, 28 augustus 1997

 

                     Tweede uitgave: 27 maart 2005

                               -2-   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                              Inhoud:

   

   

    Inhoud ............................................... 2

   

    Dopen geordend op voornaam van de vader .............. 3 ‑ 180

   

    Lijst van dopen, waarbij geen vader vermeld is ..... 181 ‑ 183

   

    Index op achternaam van de vader ................... 184 ‑ 195

   

    Index op achternaam van de moeder .................. 196

   

    Index op voornaam van de moeder .................... 197

   

    Index doopgetuigen op achternaam ................... 198 ‑ 202

   

    Index doopgetuigen op voornaam ..................... 203 ‑ 245

   

    Index plaatsnamen .................................. 246


                               -3-

 

AELBRECHT Aelbrechtss (Cootw˙ck), uit Zoetermeer

   4,136 13‑10‑1624 Dirrick  get. Pieter Louwerenss, Louwris Dir-

                                  rickxz, Maertie Louwen

   4,190  2‑12‑1629 Jannetie get. Pieter Louweriss, Crijntie Louwe-

                                  ris, Grietje Chiele

 

AELBRECHT Aelbrechtss (Cootw˙ck), uit Zegwaart

   4,159 4‑10‑1626 Louwerens get. Jan Corneliss, Gerrit Andriess,

                                  Arijaentie Willems

   4,167 4‑ 7‑1627 Jannetie  get. Pieter Louwerenss, Trijntie Lou-

     (inschr. doorgehaald!)       wen

   4,177 9‑ 7‑1628 Nicolaes  get. Cornelis Louwerenss, Dirrick Le-

                                  nertss, Evertie Claes

   4,206 20‑5‑1632 Aelbrecht get. Pieter Louwen, Crijntie Louwen

     (vader: Aelbrecht Dirrickxz)

 

AELBRECHT Abramse, uit Zoetermeer

   4,308 5‑4‑1648 Abram get. Abram Huibrechtse, Pieter Willemse,

                             Hestertje Gerrits

 

ALBERT Berentss, uit Zegwaart

   3,64 1‑3‑1609 Bernardus get. Lisbeth Adriaens

       

AELBRECHT Borgerss, uit Zoetermeer

   4,309 21‑6‑1648 Claesje    get. Maertje Borgers, Hestertje Pie-

                                   ters, Arij Jacobse

   5, 10 17‑7‑1650 Arijaentje get. Maertje Borgers, Jan Aelbregtse

 

AELBRECHT Dirrickxz

     Moet zijn: AELBRECHT Aelbrechtss (Cootwijck); zie aldaar

 

ALBRECHT Janss, uit Zoetermeer

   3,15 25‑ 1‑1609 Symon    get. Michiel Corneliss, Leendert Ja-

                                 copss, Marritge Pieters

   3,24 27‑11‑1610 Cornelis get. Adriaen Theuss, Jan Cornelis, Mar-

                                 tynken etc.

   3,33 14‑10‑1612 Leentge  get. Leendert Janss, Aeltge Jans, Jan-

                                 neke Cornelis

  

AELBREGT Janse, Zegwaart

   5,10 7‑8‑1650 Geertje get. Neeltje Cornelis, Jannitje Jans

 

AELBRECHT Janss (van Ceulen), Zoetermeer

   4, 64  5‑4‑1620 Aefje get. Cornelis Janss, Jannetie Jans, Grie-

                              tje Cornelis

   4,100 24‑4‑1622 Jan   get. Jan Janss, Maertie Henderickx

   

AELBRECHT Janss Koot, in Zoetermeer

   4,276 26‑7‑1643 Leentge    get. Jan Aelbrechtss, Roockge Claes,

                                   Trijntge Dircx

   4,281 10‑7‑1644 Pieter     get. Jan Aelbrechtss, Sijmon Claess,

                                   Trijntje Maertens

   4,296 26‑8‑1646 Leentje    get. Jan Aelbrechtse Koot, Grietjen

                                   Heijndrix, Machtelt Claes

   5,  1 24‑1‑1649 Heijndrick get. Pouwels Arijensz, Aelbrecht Bor-

                                   gers, Annitje Heijndrix


                               -4-

 

AELBRECHT Pieterssoon, uit Zegwaart

   3,124 10‑..‑1616 Grietke get. Claes Toll, Maritge Aryens, Marit-

                                 ge Pieters

   4, 18 26‑ 9‑1617 Pieter  get. Dirc Pietersoon Tol, Dirc Arijens-

                                 soon, Janneke Pieters, Maritge Si-

                                 brants

   

AERT

   zie: ARIJEN

   

ABRAM, uit Zegwaart

   4,298 4‑11‑1646 ....... get. ‑‑‑

 

ABRAHAM Arijenss, uit Zoetermeer

   4,193 14‑4‑1630 Arij get. Jacob Jacobss, Trijntien Henderickx

 

ABRAHAM Foppen (van der Clauw), in Zegwaart

   4,240  8‑ 2‑1637 Sijtie   get. Jacob Aelewijnss, Cniertie Fop-

                                  pen, Aeltie Jans

   4,249 31‑10‑1638 Lijsbeth get. Willem Michielss, Marritie Fop-

                                  pen, Aeltie Arijens

   4,259 11‑11‑1640 Phop     get. Frans Jacobss, Jan Michielss, Jan

                                  Dirrickxz

   4,271 14‑ 9‑1642 Alewijn  get. Arent Alewijnss, Jan Gerritss,

                                  Cniertie Foppen

   4,278 25‑12‑1643 Michiel  get. N.N., Maertje Michiels

   4,290 25‑12‑1645 Alewijn  get. Leendert Willemse, Jan Gerritss,

                                  Maertje Foppe

 

ABRAHAM Gilliss/Jilliss uit Zegwaart

   3, 70 26‑12‑1609 Jan     get. Gerit Janss, Cornelis Heyndricxss,

                                 Janneken Romans

   3, 82 15‑ 1‑1612 Claeys  get. Boudewyn Gillis, Volckert Claeys,

                                 Cornelis Volckerts, Neeltge Corne-

                                 lis

   4, 96 30‑ 1‑1622 Willem  get. Cornelis Janss, Gerrit Pauluss,

                                 Lijntie Jans

   4, 96 30‑ 1‑1622 Jacob   get. Lieven Janss, Pieter Jacobss, Jan-

                                 netie Jans

   4,148 14‑ 9‑1625 Maertie get. Maerten Janss, Maertie Jans, Dieu-

                                 wertie Dingenaers

 

ABRAHAM Huijbrechtss (van Alphen), in Bleijswijck

   4,208 19‑9‑1632 Aefje get. Maerten Corneliss, Maertie Jacobs,

                              Sara Huijbrechs


                               -5-

 

ABRAHAM Janss, uit Zoetermeer 1611‑15/uit Catwijck 1626‑34

   3, 26 24‑ 4‑1611 Jacob        get. Joos Cornelisz, Meus Heyn-

                                      dricx, Marritgen Willems

   3, 37  9‑ 6‑1613 Jsaac        get. Cornelis Janss, Dammas Heyn-

                                      drickss, Neeltge Jacops

   3,104  1‑ 3‑1615 Elisabeth    get. Heijndrick Thijssen, Maritge

                                      Heyndrix, Janneke Jansd.

   4,160 22‑11‑1626 Jan          get. Jacob Joosten, Allert Janss,

                                      Jacemijntie Arijaens

   4,180  3‑12‑1628 Dirrick      get. Lucas Dirrickxz, Maertie Dir-

                                      rickx

   4,222 30‑ 7‑1634 Magdaleentie get. Joannes Willemss, Leentie

                                      Cornelis, Aeltie Dirrickx

 

ABRAHAM Janss (Decker), uit Zegwaart

   4,194 19‑ 5‑1630 Pieter      get. Job Pieterss, Pieter Pieterss,

                                     Neeltie Pieters

   4,208 10‑10‑1632 Maertie     get. Louwris Corneliss, Aeltie Ja-

                                     cobs, Jannetie Dirrickx

   4,228 27‑ 5‑1635 Louwris     get. Jan Louwriss, Abraham Franss

   4,239 28‑ 1‑1637 Jacob       get. Cornelis Jacobss, Pleun Ja-

                                     cobss, Sijntie Franss

   4,248 12‑ 9‑1638 Marritie    get. Pieter Pieterss, Susje Franss

   4,256 18‑ 1‑1640 Fransijntie get. Mees Willemss, Sijntie Stevens

   4,259 10‑ 6‑1640 Annetie     get. Abraham Franss, Sijntie

                                     Franss, Geertie Jacobs

   4,273 22‑ 2‑1643 Barbara     get. Zevert Pieterss, Maertge Ja-

                                     cobs

   4,282 13‑ 9‑1644 Barbertje   get. Jannitge Gijsbrechts

   4,298 14‑11‑1646 Louris      get. Jan Lourisse

  

ABRAM Joosten, uit Zoetermeer

   4,283 13‑11‑1644 Cornelis get. Aert Janse, Jan Joosten, Idetjen

                                  Arijens

   4,300 20‑ 1‑1647 Maerten  get. Trijntje Claes

   5,  3 13‑ 6‑1649 Leendert get. Jannitje Joosten

   

ABRAHAM Joppen (Molenaer), uit Bleiswijk

   4,99 24‑4‑1622 Neeltie get. Jan Claess, Maertie Joppen

   

ABRAHAM Carelss (de Heij), in de Hoof aan de Segwaersche Verlaten

   4,59 1‑12‑1619 Martijntie get. Jsac Carelss, Jannetie Adams,

                                  Fransijntie Jillis


                               -6-

 

ABRAHAM Claess, uit Zegwaart

   4,144 16‑2‑1625 Pietertie  get. Pieter Pieterss, Saertie Claes

   4,165 24‑5‑1627 Trijntie   get. Machtelt Cornelis, Maertie Jans

   4,213 20‑3‑1633 Jannetie   get. Maertie Pieters

   4,228 10‑6‑1635 Claes      get. Baertjen Eggers

   4,251 27‑3‑1639 Arent      get. Jan Dirrickxz, Maertie Chiele

   4,286  8‑3‑1645 Jannitje ) get. Maertje Cornelis, Aefje Theunis

                   Saertje  )

   

ABRAHAM Corn. (van Ceulen), tot Benthuijsen

   4,250 9‑1‑1639 Roockje get. Corn. Dirrickxz, Lijsbeth Abrahams

   

ABRAHAM Crijnen, uit Zegwaart

   4,113 29‑ 1‑1623 Machteltie get. Gerrit Crijne, Trijntie Crijne,

                                    Jmmetie Maertens

   4,141 29‑12‑1624 Pieter )   get. Pr Heijndricxs, Corn Maerts,

                    Joris  )        Arijen Crijnen, Leendert Corne-

                                    liss, Geertje Crynen, Aefje Sy-

                                    mons

   4,164 11‑ 4‑1627 Crijn      get. Claes Janss, Jan Corneliss, A-

                                    rijaentie Jaspers

   4,188 23‑ 9‑1629 Maertie    get. Arij Crijne, Heijltie Jochems,

                                    Arijaentie Jassen

 

ABRAHAM Lambrechss de Cocq, in Zegwaart

   4,206 15‑ 8‑1632 Arijaentie   get. Joost Arijenss, Grietje Ja-

                                      cobs, Trijntie Lambrechs

   4,224 19‑11‑1634 Neeltie      get. Lenert Pieterss, Aeltie Arij-

                                      ens, Maertie Chiele

   4,236  2‑11‑1636 Lambrecht    get. Sijbrant Lambrechss, Jillis,

                                      Lambrechss, Arijaentie Chie-

                                      le, Marritie Lambrechs

   4,254 18‑ 9‑1639 Geertruijtje get. Isaac Lambrechss, Arrempje

                                      Arijens, Neeltie Arijens

   4,276  6‑ 9‑1643 Adriaen      get. Corn. Adriaenss, Hillegont

                                      Sijmonss

   4,303  7‑ 7‑1647 Maertje      get. Pieter Cloet, Maertje Corne-

                                      lis, Maertje Gillis

   5,  6 22‑12‑1649 Cornelis     get. Michiel Cornelisse, Cornelis

                                      Gerritse, Arijaentje Jans

 

ABRAHAM Willemss, uit Zegwaart

   4,119 27‑ 8‑1623 Jacob  get. Pieter Willemss, Arij Jacobss, Mag-

                                daleentie Jacobs

   4,149 12‑10‑1625 Niesje get. Joannes Willemss, Helena Jacobs,

                                Jannetie Willems


                               -7-

 

ABRAHAM Willemss, uit Zoetermeer

   4,165 30‑5‑1627 Daniel   get. Jacob Willemss, Pauwels Claess,

                                 Aeltie Jans

   4,191 17‑2‑1630 Folckert get. Pieter Folckerss, Jan Jacobss,

                                 Jannetie Pauwels

   4,212 20‑2‑1633 Arij     get. Magdaleentie Jacobs

   

ADOLPH Sijmonsz, uit Zegwaart

   3,85 11‑6‑1612 Canierken  get. Frans Carels, Neeltge Carels,

                                  IJfgen etc.

   3,92  7‑7‑1613 Marritge   get. Franscynke Carels, Abraham Ca-

                                  rels, Neeltge Gerrits, Leendert

                                  Janss

   4,53  2‑6‑1619 Martijntie get. Bastiaen Janss, Adriaen Janss,

                                  Jefje Gerrits

 

ALUWIJN, uit Zegwaart

   1,54 11‑11‑1601 Knijr get. Dierck Corneliss, Jan Francken, Nis-

                              ken Michielss, Neeltgen Willemsen

 

ALEWYN Janss, uit Zegwaart

   1,62 29‑ 2‑1604 Adriaen   get. Hend. Martens, Piet. de Witte,

                                  Piet. Piet., Lijsbeth Adri.

   1,67 12‑12‑1604 Jan       get. Jan Janss, Cornelis Janss, Arij‑

                                  aentge Adrijaenss

   3,50 20‑ 8‑1606 Pieter    get. Claeys Janss, Leendert Arenss,

                                  Neelken Arensen

   3,50 20‑ 8‑1606 Floris    get. Cornelis Corneliss, Leendert Pie-

                                  terss, Frans Claeijss, Anneken

                                  Jacops

   3,63  2‑12‑1608 Marritgen get. Marten Arentss, Haesge Adriaens,

                                  Libet Francken

 

ALEWYN Janss, uit Zegwaart

   3,65 4‑3‑1609 Claertgen get. Cors Andriess, Leendert Jacopss,

                                Lijntgen Adriaens, Barbel Jans

   

ALUWIJN Janss Timmerman, uit Zegwaart

   1,55 27‑1‑1602 Frans get. Jan de Smit

 

ALLERT Sijmonse (Prins), 2e Weechje

   5,1 21‑2‑1649 Claes get. Cornelis Sijmonse, Leendert Claesse,

                            Maertje Claes

 

ANDRIES Hubrechtss Vogelaer, uit Zoetermeer

   3,19 4‑10‑1609 Neeltge get. Marritge Engen, Pleuntge Leendertss

 

ARIES Hubrechtsen (Vogelaer), uit Zoetermeer

   3, 34  9‑12‑1612 Diwerken get. Melt Hubrechts, Grietge Adriaens

   4, 75 29‑11‑1620 Jasper   get. Cornelis Corneliss, Fijtie Dir-

                                  rickxz

   4,103 19‑ 6‑1622 Neeltie  get. Claes Pieterss, Neeltie Jaspers,

                                  Neeltie Jans


                               -8-

 

ARRIS Janse (Wint), Zoetermeer

   4,303 23‑6‑1647 Maertje get. Cornelis Gijsse, Annitje Cornelis,

                                Trijntje Arijens

   5,  3 27‑6‑1649 Beatris get. Sijmon Arijenss Sebel

 

ANDRIES Leyndertssen (Visser), uit Zoetermeer

   3, 3 16‑11‑1605 Jacop     get. Pieter Martenss, Jan Jacopss

   3, 8 11‑ 3‑1607 Marritgen get. Jacop Corneliss, Ariaenken Leen-

                                  derts, Claertgen Diericxen

   3,14 19‑10‑1608 Anneken   get. Adriaen Leenderts, Neeltge Adri‑

                                  aens, Marritgen Adriaens

   

ANTHONIS

   zie: Teunis

 

ADRIAEN Nieulandt, uit Zegwaart

   4,99 3‑4‑1622 Abigael get. Nathanael Pieterss, Sijmon, Hilletgen

                              Sijmons

   

ADRIAEN Ariss, uit Zegwaart

   1,53  8‑7‑1601 Maria    get. Peter Ariss, Neeltge Arisen, Ger-

                                ritgen Diericksen

   1,58 19‑1‑1603 Leentgen get. Mer. Jacobs, Leentgen Aris, Lenaert

                                Dierckss

   

ADRIAEN Adriaenss, uit Zegwaart

   1,51 24‑1‑1601 Adriaen get. Jan Adriaenss, Pieter Claess, Mer-

     (de vader was doot)       rijtgen N.

   

ADRIAEN Adriaenss, uit Zegwaart

   3,43 1‑5‑1605 Adriaen get. Neelke Pestommeke, Adriaen Adriaenss

 

ADRIAEN Adriaenss, uit Zegwaart

   3,81 6‑11‑1611 Kryntge get. Cornelis Leendertss, Libeth Symoens,

                               Liduwy Jans

 

ARENT Arenss, uit Zoetermeer

   3,1 4‑6‑1605 Arent get. Cornelis Arenss, Marten Arenss, Tryntgen

                           Cornelis

   

ADRIAEN Adriaenss, uit Zoetermeer

   3,3 13‑11‑1605 Neeltgen get. Heijndrick Claeysen, Marritge Pie-

                                ters, Marritgen Ariaensen

   

ADRIAEN Adriaenss, uit Zoetermeer

   3, 7  3‑12‑1606 Wijve     get. Marten Ariaenss, Anneke Corneli‑

                                  sen, Geertken Ariaensen

   3,16 22‑ 2‑1609 Marritgen get. Pieter Lauwreyss, Marritge Corne-

                                  lis, Marritge Arens

   3,39 23‑10‑1613 Claeys    get. Cornelis Jacopss, Adriaen Leen-

                                  dertss, Aygen Cornelis

 

ARIJEN Aryensz, uit Zegwaart

   4,197 3‑11‑1630 Arijen get. Dirrick Andriess, Claes Arijenss,

                               Crijntie Arijens


                               -9-

 

ARIJEN Arijensz

   4,309 26‑7‑1648 Neeltje get. Cornelis Pouwels, Maertje Willems

 

ARENT Arenss (Clover), aan de Verlaten in Zegwaart

   3,97  9‑2‑1614 Marritge ) get. Cornelis Vrancken, Jaepje Neelen,

                  Jan      )      Gooltje Adriaens, Meus Janss,

                                  Remtgen Jans

   4,49 17‑3‑1619 Gerrit )   get. Jan Corss, Cornelis Janss

                  Pieter )

   

ADRIAEN Adriaenss Cruninck, uit Zoetermeer

   3, 28 20‑10‑1611 Tryntge    get. Frans Corneliss, Pieterken Cor-

                                    nelis, Geertge Cornelis

   3,126 14‑ 5‑1616 Claeske )  get. Cornelis Jacobssoon, Arijen

                    Ceeltje )       Cornelessoon, Wyffke Corneles,

                                    Aechtje Cornelis, Maritje Cor-

                                    neles

   4, 39 30‑ 9‑1618 Cornelis ) get. Joost Dirxsoon, Cornelis Jans-

                    Leentje  )      sen, Dirc Janssoon, Martje Cor-

                                    nelis, Martje Cornelis, Martje

                                    Arijens

   4, 77 10‑ 1‑1621 Tijs       get. Abraham Corneliss, Henderick

                                    Corneliss, Trijntie Cornelis

 

ADRIANUS Adriani (Uijl)

   & Maria Guilielmi.

   RK Den Haag 324,18 20‑3‑1611 Maria get. Wenefrida Jacobi

    (Oude Molstraat)

   

ADRIAEN Bastiaenss, uit Zevenhuizen

   3,129 27‑3‑1607 Neeltge get. Trynke Pieters, Corn. Willems,

                                Pleuntge Bastiaens

 

ARIJ Dingenaer, Zegwaart

   5,13 10‑12‑1650 Maertje get. Leendert Dingenaer, Leentje Dinge-

                                naers

   

ADRIAEN Dirckss, uit Zegwaart

   3,77 4‑4‑1611 Cornelis get. Cornelis Diricks, Marritge Jacops,

                               Leentge Adriaens

   

ARIJEN Dirrickxz, uit Zegwaart

   4,155 19‑4‑1626 Arijaentie get. Crijntie Goverts, Grietje Jeroe-

                                   ne, Henderick Corneliss

 

ARIJEN Dirrickxz, uit Zegwaart

   4,178 6‑8‑1628 Cornelis get. Claes Arijenss, Hendrick Dirrickxz,

                                Leentie Arijens

   

ARIJ Dirrickxz, uit Zegwaart

   4,183 29‑4‑1629 Cornelis get. Gerrit Dirrickxz, Lenert Arij-

                                 aenss, Maertie Dirrickx

 

 ARIJEN Dirrickxz, uit Zegwaart

   4,200 19‑1‑1631 Aechjen get. Jan Arijenss, Arijaentie Cornelis,

                                Jannitie Arijens


                               -10-

   

ADRIAEN Dierickss, uit Zoetermeer

   3,1 8‑5‑1605 Leyndert get. Jacop Heyne, Jan Wouterss, Maritgen

                              Jans

 

ARIJEN Dirxse, uit Zoetermeer

   4,285 1‑1‑1645 Cornelis get. Marck Dirxse, Arij Cornelisse, A-

                                rijaentje Dirx

   

ADRIAEN Dirickss, van Cattijck

   3,133 4‑11‑1612 Marritge get. Jan Dirickss, Madeleentge Gerits,

                                 Marritge Cornelis

   

ARIJEN Dirxsoon Huysman, uit Zegwaart

   4,24 16‑12‑1617 Neeltje ) get. Maritje Franssen, Martje Jans,

                   Grietje )      Trijntje Corneles, Maerte Corne-

                                  lissoon, Gerrit Cornelessoon

 

ADRIAEN Geertss, uit Zegwaart

   3,66 26‑4‑1609 Tryntgen get. Gerit Claeyss, Marritge Claeys,

                                Marritge Gerits

   

ADRI. Gerrits, uit Zegwaart

   1,60 13‑7‑1603 Sijmon get. Jan Arents, Piet. Piet., Anna Sijmons

                              ende haer suster Ger(...)

   

ADRIAEN Geritss, uit Zegwaart

   3,57 7‑10‑1607 Marritgen get. Jan Geritss, Tryn Claeys, Merrit-

                                 gen Cornelis

 

ARI Gerrits

   3,132 25‑9‑1611 Dirickje get. Meus Gerrits, Aeltge Gerritsd.

 

ADRIANUS Gerardi

   & Adriana Damasi

   RK Den Haag 324,21 9‑2‑1612 Adriana get. Maria Guilielmi

    (Oude Molstraat)   

   

ARIJ Gerritss (Roggeveen), in Zegwaart

   4,190  9‑12‑1629 Aeltie get. Cornelis Gerritss, Trijntie Ger-

                                rits, Jannetie Lenerts

   4,229 12‑ 8‑1635 Aeltie get. Cornelis Gerritss, Neeltie Lenerts,

                                Arijaentie Lenerts

   

ADRIAEN Heyndrickss, uit Zegwaart

   3, 48  5‑ 3‑1606 Jacop  get. Cornelis Heyndr., Marritgen Heyn-

                                dricx, Pieter Cornelis

   3, 69  2‑12‑1609 Sara   get. Job Symonss, Marritge Cornelis,

                                Marritge Dircx

   3,110 21‑ 6‑1615 Anneke get. Cornelis Pls, Marthen Henrix, Bet-

                                gen Pieters

 

ARENT Henderickxz (Grotius), uit Zegwaart

   4,189 25‑11‑1629 Lijsbet   get. Arij Corneliss, Agnitie Claes,

                                   Marritie Teunis

   4,222 27‑ 8‑1634 Lenert    get. Crijn Lenertss, Dominicus Dousa,

                                   Martijntie Arijens

   4,236  9‑11‑1636 Henderick get. ‑‑‑


                               -11-

   

ADR. Huijbrechtss, uit Zegwaart

   1,59 30‑3‑1603 Appolonia get. Arijaentgen Huijb., Jan Adr.,

                                 Trijntge

   

ADRIAEN Hubertss (Vogelaer), uit Zoetermeer

   3,14 14‑ 9‑1608 Hillebrant get. Marten Hillebrants, Leendert Hu-

                                   bertss, Marritgen Hillebrants

   3,23 10‑10‑1610 Neeltge  ) get. Leendert Willemsz Kunst, Geertge

                   Marritge )      Jaepen, Leendert Willems, Geert-

                                   ge Jans

   3,33 17‑ 9‑1612 Geertge    get. Jaepge Adriaens, Melt Hubrechtss

   4,17  9‑ 9‑1617 Maerten    get. Corneles Maartssoon, Arijaentje

                                   Maertens

 

ARIJEN Huijbrechss (van Wilsveen), in Zoetermeer

   4,236  2‑11‑1636 Aefje      get. Cornelis de Groot, Trijntie

                                    Cornelis, Jannetie Huijbrechs

   4,252 29‑ 5‑1639 Sara       get. Maerten Corneliss, Marritie

                                    Jans, Neeltie Huijberts

   4,272 19‑10‑1642 Huijbrecht get. Corn. Gerritss, Cors Huij‑

                                    bertss, Neeltie Huijberts

   4,285 20‑ 2‑1645 Cornelia   get. Neeltjen Huiberts, Trijntje

                                    Cornelis, Cors Huibertse

   4,309 24‑ 5‑1648 Immetje    get. Corn. Huibrechts, Willem Corne-

                                    lisse

 

ARIJEN Huigen (Hart˙ser), in Zegwaart (1649: aen de Verlaeten)

   4,292 11‑2‑1646 Huich    get. Alewijn Huigen, Claesje Cornelis,

            (out ontrent 2       moeder

                    jaeren)

   4,301 17‑2‑1647 Cornelis get. Maertje Cornelis

   5,  4 26‑9‑1649 Annitje  get. Agnietje Sijmons, Neeltje Gerrits

 

ADRIAEN Jaepss

   3,34 13‑12‑1612 Neeltge get. Cors Adriaenss, Jaepjen Adriaens

                  (bastart)

   

ARIAEN Jacopss, uit Zegwaart

   3,78 5‑6‑1611 Pieter (een bastart)

                        get. Cornelis Jaepen, Pieter Corneliss,

                             Geertgen etc. Cornelis

 

ARIJEN Jacobssoon, uit Zegwaart

   4,10 12‑3‑1617 Maritge get. Jan Claessoon, Maddaleentje Jacobs,

                               Martijntgen Arijens

   

ARENT Jacobss, uit Zoetermeer

   4,184 6‑5‑1629 Cornelis get. Cornelis Aelbrechss, Brechje Corne-

                                lis

 

ARIJEN Jacobss, in Zoetermeer

   4,243 13‑9‑1637 Jacob get. Cornelis Jacobss, Arij Jacobss, Mar-

                              ritie Corn.


                               -12-

   

ARIJEN Jacobss (van Vliet), uit Zoetermeer

   4,90 17‑10‑1621 Haesje get. Lenert Jacobss, Trijntie Cornelis,

                               Willempje Jacobs

 

ADRIAEN Janss, uit Zegwaart

   3,50  13‑ 8‑1606 Maritgen )  get. Meus Janss, Leendert Ariaenss,

                    Beertgen )       Marritgen Arensen, Gooltken A-

                                     rens

   3,58  16‑12‑1607 Beertgen    get. Pieter Janss, Commerken Janss,

                                     Anneken Jochems

   4,70  30‑ 8‑1620 Franck      get. Cornelis Janss, Cornelis Cor-

                                     neliss, Maertie Amen

   4,121 12‑11‑1623 Annetie     get. Agnietje Lenerts, Gooltie A-

                                     rents

 

ADRIAEN Janss, uit Zegwaart

   3,68 27‑9‑1609 Johannes get. Sewert Pieterss, Cornelis Janss,

                                Claeysge Pieters

   

ADRIAEN Janss, uit Zegwaart

   3,79 17‑7‑1611 Enge get. Pieter Engess, Pleuntge Jacops, Adriaen

                            Jacops

 

ADRIAEN Janss

   3,99 30‑11‑1614 Jan get. Maerten Janss, Claes Pieterss, Maritgen

                            Adriaens

   

ARIJEN Janssoon, uit Zegwaart

   3,127 19‑6‑1616 Johannes get. Cornelis Jans, Simon Lenard, Mar-

                                 ritge Aryen

 

ARIJEN Janssen, uit Zegwaart

   4,35 17‑6‑1618 Neeltje get. Pieter Cornelessoon, Anna Crijnen,

                               Maritje Claes

 

ARIJ Janss, uit Zegwaart

   4,161 10‑1‑1627 Maertie get. Claes Maertss, Jannetie Cornelis,

                                Jaepje Claes

       

ARIJEN Janss, uit Zegwaart

   4,170 19‑ 9‑1627 Jan get. Dirrick Corneliss, Jochem Janss, Wil-

                             lemje Jans

 

ARIJ Janss, uit Zegwaart

   4,186 2‑9‑1629 Arijaentie get. Jan Janss, Lijsbeth Jans, Leentie

                                  Jans

   

ARIJ Janss, in Zoetermeer

   4,270 20‑7‑1642 Marritie get. Isaac Lambrechss, Jannetie Pie-

                                 ters, Jannetie Arijens

 

ARENT Janss, in Zegwaert

   4,254 11‑9‑1639 Jan     get. Jacob Franss

   4,273 15‑2‑1643 Grietje get. David Janss, Tryntje Cornelis

   4,273 15‑2‑1643 Maria   get. Jacob Franss, Jannetje Henricx

   4,285  8‑2‑1645 Grietje get. Jacob Franse, Jannitje Heijndrix


                               -13-

 

ARY Janse, uijt de Hoeuff

   5,10 10‑7‑1650 Maertje get. Neeltje Leenderts

 

ARIJ Janss (Decker), in Zoetermeer

   4,225 10‑12‑1634 Jan get. Arijen Corneliss, Jeremias Janss, Jan-

                             netie Jans

   

ARIAEN Janss (Floijt), op de Meulenwech in Zegwaart

   4,52 5‑5‑1619 Leentie get. Claes Simenss, Haesje Jeroene, Saer-

                              tie Cornelis

 

ADRIJAEN Janss (Lapper), uit Zegwaart

   1, 68 19‑12‑1604 Lenaert get. Jan Corneliss, Hendrick Huijgenss,

                                 Leentgen Jans

   3, 53 18‑ 2‑1607 Abraham get. Pieter Ariaenss, Theunis Leen-

                                 derss, Marritgen Michiels

   3, 72 25‑ 4‑1610 Isaac   get. Bastiaen Janss, Leendert Janss,

                                 Jaepgen Leenderts

   3, 86 17‑ 9‑1612 Maritge get. Frans Corneliss, Barbel Jans, An-

                                 neke Pieters

   3,112 23‑ 8‑1615 Tryntje get. Eva Gerrits, Lijntge Franss, Roe-

                                 lant Cornelis

   4, 37 26‑ 8‑1618 Maerten get. Bastiaen Janssoon, Adollff Simons-

                                 oon, Jobje Gerrits, Jannetje Ger-

                                 rits

 

ARENT/ADRIAEN Janss (Lapper), uit Zegwaart

   3, 44 18‑9‑1605 Jan      get. Jan Janss, Arent Corssen, Meijnert

                                 Arentss

   3, 53 21‑1‑1607 Cors     get. Martie Corss, Heyndrick Pieterss,

                                 Marritgen Jansen

   3, 91  7‑7‑1613 Marritge get. Aeltge Reijmens, Cornelis Wil-

                                 lemss, Tryntge Jans

   3,110 14‑5‑1615 Henrick  get. Henrick Arijenssoon, Dirck Pare‑

                                 doms, Pleuntien Henrixs

   4, 13 ..‑7‑1617 Janneke  get. Maritge Govers, Aechtje Henrix,

                                 Jaep Janssen Keet

 

ADRIAEN Janss Rockeveen, Jonge

   & Maertgen Dircx (Brouwer)

   RA Zegw. 55,64 Jacob geb. 1648/49

       

ARYEN Janssen Staet, uit Zegwaart

   4,24 24‑12‑1617 Cornelis ) get. Jan Janssen, Leenart Cornelis,

                   Jan      )      Arijaentje Cornelis, Trijntje

                                   Jans, Jan Arijenssoon, Lenart

                                   Pietersoon

   4,73 18‑10‑1620 Cornelis   get. Lenert Corneliss, Jan Janss, A-

                                   rijaentie Arijens

   4,97  2‑ 3‑1622 Cornelis   get. Lenert Corneliss, Pieter Claess,

                                   Arijaentie Arijens


                               -14-

 

ARIJEN Jeroenss, 1621 Rotterdam, 1627 Zoetermeer, 1629‑36 Zegw.

   4, 92 14‑11‑1621 Jeroen     get. Cornelis Jeroenss, Jan Wou-

                                    terss, Arijaentie Lenerts

   4,162 28‑ 2‑1627 Lenert     get. Lenert Jeroenss, Tijmen Le‑

                                    nertss, Neeltien Pieters

   4,189  2‑12‑1629 Cornelis   get. Cornelis Pieterss, Maertie Le-

                                    nerts

   4,233  2‑ 3‑1636 Arijaentie get. Dominicus Dousa, Martijntie

                                    Pieters, Marritie Cornelis

 

ADRIAEN Jooss, uit Zoetermeer

   3, 41  2‑ 3‑1614 Marritge  get. Marritge Jooss, Marritge Jans,

                                   Joost Alewyns

   3,111  2‑ 8‑1615 Joost     get. Alewijn Joosten, Henrick Gijs-

                                   sen, Maritgen Cornelis

   4, 24 24‑12‑1617 Gijsbert  get. Maerten Gijsbrechts, Leenardt

                                   Leenartssoon, Maritgen Arijens

   4, 59 18‑12‑1619 Marrijtie get. Cornelis Adrijaenss, Marrijtie

                                   Joosten, Applonij Simons

   4, 85  4‑ 7‑1621 Gerrit    get. Henderick Gijsbertss, Cornelis

                                   Lenertss, Maertie Jans

   4,128 28‑ 4‑1624 Maertie   get. Cornelis Maertenss, Neeltie Pie-

                                   ters, Neeltie Lenerts

 

ADR. Claess, uit Zegwaart

   1,58 2‑3‑1603 Barber get. Jan Thymonss, Weijntgen Claes, Mer.

                             Hendr.

 

ARIJ Claesse, uit Zegwaart

   4,310 4‑10‑1648 Jacob get. ‑‑‑

 

ADRIAEN Claes Tonys, uit Zegwaart

   1,52 27‑5‑1601 Mertijntgen get. Adriaen Corneliss, Merrijtgen A-

                                   driaensen, Geertgen Derricksen

 

ADRIAEN Claysse (Jongens), uit Zegwaart

   1,61  7‑12‑1603 Claes    get. Hilleken Adri., Joost Janss, Corne-

                                 lis Claess    

   3,45  9‑10‑1605 Janneken get. Cornelis Ariaens, Roeckien Jansen,

                                 Seeltgen Theunis

   3,56 20‑ 6‑1607 Wouter   get. Cornelis Corneliss, Leendert Ari-

                                 enss, Trijntgen Diericx

 

ARIJ Claess (Leenheer), uit Bleiswijk

   4,191 3‑2‑1630 Marritie get. Cornelis Corneliss, Aempjen Claes,

                                Saertie Huijbrechs

 

ARIJEN Claess (Rockeveen), in Zegwaart

   4,265 15‑12‑1641 Claes    get. Corn. Dirrickxz, Pieter Claess,

                                  Leentie Arijens

   4,277  4‑10‑1643 Trijntje get. Leendert Jeroenen, Jannitgen A-

                                  driaens, Jannitge Jans

 

ADR. Corneliss, uit Zegwaart

   1,57 15‑9‑1602 Martijntgen get. Adr. Cor., Aeltgen Cor.


                               -15-

 

ADRIAEN Corneliss, uit Zegwaart

   3,43 12‑6‑1605 Martynke get. Cornelis Adriaenss, Maritge Ari‑

                                aens, Maritge Jacops

   

ADRIAEN Corneliss, uit Zegwaart

   3,43 14‑8‑1605 Maritge get. Cornelis Cornelis, Tryntken Arens

   

ADRIAEN Corneliss, uit Zegwaart

   3,79 21‑8‑1611 Dirick    ) get. Jacop Leendertss, Leendert Di-

                  Gerittgen )      rickss, Cornelis Pieterss, Jan-

                                   neken Cornelis, Ceunken Corne-

                                   lis, Barbel Jacops

   

ARIJEN Corneliss, uit Zegwaart

   4,42 18‑11‑1618 Cornelis get. Cornelis Arijens, Henrick Claes-

                                 soon, Neeltje Arijes

   

ARIJEN Cornelis, uit Zegwaart

   4,77 13‑1‑1621 Pieter get. Jacop Claess, Arij Corneliss, Maertie

                              Cornelis

 

ARIJ Corneliss, uit Zegwaart

   4,131 1‑9‑1624 Cornelis get. Cornelis Arijenss, Lenert, Maertien

                                Arijens

 

ARIJ Corneliss, uit Zegwaart

   4,165 6‑6‑1627 Magdaleentie get. Willem Janss, Martijntie Arij-

                                    ens, Trijntie Arijens

 

ARIJ Corneliss, uit Zegwaart

   4,169 29‑8‑1627 Arijaentie get. Jan Corneliss, Maertie Cornelis,

                                   Trijntie Jans

   

ARIJ Corneliss, uit Zegwaart

   4,184 27‑5‑1629 Hester get. Neeltie Cornelis

 

ADRIAEN Corssen, uit Zoetermeer

   3, 2 28‑ 8‑1605 Elisabeth  get. Adriaen Dierickss, Anneken Wil-

                                   lems, Leyntken Adriaens

   3,10  7‑11‑1607 Dierickien get. Claeijs Pieterss, Marritgen Po-

                                   pen, Marritge Jans

   3,30 21‑12‑1611 Dirick     get. Cornelis Phoppen, Diric Corne‑

                                   liss, Marritge Adriaens

   

ADRIAEN Cornelissen, uit Zoetermeer

   3,5 10‑9‑1606 Dierick get. Gerrit Corneliss, Arent Dierickss,

                              Pleuntken Jacops

   

ADRIAEN Corneliss, uit Zoetermeer

   3,14 12‑10‑1608 Adriaen get. Adriaen Symoenss, Willem Corneliss,

                                Nysken Adriaens

   

ADRIAEN Corneliss, uit Zoetermeer

   3,19 19‑10‑1609 Adriaenken get. Marten Pieterss, Willemke Corne-

                                   lis, Gerritge Cornelis


                               -16-

   

ADRIAEN Cornelisz, uit Zoetermeer

   3,21 17‑5‑1610 Neeltge get. Jan Cornelisz, Anneken Arens,

                               Pleuntge Cornelis

   

AERIAEN Corneliss, uit Zoetermeer

   3,29 11‑12‑1611 Pleuntke get. Hubrecht Corneliss, Aeriaenke Hu-

                                 brechts, Marten Cornelisz

 

ARIJEN Cornelessoon, uit Zoetermeer

   4,11 30‑4‑1617 Maritge get. Pieter Willemssoon, Aeltje Pieters,

                               Pietertje Corssen

   

ARENT Corneliss

   3,130 20‑9‑1607 Elijsabeth get. Bastiaen Theuniss, Marritgen

                                   Huijgen, Engetken Theunis

 

ARYEN Corneliss

   3,105 28‑3‑1615 Alltge get. Arijen Cornelissoon, Lysbet Corne‑

                               lis, Maritge Wouters

 

ARIEN Corneliss, uit Zoetermeer

   4,24 16‑12‑1617 Crijn    get. Pieter Corneliss, Dignaer Corne‑

                                 liss, Pluentien Crine

   4,76  3‑ 1‑1621 Jan      get. Cornelis Aelbrechss, Franck Corne-

                                 liss, Maertie Jans

   4,76  3‑ 1‑1621 Aefje    get. Jan Lenertss, Aefje Dingenaers,

                                 Maertie Lenerts

   4,143 2‑ 2‑1625 Cornelis get. Werrebout Corneliss, Lenert Corne-

                                 liss, Aefje Cornelis

   4,143 2‑ 2‑1625 Maertie  get. Franck Corneliss, Jannetie El-

                                 lerts, Annetie Juriaens

   

ARIJEN Cornelis, uit Zoetermeer

   4,41 14‑11‑1618 Aeltje get. Maerten Pietersoon, Trijntje Corne-

                               lis

 

ARIJEN Corneliss, uit Zoetermeer

   4,68 28‑6‑1620 Lenert get. Lenert Corneliss, Pleun Corneliss,

                              Trijn Cornelis

   4,68 28‑6‑1620 Jan    get. Jan Franss, Lijsbet Jans

 

ARIJ Corneliss, uit Zoetermeer

   4,95 2‑1‑1622 Lenert get. Joannes Willemss, Arijaentie Andries

   

ARIJ Corneliss, uit Zoetermeer

   4,144 12‑2‑1625 Jannetie get. Cornelis Corneliss, Sara Cornelis,

                                 Neeltie Lenerts

 

ARIJ Corneliss, in Zoetermeer

   4,255 25‑12‑1639 Jan get. Jacob Joosten, Lenert Jasperss, Anne-

                             tie Cornelis

   

ARIJ Corneliss, tot Benthuijsen

   4,270 22‑6‑1642 Corn. get. Neeltie Jans

   

ARIJ Corneliss, in Pijnaker

   4,231 11‑11‑1635 Pieter get. Sijmen Corneliss, Leentie Pieters


                               -17-

 

ADRIAEN Corneliss Berkel, uit Zegwaart

   3, 58  4‑11‑1607 Joost     get. Joosken Joostens, Cornelis Cor-

                                   neliss, Adriaen Adriaens

   3, 66 31‑ 5‑1609 Marritgen get. Diric Corneliss, Marritge Corne-

                                   liss, Marritgen Joosten

   3, 79 11‑ 9‑1611 Aeltge    get. Leentge Cornelis, Leentgen Cor-

                                   nelis, Cornelis Jochemss

   3,113  6‑ 8‑1615 Neeltge   get. Simon Cornelis B., Arjaentge

                                   Cornelis, Janneke Esaias

 

ARIJEN Corneliss (Berckel), uit Zegwaart

       4,149 10‑10‑1625 Cornelis get. Pieter Corneliss, Cornelis

                                      Pieterss, Arijaentie Willems

 

ARIJ Corneliss (Bremer), in Zoetermeer

   4,212 30‑ 1‑1633 Lenert     get. Claes Lenertss, Neeltie Willems

   4,212 30‑ 1‑1633 Dirrick    get. Cornelis Dirrickxz, Neeltie A-

                                    rijens

   4,226  1‑ 1‑1635 Reijm      get. Jan Reijmen, Dieuwertie Arijens

   4,239 18‑ 1‑1637 Arijaentie get. Cornelis Dirrickxz, Maertie Le-

                                    nerts

   4,249 21‑11‑1638 Marritie ) get. Claes Pieterss, Aris Huijberss,

                    Aeltie   )      Grietje Jans, Maertie Jacobs,

                                    Trijntie Pieters

   4,264 15‑ 9‑1641 Cornelis   get. Lenert Arijenss, Judith Corn.,

                                    Dirrick Corn.

 

ARIJ Cornelis Bremertse, uit Zegwaart

   4,282 13‑ 9‑1644 Claes get. Maertje Leenderts

 

ADRIAEN Cornelisz (Brouwer), uit Zegwaart

   3,73 27‑6‑1610 Pieter get. Leendert Pieters, Dignaer Cornelis,

                              Neeltge Pieters

   3,79  7‑8‑1611 Jan    get. Dignaer Corneliss, Pieternelletje

                              Claeys Pieterss

       

ARIJEN Corneliss Brouwer (in Segwaert)

   4,52 19‑ 5‑1619 Pietertie get. Lenert Pieterss, Maertien Inge,

                                  Jden Alewijns

   4,90 17‑10‑1621 Jannetie  get. Jan Corneliss, Arijantie Jans,

                                  Trijntie Joosten

 

ARIJ Corneliss (Brouwer), op de Rockeveen

   4,137 20‑10‑1624 Leentie get. Jan Janss, Maertie Cornelis, Maer-

                                 tie Alewijns

 

ARIJEN Corneliss (van der) Sijs, uit Zoetermeer

   4, 76 6‑ 1‑1621 Judith      get. Paulus Pieterss, Pleuntie Pie-

                                    ters, Arijaentie Jacobs

   4,136 6‑10‑1624 Henderickje get. Gijdeon Adrijaenss, Dirrick

                                    Maertenss

   4,136 6‑10‑1624 Gerritje    get. Arijaentie Jacobs, Pleuntie

                                    Pieters

 

ADRIAEN Corns de Jonge

   zie: ADRIAEN Corns Timmerman de Jonge


                               -18-

       

ADRIAEN Cor. Pronck, uit Zegwaart

   1,58 19‑2‑1603 Cornelis get. Trijntgen Hend., Claes Piet., Jan

                                Cor. Pronck

 

ARIJ Corneliss (de Rouw), in Zoetermeer

   4,248 17‑10‑1638 Jan get. Wolbrecht Corn., Arij Jacobss, Hille-

                             gontie Wolbrechs

   

ADRIAEN Cornelis de Rouw, in Zoetermeer

   4,273 8‑2‑1643 Lijsbeth get. Jacob Corneliss, Hillegond Volle‑

                                brechts, Maertje Jacobs

 

ARIJ/ADRIAEN Corneliss (Ru˙cht), in Zegwaart (1643-46 in Zegwaart

                                                    aan ’t Verlaat)

   4,254 20‑11‑1639 Leentie get. Pieter Corn., Maertie Corn., Neel-

                                 tie Corn.

   4,274 15‑ 3‑1643 Maertge get. Jan Corneliss, Maertge Corn.,

                                 Maertgen Adriaens

   4,298 18‑11‑1646 Neeltje get. Cornelis Cornelisse, Machtelt Jans

 

ARIJEN Cornelessoon (Timmer), uit Zegwaart

   3,127 19‑6‑1616 Cornelis get. Claes Pouwels, Jan Pouwels, Aeltje

                                 Cornelis

   

ARIJEN Corneliss Timmer, uit Zegwaart

   4,65 3‑5‑1620 Claes get. Claes Corneliss, Cornelis Joppen,

                            Maertgen Cornelis

 

ADRIAEN Corneliss Timmerman/(Starrenburgh), uit Zegwaart

   3,62 21‑ 9‑1608 Hillegont get. Cors Adriaenss, Cryntge Diricx,

                                  Marritge Cornelis

   3,72 18‑ 4‑1610 Weyntge   get. Cornelis Cornelis, Aeltge Corne-

                                  lis, Marritge Cornelis

   3,85 10‑ 6‑1612 Martynke  get. Adriaen Cornelis, Marritge Adri‑

                                  aens, Neeltge Cornelis

   4,49 24‑ 3‑1619 Joannes   get. Pieter Pieterss, Lenert Ariaenss,

                                  enss, Marritie Goossens

   4,89 10‑10‑1621 Sara      get. de ouders

   4,89 10‑10‑1621 Hester    get. de ouders

 

ARIJ Crijnen (Binnewegh/Schouten), in Zegwaart

   4,203 23‑11‑1631 Maertie get. Abraham Crijnen, Neeltie Jochems,

                                 Neeltie Cornelis

 

ARIJ Leendertse, op de Houff

   4,311 1‑11‑1648 Jan get. Arij Roocke, Neeltje Arrijs

 

ARIJ Lenertss, in Zegwaert

   4,250 27‑2‑1639 Feusje get. Pieter Feuss, Wouter Janss, Neeltie

                               Lenerts

   

ADRIJAEN Lenertss (Jongeleen), in Zoetermeer

   4,208 26‑ 9‑1632 Pleuntie  get. Claes Pieterss, Sijtje Lenerts,

                                   Maertie Gerrits

   4,235 10‑ 8‑1636 Pieter    get. Pieter Pieterss, Joris Pieterss,

                                   Marritie Pieters


                               -19-

 

ADRIAEN Leendertss (Ridder), uit Zegwaart

   3,90 13‑3‑1613 Leentgen     ) get. Tryntge Leenderts, Marritge

                  Madeleentgen )      Jans

   

ADRIAEN Leendertss (Visser), uit Zoetermeer

   3, 26 24‑ 4‑1611 Marritgen get. Aries Leendertss, Aeltge Corne-

                                   lis, Claertge Diricx

   3, 36 21‑ 4‑1613 Leendert  get. Gerrit Dirickss, Dirick Leen-

                                   dertss, Neeltge Heyndrickx

   3,112 23‑ 8‑1615 Neeltge   get. Pieter Maertenss, Tryntge Wil-

                                   lems, Geertje Dirx

   4, 23  9‑12‑1617 Cornelis  get. Jacob Willems, Mees Dirxsoon,

                                   Pleuntje Cornelis

 

ADRIAEN Lenertss Visser, uit Zoetermeer

   4,73 25‑10‑1620 Dirck get. Andries Huijbr., Lenert Cornz,

                              Claertge Dircxdr.

   

ARIJ Lenertss (Visser), uit Zoetermeer

   4,107  2‑10‑1622 Neeltie  get. Dingenaer Joosten, Aeltie Reijme,

                                  Neeltie Andries

   4,162 10‑ 2‑1627 Pluentie get. Dirrick Gerritss, Trijntie Corne-

                                  lis, Maertie Arijens

   4,169 12‑ 9‑1627 Geertie  get. Arijen Dirrickxz, Hillegont Mee-

                                  sen, Maertie Arents

   

ARIJ Louwen (Tmannetgen), in Zoetermeer

   4,209 24‑10‑1632 Sijtie     get. Maerten Corneliss, Maertie Lou-

                                    wen, Willemtie Cornelis

   4,225 10‑12‑1634 Marritie   get. Jan Corneliss, Marritie Louwen,

                                    Marritie Cornelis

   4,233  3‑ 2‑1636 Louwris    get. Cornelis Corneliss, Jan Corne-

                                    liss, Maertie Louwen

   4,246 21‑ 3‑1638 Louweris   get. Cornelis Corn., Jacob Corn.,

                                    Marritie Louwen

   4,252  3‑ 7‑1639 Jan        get. Lenert Arijenss, Martijntie

                                    Bastianen

   4,264 25‑ 8‑1641 Marritie   get. Lenert Arijenss, Pietertie Bas-

                                    tianen

   4,295  8‑ 7‑1646 Cijtje     get. Chiel Willemse, Bastiaen Janse,

                      (ca. 3 jr.)   Geertje Leendert, Jannitje Jans

                    Cornelis

                      (ca. 1/2 jr.)

   4,301 17‑ 3‑1647 Trijntje   get. Maertje Leenderts, Geertje

                                    Leenderts

   4,309 17‑ 5‑1648 Arijaentje get. Jan Leendertse, Geertje Leen-

                                    derts

   5, 13 10‑12‑1650 Ariaentje  get. Willem Jacobsen, Geertje Leen-

                                    derts

 

AERIAEN Louwen (Smets), van Soetermeer

   & Lysbeth Jacobsdr (van der Marck).

   Wilsv. 22,16 20‑10‑1608 Claes    get. Leendert Jacobss, Leen-

                                         dert Louwen, Pleuntgen

                                         Cornelisdr.

   Wilsv. 22,18  5‑12‑1610 Grietgen get. Jan Huygensz, Maritgen

                                         Louwendr, Maritgen

                                         Jansdr


                               -20-

 

ADRIAEN Martenss (van der Ende), uit Zegwaart

   3,53 7‑1‑1607 Marritgen get. Wiggert Adriaenss, Geertgen Hu‑

                                brechtsen, Marritgen Jacopss

 

ADRIAEN Maertss (van der Ende), uit Zoetermeer

   3,14 19‑10‑1608 Marten get. Diric Corneliss Brouwer, Jop Corne-

                               liss, Geertge Pietersen

   3,25  9‑ 1‑1611 Pieter get. Pieter Cornelisz, Abraham Hubrechts,

                               Neeltge Cornelis

   

ADRIAEN Maertss (van der Ende), aan de Verlaten in Zegwaart

   3,91 30‑6‑1613 Jan get. Jan Jacopss, Hester Hubertssd.

   

ADRIAEN Theuss/Matheuss, uit Zoetermeer

   3, 10  2‑12‑1607 Geritgen get. Govert Janss, Diric Heyndricx,

                                  Aeltgen Theus

   3, 27 17‑ 7‑1611 Marritge get. Marritge Eggerts, Marritge

                                  Claeys, Jan Leendertss

   3,106 12‑ 4‑1615 Anneke   get. Goverdt Willemssoon, Maritge

                                  Pieters, Janneke Pieters

   4, 66 31‑ 5‑1620 Lijsbet  get. Claes Govertss, Pleuntie Corne‑

                                  lis, Arijaentie Foppe

 

ARY Meesen (Stompwijck)

   & Claertge Willems (van der Woert)

   Berkel‑RK 16‑4‑1636 Cijtge get. Annitge Claes

 

ADRIAEN Meliss, uit Zoetermeer

   3,15  4‑1‑1609 Achien get. Cornelis Janss, Altge Cornelis,

                              Geertge Pieters

   3,32 10‑6‑1612 Aeltge get. Heyndrick Claeyss, Marritge Adriaens,

                              Aeltge Cornelis

 

ADRIAEN Michgiels (Verdij), uit Zegwaart

   1,65 19‑ 9‑1604 Belia    get. Pieter Cornelis, Maertgen Adri‑

                                 aens, Emmeken Lenaerts

   3,44  2‑ 9‑1605 Maritge  get. Pieter Corneliss, Betke Chielen,

                                 Emmeken Leynderts

   3,59  5‑ 3‑1608 Adriaen  get. Pier Corneliss, Emmeken Leenderts,

                                 Pieter Leenderts

   3,71  4‑ 4‑1610 Adriaen  get. Pieter Corneliss, Pieter Leen‑

                                 derts, Grietgen Engen

   3,88  9‑ 1‑1613 Marritge get. Pieter Jochemss, Marritge Chielen,

                                 Neeltge Leenderts

   4, 4 16‑10‑1616 Beliken  get. Maerten Arijenssoon, Immetje Le-

                                 narts, Sara Cornelis

 

ADRIAEN Paridomss, uit Zegwaart

   3,67  6‑9‑1609 Tryntge  ) get. Gerit Willemss, Cornelis

                  Leendert )      Leendertss, Cornelis Adri‑

                                  aenss, IJfge Lendertss, Mar‑

                                  tinke Paridoms

   3,80 17‑9‑1611 Grietge    get. Cornelis Jacopss, Aeltge Pa‑

                                  ridoms, Tryntge Leenderts

   3,90 24‑3‑1613 Pieter     get. Cryn Crynss, Pieterken Crynen


                               -21-

 

ADRIAEN Peijen, uit Zoetermeer

   3, 7  7‑1‑1607 Heijndrick get. Adriaen Willemss, Trynke A‑

                                  driaens

   3,21 10‑3‑1610 Pieter     get. Crijn Wouterss, Jan Wouterss,

                                  Anneke Cornelis

   

AERT Pieterss, uit Zegwaart

   3,54 11‑3‑1607 Adriaenken get. Jan Claeijsz, Marritgen Amen,

                                  Aeltge Jansdr.

 

ARIJ Pieterss, uit Zegwaart

   4,181 24‑12‑1628 Jacob get. Cornelis Arentss, Dirrick Pie‑

                               terss, Maertie Lenerts

 

ADRIAEN Pieterss, uit Zoetermeer

   3,20 24‑ 2‑1610 ...... get. Pieter Pieterss, Anneke Pieters,

                               Neeltge Jans

   4, 5 27‑11‑1616 Jan    get. Pieter Pieterssoon, Cornelis

                               Janssen, Neeltje Jans

   

ADRIAEN Pietersz, uit Zoetermeer

   3,32 10‑6‑1612 Marritge get. Heyltge Pieters, Jan Willemss,

                                Aechte Jans

 

ARIJ Pieterss, op de Meer

   4,127 14‑4‑1624 Dirrick get. Willem Pieterss, Wouter Pie‑

                                terss, Sijntie Stevens

   4,166 27‑6‑1627 Maertie get. ‑‑‑

   4,200 16‑2‑1631 Neeltie get. Pieter Pieterss, Maertie Pie‑

                                ters

 

ARIJ Pieterss

   & Annitge Chielen.

   Berkel‑RK 21‑ 9‑1643 Maria   get. Maertge Pieters Coninx

                      (8 jr.)

   Berkel‑RK 26‑12‑1646 Neeltge get. Cornelis Chielen, op de

                                     Rotte

 

ARIJEN Pieterss (Gorter), uit Zoetermeer

   4, 66 17‑5‑1620 Jacob    get. Cornelis Pieterss, Arijen Ger‑

                                 ritss, Geertie Pieters

   4, 82 25‑4‑1621 Jacob    get. Michiel Jacobss, Cornelis Pie‑

                                 terss, Geertie Pieters

   4,105 11‑9‑1622 Cornelis get. Arenth Corneliss, Claes Pie‑

                                 terss, Maertie Pieters

   4,183 25‑3‑1629 Grietje  get. Sijmen Corneliss, Sijbrich

                                 Pieters


                               -22-

 

ARIJ Pieterss (Leeuw/van Leeuwen), uit Zoetermeer

   4,161 17‑ 1‑1627 Pieter   get. Claes Pieters, Aris Huijbrechss,

                                  Maertie Jaspers

   4,178 20‑ 8‑1628 Jasper   get. Jasper Pieterss, Cornelis Hende‑

                                  rickxz, Trijntie Jaspers

   4,186 12‑ 8‑1629 Pieter   get. Aris Huijbertss, Henderick Arij‑

                                  enss, Aeltie Cornelis

   4,200  2‑ 2‑1631 Trijntie get. Dirrick Arijenss, Marritie Jas-

                                  sen, Aeltie Cornelis

   4,217 23‑10‑1633 Jasper   get. Cornelis Henderickxz, Pieter Pau-

                                  luss, Trijntie Jaspers

   4,227 25‑ 3‑1635 Cornelis get. Claes Pieterss, Pieter Janss,

                                  Lijsbeth Arijens

 

ARIJ Pieterss (Leeuw/van Leeuwen), in Zegwaart

   4,243 9‑8‑1637 Pleuntie get. Jacob Corneliss, Arijaentie Wil-

                                lems, Marritie Jape

 

ARIEN Pieterss (Ruckeveen), uit Rockeveen onder Zegwaart

   4, 49 17‑ 3‑1619 Maertie get. Gerrit Cornelss, Ariaentie Pie-

                                 ters, Lijbetien Alewijns

   4, 75 22‑11‑1620 Alewijn get. Dirrick Corneliss, Gerrit Corne-

                                 lis, Jda Alewijns

   4,109 20‑11‑1622 Pieter  get. Lenert Pieterss, Arij Sijmenss,

                                 Neeltie Aris

   4,157 26‑ 7‑1626 Maertie get. Arij Cornel. Brouw, Arij Corneliss

                                 de Lange, Neeltie Cornelis, Maer-

                                 tie Claes

   4,183 25‑ 3‑1629 Neeltie get. Arij Corneliss, Cors Pieterss,

                                 Lijsbet Alewijns, Arijaentie Jans

 

ADRIAEN Pauluss, uit Zegwaart

   3, 51 24‑ 9‑1606 Sytken   get. Cornelis Corneliss, Syburch Leen-

                                  derts, Ariaentken Leenders

   3, 64 15‑ 1‑1609 Pauwels  get. Hubert Pauwelsz, Gerit Crynen,

                                  Anneken Cornelisd.

   3, 76 12‑ 1‑1611 Rempken  get. Cryn Lauwreysz, Lysbeth Jaepen,

                                  Commerken Willems

   3, 86 22‑ 8‑1612 Cornelis get. Lauwreys Corneliss, Leendert

                                  Lauwen, Pleuntge Diricx

   4, 57  6‑10‑1619 Tijs     get. Crijn Gerritss, Dirrick Jacobss

   4,107 25‑ 9‑1622 Louwrens get. Paulus Arijss, Paulus Laurenss,

                                  Jopje Jans

 

ARIJ Pouwelse, uit Zoetermeer

   4,287 27‑4‑1645 Pieter get. Heyndrick Cornelisse, Cijtje Corne-

                               lis

 

ADRIAEN Symonss, uit Zegwaart

   3, 69  7‑12‑1609 Cornelis get. Pieter Symonss, Hubrecht Corne‑

                                  liss, Marritgen Cornelis

   4, 45  1‑ 1‑1619 Maertien get. Pieter Simenss, Maertien Ariaens,

                                  Ariaen Corneliss

   4,102 22‑ 5‑1622 Burch    get. Huijch Meijnen, Geertie Pieters,

                                  Aechte Meijnen

   4,146 20‑ 4‑1625 Meijne   get. Arij Corneliss, Arij Meijne,

                                  Lijsbet Alewijns


                               -23-

 

ADRIAEN Symo(e)nss (Sebel), uit Zoetermeer

   3,  4 26‑2‑1606 Adriaen   get. Cornelis Albrechts, Jan Sij‑

                                  moenss, Arriaentke Arensen

   3, 15 25‑1‑1609 Symon     get. Diric Simonss, Jan Lendertss,

                                  Pleuntge Jans

   3, 31 18‑3‑1612 Adriaenke get. Theunis Symons, Nysge Adriaens,

                                  Marritge Jans

   4,133 29‑9‑1624 Abraham   get. Huijbert Pieterss

   4,133 29‑9‑1624 Leentie   get. Maertie Jans

       

ADRIAEN Theuniss, uit Zoetermeer

   3,3 16‑10‑1605 Neeltgen get. Pieter Leyndertss, Meutgen Coppen‑

                                sen, Grietken Sijmoens

 

ARIJ Willemse, Groenewech

   4,303 16‑ 6‑1647 Claes   get. Leendert Willemse, Sijmon Claesse,

                                 Neeltje Claes

   4,311 25‑10‑1648 Maertje get. Cryntje Joris, Neeltje Leendert,

                                 Jan Claesse

 

ARIJ Willemss, in Zegwaart

   4,265 29‑12‑1641 Annetie get. Trijntie Corss, Neeltie Gerrits

 

ARIJ Willemse, in Zoetermeer; 1649 op de Walle

   4,290 12‑11‑1645 Willem     get. Joost Willemse, Aelbrecht Jan-

                                    se, Crijntje Willems

   4,300 27‑ 1‑1647 Willem     get. Cornelis Teunisse van Zuilen,

                                    Maerten Arijens, Arijaentje

                                    Willems

   5,  5  1‑12‑1649 Hillebrant get. Cornelis Teuniss van Zuijlen

 

ADRIAEN Willem Geritss, uit Zoetermeer

   3,19 12‑10‑1609 Janneke get. Willem Willemss, Neeltge Willemsen,

                                Neeltge Jansen

 

ADRIAEN Willemss (Geritss), uit Zegwaart

   3,86 29‑ 7‑1612 Willemken get. Barbel Leendertss, Neeltge Wil-

                                  lems, Cors Adriaenss

 

ADRIAEN Willemss (Kerckhoven), uit Zegwaart

   3, 58 12‑12‑1607 Willem     get. Heyndric Willemss, Willem Go-

                                    vertss, Marritgen Louwen

   3, 65 26‑ 4‑1609 Heyndrick  get. Jan Willemss, Heyndric Adri-

                                    aenss, Cryntgen Goverts

   3, 74 25‑10‑1610 Joost      get. Jan Janss, Janneke Jans, Willem

                                    Willemss

   3, 89 17‑ 2‑1613 Adriaenken get. Govert Willemss, Anneke Go-

                                    verts, Marritge Willemsd.

   3,112 23‑ 8‑1615 Joost      get. Cornelis Janssen, Arent Gys-

                                    brechts, Janneke Joosten

   4, 40  7‑10‑1618 Martje     get. Gerrits Wills., Martje Govers,

                                    Neeltje Domes

   4, 97  9‑ 3‑1622 Maertie    get. Cornelis Jacobss, Sus Joosten,

                                    Maertie Pieters

   4,146 20‑ 4‑1625 Jannetie   get. Arij Willemss, Martijntie Ja-

                                    cobs, Neeltie Dommes

   Benth. 24‑2‑1628 Neeltgen   get. Ariaen Heyndrickszn., Maritgen

                                    Willemsdr.


                               -24-

 

ADRIAEN Wolfertssen, uit Zoetermeer

   3,2 5‑7‑1605 Maritgen get. Herman Heyndricx, Neeltgen Gysberts,

                              Aploni Cornelisen

   

ADRIAEN Wolfertssen, uit Zegwaart

   3,60 11‑5‑1608 Martynken get. Jan Adriaenss, Marritgen Adriaens

   3,77 21‑3‑1611 Sara      get. Adriaen Cornelis, Theunke Claeys,

                                 Aeltge Jacobps

 

BANCKERIS Claess, Zegwaart

   4,131  1‑ 9‑1624 Jmmetie get. Jan Claess, Neeltie Philips, Reij-

                                 me Joris

   4,151 28‑12‑1625 Claes   get. Pieter Claess, Jan Claess, Crijn-

                                 tie Claes

 

BERTHOUT Corneliss

   3,129 21‑2‑1607 Leentgen get. Cornelis Adriaens, Marritge Adri-

                                 aens, Tryntge Adriaens

 

mr. BARENT, Chirurgijn, Zegwaart

   4,187 9‑9‑1629 Jacob get. Dirrick Claess, Jacob Franss, Jannetie

                             Jans

 

BARENT Aelbrechtss, Zegwaart

   4,274 8‑3‑1643 Aelbrecht get. Pieter Adriaenss, Maerten Adri-

                                 aenss Smith, Claesje Maertens

 

BARENT Janse (van Vreden), op de Hoorn

   4,293 15‑4‑1646 Andries get. Egbert Jacobse, Pieter Andriess,

                                Maertje Jacobs

 

BERENT/BARENT Joriss (de Laet), uit Zegwaart

   3, 81 27‑11‑1611 Joris    get. Jacop Joriss, Adriaen Corneliss,

                                  Janneken Esaias

   3, 92 14‑ 7‑1613 Grietge  get. Willem Corneliss, Marritge E‑

                                  saias, Neeltge Cornelis

   3,105  5‑ 4‑1615 Maritge  get. Sara Josias, Maritge Jans, Lee-

                                  naerdt Pieterssoon

   4,  9 19‑ 2‑1617 Corneles get. Chijel Corneless, Simon Corne‑

                                  less, Martje Willems

   4, 82 25‑ 4‑1621 Sijmen   get. Willem Corneliss, Reijer Corne‑

                                  liss, Machteltie Aerts

   4, 82 25‑ 4‑1621 Trijntie get. Cornelis Arenss, Jannetie Teunen,

                                  Maertie Arijens

   4,147  6‑ 7‑1625 Trijntie get. Cornelis Arijenss, Maertie Ger-

                                  rits, Trijntie Dirrickx

 

BERENT Corneliss, uit Zegwaart

   1,54 21‑11‑1601 Wilhelm get. Louris Mathijss

 

BARENT Roelantss, Zoetermeer

   4,138 27‑10‑1624 Roelandt get. Cornelis Janss

 

BASTIAEN Janss, Zegwaart

   4,115 21‑5‑1623 Arijaentie get. Cornelis Arentss, Maertie Le-

                                   nerts, Pleuntie Cornelis


                               -25-

 

BASTIAEN Janss, Zoetermeer

   4,163 14‑3‑1627 Maertie get. Willem Arijenss, Trijntie Arijens,

                                Agnietie Lenerts

 

BASTIAEN Janss (Schoemaecker), uit Zoetermeer

   3,11 5‑1‑1608 Marritge get. Adriaen Janss, Lijntge Jans, Grietge

                               Pieterss

   

BASTIAEN Janss (Schoemaecker), uit Zegwaart

   3,72 18‑4‑1610 Neeltgen   get. Arent Arentsz, Marritge Pieters,

                                  Marten Leenderts

   3,83 18‑3‑1612 Janneken   get. Leendert Janss, IJfge Gerrits,

                                  Marritge Thobias

   4, 7  8‑1‑1617 Jan        get. Maerten Janss, Willem Arijenss,

                                  Martgen Alewijns

   4,36 15‑7‑1618 Martijntje get. Adriaen Janss, Leentje Jans, Eva

                                  Gerrits, Janneke Gerrits

   4,78 31‑1‑1621 Maertie    get. Willem Arenss, Trijntie Pieters,

                                  Grietje Pieters

 

BASTIAEN Corssen (Comen), uit Zegwaart

   4, 26 31‑1‑1618 Willem get. Arijen Wills., Willem Dirxs, Neeltje

                               Corssen

   4,115  7‑5‑1623 Arijen get. Claes Dirrickxz, Gerrit Corss, Maer-

                               tie Dirrickx

   4,156 14‑6‑1626 Claes  get. Gerrit Corss, Cornelis Dirckxz,

                               Maertien Henderickx

 

BASTIAEN Lenaertss (de Cocq), uit Zegwaart

   1,67 19‑12‑1604 Gerrit      get. Jacob Lenaertss, Ansem Le-

                                    naerts, Lijsbet Gerrits

   3, 7 14‑12‑1606 Agneetken   get. Cornelis Jacopss, Anneken Leen-

                                    dertsen, Neeltgen Geritsen

   3,62  5‑11‑1608 Michiel     get. Jan Geritss, Jeroen Leen‑

                                    dertss, Marritgen Chielen

   3,78 17‑ 4‑1611 Pleuntge    get. Pleuntgen Chielen, Cornelis

                                    Martenss, Agnietge Leen­derts

   3,92 21‑ 7‑1613 Marritge    get. Adriaen Willemss, Geertge Pie-

                                    ters, Anneke Cornelis

   4,30 24‑ 4‑1618 Commerken ) get. Cornelis Dircksz, Lijsbet A-

                   Anneken   )      rienss, Annetien Cornelis, Dirc

                                    Leenartz, Maritge Cornelis,

                                    Commercke Leen., Arijen Corne-

                                    lis, Hillegondt Volbrecht, Lys-

                                    bet Louwen

 

BORGER Aelbrechss, Zoetermeer

   4, 95 19‑1‑1622 Aelbrecht get. Jan Aelbrechss, Ewout Corneliss,

                                  Trijntie Dirrickx

   4,144 23‑2‑1625 Cornelis  get. Ewout Corneliss, Frans Corneliss,

                                  Maertie Frans

 

BOUWEN Hubertss/Huijbrechss, Zegwaart

   4, 77 13‑1‑1621 Hubert  get. Arijen Lenertss, Joost Louwerenss,

                                Florensje Huberts

   4,129 16‑5‑1624 Maertie get. Pieter Huijbrechss, Doretee Huij-

                                brechs


                               -26-

 

DAMES Adriaenss, uit Zoetermeer

   3,7 4‑2‑1607 Adriaen get. Dierick Martens, Cryn Pieterss, Mar-

                             ritgen Theunis

 

DAVID Jansse Roboll, Zegwaart

   5,13 30‑12‑1650 Geertje get. Jan Janssen Robol, Maertje Jans,

                                Jannetje Cornelis

 

DAVID Mollort, Schotsman ende soldaet, in Zegwaart

   3,86 22‑8‑1612 Elysabet get. Cornelis Heyndricxss, Lysbeth

                                Muyts, Adriaentge Cornelis

 

DINGENAER Joosten (van der Drift), Zoetermeer

   4, 94 26‑12‑1621 Trijntie get. Arij Lenertss, Meesje Joosten,

                                  Aefje Lenerts

   4,114 19‑ 3‑1623 Arijen   get. Cornelis Arijenss, Pleun Arij‑

                                  enss, Sijbrecht Cornelis

   4,220 26‑ 3‑1634 Lenert   get. Lenert Arijenss, Marritie Meesen

   4,220 26‑ 3‑1634 Mees     get. Willem Arijenss, Marritie Joos-

                                  ten

 

DIGNAER Cornelisz, uit Zoetermeer

   3, 26 29-5-1611 Aefgen   get. Vranc Corneliss, Lisbeth Jans,

                                 Marritgen Cornelis

   3, 35 27‑1‑1613 Jan      get. Leendert Corneliss, Joost Janss,

                                 Marritge Joosen

   3,111  5‑7‑1615 Johannes get. Willem Goverss, Claes Reijmssen,

                                 Aeffken Leenarts

   4, 19 30‑9‑1617 Maritje  get. Claes Simonse, Maritje Corneles,

                                 Maritje Joosten

   4,101 15‑5‑1622 Cornelis get. Jan Lenertss, Cornelis Janss, Aef-

                                 je Cornelis

 

DIGNAER Cornelissen (Brouwer), uit Zoetermeer

   3,  3 16‑10‑1605 Willemken get. Jan Corneliss, Marritge Corne‑

                                   lis, Tryntge Joosten

   3,  7  3‑12‑1606 Engel     get. Adriaen Corneliss, Jan Engenss,

                                   Grietken Engesen

   3, 12 13‑ 3‑1608 Marritge  get. Jaep Engen, Neeltgen Cornelis,

                                   Adriaenken Claeys

   3, 25  7‑ 3‑1611 Marck     get. Marc Marckss, Cornelis Leen‑

                                   derts, Marritgen Cornelis

   3, 34 26‑12‑1612 Willem    get. Willem Adriaenss, Adriaen, Ari-

                                   aenken Pieters

   3,123 10‑  ‑1616 Grietke   get. Jan Aryess, Belike Willems

   4, 79 28‑ 2‑1621 Belijtie  get. Arijen Arijenss, Arijaentie

                                   Claes, Griete Inge

   4,139  1‑12‑1624 Lenert    get. Werbout Corneliss, Lenert Janss,

                                   Merrtijntie Marckx

   4,199 15‑ 1‑1631 Belitie   get. Sijmen Janss, Marritie Sijmens,

                                   Willempje Dingenaers


                               -27-

 

DINGNAER Corn. (de Graeuw/Wever), uit Zegwaart

   1,57 24‑11‑1602 Cornelis     get. Joris Crijnen, Pieter Cor.,

                                     Mer. Cor.

   1,62 22‑ 2‑1604 Dijwer       get. Dierck Diercx, Trijnt. Cor.,

                                     Mer. Louwen

   3,44 18‑ 9‑1605 Madeleentken get. Roelant Corneliss, Sitge Ja-

                                     cops, Hillegten Cornelis

   3,54 11‑ 3‑1607 Anneken      get. Leendert Claeyss, Stephanuken

                                     Crynen, Crynken Jacops

   3,66 16‑ 8‑1609 Jan          get. Jacop Corneliss, Marritgen

                                     Cornelis, Jan Corneliss

   3,93  7‑ 9‑1613 Cryn    )    get. Cornelis Pieterss, Roelant

                           )         Corneliss, Marritge Cornelis;

                   Pieter  )         Cornelis Diricxss, Leendert

                           )         Claeyss, Leentge Dignaers;

                   Afjen   )         Pieterke Dignaers, Symon

                                     Leendertss, Marritge Cornelis

 

DIERICK Ariaenss, uit Zoetermeer

   3, 4 23‑ 2‑1606 Adriaen  get. Jacop Janss, Adriaen Dierickss,

                                 Pleuntje Arians

   3,14 19‑10‑1608 Jan      get. Heyndric Janss Keet, Claeys Ma-

                                 theuss, Janneken Jans

   3,15 18‑ 1‑1609 Cornelis get. Jan Adriaenss, Cornelis Geritss,

                                 Pleuntge Arens

 

DIRRICK Arijenss, Zoetermeer

   4,236  2‑11‑1636 Cornelis get. Paulus Corneliss, Aris Melten,

                                  Lijdewij Melten

   4,261  6‑ 1‑1641 Jacob    get. Huijch, Geertie Jacobss

   4,274 19‑ 4‑1643 Jan      get. Adriaen Janss, Leendert Melten,

                                  Geertge Adriaens

 

DIRRICK Arijenss, Zoetermeer

   4,254 25‑9‑1639 Neeltie get. ‑‑‑

 

DIRRICK Arijenss, Zoetermeer

   4,268 23‑3‑1642 Marritie get. ‑‑‑

 

DIRRICK Arijenss, Zoeterwoude

   4,180 22‑10‑1628 Neeltie get. de Ouders

 

DIRIC Arenss (de Bruijn), uit Zegwaart

   3, 69  9‑12‑1609 Lyntge     get. Pieter Esaias, Tryntge Cornel,

                                    Marritge Esaias

   3, 85 20‑ 5‑1612 Adriaenken get. Pieter Esaias, Tryntge Adri‑

                                    aens, Marritge Willems

   3,103  1‑ 3‑1615 Maritge    get. Willem Corneliss, Pleuntge

                                    Jans, Sara Sacharias

      

DIRCK Arijens Bruijn, uit Zegwaart

   4,24 26‑12‑1617 Adriaen get. Cornelis Adriaenz, Leenardt, Pie-

                                ters, Maritge Gerrits


                               -28-

 

DIRCK Adriaenss (de Bruijn), uit Zegwaart

   4,87 19‑ 9‑1621 Evert      get. Balten Heijndricxss, Corn. Adri-

                                   aenss, Dieuwertge Eevers

 

DIRICK Adriaenss (de Cock), in Zegwaart

   3, 76  2‑ 1‑1611 Adriaen    get. Jan Claeysz, Gerrit Heyndricxs,

                                    Marritge Adriaens

   3, 86 26‑ 8‑1612 Marritge   get. Marritge Heyndricx, Cornelis

                                    Heyndricx, Janneke Adriaens

   3,116 11‑10‑1615 Albrecht   get. Arij Aelbrechtss, Aryen Heijn-

                                    drixs, Aeltge Arijens

   4, 26  4‑ 2‑1618 Ariaentjen get. Willem Henrixs, Claesjen Arij‑

                                    ens, Maritje Dirx

 

DIERCK Adr. Cuyper, uit Zegwaart

   1,59 27‑4‑1603 Adriaen   get. Dijwer Adr., Cor. Adr.

   1,64 18‑7‑1604 Elisabet  get. Jan Adri., Mer. Adri., Neltgen

                                 Jans

   3,44 18‑9‑1605 Maritgen  get. Andries Jacopss, Maritge Diericx,

                                 Lysbeth Arens

   3,56 19‑8‑1607 Marritgen get. Govert Adriaenss, Dijwerken Adri‑

                                 aens, Cryntge Cornelis

   3,65 20‑4‑1609 Trynken   get. Alewijn Dirickss, Neeltge Leen-

                                 derts, Tryntge Diricxd.

 

DIRCK Adriaenss (Cuyper), in Zegwaart

   3,82 12‑2‑1612 Mensken get. Vranck Leenders, Marritge Pauwels,

                               Grietge Adriaens

 

DIRCK Dirxse, Zoetermeer

   4,293 25‑3‑1646 Pieter get. Dirck Arijense, Sijmon Dirxse ab-

                               sent, Maertje Bastiaens

 

DIRRICK Dirrickxz, in de Bleijswijcksche Hoef

   4,130 25‑8‑1624 Dirrick get. Willem Janss, Dirrick Corneliss,

                                Arijaentie Arijens

 

DIRRICK Dirrickxz, van Gelderswoude

   4,145 19‑3‑1625 Annetie get. Willem Dirrickxz, Annetie Heijn-

                                drickx, Maertie Jacobs

 

DIRC Dirxs (Bleijcker), uit Zegwaart

   4,17  9‑ 9‑1617 Dirck    get. Dirck Bovenwat., Arijen Dirxs, Ma-

                                 ritgen Dirx

   4,42 18‑11‑1618 Jannetje get. Cornelis Corss, Arijaentje Corne-

                                 lis, Martje Cornelis

   4,69 23‑ 8‑1620 Cornelis get. Arij Corneliss, Cornelis Dir-

                                 rickxz, Wijve Cornelis

 

DIRCK Dirxse Bovewater (1644,1649‑50 Zoetermeer; 1646 Zegwaart)

   4,284  4‑12‑1644 Jan      get. Andries Jansse, Cornelis Dirxse,

                                  Grietje .......

   4,297 30‑ 9‑1646 Trijntje get. Andries Janss, Geertje Dirx, Sara

                                  Dirx

   5,  1 14‑ 2‑1649 Claes    get. Cornelis Dirxse, Andries Janse,

                                  Pleuntje Claes

   5, 12 19‑11‑1650 Cornelis get. Arije Claes Ruckeveen, Sara

                                  Dircks Bovenwaeter


                               -29-

 

DIRRICK Floriss, Zegwaart

   4,122 19‑11‑1623 Neeltie get. Jan Corneliss, Lijsbet Mees,

                                 Pleuntie Philips

 

DIRRICK Frerickxz, Zegwaart

   4,185  1‑ 7‑1629 Maertie  get. Claes Corneliss, Maertie Fre‑

                                  rickx, Trijntie Henderickx

   4,215 28‑ 8‑1633 Frerick  get. Jan Frerickxz, Juriaen Willemss,

                                  Maertie Frerickx

   4,215 28‑ 8‑1633 Pieter   get. Joost Dirrickxz, Maerten Arij‑

                                  enss, Neeltie Cornelis

   4,231  9‑12‑1635 Cornelis get. Jan Arijenss, Jan Frerickxz,

                                  Teuntie Cornelis

   4,244 11‑10‑1637 Grietje  get. Jan Frerickxz, Maertie Frerickx,

                                  Arijaentie Jacobs

   4,255 11‑12‑1639 Leentie  get. Jan Frerickxz, Maertie Frerickx,

                                  Trijntie Corn.

   4,267 19‑ 1‑1642 Aeltie   get. Jan Frederickxz, Maertie Frede‑

                                  rickx, Aeltie Wijnen

 

DIERCK Gerritss (Conijnenburgh), uit Zegwaart

   1,55 21‑ 4‑1602 Adriaen get. Trijntgen Hendricksen, Adr. Wol-

                                fertss, Lenaert Willemss

   1,61 21‑12‑1603 Adriaen get. Adri. Adri., Jacob Janss, Elijza‑

                                beth Claesen

 

DIERICK Heijndricxss, uit Zegwaart

   3, 44  3‑ 9‑1605 Adriaen   get. Jacop Heyndricks, Adriaen Corne-

                                   liss, Pleuntke Diericx

   3, 55 16‑ 4‑1607 Leendert  get. Floris Hendrix, Cornelis Leen-

                                   derts, Lisbeth Corneliss

   3, 65 20‑ 4‑1609 Dirick    get. Claeys Theuss, Diric Pieterss,

                                   Marritgen Cornelisd.

   3, 75 21‑11‑1610 Jan       get. Meus Janss, Leendert Pieters,

                                   Martynke Cornelis

   3,116 ..‑..‑1615 Henrick ) get. Leenardt Gerritss, Neeltge Pie-

                    Adriaen )      ters, Dirck Pieterss

   4, 25  7‑ 1‑1618 Cornelis  get. Dirc Pieterss, Louris Pieterss,

                                   Maertjen Pieters

 

DIRRICK Henderickxz, Zegwaart

   4,250 23‑1‑1639 Abigael get. ‑‑‑

 

DIRRICK Henderickxz, Zegwaart

   4,265 20‑10‑1641 ....... get. ‑‑‑

 

DIRCK Hendricxss Stegeman (1643‑48 Zegwaart; 1650 Zoetermeer)

   4,275 17‑ 5‑1643 Lidia  get. Pieter Adriaenss, Maertijntge Ja-

                                cobs

   4,312 28‑12‑1648 Daniel get. Arij Cornelisse Cruijning, Maertje

                                Leenderts

   5,  8 13‑ 2‑1650 Lijdia get. Leendert Pieterse, Maertje Leen-

                                derts

 

DIRRICK Jngess, Zoetermeer

   4,58 10‑11‑1619 Jnge get. Pieter Jngess, Henderick Duijck, Jnge-

                             tie Ariens


                               -30-

 

DIERCK Jacobss, uit Zegwaart

   1,55 8‑4‑1602 Trijntgen get. Pieter Jacobsen, Emmeken Pieterss,

                                Arijaentgen Lenaertss

   

DIRCK Jacopss Bovenwater (1613‑15,1636 Zegwaart, 1617‑34 Z'meer)

   3, 93 22‑ 9‑1613 Cornelis get. Heyndric Jacopss, Samuel Corne-

                                  lis, Neeltge Cornelis

   3,108  3‑ 5‑1615 Arijen   get. Arijen Jacobssoon, Pieter Inges-

                                  soon

   4,  8 22‑ 1‑1617 Dirck    get. Henrick Jacobss, Maritge Arijens

   4, 57  6‑10‑1619 Geertie  get. Melt Hubertss, Neeltie Jacobs,

                                  Maertie Cornelis

   4, 90 17‑10‑1621 Neeltie  get. Cornelis Jasperss, Maertie Jans,

                                  Aeltie Cornelis

   4,132 15‑ 9‑1624 Maertie  get. Cornelis Corneliss, Jannetie Pie-

                                  ters

   4,152  4‑ 1‑1626 Trijntie get. Arijen Corneliss, Neeltien Corne-

                                  lis

   4,179 10‑ 9‑1628 Sara     get. Cornelis Isbrantss, Trijntie

                                  Jans, Jannetie Cornelis

   4,200 16‑ 2‑1631 Pleuntie get. Jan Jacobss, Arijaentie Arijens

   4,205  2‑ 5‑1632 Arijen   get. Cornelis Corneliss, Annetien A-

                                  rijens

   4,224 19‑11‑1634 Jan      get. Cornelis Lenertss, Lenert Jacobs,

                                  Marritie Jacobs

   4,235  3‑ 8‑1636 Lenert   get. Henderick Jacobss, Marritie Jans

   4,245 14‑ 3‑1638 Jacob    get. Geertie Dirrickx

 

DIERCK Janss, uit Zegwaart

   1,62 19‑4‑1604 Joannes get. Mer. Jans, Cor. Janss, Adri. Le‑

                               naertss

 

DIRIC Janss, uit Zegwaart

   3,95 28‑11‑1613 Martinken get. Jan Maertss, Janneken Willems

 

DIRRICK Janss, Zegwaart

   4,155 19‑4‑1626 Willem get. Arij Lenertss

   

DIRRICK Janss, Zegwaart

   4,259 4‑11‑1640 Aefje get. ‑‑‑

 

DIRCK Janssen, uit Zoetermeer

   4,23 23‑11‑1617 Claesje get. Jaep Lievens, Maritje Cornelis,

                                Trijntje Jacobs

 

DIRRICK Janss, in Zoetermeer

   4,179 17‑9‑1628 Grietje get. Samuel Janss, Grietje Lenerts

 

DIRRICK Janss, in Zoetermeer

   4,195 30‑6‑1630 Lenert get. Dirrick Lenertss, Neeltie

                               Francken

 

DIRCK Janss

   3,114 27‑9‑1615 Maritge get. Jacob Lenaertss, Pleuntge Cornelis,

                                Pleuntge Leenarts


                               -31-

 

DIRIC Janss (Cluijt), uit Catwyck

   3,131 30‑8‑1609 Pleuntge get. Eggert Janss, Neeltge Jeroenen,

                                 Barbel Adriaenss

   4,  3 21‑8‑1616 Anneke   get. Huijch Arijenss, Willemtje Wil-

                                 lems, Maritje Jans

 

DIRICK Janss (van 't Scheijt), uit Zoetermeer

   3,3 3 30‑9‑1612 Jan     get. Aeltge Cornelis, Pieter Wouterss,

                                Cornelis Jacopss

   4, 81 25‑4‑1621 Sijtie  get. Lenert Janss, Arijaentie Lenerts,

                                Sijtie Lenerts

   4,104 24‑7‑1622 Geertie get. Arij Lenertss, Neeltie Lenerts,

                                Trijntie Jans

   4,129  9‑6‑1624 Jnge    get. Franck Pieterss, Crijntie Lenerts

   4,166 20‑6‑1627 Maertie get. Jan Lenertss, Nelletie Dirrickx

 

DIRCK Janss Speer

   & Hadewijtgen Lenerts van Conijnenburch.

   RA Zegw. 55,124v Lenert    geb. 2‑1‑1647

                    Trijntgen geb. 2‑2‑1650

 

DIRC Joosten, uit Zoetermeer

   4, 28 25‑2‑1618 Neeltje  get. Mauringh Joosten, Jaepje Joosten,

                                 Ariaen Leenartz

   4,128 21‑4‑1624 Lenert   get. Jan Lenertss, Mees Gerritss, Lijn-

                                 tie Lenerts

   4,155 19‑4‑1626 Nelletie get. Willem Lenertss, Trijntie Dirckx,

                                 Annetie Maertens

   4,177 12‑6‑1628 Aeltie   get. Mees Gerritss, Neeltie Teunis,

                                 Maertie Arijens

 

DIRRICK Claess (Pier Goverts), Zoetermeer

   4,100 24‑4‑1622 Andries get. Lenert Franckenss, Pieter Claess,

                                Annetie Claes

   4,145 16‑3‑1625 Franck  get. Jan Lenertss, Crijn Corneliss, A-

                                rijaentie Francke

 

DIRCK Claesz. (Broeckwegh), won. aan de Voorwech,

   & Aechge Gerrits.

   Wilsv. 22,36 5‑1‑1631 Cornelis get. Pieter Adriaensz, Simon

                                       Claesz, Marytge Adriaensz

 

DIRRICK Claess (Brouckwegh), Zoetermeer

   4,215 10‑ 7‑1633 Neeltie get. ‑‑‑

 

DIRCK Cor., uit Zegwaart

   1,55 10‑2‑1602 Sophie get. Merrijtgen Pietersen, Ploentgen

                              Diercksen, Roelof Corneliss

 

DIERIC Corneliss, uit Zegwaart

   3,49 23‑7‑1606 Pieter get. Albrecht Adriaensen, Floris Heyn‑

                              dricx, Tryntken Hillebrants

 

DIRCK Corneless, in Zegwaart

   4,2 9‑10‑1616 Leentje get. Joost Dirxs, Neeltge Corneles, Janne-

                              ke Corneles


                               -32-

 

DIRCK Corneles, in Zegwaart

   4,5 4‑12‑1616 Jan get. Simon Corneless, Jacob Jansse, Lysbet

                          Janse

 

DIRRICK Corneliss, in Zegwaart

   4,121 22‑10‑1623 ........ get. ‑‑‑

 

DIRIC Corneliss, uit Zoetermeer

   3,10 21‑10‑1607 Tryntken get. Willem Adriaens, Neeltgen Corne‑

                                 lis, Geleyntke Jans

 

DIRICK Cornelisz, uit Zoetermeer

   3,23 3‑10‑1610 Neeltge get. Phop Cornelisz, Marritge Willems,

                               Pieterken Bruijns

 

DIRIC Corneliss, uit Zoetermeer

   3,32 23‑4‑1612 Alert get. Jan Martenss, Cornelis Adriaenss, Ari-

                             aenke Alerts

   

DIRC Corneless, uit Zoetermeer

   4,27 ca.‑2‑1618 Neeltje get. ‑‑‑

   4,61  19‑1‑1620 Dirrick get. Pieter Jngess, Marten Dir­rickxz,

                                Trijntie Cornelis

 

DIRCK Cornelisse, Voorwech

   5,5 7‑11‑1649 Fijtje get. Cornelis Pieters, Grietje Dirx, Lijs-

                             beth Willems

 

DIERCK Corneliss (Broer), uit Zegwaart

   1,58 29‑ 1‑1603 Maria       get. Jacob Jeroenss, Mer. Marcx,

                                    Mer. Cor.

   1,67 12‑12‑1604 Arijaentgen get. Wilm Huijgen, Grietgen Jeroe‑

                                    nen, Weijntgen Claes

   3,72 10‑ 5‑1610 Cornelis  ) get. Theunis Heyndrickx, Diric A-

                   Marritgen )      rienss, Marritge Heyndricx,

                                    Leendert Pietersz, Annetge Mar-

                                    tens, Tryntge Joosten

 

DIRIC Corneliss (Brouwer), uit Zegwaart

   3,64  8‑ 1‑1609 Aefgen   get. Crijn Corneliss, Marritgen Engen,

                                 Marritgen Dignaers

   3,75  7‑11‑1610 Cornelis get. Dignaer Cornelis, Diric Cornelisz,

                                 Marritge Cornelis

   3,87  2‑11‑1612 Jan      get. Jan Corneliss, Marritge Cornelis,

                                 Ariaen Willemss

   3,96  2‑ 2‑1614 Cryn     get. Leendert Crynen, Adriaen Willemss,

                                 Marritge Corneliss

   4,48  3‑ 3‑1619 Maertie  get. Jan Corneliss, Ariaentie Claes,

                                 Trijntie Willems

   4,80 14‑ 3‑1621 Jannetie get. Jan Corneliss, Neeltie Corss, Sara

                                 Hubertss

 

DIRCK Corneliss Brouwer (Zegwaart)

   4,125 21‑2‑1624 Leentje get. Jan Janss, Maertje Corn., Maertie

                                Willems


                               -33-

 

DIERICK Corneliss (Dirckman), uit Zoetermeer

   3, 5 21‑ 4‑1606 Lucas get. Dierick Martenss, Pleun Corneliss,

                              Aefgen Joosen

   3,12 24‑ 3‑1608 Lucas get. Arent Corneliss, Reyert Corneliss,

                              Agien Leenderts

 

DIRCK Cornelisse Dirckswager (Zegwaart)

   4,311 1‑11‑1648 Aeltje get. Maertje Cornelis, Leentje Cornelis,

                               Pieter Cornelisse

 

DIRC Corneless (de Groot), uit Zegwaart

   4, 19  8‑10‑1617 Maritge   get. Cornelis Corneliss, Maritge Ale-

                                   wijns, Aeltje Cornelis

   4, 54  4‑ 8‑1619 Neeltie   get. Sijmen Corneliss, Aechje Corne-

                                   lis, Jdetie Alewijns

   4, 99 10‑ 4‑1622 Leeuwetie get. Arij Corneliss, Trijntie Corne‑

                                   lis, Lieuwetie Cornelis

   4,132 15‑ 9‑1624 Beateris  get. Cors Pieterss, Soetje Cornelis,

                                   Arijaentie Meijne

   4,167 18‑ 7‑1627 Alewij    get. Jan Corneliss, Aefje Dirrickx

   4,192 24‑ 2‑1630 Cornelis  get. Cornelis Gerritss, Arij Pie‑

                                   terss, Maertie Cornelis

 

DIRRIC Corneliss (de Cock), uit Zoetermeer 1613 en 1617; Zegwaart

                                                              1616

   3, 40 29‑12‑1613 Cornelis get. Elysabeth Gijss, Chiel Floren,

                                  Leendert Jacopss

   3,120  3‑ 1‑1616 Burchtje get. Leenardt Leenaertss, Janneke Ja-

                                  cobs, Maritge Wouters

   4, 19 30‑ 9‑1617 Haesje   get. Jacob Jacobss, Martijntje Pie-

                                  ters, Leentje Huijgen

 

DIRCK Cor. Manneef, uit Zegwaart

   1,57 15‑9‑1602 Jeroen get. Jan Jeroenss

 

DIRCK Cornelisz Nick/Nyck, uit Zegwaart

   1,65 15‑8‑1604 Claes    get. Jan Cor.

   3,74 22‑8‑1610 Marritge get. Ezas Hubrechtsz, Geertge Jans, A-

                                driaenken Wouters

 

DIRCK Corneliss (Velleman), uit Zegwaart

   1,66 14‑11‑1604 Claes get. Vranck Corneliss, Joris Louweriss,

                              Volckgen Cornelis

 

DIRRICK Corneliss (Velleman)

   4,61 2‑2‑1620 Claes get. Lenert Henderickxz, Jan Andriess, Jan-

                            netie Jans

 

DIRIC Crijnen, van t Verlaeten

   5,13 18‑12‑1650 Trijntje get. Claes Claessen, Feijtjen Marcks

 

DIRRICK Lenertss, in Zegwaart

   4,120 8‑10‑1623 Cornelis get. Jan Corneliss, Willem Lenertss,

                                 Neeltie Cornelis

 

DIRRICK Lenertss, in Zegwaart

   4,187 16‑9‑1629 Cornelis get. Cornelis Lenertss, Dirrickje Lou-

                                 wen, Jannetie Lenerts


                               -34-

 

DIRIC Leendertss (de Cock), uit Zegwaart

   3, 60 26‑ 5‑1608 Lauwreys    get. Jacop Leendertss, Cornelis

                                     Lauwen, Cryntge Lauwen

   3, 68  3‑11‑1609 Agneetken   get. Bastiaen Leendertss, Marritge

                                     Cornelis, Trintge Corstiaen

   3, 77  4‑ 4‑1611 Commerken   get. Anneke Leenderts, Jeroen Leen-

                                     dertss, Leentge Jeroenen

   3, 89 23‑ 1‑1613 Christoffel get. Christoffel Willemz., Claeys

                                     Janss, Agnietgen Leenderts

   3,107 20‑ 4‑1615 Leenderd    get. Jan Cornelissoon, Pieter Lou-

      (van N. Oordt)                 renssoon, Pieter Claessoon

   4, 69  9‑ 8‑1620 Maertie     get. Cornelis Dirrickxz, Neeltie

                                     Dirrickx, Dirrickje Louwen

 

DIRCK Lenaerdtss (van Conijnenburch/Schouten), in Zegwaart

   3,101 11‑ 1‑1615 Leenaerd get. Claes Leenaerdtss, Paulus Corne-

                                  liss, Nelletgen Leenardts

   4,  1  3‑ 7‑1616 Lenardt  get. Claes Corneliss, Jan Lenarts,

                                  Trijntje Dirx

   4, 58 27‑10‑1619 Annetie  get. Paulus Corneliss, Arijaen Pau-

                                  luss, Geertie Dirckx

   Weesk. Zegw. 182 Dirckge

              (geb. sept. 1625)

 

DIRRICK Lenertss (Maet)

   zie: DIRRICK Lenertss (Slim/Maet)

 

DIRRICK Lenertss (Roon), Zoetermeer

   4,189  2‑12‑1629 Trijntie get. Cornelis Lenertss, IJtie Basti‑

                                  aens, Geertie Teunis

   4,205 25‑ 4‑1632 Dirrick  get. Jan Teuniss, Maerten Lenertss

   4,221 14‑ 5‑1634 Pieter   get. Jacob Pieterss, Henderick Claess,

                                  Marritie Dirrickx

 

DIRCK Lenaerdtss (Schouten)

   zie: DIRCK Lenaerdtss (van Conijnenburch/Schouten)

 

DIRRICK Lenertss (Slim/Maet), Zoetermeer

   4,168 29‑8‑1627 Lenert    get. Joannes Willemss, Pieter Le-

                                  nertss, Maertie Jans

   4,205 16‑5‑1632 Meijnsje  get. Gerrit Lenertss, Maertie Dir‑

                                  rickx, Trijntie Cornelis

   4,235 20‑7‑1636 Dirrickje get. Pieter Willemss, Neeltie Jans,

                                  Marritie Dirrickx


                               -35-

 

DIRRICK Lenertss (Stijff), in Zegwaart

   4, 52 12‑ 5‑1619 Lourens   get. Pieter Louwerenss, Lenert Jo-

                                   riss, Maertie Louwerens

   4, 93  8‑12‑1621 Lenert    get. Claes Lenertss, Dirrick Le‑

                                   nertss, Dirrickje Louwen

   4,120 22‑10‑1623 Louris    get. Jan Cornss Moot, Dirck Corns

                                   Graef, Maertge Louris

   4,148  5‑10‑1625 Dirrickje get. Claes Lenertss, Maertie Corne‑

                                   lis, Leentie Lenerts

   4,178 30‑ 7‑1628 Lenert    get. Lenert Joriss, Aelbrecht

                                   Aelbrechtss, Saertie Michiels

 

DIRIC Leendertss (Visser), uit Zegwaart

   3,58 18‑11‑1607 Heyndrick get. Jacop Willemss, Adriaen Leen‑

                                  derts, Neeltgen Cornelis

   3,73  8‑ 8‑1610 Marritge  get. Pieter Martens, Neeltge Cornelis,

                                  Geertge Diricx

 

DIRICK Leendertss Visscher, uit Zegwaart

   3,93 7‑9‑1613 Aeltge get. Pieter Dirricxss, Pleuntge Cornelis,

                             Phijtge Dirricx

 

DIRIC Ma(e)rtenss, uit Zegwaart

   3, 81  6‑11‑1611 Geertge  get. Adriaenken Sywers, Neeltge Mar-

                                  tens, Gys Corneliss

   3,123  9‑ 1‑1616 Neeltge  get. Jeremias Willemss, Maritge Lou-

                                  wen, Ingetje Cornelis

   4, 44 19‑12‑1618 Claesje  get. Michiel Corneliss, Cornelis Louw-

                                  riss, Trijntie Cornelis

   4, 91 31‑10‑1621 Maerten  get. Arij Corneliss, Dirrick Pieterss,

                                  Geertie Lenerts

   4,149  9‑11‑1625 Gerritje get. Michiel Corneliss, Arijaentie An-

                                  dries, Martijntie Jacobs

 

DIRIC Marcxss, uit Zoetermeer

   3,14 21‑9‑1608 Adriaenken get. Leendert Janss Bruyn, Marritge

                                  Marx, Marritge Cornelisen

   3,21 14‑3‑1610 Adriaen    get. Symon Cornelis, Weyntge Cornelis,

                                  Leendert Leenderts

   3,36  3‑3‑1613 Marritge   get. Claeys Corneliss, Tryntge Marcx,

                                  Adriaen Symonsz

 

DIRRICK Parredomss

   4, 47  3‑ 2‑1619 Parredom get. Neeltie Jacobs, Cornelis Jacobss,

                                  Ariaen Parredomss

   4, 70  6‑ 9‑1620 Pleuntie get. Tuenis Ariss, Neeltie Martens,

                                  Neeltie Jacobs

   4,136 13‑10‑1624 Maertie  get. Maertie Jacobss

   4,167  4‑ 7‑1627 Jasper   get. Pieter Dirrickxz, Cornelis Ja-

                                  cobs, Beertie Arijens

   4,183 11‑ 2‑1629 Arij     get. Jan Meess, Willem Willemss, Arij-

                                  aentie

 

DIRRICK Pieterss, in Zegwaart

   4,181 6‑12‑1628 Pieter get. Joost Corneliss, Jan Jacobss, Arij‑

                               aentie Pieters


                               -36-

 

DIRCK Pietersz, opt Scheit onder Zoetermeer,

   & Maritgen Jorisdr.

   Nootd. 30‑4‑1606 Jan get. Joris Ariaensz, syn swager, Machtelt

                             (Ionge Jan Cluyten vrouwe) met den

                             iongsten broeder van syn huysvrouwe

 

DIRIC Pieterss, uit Zoetermeer

   3,12 21‑4‑1608 Claeysgen get. Jan Floriss, Emmeke Janss off Em-

                                 meken Martensen

   3,22 17‑5‑1610 Cornelis  get. Jan Phoppen, Cornelis Corneliss,

                                 Marritgen Pieters

 

DIRRICK Pieterss, in Zoetermeer

   4,116 11‑6‑1623 Annetie get. Jan Huijgen, Pietertie Vorstius,

                                Neeltie Pieters

 

DIRIC Pieterss (Dirck Jan), uit Zegwaart

   3, 59 20‑1‑1608 Pieter     get. Cors Pieterss, Marritgen Pie-

                                   ters, Pieter Cornelis

   3, 91  3‑6‑1613 Cornelis ) get. Pieter Crynen, Pieter Jochemss,

                   Symon    )      Cornelis Corneliss, Pleuntge

                                   Diricx, Heyndric Dirics, Marrit-

                                   ge Joosten

   3,121 17‑1‑1616 Maerten    get. Dirck Henrixs, Mees Janssen,

                                   Chyeltje Maerts

   4, 80 14‑3‑1621 Dirrick    get. Pieter Corneliss, Cornelis Cor-

                                   neliss, Claesje Pieters

   4,107 25‑9‑1622 Cors       get. Franck Corss, Jan Meess, Neeltie

                                   Maertens

 

DIERICK Pieterss (Manneeff), uit Zegwaart

   3,50 10‑9‑1606 Wijve   get. Jan Geritss, Leentge Jeroensen, Sara

                               Cornelis

   3,73  8‑8‑1610 Neeltge get. Diric Corss, Claeysge Dirix, Maritge

                               Thijsz

 

DIRRIC Symonssen (Sebel), uit Zoetermeer

   3,40 1‑12‑1613 Leentgen get. Theunis Sijmoenss, Engetge Arens,

                                Marritge

 

DIRRICK Willemss, in Zoetermeer

   4,248 10‑10‑1638 Cornelis get. Willem Dirrickxz, Pieter Corn.,

                                  Magdaleentie Corn.

 

DIRRICK Willemss, op de Broekweg

   4,260 9‑12‑1640 Jacob get. ‑‑‑

 

DIRRICK Willemss, in Zoetermeer

   4,270 22‑6‑1642 ...... get. de Ouders

 

DIERCK Wilmss (van Conijnenburch), uit Zegwaart

   1,58 23‑2‑1603 Mees     get. Cor. Meess, Ger. Diercx, Tryntgen

                                Claesen

   3,47 29‑1‑1606 Cornelis get. Adriaen Pieterss, Engel Willems,

                                Berbelken Cornelis


                               -37-

 

DOMINICUS Meusz Douess/Dousa, Secretarius (uit Zoetermeer)

   3, 32 17‑ 6‑1612 Bartholomeus get. Pieter Meus Douss, Adriaen

                                      Meus Douss, Elisabeth Jacops

   3, 39 10‑11‑1613 Bartholomeus get. Adriaen Meus Douss, Govert

                                      Jacopss van Duynen, Marritge

                                      Ariens

   3,108 27‑ 4‑1615 Cornelius    get. Jan van Duijvesteijn, Jacob

                                      de Swijten, Emmeke Arijens

   4, 80  4‑ 4‑1621 Cornelis     get. Jan Wolpherdss van Leeuwen,

                                      Ardrijaen Cornel. Secret.,

                                      Grietje Jacobs

   4,114  5‑ 3‑1623 Jacob        get. Jacob van Wijngaerden, Jan

                                      Louwriss Schas

   4,131  8‑ 9‑1624 Maria        get. Wouter Pieterss, Lijsbetje,

                                      Marritie Mees Doessen

   4,165  9‑ 5‑1627 Abraham      get. Abraham Dousa, Bartholomeus

                                      Dousa, Annetie Barents

   4,182 14‑ 1‑1629 Sara         get. Dirrick Teuniss, Jannetie

                                      Floris, Leentie Arijens

 

DOUW(E) Corneliss (Rodenburch), op de Soetermeersche Meer/Molens

   4, 99 17‑ 4‑1622 Aefje    get. Arijaentie Jans

   4,125  7‑ 1‑1624 Samuel   get. Gerrit Arienss, Meijnske Tijs

   4,148  5‑10‑1625 .......  get. ‑‑‑

   4,174 30‑ 1‑1628 Aefje    get. Marritie Jaspers

   4,191 10‑ 2‑1630 Marritie get. Jannetie

 

DOUWE Willemss (Binnewech), in Zegwaart

   4,177 12‑6‑1628 Neeltie get. Arij Willemss, Neeltie Cornelis,

                                Maertie Willems

 

mr. EGBERT Jacobse (van Hakendoever), Benthuizen

   4,293 4‑3‑1646 Annitje get. Joris Willemsen, Maertje Jaspers,

                               Annitje Aryens

 

EGBERT Janssen (Cluyt), Catwijk

   3,128 17‑4‑1605 Jaepken  get. Claeys Claeijss, Anneken Jans

 

EGGERT Janss Cluyt, van Cattick

   3,128 10‑12‑1606 Anneke get. Michiel Sijmoens, Neeltge Adri‑

                                aenss, Marritge Jans

 

EGGERT Janss (Cluyt), uit Zoetermeer

   3,22 17‑5‑1610 Jan    get. Jaep Janss, Leendert Leendts, Mach-

                              telt Diricx

   3,83 21‑3‑1612 Dirick get. Dielof Corneliss, Claeys Corneliss,

                              Marritge Diricx

   

EGBERT Janssen (Cluyt), Catwijk

   3, 98 13‑4‑1613 Marritge get. Jan Corneliss, Grietge Symons,

                                 Willemke Willems

   4,112 15‑1‑1623 ......   get. Jan Foppen, Arijaentie Crijnen

   4,144 26‑2‑1625 Maertie  get. Chiel Sijmenss, Grietje Sijmens,

                                 Neeltie Arents


                               -38-

 

ENGEL Janss (Beuijt), in Zegwaart

   4,139 8‑12‑1624 Claes get. Jan Pieterss, Arij Frerickxz, Mar-

                              tijntie Jans

   4,257 8‑ 2‑1640 Jan   get. Willem van Swieten, Neeltien Lenerts

 

ESAIAS Pietersse, uit Zegwaart

   3,45 30‑10‑1605 Lyntke get. Wouter Peijen, Janneke Bairniaerts,

                               Janneke Esaias

 

EVERT Janssen, in Zoetermeer

   4,8 22‑1‑1617 Jan get. Dirc Cornelis Berckelaer, Jan Arijenss

                          Meent, Sara Jacobs

 

EVERT Willems Ked (Engelsman)

   4,21 22‑10‑1617 Aves get. Frerick, Lijntje Parridoms

 

FLORIS Ewetss (Spierenburch), Leiderdorp

   4,120 24‑9‑1623 Willem     get. Jeremias Willemss, Cornelis Je-

                                   remiass, Baertie Cornelis

   4,219  1‑3‑1634 Arijaentie get. Geertje Jeremias

 

FLORIS Gerrits (Houtniet), uit Zegwaart

       4,40 30‑9‑1618 Gerrit get. Cornelis Gerrits, Sander Tijsse,

                                  Anneken Tyssen

 

FLORIS Corneliss, uit Zoetermeer

   3,16  8‑ 2‑1609 Adriaenken get. Willem Corneliss, Heyltgen

                                   Claeys, Anneken Claeys

   3,23 18‑10‑1610 Willemken  get. Pieter Claeysz, Tryntge Willems,

                                   Adriaenken Leenderts

 

FLORIS Leendertss

   3,129 24‑12‑1606 Marritgen get. Jan Adriaenss, Neeltge Joostens,

                                   Marritge Cornelis

   

FOP Corneliss (van der Clau), uit Zoetermeer

   3, 13 21‑ 5‑1608 Adriaen     get. Dirick Adriaenss Roelants,

                                     Willem Michielss, Neeltgen

                                     Gerits

   3, 18 12‑ 7‑1609 Madeleenken get. Marten Arenss, Neeltge Carels,

                                     Pleuntgen Adriaens

   3, 24 21‑11‑1610 Canierken   get. Carel Frans, Marritge Willems,

                                     Grietge Crynen

   3, 30 15‑ 1‑1612 Marritge    get. Diric Adriaenss Cuyper, Diwer-

                                     ke Adriaens, Emmeke Wille-

                                     boorts

   3, 37 24‑ 7‑1613 Beatrix     get. Gysbert Michielss, Jaepke Com-

                                     mers, Marritge Phoppen

   3,118 18‑11‑1615 Abraham     get. Jan Michielss, Corneles Ja-

                                     cobss, Arijaentge Pieters

   4, 23  3‑12‑1617 Crijn       get. Adolff Simonss, Leenart Crij-

                                     nen, Maritje Pieterss

   4, 63 15‑ 3‑1620 Lijsbet     get. Willem Chielss, Jaepje Com-

                                     mers, Neeltie Carels

   4, 93 12‑12‑1621 Michiel     get. Jan Michielss, Gijsbert Mi-

                                     chielss, Jannetie Willems


                               -39-

 

VRANC Geritss (Stompwijck), uit Zoetermeer

   3, 11 26‑12‑1607 Brechtken  get. Alert Martenss, Marritge

                                    Francken, Marritge Gerits

   3, 16  1‑ 3‑1609 Adriaenken get. Symoen Corneliss, Soetgen E-

                                    vertsen, Marritgen Geritz

   3, 28 16‑10‑1611 Gerrit     get. Pleuntge Gerrits, Jan Adri‑

                                    aenss, Meus Janss

 RAZoe44, ..-5-1614 Cornelis

    f.144

   3,120 20‑12‑1615 Geertge    get. Pieter Gerritss, Maritge Marx,

                                    Martynttge Corneles

   4, 42 18‑11‑1618 Mees       get. Jan Meessen, Simon Jacobs, Ma-

                                    ritje Claes

   4, 96  6‑ 2‑1622 Maertie    get. Louwris Pieterss, Lijsbet Jans,

                                    Trijntie Cornelis

   4,115 17‑ 4‑1623 Maertie    get. Louwrens Pieterss, Lijsbeth

                                    Jans, Trijntie Cornelis

 

FRANCK Jacobss (Berckel), in Berkel

   4,110 18‑12‑1622 Maertie get. Huijch Willemss, Maertijntie Huij-

                                 gen, Maertie Huijgen

 

FRANCK Corneliss, Zegwaart

   4, 89 17‑10‑1621 Aeltie   get. Jsbrant Teuniss, Jngetie Pieters,

                                  Maertie Willems

   4,124 26‑12‑1623 Cornelis get. Machtel Cornelis

   4,149  2‑11‑1625 Cornelis get. Dirrick Corneliss, Poulus van der

                                  Dussen, Machtelt Cornelis

 

FRANCK Cornelis, in Zoetermeer

   3,125  8‑5‑1616 Arijen   get. Willem Arijenss, Arijen Corneless,

                                 Claesje Arijens

   4,142 22‑1‑1625 Geertie  get. Pieter Arijaenss, Maertijntie A-

                                 rijens, Maertie Pieters

   4,142 22‑1‑1625 Trijntie get. Arij Pieterss, Aefje Cornelis,

                                 Brechje Cornelis

 

FRANCK Corneliss, in Bleiswijk

   4,123 13‑12‑1623 Cornelis get. Lenert Corneliss, Lijsbeth Corne-

                                  lis

   4,153  1‑ 2‑1626 Jaepje   get. de Ouders Selfs

 

FRANCK Corneliss (Houtniet), aan de Zegwaartse Verlaten

   4,160  6‑12‑1626 Machtelt   get. Jan Corneliss, Maertie Corne‑

                                    lis, Aeltie Jans

   4,177 18‑ 6‑1628 Maertie    get. Lenert Claess, Aeltie Jans,

                                    Maertie Tobias

   4,195 21‑ 7‑1630 Arijaentie get. Tobijas Arentss, Barbertie

                                    Jans, Stijntie Claes

 

FRANCK Lenaertss (Molenaer), uit Zegwaart

   1,59 30‑3‑1603 Margrieta get. Mer. Meesen, Anna Jans, Lenaert

                                 Dierckxz

   1,64 18‑7‑1604 Maergriet get. ‑‑‑


                               -40-

 

VRANC Martensz, uit Zegwaart

   3, 74 29‑ 8‑1610 Geertge    get. Pieter Claeysz, Anneken Mar-

                                    tens, Gerritge Cornelisd.

   3, 82 21‑12‑1611 Claeys     get. Diric Martenss, Cornelis

                                    Lambrts, Leentge Dirickx

   3, 92 11‑ 8‑1613 Loutgen    get. Jan Backer, Frans Corneliss,

                                    Ariaenken Claeys

   3,102  8‑ 2‑1615 Maerten    get. Claes Maertenss, Michiel Corne-

                                    liss, Janneke Claes

   4, 63  8‑ 3‑1620 Cornelis   get. Cornelis Michielss, Cornelis

                                    Corneliss, Arijaentie Willems

   4, 88  3‑10‑1621 Neeltie    get. Claes Janss, Annetie Martens,

                                    Jannetie Teunis

   4, 88  3‑10‑1621 Maertie    get. Willem Aelbrechss, Geertie Cor-

                                    nelis, Maertien Arens

   4, 94 ..‑12‑1621 Michiel    get. Corn. Janss, Adriaen Cornss,

    (inschrijving doorgehaald)      Aechgen Chielen

   4,121  5‑11‑1623 Michiel    get. Corn. Janss, Adriaen Corneliss,

                                    AechJen Chielen

 

VRANC Pieterss (Ruckeveen), uit Zegwaart

   3, 63  6‑12‑1608 .......     get. Diric Janss, Geertge Jans,

                                     Willemken Martens

   3, 74 10‑10‑1610 Marritge    get. Adriaen Cornelis Brouwer,

                                     Trijntge Jans, Pleuntge Jans

   3, 81  6‑11‑1611 Grietge     get. Pleuntke Leenderts, Jan Cor-

                                     nelisz.

   3, 87 14‑11‑1612 Adriaen     get. Ariaentge Pieters, Claeys Pie-

                                     ters, Aeltge Paridoms

   3,120 20‑12‑1615 Pieter      get. Arije Pieterss, Cors Pierss,

                                     Maritge Meessen

   4, 12  7‑ 4‑1617 Jannetje    get. Leenardt Pieterss, Geertje

                                     Jans, Maritje Jans

   4, 61 19‑ 1‑1620 Marrijtie   get. Jan Corneliss, Maertien Ale-

                                     wijns, Maertie

   4, 79 24‑ 2‑1621 Jan         get. Lenert Janss, Gerrit Corne-

                                     liss, Maertie Claes

   4,139 24‑11‑1624 Maertijntie get. Arij Janss, Pleuntie Chiele,

                                     Jannetie

 

FRANSOIS Buschart/Buscaert, in de Soeter. polder

   4,21  8‑11‑1617 Neeltje get. Cornelis Riddersoon, Maiken Jacobs,

                                Maike Cornelis

   4,50 24‑ 3‑1619 Pieter  get. Pieter Coerten, Claes Feijss, Lijs-

                                betie Gerrits

 

FRANCHOIS de Huyschere, won. Soetermeer,

   & Jannitgen Jacobsdr.

   Wilsv. 22,29 15‑10‑1623 Iohannes get. Ioannes Pellicoren, Cathe-

                                         lina Feijs

 

FRANCISCUS van Tangeren, in Zegwaart

   4,234 30‑3‑1636 Isabella get. Pieter van Leeuwen, Marritie Arij-

                                 ens, Maria


                               -41-

 

FRANS Jacobs Cluts, Pijnacker

   4,304 21‑9‑1647 Isaack get. Jan Cornelisse Cluts, Grietje Jacobs

   

FRANS Karelss (de Huijsser), in Zegwaart

   3, 96 29‑12‑1613 Canierken  get. Abraham Carelss, Neeltge Ca-

                                    rels, Marritge Crynen

   3,108 17‑ 5‑1615 Abraham    get. Pieter Phob, Frans de Kuijp,

                                    Jan Schuijtvoerder, Sara Fedas-

                                    ten

   3,127 12‑ 6‑1616 Abraham    get. Cornelis Zeelen, Jan Michielss,

                                    Francijn Karels

   4, 21 22‑10‑1617 Abraham    get. Cornelis Ceelen, Jan Michijels,

                                    Francijne Karels

   4, 53  9‑ 6‑1619 Abraham    get. Dirrick Pieterss, Jan Corne-

                                    liss, Leentie Jans

   4, 69 23‑ 8‑1620 Chiel      get. Frans Franss, Willem Michielss,

                                    Grietie Frans

   4,100 24‑ 4‑1622 Arijaentie get. Sijmen Janss, Barber Jans, Nel-

                                    letie Pieters

   

FRANS Carelss (de Huijsser), in Zoetermeer

   4,123 17‑12‑1623 Henderick  get. Carel Franss, Abraham Carelss,

                                    Jaepje Commers

   

FRANS Carelss (de Huijsser), in Zegwaart

   4,174 20‑ 2‑1628 Commertie  get. Huijbert Janss, Arij Crijne,

                                    Lieutie Gerrits

 

FRANS Cornelissen (Broer), uit Zegwaart

   3, 97 12‑ 2‑1614 Pieter   get. Cornelis Cornelss, Cornelis

                                  Janss, Marritge Chielen

   3,105  1‑ 4‑1615 Gerrit   get. Maritge Leenarts, Adolff Simonss,

                                  Arijen Corneless

   3,120  3‑ 1‑1616 Jacob    get. Michijel Platijn, Jacob Janssen,

                                  Jngetge Cornelis

   4, 23  3‑12‑1617 Teuntje  get. Teeus Cornelis, Trijntje Jans,

                                  Grietje Jacobs

   4, 63 22‑ 3‑1620 Trijntie get. Pieter Janss, Anna Jacobs, Janne-

                                  tie Willems

 

FRANS Leendertss, uit Zoetermeer

   3,8 1‑4‑1607 Jan get. Adriaen Leendertss, Leendert Dierickss,

                         Geertgen Arensen

 

FRANS Leendertss, uit Zegwaart

   3,71 31‑1‑1610 Adriaenken get. Marritge Leenderts, Marritge Pie-

                                  ters, Frans Corneliss

   

FRANS Leendertss, uit Zoeterwoude

   3,133 5‑3‑1614 Tryntge get. Floris Heyndrickss, Tryntge An-

                               driess, Anneken Leenderts

 

FRANS Lenertss, Gelderswoude

   4,169 19‑9‑1627 Maertie get. Cornelis Henderickxz, Trijntie A-

                                rijens, Maertie Henderickx


                               -42-

 

FRANCOIJS Celis, Zoetermeer

   4,296 5‑8‑1646 Francoijs get. Cornelis Jans van Ceulen, Trijntje

                                 Jans

   5,  9 1‑5‑1650 Francoijs get. Trijntje Jans

 

FRE(DE)RIC(K) Janss, uit Zegwaart

   3,57 16‑9‑1607 Jan         get. Jaep Janss, Adriaen Janss, Ju-

                                   dith etc.

   3,78 15‑5‑1611 Maria       get. Jan Janss, Marritge Jans, Leent-

                                   ge Paridoms

   4,17  9‑9‑1617 Grietje     get. Mees Janssen, Annetje Aryes,

                                   Ceeltje Pieters

   4,67 14‑6‑1620 Henderickje get. Hubert Corneliss, Aefje

                                   Joosten, Maertie Cijas

 

GABRIEL Joostens, uit Zegwaart

   3,65 5‑4‑1609 Adriaenken get. Andries Corneliss, Catelinke Ge-

                                 rarts, Mynke etc.

 

GEDEON van Meersch, uit Zoetermeer

   3,40 26‑1‑1614 Pieter      ) get. Cornelis Pieterss, Claeys Pie-

                  Jan         )      terss, Elisabeth Philips, Bas-

                  Jacopmynken )      tiaen Janss, Leendert Janss,

                                     Neeltge Jans, Neeltge Leen-

                                     derts, Pieter Vermeersch,

                                     Geertge Pieters

 

GLIJN Corneliss, uit Wilsveen

   3,130 14‑10‑1607 Marritgen get. Jaep Louwen, Marritgen Arens,

                                   Marritge Cornelis

 

GERRIT van Leeuwen, Zegwaart

   4,209 14‑11‑1632 Arrempie get. Cornelis Bastijaenss, Arijaentie

                                  Bastiaens, Geertie Cornelis

 

GERIT Adriaenssen, uit Zegwaart

   3,47  8‑1‑1606 Jan       get. Cornelis Arenss, Gerrit Clayssen,

                                 Pleuntken Bastiaens

   3,60 24‑3‑1608 Marritgen get. Jan Corneliss, Sijwert Lambertss,

                                 Elsgen Bastiaenen, Grietgen Jans

 

GERRIT Arijenss, Zegwaart

   4,167 1‑8‑1627 Abraham get. Cornelis Janss, Grietje Arijens

 

GERRIT Arijenss, Zoetermeer

   4,180 29‑10‑1628 Maertie get. Grietje Arijens

 

GERRIT Arye Meijne

   3,100 30‑11‑1614 Adriaen get. Claes Eggers, Crijn Leenaerds, Ma-

                                 ritge Gerrits

 

GERRIT Dircxz Groentge

   & Beatris Aris.

   Wilsv. 23,14v 20‑12‑1643 Niesje, oud 20 jr., jonge dochter van

                              Soetermeer, op belijdenisse haers ge-

                              loofs


                               -43-

   

GERRIT Dircxss Groen, Zegwaart

   4,279 7‑2‑1644 Gerritje get. Michiel Willemss, Geertje Leenders

 

GERIT Dirickss (Conijnenburch), uit Zegwaart

   3,61 21‑6‑1608 Marritge get. Claeys Corneliss, Jaepken Cornelis,

                                Fytgen Diricxe

   3,71 14‑3‑1610 Cornelis get. Adriaen Leenders, Adriaen Corss,

                                Marritge Diricx

   3,90 21‑4‑1613 Jacob    get. Pieter Dirickss, Jacop Corneliss,

                                Grietge Adriaens

   

GERRIT Dirx (Conijnenburch), in het Noordeinde

   4,16 13‑8‑1617 Corneles get. Pieter Corneless, Trijntje Corne‑

                                les, Pieter Dirxs

 

GERRIT Dirrickxz (Conijnenburch), Noordeinde van Berkel

   4,67 14‑6‑1620 Claertie get. Mees Dirrickxz, Maertien Arijens,

                                Neeltie Cornelis

 

GERRIT Gerritss, Zegwaart

   3,117 11‑11‑1615 Ariaentjen get. Cornelis Arijenss, Janneke Sa-

                                    charias

 

GERRIT Gerrits (Lanst), uit Zegwaart

   1,60 13‑ 7‑1603 Maria   get. Pieter Piet., Mer. Pieters, Nijsken

                                Gerrits

   3,46  4‑12‑1605 Jan     get. Jan Geeritss, Dierick Ariaenss, A-

                                riaentke Ariaens

   3,61 14‑ 9‑1608 Tryntge get. Gerit Martenss, Trintgen Cornelis,

                                Marritge Couten

 

GERRIT Gerritss (van Velsen), in Zegwaart

   3,66 25‑5‑1609 ....... get. Adriaen Corss, Grietge Gerits,

                               Neeltge Gerits

   3,82  7‑1‑1612 Gerrit  get. Philips Claeyss, Willem Symonss,

                               Neeltge Cornelis

 

GERRIT Heyndrixse (1646 + 1648 op de Groeneweg)

   4,283 9‑10‑1644 Heijndrick get. Gysbrecht Heynd., Maertjen

                                   Heijndrix

   4,291 ..‑1‑1646 Maertje    get. Arijaentje Jans, Leendert Jacob-

                                   se, Geertje Theunis

   4,307 19‑2‑1648 Heyndrick  get. Gijsbert Heyndricksen, Maertje

                                   Heijndrix, Cornelis Janse

 

GERRIT Heyndrixse, Benthuizen

   4,288 4‑5‑1645 ...... get. ‑‑‑

 

GERRIT Heyndricxss (Berckel), uit Zegwaart

   3,98 6‑4‑1614 Marritge get. Pieter Pieterss, Geertge Pieters,

                               Marritge Heyndricx

 

GERRIT Henderickxz (Berckel), Zoetermeer

   4,68 28‑6‑1620 Cornelis get. Henderick Corneliss, Willem Pie-

                                terss, Diewertie Jans

 

GERRIT Henderickxz (Berckel), op de Meer

   4,117 2‑7‑1623 Nelletie get. ‑‑‑


                               -44-

 

GERRIT Huijghen (van der Meer), Zegwaart

   4,281 7‑8‑1644 Machtelt get. Adriaen Claess, Nelletge Cornelis,

                                Claesje Huyghen

 

GERRIT Huigen (van der Meer), Zoetermeer

   4,290 26‑12‑1645 Maertje get. Cornelis Huigen, Arijaentje Hui-

                                 gen, Nelletje Dirx

   4,303  4‑ 8‑1647 Dirckje get. Lijsbeth Jacobs, Jan Meessen, Nel-

                                 letje Huigen

   5,  9 18‑ 4‑1650 Huijch  get. Jan Janse Verbijl, Joris Leendert‑

                                 se Tas, Martijn Huijgen

 

GERRIT Jacopss, uit Zoetermeer

   3, 3 18‑12‑1605 Dames    get. Willem Damess, Andries Hubertss,

                                 Marritge Diericx

   3, 7  1‑ 1‑1607 Seeltgen get. Melten Hubertss, Meus Jacopss, A-

                                 riaenken Jansen, Anneken Cor.

 

GERIT Jacopss, uit Zoetermeer

   3, 9 17‑6‑1607 Jeroen   get. Jan Jeroenss, Maijken Jeroensen,

                                Dierick etc.

   3,25 23‑1‑1611 Cornelis get. Jacop Jaspersz, Leendert Pieters,

                                Marritge Jeroenen

 

GERIT Jacopss (van der Baen), uit Zegwaart

   3, 51 24‑9‑1606 Jacop    get. Pieter Volckertss, Willem Huijgen,

                                 Marritgen Arien

   3, 85  8‑7‑1612 Marritge get. Severt Jeroenss, Neeltge Adriaens,

                                 Tryntge Jans

   3,124 24‑4‑1616 Neeltje  get. Jacob Jeroenss, Ariaentge Berents,

                                 Pleuntje Jans

 

GERRIT Janss, uit Zegwaart

   1, 57 10‑11‑1602 Aeltgen  get. ‑‑‑

   1, 63  2‑ 5‑1604 Adriaen  get. Corn. Franck, Neeltghe Jeroenen,

                                  Tryntghen Jansdr.

   3, 52 26‑10‑1606 Tryntgen get. Dierick Ariaenss, Trijnken Corne-

                                  lisen, Neeltgen Jansen

   3, 62  9‑11‑1608 Cornelis get. Gerit Janss Stomwyc, Adriaen

                                  Claeyss, Aeltge Cornelis

   3, 95 24‑11‑1613 Janneke  get. Pieter Corneliss, Marritge Jans,

                                  Adriaen Corneliss

   3,122  7‑ 2‑1616 Maritge  get. Jacob Jeroenssen, Grietke Corne-

                                  les, Lijsbet Gerrits

   4, 36  8‑ 7‑1618 Lijsbet  get. Meerten Gijssen, Martje Leenars,

                                  Lysbet Gyssen

 

GERRIT Janss (Speer), Zoetermeer

   4,226 14‑1‑1635 Geertie get. Dirrick Janss, Geertie Jans, Wil-

                                lemtie Arijens

 

GERRIT Jasperss, uit Zegwaart

   1,57 27‑10‑1602 Gerrit get. Crijn Ger., Cor. Marselenss, Barber

                               Pietersen

 

GERRIT Corneliss

   4,38 16‑9‑1618 Daentgen get. Arien Willemss, Marritge Alewijns,

                                Maritgen Cornelis


                               -45-

 

GERIT Corneliss, uit Zoetermeer

   3,  7  4‑2‑1607 Adriaen   get. Willem Corneliss, Marritgen An-

                                  dries, Marritgen Claeys

   3, 15 14‑1‑1609 Pieter    get. Heyndric Adriaenss, Engetge Pie-

                                  ters, Pieter Claeyss

   3, 27 24‑7‑1611 Willemken get. Pieter Pieterss, Aeltge Heyn‑

                                  dricx, Baeltge Claeys

   3,100 11‑1‑1615 Maritge   get. Simon Allerss, Ariaentgen Le‑

                                  nardts, Jaebken Claes

   4, 19 30‑9‑1617 Henrickge get. Dirc Claess, Geertruijtje van

                                  Leijden, Doctoris Vorstij huijs-

                                  vrouw, Jaepje Claes

 

GERRIT Cornelisse, in de Houff

   4,303 30‑ 6‑1647 Lijsbeth get. Arijen Dirxse, Neeltje Gerrits

 

GERRIT Corss (Comen), Zegwaart

   4,185 15‑7‑1629 Neeltie  get. Cornelis Corss, Maertie Corss, A-

                                 rijaentie Seelen

   4,204 21‑3‑1632 Marselis get. Cornelis Marseliss, Bastiaen

                                 Corss, Maertie Barents

 

GERRIT Cornelis (Ruckeveen), Zegwaart

   3,127 19‑ 6‑1616 Pieter  get. Cornelis Willemss, Arijen Pie‑

                                 terss, Ariaentje Pieters

   4, 74  8‑11‑1620 Neeltie get. Cornelis Dirrickxz, Trijntie

                                 Jans, Jden Alewijns, Arijaentie

                                 Willems

   4,111 25‑12‑1622 Maertie get. Cors Pieterss, Lijsbet Jans, Neel-

                                 tie Arents

 

GERRIT Crijnen, Zegwaart

   4,164 18‑4‑1627 Crijn get. Abraham Crijnen, Claes Jochemss,

                              Leentie Gerrits

 

GERRIT Bartholomeess, Zegwaart

   4,140  8‑12‑1624 Frans    get. Neeltie Bartholomeus

   4,157 28‑ 6‑1626 Trijntie get. de Vader

   4,178 27‑ 8‑1628 Weijntie get. Cornelis Dirrickxz, Neeltie Ber-

                                  tels

   4,219 19‑ 3‑1634 Marritie get. Dirrick Lenertss, Claesje Claes

   4,219 19‑ 3‑1634 Lijntie  get. Frans Jacobss, Jannetie Dirrickx,

                                  Marritie Arijens

   4,253 11‑ 9‑1639 Jannetie get. Huijch Janss, Apolonia Jans, Mar-

                                  ritie Teunis

   4,254 11‑ 9‑1639 Geertie  get. Jillis Lambrechss, Grietje Ja-

                                  cobs, Arijaentie Pieters

   4,275 28‑ 6‑1643 Grietge  get. Claes Dircxss, Jannitge Dircx,

                                  Ariaentge Pieters

 

GERRIT Pieters Hofflant

   3,106 5‑4‑1615 Pieter get. Leendert Aryenssoon, Anneke

                              Baeckermrs.,

      (bij occesije gecomen Bleijswyck)


                               -46-

 

GERRIT Pauwelss, Zegwaart

   4,126 27‑ 3‑1624 Dieuwertie get. Pieter Dirrickxz, Maertie Wil-

                                    ems, Annetie Willems

   4,127 27‑ 3‑1624 Fijtie     get. Dirrick Arentss, Maertie Dir-

                                    rickx, Maertie Dirrickx

   4,163 14‑ 3‑1627 Paulus     get. Cornelis Sijmenss, Chiel Corne-

                                    liss, Arijaentie Pauwels

   4,189 11‑11‑1629 Willem     get. Leentie Willems

   4,210 26‑12‑1632 Marritie   get. Joris Janss, Arijaentie Paulus,

                                    Arijaentie Willems

   4,231 11‑11‑1635 Cornelis   get. de Moeder

   4,249 26‑12‑1638 Marritie   get. Dirrick Willemss, Arijaentie

                                    Willems, Annetie Willems

 

GERRIT Sijmenss (Lapper), Zegwaart

   4,243  6‑9‑1637 Pietertie get. Pieter Janss, Pietertie Lenerts,

                                  Jannetie Arijens

   4,251 27‑3‑1639 Pietertie get. Jan Corneliss, Pietertie Lenerts,

                                  Jannetie Arijens

   4,262 17‑3‑1641 Marritie  get. Jan Arijenss, Jannitie Jans, Pie-

                                  tertie Lenerts

   4,270 13‑7‑1642 Sijmen    get. Paulus Lambrechss, Jan, Marritien

                                  Dirrickx

   4,281 24‑7‑1644 Gerrit    get. Jacob Gerritss, Claertgen Ale-

                                  wijns

 

GERRIT Willemss, uit Zegwaart

   1,53  9‑ 9‑1601 Cornelis   ) get. Marten Gerritss, Gerrit Corne-

                   Merrijtgen )      liss, Wilhelm Willemss,

                                     Trijntgen Cornelisen, Merrijt-

                                     gen Lenaertsen, Meijnsgen Ger-

                                     ritsen

   1,67 12‑12‑1604 Lijsbet    ) get. Maerten Janss, Grietgen Jans,

                   Cornelis   )      Arijaentgen Cornelis, Maertgen

                   Lenaert    )      Wilms, Pieter Jacobss, Jacob

                                     Danielss, Maertgen Wilms, A‑

                                     rent Janss, Louris Corneliss

   3,55  4‑ 6‑1607 Marritgen  ) get. Pieter Janss, Aeltgen Symoens,

                   Adriaen    )      Marritgen Leenderts, Sandrin-

                                     ken Jans

   3,67  6‑ 9‑1609 Willem       get. Willem Willemss, Marritge Wil-

                                     lems

   3,78  8‑ 5‑1611 Cornelis     get. Michiel Corneliss, Phyken Cor-

                                     nelis, Pieter Jacopss

   3,87 30‑ 9‑1612 Claeys       get. Claeys Dirickss, Hubert Corne-

                                     liss, Pleuntge Jans

   4,58 17‑11‑1619 Annetie      get. Dirrick Corneliss, Annetie

                                     Cornelis, Gooltien Aerens

   4,58 17‑11‑1619 Jan          get. Jan Pieterss, Floor Lenertss,

                                     Seeltie Pieters

   4,59 17‑11‑1619 Willemje     get. Claes Janss, Jannetie Willems,

                                     Grietje Dirrickx

   4,80  7‑ 3‑1621 Trijntie     get. Jan Sijmenss, Claesje Claes,

                                     Pleuntie Maurens


                               -47-

 

GERRIT Willemss, Zegwaart

   4,182 7‑1‑1629 Cornelis get. Cornelis Henderickxz, Cornelis Ja-

                                cobss, Maertie Pieters

   4,182 7‑1‑1629 Lenert   get. Willem Willemss, Jan Sijmenss,

                                Trijntie Arents

 

GERRIT Willemss (Backer), uit Zegwaart

   1,53 16‑ 9‑1601 Arijaentge get. Mer. Adr., Jan Louriss, Mer.

                                   Willemsen

   1,58 23‑ 2‑1603 Wilhelm    get. Hend. Wilms, Claes Adr., Mar-

                                   tijntgen Jacobs

   3,42 24‑ 4‑1605 Achtke     get. Ariaen Willemss, Janneke Jooste,

                                   Maritgen Gerrits

   3,58  4‑11‑1607 Lysbeth    get. Pieter Janss, Marritgen Willems,

                                   Marritgen Jans

   3,74 15‑ 8‑1610 Wijve      get. Willem Willemsz, Neeltge Go-

                                   verts, Martynke Jacops

   3,80 11‑ 9‑1611 Marritgen  get. Thys Lauwreyss, Neeltge Goverts,

                                   Lysbeth Adriaens

   4, 8  5‑ 2‑1617 Henrick    get. Arijen Henrixs, Joris Schoenlap-

                                   per, Maritje Maertens

 

GEUS Corneliss, uit Zoetermeer

   3,13 3‑8‑1608 Tryntgen get. Cornelis Ariaenss, Marritge Adri‑

                               aens, Lysbeth Cornelisen

 

GIEL

   zie: Michiel

   

GILLIS

   zie: Jillis.

 

GOSEN Bouwenss, Zoetermeer

   4,61 26‑1‑1620 Dirrick get. Frans Corstiaenss, Geertie Pieters,

                               Jannetie Dirrickx

 

GOVERT Adriaenss, uit Zegwaart

   1,53 16‑ 9‑1601 Pieter get. Adriaen Janss, Adriaen Francken,

                               Mer. Maertenss

   1,61 23‑11‑1603 Maria  get. Cor. Janss, Martyntgen Jans, Pie-

                               tertgen Jans

 

GOVERT Adriaenss, uit Zoetermeer

   3,13 31‑ 8‑1608 Anneken    get. Adriaen Willemss, Marritge Ari-

                                   aens, Neeltge Leendertsen

   3,23 22‑10‑1610 Geertge    get. Cornelis Adriaenss, Marritge

                                   Cornelis, Fytge Adriaenss

   3,31  7‑ 4‑1612 Maria      get. Adriaen Jacopss, Dywerke Adri‑

                                   aenss, Marritge Philips

   3,41  9‑ 2‑1614 Adriaenken get. Symon Elderss, Geertge Pieters,

                                   Elysabeth Jans

   

GOVERT Corssen, uit Zoetermeer

   3,2 21‑8‑1605 Dierick get. Ariaen Dierickss, Jan Martss, Marit‑

                              gen Cornelis


                               -48-

 

GOVERT Willemss, uit Zegwaart

   3,90 27‑2‑1613 Gerrit get. Adriaen Willemss, Adriaen Theusz,

                              Marritge Pieters

 

GYSBERT Alertss, uit Benthuizen

   3,131 31‑5‑1610 Alert get. Jan Pietersz, Diric Alertss, Blaserus

                              Alertsz

 

GIJSBRECHT Heijndricse, Zegwaart

   4,287 14‑5‑1645 Jan     get. Jan Janse, Maertje Jans, Arij Joos-

                                ten

   4,308 26‑4‑1648 Annetje get. Aryaentje Jans, Arij Jochemse

 

GIJSBRECHT Janss (van der Marck), Pijnacker

   4,171 24‑10‑1627 Sijbrant get. David Sijbrantss, Maertie Sij-

                                  brants

 

GYSBRECHT Corneliss (Speelman), uit Zoetermeer

   3, 6  1‑11‑1606 Leentken   get. Cornelis Geerts, Emmeke Leen-

                                   derts, Aeltgen Cornelisen

   3,18 23‑ 8‑1609 Tryntken   get. Jan Adriaenss, Marritge Adri‑

                                   aens, Lisbeth Cornelis

   3,26 19‑ 6‑1611 Dirick     get. Adriaen Corneliss, Marten Pie-

                                   terss, Tryntgen Cornelis

   3,39 30‑10‑1613 Adriaenken get. Marritge Cornelis, Volgjen Jans,

                                   Leendert etc.

 

GIJSBRECHT Maertens, op den Hoorn

   4,306 29‑ 1‑1648 Jan      get. Michiel Cornelisse, Meyndert

                                  Maertens, Maertje Jans

   5,  4  3‑10‑1649 Marijtje get. Arijaentje Michiels, Jacob Maer-

                                  tens, Ariaentje Maertens

 

HARMEN Gerritss, Zegwaart

   4,72 11‑10‑1620 Gabriel get. Chiel Corneliss, Cornelis Jacobss,

                                Annetie Franss

 

HARMEN Claess (Barrewater), Zoetermeer

   4,157 21‑ 6‑1626 Marck    get. Marck Merckxz, Gijs Claess, Maer-

                                  tie Marckx

   4,176 21‑ 5‑1628 Maertie  get. Jan Marckuss, Pietertie Marckx,

                                  Maertie Claes

   4,193  1‑ 4‑1630 Gijsbert get. Lenert Lenertss, Sijmen Claess,

                                  Maertie Claes

   4,213  3‑ 4‑1633 Jan      get. Chiel Claess, Lenert Lenertss,

                                  Jannetie Jans

   4,230  7‑10‑1635 Marritie get. Jan Arijenss, Pietertie Marckx,

                                  Arijaentie Claes

   4,252 24‑ 7‑1639 Dirrick  get. Corn. Dirrickxz, Sijmen Claess,

                                  Beertemoer

   4,263 14‑ 4‑1641 Pieter   get. Claes Pieterss, Jan Arijenss, Su-

                                  sanna Joris

   4,270 22‑ 6‑1642 Marritie get. Corn. Claess, Maertie Crijne

   4,283  4‑12‑1644 Trijntje get. Claes Pieterse, Maertje Claes,

                                  Trijntje Cornelis

   4,300 13‑ 1‑1647 Abram    get. ‑‑‑

   4,311 25‑10‑1648 Sara     get. Geertje Pieters


                               -49-

 

HEYNDRIC Adriaenss, uit Zoetermeer

   3,35 20‑1‑1613 Adriaenken get. Gerrit Corneliss, Aelge Heyn‑

                                  dricx, Dirrickje Adriaens

 

HENDERICK Arijenss (Kerckhoven), Zoetermeer

   4,192  3‑ 3‑1630 Neeltie  get. Willem Arijenss, Hillitie Arij‑

                                  ens, Arijaentie Arijens

   4,204  3‑ 2‑1632 Neeltie  get. Joost Arijenss, Martijntie Arij‑

                                  ens, Maertie Heijnderickx

   4,219 19‑ 2‑1634 Neeltie  get. Joost Arijenss, Marritien Hende-

                                  rickx, Martijntie Arijens

   4,248 19‑ 9‑1638 Weijntie get. Corn. Arijenss, Aeltie Corn., A-

                                  rijaent Arijens

   4,277  4‑10‑1643 Adriaen  get. Willem Adriaenss, Jan Andriess,

                                  Neeltge Govers

   4,295 22‑ 7‑1646 Teuntje  get. Jan Arijense, Hilletje Arijens,

                                  Jannetje Arijens

 

HEND. Adr. Leew, uit Zegwaart

   1,56 30‑ 6‑1602 Lenaert  get. Claes Meijnerss, Leenaert Pie‑

                                 terss, Trijntgen Joostensen

   1,66 21‑11‑1604 Cornelis get. Dirck Adriaenss, Claes Adriaens,

                                 Brechtgen Pieters

   3,50 10‑ 9‑1606 Claeys   get. Jan Sierenss, Jan Adriaenss, Mar-

                                 ritgen Arensen

 

HEYNDRIC Adriaenss (Leeu), uit Zegwaart

   3,59 24‑ 2‑1608 Heyndric  get. Pieter Adriaenss, Marritgen Jans,

                                  Marritgen Cornelis

   3,69 22‑11‑1609 Adriaen ) get. Claeys Pieterss, Diric Corneliss,

                   Pieter  )      Pietgen Jans, Willem Corneliss,

                                  Jan Arienss, Engetge Pieters

   4, 2 ..‑ 9‑1616 Dirckje   get. Simon Floren, Aeltje Cornelis,

                                  Heijltje Claes

   4,67 14‑ 6‑1620 Pieter    get. Henderick Janss, Arijen Pieterss,

                                  Maertie Pieters

 

HENDERICK Dirrickxz, Zegwaart

   4,178 27‑8‑1628 Dirrick get. Aris Lenertss, Cornelis Arentss,

                                Maertie Dirrickx

 

HEYNDRICK (Dirckss) Ruyter

   & Trijntge Simons.

   Berkel‑RK 25‑5‑1636 Simon get. Leendert Willemsz, Aeltge Simons

 

HENRICUS G. F. Blyv.

   3,106 5‑4‑1615 Johan get. Gregorius Adrianis, Johan Noeij,

                             Neeltge Jacobs

   

HENRICUS Blyvenburch, uit Zoetermeer

   4,33 30‑5‑1618 Henricus get. Otto Noeijssen Cleeff, Dirc Noij

                                van Emmeric, Petronella Noeyen


                               -50-

 

HEYNDRICK Heyndricks (Radel), uit Zoetermeer

   3, 24  3‑11‑1610 Catharina get. Hans van Drieschen, Marritge

                                   Jans, Cathalynken etc.

   3, 31  7‑ 3‑1612 Johannes  get. Leendert Janss, Adriaenke Jans,

                                   Jacop Jasspers

   3,112 23‑ 8‑1615 Cornelis  get. Aelbrecht, Cornelis Janssen,

                                   Toencke

   4, 92 14‑11‑1621 Cornelis  get. Louwris Corneliss, Corn. Jan

                                   Mouris, Marritie Jans

 

HEYNDRICK Heyndrickss Ratel, uit Zoetermeer

   3,39 10‑11‑1613 Heyndrick get. Leendert Corneliss Part, Jan Cor-

                                  neliss, Grietge Jans Broer, Ari-

                                  aenken etc.

   

HENRICK (Heyndrickss) Ratel, Zoetermeer

   4,10 2‑4‑1617 Dirck get. Frank Pieterss, Stoffel Arijens, Pie-

                            terke Kruijningh

 

HENRIC Jacobs, uit Zoetermeer

   4,37 7‑9‑1618 Claes get. mr. Roelant, Claes Dirx, Anne Henrix

 

HENDERICK Jacobss (Bovenwater), Zoetermeer

   4,146 18‑ 5‑1625 Weyntie  get. Gerrit Corneliss, Teuntie Corne-

                                  lis, Maertie Jans

   4,186 26‑ 8‑1629 Cornelis get. Claes Corneliss, Wijve Cornelis

   4,205  4‑ 4‑1632 Pleuntie get. Dirrick Jacobss, Maertie Dirrickx

   4,237 23‑11‑1636 Jannetie get. Gerrit Corn., Weijntie Corn.

   4,252 17‑ 4‑1639 Weijntie get. Jacob Arijenss, Teuntie Corn.

 

HENDERICK Jacobss (Dwalingh), Zegwaart

   4,219 26‑ 2‑1634 Marritie get. Jacob Jacobss, Jaepje Eggerts,

                                  Grietje Eggerts

   4,241 15‑ 3‑1637 Jacob    get. Claes Corneliss, Pieter Janss,

                                  Baertie Jacobs

   4,246 13‑ 5‑1638 Jacob    get. Jan Corneliss, Pieter Janss,

                                  Beertie Jacobs

   4,255 11‑12‑1639 Sijmon   get. Gerrit Dirckxz, Jacob Janss,

                                  Jaepje Eggers

   4,262 10‑ 2‑1641 Marritie get. Gerrit Dirrickxz, Jaepje Eggerts,

                                  Leentie Dirrickx

   4,269 29‑ 5‑1642 Weijntie get. Jan Corn. Robol, Baertie Jacobs,

                                  Maertie Jans

 

HEYNDRIC Janss, uit Zoetermeer

   3,10  7‑10‑1607 Trijnken  get. Jacop Janss, Tryn Jans, Marritgen

                                  Cornelis

   3,17 20‑ 5‑1609 Johannis  get. Adriaen Wouterss, Leendert Corne-

                                  liss, Pieterke Aertssen

   3,29 24‑11‑1611 Trijntge  get. Joost Janss, Tryntge Cornelis,

                                  Janneken Jans

   4,16 13‑ 8‑1617 Pleuntjen get. Willeboordt Wolffertss, Maritje

                                  Jans, Maritje Jngen

   4,68 12‑ 7‑1620 Henderick get. Jacob Janss, Samuel Claess,

                                  Trijntie Cornelis


                               -51-

 

HEYNDRICK Janss, uit Zoetermeer

   3, 34 23‑12‑1612 Jan      get. Willem Filips, Adriaen, Marritge

   3,123 13‑ 3‑1616 Grietje  get. Lenaert Lenaers Monck, Aechtje

                                  Chijlen, Neeltje Lenaerdt Claes-

                                  sen

   4, 74 25‑10‑1620 Cornelis get. Jacob Arijenss, Paulus Janss,

                                  Maertie Marckx

 

HENDERICK Janss, Zoetermeer

   4,210 28‑11‑1632 Lijsbet get. Tijs Louwerenss, Marritien Ael-

                                 brechs

   

HEYNRYCK Janssen (van der Marck), uit Zoetermeer

   3, 3 14‑ 1‑1606 Vrsele    get. Herman Eyckel, Mathys Loduwicx,

                                  Pieterken Lodewicx

   3, 7 28‑ 1‑1607 Lodewijck get. Herman Jkle, Mathys Lodewicx,

                                  Pieterken Lodewicx

 

HEYNDRIC Janss (van der Marck), uit Zegwaart

   3,63 19‑11‑1608 Femmetge  get. Matys Lodewycx, Anneken Berents

   3,90 13‑ 3‑1613 Janneken  get. Mathys Lodewicx, Pieterken Lode-

                                  wicx

 

HENDERICK Janss van der Steen, Zegwaart

   4,53 9‑6‑1619 Maertie get. meester Carel tot Benthuijsen, Neel-

                              tie Hendrickx, Maertie

 

HEYNDRICK Claeyss (Breugom), uit Zoetermeer

   3,  5 26‑ 8‑1606 Pieter  get. Claeys Pieterss, Marten Pieterss,

                                 Anneken Corneliss

   3, 14 21‑12‑1608 Achie   get. Adriaen Arenss, Tryntge Cornelis,

                                 Emmeke Diricxen

   3, 39 17‑11‑1613 Tryntge get. Tryntge Cornelis, Jan Arenss, Hil-

                                 litge Joossen

   4,116 18‑ 6‑1623 Joost   get. Cornelis Maertenss, Arij Corne‑

                                 liss, Maertie Joosten

 

HENDERICK Corneliss, Zegwaart

   4,152 4‑1‑1626 Cornelis get. Arijen Dirrickxz, Jacob Corneliss,

                                Dieuwertie Gerrits

 

HENDERICK Corneliss, Zegwaart

   4,233 13‑2‑1636 Cornelis get. Marritie

 

HENDERICK Corneliss, Pijnacker

   4,188 30‑9‑1629 Cornelis get. Pieter Corneliss, Arij Janss,

                                 Pleuntie Cornelis

 

HENDERICK Corneliss, in Berkel

   4,197 10‑11‑1630 Jan     get. Arij Janss, Pieter Corneliss,

                                 Folckje Jans

   4,206 20‑ 6‑1632 Maertie get. Meijnert Corneliss, Lijsbeth Jans,

                                 Sijtie Cornelis

   4,217 16‑10‑1633 Maertie get. Arij Janss, Geertie Jans, Lijsbeth

                                 Cornelis

   4,231 18‑11‑1635 Dirrick get. Pieter Corneliss, Marritie Dir-

                                 rickx


                               -52-

 

HENDERICK Corn., Bleiswijk

   4,251 6‑3‑1639 Trijntie get. Arij Engelen, Jannetie Gerrits,

                                Maertie Corn.

 

HEYNDRIC Corneliss (Duijck), uit Zoetermeer

   3, 35 13‑1‑1613 Elisabeth get. Diric Engess, Aeltge Cornelis,

                                  Cascyntge Heyn

   3,125  8‑5‑1616 Claes     get. Job Willemss, Pieter Corneliss,

                                  Annetje Arijens

 

HENDERICK Mathijss, Zegwaart

   4,72 27‑9‑1620 Mathijs get. ‑‑‑

 

HENDRICK Roelofss/‑lantsz, uit Zegwaart

   1, 53 21‑10‑1601 Roeloff  get. Tymon Lenaertss, Aluwijn Roe‑

                                  lofss, Lijsbeth Claesen

   1, 65 15‑ 8‑1604 Hugo     get. Len. Cor., Neltgen Jngen

   3, 53  4‑ 3‑1607 Anthonis get. Cornelis Theuniss, Neeltgen Mees,

                                  Janneke Claeijs

   3, 67 27‑ 9‑1609 Tryntge  get. Cornelis Corneliss, Marritge Cor-

                                  nelis, Adriaenken Hugen

   3, 84  7‑ 4‑1612 Claeys   get. Abraham Pieters, Jacop Janss,

                                  Tryntge Pieters

   3,104  8‑ 3‑1615 Maritge  get. Jan Pieterssoon, Maritge Roelen,

                                  Marritge Arijens

   4, 33 11‑ 5‑1618 Jan      get. Tijmen Teuniss, Aldert Tymenss,

                                  Anneke Cornelis

 

HENDERICK Anthoniss (Slootemaker), Zegwaart

   4,173  9‑ 1‑1628 Judith  get. Pieter Henderickxz, Trijntie Arij-

                                 ens, Lijsbeth

   4,188 21‑10‑1629 Anthoni get. Arij Corneliss, Lenert Arijenss,

                                 Trijntie Maertens

 

HILLEBRANT Arijenss (de Bruijn), Zoetermeer

   4,207 29‑8‑1632 Claes get. Arijen Arenss, Arijen Arijenss, Maer-

                              tie Arijens

 

HILLEBRANT Dierickss (1606; 1609‑18 Zegwaart; 1607 Zoetermeer)

   3,47 29‑ 1‑1606 Neeltgen get. Symoen Leendertss, Tryntgen Corne-

                                 lis, Liduj Diericxen

   3,10  2‑12‑1607 Trynken  get. Claeys Diericss, Marritge Chielen,

                                 Neeltge Gerits

   3,68  8‑11‑1609 Dirick   get. Diric Maertss, Cornelis Jacopss,

                                 Grietge Dirickx

   3,79  4‑ 9‑1611 Maria    get. Heyndric Dirickss, Leentge Diricx,

                                 Anneke Cornelis

   3,97 20‑ 3‑1614 Janneke  get. Jan Dirricxss, Neeltge Diricx,

                                 Janneke Cornelis

   4,35  1‑ 7‑1618 Aeltje   get. Dirck Claess, Trijntje Marcx

   4,75  2‑12‑1620 Claes    get. Jan Sijmenss, Annetie Cornelis

 

HILLEBRANT Corneliss (van der Wal), Zoetermeer

   4,179 17‑9‑1628 Leenert get. Arij Corneliss, Hillebrant Arentss,

                                Maertie Lenerts


                               -53-

 

HILLEBRANT Corneliss (van der Wal), Zegwaart

   4,224 3‑12‑1634 Marritie get. Crijn Louwe, Neeltie Jassen,

                                 Pleuntie Cornelis

 

HUIJBRECHT Adriaens (Hasenburch), uit Zegwaart

   1,58 19‑ 3‑1603 Maria      get. Adr. Jacobss, Lijsbeth Jngen,

                                   Leentgen Claes

   3,45  2‑10‑1605 Adriaen    get. Ariaen Adriaens, Adriaen Willems

   3,71 14‑ 3‑1610 Adriaen    get. Feys Jacops, Adriaen Jacops,

                                   Machtelt Adriaens

   3,85 24‑ 5‑1612 Adriaenken get. Adriaen Huygess, Aeltge Martens

 

HUBRECHT Eggerss (Starrevelt), Zegwaart

   4, 58 27‑10‑1619 Arijen  get. Arijs Eggerss, Lenert Pieterss,

                                 Annetie Jochems

   4,103 26‑ 6‑1622 Maertie get. Jeremias Verburch, Maertie Corne-

                                 lis, Grietje Gerbrants

   4,129  9‑ 6‑1624 Franck  get. Cornelis Dirrickxz, Cornelis Hen-

                                 derickxz, Jngetie Pieters

   4,157  2‑ 8‑1626 Fijtie  get. Aris Eggertss, Jngetie Pieters

 

HUBERT Heijndrickssen, van Vrelant uyt Sticht van Vtert

   3,128 ..‑..‑1605 Heijndrick get. Jan Chielen, Willeboort

                                    Volckert, Maritge Meess

 

HUBRECHT Joosten Halsberch, Zegwaart

   4,10 27‑3‑1617 Francijntie get. Daniel Joosten, Stijntje Joos-

                                   ten, Pieternelle

 

HUBRECHT Joosten (Halsberch), Zoetermeer

   4, 58 13‑11‑1619 Annetie   get. Evert Janss, Grietje Tomes,

                                   Maertie Cornelis

   4,105 21‑ 8‑1622 Aelbrecht get. Jacob Aelbrechss, Andries Joos-

                                   ten, Annetie Gerrits

 

HUBRECHT Joosten (Halsberch), Zegwaart

   4,75 13‑12‑1620 Aelbrecht get. Jacob Aelbrechss, Joost Andriess,

                                  Annetie Jans

   4,75 13‑12‑1620 Joosje    get. Andries Joosten, Annetie Is-

                                  brants, Jannetie Jans

 

HUIJBREGT Claesse (Coningh), aan de Verlaten

   4,312 6‑12‑1648 Floris get. Jan Floren, Maertje Cornelis

   5,  9 3‑ 4‑1650 Floris get. Jan Floren, Aeltje Cornelis

 

HUYBRECHT Corneliss, uit Zoetermeer

   3,119 13‑12‑1615 Janneke get. Chijel Flooriss, Neeltje Arijens,

                                 Neeltge Tjmens

   4, 20 15‑10‑1617 Maritje get. Bastiaen Floren, Maritje Cornelis,

                                 Geertje Hubers


                               -54-

 

HU(IJ)BERT Corneliss (Bleijswijck), uit Zegwaart

   3, 96  5‑ 2‑1614 Cornelis   get. Cornelis Mauriss, Michiel Cor-

                                    neliss, Machtelt Cornelis

   4, 57  6‑10‑1619 Maertie    get. Pieter Corneliss, Arijaentie

                                    Lenerts, Trijntien Ariens

   4, 57  6‑10‑1619 Geertie    get. Lenert Mourriss, Maertie Jans,

                                    Pluentie Philips

   4, 57  6‑10‑1619 Arijaentie get. Jan Pieterss, Maertie Hille‑

                                    brants, Pietertie Cornelis

   4,137 20‑10‑1624 Claes      get. Gerrit Willemss, Maertie Phi-

                                    lips

   4,145 26‑ 3‑1625 Trijntie   get. Jan Sijmenss, Annetie Cornelis,

                                    Trijntie Jaspers

 

HUIJCH Arentss, Catwijk

   4,163 7‑3‑1627 Maertie get. Cornelis Dammiss, Maertie Friesen,

                               Pleuntie Dirrickx

 

HUIJCH Jacobss (Sman), Zoetermeer

   4,264 27‑7‑1641 Arijen get. Jan Corneliss, Neeltie Jacobs

 

HUYG Janss, uit Zoetermeer

   3,23 19‑9‑1610 Hubrecht get. Claeys Leendertsz, Symon Janss,

                                Neeltge Gerritsen

   4,25  7‑1‑1618 Machtelt get. Pieter Janss, Cryntje Jans, Janne-

                                tjen Pieters

 

HUIJCH Janss (Smidt), (1637‑44 Zegwaart; 1647‑49 Zoetermeer)

   4,241  5‑4‑1637 Jan       get. Dieuwertie Jans

   4,250 13‑2‑1639 Dirrick   get. Jan Dirrickxz, Claes Dirrickxz,

                                  Jannetie Dirrickx

   4,280  1‑5‑1644 Christina get. Dirck Janss, Trijntje Gerrits

   4,301 13‑2‑1647 Frans     get. Gerrit Bartolmeesse, Jannitje

                                  Dirx, Weijntje Gerrits

   5,  1 10‑1‑1649 Maertje   get. Maertje Gerrits, Frans Gerritse

 

HUGO Corneliss (Swartgen), uit Zoetermeer

   3, 5 10‑9‑1606 Anneken    get. Cornelis Diericx, Bethken Dierix,

                                  Neelken Cornelis

   3,15 11‑1‑1609 Adriaenken get. Marten Adriaensse, Tryntge Ol-

                                  ders, Machteltge Harpers

   3,30  5‑2‑1612 Dirickje   get. Diric Corneliss, Geertge Adri-

                                  aens, Diwerke Theunis

 

HUIJCH Pieterss, Zegwaart

   4,251 20‑3‑1639 Josua    get. Philips Pieterss, Maertie Jans

   4,269  9‑6‑1642 Marritie get. Pieter Corn., Jannetie Gerrits,

                                 Neeltie Pieters

 

HUIJCH Pieterss

   4,266 29‑12‑1641 Adriaen get. Adriaen Pieterss, Neeltje Adri‑

                                 aenss


                               -55-

 

HUIJGO Willemss, uit Zoetermeer

   3,  1  9‑ 3‑1605 Joris     get. Joris Cornelisse, Meus Jacopsen,

                                   Trijntgen Dierickxen

   3, 10 14‑10‑1607 Nelleken  get. Gerit Janss, Marritgen Engen,

                                   Betken Diricx

   3, 21 12‑ 4‑1610 Claeysken get. Willm Diricx, Marritge Cornelis,

                                   Tryntge Cornelis

   3, 34 13‑12‑1612 Joris     get. Joris Corneliss, Willem Di-

                                   rickss, Tryntge Cornelis

   3,123 ..‑..‑1616 Gerrit    get. Jngen Willemss, Huijch Thoniss,

                                   Lijsbet Arijens

 

HUIJCH Willemss, uit Zegwaart

   4,270 6‑7‑1642 Willem get. Aeltie Jans

 

INGE Dirckse, op de Leidse Walle

   5,5 7‑11‑1649 Dirck get. Gerrit Leenderts

   

INGE Jacobss (Geerloff), in Zoetermeer

   4,210 26‑12‑1632 Cornelis get. Jan Crijnen, Immetie Cornelis

 

INGE Janse, in Zegwaart

   4,306 12‑1‑1648 Jan get. Jan Janse, Sijmon Aryense Outshoorn,

                            Ceniertje Foppe

 

ISAAC Arentss, uit Zegwaart

   4,171 14‑11‑1627 Pieter get. Jacob Arentss, Maertie Pieters

 

ISAAC Corneliss, uit Zoetermeer

   3,15 28‑12‑1608 Trijntgen get. Cornelis Leendertss, Marritgen

                                  Claeijs, Emmiken Cornelis

 

ISAAC Cornelisz, uit Zegwaart

   3,73 25‑7‑1610 Cornelis get. Leendert Cornelis, Joost Pietersz,

                                Sara Cornelis

 

ISBRANT

   zie: IJsbrant

 

ISRAEL Jacobsz Verrell, in Zegwaart

   4,301 17‑ 3‑1647 Abram    get. Jan Jacobse, Cornelis Gerrits,

                                  Marija Jacobs

   4,310 18‑10‑1648 Maertje  get. Gerrit Heijndrick, Maertje Ger-

                                  rits, Diewertje Jans

   5, 12  4‑ 9‑1650 Teuntjen get. Jacob Verrell, Jannijen Govers,

                                  Nelletjen Gerrits

 

mr. JACOB, Chirurg., in Zegwaart

   4,283 30‑10‑1644 Geertruit get. Heijndrick Dirxs, Pieter Janse

 

JACOB Schilde, in Zegwaart

   5,10 7‑8‑1650 Herrij get. Gerrit Cornelisse, Maertje Claes

 

JACOB Zijl, (1647 Rockeveen)

   4,290 17‑12‑1645 Andries   get. ‑‑‑

   4,300 16‑ 1‑1647 Alexander get. Andries Teijler, Willem Leen-

                                   derts, Aeltje Christiaens, Mar-

                                   griet Kerckwoot


                               -56-

 

JACOP Arijenss, uit Zegwaart

   4,110 18‑12‑1622 Arijen get. Willem Arijenss, Claes Janss, Maer-

                                tie Lenerts

 

JACOB Arenss, uit Zegwaart

   4,128 5‑5‑1624 Jan get. Gerrit Janss, Lenert Arenss, Maertie

                           Jans

 

JACOB Arijenss, uit Zegwaart

   4,171 14‑11‑1627 Cornelis get. Willem Arijenss, Claes Arijenss,

                                  Jannetie Arijens

   4,171 14‑11‑1627 Lenert   get. Pieter Lenertss. Gerrit Lenertss,

                                  Martijntie Jans

 

JACOB Arijenss, uit Zegwaart

   4,178 3‑9‑1628 Willem get. Cornelis Arijenss, Jan Lenertss,

                              Haesjen Arijens

 

JACOB Arijenss, uit Zoetermeer

   4, 84 27‑6‑1621 Cornelis get. Arijen Arijenss, Henderick Janss,

                                 Maertie Pieters

   4,118 13‑8‑1623 Neeltie  get. Arijen Arijenss, Maertie Marckx,

                                 Lijsbeth Philips

 

JACOB Arijenss, in Zoetermeer

   4,221 28‑5‑1634 Willem get. Abraham Janss, Neeltie Arijens

 

JACOB Arijenss, in Zoeterwoude

   4,211 23‑1‑1633 Beatheris get. Henderick Maertenss, Neeltie Wil-

                                  lems

 

JACOB/JACQUES Adriaenss Baer(d)t, uit Zegwaart

   3,88 25‑11‑1612 Adriaentge get. Adriaen Corneliss Timmerman,

                                   Franscijnken Veys, Anneken

   4,12  4‑ 4‑1617 Cornelis   get. Pieter Popp, Dirck Arijen, Gool-

                                   tje Arijens

 

JACOP Adriaenssen (Decker), uit Zoetermeer

   3, 4 15‑ 2‑1606 Adriaen  get. Huge Ariaenss, Floris Ariaenss,

                                 Geertken Cornelis

   3,20 14‑ 2‑1610 Marritge get. Leendert Leenderts, Marritge Pau-

                                 wels, Lyntge

   3,31  7‑ 3‑1612 Marritge get. Cornelis Corneliss, Pleuntge Mar-

                                 tens, Marritge Paulus

   3,39 17‑11‑1613 Cornelis get. Frans Corstiaenss, Pieter Verbeck,

                                 Marritge Jans

   4,20 22‑10‑1617 Floris   get. Chyel Janssen, Jan Wouterss, Lijs-

                                 bet Dirx


                               -57-

 

JACOP Arenss (Dwalingh), uit Zegwaart

   3, 44 18‑9‑1605 Jacop      get. Berent Jacopss, Gysbert Pie-

                                   terss, Maritge Arens

   3, 56  1‑7‑1607 Heijndrick get. Dieric Adriaenss, Marritgen

                                   Heyndricx, Claeys Claeijss

   3, 67 20‑9‑1609 Beertge    get. Claeys Adriaenss, Willemken Mar-

                                   tens, Geertge Claeys

   3, 97 30‑3‑1614 Sara       get. Neeltge Claeys, Pieter Wolf‑

                                   fertss van Leuwen

   3,126 29‑5‑1616 Dirck      get. Claes Pieterss, Corneles Ja‑

                                   cobss, Claesje Aerijents

 

JACOP Arenss (Groenewech), uit Zoetermeer

   3,  4 19‑ 2‑1606 Marritgen get. Cryn Jeroenss, Marritgen Aren-

                                   sen, Ariaenken Arensen

   3, 19 19‑10‑1609 Anneken   get. Leendert Adriaenss, Anneke Je-

                                   roenen, Adriaenke Adriaens

   3, 29  4‑ 9‑1611 Anneke    get. Willem Adriaenss, Neeltge Adri‑

                                   aens, Annetge Jeroenen

   

JACOBUS Adriani (Groenewech)

   & Maria Adriani.

   RK Den Haag 324,23 8‑7‑1612 Maria get. Maria Guilielmi

    (Oude Molstraat)

   RK Den Haag 324,23 8‑7‑1612 Adriana get. Maria Cornelij

    (Oude Molstraat)

 

JACOB Arijenss (Groenewech), uit Zoetermeer

   4, 70 13‑ 9‑1620 Maertie   get. Jan Arenss, Maertie Joosten,

                                   Neeltie Arijens

   4,105 21‑ 8‑1621 Leentie   get. Cornelis Dirrickxz, Nijsje Dir-

                                   rickx, Pietertie Meess

   4,130 28‑ 7‑1624 Arij      get. Lucas Dirrickxz, Arijen Jacobss,

                                   Maertie Joosten

   4,158 13‑ 9‑1626 Dirrick   get. Crijn Joppen, Abraham Jilliss,

                                   Lijsbeth Dirrickx

   4,184 24‑ 6‑1629 Cornelis  get. Allert Janss, Pleuntie Dirrickx

 

JACOB Arijenss (Velt), uit Zegwaart

   4,104 14‑8‑1622 Arijen get. Willem Arijenss, Cornelis Arijenss,

                               Neeltien Arijens

 

JACOB Alewijnsz (van der Marck), van Zoetermeer,

   & Baertghe Lenaertsdr

   Wilsv. 22,12 29‑2‑1604 Annetghen get. Aeriaen Joostenss, Geert-

                                         gen Aeriaensdr.

 

JACOB Ariss

   4,46 13‑1‑1619 Aeltie get. Aeltie Dirckx, Maertie Aris, Louris

                              Michielss

 

JACOB Davidss, aan de Groeneweg

   & Neeltge Bastiaensdr.

   Wilsv. 23,14 12‑4‑1643 Marten get. Cornelis Davidss, Annitge

                                      Martensdr.


                               -58-

 

JACOB Dirrickxz, in Zegwaart

   4,242 17‑ 5‑1637 Marritie get. Dirrick Lenertss, Martijntie A-

                                  rijens, Claertie Alewijns

   4,248 12‑ 9‑1638 Dirrick  get. Abraham Claess, Neeltie Lenerts

   4,257  5‑ 2‑1640 Hector   get. Abraham Claess, Jan Alewijnss,

                                  Marritie Teunis, Lijsbeth Corne-

                                  lis

   4,264 13‑10‑1641 Annetie  get. Abraham Foppen, Clara Alewijns,

                                  Aefje Teunis

   4,289 22‑10‑1645 Jacob    get. Pleuntje Arijens

 

JACOB Dierckss (Bovenwater), uit Zegwaart

   1,55 6‑1‑1602 Joannes get. Cor. Cor., Ploentge Adriaensen

 

JACOP Franckenss (Cramer), uit Zegwaart

   3, 47 28‑12‑1605 Tryntken get. Cornelis Francken, Maritgen Cor-

                                  nelis, Tryntken Wouters

   3, 53 15‑ 2‑1607 Maria    get. Jasper Corneliss, Elisabeth Adri-

                                  aensen, Grietgen Jeroenens

   3, 62 28‑ 9‑1608 Tryntgen get. Cornelis Vrancken, Neeltgen Adri-

                                  aens, Tryntgen Adriaens

   3, 68 11‑10‑1609 Wouter   get. Jacop Geritss, Jacop Janss, Tryn

                                  Wouters

   3, 77  4‑ 4‑1611 Marritge get. Jacob Adriaenss, Emmeke Gerits,

                                  Marritge Jaepen

   3, 93  6‑10‑1613 Pleuntge get. Grietge Jeroenen, Diric Adri‑

                                  aenss, Tryn Jans

   3,114 27‑ 9‑1615 Jan      get. Cornelis Jan Backer, Gerrit Ja-

                                  cobs, Trijntge Aryes

   4, 12 15‑ 5‑1617 Pleuntje get. Cornelis Francken, Leentje Meeus-

                                  sen, Lysbet Adrijaens

 

JACOB Franss (Clompmaecker), uit Zegwaart

   4,71 13‑9‑1620 Fransijntie get. Mees Chiele, Ingetie, Lijsbet

 

JACOB Gerritss (Immerseel), in Zegwaart

   4,231 11‑11‑1635 Marritie get. Jan Arijenss, Claesje Gerrits,

                                  Lijsbeth Jans

 

JACOB Gerritss (Immerseel), in Zoetermeer

   4,241 13‑ 4‑1637 Lijsbeth get. Jonas Janss, Martijntie Pleunen,

                                  Jannetie Arijens

   4,249 14‑11‑1638 Jan      get. Cornelis Janss, Jonas Janss, Jan-

                                  netien Arijens

   4,257  7‑ 3‑1640 Gerrit   get. Jan Arijenss, Maertie Dirrickx

   4,272  2‑11‑1642 Machtelt get. Henrick Adriaens, Rebecca Da‑

                                  niels, Jannitge Adriaens

 

JACOB Geertss, uit Catwijk

   3,128 11‑ 9‑1605 Ariaen       get. Adriaen Geertss, Sywert Je-

                                      roenss, Maritge Claeijs

   3,129 22‑ 4‑1607 Baltholomeus get. Gerit Meess, Joris Martenss,

                                      Geertge Jansen

   3,131 ..‑..‑1609 Jacop        get. Jan Geritss, Pieter Corne‑

                                      liss, Marritge Corss


                               -59-

 

JACOP Engess, uit Zoetermeer

   3, 5  1‑4‑1606 Aefken get. Sijmoen Leenderts, Marritge Joostens,

                              Marritgen Willems

   3,11 20‑1‑1608 Willem get. Jan Engess, Leendert Corneliss, Mar-

                              ritgen Engendr.

 

JAEP Engen (Clos), uit Zoetermeer

   3, 12 29‑ 4‑1608 Jobken    get. Theunis Leendertss, Berfge Lou-

                                   wen, Marritgen Leenderts

   3, 17 28‑ 6‑1609 Marritgen get. Huyg Janss, Adriaen Franss,

                                   Tryntge Leendts

   3, 28 30‑10‑1611 Jobken    get. Marritge Leenderts, Marritge Wa-

                                   lix, Claeys Leenderts

   3, 37 28‑ 7‑1613 Jaepke    get. Borgjen Albrechts, Marritge

                                   Leenderts, Grietge Leendert

   3,102  1‑ 2‑1615 Adriaen   get. Grietje Leenardts, Jan Ael‑

                                   brechtss, Pieter Joriss

 

JACOB Jacobs (Jonge Jaep), uit Zoetermeer

   4,36  8‑8‑1618 Grietje get. Arijen Willeboorts, Tryn Jans, Jan-

                               netjen Jacobs

   4,85 11‑7‑1621 Wouter  get. Barber Cornelis

 

JACOP Jans, uit Zegwaart

   3,84 6‑5‑1612 Engetje get. Jeroen Corneliss, Neeltge Jans, A-

                              chien Jans

 

JACOB Janss, uit Zegwaart

   4,85 1‑8‑1621 Neeltie get. Arij Janss, Trijntie Cornelis, Neel-

                              tie Jans

 

JACOB Janss, uit Zegwaart

   4,108 23‑10‑1622 Lenert get. Cornelis Janss, Arij Janss, Engel‑

                                tie Lenerts

 

JACOB Janss, uit Zegwaart

   4,112 1‑1‑1623 Belitie get. Claes Pieterss, Jannetie Jans, Mar-

                               ritie Arijens

 

JACOP Janss, uit Zoetermeer

   3,23 15‑9‑1610 Adriaen get. Jan Jacopsz, Jan Heymenss, Marritge

                               Willems

 

JACOP Janss, uit Zoetermeer

   4,142 19‑1‑1625 Jeroen get. Arij Pieterss, Lijsbeth Jans

 

JACOB Janssen Keet/Keten, op den Hoorn

   4,17 27‑ 8‑1617 Trijntje get. Willem Aertsen, Martje Aerts

   4,44 11‑11‑1618 Trijntie get. Dirck Pieterss, Grietje Louwe,

                                 Machtelt Dirckx

   4,71 20‑ 9‑1620 Belitie  get. Bouwen Huijbertss, Barber Corne‑

                                 lis, Machtel Dirrickx

   4,71 20‑ 9‑1620 Geertie  get. Jan Arenss, Maertie Jacobs, Geer-

                                 tie Jans


                               -60-

 

JACOB Janse Robol (1644 in Zegwaart, 1646 en 1650 in Rockeveen)

   4,279  6‑ 3‑1644 Geertje  get. Abraham Janss, Maertje Jans,

                                  Leentje Dircx

   4,292  7‑ 2‑1646 Jacob    get. Heijndrick Jacobse, David Janse,

                                  Weijntje Claes

   4,312 20‑12‑1648 Jan      get. Abram Janss, Sara Jans

   5,  9 12‑ 6‑1650 Weijntje get. Heijndrick Jacobse, Barbartje A-

                                  rijens

 

JACOP Janss (Sevenhuijsen), uit Zegwaart

   3, 92  1‑ 9‑1613 Marritge get. Elisbeth Jans, Marritge Huyg,

                                  Willem Huygen

   3,113  6‑ 8‑1615 Neeltge  get. Cornelis Huygen, Janneke Jans,

                                  Neeltge Jans

   4, 22 19‑11‑1617 Jan      get. Arijen Cornelis, Arijen Arijenss,

                                  Neeltje Jans

   4,111 18‑12‑1622 Trijntie get. Arijen Jsbrantss, Maertien Huij-

                                  gen, Maertie Claes

   4,142 19‑ 1‑1625 Arijen   get. Franck Jacobss, Lenert Arijenss,

                                  Lijsbeth Arijens

   4,163 14‑ 3‑1627 Gerrit   get. Pieter Arijenss, Huijch Willemss,

                                  Dirrickjen Huijgen

   Benth. 16‑9‑1629 Cornelis get. Dirck Corneliszn., Pieter Corne-

                                  liszn., Maritgen Cornelisdr.

 

JACOP Janss (Vollenhove), uit Zegwaart

   3,70 16‑12‑1609 Jan     get. Theunis Leendertss, Cornelis Jans,

                                Lisbeth Jans

   3,93  6‑10‑1613 Adriaen get. Cornelis Huygen, Claeys Jeroenss,

       (de vader is in zee      Marritge Huyge, Marritge Adriaens

          te haringhen)

 

JACOB Janss (Westhouck), uit Zegwaart

   1,56  1‑ 9‑1602 Maria     get. Trijn Claesen, Jenneken Jansen,

                                  Adr. Wilhelms

   1,65 26‑ 9‑1604 Janneken  get. Jan Adriaens, Maertgen Jans,

                                  Claerken Dirckxs

   3,53 20‑12‑1606 Willem    get. Dieric Ariaenss, Leendert Wil-

                                  lemss, Barber Cornelisen

   3,68 21‑10‑1609 Tryntge   get. Jacop Vrancken, Janneke Jans,

                                  Machteltke Aerts

   3,79 29‑ 8‑1611 Marritgen get. Leendert Willemss, Marritge A-

                                  rens, Grietie Louwen

 

JACOP Jasperss

   3,102 1‑2‑1615 Jaspar get. Corneles Arijenss, Pieter Lambrechts

                              Buijck, Catelyntge Adriaens, Neeltje

                              Jacobs

 

JAEP Jeroenss, uit Zegwaart

   3,83 7‑ 3‑1612 Adriaentge get. Severt Jeroenss, Neeltge Leen-

                                  derts, Grietge Jeroenen

   4, 4 6‑11‑1616 Neeltje    get. Gerrit Janss, Gryetge Corneles,

                                  Neeltje Philips


                               -61-

 

JACOP Claeyss (Wip), uit Zoetermeer

   3, 11 29‑12‑1607 Cors     get. Claeys Corss, Claeys Leenderts,

                                  Pieterken Corss

   3, 29 20‑11‑1611 Lysbet   get. Adriaen Corneliss Timmer, Anneke

                                  Heyndricx, Grietge Claeys

   3, 38  4‑ 8‑1613 Adriaen  get. Cornelis Adriaenss Clover, Symen

                                  Adriaenss, Janneke Cornelis

   4, 34 17‑ 6‑1618 Neeltje  get. Job Ariaenssen, Martje Cornelis,

                                  Neeltje Cornelis

   4, 61 19‑ 1‑1620 Claes    get. Claes Lenertss, Mees Jacobss,

                                  Maertie Joppen

   4,115 10‑ 4‑1623 Dingenum get. Arijen Arijenss, Commertien Arij-

                                  ens, Annetie Claes

   4,146 15‑ 6‑1625 Cornelis get. Claes Cornelijss, Lenert Claess,

                                  Maertie Cornelis

 

JACOB Claess Wip, uit Zoetermeer

   4,161 10‑1‑1627 Jan get. Jacob Corneliss, Arij Claess, Willempje

                            Corn.

 

JACOB Corneliss

   & Annetge Gerritsdr., won. aen de Voorwech.

   Wilsv. 22,35v 18-6-1630 Marytge get. Annitge Fredericxdr.

 

JACOB Cornelisse, op de Leidse Walle

   4,287 25‑5‑1645 Cornelis get. Maertje Hillebrants, Hillebrant

                                 Cornelis

 

JACOB Corneliss (Rockeveen), in Pijnaecker in de Catwijkse Buurt

   4,168 29‑8‑1627 Cornelis     get. Arent Arentss, Cornelis Corne-

                                     liss, Leentie Cornelis

   4,280 22‑5‑1644 Magdaleentie get. Pieter Corneliss, Maertge Corn

                                     (moeder)

   4,292 14‑2‑1646 Annitje      get. Maertje Cornelis, moeder

   4,307 29‑1‑1648 .......      get. ‑‑‑

 

JACOP Leendertss (de Cock), uit Zoetermeer

   3, 21 14‑ 3‑1610 Dirick   get. Adriaen Corneliss, Ansem Leen-

                                  derts, Aeriaenken Gerts

   3, 27 31‑ 7‑1611 Adriaen  get. Jacop Claeyss, Jeroen Leendertss,

                                  Willemken Cornelis

   3, 41  2‑ 2‑1614 Agnietge get. Agnietge ........., Agnietge

                                  .........., Claeys Cornelis

   3,118 15‑11‑1615 Gerritke get. Arijen Corneliss, Anneke Le‑

                                  nartss, Neeltje Cornelis

 

JACOB Leenartz (Schilder), uit Zegwaart

   3,105 25‑3‑1615 Jacob   get. Claes Arijenss, Joris Leenartss,

                                Neeltjen Leenarts

   4, 27  4‑2‑1618 Neeltje get. Neeltje Leenarts, Volckje Arijens,

                                Arijen Arijenss

 

JACOB Leendertse Schilder (op de Ruckeveen)

   5,9 22‑5‑1650 Neeltje get. Joris Leendertse, Maertje Leenderts,

                              ............


                               -62-

 

JACOB Louweriss, in Zoetermeer

   4,226 7‑1‑1635 Claes   get. Jacob Dirrickxz, Dirrick Jacobss,

                               Magdaleentie Claes

   4,261 3‑2‑1641 Annetie get. Jan Rippertss

 

JACOB Louweriss (Jongeneel), van Bleiswijk

   4,229 26‑8‑1635 Magdaleentie get. Jan Corneliss, Magdeleentie

                                     Willems, Pietertie Teunis

 

JACOB Bartholomeuss, uit Zegwaart

   4,150 28‑12‑1625 Jannetie get. Cornelis Meess, Ingetie Cornelis,

                                  Grietje Bartholomeus

 

JACOP Meussen (Boot), uit Zoetermeer

   3,  3 11‑12‑1605 Janneke   get. Willem Leyndertss, Lisbeth

                                   Meess, Neeltgen Ariens

   3, 10 21‑10‑1607 Marritgen get. Berent Janss, Neeltgen Leen‑

                                   derts, Leentge Jans

   3, 28 16‑10‑1611 Meus      get. Vranck Leendersen, Marritge

                                   Meusen

   3,123 10‑  ‑1616 Henrick   get. Jores Messen, Arij Corneliss,

                                   Martge Arijes

   4, 14 25‑ 6‑1617 Lysbet    get. Lourens Arijens, Jannetje Meess,

                                   Anneke Alewyns

   4, 57 20‑10‑1619 Lenert    get. Gerrit Lenertss, Jan Arenss,

                                   Maertie Meese

   4, 90 31‑10‑1621 Pieter    get. Louwris Arenss, Pieter Lenertss,

                                   Arijaentie Pieters

   4,118  6‑ 8‑1623 Franck    get. Arij Lenertss, Jan Francken,

                                   Lijsbeth Meess

   4,147 14‑ 9‑1625 Jannetie  get. Arent Lenertss, Maertie Meesen,

                                   Martijntie Joris

 

JACOB Pieterse, Molenweg

   4,301 13‑ 2‑1647 Jannetje get. Trijntje Pieters

 

JACOB Pieterse, in Catwijk

   5,4 12‑9‑1649 Niclaes get. Willem Claesse, Jacob Willemse, Geer-

                              tje Claes

 

JACOB Pieterss (van Raffen), in Zegwaart

   4,252  8‑ 5‑1639 Claes    get. Henderick Jacobss, Henderick

                                  Claess, Jannetie Claes

   4,278 29‑11‑1643 Gerritge get. Jan Jacobss, Maertijntje Jacobs,

                                  Grietje Jans

   4,286  2‑ 3‑1645 Jannitje get. Jacob Janse, Trijntje Pieters

   4,295 22‑ 7‑1646 Pieter   get. Gerrit Arijense, Geertje Claes

   4,305 18‑12‑1647 Claes    get. Cornelis Claesse, Martyntje Claes

   5,  3 13‑ 6‑1649 Pieter   get. Jannitje Claes


                               -63-

 

JACOB Volkertss (Schoemaker), uit Zegwaart

   1, 54 21‑11‑1601 Maria      get. Mer. Volkertss, Mer. Jacobsen,

                                    Govert Willemss

   1, 67 12‑12‑1604 Jannetgen  get. Cornelis Jeroenen, Maertgen

                                    Volckerts, Trijntgen Cornelis

   3, 49 14‑ 5‑1606 Volckert   get. Pieter Volckertss, Werrebout

                                    Ariaenss, Neeltgen Volckerts

   3, 59 20‑ 2‑1608 Adriaenken get. Vrancken Jans

   3, 74 22‑ 8‑1610 Jan        get. Pauwels Claeys, Adriaen Leen-

                                    dertsz, Marritge Wouters

   3, 88  6‑ 1‑1613 Vranck     get. Jacop Corneliss, Neeltge Corne-

                                    lis, Marritge Jans

   3,105 28‑ 3‑1615 Jacob      get. Cornelis Arenss, Aryen Wille‑

                                    boortsse, Pleuntge Jans

   4, 31 29‑ 4‑1618 Lysbet     get. Cornelis Jeroenss, Neeltje Cor-

                                    nelis, Helena Jacobs

 

JACOB Willemss, uit Zegwaart

   4,117 25‑6‑1623 Cornelis get. Cornelis Barentss, Claes Lenertss,

                                 Hilletie Meesen

 

JACOB Willemss, in Zegwaart

   4,231 18‑11‑1635 Sijmen get. Joannes Willemss, Trijntie Cornelis

 

JACOB Willemse, in Zegwaart

   5,10 26‑6‑1650 Claesje get. ‑‑‑

 

JACOP Willemss (Jonge Willem/van der Wal), uit Zoetermeer

   3,10 26‑12‑1607 Willem get. Dierick ende Cornelis Wil., Tryntke

                               Wil.

 

JACOP Willemss (Jonge Willem/van der Wal), uit Zegwaart

   3, 66 25‑5‑1609 Cornelis get. Diric Adriaenss, Gerit Dirickss,

                                 Marritgen Gertsz

   3, 91 24‑6‑1613 Gerrit   get. Adriaen Leendertss, Bastiaen

                                 Corss, Claertge Diricx

   3,121 31‑1‑1616 Maritge  get. Pieter Arijes, Geertge Willems,

                                 Volckje Cornelis

   4,162 14‑2‑1627 Dirrick  get. Arijen Dirrickxz, Mees Dirrickxz,

                                 Neeltie Cornelis

 

JACOP Willemss (van Vliet), uit Zoetermeer

   3, 8 22‑4‑1607 Agneetken get. Wouter Leendertss, Geertgen Mar-

                                 tensen, Claeysken Leendertsz

   3,17 15‑6‑1609 Lauwreys  get. Lauwreys Martenss, Vranck Joppen,

                                 Adriaenken Lauwreys

 

JACOP Willemss (van der Wal)

   zie: JACOP Willemss (Jonge Willem/van der Wal)

 

JACOB Wouterss, te Benthuizen

   4,197 20‑10‑1630 Wouter get. Lenert Wouterss, Willempje Huijgen


                               -64-

 

JOANNIS Georgij (1619 Zegwaart; 1621‑24 Zoetermeer)

   4, 47 20‑ 1‑1619 Swaentie get. Jacob Henderickxz Vosje, Jan Wol-

                                  pherdss, Trijntie Claes, Ariaen-

                                  tie Jans

   4, 92 24‑11‑1621 Trijntie get. Dominicus Dousa, Joris Janss,

                                  Stijntie Jeronimus, Grietje Teu-

                                  nis

   4,130 11‑ 8‑1624 Annetie  get. Franck Corneliss, Claesje Claes,

                                  Lijntie Pieters

   4,157 26‑ 7‑1626 Joris    get. Marcus Mamuchet, Dirrick Corne‑

                                  lis, Trijntie Claes, Juffrouw

                                  Panhuijsen

 

JAN Goebuer, uit Zegwaart

   3,55 4‑4‑1607 Grietken get. Jan Henneman, Janneken Louwys

 

JOHAN Harlaer, in Zoetermeer (1645 Schout)

   4,202 12‑10‑1631 Joannes    get. Pieter Janss, Marritie Claes

   4,220 23‑ 4‑1634 Geertruijd get. ‑‑‑

   4,251 20‑ 3‑1639 Dirrickje  get. Maerten van der Seel, Trijntie

                                    Jans

   4,261 24‑ 1‑1641 Cornelis   get. Sijmon Outshoorn, Trijntie Hen-

                                    derickx

   4,288 25‑ 6‑1645 Nicolaus   get. Maerten Hogenhoec, Lijsbeth

                                    Cornelis

 

JAN de Moor, in Zoetermeer

   4,98 28‑3‑1622 Elias get. ‑‑‑

 

JAN de Moor, op de Broekweg

   4,125 21‑2‑1624 Dirrick get. ‑‑‑

 

JAN de Moor, in Zoetermeer

   4,178 20‑8‑1628 Pieter get. ‑‑‑

 

JAN de Moor, Engelsman, in Zoetermeer

   4,203 17‑12‑1631 Sara get. ‑‑‑

 

JAN Rijckxz

   4,239 25‑1‑1637 Henderickje get. Juriaen Willemss, Baertemoer

 

JAN Staet, in Zegwaart

   4,137 27‑10‑1624 Lenert get. ‑‑‑

 

JAN Vodeman

   4,167 11‑7‑1627 Moses get. Willem Pieterss, Annetie

 

JAN van Wer‑/Warmont, in Zoetermeer

   4,196 15‑9‑1630 Annetie get. Lowijs Bruggeman, Lowijs de Rijcke

   4,218 15‑1‑1634 Michiel get. Harmen Bruijgemans, Lowijske van

                                Eertbrugge

 

JAN Aelbrechss, in Zoetermeer

   4,122 12‑11‑1623 Aelbrecht get. Pieter Aelbrechss, Cornelis Cor-

                                   neliss, Maertie Aelbrechs


                               -65-

 

JAN Aelbrechss, in Zegwaart

   4,145 20‑4‑1625 Jannetie get. Jan Foppen, Jannetie Cornelis,

                                 Trijntie Jacobs

 

JAN Aelbrechts (de Koot), uit Zegwaart

   4,20  8‑10‑1617 Neeltje   get. Burger Albrechts, Lysbet Pieters,

                                  Neeltje Franssen

   4,53 19‑ 5‑1619 Maertie   get. Jan Joosten, Trijntie Dirckx,

                                  Maertie Jans

   4,69 16‑ 8‑1620 Aelbrecht get. Frans Aelbrechss, Cornelis Pie-

                                  terss, Maertien Arijens

 

JAN Arijenss

   3,103 1‑3‑1615 Jan get. Cornelis Janssen, Pieter Janssen, Leent-

                           ge Meessen

 

JAN Ariensz

   4,22 19‑11‑1617 Jacob get. Jan Jacobss, Joost Ariens, Maertje

                              Lenartz

 

JAN Arentss, uit Zegwaart

   3,73 24‑ 5‑1610 Neeltge get. Cornelis Tim(...), Tryntge Selen,

                                Anneken Leend.

   

JAN Adriaenss, uit Zegwaart

   3,77 21‑3‑1611 Cornelis get. Eggert Hubrechtss, Jan Adriaenss,

                                Neeltge Leenderts

   

JAN Ariaenss, uit Zegwaart

   3,81 30‑10‑1611 Adriaen get. Jan Geritss, Anneke Leenderts, Bar-

                                bel Adriaens

 

JAN Arijenss, in Zegwaart

   4,83 30‑5‑1621 Arijen get. Pieter Arijenss, Arijen Arijenss, A-

                              rijaentie Foppen

 

JAN Arijenss, in Zegwaart

   4,137 27‑10‑1624 Jan get. Pieter Boij, Maertie Cornelis

 

JAN Arentss, in Zegwaart

   4,234 1‑6‑1636 Cornelis get. Claes Corneliss, Cornelis Dir‑

                                rickxz, Marritie Arijens

 

JAN Arentss, op Rockeveen

   4,260 9‑12‑1640 Gijsberth get. Corn. Claess, Cors Pieterss, An-

                                  netie Hendrickx

 

JAN Aertsen, van de Verlaten

   5,13 25‑12‑1650 Lidewij get. Willem Dircksen, Neeltje Gerrits

 

JAN Arijenss, in Zoetermeer

   4,83 6‑6‑1621 Jaepje get. Cornelis Dirrickxz, Meijnsje Joosten,

                             Geertie Dirrickx

 

JAN Arijenss, in Zoetermeer

   4,166 20‑6‑1627 Arijaentie get. Maerten Corneliss, Maertie Arij-

                                   aens, Neeltie Arijaens


                               -66-

 

JAN Arijenss, in Zoetermeer

   4,246 21‑3‑1638 Nelletie get. Jan Jacobss, Martijntie Jacobs,

                                 Aeltie Jans

 

JAN Arijense, in Zoetermeer

   4,288 2‑7‑1645 Grietje get. Pieter Aryense, Trijntje Jans, Geer-

                               tje Arijens

 

JAN Ariansen, in Zoetermeer

   5,12 11‑9‑1650 Annetjen get. ‑‑‑

 

JAN Arijense, aan de Groeneweg

   4,287 23‑4‑1645 Arije get. Claes Janss, Aefjen Arijens

 

JAN Arijense, aan de Groeneweg

   4,291 31‑1‑1646 Grietje get. ‑‑‑

   4,307 29‑1‑1648 Ide     get. Machteltje Claes

 

JAN Arijenss/Arentss, in Catwijck

   3,126 14‑ 5‑1616 Maritge    get. Aerientje Corneles, Arijen

                                    Janssen, Anneke Lenars,

                                    Maritge Chijels

   4, 17 27‑ 8‑1617 Trijntje   get. Jan Meertse, Diewertje Everts,

                                    Arijaentje Allers

   4, 43  2‑12‑1618 Aechtje    get. Pieter Huberss, Pieter Maerts,

                                    Willemke Corneles

   4, 70  6‑ 9‑1620 Dirrick    get. Willem Huijgen, Neeltie Huij-

                                    gen, Pleuntie Gerrits

   4,143  9‑ 2‑1625 Arijaentie get. Arij Chiele, Neetie Arijens,

                                    Jannetie Claes

   4,200  2‑ 2‑1631 Willem     get. Huijch Arijenss, Willem Corne-

                                    liss, Maertie Chiele

   4,215 24‑ 7‑1633 Dirrick    get. Jan Corneliss, Gerrit Corne‑

                                    liss, Pleuntie Dirrickx

 

JAN Arentss, in Pijnacker

   4,168 22‑8‑1627 Neeltie get. Cornelis Dirrickxz, Pleuntie Dir-

                                rickx, Barber Jans

 

JAN Arijense, van Bleiswijk

   4,304 15‑9‑1647 Gerrit get. moeder

              (10 a 11 weecken)

   

JAN Adriaenss/Arentss (Wout), uit Zegwaart

   3, 57 14‑10‑1607 Wouter   get. Jaep Vrancken, Cornelis Janss,

                                  Trynken Wouters

   3, 76 21‑ 2‑1611 Jan      get. Diric Arienss, Cornelis Wouters,

                                  Leentge Adriaens

   4,109 20‑11‑1622 Trijntie get. Arij Lenertss, Lijbetje Arents,

                                  Crijntie Lenerts


                               -67-

 

JAN Adriaenss (Bien), van Wilsveen

   3,129 4‑2‑1607 Jan get. Gijsbrecht Corn., Sara Cornelis, Corne-

                           lis Leendt.

 

JAN Aeriaensz Bien

   & Immetje Leenaertsdr.

   Wilsv. 22,21 5‑1‑1614 Aerien get. Aerien Chielen, Jan Aeriaensz

                                     Wout, Jannetge Aeriaensdr.

 

JAN Adriaensz (Bien)

   & Immetgen Lenaertsdr.

   Wilsv. 22,22 26‑6‑1616 Dirckgen get. Marten Adriaensz, Pleuntge

                                        Lenaertsdr., Maritge

                                        Jansdr.

 

JAN Arenss Buijtenwech, in Zegwaart

   4,54 1‑9‑1619 Aechje get. Cornelis Corneliss, Trijntie Jans, Jm-

                             metie Louwen

 

JAN Adriaenss van der Ende, in Zoetermeer

   4,239  1‑ 1‑1637 Marritie  get. Cornelis Arijenss, Trijntie

                                   Jans, Neeltie Gerrits

   4,254 30‑10‑1639 Arijaen   get. Sijmen Janss, Maerten Arijenss,

                                   Neeltie Arijens

   4,264  6‑10‑1641 Jan       get. Sijmen Janss, Corn. Pieterss,

                                   Neeltie Jans

   4,276  9‑ 8‑1643 Ariaentge get. Marck Dircxss, Trijntge Claes

   4,302  8‑ 5‑1647 Symon     get. Sijmon Jans Marck, Pieter Pie-

                                   terse, Maertje Arijens

   5,  2 28‑ 3‑1649 Ingetje   get. Abram Hubrechts de Bie, Maertje

                                   Arijens, Sara Jans

 

JAN (Adriaenss) (van) Houten, uit Zegwaart

   1,52 18‑ 2‑1601 Joannes get. Grietgen Sijbrants

   1,61  7‑12‑1603 Maria   get. Grietgen Sybrants, Adr. Thoniss

   3,51 10‑ 9‑1606 Grietke get. Pieter Antheuniss, Grietken,

                                Pleuntke Heyndricxs

 

JAN Adrijaenss (Clos), in Zegwaart

   4,82   2‑ 5‑1621 Govert    get. Ar˙en Willemss, Cornelis Ar˙-

                                   enss, Maertie Goverts

   4,255 26‑12‑1639 Barbertie get. Pieter Claess, Crijntie Claes

 

JAN Adrijaenss Clos, in Zegwaart

   4,214 10‑4‑1633 Aechje get. Claes Adrijaenss, Leentie Adrij‑

                               aenss, Neeltie Philips

 

JAN Arijenss (Koot/Starrenburgh), uit Zegwaart

   4,32  11‑ 5‑1618 Cornelis     get. Leenart Arijenss, Leenart

                                      Flooriss, Roockje Arijens

   4,74   8‑11‑1620 Magdaleentie get. Cornelis Meess, Maertie Arij‑

                                      ens, Martijntie Arijens

   4,133  22‑9‑1624 Claesje      get. Cornelis Claess, Marritie A-

                                      rijens, Martijntie Meese

   Benth. 19-8-1629 Claes        get. Aechgen Ariaensdr., Tijs Lou-

                                      weriszn., Dirck Ariaenszn.

   Benth.  7-1-1635 Ariaen       get. ---


                               -68-

 

JAN Adriaenss (Meent), uit Zoetermeer

   3, 13 11‑5‑1608 Willem   get. Werrebout Clayss, Willem Pieterss,

                                 Neeltgen Adriaensen

   3, 18 17‑9‑1609 Pieter   get. Marten Pieterss, Heyndric Claeyss,

                                 Marritgen Adriaens

   3, 27  4‑9‑1611 Adriaen  get. Marten Arenss, Leendert Pieterss,

                                 Tryntge Cornelis

   3, 36 10‑3‑1613 Pleuntje get. Cornelis Maertss, Neeltge Adri-

                                 aenss, Claeysjen Adriaens

   4, 39 30‑9‑1618 Lijsbet  get. Cornelis Maertenss, Neeltje Arij‑

                                 ens, Tryn Claes

   4, 83 30‑5‑1621 Hadewij  get. Paulus Janss, Maertie Arijens,

                                 Pietertie Henderickx

   4,104 14‑8‑1622 Claes    get. Maerten Pieterss, Henderick

                                 Claess, Lijsbeth Philips

 

JAN Adriaenss (Ruckeveen), uit Zegwaart

   1,54 11‑11‑1601 Adriaen    get. Dierck Adriaenss, Merrijtgen A-

                                   driaenss

   1,64 25‑ 7‑1604 Gertgen    get. Cor. Adri., Lijsb. Adri.

   3,52 19‑11‑1606 Adriaenken get. Volcken Ariens, Fop Corneliss,

                                   Volcken Corneliss

   3,64  7‑ 2‑1609 Adriaen    get. Govert Adriaenss, Claeys Adri‑

                                   aenssen, Marritgen Ariaens

 

JAN Arijenss (Schipper), in Zegwaart

   3,109 14‑ 5‑1615 Leenardt      ) get. Pieter Corneliss, Cornelis

                      ( 2 1/2 jr.)       Janssen, Commerke Jans,

                    Jan           )      Leenardt Janssen, Jan Lee-

                                         nartssen

   4, 64 12‑ 4‑1620 Pieter          get. Huijch Janss, Willem

                                         Claess, Maertie Jans

   4, 64 12‑ 4‑1620 Pleuntie        get. Arij Lenertss, Jan Le‑

                                         nertss

   4,172 26‑12‑1627 Cornelis        get. Cornelis Janss, Jan Warre-

                                         boutss, Maertie Lenerts

   4,172 26‑12‑1627 Jan             get. Huijch Janss, David Fas-

                                         sen, Arijaentie Jans

 

JAN Adriaenss (Speer), uit Zoetermeer

   3, 18  5‑ 8‑1609 Adriaenken get. Vranc Geritss, Neeltge Arie‑

                                    sen, Neeltgen Adriaens

   3, 27  7‑ 8‑1611 Gerrit     get. Cornelis Adriaenss, Diric Adri-

                                    aenss, Marritge Gerits

   3, 37  9‑ 6‑1613 Geertge    get. Meus Janss, Lyntge Cornelis,

                                    Marritge Arens

   3,119  6‑12‑1615 Dirck      get. Willem Corneliss, Corneles

                                    Dirxs, Pleuntje Gerrits

   4, 28 25‑ 3‑1618 Arrijs     get. Claes Pieters, Lenert Gerrits,

                                    Anneke Arijen


                               -69-

 

JAN Arijenss (Starrenburgh)

   zie ook: JAN Arijenss (Koot/Starrenburgh)

 

JAN Arijenss/Adriaenss (Starrenburch), in Zegwaart

   4,261  6‑ 1‑1641 Marritie get. ‑‑‑

   4,269  9‑ 6‑1642 .......  get. ‑‑‑

   4,278 29‑11‑1643 Cornelis get. Willem Janss, Corn. Adriaenss,

                                  Weijntgen Adriaens

 

JAN Arijense (Starrenburch), aan de Leidse Walle

   4,298 14‑10‑1646 Jannitje get. Arij Pouwelse, Maertje Pieters,

                                  Geertje Willems

 

JAN Arijense Starrenberg, in Zegwaart

   5,5 10‑11‑1649 Abram get. Heijndrick Arijens, Leendert Crijnen,

                             Roockje Claes

 

JAN Aryense Steenbergen, in Zegwaart

   4,309 5‑7‑1648 Martijntje get. Leendert Crynen, Sara Arijens

 

JAN Arentss (van Tol), uit Zegwaart

   3,63 16‑11‑1608 Jan    get. Theunis Arenss, Adriaenken Pieters

   3,75  7‑11‑1610 Hester get. Heyndrick Willems, Achien Pieters

 

JAN Adriaenss (Vermeer), uit Zoetermeer

   3, 9 22‑7‑1607 Marten    get. Cornelis Francken, Euwout Aertss,

                                 Adriaenken Lauwreys

   3,25  4‑4‑1611 Marritgen get. Mathys Louwreyss, Geertge Corne-

                                 lis, Marritge Jacops

 

JAN Alewynssen, Zegwaart

   4,  5  7‑12‑1616 Maritge get. Claes Jacobss, Lysbet Aryss, Anne-

                                 ke Alewijns

   4, 49 24‑ 3‑1619 Alewijn get. Claes Alewijnss, Claes Janss, Sij-

                                 tie Jacobs

   4,106 11‑ 9‑1622 Sijtie  get. Frans Alewijnss, Agnitie Lenerts,

                                 Aeltien Arijens

 

JAN Alewijns, uit Zoetermeer

   4,41 11‑11‑1618 Martge get. Jan Claess, Ariaentje Claes

 

JAN Andriess, uit Zegwaart

   1,52  4‑2‑1601 Dierick  get. Adriaen Diericksen, Trijntgen Der-

                                rickss, Cors Andriess

   1,59 25‑5‑1603 Dierck   get. Cor. Gerritss, Dierck Cor., Bertgen

                                Diercks

   3,53 18‑2‑1607 Dierick  get. Adriaen Geritss, Janneke Willemsz

   

JAN Andriess, uit Zegwaart

   3,51 10‑9‑1606 Maritgen get. Leendert Leenderss, Hester Willems,

                                Hester Jans

 

JAN Andriesz, in Zegwaart

   3,91 3‑6‑1613 Abraham get. Leentge Jeroenen


                               -70-

 

JAN Andriess (Coster/van Leeuwen), uit Zoetermeer

   3,20 17‑2‑1610 Claertge get. Andries Claeyss, Marritge Leen‑

                                derts, Franseynken etc.

 

JAN Andriess (Coster/van Leeuwen), in Zegwaart

   4,65 26‑4‑1620 Lijsbet  get. Derrick Janss, Haesje Jeroenz, Ari-

                                aentie Willems

   4,65 26‑4‑1620 Jannetie get. Salomon Andriess, Leentie Wiggers,

                                Sara Cornelis

 

JAN Andriess (van Leeuwen)

   zie: JAN Andriess (Coster/van Leeuwen)

 

JAN Andriess (de Moor), in Zegwaart

   4,65 20‑ 4‑1620 Cornelis get. Pieter Aris, Lenert Corneliss,

                                 Maertie Cornelis

   4,97 20‑ 3‑1622 Grietje  get. Lenert Corneliss, Lijntie Jans

   4,121 8‑11‑1623 Teuntie  get. Cornelis Andriess, Arijaentie An-

                                 dries

 

JAN Dingenaerss (Blanck), in Zoetermeer

   4,237 23‑11‑1636 Grietje get. Dingenaer Corn., Aefje Dingenaers,

                                 Gerritje Jacobs

   4,258  3‑ 6‑1640 Mees    get. Bastiaen Dingenaerss, Lijsbeth

                                 Dingenaers, Jan Corneliss

   

JAN Dierckss Bovenwater, uit Zegwaart

   1,57 22‑ 9‑1602 Dierick    get. Cor. Cor., Jacob Dierckss

   1,63  2‑ 5‑1604 Adriaen    get. Commertghe Dyrckdr., Dirck

                                   Aeiaens, Dirck Jacobsz

   3,52 13‑12‑1606 Liduj      get. Phop Corneliss, Aefien Dierickx,

                                   Janneken Willems

   3,72  8‑ 4‑1610 Adriaenken get. Tryn Jansdr, Aeltgen Adriaens,

                                   Marritge Foppen

 

JAN Dirrickxz Laguilon, in Zegwaart

   4, 98 28‑3‑1622 Dirrick get. Teunis Dirrickxz, Jannetie Dirrickx

   4,126 24‑3‑1624 Neeltie get. Dirrick la Guiljon, Jannetie Dir-

                                rickx, Jaepje Cornelis

 

JAN Dircxss (Robol), uit Zegwaart

   3,86 26‑ 8‑1612 Martynke get. Jaep Janss, Marritge Jans, Neelge

                                 Cornelis

   4,44 11‑11‑1618 Jannetie get. Chiel Corneliss

 

JAN Ewoutss, in Bleiswijk

   4,230 4‑11‑1635 Dieuwertie get. Grietje Jacobs

 

JAN Ewoutss (Schoemaecker), in Zegwaart

   4, 71 13‑ 9‑1620 Crijn   get. Lenert Crijne, Cornelis Engebress,

                                 Neeltie Carels

   4,123 20‑12‑1623 Euwout  get. Jan Jacobss, Frans Jacobss, Teun-

                                 tie Claes

   4,123 20‑12‑1623 Maertie get. Annetie Isbrants, Arijaentie Ger-

                                 rits


                               -71-

 

JAN Ingebrechss Bruijn, in Zegwaart

   4,139 1‑12‑1624 Jan get. Dirrick Lenertss, Isac Pleune, Neeltie

                            Pieters

 

JAN Esiass, Zegwaart

   4,41 28‑10‑1618 Lodewijck get. Abraham Esaiass, Claes Jans, Jan-

                                  netjen aen de Verlaten

 

JAN Phob, uit Zoetermeer

   3,110 5‑7‑1615 Anneke get. Chijel Cornlis, Arijaenje Phob, Altje

                              Cornelis

 

JAN Vrancken (de Lange), uit Zoetermeer

   3, 40 20‑11‑1613 Claeys   get. Claeys Jacopss, Cornelis Hu‑

                                  brechtss, Beatrix Jans

   4, 18 27‑ 9‑1617 Claes    get. Daniel Ariens, Claes Vranc, Ari-

                                  aentie Vranck

Wlsv22,23 17‑2‑1619 Symon    get. Pieter Adriaensz, Dirck Claesz,

                                  Neeltgen Adriaensdr

   4, 77 17‑ 1‑1621 Maertie  get. Michiel Arenss, Hestertie Arens,

                                  Grietje Franken

   4,106 11‑ 9‑1622 Cniertie get. Lenert Sijmenss, Maertie Arents,

                                  Maertie Dirrickx

 

JAN Franss, uit Zoetermeer

   3, 9 26‑9‑1607 Olivier  get. Omar Guilliames, Jacop Jasperss,

                                Machtelken etc.

   3,19 27‑9‑1609 Adriaen  get. Frans Veyss, Adriaen Corneliss,

                                Rockien Claeysen

   3,31 14‑3‑1612 Jeremias get. Cornelis Janss, Leendert etc.,

                                Lyntge Cornelis

 

JAN Frederickxz, in Zegwaart

   4,207 19‑9‑1632 Marritie get. Jacob Jacobss, Marritie Frede‑

                                 rickx, Annetie Jacobs

   4,220 17‑4‑1634 Grietje  get. Claes Corneliss, Aeltie Wij‑

                                 brandts, Maertie Cornelis

   4,234  6‑4‑1636 Annetie  get. Dirrick Frerickxz, Baerte Moer,

                                 Aeltie Jacobs

   4,292 11‑2‑1646 Annitje  get. Cornelis Jacobse, Maertje Dirx,

                                 Maertje Fredericx

   4,307 12‑2‑1648 Jacob    get. Claes Cornelisse, Jacob Jacobse,

                                 Annitje Jacobs

 

JAN Gerritss, aan de Zegwaartse Verlaten

   4,55 15‑9‑1619 Cornelis get. Dirrick Gerritss, Jannetie Teunis

 

JAN Gerritss, in Zegwaart

   4,109 9‑11‑1622 Grietje get. Claesje Claes

 

JAN Gerritss, in Zegwaart

   4,141  8‑1‑1625 Pleuntje get. Pleuntje Michiels

   4,141  8‑1‑1625 Grietje  get. Pleuntje Bastiaens

   4,221 21‑5‑1634 Gabriel  get. Claes Arijenss, Neeltie Gerrits,

                                 Jan Louwen

   4,221 21‑5‑1634 Michiel  get. Willem Arijenss, Jan Sijmenss,

                                 Pleuntie Michiels


                               -72-

 

JAN Gerritss, in Zegwaart

   4,143  9‑2‑1625 Sara     ) get. Hadewij Arijens, Teuntie Claes,

                   Lijsbeth )      Jan Wolpherdss, Cornelis Jacobss

   4,201 27‑4‑1631 Claes      get. Sijbrant Lambrechss, Teuntie

                                   Claes, Grietje Chiele

   4,217 4‑12‑1633 Gerrit     get. Jan van Leeuwen, Schout, Appolo‑

                                   nia Vermeer

 

JAN Gerritss, in Zegwaart

   4,164 2‑5‑1627 Pieter get. Marritie Arijens

 

JAN Gerritss, in Zegwaart

   4,205 21‑3‑1632 Henderick get. Cornelis Henderickxz, Jan Corne-

                                  liss, Trijntie Gerrits

 

JAN Gerritss, in Gelderswoude

   4,118 30‑7‑1623 Trijntie get. Willem Janss, Annetie Lenerts,

                                 Saertie Gerrits

 

JAN Gerritss (van Groningen)

   3,123 13‑3‑1616 Lourens get. Cornelis Maertenss

   4, 35 24‑6‑1618 Geertje get. Arijen Willems, Maritje Louwen, A-

                                riaentje Leenarts

 

JAN Gielissoon (van de Vuijthoorn; bij gelegenheyt hijer gecomen)

   3,107 12‑4‑1615 Pieter get. Frans Jacobsoon, Goverdt Gielissoon,

                               Maritge Geritssoon

   

JAN Heyndricxss, uit Zegwaart

   3,50 30‑8‑1606 Barbel get. Dierick Pieterss, Neeltken Francken,

                              Willemken Pieters

 

JAN Heyn, uit Zoetermeer

   3,9 19‑8‑1607 Leendert get. Dierick Pietersen, Lauwreijs Corne-

                               liss, Syntge Fransen

 

JAN Heyndrickss, uit Zoetermeer

   3,30 18‑12‑1611 Marritge ) get. Achien Pieters, Anneke Aeriaens,

                   Gerrit   )      Leendert Leendertss, Cornelis

                                   Leenertss, Cornelis Gerrits,

                                   Marritge Pieters

 

JAN Henrixs

   & Lysbeth Jans.

   3,124 17‑4‑1616 Jan      ) get. Frans Corstiaens, Maritge Dirx,

                   Cornelis )      Maddeleentje Corneles, Jan Lou-

                                   risz

 

JAN Huijbrechtss, uit Zegwaart

   1,54 23‑12‑1601 Adriaen       get. Pieter Janss, Claes Andriess,

                                      Mer. Adr.

   1,61  7‑12‑1603 Cathaleentgen get. Adri. Piet, Mer. Meijnen, Ca-

                                      thaleentgen Christiaens

   3,42  3‑ 4‑1605 Adriaen       get. Cornelis Corneliss, Lauwreys

                                      Mathyss, Machtel Willems


                               -73-

 

JAN Hubrechtss, uit Zoetermeer

   3,35 6‑2‑1613 Geertge get. Neeltge Cornelis, Engetje Symons, Jan

                              Symonsz

 

JAN Ingess, in Zegwaart

   4,114 26‑3‑1623 Pieter get. Lenert Corneliss, Henderic Claess,

                               Neeltie Pieters

 

JAN Jacobss, in Zegwaart

   4,200 2‑2‑1631 ...... get. ‑‑‑

 

JAN Jacobss, in Zoetermeer

   4,229 19‑8‑1635 Claes get. Pieter Claess, Arij Jacobss, Marritie

                              Claes

 

JAN Jacopss, van Cattyc

   3,130 5‑1‑1608 Pieter get. Willem Willemss, Pieter Geritss, Hes-

                              ter Hubrechts

 

JAN Jacopss (Bovenwater), in Zegwaart

   4,170 19‑9‑1627 Cornelis get. Dirrick Jacobss, Cornelis Corne-

                                 liss, Neeltie Cornelis

 

JAN Jacobss (Robol), uit Zegwaart

   1,55 17‑3‑1602 Maria get. ‑‑‑       

   1,60 20‑7‑1603 Jacob get. Adriaen Martenss, Gerritgen Jacobs‑

                             dochter

 

JAN Jacopss (Waert), uit Zegwaart

   3, 63  8‑1‑1609 Jacop     get. Jan Gabrielss, Claeys Albrechtss,

                                  Tryntgen Cornelis

   3, 78 10‑4‑1611 Adriaenke get. Willem Adriaens, Neeltge Ger­-

                                  ritss, Marritge Foppen

   3, 91  4‑5‑1613 Gerrit    get. Jan Gerritss, Salomon Andries,

                                  Lisbeth Adriaens

   3,103 22‑2‑1615 Fijtgen   get. Cornelis Pauluss, Lysbeth Louwen,

                                  Machtelt Arijenss

   4, 13 28‑5‑1617 Fijtje    get. Cornelis Henrixs, Tryntje Claes,

                                  Janneken

   4, 38 23‑9‑1618 Arijen    get. Arijen Cornelis, Lijsbet Arijens

   4, 87 26‑9‑1621 Maertgen  get. Corn. Heydricxss, Annittgen IJs-

                                  brants, Maertgen Willems

 

JAN Janss, uit Zegwaart

   1,51 10‑1‑1601 Jngetken get. Adriaen Janss, Geertgen Pieters,

                                Diercksken Danen

 

JAN Janss, uit Zegwaart

   3,77 13‑3‑1611 Janneke get. Adriaen Janss, Susgen Jans, Marritge

                               Jans

 

JAN Janssen

   3,109 31‑5‑1615 Anneke get. Arijen Janssen, Trijntgen Jans, Pie-

                               terke Meessen

 

JAN Janssen, uit Zegwaart

   4,22 12‑11‑1617 Pieter get. Jan Arijens, Jaepje Jans, Maritje

                               Gerrits


                               -74-

 

JAN Janssen, uit Zegwaart

   4,32 11‑5‑1618 Lysbet get. Cors Eewoutzs, Aefke Cornelis, Mari-

                              tje Crijnen

 

JAN Janssen, uit Zegwaart

   4,36 8‑7‑1618 Jacob get. Leenart Pieterss, Willem Arijenss, Ma-

                            ritje Dirx

 

JAN Janss, in Zegwaart

   4,256 18‑1‑1640 Cornelis get. Jan Janss, Trijntie Cornelis

 

JAN Janss, in Zegwaart

   4,302 14‑4‑1647 Jan get. Daen Janse, Pieter Dircse, Lijsbet Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,68 26‑7‑1620 Lijsbet get. Willem Philippss, Grietie Cornelis,

                               Lijsbet Alewijns

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,105 21‑8‑1622 Jan get. Cornelis Janss, Claes Eggerss, Susanna

                            Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,147 3‑8‑1625 Cornelis get. Aelbrecht Janss, Jan Pieterss, An-

                                netie Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,157 30‑ 8‑1626 Cornelis get. Roockje Cornelis

   4,170 19‑ 9‑1627 Jan      get. Jan Janss, Roockje Cornelis

   4,223 15‑10‑1634 Arijen   get. Roockje Cornelis

   4,231  2‑12‑1635 Trijntie get. Roockje Cornelis

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,182 7‑1‑1629 Jan get. de Ouders

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,186 12‑8‑1629 Dirrick get. Abraham Corneliss, Annetie Jans

   4,200  2‑2‑1631 Claes   get. Geertie Pieters

   4,200  5‑2‑1631 Dirrick get. Abraham Corneliss, Maertie Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,211 30‑1‑1633 Aefje get. Cornelis Janss, Maertie Jans, Lijs-

                              beth Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,212 13‑2‑1633 Cornelis get. Arij Janss, Annetie Paulus

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,243 20‑9‑1637 Jannetie get. Jannetie Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,253 28‑8‑1639 Marritie get. Sara Cornelis

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,263 9‑6‑1641 Jan get. Annetie Jans


                               -75-

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,280 1‑5‑1644 Jan       get. Adriaen Corneliss, Willem Janss,

                                 Ceelje Jans

   4,296 5‑8‑1646 Bouwen    get. Jan Sijmons, Maertje Bouwens, Wil-

                                 lem Janse

   4,306 1‑1‑1648 Diewertje get. Jan Symonse, Maertje Bouwens, An-

                                 nitje Jans

 

JAN Janss, in Zoetermeer

   4,280 29‑5‑1644 Adriaen get. Jan Janss (vader), Maertje Leenders

 

JAN Janse, in Zoetermeer

   4,294 27‑5‑1646 Maertje get. Maertje Leenderts

 

JAN Janss

   5,3 20‑6‑1649 Maertje get. Cornelis Heijndricse, Willemtje Jans,

                              Neeltje ......

 

JAN Janss, won. Bleiswijk

   4,50 7‑4‑1619 Ariaen get. Claes Hendrickxz, Gerrit Henderickxz,

                             Jannetien Ariaens

 

JAN Janss Backer, in Zegwaart

   4,133 22‑9‑1624 Adam  get. Annetie Maertens

   4,133 22‑9‑1624 Eva   get. Grietje Teunis

   4,133 22‑9‑1624 Elsje get. Barber Arijaens

 

JAN Janss (de Boos), in Zegwaart

   4,86 8‑8‑1621 Maertie get. Jan Arenss Wout, Arijaentie Lenerts,

                              Sijtie Lenerts

 

JAN Janss (verm. de Boos), in Zegwaart

   4,133 22‑9‑1624 Arijaentie get. Arij Lenertss, Neeltie Crijne

 

JAN Janss (Bijstervelt), in Zoetermeer

   4,152 4‑1‑1626 Frans get. Cornelis Arentss, Annetie Jans

 

JAN Janss Kleijn, op de Rockeveen

   4,46 20‑1‑1619 Jan get. Jan Tomiss, Cornelis Lenerss, Sijtie Le-

                           ners

 

JAN Janss Kock, uit Zegwaart

   1,60 10‑8‑1603 Jacob get. Dierck Adri., Cors Adr., Arijaentgen

                             Jans

 

JAN Janssen Copprt., Catdijck

   4,38 16‑9‑1618 Janneken get. Lucas Janssen, Weyntje Lucas,

                                Tryntje Joris

 

JAN Janss Moor (Engelsman), in Zoetermeer

   4,60 18‑12‑1619 Abraham get. Arijaentie


                               -76-

 

JAN Janss (Scheepmaecker), uit Zoetermeer

   3, 11  3‑ 2‑1608 Engetgen get. Marten Leendertss, Machtelt A-

                                  rents, Achte Heyndricx

   3, 20  7‑ 2‑1610 Marritge get. Adriaen Leendertss, Marritge

                                  Jans, Pleuntge Jans

   3, 29 11‑12‑1611 Janneke  get. Ermken Heyndrickx, Lisbet

                                  Vrancke, Alewijn Janss

   3,120 27‑12‑1615 Jan      get. Claes Jansse, Harmen Janssen,

                                  Tryntje Jans

   4, 35 24‑ 6‑1618 Leenardt get. Willem Leenartzs, Arijen Le‑

                                  nartzs, Maritje Willems

 

JAN Janss (van Tol), in Zoetermeer

   4,196 29‑9‑1630 Leendert get. Hillebrant Adriaenss, Barber En-

                                 gels

   4,196 29‑9‑1630 Adrijaen get. Adriaen Adriaenss, Hester Jans

 

JAN Jasperss, Catwijck

   4,  9 19‑2‑1617 Geertje  get. Jacob Jaspss, Dirckje Jacobs, Mar-

                                 tje Corneles

   4, 59 1‑12‑1619 Cornelis get. Wouter Corneliss, Aerd Janss,

                                 Maertie Crijne

   4,113 19‑2‑1623 Sara     get. Cornelis Jasperss, Lijntie Corne-

                                 lis, Arijaentie Jacobs

 

JAN Jeroenss,uit Zegwaart

   3, 68  8‑11‑1609 Cornelis get. Leendert Corneliss, Hubert Corne-

                                  liss, Lyntge Jeroenss

   3, 79 17‑ 7‑1611 Cornelis get. Hubert Corneliss, Isaac Corne-

                                  liss, Leentge Jeroenen

   3,119 13‑12‑1615 Maritge  get. Joris Pietersse, Haeske Jeroene,

                                  Neeltge Cornelis

   4, 37  7‑ 9‑1618 Jeroen   get. Dirc Pieters, Jacob Leenartz,

                                  Martje Jeroenen

 

JAN Jochimss, uit Zegwaart

   1,56 30‑ 6‑1602 Elizabeth    get. Gerrit Gerritss, Trijntgen

                                     Cor., Arijaentgen Joostensen

   3,53  7‑ 1‑1607 Marritgen )  get. Pieter Jan Martenss, Cornelis

                   Jochem    )       Jochemss, Cornelis Willemsz,

                                     Menschen Chielens, Anneken Jo-

                                     chems, Marritgen Leenderts

   4,22 19‑11‑1617 Willemke (8) get. Phob Corneliss, Arije Ger‑

                   Leentje (6)       ritss, Maritje Lenarts, Grie-

                   Neeltje (5)       tje Jans, Pleuntje Henrix,

                   Cornelis (1)      Aeltje Simons

 

JAN Joppen, uit Bleiswijk

   4,25 31‑12‑1617 Arijaentje get. Maritje Joppe, Maritje Leenarts,

                                   Cornelis

 

JAN Jorisse, van Haserswoude

   & Fijtje Cornelis.

   5,5 28‑11‑1649 Jacob get. Cornelis Jacobs, Neeltje Claes


                               -77-

 

JAN Carelss (de Heij), aan de Zegwaartse Verlaten

   4, 55 15‑9‑1619 Pieter   get. Pieter Carelss, Arien Jacobss,

                                 Maertie Pieters

   4,113 25‑1‑1623 Cornelis get. Jsac Carelss, Maertie Crijnen

   4,192 13‑3‑1630 Jacob    get. Pieter Corneliss, Annetie Willems

 

JAN Claeysz, in Zoetermeer

   3,24 2‑1‑1611 Heyndrick get. Pauwels Gerrits, Cornelis Claeys,

                                Fytgen Meusdr.

 

JAN Claeyss, uit Pijnacker Cattyc

   3,131  8‑ 3‑1609 Pieterken get. Jan Willemss, Pleuntge Gerits,

                                   Marritge Ariens

   3,118 15‑11‑1615 Cornelis  get. Dirck Carelss, Arijen Pieterss,

                                   Meynsje Dirx

   4, 22 12‑11‑1617 Frans     get. Jan Janssen, Jan Janssen, Mari-

                                   tje Willems

   4, 91 14‑11‑1621 Jannetie  get. Willem Pieterss, Maertien Arij‑

                                   ens, Job Joppen

 

JAN Claesse (Baes), aan de Groeneweg

   4,307  2‑2‑1648 Aert  get. Arij Willemse, Pouwels Arijens

   5,  3 25‑7‑1649 Claes get. Claes Claesse Baes, Sijmon Claesse,

                              Maertje Claes

 

JAN Claess (van Leeuwen), in Zegwaart

   4,81 12‑4‑1621 Maertie get. Pieter Jacobss, Claertie Claes, Tan-

                               neke Pieters

 

JAN Claesz (Peij), metselaer in Soetermeer,

   & Annitge Cornelis (Boscooper).

   Berkel‑RK ..‑5‑1635 Annitge get. Pleuntge Cornelis

 

JAN Claess (Schaep), uit Zegwaart

   1,55 17‑3‑1602 Margrieta get. Merrijtgen Lenaertsen, Claesken

                                 Hendricx, Franck Lenertss

 

JAN Coenen (van Wassenberch), uit Zegwaart

   3,63 21‑12‑1608 Pieter   get. Jaep Pieterss, Marritge Willems,

                                 Janneken

   4,46  9‑ 1‑1619 Trijntie get. Weijntie Pieters, Joris Jacobss

 

JAN Corneliss, uit Zegwaart

   3,45 25‑9‑1605 Jan get. Jeroen Corneliss, Leyndert Ariaenss, Li-

                           beth Claeyse

 

JAN Corneliss, uit Zegwaart

   3,62 28‑9‑1608 Neeltgen get. Marten Corneliss, Achien Cornelis,

                                Neeltgen Paridommen

 

JAN Corneliss, uit Zegwaart

   3,63 21‑12‑1608 Jan get. Cornelis Janss, Dignaer Janss, Arri‑

                            aentge Willems

 

JAN Cornelisz, uit Zegwaart

   3,79 26‑6‑1611 Johannis get. mr. Roelant, Pier Schout, Marritgen

                                Leenderts


                               -78-

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   3,85 21‑7‑1612 Jan get. Theunken Cornelis, Dirck Corneliss

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   3,86 17‑9‑1612 Adriaen get. Marritge Heyndrickx, Hubert Eggertss

 

JAN Corneliss, uit Zegwaart

   4,20 15‑10‑1617 Grietje get. Claes Lenartss, Jannicke Pieters,

                                Jannetje Pieters

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   4,105 11‑9‑1622 Maertie get. Pleun Rutte, Martijntie Dirrickx,

                                Maertie Cornelis

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   4,137 27‑10‑1624 Maertie get. Gerrit Sijmenss, Maertie Cornelis,

                                 Maertie Lenerts

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   4,173 9‑1‑1628 Lenert get. Claes Arentss, Gerrit Corneliss,

                              Maertie Cornelis

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   4,265 24‑11‑1641 Cornelis get. Gerrit Janss, Frans Jacobss,

                                  Maertie Corn.

 

JAN Corneliss, in Zegwaart

   4,271 21‑9‑1642 Jan get. Pieter Corneliss, Huijbert Janss, Ari-

                            aentie Corn.

 

JAN Cornelisse, in Zegwaart

   4,288 27‑8‑1645 Arijaentje get. De moeder selve

                  (3 weke out)

   

JAN Cornelisse, in Zegwaart

   4,302 28‑4‑1647 Grabel get. Louris Janse, Lijsbetge Louwen

 

JAN Cornelisse, in Zegwaart

   4,309 5‑7‑1648 Daniel get. Michiel Janse, Maertje Cornelis

 

JAN Corneliss

   4,74 15‑11‑1620 Gooltie get. Cornelis Corneliss, Dieuwertie Din-

                                genaers, Dirrickje Lenerts

 

JAN Cornelisz, uit Zoetermeer

   4,19 30‑9‑1617 Aelbrecht get. Jan Dircksz, Jan Aelbrechtz,

                                 Maertgen Aelbrechts

 

JAN Corneliss, in Zoetermeer

   4,152 11‑1‑1626 Dingenum get. Cornelis Lenertss, Maertie Jacobs,

                                 Willemje Jacobs

 

JAN Corneliss, in Zoetermeer

   4,188 30‑9‑1629 Huijch get. Jan Gerritss, Cornelis Arijenss,

                               Maertie Cornelis


                               -79-

 

JAN Corneliss, in Zoetermeer

   4,191 20‑1‑1630 Lenert get. Maerten Corneliss, Willem Jacobss,

                               Maertie Cornelis

   4,268  9‑3‑1642 Arijen get. Maerten Corneliss, Jan Dingenaerss,

                               Neeltie Jacobs

 

JAN Corneliss, in Zoetermeer

   4,235 13‑7‑1636 ...... get. ‑‑‑

 

JAN Cornelisse, aan de Verlaten

   4,304 20‑10‑1647 Cornelis get. Maertje Dirck, Cornelis Cornelis‑

                                  se

   5,  5 21‑11‑1649 Arij     get. Arij Arijense, Maertje Arijens

 

JAN Cornelisse, aan de Voorweg

   5,10 26‑6‑1650 Claes get. Leendert Cornelisse, Cornelis Jacobse,

                             Trijntje Jacobs

 

JAN Corneliss, in Pijnacker

   4,201 23‑3‑1631 Cornelis     get. Neeltie Arijs

   4,201 23‑3‑1631 Dirrick      get. Maertie Dirrickx

   4,227 18‑2‑1635 Magdaleentie get. Jacob Pieterss, Neeltie Arij‑

                                     ens, Henderickje Cornelis

 

JAN Corneliss, in Catwijk

   4,206 16‑5‑1632 Dirrick get. Jan Dirrickxz, Jan Arijenss, Sijtje

                                Gerrits

 

JAN Cornelisse

   4,292 14‑2‑1646 Cornelis get. Joris Jacobse, Cornelis Cornelis‑

                                 se, Willemtje Cornelis

 

JAN Corneless (Dignaers), Zoetermeer

   4, 4  6‑11‑1616 Arijen  get. Corneles Huijgen, Dignaer Corne-

                                less, Sus Huijgen

   4,29 31‑ 3‑1618 Dignaer get. Leenart Dignaerss, Corneles Ael-

                                brechs, Pieternelleke Dignaers

   4,87  3‑10‑1621 Aefje   get. Arij Corneliss, Aefje Cornelis, Be-

                                ateris Aris

 

JAN Corneliss (de Grau), in Zegwaart

   3,111 16‑8‑1615 Aeffken    get. Willem Corneliss, Maritge Huij-

                                   gen, Anneke Lenardts

   4,154 15‑3‑1626 Arijaentie get. Sijmen Claess, Aeltie Crijnen,

                                   Saertie Cornelis

 

JAN Corneliss (de Groot), in Zoetermeer

   4,166 4‑7‑1627 Maertie  get. Dirrick Corneliss, Aeltie Cornelis,

    (inschr. doorgehaald)       Lijsbeth Cornelis

   4,199 19‑1‑1631 Aefje   get. Cornelis Corneliss, Trijntie Corne-

                                lis, Maertie Jacobs

 

JAN Cornelissen (van der Helm), in Zoetermeer

   5,12 15‑10‑1650 Aechje get. Pieter Gerritse, Ariaentje Gerrits


                               -80-

 

JAN Corneliss Hensbrouck, in Zoetermeer

   4,290 10‑12‑1645 Jan get. Pieter Corneliss, Maertje Pieters

   5,  4  8‑ 8‑1649 Jan get. Dirck van der Codde, Arij Tomasse

 

JAN Corneliss (Clos), uit Zegwaart

   3, 67 23̴