Lidmaten van Zoetermeer en Zegwaard in 1605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.T.B. Zoetermeer 3

 

f. 135 148

 

(Bewerking J. Heemskerk, 1-11-1988)

 

 

 


(Folio 135)

 

De namen der Lidtmaten van Soetermeer en Segwaert.

 

In Soetermeer

 

Adriaen Wolfertss )

Geertgen Ariaens )

Pieter Willemssen )

Tryntgen Pieters )

Jan Gillissen

Jacopmynken Adriaensd.

Phop Cornelissen )

Marritgen Ariaens ) gestorven den laetsten meij 1607

Marritge Chielen

Beatrix Adams vertrocken tot Delft

Abraham Janssen vertrocken tot Leyden

Dominicus Mees Doussen

Appolonia Diericx vertrocken tot Leyden

Grytgen Cornelis

Pleun Cornelissen ende

Ariaentgen Martens

Claeys Janssen ende zijn huijs.

Maritgen Adriaens

Cornelis Adriaenssen ende

Neeltge Cornelis

Maritgen Cornelis

Jaquemyntken Pieters

Pieter van den Broecke ende

Sara Jacops

Hester van den Broecke

Heyndrick Meessen

Cornelis Janssen ende

Maritgen Heyndrickx

Cornelis Wouterss ende

zijn huysvrouw Joostken Aertsd.

Maritgen Cornelis

 

(Folio 136)

 

Jan Janssen Wever

Machtelt Heyndricx, zyn huysvrouwe

Betken T Vroetwyf, gestorven

Pietertken Heyndricx

Anneken Martens

Brechtken Ariaens

Cornelis Ariaenss Cruyninc ende

Pietertken Cornelis

Marritgen Dierickx

Martenss ende zijn huis.

Liduj Diericxkx

Jan Symoenss ende

Tryntke Werrebouts

Jan Pieters Marck

Marritgen Cornelis gestorven

Tryntgen Jans

Griet Jans

Anneken Heyndricx

Neeltgen Jacops

Leynaert Dierickss

Anneken Heyndricx (doorgehaald) Broeckwech

Pieter Geerts (doorgehaald) Geertgen Pieters

Leyn Corss

Leynaert Dignaerss

Dignaer Leynaertss

Geertgen Pieterss (doorgehaald)

Cornelis Janss

Willem Floriss

Sara Hardijs (doorgehaald) etc.

Hillegont Lodewicx

Dignaer Corneliss

Symon Janss

Maritge Ariaens

Leyndert Janss

Martyntken Marcx

 

(Folio 137)

 

Barbel Jans

Janneken Jans vertoghen tot Nootdorp

Heyndrick Janssen

Anneken Heyndricx

Jacob Jasperts

Marritgen Marcx

Marritge Leenderts

Neeltgen Leenderts

Jacob Leendertsz

Leentgen Cornelis

Vedast Hardii en zyn huijsvrouwe

Sara Wbouts

Adriaen Corneliss

Anneken Willems

Leendert Leendertss

Abraham Janssen

Albrecht Corneliss en

Adriaenken Werrebouts

Andries Corneliss

Marritgen Jans

Marc Marckss

Heyndric Heyndricksz

Geertgen Jans

Pieterken Pieters

Grietge Cornelis, by de Noort A woonende

Phytge Albrechts

Marritge Albrechts

Marritge Jan Marcx

Huygh Willemsz

Aeltgen Jans

Leentgen Albrechts

Madeleentge Cornelis

Cornelis Ariesz

Pieter Cornelisz

en zyn huysvrouwe

Marritge Pieters

Jan Michielss

Emmeken Willeboorts

Diric Corneliss

Janneken Paridoms met attestatie van Sevenhuyss.

 

(Folio 138)

 

Op den Brouckwech

 

Anneken Heyndricx (doorgehaald)

Tymen Pieterss

Jan Tymenss

Marritge Cornelis

Govert Ariaenss

Lysbet Ariaenss

Neeltge Pieters

Neeltgen Tymens

 

(Folio 139)

 

De Groenewech

 

Frans Leyndertss

Marritge Arens

Tryntke Heyndricx

Symoen Adriaenss

Leyntke Theunis

Dierick Corneliss

Leentke Cornelis

Janneke Willems

Engelke Symoens

Roockien Claeijs

 

De Wal

 

Cornelis Albrechss (doorgehaald)

Marritge Arens

item haer dochter (doorgehaald) Neeltge Jaspers - wedergecomen

Jacop Corneliss

Maritge Willems

Willem Pieterss Wever ende

Nyske Daniels

Ariaen Martenss

Marritgen Hubertssen

Pieter Wouters 1608 Kersdach

Grietke Jacops, zyn huysvrouwe

 

(Folio 140)

 

Segwaert op Cattick

 

Gillis Janss ende ) doorge-

Trynke Jans ) haald

Geertge Jacop

Jan Martenss

ende de stiefdochter van Jaep Janss

 

Segwaert op Rockeveen

 

Cornelis Diericks Brouwer ende

Leentke Dignaers Jan Adriaensen

Jan Corneliss Appleunia Heyndricx

Emmeken Heyndricx Leendert Pieters

Adriaenke Cornelis

Volcke Ariaenen

Trynke Jans

Jan Adriaenss

Dywer Adriaenss

Adriaen Janss (doorgehaald)

Weyntke Claeys

Adriaenke Claeys (doorgehaald)

Cornelis Eggerss ende

Nyske Jacops

Pieter Pieterss (doorgehaald) ende

Marritge Adriaenss

Claeys Pieterss ende

Willemke Martens Adriaen Cornelis

Heyndrick Cornelis ende Adriaenke Pieters

Adriaenke Geerits Marritge Cornelis

Esias Pieterss ende Marritge Tobias

Syntge Lodewicx Neeltge Cornelis

Marritge Cornelis Leendert Crynen

Dierick Corneliss Gryetge Crynen

Claeyske Heyndricx Marritge Adriaens

Dierickien Heyndrickx Marritge Heyndricx

Marritge Cornelis

Jacop Adriaenss

 

(Folio 141)

 

Den Segwaertsche Wech

 

Dierick Janss

Jacop Jacopss

Neeltge Philips

Adriaen Dierick Jannen ende

Marritge Pieters

Grietken Adriaens

Claeyske Adriaens

Willem Heyndricxss

Janneke Adriaens

Pleuntke Tijmens

Marritge Claeys

Jan Claeyss

Vranc Leyndertss ende

Lysbeth Claeijs

Janneke Joris

Jan Janss

Philips Pieterss ende

Maritge Pauwels

Leijnaert Crijnen ende

Engeltke

Claeys Hubertss

ende Maritge Arens

Neeltge Leijnaerts

Marritge Claeys (doorgehaald)

Ariaenke Jacops

Anneke Jans

Altgen Adriaens

Adriaen Cornelissen

Leendert Janss ende

Pleunken Cornelis

Janneken Claeys

Hillegont Joosten

Adriaenken Vrancken

Diwerke Jans

 

(Folio 142)

 

Tymen Leendertss, man van Marritge Cornelis Berckelaer

Christiaen Maurits

Neeltgen Goverts

Pleuntgen Martens

Hugo Martens (doorgehaald)

ende zyn huijsvrouwe (doorgehaald)

Jan Wolfertss

ende zyn huysvrouwe

  1. Marritge ons Jonckwyf
  2. Susanneken ons Jonckwyf

Trijnken Willems

Diric Adriaenss

 

(Folio 143)

 

De Buerte van Segwaert van de Horne af

 

Cornelis Huygenssen (doorgehaald) ende

Neeltgen Arens (doorgehaald)

Cornelis Pieterssen

Maritgen Digners

Anneken Barthelmeus

Jacopmynken Ariaens (doorgehaald)

Beatrix Diericx

Ariaentke Michiels

Sitge Jacops

Maritgen Willems

Frans Jacopss

Leentge Pieters

Frans Martens (doorgehaald)

Lyntke Arens

Neeltgen Jans (doorgehaald)

Pieter Wolffertss (doorgehaald)

Adriaenken Cornelis

Pieter Geeritssoon

Jan Louwereyss

Lambrecht Janss

Neeltgen Jaspers (doorgehaald) etc.

Jozintgen Wilzoets (doorgehaald)

Janneke Cornelis

Frans Corneliss

Marritgen Huijgen

Jozintgen Wilzoets (doorgehaald)

Alewyn Alewynss

Janneke Franss

Wouter Peyen

Lauwreys Corneliss

Heyndrick Willems

Willem Willems

Martynke Michiels

 

(Folio 144)

 

Cornelis Franssen

Belitge Claeys

Machteltke Cornelis

Volckerke Cornelis

Dierick Corneliss

Vranc Corneliss vertrocken naer Moordrecht

Janneke Bremer

Willem Janssen

Maritgen Heyndricx

Carel de Snyder

Herman Heyndricxss vertrocken na Delff

Tryntken Adriaensen

Joffrouw Helena van Rasvelt (doorgehaald)

Hillegont Leendertsdr.

Andries Claeyssen

Willemken Arens

Frans de Ven

Tanneke Adriaens

Franscynken Veijs

Constansken Willems (doorgehaald)

Cornelis Cornelissen gestorven

Maritge Cornelis

Cornelis Corneliss

Emmeke Cornelis

Mathys Andries Nobelaer

Maijke Jans

Sara Mathijss (doorgehaald)

Engelke Matyss

Madeleentken Wyngaerts

Jan de Mol (doorgehaald) ende gestorven

Tanneke Jans

Pieter Pieterss Pop ende

Marytge Lauwreys

een man

een vrouwe

 

(Folio 145)

 

Melchior Janssen

Franscynken Lauwreys

Jan Ennemans

Theunken Ennemans Covents

Dierick Adriaenss

Maritge Philips

Baeltge Pieters

Adriaen Corneliss

Grietje Adriaens

Nicolaus Toors

Geertgen Jans

Anneke Adolfs

Ariaenke Adriaens

Mayke van Selen

Anneke Lowijs

Jan Jansse Goetbeur (doorgehaald) woon. nu tot Delff

Nyske Jans etc. (doorgehaald)

Jacop Corneliss

Willem Claeyss

Baeltge Cornelis

Geertge Jans

Marritge Claeys

Maritge Volckerts vertrocken naer Wilsveen

Canierke Michiels

Maritge Leenderts

Adriaen Cornelissen

Leyndert Pietersse

Dierick Claeyssen Laguillon

en zyn husvrouwe

Willen Janssen Tollis (doorgehaald)

ende Pieter Cornelis (doorgehaald) vertogen te Berckel

ende zyn huysvrouwe (doorgehaald)

Altge Symoens

Leendert Claeyssz

Herman Corsz (doorgehaald) attestatie van Aarlanderveen

ende Stynken Heyndrickx (doorgehaald)

Neeltgen Pieters

Marritge Leenderts

 

(Folio 146)

 

De Molewech

 

Maritge Meessen

Pieter Janss

Maritge Willems

Adriaen Pier Schouten

Tryntgen Adriaens

Adriaenke Jans

Beert Janss

Jan Jacopss ende (doorgehaald)

Geertgen Hubrechtss (doorgehaald)

Willem Dousen

Jacop Janss

Nelleke Claeys

Marten Hubrechtss

Claeyske Ariaens

Lysbeth Adriaenss met attes. van de Lier

Janneke Paridoms (doorgehaald)

 

Ende aent Scheyt. Aen de Verlaten

 

Janneke Jans alias Adams

Marritge Jans. woon. by de molen, de man heet Cornelis Pieters

Grietge Berents, woon. op de Broeckwech met att. van Benthuijs

In Soetermeer Ambrosius Arentss met att. van Haerlem

eene opt Scheyt wiens naem my onbekent is

 

(Folio 147)

 

Item. In de Buerte

 

Andries Corneliss met

Marritge Jans

Symon Leendertss met

Pieternelleke Dignars

Willem Martenss ende

Adriaenken Hubrechts

Pieter Corneliss ende

Marritgen Corss

Adriaenken Sijwers

Albert Berentss vertrocken na der Goude met zyn huysvro

Theunken Cornelis

 

Ao. 1609 (doorgehaald) getelt op Kersdach boven vertrocken ende gestorven 285 Lidtmaten.

 

Getelt wederom den Kersdagh ao. 1610 waren doen 293 Littmaten.

 

Cornelia, wede. Hans Verhagen

Hester Gernaerts

Leendert Janss Backer ende

Sara Jacops

Madeleenke Arens, op de Rockeveen wonaachtigh

Claeys Adriaenss Rockeveen

Engetgien Pieters

 

 

Doen ick hier eerst quam waren der 229 Lidtmaten.

 

Nu onder levende ende dooden ende vertrocken zyn in getale 372.