Index op de registers van de collaterale

successierechten (vererving in de zijlinie) te

Zoetermeer en Zegwaart, 1626 / 1660 - 1806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentearchief Zoetermeer

          1999
INHOUDSOPGAVE

 

                                                                                    blz.

 

Inleiding                                                                       3

 

Periode 1626/1660 – 1694

-          Patroniemen                                                         4

-          Familienamen                                                       6

 

Periode 1695 – 1806

-          Instellingen                                                            12

-          Patroniemen                                                         12

-          Familienamen                                                       12

 

 

 


INLEIDING

 

Op vererving van nalatenschappen in de zijlinie, dus niet op kinderen of afstammelingen daarvan, was belasting  verschuldigd. Dit werd collateraal successierecht genoemd. Aanvankelijk was dit de 30e penning, later werd dit verhoogd tot de 20e penning (5 %).

De erfgenamen moesten aangifte doen, waarvan het dorpsbestuur registers aanlegde. Schout en schepenen stelden desnoods een taxatierapport op van de waarde van de onroerende goederen of vroegen taxaties op in andere dorpen. De betaalde belasting werd verantwoord in halfjaarlijkse rekeningen.

 

Bronnen

De volgende archiefstukken zijn bewaard gebleven:

-          registers van aangifte Zegwaart 1660 - 1805 (archief Plaatselijk bestuur Zegwaart nummers 959-962)

-          registers van aangifte Zoetermeer 1700 - 1718, 1743 - 1806 (archief Plaatselijk Bestuur Zoetermeer nummers 468-470)

-          rekeningen belasting Zoetermeer 1614 – okt. 1720, mrt. 1722 - 1805 (archief Plaatselijk Bestuur Zoetermeer nummers 236-240 en 473-485)

 

Extra informatie

Uit de periode 1682-1774 zijn bovendien voor Zegwaart correspondentie en akten van taxatie bewaard gebleven (zie archief Plaatselijk Bestuur Zegwaart nummers 407-411 en 963-964). Voor Zoetermeer zijn uit de periode 1679-1794 brieven en akten aanwezig (zie archief Plaatselijk Bestuur Zoetermeer nummer 243). Deze stukken zijn niet in de onderstaande index verwerkt.

 

Volledigheid

De vrijwilligers van het gemeentearchief hebben de namen van de overledenen (erflaters), hun erfgenamen en de namen van de aangevers van de nalatenschap in de index opgenomen. De ontbrekende registers Zoetermeer 1719-1742 zijn aangevuld met gegevens uit de rekeningen. Helaas ontbreken ook de rekeningen over de periode oktober 1720 t/m maart 1722, zodat over die jaren niets bekend is. Ook de oudere gegevens Zoetermeer 1626-1700 zijn ontleend aan de rekeningen. In de rekeningen 1614-1625 komen geen nalatenschappen voor.

Deze index vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande begraafindex van Zoetermeer en Zegwaart over de periode 1696-1811. Niet alleen bevatten de collaterale successieregisters oudere gegevens, ook vullen ze de begraafregisters van Zegwaart, die ontbreken over de jaren 1696-1713, een beetje aan.

 

Aanvragen

Achter elke naam staat behalve een jaartal een inventarisnummer. Deze inventarisnummers kunnen worden aangevraagd. De nummers 959 t/m 962 komen uit het archief van het Plaatselijk Bestuur van Zegwaart; alle overige nummers komen uit het archief van het Plaatselijk Bestuur van Zoetermeer.

Soms worden de nummers gevolgd door een liggend streepje met subnummer. Dat is het geval wanneer zich meerdere rekeningen binnen een inventarisnummer bevinden. Het subnummer behoeft niet te worden aangevraagd.

Achter de schuine streep staat het folio- of bladnummer, waarop de naam voor het eerst vermeld wordt.

 

PERIODE 1626 / 1660 – 1694

 

PATRONIEMEN

 

Adriaen Corn. Mouringsz                                                                 erfl.       1631      237-7/24v

Adriaen Maertensz                                    ...bruch(?)                      erfl.       1679      959/54v

Aeffgen Cornelisdr                                                                           erfl.       1626      236-22/15

Aeltgen Maertensdr                                                                          erfl.       1675      959/44v

Allert Dirck Barents                                                                          erfl.       1668      239-14/25

Annetgen Claesdr                                                                            erfl.       1656      238-27/5v

Annetgen Lenertsdr                                                                         erfl.       1671      239-19/3v

Annetgen Louwendr                                                                         erfl.       1634      237-15/13

Ariaentgen Crijnen                                                                                        1636      237-17/10

Ariaentgen Floren                                                                            erfl.       1679      239-36/6

Ariaentgen Jansdr                                                                            erfl.       1626      236-23/12v

Ariaentgen Pieters                                                                           erfl.       1666      959/18

Ariaentgen Willems                                                                         erfl.       1679      239-37/3

Ariaentgen Willemsdr                                                                      erfl.       1671      239-19/4

Ariaentie Gerritsz                                                                             erfl.       1681      959/67

Arijen Allertsz                                                                                   erfl.       1650      238-12/13

Baeltgen Claas                                                                                erfl.       1677      239-33/5v

Baeltgen Claesdr                                                                                          1628      237-2/12v

Baertjen Egbertsdr                                                                          erfl.       1646      238-4/14

Baertjen Egbertsdr                                                                          erfl.       1646      238-12/14

Bejatrix Hectoors                                                                             erfl.       1670      959/33

Claes Meijndertsz                                                                                         1672      239-24/2

Cornelis Lenertss                                                                                         1638      237-20/22v

Cornelis Lievenss                                                                                         1627      236-25/18v

Crijn Lourisz                                                                                                  1671      239-19/4

Crijntgen Dircx                                                                                               1631      237-7/25v

Dierckien Symons                                                                                        1666      959/19v

Dieuwertgen Jans                                                                            erfl.       1665      959/12v

Dirck Cornelisz                                                                                erfl.       1666      959/16v

Dirckje Willems                                                                               erfl.       1678      959/54

Elisabet Marits                                                                                 erfl.       1671      959/34v

Elisabeth Lenertsdr                                                                                       1638      237-20/22

Engel Leendertsz                                                                            erfl.       1658      238-31/5

Frans Aelbrechtsz                                                                           erfl.       1656      238-19/5

Geertgen Crijnen                                                                             erfl.       1666      959/17v

Geertjen Jansdr                                                                               erfl.       1646      238-4/15

Geertjen Jansdr                                                                               erfl.       1647      238-6/20

Geertruijdt Walichs                                                                          erfl.       1672      959/35v

Gerrit Lenertss                                                                                 erfl.       1639      237-22/31

Gerrit Willemse                                                                                             1678      959/54

Grietge Cornelis                                                                                            1666      959/16v

Grietge Cornelis                                                                                            1666      959/17

Grietgen Crijnen                                                                               erfl.       1636      237-17/10

Grietgen Jansdr                                                                               erfl.       1626      236-22/15v

Grietgen Jansdr                                                                               erfl.       1626      236-23/17

Grietgen Jansdr                                                                               erfl.       1657      238-28/15v

Huijgh Tonisz                                                                                                1662      959/5

Inge Lenertss                                                                                                1638      237-20/22v

Jacob Lievenss                                                                                erfl.       1627      236-25/18v

Jaepgen Claes                                                                                 erfl.       1670      959/30

Jan Dingenaersz                                                                                           1646      238-4/15

Jan Dingenaersz                                                                                           1647      238-6/20

Jan Thijmonsz                                                                                              1656      238-27/4v

Jannetgen Willems                                                                          erfl.       1677      959/48v

Jannetgen Willemsdr                                                                       erfl.       1664      239-6/4

Jeremias Jansz                                                                               erfl.       1666      239-11/4v

Jeroen Janse                                                                                                1678      959/54

Kniertge Willems                                                                                          1660      959/1                                                                                                                 959/1

Kniertje Willems                                                                              erfl.       1679      959/63v

Leendert Jacobsz                                                                            erfl.       1676      959/46v

Leendert Pietersz                                                                            erfl.       1681      959/67v

Lenaert Jeroenss                                                                             erfl.       1638      237-20/22v

Lijsbeth Claes                                                                                  erfl.       1672      239-24/2

Louris Jan Thijmonsz                                                                                   1691      240-14/5

Louris Jan Thymonsz                                                                      erfl.       1656      238-27/5v

Maerten Vrancken                                                                                         1634      237-15/13

Maertje Gerrits                                                                                 erfl.       1678      959/56

Maertgen Cornelis                                                                                         1671      959/35

Maertgen Huijberts                                                                           erfl.       1662      959/5v

Maertgen Jans                                                                                 erfl.       1656      238-27/4v

Maertgen Lenaertsdr                                                                                     1638      237-20/22v

Maertghen Lenaertsdr                                                                     erfl.       1631      237-7/25v

Maertje Maertens                                                                             erfl.       1679      959/54v

Maertgen Walinghsdr                                                                      erfl.       1664      239-5/5v

Maertgen Willemsdr                                                                        erfl.       1673      959/39v

Marteltje Arijens van der                            Waert(?)                        erfl.       1679      959/61

Meynsjen Joosten                                                                            erfl.       1646      238-4/14v

Neeltgen Crijnendr                                                                                        1636      237-17/10

Neeltie Dominicus                                                                           erfl.       1693      959/94

Neeltgen Dominicus                                                                        erfl.       1693      959/96

Neeltgen Goossens                                                                                      1671      239-20/11v

Neeltgen Jooris                                                                                erfl.       1664      239-5/6

Neeltje Leendertsdr                                                                         erfl.       1688      959/81

Neeltge Willems                                                                                            1660      959/1

Neeltgen Willems                                                                            erfl.       1686      959/77v

Pieter Adriaen Vrancken                                                                  erfl.       1658      238-31/4v

Pleuntgen Lenertsdr                                                                        erfl.       1675      959/43

Reyn Lievenss                                                                                              1627      236-25/18v

Steven(?) Jansen                                                                                          1679      959/55

Symon Aerien Symons                                                                                 1656      238-27/5v

Teun Leenders                                                                                              1689      959/82v

Trijntje Leendertsz                                                                                        1673      959/37v

Willem Jorisz                                                                                                1678      959/54

Wouter Cornelisz                                                                            erfl.       1656      238-27/5

Willem Cornelisz van der                          ...                                                 1679      959/63

 

FAMILIENAMEN

 

Abraham Pietersz van                               Alphen                                         1681      959/65

Claes Cornelisz van                                  Alphen                           erfl.       1673      959/39

Cornelis Meesen van                                 Alphen                           erfl.       1664      959/21v

Grietgen Cornelis van                                Alphen                                         1665      959/12v

Grietje Cornelis van                                   Alphen                                         1688      959/81v

Lenert Cornelisz van                                 Alphen                                         1665      959/12v

Sijmon Claesz van der                              B                                                 1657      238-28/15v

Sijmon Claesz van der                              B                                                 1670      959/30

Symon Claesz van der                              B                                    erfl.       1674      959/40v

Lenert Claess                                            Baes                              erfl.       1637      237-19/9

Aeltgen Cornelis van der                           Bacq                              erfl.       1675      959/44

Arien Sijmonsz                                          Backer                                        1666      959/16v

Cornelis Arense                                         Backer                                        1677      959/51

Hendrick Gerritsz                                      Backer                                        1677      959/48v

Heynderick Gerritsz                                   Backer                                        1679      959/56

Jacob Jansz                                              Backer                                        1684      959/75v

Jacob Jansz                                              Backer                                        1691      959/83v

Cosmus van (mr.)                                     Balen                                          1679      959/62

Jacob Arentsz van der                              Beer                               erfl.       1671      959/35

Catharina van den                                     Bergh                             erfl.       1691      959/86v

Jan Leendertsz van den                            Bergh                                          1692      959/89

Jan Leendertsz van den                            Bergh                             erfl.       1693      959/97v

Jan Leendertsz van den                            Berch                                          1666      959/19v

Cornelis Henricxsz                                    Berckel                          erfl.       1662      959/1v

Cornelis Henricxsz                                    Berckel                                       1665      959/12v

Davit Willemsz                                          Berckel                                       1662      959/1v                                959/1v

Jan Cornelisz                                            Berckel                          erfl.       1663      959/9v

Jan Corse                                                  Berkel                                         1679      959/61v

op Corsz                                                    Berckel                                       1691      959/86v

Aeltgen Adriaensdr                                    Berckelaer                     erfl.       1670      959/29v

Cornelis Willemss van der                        Beuys                            erfl.       1626      236-23/17

Cornelis Willemssen van der                    Beuys                            erfl.       1626      236-22/15v

Cornelis Willemssoon van der                  Beuys                            erfl.       1626      236-24/16

Grietgen Jansdr                                         Beuys                            erfl.       1626      236-24/16

Adriaen Cornelisz                                      Bijl                                  erfl.       1666      959/21

Leendert Cornelisz                                    Bijl                                               1666      959/21

Maerten Abrahamsz                                  Binnewech                                  1666      959/20

Corneis Claesz                                         Binnewegh                    erfl.       1683      959/73

Maerten                                                      Binnewegh                                  1681      959/68

Maerten Abrahamsz                                  Binnewegh                                  1666      959/17v

Claes Dircksz                                            Bleyswijck                                   1686      959/78

Claes Dirckxsz                                          Bleyswijck                                   1685      959/76v

Johannis Dirckxsz                                     Bleyswijck                     erfl.       1686      959/78

Leenaert de                                               Blom                                           1679      959/63

..                                                                 Bollaart                                       1692      240-17/5

Salomon                                                    Borremans                                 1694      959/105v

Louris Arijenss van den                             Bos                                erfl.       1637      237-18/29

Jan Cornelisz                                            Boscoper                       erfl.       1672      959/36

Jan Willemsz                                             Boscoper                                    1684      959/75v

Hillegont Adriaens van                               Braeckel                        erfl.       1694      959/105

Adriaen                                                      Brouckhoeven                            1665      959/14v

Adriaen Hendricxsz                                   Brouckhoeven               erfl.       1670      959/24

Apollonia Pieters                                        Broeckhoven                 erfl.       1679      959/62

Claes Dircks                                              Broeckhoven                              1674      959/40v

Cornelis Henricxsz                                    Broeckhoeven               erfl.       1665      959/14v

Claes Hillebrants de                                  Bruyn                                          1681      959/67v

Cornelis Jansz                                          Buijttewech                    erfl.       1670      239-18/10

Jan Joosten                                               Buitewech                                   1666      959/16

Pieter Joosten                                           Buitewech                                   1666      959/16

Pieter                                                         Burgersdijck                               1692      240-17/5

Maerte Jooste                                            Buytewegh                                  1666      959/16

                                                                   C  zie: K

Mighiel Willemsz                                       Deventer                                     1686      959/77v

Cornelils Gijsen                                         Dieloff                                         1671      239-19/3v

Cornelis Cornelisz                                     Dieloff                                         1675      959/42

Cornelis Cornelisz                                     Dieloff                                         1675      959/43

Henrick Claesz van der                             Does                                           1681      959/68

Huijch Thijmonsz van der                          Does                                           1662      959/1v

Huijch Thijmonsz van der                          Does                                           1665      959/12v

Huych Symonsz van der                           Does                                           1673      959/39

Huygh Tymonsz van der                           Does                              erfl.       1688      959/81v  

Neeltie Thymons van der                          Does                              erfl.       1680      959/65v

Sara                                                           Doessen                        erfl.       1684      239-45/3v

Sara                                                           Doessen                        erfl.       1684      240-3/14v

Baertgen Jacobs                                       Dwalingh                       erfl.       1692      959/88

Gerrit Cornelisz van der                            Ende                                           1678      959/54

Adriaen Leendertsz van                            Eyck                                            1674      959/40

Pieter Adriaensz                                        Geleveen                                    1675      959/44v

Ari Jansz                                                    Gouweleeuw                 erfl.       1683      959/75

Jan Arentsz                                               Gouweleeuw                               1683      959/75

Jan Aryensz                                               Gouweleeuw                               1676      959/46

Clara Pieters de                                        Graeu                            erfl.       1675      959/42

Cornelis Dingenaertsz de                         Graeu                            erfl.       1673      959/37v

Dingenaer Pietersz de                              Graeu                                          1675      959/42v

Pieter Dingnaertsz de                               Graeu                                          1675      959/43

Cornelis Dingaertsz de                             Graeuw                          erfl.       1670      959/32

Lenert Lenertsz                                         Groenewegen                erfl.       1658      238-29/10

Trijntgen Meessen                                     Groenewegen                erfl.       1677      239-29/3

Leendert Gerritsz                                      Groenewegh                               1681      959/67

Lijsbet Gerrits van                                     Groningen                      erfl.       1685      959/76v

Louwris Jansz van                                    Groningen                      erfl.       1686      959/79

Alewijn Dirxsz de                                       Groot                                           1676      959/46

Cornelis Dircxsz de                                   Groot                             erfl.       1676      959/45v

Cornelis Cornelisz                                     Grootekees                    erfl.       1635      237-17/10v

Maertje Jans                                              Hage                              erfl.       1679      959/61v

Maertgen Claesdr                                      Haserswoude                erfl.       1665      959/12

Claes Cornelisz van der                            Helm                                           1671      239-20/11v

Grietie Pieters van der                               Helm                                           1682      959/72v

Ingetje Jans van der                                  Helm                              erfl.       1687      240-8/2

Jan Cornelisz van der                               Helm                              erfl.       1672      239-21/4

Maertgen Cornelis van der                        Helm                              erfl.       1677      239-33/5

Adrianus                                                    Hofflandt                        erfl.       1680      959/64

Weijntgen Cornelis                                    Hofflant                          erfl.       1691      240-14/5

Willem Corneliss                                       Hofflant                                       1638      237-20/22v

Crijn Lourisz                                              Hogeveen                      erfl.       1664      239-7/8

Adr. de                                                       Hoogh                                         1683      959/74

Ari Willemsz de                                         Hoogh                                         1681      959/69v

Cornelis Lourisz van                                 Hoorn                             erfl.       1681      959/68

Neeltgen Louris van                                   Hoorn                                          1672      959/36

Huybert Huybertsz                                     Huysman                                    1675      959/43

Claes Dircksz de                                       Jonge                                          1689      959/82v

Cornelis  Lenertsz                                     Jongeleen                      erfl.       1670      239-18/9v

Cornelis Janss van                                    Ceulen                                        1636      237-17/10

Barent van                                                 Kevelham                      erfl.       1671      959/34

Jan Adriaensz                                            Klock                                           1663      959/10v

Bastiaen Mighielsz de                               Clocq                                          1692      959/89

Cornelis Mighielsz de                                Clocq                                          1692      959/89

Gerrit Mighielsz de                                     Clocq                                          1692      959/89

Aegie Jansdr                                              Clos                               erfl.       1691      959/83v

Claes Adriaensz                                        Clos                               ovl         1667      959/21v

Cornelis Janse                                          Klos                                            1691      959/84

Aerien Aeriensz                                         Clover                                         1664      959/11v

Cornelis Samuelsz de                               Cocq                                           1686      959/77v

Gillis Lambertsz de                                   Cocq                              erfl.       1679      959/56

Isaack Lambertsz de                                 Cocq                              erfl.       1679      959/60v

L. de                                                           Kock                                           1680      959/64v

Leendert Cornelisz de                               Cocq                                           1666      959/18

Leentie Abrahams de                                Cock                                           1693      959/100

Michiel Bastyaensz de                              Cocq                                           1666      959/19v

Leendert Cornelisz                                    Cnijn                                           1691      959/83v

D.                                                               Conijnenburch                            1663      959/9v

Leendert Huyberts                                     Conijnenburch                            1663      959/9v

Mees Dircxss van                                      Conijnenburch                            1638      237-20/22

Cornelis Dirx                                              Conijnenburgh                            1680      959/65v

Dirck Willemsz                                          Conijnenburgh               erfl.       1676      959/47v

Leendert Willemsz                                    Conijnenburgh                            1676      959/48

Claes Govertss                                         Coster                           erfl.       1638      237-20/22

Jacob Corneliss                                        Crijsman                        erfl.       1642      237-27/13v

Jacob                                                         Crooneberg                                1679      959/63

Jan Dircxsz                                               Coornhart                                   1664      239-6/4

Jan Dircxsz                                               Croonhart                      erfl.       1672      239-24/2v

Pieter Cornelisz                                         Cruyningh                      erfl.       1677      959/53

Dirck Jansz                                               Laguillion                       erfl.       1670      959/33v

Jan Dircxsz                                               Laguillion                       erfl.       1660      959/1                                 959/1

Jannetgen Dircxdr                                     Laguillion                       erfl.       1667      959/21v 

Jan Dirckxsz                                              Laguljon                                      1686      959/77v

Jan Willemse                                             Landtslot                                     1679      959/61

Adriaen Lenertss                                       Lapper                           erfl.       1637      237-18/28v

Aerien Pietersz                                          Leeuw                                         1663      959/10v

Claes Pieters                                             Leeuw                                         1664      239-5/5

Claes Pietersz                                           Leeuw                                         1634      237-15/13

Claes Pietersz                                           Leeuw                            erfl.       1663      959/10v

Dirckgen Henricxsz (oude)                       Leeu                                            1662      959/2v

Jacob Arijensz                                           Leeu                                            1673      959/37

Lenert Henricxsz                                       Leeu                              erfl.       1662      959/2v

Pieter Aeriaensz                                        Leeuw                                         1663      959/10v

Pieter Henricxsz                                        Leeu                                            1662      959/2v

Pieter Henricxsz                                        Leeuw                                         1663      959/10v

Trijntgen Aeriensz                                     Leeuw                                         1663      959/10v

Maertgen Arijens van                                 Leeuwen                        erfl.       1673      959/37

Grietie Fransz                                            Lutsenburgh                  erfl.       1691      959/84

Leendert Cornelisz van der                       Luyt                                erfl.       1673      959/39v

Jan Pietersz                                              Marck                                          1626      236-23/12v

Floris Cornelis van der                              Meer                                            1674      959/41

Johannis Willemsz                                    Meijster                          erfl.       1672      239-23/10v

Mees Cornelisz van den                            Mening                           erfl.       1683      959/74

Maertgen Arijens                                        Neeff                              erfl.       1670      239-18/10v

Jan Cornelisz van der                               Nueningh                       erfl.       1693      959/104

Willem Fransen                                         Onderwater                                1679      239-37/3

Pieter Dircksz van                                     Osten                                          1692      959/88

Gerrit                                                          Outshoorn                     erfl.       1682      959/72v

Cornelis Lourisz                                        Overrijnder                                  1693      959/101v

H. Lourisz                                                  Overrijnder                                  1693      959/101v

Pieter Cornelisz                                         Overrijnder                                  1626      236-22/15

...                                                                Palensteyn                                  1674      959/40v

Adriaen Jansz                                            Peij                                              1662      959/2v

Claes Claesz                                             Peij                                              1662      959/5v

Claes Claesz                                             Pey                                erfl.       1680      959/64v

Claes Cornelisz                                         Pey                                erfl.       1684      959/75v

Crijn Woutersz                                          Peij                                              1665      959/13

Jan Jansz                                                  Peij                                erfl.       1662      959/2v

Arent Cornelisz                                          Pijnaker                         erfl.       1678      959/56v

Cornelis Tonisz van der                            Plas                               erfl.       1662      959/5

Maertgen Antonis van der                          Plas                               erfl.       1665      959/13

Maertgen Tonis van der                             Plas                                            1662      959/5

Cornelis Goossen                                     Prins                                           1679      239-36/6v

Cornelis Goossensz                                 Prints                                          1671      239-20/11v

Cornelis Goosz                                         Prints                             erfl.       1671      239-19/3

Sijmon Allertsz                                          Prints                             erfl.       1671      239-19/3

Sijmon Allertsz                                          Prints                                          1671      239-20/11v

Dirck Joosten van                                      Raffa                                           1665      959/12

Pleun Jacobsz                                           Reesloot                                     1679      959/61v

Cornelis Leenderts                                    Reylaersdam                              1663      959/9v

Matta (?) van                                              Rietvelt                                        1682      959/71v

Vranck Joosten van                                   Rijp                                             1677      959/51

Abraham Jansz                                         Robol                                          1670      959/31v

Abraham Jansz                                         Robol                                          1677      239-33/5v

Claes Claesz                                             Robol                             erfl.       1681      959/68v

Cornelis Claesz                                         Robol                                          1677      959/53v

Franck Claes                                             Robol                                          1693      959/94

Jacob Jansz                                              Robol                                          1692      959/88

Jan Jansz                                                  Robol                             erfl.       1680      959/65

Leendert Claesz                                        Robol                                          1681      959/68v

Pieter Claesz                                             Robol                                          1677      959/53v

Vranck Claesz                                           Robol                                          1673      959/39v

Vranck Claesz                                           Robol                                          1683      959/73

Vranck Claesz                                           Robol                                          1693      959/96

Weyntie Jacobs                                         Robol                             erfl.       1681      959/69v

Willem Jansz                                             Robol                                          1681      959/65

Cornelis Pietersz                                       Rockeveen                                 1694      959/104v

Jan Woutersz                                            Rockeveen                                 1665      959/12

Leendert Pietersz                                      Rockeveen                    erfl.       1694      959/104v

Joris Willemss                                           Ruggelburgh                               1646      238-4/14

Joris Willemsz                                           Ruggelburgh                               1646      238-12/14

Aerien Cornelisz                                        Ruijcht                                        1664      959/11v

Cornelis Cornelisz                                     Ruijcht                                        1664      959/11v

Jan Cornelisz                                            Ruijcht                                        1664      959/11v

Neeltgen Cornelis                                      Ruijcht                           erfl.       1664      959/11v

Pieter Cornelis                                           Ruijcht                                        1664      959/11v

Jacob Dircxsz                                           Ruijtenburgh                  erfl.       1670      959/32v

Adriaen Cornelisz de                                 Ruw                                            1662      959/2v

Agnietgen Cornelis de                               Ruw                               erfl.       1677      959/51

Jacob Adrijaense de                                  Ruw                                            1677      959/51

Arij Dircksz                                                Scheepmaeker              erfl.       1689      959/82v

Adriaan Adriaansz                                     Schiebroeck                  erfl.       1684      240-3/14

Daniel Arijens                                            Schiebroeck                  erfl.       1681      239-39/3

Claes Pieters van den                               Schilde                          erfl.       1656      238-27/4v

Annetie Pieters                                          Schooten                       erfl.       1692      959/89

Lenaert Claesz                                          Schoudt                                      1631      237-7/25v

Arij Pietersz                                               Schouten                       erfl.       1693      959/100v

Henderick Pieterse                                    Schouten                                    1693      959/101

Teunis Jansen                                           Sebel                                          1679      959/55

Willemtie  Willemsz van                            Seghwaert                                  1681      959/67

Maartje Pieters                                          Slim                               erfl.       1694      240-21/10

Neeltje Cornelis van der                            Sman                                          1692      959/88

Joost Louwe                                              Soetvys                                       1666      959/16

Hugo                                                          Sonnevelt                                    1686      959/77v

Adriaen van der                                         Spoor                                          1681      959/66

Cornelis Anthonisz van der                       Spoor                             erfl.       1681      959/66

Cornelis van der                                        Spoor                                          1670      959/32v

Jan van der                                                Spoor                                          1681      959/66

Cornelis  Jansz                                         Starrenburgh                 erfl.       1677      959/51v

Jan Adriaensz                                            Starrenburgh                              1673      959/38v

Maertgen Jans                                           Starrenburch                 erfl.       1673      959/38v

Lenaert Meesz                                           Stompwijck                    erfl.       1628      237-2/12v

Wijbrant van der                                        Stoppel                          erfl.       1673      959/38

Pieter van                                                  Swieten                                       1673      959/38

Pieter van                                                  Swieten                         erfl.       1677      959/50

Gerrit Huijgen                                             Timmerman                                1662      959/5

Gerrit Huijgen                                             Timmerman                                1665      959/13

Cornelis                                                     Vairle                                           1671      959/34v

Cornelis Dircksz                                        Val                                               1664      239-5/5v

Pieter Gerritsz van der                              Velde                             erfl.       1669      239-17/2

Huygh Arijensz                                          Verduyn                                      1688      959/81

Jannetgen Cornelis                                   Verduijn                                       1666      959/20

Joosgen Cornelis                                      Verduijn                         erfl.       1666      959/20

Cornelis Gerrits                                         Verheuvel                                    1670      959/29v

Neeltgen                                                    Verhoorn                                     1671      959/34

Pieter Pietersz                                           Vermeulen                                  1679      959/55

Abraham                                                    Verspreet                       erfl.       1692      240-17/5

Constantia                                                 Verspreet                                    1692      240-17/5

Pieter Lenertsz                                          Veys                                            1646      238-4/14v

Willem Lenertsz van                                 Vlieth                              erfl.       1670      239-18/10v

Arij Maertensz                                            Vogelaer                                     1693      959/104

Jan Huygen                                                Vroman                                       1683      959/ 75

Marteltje Arijens van der                            Waert(?)                        erfl.       1679      959/61

Dirck Willemsz van der                             Wal                                erfl.       1674      239-26/22v

Dirck Willemsz van der                             Wall                               erfl.       1674      959/41

Maertgien Jacobs van der                         Wall                                            1686      959/79

Mees Jacobsz van der                              Walle                                          1676      959/47

Ary Pieters                                                 Wassenaer                                 1679      959/60v

Willem Willemsen                                     Westhoeck                                 1674      959/40

Maertgen Willems                                     Westhouck                    erfl.       1674      959/40

Gerrit                                                          Wijten                            erfl.       1682      959/71

Cornelis Gerritsz de                                  Wilde                                          1677      239-33/5

Cornelis Gerritsz de                                  Wilde                             erfl.       1684      240-3/14

Wouter Sijmonsz de                                 Wilde                                          1694      240-21/10

Pieter van der                                            Wilt                                             1673      959/37

Arij Maertensz de                                       With                                            1693      959/104

Huygen Clasen van                                   Witsenburch                               1663      959/9

Adriaen Corstiaensz van                           Witsenburgh                  erfl.       1663      959/8

Thomas Sarvaesz van                              Wortel                            erfl.       1670      239-18/11

Louris Joosten van                                    Zuijlen                            erfl.       1666      959/15v


PERIODE  1695 – 1806

 

INSTELLINGEN

 

Remonstrantse kerk                                                                                     1767      961/21v

Roomse statie                                                                                              1738      480-16/2v

Roomsche Armen                                                                                        1787      961/170

 

PATRONIEMEN

 

Aeltie Daniels                                                                                                1709      960/20

Anna Claesz                                                                                                 1704      468/37v

Claes Pieters                                                                                                1704      468/37v

Cornelia Jacobsdr                                                                           erfl.       1706      960/8v

Jannitgen Louw                                                                                             1701      959/116

Judit Philps                                                                                      erfl.       1706      960/10v

Leendert Jacob Mouringsz                                                                           1704      468/31,32v

Leentie Leenderts                                                                            erfl.       1698      959/109v

Maertjen Aryens                                                                                            1703      959/125

Trijntje Meijnderts                                                                             erfl.       1704      468/33

Trijntje Meijndertsdr                                                                         erfl.       1704      468/31,32v

 

FAMILIENAMEN

 

Stijntje Jans                                               Aalbregt                                      1745      469/24v

Cornelis van                                              Aalst                              erfl.       1758      469/81

Jan van                                                      Adrichem                                    1761      960/219v

Jan van                                                      Adrichem                                    1764      961/8v

Jan van                                                      Adrichem                       erfl.       1768      961/41

Arij Jansz van                                            Adrighem                                    1733      960/103v

Cornelia van                                              Agten                             erfl.       1770      961/61v

Jacob van                                                  Agten                                          1759      469/82v

Pieter van den                                           Akker                             erfl.       1804      470/99v

Claas Pietersz                                           Alkemade                      erfl.       1744      469/21v

Abraham van                                             Alphen                                         1717      960/33v

Geertruijd van                                            Alphen                           erfl.       1788      961/184v

Jacob Meesen van                                    Alphen                           erfl.       1703      959/126

Simon Andriesz van                                  Alphen                                         1741      960/132v

Leendert van den                                       Appel                                           1806      470/118

Pieter van den                                           Appel                             erfl.       1805      470/117

Hendrick Gerritsz                                      Backer                           erfl.       1700      959/110v

Jacob Jans                                                Backer                                        1720      960/50v

Jacob Janse                                              Backer                           erfl.       1707      960/15

Jacob Jansz                                              Backer                                        1707      960/15v

Barbara Gijse                                            Baers                             erfl.       1717      468/83

Barbara Gijsen van der                             Baers                                          1717      960/35

Aaltje                                                          Bakker                                        1785      961/156

Arij                                                              Bakker                                        1785      961/156

Cornelis Ariensz                                        Bakker                                        1802      962/64v               

Cornelis Ariensz                                        Bakker                                        1802      962/61v

Hendrik                                                      Bakker                           erfl.       1759      960/211v

Hendrik Manasse                                       Bakker                                        1802      962/60v

Jan Hendrik                                                Bakker                           erfl.       1761      469/96

Matheus                                                     Bakker                                        1802      962/61v

Mattheus                                                    Bakker                                        1802      962/64v

Pleuntje                                                      Bakker                                        1759      960/211v

Pleuntje Manasse                                      Bakker                           erfl.       1802      962/59v

Pleuntje Mannasse                                    Bakker                                        1802      962/62v

Trijntje                                                        Bakker                                        1785      961/156

Maarten van der                                         Beek                              erfl.       1765      469/112

Catharina Barendsdr                                 Been                              erfl.       1761      469/96v

Ariaantje van der                                        Beer                                            1765      469/112

Johan de                                                    Beer                               erfl.       1716      468/74

Johan Jurrie                                               Beeres                                        1790      962/4v

Klaas de                                                    Beij                                              1779      961/103v

Aartie de                                                    Bek                                             1782      961/117v

Claas de                                                    Bek                                             1782      961/117v

Jan de                                                        Bek                                erfl.       1782      961/117v

Maartie de                                                  Bek                                             1782      961/117v

Huijg Andries van                                       Bemmel                                      1704      468/31v

Huijg Andriesz van                                     Bemmel                                      1704      468/30v

Arij                                                              Bergwerff                                    1770      469/125

Aaltie                                                          Berkel                            erfl.       1749      960/158v

Aaltje Willems                                            Berkel                                         1747      469/31

Claasje Cornelis                                        Berckel                                       1739      481-1/2v

Claasje Cornelisse                                    Berkel                            erfl.       1754      469/62v

Cornelis Isaackse                                      Berckel                                       1705      960/3

Ingetje Willems                                          Berkel                            erfl.       1747      469/31

Ingetje Willemsdr                                       Berkel                            erfl.       1747      469/26

Jan Aryenz                                                 Berckel                          erfl.       1721      960/55v

Katharina                                                   Berkel                            erfl.       1705      468/38v

Katharina                                                   Berkel                            erfl.       1705      468/41v

Katharina                                                   Berkel                            erfl.       1705      468/44

Louris Willems                                          Berckel                          erfl.       1725      960/64

Maria                                                          Berkel                            erfl.       1732      480-5/3v

Maria                                                          Berkel                            erfl.       1732      480-4/5v

Pleuntje Willems                                       Berkel                                         1747      469/31

Simon                                                        Berckel                                       1705      468/44

Simon                                                        Berkel                                         1705      468/38v

Maarte                                                        Berkelaar                       erfl.       1745      469/24v

Maarten                                                      Berkelaer                       erfl.       1745      481/4v

Jan                                                             Berkhout                                     1757      960/193

Adriaen                                                      Beuck                                         1710      960/22v

Adriaen                                                      Beuck                                         1716      468/79

Adriaen                                                      Beuk                                           1716      468/78

Pieter                                                         Bieslant                                       1723      478-9/3

Pieter                                                         Bieslant                                       1725      479-3/4

Klaas de                                                    Bije                                              1770      961/58

Cornelis van der                                        Bijl                                               1719      960/49v

Cornelis van der                                        Bijl                                               1719      478-4/8v

Ingetje van der                                           Bijl                                               1744      960/144v

Klaas van der                                            Bijl                                               1758      960/202v

Cornelis Leenderz van der                        Bijll                                 erfl.       1735      960/106

Ingetie van der                                           Bijll                                              1734      960/107v

Frederik                                                     Bijze                                            1776      961/95

Johannes                                                   Bijze                                            1776      961/95

Maria                                                          Bijze                              erfl.       1776      961/95

Willem                                                       Bijze                                            1776      961/96

Aafje Willemsdr                                         Bil                                                1709      468/49v

Trijntje Cornelisdr van                               Bil                                  erfl.       1709      468/49v

Maria Sophia van                                       Biland                                          1751      469/48

Abraham                                                    Binneweg                                    1743      960/136v

Krijn                                                           Binneweg                      erfl.       1743      960/136

Pieter                                                         Binneweg                      ovl         1750      960/160

Arij                                                              Binnewegh                                  1737      960/125

Pieter                                                         Binnewegh                                  1733      960/100v

Cornelis de                                                Biom                              erfl.       1805      962/98v

Claes                                                         Bleyswijck                                   1720      960/47

Claes                                                         Bleyswijck                     ovl         1721      960/51v

Cornelis                                                     Bleyswijck                                   1721      960/51v

Adam                                                         Blom                              erfl.       1782      961/125

Arij de                                                         Blom                                           1760      960/213v

Beatrix de                                                  Blom                              erfl.       1760      960/213v

Catharina                                                   Blom                              erfl.       1734      480-8/2v

Cornelis de                                                Blom                                           1802      962/74v

Leendert de                                               Blom                                           1760      960/213v

Arij                                                              Bodegraven                   erfl.       1780      961/113

Lourens                                                     Bonefaas                                    1776      470/8

Arij                                                              Boodegraeven                            1781      961/11

Maijke Leenderts                                       Boonstoppel                  erfl.       1769      961/52v

Vranck                                                       Boot                                            1738      960/128

Willem                                                       Boot                                            1738      960/128

Christiaan                                                  Bor                                              1792      962/20v

Cureena                                                     Bor                                 erfl.       1792      962/20v

Ariaantje                                                     Bos                                erfl.       1761      469/92v

Cornelia van den                                       Bos                                erfl.       1723      478-8/3

Cornelis                                                     Bos                                             1751      469/49

Cornelis Arensz                                         Bos                                             1771      470/1

Cornelis Cornelisz                                     Bos                                             1780      470/35v

Cornelis Cornelisz                                     Bos                                             1788      470/81

Cornelis Cornelisz                                     Bos                                             1803      470/94v

Johanna van den                                       Bos                                erfl.       1751      469/49v

Johannes                                                   Bos                                             1732      480-4/3

Johannes                                                   Bos                                erfl.       1780      961/114v

Johannes                                                   Bos                                erfl.       1780      470/34

Klaasje                                                       Bos                                erfl.       1771      470/1

Maria Jacoba van den                               Bos                                erfl.       1728      479-9/4

Maria van den                                            Bos                                             1751      469/49v

Pieter                                                         Bos                                             1780      470/35v

Pieter                                                         Bos                                             1782      961/121

Pieter van den                                           Bos                                             1783      470/61

Pieter van den                                           Bosch                            erfl.       1787      961/163

Pietertje                                                     Bos                                erfl.       1779      470/25

Teunis van den                                          Bos                                             1791      470/83v

Trijntje                                                        Bos                                erfl.       1797      962/43

Trijntje Arijsdr                                             Bos                                             1779      470/24

Trijntje Arijsdr                                             Bos                                             1779      470/26

Trijntje Arijsdr                                             Bos                                             1780      470/27

Neeltje Claasdr                                          Boskoper                       erfl.       1734      480-9/3

Ariaentje Cornelisdr                                   Bouwe                                        1714      468/66

Aryaentie Cornelis                                     Bouwer                          erfl.       1721      960/53v

Dirck                                                          Bovewater                     erfl.       1730      960/83

Dirk                                                            Bovewater                                  1733      480-7/3

Marie Dirksz                                              Bovewater                     erfl.       1745      469/23

Marijtje                                                       Bovewater                                  1733      480-7/3v

David                                                         Bragee                           erfl.       1743      469/2

David                                                         Bragee                           erfl.       1743      481/2v

Maria van  den                                           Brande                           erfl.       1770      961/63

Hendrik                                                      Bras                                            1748      469/32v

Henderik den                                             Brave                                          1776      961/94

Marijtie den                                                Brave                             erfl.       1776      961/94

Cornelis den                                              Braven                                        1788      961/182v

Cornelis den                                              Braven                                        1790      962/1

Hendrik den                                               Braven                           ovl         1788      961/182v

Leendert den                                             Braven                                        1788      961/182

Leendert den                                             Braven                           erfl.       1790      962/1

Maartie Abrahams                                     Breetveld                       erfl.       1740      960/131v

Pieter van der                                            Breggen Paauw                          1787      961/165v

Agneta                                                       Brens                             erfl.       1778      961/101

Trijntje                                                        Breugom                                     1803      470/94v

Trijntje                                                        Breugom                       erfl.       1803      470/97

Christiaan August de                                 Brochtorff                      erfl.       1780      470/33

Leendert                                                    Broeckhoven                 erfl.       1723      960/60v

Cornelis van den                                       Broek                                          1718      468/85v

Neeltje                                                        Broekhoven                   erfl.       1730      479-12/3

Cornelis                                                     Broer                                           1734      480-8/2v

Cornelis                                                     Broer                                           1777      961/99

Cornelis                                                     Broer                                           1782      470/58v

Jan Krijne                                                   Broer                             erfl.       1717      960/40v

Neeltje                                                        Broer                                           1777      961/98v

Willem                                                       Broer                                           1788      470/80

Annetie Pieters                                          Bromer                          erfl.       1730      960/81

Beatrix                                                       Brouwer                                      1751      960/162

Catharina Jansdr                                       Brouwer                                      1766      961/16

Catharina Jansdr                                       Brouwer                                      1766      961/17v

Cornelis Cornelisz                                     Brouwer                                      1710      960/21v

Crijn                                                           Brouwer                         erfl.       1770      961/67

Dirck Cornelisz                                          Brouwer                                      1710      960/21

Jaapje Cornelisse                                      Brouwer                         erfl.       1753      469/60

Jan Cornelisz                                            Brouwer                         erfl.       1710      960/21

Krijn                                                           Brouwer                                      1770      961/58

Krijn Cornelisz                                           Brouwer                                      1779      961/103v

Maria                                                          Brouwer                                      1779      961/103v

Martijntje                                                    Brouwer                                      1785      961/159

Baartje de                                                  Bruijn                             erfl.       1793      962/25v

Cornelis de                                                Bruin                                           1776      961/93

Cornelis de                                                Bruijn                                          1769      961/52v

Cornelis Joosten de                                  Bruijn                             erfl.       1700      468/1

Cornelis Pieterssn de                                Bruijn                             erfl.       1726      479-4/3v

Cornelis Pietersz de                                  Bruijn                                          1713      468/61

Dirck Joosten de                                       Bruijn                                          1700      468/1                  

Dirk de                                                       Bruijn                             erfl.       1782      470/58v

Dirk Joosten de                                         Bruijn                                          1701      468/8

Dirk Joosten de                                         Bruijn                                          1701      468/12v

Engel de                                                    Bruijn                                          1765      961/10

Gijsbert de                                                 Bruijn                                          1772      961/80

Gijsbert de                                                 Bruijn                                          1772      470/6v

Jan Joosten de                                          Bruijn                                          1700      468/1

Jan Joosten de                                          Bruijn                             erfl.       1701      468/8

Jan Joosten de                                          Bruijn                             erfl.       1701      468/12v

Klaas Hilbrantsz de                                   Bruijn                                          1712      468/54

Klaes Hillebrantsz de                                Bruyn                                          1712      960/25

Kommertje Pietersdr de                            Bruijn                             erfl.       1712      468/52v

Maartje Pietersdr de                                  Bruijn                             erfl.       1709      468/50

Maertie Cornelis de                                   Bruyn                                          1706      960/11v

Maertje Joosten de                                    Bruijn                                          1700      468/1

Reijnier de                                                 Bruijn                                          1793      962/25v

Magteld                                                      Brunswijk                       erfl.       1749      469/37

Hendrik Klaasz                                          Buijtenweg                                  1711      468/51

Adrianus                                                    Buijteweg                       erfl.       1769      961/56

Aris Fransz van                                         Buijzen                                        1744      481/3

Arris Fransz van                                        Buijzen                                        1744      469/19

Claas Fransz van                                      Buijzen                          erfl.       1744      469/19

Claas Fransz van                                      Buijzen                          erfl.       1744      481/3

Krijn van                                                     Buijzen                                        1781      470/46

Cornelis van der                                        Burg                                            1756      469/68

Cornelis van der                                        Burg                                            1761      469/92v

Jan van der                                                Burg                               erfl.       1767      961/20

Leendert van der                                       Burg                                            1793      962/22

Meuwis van der                                         Burg                                            1780      961/112

Claes van der                                            Burgh                                          1716      960/30

Claes van der                                            Burgh                                          1717      960/32v

Claes van der                                            Burgh                                          1729      960/76v

Cornelis van der                                        Burgh                                          1719      960/43v

Willem van der                                          Burgh                                          1706      960/6

Maria                                                          Burghoorn                     erfl.       1761      960/219v

Anthonij                                                      Buurt                              erfl.       1753      469/61

Aryaentie Jans                                           Buyterkerck                   erfl.       1728      960/74v

Maertie Jans                                              Buytterkerck                               1738      960/111v

Annetje Jans van der                                 Chijs                              erfl.       1730      479-11/4

Annetje Jansdr van der                              Chijs                                           1722      478-6/5

Claas van der                                            Chijs                                           1762      960/225

Trijntje Jansdr van der                               Chijs                              erfl.       1715      468/72

                                                                   C  zie ook: K

Katharijne                                                  Daams                          erfl.       1705      468/40

Apolonia van                                              Dam                                            1791      962/10

Cent van                                                    Dam                                            1782      961/128v

Theodoris                                                  Davirsman                                  1722      478-6/3

Evert                                                          Dedel                                          1770      961/63

Dirk Ariensz                                               Dekker                           erfl.       1763      961/1

Dirk Ariensz                                               Dekker                           erfl.       1763      469/101v

Everdina                                                    Deventer                                     1750      960/166

Everdina                                                    Deventer                        erfl.       1754      960/181

Everdina                                                    Deventer                        erfl.       1754      469/62

Everdina van                                              Deventer                                     1722      960/57

Klaes                                                         Deventer                                     1700      959/111

Aaltje Cornelisdr                                        Dieloff                            erfl.       1706      468/45

Steeven                                                     Dijdikhoff                        erfl.       1782      470/49

Maria van                                                   Diem                                           1778      961/100

Marijtje van                                                 Diem                              erfl.       1784      961/144v

Chatarina Geertruij                                    Dier                                erfl.       1757      960/193

Aagje van                                                   Dijk                                erfl.       1777      470/11

Aart van                                                     Dijk                                              1758      960/195v

Aart van                                                     Dijk                                erfl.       1762      960/229

Aart van                                                     Dijk                                              1798      962/45v

Arij van                                                       Dijk                                              1798      962/45v

Barbara van                                               Dijk                                erfl.       1791      470/83v

Cornelis van                                              Dijk                                              1798      962/45v

Gerrit van                                                   Dijk                                              1798      962/45v

Grietje van                                                 Dijk                                              1788      961/176

Grietje van                                                 Dijk                                erfl.       1798      962/45v

Grietje van                                                 Dijk                                erfl.       1798      962/57

Grietje van                                                 Dijk                                erfl.       1798      962/58

Grietje van                                                 Dijk                                erfl.       1798      470/89

Pieter Gerritssn van                                  Dijk                                              1725      479-1/7

Pieter van                                                  Dijk                                              1777      470/13v

Pieter van                                                  Dijk                                              1798      962/45v

Willem van                                                 Dijk                                              1751      469/48v

Willempje van                                            Dijk                                              1762      960/229

Jacob van                                                  Ditten                             erfl.       1789      961/194

Jacob van                                                  Ditten                                          1789      961/196

Geertje van                                                Dobbe                            erfl.       1773      961/90a

Pieter Stevens                                           Dobbe                                         1725      960/64

Pieter Stevensz                                         Dobbe                                         1701      959/116

Steven                                                       Dobben                                       1735      960/106

Annetie Tymons van der                           Does                              erfl.       1727      960/70v

Antien Timons van                                     Does                                           1702      959/124v

Dirck Tymonse van der                             Does                              erfl.       1736      960/114v

Dirck Tymonse van der                             Does                                           1727      960/70v

Hendrick Antonisz van der                        Does                              erfl.       1719      960/48

Hendrick Teunisse van der                       Does                                           1717      960/37

Ingetie Hendricks van der                          Does                              erfl.       1717      960/37

Leendert Claesz van der                           Does                                           1696      959/108

Leendert van der                                       Does                                           1766      961/14v

Leendert van der                                       Does                                           1767      961/19

Leendert van der                                       Does                              erfl.       1767      961/21v

Leendert van der                                       Does                                           1767      469/117

Maartje van der                                          Does                              erfl.       1748      960/150v

Marija van der                                            Does                                           1767      961/18v

Marijtje van der                                          Does                              erfl.       1756      960/183v

Thimon Leendertssn van der                    Does                              erfl.       1727      479-7/4

Elisabeth van                                             Dommelen                                  1734      480-9/2v

Willem                                                       Doudeijns                      erfl.       1700      468/2

Arij van der                                                 Drift                                erfl.       1781      470/40v

Claas van der                                            Drift                                             1766      961/17v

Elisabeth van der                                       Drift                                erfl.       1782      470/55

Goossen van der                                       Drift                                erfl.       1757      469/71

Grabel van der                                           Drift                                             1757      469/72

Hendrik van der                                         Drift                                erfl.       1777      470/16v

Hendrik van der                                         Drift                                             1785      470/76

Jacob Arienssn van der                             Drift                                erfl.       1733      480-7/3v

Jacob van der                                            Drift                                             1745      469/23

Klaas van der                                            Drift                                erfl.       1785      961/159

Klaas van der                                            Drift                                erfl.       1785      470/77v

Neeltje van                                                 Drift                                             1782      470/47v

Trijntje van der                                           Drift                                             1757      469/72

Anthonij Gerard                                          Drijfhout                                      1768      961/24

Antonij Gerard                                            Drijfhout                                      1768      961/24

Johan Francois                                          Drijfhout                                      1768      961/24,36v

Magdalena Alida                                        Drijfhout                                      1768      961/24

Aelbregt Janse                                           Droogh                                        1729      960/76

Jacob Leendertsz                                      Droogh                                        1714      960/29v

Cornelis van den                                       Duijker                                        1723      478-9/3

Cornelis van den                                       Duijker                           erfl.       1725      479-3/4

Geertje van den                                         Duijker                                        1723      478-9/3

Hillebrant van den                                      Duijker                                        1723      478-9/3

Hillebrant van den                                      Duijker                                        1725      479-3/3v

Leendert Jansz                                          Duijvesteijn                                 1750      469/39

Anna                                                          Eer                                              1803      962/82

Ariaantje                                                     Eer                                              1803      962/82

Helena                                                       Eer                                 erfl.       1803      962/82

Leena                                                         Eer                                              1784      470/62

Rebecca                                                    Eer                                              1803      962/82

Gijsbert van                                               Eijk                                              1773      961/89

Jacob Dirckse van der                              Eyck                              erfl.       1734      960/107v

Jacob van der                                            Eyk                                              1744      960/144v

Jan van                                                      Eijk                                 erfl.       1773      961/88v

Pieter van                                                  Eyk                                              1744      960/146

Pieter Dirckse van der                               Eijck                                            1725      960/65

David Jacob van                                        Eijs                                              1768      961/24

David Jacob van                                        Eijs                                              1768      961/39

Jacoba Alida van                                       Eijs                                erfl.       1768      961/23v

Jacoba Alida van                                       Eijs                                erfl.       1768      961/39

Jan Nicolaas van                                       Eijs                                              1768      961/24

Magdalena van                                          Eijs                                              1768      961/24

Nicolaas  van                                             Eijs                                              1768      961/24

Petronella Helena van                               Eijs                                              1768      961/24

Johannes Janssen den                             Elsen                                          1723      478-9/2v

Trijntje Pietersdr den                                 Elsen                             erfl.       1723      478-9/3

Trijntie Pietersdr van                                 Elsen                             erfl.       1720      478-5/6

Leendert van der                                       Elst                                             1793      962/28v

Huijbert van der                                         Ende                                           1770      961/58

Huijbert van den                                         Enden                                         1779      961/103v

Maritien Aryens van der                             Ende                              erfl.       1706      960/12

Pieter van der                                            Ende                                           1768      961/43

Simon Gerretsz van den                           Ende                              erfl.       1718      468/88

Willem Cornelissen van den                     Ende                              erfl.       1722      478-6/9

Willem Cornelisz van den                         Ende                                           1715      468/72

Willemijntje Claasdr van der                     Ende                                           1776      470/9v

Frederik Hendrik                                        Erckels                          erfl.       1769      961/51

Ariaantje van                                              Erpecum                       erfl.       1780      470/30

Karel van                                                   Erpecum                                     1784      470/65v

Krijn van                                                     Erpecum                                     1784      470/65v

Ariaantje van                                              Esch                              erfl.       1756      469/70

Gerardina Anthonia Johanna Hendrica     Faree                             erfl.       1778      470/22

Johannes                                                   Fier                                             1732      480-4/5v

Dirck                                                          Fock                              erfl.       1718      468/89v

Pieter                                                         Fouel                                           1734      480-8/2v

Jan van der                                                Gaag                              erfl.       1788      961/176

Jan van der                                                Gaag                              erfl.       1788      470/78v

Jan van der                                                Gaag                              erfl.       1789      961/191

Jan van der                                                Gaag                                           1798      962/45v

Jan van der                                                Gaag                                           1798      962/57

Jan van der                                                Gaag                                           1798      962/58

Jan van der                                                Gaag                                           1798      470/89

Gerrit de                                                     Geer                                            1743      481/5v

Maarten van                                               Geest                                          1782      470/53

Maria                                                          Geuman                                      1785      961/160

Koert                                                          Gielen                            erfl.       1785      961/160

Gerardus van der                                      Giessen                                      1784      961/143v

Lena Jorisdr van der                                  Giessen                                      1806      470/121

Hendrina                                                    Gijseling                                      1743      481/2v

Hendrina                                                    Gijselink                                      1743      469/2

Lijsbet van                                                 Gilst                               erfl.       1706      960/6

Lijsbet Leenders de                                   Goede                            erfl.       1726      960/67

Pieter de                                                    Goede                            erfl.       1724      960/62v

Pieter de                                                    Goede                                         1724      960/63v

Trijntje Paulus de                                       Goede                            erfl.       1751      960/171

Melchior van                                              Goens                                         1759      469/83

Jan Claassn van der                                 Goes                                           1730      479-11/3v

Boudewijn                                                  Goethart                                      1747      469/31

Boudewijn                                                  Goethart                                      1749      960/158v

Sibilla Jansdr van                                      Gogswaart                                  1709      468/49

Hendrik                                                      Gommerse                                 1768      961/41

Hendrik                                                      Gommerse de jonge     erfl.       1769      961/54

Klaas                                                         Gommerse                                 1793      962/28v

Harmanus van                                           Goor                                            1778      961/102v

Hermanus van                                           Goor                              erfl.       1772      961/78

Hermanus                                                  Gorsman                                    1772      470/3

Kaatje                                                        Gorsman                                    1772      470/3

Aagje                                                          Goud                              erfl.       1768      961/43

Aagje                                                          Goudt                                          1762      960/229

Abram                                                        Gouweleeu                                 1702      959/122

Abraham                                                    Gouweleeuw                               1706      960/12v

Abraham                                                    Gouweleeuw                               1707      468/46

Abraham                                                    Gouweleeuw                               1717      468/81

Abraham                                                    Gouweleeuw                 erfl.       1720      478-4/11

Cornelis                                                     Gouweleeuw                               1720      478-4/11

Jan Arijensz                                               Gouweleeuw                               1713      468/57

Jan Arijensz                                               Gouweleeuw                 erfl.       1717      468/81

Dirk van der                                               Grip                                erfl.       1771      961/70

Dirck Inge                                                  Groenewegen                erfl.       1717      468/80

Maartje Gerretsdr                                      Groenewegen                             1718      468/88

Maria                                                          Groenewegen                erfl.       1722      478-6/7v

Marijtje                                                       Groenewegen                             1737      480-14/2v

Marijtje Leenderts                                      Groenewegen                erfl.       1737      480-14/2v

Pieter Vrancke                                           Groenewegen                             1705      960/3

Vrank                                                         Groenewegen                erfl.       1779      961/105v

Willemtie Jooste                                        Groeneweege                             1720      478-4/13v

Margje                                                        Groenewout                   erfl.       1772      961/80

Margje                                                        Groenewout                   erfl.       1772      470/6v

Aagje                                                          Groenheijde                   erfl.       1802      962/80

Bastiaan                                                    Groenheijden                              1802      962/80

Jaapje                                                        Groenheijden                              1802      962/80

Pleuntje                                                      Groenheijden                              1802      962/80

Aegie Gerrits van                                       Grooningen                    erfl.       1719      960/45

Louris van                                                  Groningen                                   1710      960/22

Aafje Jansdr de                                          Groot                             erfl.       1708      468/48

Claas de                                                    Groot                                           1780      470/29

Claas de                                                    Groot                                           1790      470/82

Cornelis Cornelisz de                                Groot                                           1709      468/49v

Gerrit de                                                     Groot                                           1797      962/43

Jacob de                                                    Groot                                           1727      479-7/10

Jacoba de                                                  Groot                             erfl.       1780      470/28v

Leendert de                                               Groot                             erfl.       1790      470/81v

Lijdia Dircksdrde                                        Groot                             erfl.       1713      468/57

Maartje Pietersdr de                                  Groot                                           1709      468/49v

Pieter Jacobssn de                                   Groot                             erfl.       1727      479-7/10v

Trijntje Cornelis de                                    Groot                                           1709      468/49v

Grietje                                                        Gulden                           erfl.       1756      469/69

Willemijntje                                                Gulden                                        1756      469/69

Arijaantje van der                                       Ham                               erfl.       1784      961/141v

Hendrik                                                      Ham                                            1793      962/24

Arentje van                                                 Harmelen                                    1784      961/143v

Francois van                                              Harmelen                                    1784      961/143v

Jacoba van                                                Harmelen                       erfl.       1784      961/143

Johanna van                                              Harmelen                                    1784      961/143v

Ariaantje van der                                        Hart                                             1794      962/32

Arij 't                                                           Hart                                             1802      962/71

Hilletje van der                                           Hart                                             1794      962/32

Jacob van der                                            Hart                                             1794      962/32

Maartje van der                                          Hart                                             1794      962/32

Marijtje van der                                          Hart                                             1794      962/32

Pleuntje van der                                         Hart                                erfl.       1794      962/32

Pleuntje van der                                         Hart                                erfl.       1794      470/85v

Abraham                                                    Hartenos                                     1793      962/24

Aeltie Leenderts                                         Harteveld                                    1732      960/88v

Aaltje                                                          Hartevelt                        erfl.       1743      469/3

Aaltje Leenderts                                         Hartevelt                        erfl.       1743      960/140

Arij                                                              Hartevelt                                     1743      960/141v

Maertie Gerrits                                           Harteveld                       erfl.       1705      960/4v

Gijsbert Cornelisz                                      Haserswoude                             1708      960/17v

Rutger van                                                 Hattem                                        1777      470/14v

Rut van                                                      Hattum                                        1752      469/56v

Godart Hendirk Pieter                                Havick                                         1802      962/66

Gerrit de                                                     Heer                                            1743      469/6v

Arie van                                                      Hees                              erfl.       1805      962/97

Hartman de                                                Heijde                                          1705      468/40

Niesje Pieters                                            Heijdra                                        1727      479-7/10

Pieternella                                                  Heijdra                                        1790      962/2v

Philps                                                         Heyman                                      1736      960/112

Claas van                                                  Heijselendoorn                            1773      961/90av

Ariaantje van der                                        Helm                                           1747      469/30v

Cornelis van der                                        Helm                                           1747      469/30v

Cornelis van der                                        Helm                                           1736      960/119

Cornelis van der                                        Helm                                           1752      469/54

Cornelis van der                                        Helm                                           1805      962/99

Govert van der                                           Helm                              erfl.       1763      469/105

Govert van der                                           Helm                                           1778      470/18v

Jan Jansz van der                                     Helm                                           1728      960/73

Jannetje  Jans van der                              Helm                                           1747      469/30v

Jannetje van der                                        Helm                              erfl.       1788      470/80

Willem Leendertsz van der                       Helm                                           1696      959/108v

Jacobus van                                              Hengel                                        1766      961/18

Pieter van den                                           Heuvel                                         1802      962/67v

David van                                                   Heuven                                       1742      481-8/2v

Pieter                                                         Hoecksteen                                1721      960/53v

Leendert van der                                       Hoeff                                           1711      960/24

Maria Leendertsdr van der                        Hoeff                              erfl.       1708      468/46v

Geertje                                                       Hoeksteen                     erfl.       1752      960/172v

D.                                                               Hoepeling                                    1776      961/98

Agatha van der                                          Hoeven                                       1776      961/92v

Christiaan van der                                     Hoeven                          erfl.       1776      961/92v

Jan Pietersz                                              Hoogerdam                                 1761      469/96v

Marijtie                                                       Hoogervorst                   erfl.       1727      960/68v

Annetje                                                       Hogerwerff                     erfl.       1756      469/67

Annetje Cornelisdr                                     Hoogwerf                                    1735      480-9/6

Cornelis                                                     Hoogerwerff                                1782      961/127

Jan                                                             Hoogwerf                       erfl.       1737      480-14/4

Lijsbet                                                        Hogerwerff                                  1750      469/39

Maartje                                                       Hogerwerf                                   1756      960/185

Maartje                                                       Hogerwerf                                   1756      960/186v

Maria                                                          Hogerwerff                                  1782      961/127

Philps                                                         Hoogerwerff                                1736      960/110v

Willem Jansz                                             Hoogeveen                    erfl.       1718      468/89

Cornelis Cornelis                                       Hollander                       erfl.       1701      468/10

Cornelis Cornelisz                                     Hollander                       erfl.       1701      468/17v

Arij Willemse de                                        Hoogh                            erfl.       1722      960/58

Claas de                                                    Hoog                                           1717      468/80

Claas de                                                    Hoog                                           1743      960/140

Claas de                                                    Hoogh                                         1743      469/3

Claes de                                                    Hoogh                                         1710      960/22v

Claes de                                                    Hoogh                                         1726      959/103

Claes de                                                    Hoogh                            erfl.       1732      960/88v

Cornelis de                                                Hoog                                           1743      960/141v

Cornelis de                                                Hoog                                           1743      469/1v

Cornelis de                                                Hoogh                                         1713      960/27

Cornelis de                                                Hoogh                                         1730      960/83

Leendert Willemsz de                               Hoogh                                         1722      960/58

Nicolaas de                                                Hoog                                           1727      479-7/6v

                                                                   Hoogwerf  zie: Hogerwerf

Trijntie van                                                 Hoorn                             erfl.       1728      960/72

Arij Dirckz van                                           Hoorn de jonge              erfl.       1709      960/18v

Antje van der                                              Horst                                           1805      962/97

Klaas                                                         Hos                                erfl.       1780      961/108v

Klaas Jansz                                               Hos                                             1767      961/23

Antje                                                           Houniet                          erfl.       1782      470/49

Pieter van ‘t                                                Hout                                            1787      961/170

Pieter van 't                                                Hout                               erfl.       1805      962/91

Pieter van 't                                                Hout                               erfl.       1805      470/116

Alida van                                                    Houten                           erfl.       1762      469/98v

Leendert van                                              Houten                                        1734      960/105

Catharina van                                            Hoven                                         1714      960/27v

Cornelis                                                     Huijser                                        1784      961/140

Cornelis                                                     Huijzer                                        1782      961/131v

Aaltje Ariensdr                                           Huijsman                       erfl.       1725      479-1/7v

Cornelis                                                     Huijsman                                    1708      468/47v

Ingetje Arentsdr                                         Huysman                                    1725      479-1/7

Lena                                                           Huijsman                                    1772      961/78

Lena                                                           Huijsman                                    1778      961/101v

Lena                                                           Huijsman                       erfl.       1778      961/102v

Hendrik Johan                                            IJsembaar                     erfl.       1763      469/102

Cornelis Arienssen                                    Immerseel                                  1723      478-9/2v

Jan Krijnen van                                          Immerseel                                  1704      468/30v

Jan Krijnen van                                          Immerseel                                  1704      468/31v

Maarten Arienssen                                    Immerseel                                  1723      478-9/2v

Cornelis Simonssn                                    In de Crom                    erfl.       1725      479-1/4

Grietje Jacobsdr                                        In de Krom                     erfl.       1719      478-3/6

Ingetie de                                                   Jong                               erfl.       1780      961/112

Trijntje Cornelis                                         Jongeligt                        erfl.       1767      961/23

Claas                                                         Jongenengel                               1769      961/45

Teuntie                                                       Jongenengel                               1748      960/154v

Teuntie                                                       Jongenengel                               1748      960/157

David                                                         Jonker                                         1759      960/206

David                                                         Jonker                            erfl.       1793      962/22v

Marijtje van der                                          Kade                                           1737      480-14/4

Jan                                                             Kamerling                      erfl.       1762      960/221

Agatha van                                                 Kampen                         erfl.       1703      468/28v

Anthonij Louis van de                                Capellen                        erfl.       1767      469/118v

Teunis                                                        Cappel                                        1703      468/24v

                                                                   Cappel  zie ook: Coppel

Hendrik                                                      Keet                                            1785      470/74

Geertie Jans                                              Keyser                                        1730      960/80v

Geertie Jans                                              Keyser                           erfl.       1731      960/83v

Isaac                                                          Kemp                                          1802      962/80v

Geertruij van                                              Kempen                                      1794      962/29v

Grietje van                                                 Kempen                                      1794      962/29v

Claes Pietersz                                           Kerckhove                     erfl.       1702      959/120

Cornelis                                                     Kerkhoven                                  1766      961/12

Cornelis Govertsz                                     Kerkhoven                                  1779      470/25

Cornelis Joosten                                       Kerkhoven                                  1753      469/60

Cornelis Joosten                                       Kerkhoven                                  1780      470/32

Cornelis Joosten                                       Kerkhoven                     erfl.       1784      470/64

Dieuwertje Cornelisdr                                Kerkhoven                     erfl.       1712      468/53v

Hendrik                                                      Kerkhoven                                  1701      468/10

Hendrik                                                      Kerkhoven                                  1701      468/17v

Jacob Jooste                                             Kerkhoven                                  1743      469/7

Jacob Jooste                                             Kerkhoven                                  1750      469/41

Jacob Joosten                                           Kerkhoven                                  1752      469/53

Jan                                                             Kerkhoven                     erfl.       1751      469/43

Jan                                                             Kerkhoven                                  1751      469/45v

Jannetje                                                     Kerkhoven                                  1767      961/20

Jannetje                                                     Kerkhoven                     ovl         1802      962/74v

 Jannetje                                                    Kerkhoven                                  1805      962/98v

Joost Govertsz                                          Kerkhoven                                  1743      469/7

Maartje Pietersdr                                       Kerkhoven                     erfl.       1707      468/46

Maertie Pieters                                          Kerckhove                     erfl.       1706      960/12v

Neeltje Hendriksdr                                     Kerkhoven                     erfl.       1708      468/47v

Pieter                                                         Kerkhoven                                  1805      962/99

Jan Claasz                                                Kerklaan                        erfl.       1744      469/21

Jacobus                                                     Kervel                                         1739      481-3/2v

Marijtje                                                       Keuleman                      erfl.       1717      960/32v

Jacob van                                                  Keulen                                        1782      470/47v

Adriana                                                      Kien                               erfl.       1790      962/4

Adrianus                                                    Kind                                            1785      961/161v

Adrianus                                                    Kindt                              erfl.       1804      470/104

Adrianus                                                    Kindt                                           1804      470/109v

Anna                                                          Kind                                            1785      961/162

Barendina                                                  Kind                                            1785      961/161v

Chatarina Cornelia                                    Kind                               erfl.       1785      961/161v

Johannis Cornelis                                      Kind                                            1785      961/161v

Johannis Cornelis                                      Kindt                                           1787      961/168v

Johannis Cornelis                                      Kindt                                           1802      962/64v

Johannis Cornelis                                      Kindt                                           1802      962/61v

Magteltie                                                    Kindt                                           1776      961/97

Magteltje                                                    Kindt                              erfl.       1787      961/168

Antje  van der                                             Klaauw                                        1769      961/45

Geertje van der                                          Claeuw                          erfl.       1750      469/42v

Jan  van der                                               Claauw                                       1769      961/45

Arij                                                              Klapwijk                                      1725      479-2/3

Jan                                                             Klapwijk                                      1789      961/193

Jan                                                             Klapwijk                         erfl.       1796      962/40

Lena                                                           Klapwijk                         erfl.       1769      961/47

Maria van                                                   Klaveren                        erfl.       1782      961/121

Gerretje                                                      Klerck                                         1759      469/87v

Ariaantje                                                     Klijweg                           erfl.       1726      479-3/7v

Arij Pietersz                                               Klock                                           1763      469/107

 Arij Pietersz                                              Klok                                             1747      469/30v

Arij Pietersz                                               Klok                                             1748      960/151

Arij Pietersz                                               Klok                               erfl.       1776      470/7

Cornelis                                                     Klocq                                          1711      960/24

Cornelis                                                     Klok                                             1749      960/159

Cornelis Pieters                                         Klocq                                          1736      960/113v

Vranck                                                       Klocq                                          1728      960/72v

Cornelis Jansz                                          Clos                                            1700      468/1

Marijtje Joosten                                          Klos                               erfl.       1768      469/123

Michiel de                                                   Knecht                                        1714      960/28v

Jan de                                                        Knegt                             erfl.       1729      960/79

Evert                                                          Coetse                                        1729      960/78v

Willem van                                                 Koevenhoeven                            1756      960/183v

Willem van                                                 Koevenhoeven              erfl.       1767      961/18v

Aryaentie Cornelis de                                Kock                              erfl.       1727      960/70

Cornelis de                                                Kocq                                           1736      960/116

Cornelis de                                                Kocq                                           1732      960/91v

Cornelis de                                                Kocq                                           1732      960/94

Cornelis de                                                Kok                                             1758      960/197

Cornelis de                                                Cocq                                           1744      960/149v

Dirck Arijens de                                         Cocq                                           1696      959/108

Dirk Abrahamsz de                                   Kok                                             1711      468/51

Govert                                                        Kok                                             1730      480-1/4

Govert                                                        Kok                                             1731      480-2/3

Neeltje Abrahamsdr de                              Kok                                erfl.       1711      468/51

Bonifaas Willemsz van                             Kokshoorn                     erfl.       1704      468/37v

Claas Pietersz                                           Coxhoorn                       erfl.       1762      469/99

Klaes Pieterse                                           Kockxhoorn                                1739      960/130

Daniel                                                        Kol                                              1792      962/21

Claas                                                         Konijn                                          1747      469/30v

Claas                                                         Conijn                                         1742      960/135v

Dirkje                                                         Conijn                                         1787      961/163

Elisabeth                                                    Conijn                                         1802      962/68v

Aegie Claes                                               Conijnenburg                 erfl.       1699      959/110

Claas                                                         Konijnenburg                              1747      469/31

Claas                                                         Konijnenburg                              1778      470/18v

Claas (Claasz)                                          Konijnenburg                              1743      469/8

Claas Cornelisz                                         Conijnenburg                              1758      960/202v

Claes Cornelisz                                         Konijnenburg                              1743      481/2v

Claesie Cornelis                                        Conijnenburg                 erfl.       1696      959/108v

Cornelia                                                     Conijnenburg                 erfl.       1785      961/154v

Cornelis Meesz                                         Koninenburg                               1700      468/4

Cornelis Meesz                                         Koninenburg                  erfl.       1716      468/77

Dirck Claesz                                              Conijnenburch                            1713      960/27

Dirck Claesz                                              Coonijnenburch                          1699      959/110

Jacob                                                         Conijnenburg                              1743      469/8

Jacob Claesz                                            Conijnenburch                            1699      959/110

Jacob Cornelisz                                        Konijnenburgh                            1743      481/2v

Jan                                                             Conijnenburg                              1785      961/156

Jan Claasz                                                Conijnenburg                              1758      960/202v

Jan Leendertsz                                          Conijneburgh                              1698      959/109v

Klaas                                                         Konijnenburg                 erfl.       1792      962/15

Leendert                                                    Conijnenburg                              1757      469/72v

Leendert                                                    Conijnenburg                              1744      960/146

Leendert                                                    Conijnenburg                              1757      960/187v

Leendert                                                    Conijnenburg                 erfl.       1758      960/198v

Leendert                                                    Konijnenburg                 erfl.       1759      469/81v

Leendert Meesz                                         Koninenburg                  erfl.       1700      468/4

Lenert Jacobsz                                          Conijnenburg                              1712      960/26

Neeltje                                                        Conijnenburg                              1785      961/156

Trijntie Cornelis                                         Conijnenburgh                            1707      960/15

Trijntie Cornelis                                         Conijnenburgh               erfl.       1720      960/50v

Trijntie Klaes                                              Conijnenburg                 erfl.       1713      960/26v

Trijntje Claasdr                                          Koninenburg                  erfl.       1713      468/60

Claasjen Huyberts                                     Koning                           erfl.       1742      960/133v

Cornelis                                                     Koning                                        1701      468/8

Cornelis                                                     Koning                                        1701      468/12v

Maartje                                                       Koning                                        1701      468/12v

Maritje                                                        Koning                                        1701      468/8

Arij                                                              Kooij                                            1734      480-8/3

Claas van der                                            Kooij                              erfl.       1766      961/16

Claas van der                                            Kooij                              erfl.       1766      961/17v

Arijaentie  Pieters                                      Koymans                       erfl.       1696      959/106v

Claes Gerritsz                                           Kooijman                       erfl.       1752      469/50v

Huybert Pietersz                                        Koymans                                    1696      959/106v

Jan Pietersz                                              Koyman                                      1696      959/106v

Antje                                                           Kool                               erfl.       1758      960/195v

Dirck Simonsz                                           Cool                                            1717      468/83

Dirck Symons                                            Kool                                            1717      960/35

Gerrit Dirckse                                            Kool                                            1714      960/28v

Pieter                                                         Kool                                            1736      960/114v

Pieter                                                         Kool                                            1744      960/149v

Wijntje                                                        Kool                                            1769      961/56

Wijntje                                                        Kool                               erfl.       1773      961/83

Jan van                                                      Koole                                          1782      961/127

Leendert van                                              Koolen                           erfl.       1782      961/127

Maria van                                                   Koolen                                        1782      961/127

Pieter van                                                  Koolen                                        1782      961/127

Cornelis Claasz                                         Coot                               erfl.       1755      469/67

Cornelis Claesz                                         Coot                                            1752      469/50

Biateris                                                      Koppel                           erfl.       1733      960/98

Jannetie                                                     Koppel                           erfl.       1733      960/101v

Jannetie                                                     Koppel                                        1733      960/98

Jeroen                                                        Koppel                           erfl.       1726      960/66

Jeroen                                                        Koppel                           erfl.       1726      960/67v

Maertie Leenderts                                      Coppel                           erfl.       1706      960/7

Marijtie Teunis                                           Koppel                           erfl.       1728      960/66v

Tonis                                                          Koppel                                        1726      960/66-67v

Cornelis                                                     Koppert                          erfl.       1753      960/176v

Adolf                                                           Korne                                          1762      960/228

Adolf                                                           Cornee                                        1782      961/129

Adolf                                                           Cornee                          erfl.       1784      961/152

Daniel                                                        Cornee                                        1784      961/152

Sibilla                                                         Cornee                                        1784      961/152

Hendrik                                                      Korpershoek                  erfl.       1784      961/147v

Pieter                                                         Kort                                             1748      960/155

Pieter                                                         Kort                                erfl.       1748      960/157

Dirck van                                                   Kortenhoeff                    erfl.       1727      960/69

Dirk van                                                     Kortenhoeff                                 1708      468/46v

Dirck                                                          Cortenhoeff                                 1728      960/72

Grietie Jacobs                                           Koster                            erfl.       1732      960/94

Anna                                                          Kout                                            1789      961/194

Frans                                                         Kout                                            1789      961/194v

Maria                                                          Kout                                            1789      961/194

Willem                                                       Kout                                            1789      961/196

Johannis                                                    Couwenbergh                             1793      962/26

                                                                   Couwenhoven  zie: Coe..

Jannetje van der                                        Kraan                             erfl.       1748      960/155

Arij van der                                                 Kraats                                         1792      962/19v

Jan Pietersz                                              Krijgsman                      erfl.       1792      962/19

Neeltje                                                        Krijgsman                                   1792      962/19

Pieter                                                         Krijgsman                                   1770      469/126

Pieter                                                         Krijgsman                                   1792      962/19

Pieter Jansz                                              Krijgsman                                   1792      962/19

Maria                                                          Krijnen                           erfl.       1717      468/83v

Arij                                                              Krippijn                                        1781      470/41

Claas                                                         Krippijn                                        1781      470/41

Elisabeth                                                    Crippijn                          erfl.       1781      470/41

Jacob Lievens                                           Crooneveen                   erfl.       1703      468/23-26

Jacob Lievensz                                         Krooneveen                   erfl.       1699      473-6/41v

Jacob Lievensz                                         Krooneveen                   erfl.       1699      473-7/4

Grietje Jansdr                                            Croon                            erfl.       1722      478-7/3v

Christiaan                                                  Krop                               erfl.       1781      961/115v

Annetie Aryens                                          Kruyningh                      erfl.       1712      960/25

Annetje Arijensdr                                       Kruining                         erfl.       1712      468/54

Annetje Maertensdr                                   Kruijning                                      1717      468/84

Arent Maertensz                                        Kruijning                        erfl.       1717      468/84

Ariaentje Maertensdr                                 Kruijning                                      1717      468/84

Arij Abramse                                              Kruyni(n)gh                                 1731      960/83v

Cornelis Maertensz                                   Kruijning                                      1717      468/84

Dirck Maertensz                                        Kruijning                                      1717      468/84

Pieter Maartenssen                                   Kruijning                                      1723      478-8/3

Pieter Maertensz                                       Kruijning                                      1717      468/84

Jacobus                                                     Kuleman                        erfl.      1729      960/76v

Jan Jacobsz                                              Kuyleman                      erfl.       1716      960/30

Jannetie IJsaacks                                      Kuleman                                     1716      960/30

Goris van der                                             Kust                               erfl.       1743      469/1

Hendrik van der                                         Kust                               erfl.       1745      469/22v

Leendert                                                    Kwant                                         1731      480-3/3

Josue                                                         l’Ange                                          1758      469/79

Pieter van der                                            Laak                                            1777      470/11

Willem van der                                          Laak                                            1777      470/11

Willem van der                                          Laak                               erfl.       1784      961/146v

Willem van der                                          Laak                               erfl.       1784      470/67

Willem van den                                          Laek                                            1777      961/99

Jan                                                             Laakman                                     1766      961/13v

Dirck van der                                             Laan                                            1717      468/81

Peel van der                                              Laen                                            1734      960/104v

Claes 't                                                      Lam                                            1729      960/75v

Clemens 't                                                 Lam                               erfl.       1729      960/75v

Jacob                                                         Langedam                                  1773      961/90a

Gerrit                                                          Langedijck                                  1735      960/107

Hendrik                                                      Langelaan                                   1737      480-14/2v

Hendrik                                                      Langelaan                                   1760      469/91

Johannes                                                   Langelaan                      erfl.       1805      470/115

Pieter de                                                    Langen                                        1720      478-5/3

Maria Everts                                              Langevelt                                    1723      960/60v

Cornelis                                                     Lans                              erfl.       1730      960/80v

Jan Janse                                                  Lapeer                           erfl.       1730      960/80

Pieter                                                         Laverman                                   1728      960/72

Jacobus                                                     Le Maire                                      1767      469/117v

Anna Simonsdr van der                             Lee                                erfl.       1773      961/90av

Cornelis van der                                        Lee                                erfl.       1763      469/106

Arij Finsente                                               Leevelangh                    erfl.       1738      960/128v

Johanna                                                     Leefflangh                      erfl.       1738      960/126

Maartje Jansdr                                           Leeflangh                                    1770      961/58v

Jacobus                                                     Leempoel                      erfl.       1732      960/91v

Maria de                                                     Leeuw                            erfl.       1764      961/5

Aaltje van                                                   Leeuwen                        erfl.       1764      961/8v

Aaltje van                                                   Leeuwen                                     1768      961/41

Adriana van                                                Leeuwen                        erfl.       1743      960/137

Arij van                                                       Leeuwen                        erfl.       1783      470/59v

Claasje Jacobsse van                               Leeuwen                                     1751      469/45v

Cornelis Arentsz van                                 Leeuwen                        erfl.       1714      468/70v

Cornelis van                                              Leeuwen                                     1733      960/101v

Cornelis van                                              Leeuwen                                     1792      962/19v

Cornelis van                                              Leeuwen                                     1802      962/66

Dirkje van                                                   Leeuwen                        erfl.       1784      961/145v

Elisabeth van                                             Leeuwen                                     1802      962/66

Gerrit van                                                   Leewen                                       1726      479-4/3

Hendrik van                                                Leeuwen                                     1749      469/37

Jacoba van                                                Leeuwen                        erfl.       1802      962/66

Jacobus van                                              Leeuwen                                     1747      469/31

Johan van                                                  Leeuwen                                     1802      962/66

Klaasje van                                                Leeuwen                                     1798      470/97

Klaasje van                                                Leeuwen                                     1803      470/94v

Maria van                                                   Leeuwen                                     1780      961/113

Maria van                                                   Leeuwen                        erfl.       1781      961/115

Marijte Pieters van                                     Leeuwen                        erfl.       1737      960/125

Marijtje Aryens van                                    Leeuwen                                     1725      960/63v

Marijtje van                                                 Leeuwen                                     1768      961/41

Marijtje van                                                 Leeuwen                                     1769      961/54

Pieter Jacobsz van                                    Leeuwen                                     1720      960/50

Pieter Jacobsz van                                    Leeuwen                                     1751      469/46

Pieter van                                                  Leeuwen                                     1762      960/226v

Pleuntje Pieters van                                  Leeuwen                        erfl.       1757      960/187v

Pleuntje Pieters van                                  Leeuwen                        erfl.       1757      469/72v

Pleuntje Pieters van                                  Leeuwen                                     1758      960/198v

Pleuntje van                                               Leeuwen                                     1744      960/146

Simon van                                                 Leeuwen                                     1722      478-6/7v

Simon van                                                 Leeuwen                                     1743      960/139v

Symon van                                                Leeuwen                                     1724      960/62v

Willem Jacobsz van                                  Leeuwen                        erfl.       1720      960/50

Willem van                                                 Leeuwen                                     1777      961/99

Apolonia Reijne                                          Lelijvelt                           erfl.       1752      469/50

Claas                                                         Lelivelt                           erfl.       1751      960/170v

Claas Jansz                                              Lelivelt                                         1751      960/171

Trijntje Jans                                               Lelijveld                          erfl.       1788      961/172

Trijntje Jans                                               Lelijveld                          erfl.       1789      961/188v

Dominus Paulus                                        Lemkens                       erfl.       1751      960/168v

Maria Jacoba                                             Lemkens                                     1751      960/169v

Robertus                                                    Lemkens                                     1751      960/169v

Bernardus                                                  Lengkeek                                    1784      961/143v

Anna                                                          Liefting                                        1739      481-3/2v

Jan                                                             Liefting                           erfl.       1739      481-3/2v

Annetie Cornelis                                        Liesveld                         erfl.       1729      960/78v

Sara Cornelis                                            Liesveld                                      1726      960/67

Jacob                                                         Lievaart                                       1789      961/194

Jacob                                                         Lievaart                          erfl.       1789      961/196v

Gothofreda                                                 Lloid                                            1722      478-6/3

Jacoba Clara                                             Lloid                               erfl.       1722      478-6/3v

Geertje                                                       Louwrens                                    1776      470/8v

Abraham                                                    Maas                                           1779      961/107

Agatha Petronella                                      Maas                              erfl.       1779      961/107

Dirk                                                            Maas                                           1782      961/130

Dirk Cornelisz                                            Maas                                           1782      961/117v

Pieter                                                         Maes                                           1717      960/39v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1781      470/45v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1782      961/131v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1784      961/140v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1785      961/161v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1787      961/168v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1795      962/41v

Cornelis                                                     Maaskant                                    1797      962/44

Cornelis                                                     Maaskant                                    1798      962/55

Willem                                                       Maaskant                                    1770      961/58v

Gijsbert van der                                         Maat                               erfl.       1790      962/2v

Kaatje van der                                           Maat                                            1790      962/2v

Maria Jacoba van der                                Maat                                            1790      962/2v

Trijntje                                                        Maatje                            erfl.       1802      962/73

Arij van der                                                 Mark                                            1780      961/112

Jan van der                                                Marck                                          1738      960/127

Jannetie Seybrants van der                       Marck                                          1737      960/120

Jannetie Sybrants van der                         Marck                             erfl.       1738      960/127

Trijntie Sybrants van der                           Marck                                          1738      960/127

Maartie Grabels                                         Marckenburgh               erfl.       1725      960/65

Jacob Jacobsz van der                             Marel                                           1743      469/7

Jacob Jacobsz van der                             Marel                                           1750      469/41

Jacob Roelandt van der                            Marel                              erfl.       1743      469/7

Jan Jacobsz van der                                 Marel                                           1743      469/7

Jan Jacobsz van der                                 Marel                              erfl.       1752      469/51

Jan van der                                                Marel                                           1750      469/41

Magteld Jacobsdr van der                         Marel                                           1743      469/7

Trijntje Jacobsdr van der                           Marel                              erfl.       1732      480-4/3v

Grietje van der                                           Mast                               erfl.       1766      961/14v

Grietje van der                                           Mast                               erfl.       1767      469/117

                                                                   Meel  zie: Mul (?)

Adriana van der                                         Meer                              erfl.       1702      468/19v

Alewijn van der                                          Meer                              erfl.       1783      470/60v

Anna van der                                             Meer                              erfl.       1748      469/32v

Antje van der                                              Meer                                            1769      961/45

Arij Leendertsz van der                             Meer                                            1730      960/82

Dirk Dirkssn van der                                  Meer                                            1726      479-4/3

Huijg van der                                              Meer                                            1769      961/45

Leendert van der                                       Meer                                            1755      469/64

Leendert van der                                       Meer                              erfl.       1757      469/73

Leendert van der                                       Meer                                            1761      469/93

Melsen Leendertsz vander                        Meer                                            1703      468/24v

Melten Leenderts van der                          Meer                                            1699      473-7/4

Trijntje Dircksdr van der                            Meer                              erfl.       1713      468/61

Trijntje Dirks van der                                 Meer                              erfl.       1726      479-4/3v

Willem Arienssen van der                         Meer                              erfl.       1723      478-9/3

Willem Leendertz van der                         Meer                              erfl.       1730      960/82

Willem van der                                          Meer                                            1720      478-5/6

Poulus van der                                          Meijden                                       1802      962/80v

Aaltie                                                          Meijer                                          1776      961/95

Hendrik                                                      Meijer                                          1776      961/95

Herman                                                      Meijer                                          1776      961/95

Jannetje                                                     Meijer                                          1777      961/98v

Pieter                                                         Meijers                                        1777      961/98v

Adrianus                                                    Meijs                                           1769      961/49v

Adrianus                                                    Mijs                                             1793      962/22v

Barbara                                                      Meijs                                           1793      962/24v

Barbara                                                      Mijs                                             1793      962/22v

Neeltje                                                        Mijs                                             1793      962/22v

Maijke van der                                            Meulen                                        1782      961/131v

Maijke van der                                            Meulen                                        1784      961/140

Klaas                                                         Meulevelt                                     1798      470/91

Pieter                                                         Meurs                            erfl.       1776      961/93v

Hendrina                                                    Millo                                             1805      962/86v

Baartje                                                       Molenaar                        erfl.       1769      961/45

Martijntie Cornelis                                      Moolewegh                    erfl.       1736      960/113v

Arij                                                              Moorcamp                     erfl.       1778      961/101v

Jan                                                             Mous                                           1737      960/120v

Jan Dirckz                                                 Mous                              erfl.       1702      959/123

Willem Dirckse                                          Mous                              erfl.       1732      960/85

Pieter                                                         Muijden                                       1788      961/184v

Pieter                                                         Muijden                                       1790      962/5v

Benjamin van                                             Mul                                              1780      961/111

Hendrik                                                      Mulder                            erfl.       1778      961/100

Hendrik de                                                 Munnik                                        1782      961/127

Gerrit van der                                             Nagel                                          1805      962/90

Arij Pietersz van                                        Nierop                                         1740      960/131v

Arij                                                              Nieukoop                                     1793      962/27v

Elisabeth                                                    Nieukoop                       erfl.       1793      962/27v

Jan                                                             Nieukoop                                     1793      962/27v

Lidewij                                                        Nieukoop                                     1793      962/27v

Maria                                                          Nieukoop                                     1793      962/27v

Teuntje                                                       Nieuwkoop                                  1793      962/28v

Dirk                                                            Nijkerk                                         1802      962/80

Andries van                                                Noort                                           1776      961/93

Maertje van                                                Noord                             erfl.       1782      961/130

Cornelis                                                     Noorthoek                                   1743      481/2v

Cornelis                                                     Noorthoek                                   1758      960/202v

Cornelis                                                     Noordhoek                                  1743      469/8

Jan                                                             Noorthoek                                   1781      470/40

Trijntje                                                        Noorthoek                                   1763      469/105

Trijntje                                                        Noorthoek                      erfl.       1778      470/18v

Huijg                                                           Noordtveen                                 1723      478-8/3

Catharina de                                              Normandie                     erfl.       1742      481-8/2v

Anna                                                          Olivier                            erfl.       1752      960/171v

Hendrik van                                                Ommen                         erfl.       1751      469/47

Chatarina van                                            Onnen                                         1754      960/182v

Hendrik van                                                Onnen                           erfl.       1750      960/166

Hendrik van                                                Onnen                           erfl.       1754      960/181

Henrik van                                                  Onnen                                         1754      469/62

Willem                                                       Oostenrijk                                   1769      961/47

Willem                                                       Oostenrijk                                   1770      961/65

Claas                                                         Oosterbeek                                 1782      470/57

Aert Gerritsz                                              Oosterveld                                  1713      960/27

Grietje Cornelis                                          Oosterwijk                                  1725      479-1/6v

Lourens                                                     Oosthoorn                                  1772      470/3

Engelbert                                                   Optenoort                                   1755      469/66v

Simon van                                                 Oringen                                       1794      962/32

Simon van                                                 Oringen                                       1794      470/85v

Willem van                                                 Oringe                                         1776      470/8

Christina Helena Catharina                       Osij                                erfl.       1791      962/9

Adrianus Cornelis                                      Oudorp                                       1795      962/35

Johannes                                                   Oudorp                          erfl.       1795      962/35

Apolonia                                                     Overgaauw                    olv.        1762      960/228

Apolonia                                                     Overgaauw                                 1784      961/152

Krijn                                                           Overgaauw                                 1784      961/153

Annetie Krijnen                                          Overrijnder                    erfl.       1733      960/100v

Claas Lourisz                                            Overrijnder                                  1713      468/60

Claes Lourisz                                            Overrijnder                    erfl.       1701      959/111v

Claes Lourisz                                            Overrijnder                                  1713      960/26v

Huijg Krijnen                                              Overijnder                      erfl.       1750      960/160

Huijg Krijnen                                              Overijnder                                   1751      960/161

Klaas Lourisz                                            Overrijnder                    erfl.       1700      468/7

Kornelis                                                     Overrijnder                                  1701      959/116

Leendert Cornelissen                                Overrijnder                                  1701      959/116

Leendert Cornelis                                      Overeijnder                                 1747      469/30v

Leendert Cornelisz                                    Overeijnder                                 1747      469/26

Louweris                                                    Overrijnder                                  1701      959/116

Pieter Cornelisz                                         Overrijnder                    erfl.       1717      468/79v

Claes Symonse                                         Overvliet                        erfl.       1733      960/103v

Jacob                                                         Overvliet                                     1756      960/185

Jacob                                                         Overvliet                                     1756      960/186v

Jacobus                                                     Overvliet                                     1759      960/208

Jacobus                                                     Overvliet                                     1759      469/82

Jacobus                                                     Overvliet                                     1775      961/91v

Jacobus                                                     Overvliet                                     1780      961/111

Marijtje                                                       Overvliet                        erfl.       1756      960/185

Marijtje Jacobs                                           Overvliet                                     1744      960/143

Simon                                                        Overvliet                                     1756      960/ 186v

Simon Jacobs                                           Overvliet                                     1752      960/171v

Adryaen                                                     Palensteyn                                  1702      959/119v

Claesgen Pietersdr                                   Palensteyn                    erfl.       1702      959/118

Neeltie Pieters                                           Palenstijn                       erfl.       1717      960/39v

Pieter                                                         Palenstijn                                    1727      960/68v

Chaterina van der                                      Palm                                           1792      962/17v               

Ambrosius de                                            Parceval                        erfl.       1702      468/19

Ambrosius                                                 Parcival                         erfl.       1700      468/5

Hillegonda de                                             Parceval                                     1702      468/18v

Hillegonda                                                  Parcival                                       1700      468/5

Gijsbert Adriaan                                         Patijn                             erfl.       1790      470/83

Gijsbert Adriaan                                         Patijn                             erfl.       1808      470/124

Lambertus                                                 Peijsel                                         1803      962/85

Pieter (Jansz)                                            Pel                                              1708      468/48

Leendert van der                                       Pen                                erfl.       1714      960/27v

Anna                                                          Petri                               erfl.       1780      961/109

Anna                                                          Petrij                                           1775      961/90v

Elisabeth                                                    Petrij                                           1775      961/90v

Grietje                                                        Petrij                                           1775      961/91v

Jan                                                             Petri                                            1780      961/111

Jan                                                             Petrij                                           1775      961/90v

Maria                                                          Petrij                                           1775      961/90v

Petronella                                                  Petrij                                           1768      469/119

Petronella                                                  Petrij                              erfl.       1775      961/90v

Pleun Anthonij                                            Piera                                           1802      962/64v

Pleun Anthonij                                            Piera                                           1802      962/61v

Dirkje Jansz                                               Pols                               erfl.       1695      240-23/8

Jan Joosten                                               Pols                               erfl.       1711      960/23v

Joost Jansz                                               Pols                                            1711      960/23v

Neeltje Cornelisdr                                      Poot                               erfl.       1802      962/71

Barbara van der                                         Post                               erfl.       1749      469/38

Anna                                                          Pot                                              1762      960/221

Gideon van der                                          Pot                                 erfl.       1776      961/97

Gidion van der                                           Pot                                              1787      961/168

Trijntje                                                        Potuijt                                          1763      469/102v

Arent Arissn                                               Prins                                           1726      479-3/8

Aris                                                            Prins                              erfl.       1731      480-3/3v

Aris Arissn                                                 Prins                                           1726      479-3/8

Claas Arissn                                              Prins                              erfl.       1726      479-3/8

Cornelis Sijmonsz                                     Prins                                           1696      473-2/14

Leentje Claasdr                                         Prins                              erfl.       1768      469/123v

Maartje                                                       Prins                                           1731      480-3/3

Simon                                                        Prins                                           1722      478-6/7v

Maarten                                                      Pronk                                          1784      961/141v

Jacob                                                         Quina                             erfl.       1700      468/11

Willem de                                                  Raad                              erfl.       1797      962/43

Huijbert                                                      Raaphorst                                   1782      470/49v

Arij van                                                       Raffa                              erfl.       1754      960/179v

Jacob Abrahamse van                              Raffa                                           1772      961/74v

Jannetie Pieters van                                  Raffa                                           1730      960/80

Mees Pietersz van                                     Raffe                                           1719      478-4/6

Pieter Abrahamse van                               Raffa                              erfl.       1772      961/74v

Marijtje Hendrikse                                      Ram                                            1760      469/90v

Jan van                                                      Reckelinghuijsen                        1764      961/5

Aafje van                                                    Reeuwijk                                     1798      470/91

Arij van                                                       Reeuwijk                                     1798      470/91

Ingetje van                                                 Reeuwijk                        erfl.       1798      470/91

Jan Gerritsz van                                        Reeuwijk                                     1704      468/31,32v

Maria van                                                   Reeuwijk                        erfl.       1789      961/193

Maria van                                                   Reeuwijk                                     1796      962/40

Arij                                                              Rijlaarsdam                                1783      961/133v

Arij                                                              Rijlaarsdam                   erfl.       1783      961/135v

Claas Willemsz                                         Reijlaarsdam                              1763      469/102v

Haasje                                                       Rijlaarsdam                                1805      962/86v

Leendert Claesz                                        Reylaersdam                              1706      960/8v

Leendert Klaesz                                        Reylaersdam                 erfl.       1709      960/19

Leendert Willemsz                                    Reijlaarsdam                              1762      469/97v

Pieter Ariensz                                            Rijlaarsdam                                1762      469/97v

Pieter Willemsz                                         Reijlaarsdam                 erfl.       1762      469/97

Willem Claasz                                           Reijlaarsdam                 erfl.       1763      469/102v

Angenietje van                                           Reijnegom                     erfl.       1782      961/116v

Jan Krijne                                                   Remmerswael                            1750      469/39

Gerretie de                                                 Reuw                             erfl.       1736      960/119

Cornelis de                                                Ridder                                         1719      478-3/6

Willem Aryenz                                           Ridder                            erfl.       1737      960/120

Dirk van                                                     Rijn                                erfl.       1766      469/113v

Hugh Arentsz van                                      Rijn                                erfl.       1717      468/85

Agnite van                                                  Rijnegom                                    1779      961/105v

Cornelis                                                     Rijsdijk                                        1756      960/185

Cornelis                                                     Rijswijk                          erfl.       1756      960/ 186v

Claes Leendertz                                        Robol                             erfl.       1723      960/59

Cornelis                                                     Robol                                          1705      960/4

Cornelis Cornelissn                                   Robol                             erfl.       1725      479-2/3

Cornelis Leenderse                                   Robol                                          1708      960/17v

Cornelis Leendertssn                                Robol                                          1725      479-2/3

Cornelis Pieterssn                                     Robol                             erfl.       1735      480-9/4v

Jacob Cornelisz                                        Robol                                          1696      473-2/13v

Jan Pietersz                                              Robol                             erfl.       1717      960/36

Pieter                                                         Robol                                          1725      960/64v

Pieter Pietersz                                           Robol                                          1717      960/36

Vranck Claesz                                           Robol                             erfl.       1705      960/3v

Aaltie Cornelisdr                                        Rodenburg                    ovl         1779      961/103v

Aaltje Cornelis                                           Rodenburg                                  1770      961/67

Gerret                                                        Roodenburg                  erfl.       1776      470/9v

Jaapje                                                        Roodenburg                                1771      961/70

Jaapje Jacobs                                           Roodenburg                                1759      960/205

Jacob                                                         Rodenburg                                  1737      480-14/2v

Jacobus                                                     Roodenburg                                1792      962/13

Jan                                                             Rodenburg                                  1783      961/136

Jan                                                             Roodenburg                                1784      961/144v

Jan                                                             Rodenburg                                  1783      961/134v

Leendert                                                    Roodenburg                                1777      470/16

Maarten                                                      Roodenburg                                1791      962/11

Maarten                                                      Roodenburg                                1792      962/13

Maria                                                          Rodenburg                    erfl.       1770      961/58

Paulus                                                       Rodenburg                                  1779      961/103v

Petronella                                                  Rodenburg                                  1779      470/23

Trijntje                                                        Roodenburg                  erfl.       1777      470/14v

Trijntje                                                        Rodenburg                    erfl.       1752      469/56v

Willem Cornelisz                                       Rodenburg                                  1767      469/123v

Willem Leendertsz                                    Rodenburg                    erfl.       1779      470/23

Willem Maartensz                                     Roodenburg                                1771      961/71v

Willem Maartensz                                     Rodenburg                                  1773      961/83

Leendert Pietersz                                      Roeleveen                     erfl.       1700      468/3v

Cornelis                                                     Roels                                          1720      478-5/3

Andries                                                      Roest                                          1706      468/45

Andries van                                                Roest                             erfl.       1714      468/65

Adam                                                         Rokkeveen                    erfl.       1753      469/58v

Dirck Aryensz                                            Rockeveen                    erfl.       1708      960/16

Dirk Arijensz                                              Roggeveen                    erfl.       1708      468/48

Gerit Leenderse                                         Roggeveen                                 1708      960/17v

Trijntje Gijsberts                                        Romijn                           erfl.       1770      961/65

Anna de                                                     Ronde                            erfl.       1766      961/13v

Geertje de                                                  Rooij                              olv.        1762      960/226v

Ingetje Pietersz de                                     Rooij                              erfl.       1760      469/91

Matthijs Jansz van                                     Rooij                                           1744      481/2v

Mattijs Janse van                                       Rooij                                           1744      469/18

Sara Jansdr van                                        Rooijen                          erfl.       1744      481/2v

Sara Janse van                                         Rooijen                          erfl.       1744      469/18

Wijve Leendertsdr                                     Roon                                           1717      468/84

Barent                                                        Roos                                           1737      960/124

Maria van                                                   Roosenberg                  erfl.       1791      962/8v

Johannes                                                   Rosenhaege                  erfl.       1753      960/173v

Ariaentje van de                                         Rotte                              erfl.       1703      468/23

Arijaantje Cornelis van de                          Rotte                              erfl.       1703      468/25v

Cornelis Cornelisse van de                       Rotte de  jonge              erfl.       1703      959/125

Hendrik van de                                           Rotte                                           1734      480-9/2v

Leendert van de                                         Rotte                                           1703      468/23

Leendert van de                                         Rotte                                           1703      468/25v

Maria van de                                              Rotte                                           1776      961/93v

Leendert                                                    Rutten                                         1805      962/93v

Adriana de                                                 Ruw                               erfl.       1802      962/68v

                                                                   Ruw  zie ook: Reuw (?)

Huybert van de                                          Ruyt                               erfl.       1727      960/68v

Reynier de                                                 Ruyter                                         1781      470/41

Gerrit                                                          Zaal                                             1781      470/45v

Bastiaan van der                                       Salm                              erfl.       1796      470/86

Cornelis van der                                        Salm                                           1796      470/86

Cornelis van der                                        Salm                              erfl.       1802      470/93

Dirk van der                                               Salm                              erfl.       1755      469/63v

Jan van der                                                Zalm                                            1761      469/93v

Jan van der                                                Salm                                           1755      469/64

Maria van der                                             Salm                                           1796      470/86

Maria van der                                             Salm                                           1802      470/93

Marijtje van der                                          Zalm                                            1757      469/73

Marijtje van der                                          Zalm                              erfl.       1761      469/93

Marijtje van der                                          Salm                                           1755      469/64

Trijntje van der                                           Salm                                           1796      470/86

Trijntje van der                                           Salm                                           1802      470/93

Jan van ‘t                                                   Sant                               erfl.       1759      469/87v

Josias Jacobus                                         Sas                                erfl.       1762      469/99v

Josina Maria                                              Sas                                             1762      469/99v

Sara                                                           Sas                                             1762      469/99v

Wilhelma                                                   Schas                            erfl.       1755      469/66v

Johan                                                         Schats                                        1755      469/66v

Petrus Lourentius                                      Schats                           erfl.       1713      468/64v

Andries Dircxz                                           Scheepmaker                             1698      959/109v

Arij Huygen van der                                   Scheer                                        1712      960/25v

Huigh Huigen van der                                Scheer                                        1712      960/25v

Symon Huigen van der                              Scheer                                        1712      960/25v

Dirkje van 't                                                Scheijt                                         1789      961/194

Dirkje van 't                                                Scheijt                           erfl.       1789      961/196

Dirck van ‘t                                                 Scheyt                                        1731      960/84

Robbregt Claasz                                       Schilperoort                   erfl.       1716      468/78

Robbregt Claasz                                       Schilperoort                   erfl.       1716      468/79

Leendert Joosten                                       Schinckelshoeck                        1735      960/109v

Willem Leendertz                                      Schinckelshoeck           erfl.       1735      960/109v

Jan Cornelisz                                            Schipper                                     1747      469/26

Jan Cornelisz                                            Schipper                                     1747      469/31

Jan Cornelisz                                            Schipper                        erfl.       1752      469/54

Cornelius van                                            Schoone                                     1776      470/8

Grietje                                                        Schoonevelt                                1782      961/125

Paulus                                                       Schouten                                    1780      961/111

Pieter                                                         Schouten                                    1775      961/90v

Pieter                                                         Schouten                                    1775      961/90v

Pieter Hendrikssn                                      Schouten                                    1735      480-9/4v

Pieter Pietersz                                           Schouten                       erfl.       1768      961/40

Pieter Pietersz                                           Schouten                       erfl.       1768      469/119v

Trijntje Pieters                                           Schouten                       erfl.       1759      960/208

Trijntje Pieters                                           Schouten                       erfl.       1759      469/82

Willem Nicolaas                                        Zevenhoven                                1782      961/117v

Dirk                                                            Sevenhuijsen                              1727      479-7/3v

Neeltie Dircks                                            Zevenhuysen                 erfl.       1696      959/108

Pieter                                                         Sevenhuijsen                              1727      479-7/3v

Pieter Jansz                                              Sevenhuijsen                              1716      468/78v

Pieter Jansz                                              Sevenhuysen                              1717      960/31

Jacobus                                                     Siere                                           1795      962/41v

Simon                                                        Siere                                           1772      470/5v

Simon                                                        Siere                                           1781      470/47

Simon                                                        Siere                                           1789      961/199

Simon                                                        Siere                                           1802      962/76

Gerbrand                                                   Sigmond                        erfl.       1792      962/17v

Martijntje van der                                       Zijden                                          1790      962/2v

Anthonij                                                      Sijpesteijn                                   1749      469/38

Jacobus                                                     Simmonse                                  1802      962/80v

Catharina van der                                      Sleese                                        1792      962/20v

Dirk Pieterssn van der                               Slim                                            1730      479-11/3v

Haasje Leendertsdr                                   Slim                               erfl.       1718      468/87v

Haesie                                                       Slim                               erfl.       1718      960/42v

Maartje Pietersdr                                       Slim                               erfl.       1705      468/40v

Maertie Pieters                                          Slim                               erfl.       1705      960/1

Pieter                                                         Slim                               erfl.       1770      469/126

Pieter Leendertsz                                      Slim                                            1718      960/42v

Arij Leendertsz                                          Slootweg                       erfl.       1714      468/66

Arij                                                              Slootwegh                                   1721      960/53v

Willem Maertense                                     Slootwegh                     erfl.       1708      960/18

Arij Huigen van der                                    Sman                                          1714      960/28v

Arij Huijgen van der                                    Sman                                          1730      479-11/3v

Arij van der                                                 Sman                                          1714      960/28v

Cornelis Aryensz van der                          Sman                                          1714      960/28v

Jacob Aryensz van der                              Sman                                          1714      960/28v

Neeltie Aryens van der                              Sman                             erfl.       1714      960/28v

Pieter Huygen van der                               Sman                                          1714      960/28v

Willem van der                                          Sman                                          1704      468/33v

Job van                                                      Smeerdijk                                   1782      961/131v

Job van                                                      Smeerdijk                                   1784      961/140

Willempje de                                              Smet                                           1789      961/198

Willempje van der                                      Smet                              erfl.       1782      961/119

Arij van der                                                 Smijt                                           1743      469/4v

Arij van der                                                 Smijt                                           1743      481/3v

Abraham Cornelis                                     Smit                                            1701      959/117v

Cornelis Aryensz                                       Smit                                            1706      960/11v

David                                                         Smit                                            1776      961/95

Kornelis Kornelisse                                   Smit                                            1701      959/ 117v

Maertie Cornelis                                        Smit                               erfl.       1706      960/11v

Grietje                                                        Sneijders                                    1781      961/115v

Grietje                                                        Snijders                         erfl.       1787      961/170

Roelant                                                      Sondervan                                  1728      960/74v

Geertje Laurens                                         Sonnevelt                      erfl.       1763      469/107

Geertje Louwrens                                      Zonnevelt                                    1776      470/7

Dirckje Aryens                                           Sootjevis                        erfl.       1719      960/43v

Aaltje van der                                             Speek                                         1793      962/22v

Maria van der                                             Speek                            erfl.       1759      960/206

Maria van der                                             Speek                                         1793      962/22v

Ariaentie Cornelis                                      Speelkoorde                               1710      960/20v

Aryaentie Cornelis                                     Speelkoorde                  erfl.       1729      960/76

 Jan Arienssn                                             Speer                                          1730      479-11/4

Jan Arijenssen                                           Speer                             erfl.       1722      478-6/5

Aaltje Pieters van der                                Spek                                           1769      961/49v

Annetie van der                                          Spek                              erfl.       1783      961/133

Annetie van der                                          Spek                                           1783      961/136

Hendrik van der                                         Specq                                         1750      469/39

Jacob                                                         Speck                            erfl.       1731      960/84

Jan Hendriksz van der                               Specq                                         1750      469/39

Jannetje Pieters van der                            Spek                              erfl.       1769      961/49v

Leuntje Hendriksz van der                         Specq                                         1750      469/39

Lourens van der                                        Spek                                           1772      470/2v

Paulus van der                                          Spek                                           1783      961/134v

Paulus van der                                          Spek                                           1783      961/136v

Gerrit                                                          Spijkerman                                 1766      961/13v

Cornelis                                                     Sprong                           erfl.       1706      468/45

Maria                                                          Stam                                           1763      469/106

Antie Tymons                                            Starreveld                      erfl.       1738      960/128

Arij Arijensz                                                Sterrevelt                                    1702      959/118

Arij Arijenz                                                  Sterrevelt                       erfl.       1701      959/116v

Arij Cornelysse                                          Stervelt                                       1701      959/117v

Cornelia Dirksdr                                        Starrevelt                                   1777      961/98v

Cornelis                                                     Starrevelt                                    1772      961/82

Cornelis                                                     Starrevelt                                    1779      961/106

Cornelis                                                     Starrevelt                                    1782      961/117

Cornelis Ariensz                                        Starrevelt                       erfl.       1760      960/215

Cornelis Ariensz                                        Starrevelt                       erfl.       1761      469/95

Cornelis Aryensz                                       Starreveld                                   1737      960/120v

Dirk                                                            Starrevelt                                    1777      961/98v

Dirk                                                            Starrevelt                                    1778      470/21v

Grietie Vrancken                                        Sterrevelt                       erfl.       1712      960/24v

Grietje Frankendr                                       Starrenveld                    erfl.       1712      468/53v

Maria                                                          Starrevelt                       erfl.       1777      961/98v

Maria                                                          Starrevelt                       erfl.       1778      470/21v

Maria Ariensdr                                           Starrevelt                       erfl.       1761      469/95v

Marija Ariensz                                            Starrevelt                       erfl.       1761      960/218

Neeltie Vrancken                                       Sterrevelt                                    1712      960/24v

Timon Ariensz                                           Starrevelt                                    1761      960/218

Hendrik van                                                Steijlingen                                   1794      962/29v

Hendrik van                                                Steijlingen                                   1794      470/85

Jan Bernard van                                        Steinen                                       1754      960/182v

Alexander Gozewijn de                              Stevelin                                       1764      961/7

Abraham                                                    Stifferij                                         1754      469/62v

Abraham                                                    Stiffrij                                           1730      479-12/3

Abraham                                                    Stiffrij                             erfl.       1739      481-1/2v

Pieternella                                                  Stiffrij                                           1753      960/173v

Arij Meesen                                                Stompwijck                                 1712      960/24v

Claasje                                                      Stompwijk                      erfl.       1785      470/74

Clasina                                                      Stompwijk                                   1777      470/16v

Leendert Cornelisz                                    Stompwijck                                 1706      960/10v

Helena van                                                 Stralen                           erfl.       1765      961/10

Klaes Claesz van                                      Straaten                                      1739      960/130

Claas Claasz van                                      Straten                                        1717      468/84

Pieter                                                         Streefkerk                                   1806      470/119v

Matje                                                          Suijker                                         1791      962/10

Matje                                                          Suijker                           erfl.       1792      962/13

Pieter van                                                  Zuijlen                                         1768      469/123v

Symon Antonisse van                               Suylen                                         1717      960/40v

Alida Charlotta van                                    Zwanenburg                  erfl.       1764      961/7

Court Jan van                                            Swansbel                                    1700      468/5

Court Jan van                                            Swansbel                                    1702      468/18v

Leendert                                                    Swemkoop                                 1738      960/126

Leendert                                                    Swemkoop                                 1738      960/128v

Jacobus van                                              Swieten                         erfl.       1711      468/52

Jannetie van                                              Swieten                                       1726      960/66

Jannetie van                                              Swieten                                       1728      960/66v

Jannetie van                                              Swieten                                       1726      960/67v

Marija Cecilia van                                      Swieten                         erfl.       1701      468/17

Crijntie Joris van der                                  Tas                                erfl.       1719      478-4/8v

Joris Leendertsz  van den                         Tas                                             1696      959/108

Leendert Jorisse van der                           Tas                                erfl.       1728      960/73

Abraham Cornelis van                               Teijlingen                                    1798      962/55

Johannes Cornelis van                              Teijlingen                                    1766      961/18

Johannis Cornelis van                               Teijlingen                                    1785      961/161v

Theodorus van                                          Theijlingen                                  1728      479-9/4

Bernardus                                                  Tigurinus                       erfl.       1720      478-5/3v

Jan du                                                        Tillieu                             erfl.       1758      469/74

Jan du                                                        Tillieu                             erfl.       1758      960/194v

Cornelis van der                                        Togt                                            1781      470/40

Cornelis van der                                        Togt                                            1785      961/156

Cornelis van der                                        Togt                                            1792      962/16v

Cornelis van der                                        Togt                                            1798      470/91

Jacob van der                                            Togt                               erfl.       1745      469/24

Pieter van                                                  Tol                                               1709      960/18v

Cornelis van der                                        Touw                                           1802      962/71

Jan van der                                                Touw                                           1802      962/71

Cornelis                                                     Trapper                                       1720      960/50v

Willem Harmensz van                               Tripolen                         erfl.       1750      469/38v

Margareta                                                  Tuijl                                             1776      961/95

Margareta                                                  Tulp                               erfl.       1780      961/111v

Immetje Jacobsdr                                      Uijtte Krom                                  1697      473-3/2v

Klaas Jacobsz                                           Uijtte Krom                                  1697      473-3/2v

Neeltie Jacobs                                           Uyttenbroeck                 erfl.       1712      960/26

Gerrit Janssn van der                                Vaart                                           1725      479-1/7

Frank van der                                            Vaert                                           1751      469/49

Pieter van der                                            Valck                                           1704      468/37v

Hendrick                                                    Valckestijn                                  1727      960/69

Claas Leendertse                                      Valckoogh                                   1712      960/25v

Jacob Meesz                                             Valkenburg                    erfl.       1709      468/49

Jan                                                             Valkenburg                                  1759      960/212

Johannes                                                   Valkenburg                                  1802      962/59

Johannes                                                   Valkenburg                    erfl.       1802      962/63

Pleuntje                                                      Valkenburg                                  1781      470/37

Pleuntje                                                      Valkenburg                    erfl.       1782      470/53

Jacob                                                         Vallard                                         1758      469/79

Arent van                                                   Veen                                           1725      479-1/4

Leenderts Huijbertsz van                          Veen                                           1709      468/49v

Ariaentie Willems van der                         Veer                                            1714      960/29v

Maritie Willems van der                             Veer                               erfl.       1714      960/29v

Arie van der                                               Velden                           erfl.       1766      961/11v

Aris van der                                               Velden                                         1762      960/230

Jan van der                                                Velden                                         1766      961/11v

Willem van der                                          Velden                                         1766      961/12

Willem van der                                          Velde                                           1756      960/185

Willem van der                                          Velde                                           1756      960/185

I.P.                                                             Velingius                        erfl.       1776      961/98

Gerrit van                                                   Velsen                                         1702      468/19

Jacob van                                                  Velzen                           erfl.       1760      469/88v

Lidewij van                                                 Velsen                                         1733      960/97

Lidewij van                                                 Velzen                           erfl.       1742      960/135

Melte van                                                   Velsen                                         1701      959/116

Cornelis van der                                        Ven                                erfl.       1735      480-9/6

Cornelis van der                                        Ven                                             1756      469/67

Maertie Krijne van der                                Vennep                          erfl.       1736      960/110v

Ariaantje                                                     Vergeer                                       1766      469/113v

Ariaantje                                                     Vergeer                          erfl.       1770      469/125

Cornelis                                                     Verhagen                       erfl.       1712      468/54v

Jan Heindrikz                                             Verheul                          erfl.       1720      478-4/13v

Leendert                                                    Verhoeff                                      1711      960/24

Neeltie Leenderts                                      Verhoeff                         erfl.       1711      960/24

Arij                                                              Verhoog                                      1742      960/135

Arij Arijens                                                  Verhoog                         erfl.       1733      960/97

Gijsbert Janz                                             Verhoog                         erfl.       1710      960/20v

Gijsbert                                                      Verhoorn                        erfl.       1722      960/57

Hilletje                                                        Verhoorn                        erfl.       1751      469/48v

Ariaentje                                                     Verkade                                      1753      960/176v

Jannetje                                                     Verkade                         erfl.       1790      962/5v

Marijtje                                                       Verkade                         erfl.       1764      469/110v

Neeltje                                                        Verkade                                      1784      961/147v

Neeltje                                                        Verkade                         erfl.       1802      962/76

Alida                                                           Vermeulen                                  1718      468/89v

IJsak                                                          Vermeulen                     erfl.       1744      960/143

Matheus                                                     Vermole                         erfl.       1695      959/106

Jannetje                                                     Verpijn                           erfl.       1759      960/213

Ariaantje Claas                                          Verzijden                                     1743      469/5,6v

Ariaantje Claas                                          Verzijden                       erfl.       1743      481/3v

Ariaantje Claasdr                                       Verzijden                       erfl.       1743      469/4

Aryaentie Leenderts                                  Versijde                         erfl.       1717      960/33v

Claas                                                         Verzijden                       erfl.       1743      469/5

Claas                                                         Verzijden                                     1743      469/6v

Claas                                                         Verzijden                                     1743      481/6v

Claas Claassen                                         Versijden                                     1722      478-7/3

Claes                                                         Versijden                                     1705      960/4

Claes                                                         Versijden                                     1709      960/20

Cornelis Claasz                                         Verzijden                                     1743      469/5

Cornelis Claasz                                         Verzijden                       erfl.       1743      481/6v

Maarten Leendersz                                   Verzijden                                     1743      469/5

Maarten Leendertse                                  Verzijden                       erfl.       1743      469/6v

Maarten Leendertsz                                  Verzijden                                     1743      481/6v

Maartje Claas                                            Verzijden                                     1743      469/5

Marijtje Jacobsz                                         Verzijden                                     1753      469/58v

Michiel                                                        Versijden                                     1789      961/194v

Aart                                                            Verweij                                        1757      469/72

Antonia Maria                                             Verweij                           erfl.       1767      469/117v

Cornelis                                                     Vink                                erfl.       1751      469/48

Jan                                                             Vink                                             1756      469/70

Lijsbet Aryens                                            Vis                                               1729      960/79

Ariaantje Jacobusdr                                   Visser                            erfl.       1782      961/128v

Arij Gerritsz                                                Visser                                         1706      960/12

Arij Huijge                                                   Visser                                         1771      961/71v

Arij Huyge                                                  Visser                                         1748      960/154v

Arij Huyge                                                  Visser                                         1748      960/157v