Aanwijzingen voor het gebruik

 

In deel 1 is de tekst van de oorspronkelijke doopinschrijvingen opgenomen, afkomstig uit de volgende bronnen:

 

ZTM05             hervormde dopen Zoetermeer-Zegwaart             1651-1694

ZTM16             remonstrantse dopen Zoetermeer-Zegwaart       1670-1672, 1675, 1685-1694

ZTM18             katholieke dopen Zoetermeer-Zegwaart               1685-1692

STW01           katholieke dopen Stompwijk                                 1658-1694

 

De Stompwijkse katholieke dopen zijn opgenomen, aangezien Zoetermeer en Zegwaart tot 1685 tot de parochie Stompwijk behoorden.

 

De volgende delen bevatten indexen op namen:

 

2.         namen van de vaders

3.         namen van de moeders

4.         namen van de doopgetuigen

5.         voornamen van de kinderen

 

 

Over de volledigheid van de bronnen valt het volgende op te merken:

 

Het hervormde doopboek ziet er redelijk volledig uit, zij het dat de registratie rond 1664-1667 erg rommelig is en wellicht bladzijden ontbreken. Het remonstrantse doopboek is heel slecht bijgehouden. Dopen van voor 1670 ontbreken geheel, terwijl hier toen al een grote remonstrantse kerk was. Daarna is het enkele jaren bijgehouden maar pas vanaf eind 1688 is enige regelmaat te ontdekken. De katholieke dopen zijn vanaf 1658 waarschijnlijk voor het overgrote deel gedekt door het Stompwijkse boek en vanaf 1685 ook door het Zoetermeerse.


08-01-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Gerrit Ariaensen

g: Leendert Janssen, Maertje Jansse, Maertje Ariaens

 

21-01-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Diric, v: Willem Bastiaenen

g: Trijntje Cornelis

 

28-01-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Lauris, v: Joost Hendricsen

g: Laurus Pieterse, Jan Louwerse, Aeltje Louwe

 

28-01-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Gisbertus, v: Willem van den Hoven (mr)

g: Martinus van den Hoven, Anna van der Meer, Elisabet van den Hoven

 

11-02-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Cornelis Claessen

g: Andries Janssen Coster, Martijntje Claesse

 

11-02-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Laurentius, v: Jan Cornelissen

g: Lijsbeth Lauwen

 

11-02-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, van 't Verlaet

Cornelis, v: Arij Cornelissen

g: Pieter Cornelis, Zijtje Pieters

 

19-02-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Geertruijtje, v: Abram Abramse

g: Jan Jacobsen

 

01-04-1651 Zoetermeer ZTM05

Moses, v:

g: Pieter Claessen Koedijck, Neeltje Jansse

 

10-04-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Leendert Cornelissen

g: Cornelis Pietersen, Diric Cornelissen, Lijsbeth Willems

 

15-04-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, van 't Verlaat

Maertje, v: Pieter Ariaensen

g: Cornelis Cornelissen, Neeltje Cornelis, Crijntje Ariaens

 

15-04-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arijs, v: Paulus Arentsen

g: Mattijs Arentsen, Zijtje Arents

 

22-04-1651 Zoetermeer ZTM05

Arend, v: Leendert Arentse

g: Laurus Arentsen, Diric Willemse, Aechje Pieters

 

22-04-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leendert, v: Cornelis Leendertse

g: Maerten Arentsen, Claesje Leenderts

 

 

22-04-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Jacob Pieterse Goose (?)

g: Cornelis Claessen, Aeltje Claes, Martijntje Claes

 

30-04-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Neeltje noch te Bleiswijk gedoopt, v: Jan Maertensen

g: Cornelis Maertense, Martijntje Jans, Pietertje Maertens

 

15-05-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Simon, v: Teunis Leendertsen

g: Huijge Simons, Neeltje Martens

 

15-05-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leendert, v: Aldert Simonsen

g: Arij Simonsen, Geertje Claes

 

15-05-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Samuel, v: Pieter Arentsen

g: Ariaentje Ariaenen

 

15-05-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Dirick Cornelissen

g: Cornelis Pietersen, Arij Dingenaersen, Lijsbet Jans

 

18-05-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Ariaentje, v: Marten Cornelissen Harthout

g: Aldert Diricksen, Maertje Leenderts

 

04-06-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Neeltje, v: Michiel Gillissen

g: Gilles Lambrechtse, Ariaentje Ariaens

 

15-06-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Joris Leendertse

g: Willem Janssen, Maertje Ingen

 

16-06-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, 't Verlaat

Pieter, v: Pieter Cornelissen

g: Jacob Pieterssen, Ariaentje Cornelis

 

25-06-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Nicolaes, v: Cornelis van Rijn

g: Antonette Claes

 

09-07-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Geertje, v: Huijgh Janssen

g: Wentje Gerrits

 

30-07-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jacob, v: Claes Jacobsen

g: Willem Jacobsen, Maertje Dirics, Pietertje Pietersen

 

20-08-1651 Zoetermeer ZTM05

Maartje, v: Willem Sijmonse

g: Cornelis Aryense Berckelaar, Geertje Dignaers

 

 

20-08-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Groeneweg

Neeltje, v: Arien Ariensz

g: Jan Huisman

 

26-08-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Samuel, v: Diric Hendrixe Stegeman

g: Arij Cornelissen, Neeltje Leenderts

 

26-08-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Barbar, v: Pieter Pietersen van Swaluwe

g: Pieter Arentsen, Aeltje Jans

 

12-09-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Lijsbet, v: Arij Diricsen

g: Ariaentje Diricks

 

12-09-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jan, v: Claes Pauwelsen

g: Claes Janssen Swack, Magdaleentje Claes

 

30-09-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Leendert, v: Pieter Jacobsen Colster

g: Neeltje Garils

 

14-10-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Joost Arentsen Berckelaer

g: Claes Huijgen, Trijntje Dingenaers, Annetje Joris

 

14-10-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marijken, v: Pieter Slechte beroep: Barbier

g: Jacob Willemse van Duyfloo, Jacomijna Colemans, Maria van der Burg

 

15-10-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jopje, v: Claes Cornelissen Vos

g: Claes Huijgen, Claesje Joppe

 

22-10-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk

Grietje, v: Jacob Jacobsen

g: Annetje Pieters

 

28-10-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pietertje, v: Jan Claessen

g: Arijaen Willemsen, Lijsbet Aerts

 

04-11-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jan, v: Leendert Pietersen

g: Pieter Pietersen, Neeltje Jans

 

04-11-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Leendert Pietersen

g: Jan Janssen, Maertje Jans

 

11-11-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Leendert Willemsen

g: Douwe Heugensen, Abram Fransen, Maertje Huijgen

 

 

12-11-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Gerrit, v: Arij Dingenaer

g: Joost Dingenaers, Trijntje Dingenaers

 

14-11-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Aeltje, v: Arij Hendricksen

g: Cornelis Cornelissen, Maertje Cornelissen

 

22-11-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Claes Bastiaenen

g: Claes Janssen, Aeltje Cornelis

 

02-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Neeltje, v: Leendert Cornelissen

g: Claes Cornelissen, Grietje Cornelis, Maertje Arents

 

06-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Diricjen, v: Denijs Denijssen

 

17-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Claes, v: Crijn Diricsen

g: Pieter Diricsen, Cornelis Leenderts, Neeltje Cornelis

 

20-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Pieter Janssen Robol

g: Cornelis Janssen Marck, Neeltje Jans

 

20-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Pieter Diricsen

g: Wolphert Cornelisse van Leeuwen, Claes Cornelissen, Annetje Dirics

 

20-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cors, v: Jan Janssen

g: Cors Janssen, Michiel Janssen, Crijntje Corsen

 

25-12-1651 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Claes Janssen

g: Maertje Jans

 

10-01-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Bregje, v: Simon Cornelissen

g: Abram Diricksen

 

03-02-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Aeltje, v: Leendert Dingenaersz

g: Jan Arentsen, Immetje Arents, Leentje Dingenaers

 

17-02-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ariaentje, v: Cornelis Ariaensen Berckelaer

g: Cornelis Gerritsen, Arientje Abramsen

 

18-02-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Claes, v: Leendert Cornelissen

g: Diric Cornelissen, Ariaentje Vergilst

 

 

 

25-02-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Cornelis Francken

g: Gerrit Cornelissen Stompwijck, Aefje Ariaens

 

09-03-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arij, v: Cornelis Diricksen Brouwer

g: Pieter Diricsen, Trijntje Willems

 

15-03-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jacob Chiel, v: Jacob Chiel

g: Jacob Diricsen, Maertje Claes

 

16-03-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Heijltje, v: Jan Cornelissen van der Waal

g: Neeltje Jacobs

 

07-04-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Mariken, v: Pieter Arentsen van der Ende

g: Wolphert Cornelissen van Leeuwen, Neeltje Cornelissen van Leeuwen

 

21-04-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leendert, v: Crijn Leendertsen

g: Leendert Crijnen, Jan Leendertsen, Annetje Leenderts

 

28-04-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Cornelis Pietersen

g: Leendert Pietersen, Crijntje Joris

 

04-05-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Neeltje, v: Pieter Diricsen

g: Jacob Diricsen, Maertje Dirics

 

05-05-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Gerrit Jansen van Groeningen

g: Lijsbet Louwen

 

12-05-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Cornelis Meessen

g: Maerten Meessen, Lijsbet Simons

 

18-05-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Geertje, v: Arij Huijgen

g: Aluwijn Huijgen, Angenietje Simons, Aeltje Cornelis

 

02-06-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk

Jan, v: Cornelis Corsen

g: Cornelis Abramsz, Maertje Barens

 

28-06-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leentje, v: Arij Willemsen

g: Jacob Davidsen, Maertje Joosten, Maertje Claes

 

29-06-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Lijsbet, v: Willem Leendertsen Coninck

g: Aeltje Hillebrants

 

 

13-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jacob, v: Jacob Janssen Robol

g: Hendric Jacobsen, Wentje Claes

 

14-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Willem, v: Claes Willemsen

g: Pleuntje Willems

 

14-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Magdaleentje, v: Inge Janssen

g: Gijsbert Hendrixsen, Claertje Aluwijns

 

19-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Leendert, v: Jan Arentsen Sterrenborch

g: Hendric Arents Kerckhoven, Teuntje Crijnen

 

21-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ariaentje, v: Leendert Cornelissen

g: Maertjen Arens, Trijntje Claes

 

27-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Laurus, v: Pieter Laurussen

g: Laurus Pietersen, Joost Hendrixen, Maertje Claes

 

28-07-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Pieter Pietersen

g: Arijs Pietersen, Pleuntje Pieters, ,

 

07-08-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Marten Cornelissen Berckelaer

g: Vranck Velleman Mr., Barbertje Berckel

 

14-08-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Francois Celis

 

24-08-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jan, v: Job Janssen

g: Pleuntje Cornelis

 

25-08-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Willem, v: Cornelis Willemsz

g: Lijsbet Aers, Grietje

 

28-08-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Cornelis van Leeuwen

g: Marcus Davidsen, Lijsbet Marcus

 

01-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Annetje, v: Jacob Willemsz van Linschoten

g: Lambert Willemsz, Neeltje Pieters

 

01-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Willem, v: Jan Cornelissen

g: Arij Cornelissen, Leentje Pieters

 

 

 

21-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Gerrit, v: Leendert Meessen

g: Arent Cornelisse Pijnacker, Diric Willemsen, Ariaentje Cornelissen

 

22-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Abram Joosten

g: Annetje Joosten

 

25-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jan, v: Aris Janssen

g: Jan Arentsen Cebel, Nelletje Joris

 

29-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pleuntje, v: Cornelis Dingenaersz

 

29-09-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Simon Arentsen Cebel

g: Maertje Cornelis

 

12-10-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Annetje, v: Jan Pietersen van der Seijs

g: Arij Diricsen, Wijve Cornelis

 

12-10-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arij, v: Claes Diricsen

g: Leendert Crijnen, Neeltje Jans

 

12-10-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Aelbrecht Janssen Coot

g: Leendert Melten, Maartje Claes

 

16-10-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arij, v: Willem Janssen van Deventer

g: Teuntje Cornelis, Hendric Arentsen Kerckhoven

 

19-10-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertsche Verlaet

Cornelis, v: Pieter Janssen

g: Ariaen Ariaensen, Pieter Cornelissen, Leentje Pieters

 

23-10-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelia, v: Jacob Leendertsz Schilder

g: Leendert Pietersen, Neeltje Leenderts, Claesje Jacobs

 

03-11-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuizen

Andries, v: Andries Tijller

g: Jacob Schijl, Lijsbet Andries

 

03-11-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Gelderswoude/ Zegwaart, Slootwech

Abraham, v: Andries Janssen

g: Maertje Jans

 

03-11-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertsche Verlaet

Arij, v: Huijbert Claessen

g: Jan Floren, Jaepje Floren

 

 

 

04-11-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Innetje, v: Jan Arentsen

g: Simon Arentsen, Pleuntje Hendrix

 

23-11-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Gerrit, v: Israel Jacobsz Verrel

g: Simon Jacobsz, Betje Daniels

 

30-11-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Aechje, v: Leenardt Inghensz de Bloom

g: Jacobus van Leeuwen, Wijve Pieters

 

07-12-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arij, v: Leendert Dingenaersz

g: Jan Arentsen, Immetje Arents

 

20-12-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk

Magteltje, v: Jan Koolen

g: Jannetje Jans, Barbar Claes

 

20-12-1652 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk

Maertje, v: Jan Koolen

g: Barbar Claes, Jannetje Jans

 

25-12-1652 Berkel BERRK, wpl: Zoetermeer

Maria, v: Willem Pieterse

m: Annitge Simons

g: [maertgen Adriaensdr. Van Witsenburg] Schoutinne van Segwaert

 

07-01-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Joostje, v: Joost Hendrixen

g: Diric Diricsen, Trijntje Dirics

 

18-01-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Hendricje, v: Jan Cornelissen

g: Pieter Gerritsen, Ariaentje Gerrits

 

05-02-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Pieter, v: Cornelis Janssen Spitt

m: Lijsbet Cornelisse

g: Maertje Jans, Leendert Pietersen

 

05-02-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Cornelis Janssen Spitt

m: Lijsbet Cornelisse

g: Leendert Pietersen, Maertje Jans

 

19-02-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuizen

Maertje, v: Jan Jillissen

g: Michiel Jillissen, Maertje Jilles, Annetje Arents

 

26-02-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Hendric, v: Gijsbrecht Hendricsen

g: Inge Janssen, Jacob Janssen, Margrietje Jans

 

 

 

30-03-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Claes Janssen

g: Jan Cornelissen, Cornelis Jeremias, Trijntje Jans

 

06-04-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaerdtsche Verlaet

Trijntje, v: Arij Janssen

g: Neeltje Keet

 

19-04-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Sijmon, v: Diric Simonsen

g: Barbara Leijendeckers

 

19-04-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Claes, v: Carijl Abramsen

g: Jannetje Abrams, Jacomeintje Abrams

 

19-04-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maritje, v: Aelbrecht Borgerssen

 

10-05-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelia, v: Cornelis Cornelissen

g: Trijntje Cornelis, Gerrit Cornelissen

 

17-05-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Johannes, v: Arent Janssen van Huijsen

g: Maertje Arents

 

25-05-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Samuel, v: Arij Claessen Ruckeveen

 

02-06-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Diric Diricsen Bovenwaeter

g: Simon Jacobsen, Nelletje Claes

 

15-06-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Jacob Pietersen

g: Maertje Pieters

 

22-06-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Heijltje, v: Jan Cornelisse van der Waell

g: Lijsbet Lauwen

 

25-06-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maria, v: Willem van den Hoven (mr)

g: Gijsbrecht Barentsen Aerdenburch, Margeriet Martens van den Hoven, Anna van der Meer

 

25-06-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuisen

Jesajas, v: Jacob Danielsen

g: Annetje Daniels

 

09-07-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Pauwels Arentsen

g: Cornelis Arentsen, Magteltje Claes

 

23-07-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Claes, v: Diric Fredrixsen

g: Frederic Diricsen, Weentje Claes

 

23-07-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Arij Willemsen

g: Trijntje Willems

 

13-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arij, v: Jacob Arentsen

g: Jan Claessen

 

17-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Claes Pauwelsen

g: Claes Janssen Swack, Aeltje Arens

 

24-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Elbert, v: Cornelis Cornelissen

g: Ariaentje Elbers

 

24-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk

Barbar, v:

m: Beaterix Engen

g: Diewertje Engen

 

24-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Cornelis Pietersen

g: Pieter Pietersen, Nelletje Joris

 

24-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arij, v: Claes Janssen Leeuwen

g: Ariaentje Jans

 

31-08-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Annetje, v: Crijn Janssen

g: Claesje Cornelis

 

31-08-1653 Zoetermeer ZTM05

Aelbrecht, v: Aelbrecht Abramsen Cootwyck

g: Aert Pleunen van Oort, Ariaentje Vergilst

 

06-09-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Simon Jacobsen

g: Cornelis Diricksen, Neeltje Adriaens

 

24-09-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Johannes, v: Cornelis Pietersen

g: Pieter Pietersen, Maertje Jans

 

28-09-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Gerrit, v: Willem Simonsz

g: Leendert Dingenaers, Leentje Dingenaers

 

08-10-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Berkel

Cornelis, v: Diric Cornelisz

g: Jannetje Cornelis

 

02-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelia, v: Cornelis van Leeuwen

g: Maertje Teunis Potter

 

08-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leendert, v: Cornelis Bastiaensen

g: Claes Jansen, Lijsbete Mees

 

08-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Diric, v: Pieter Diricsen

g: Cornelis Diricsen, Aefje Dirics

 

12-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Arij Hendrixsen

g: Hendric Jacobsen, Geertje Hendrix

 

19-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Ariaentje, v: Willem Bastiaensen

g: Leendert Cornelissen, Trijntje Cornelis, Neeltje Bastiaens

 

29-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Cornelis Samuelsz de Cock

g: Chiel Jillissen, Maertje Gillis, Maertje Samuels

 

29-11-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Zijtje, v: Inge Claessen

g: Pieter Claessen, Pleuntje Arents

 

13-12-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ariaentje, v: Michiel Gillissen

g: Diric van de Block, Jannitje Dirics, Ariaentje Jans

 

15-12-1653 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Aeltje, v: Cornelis Arentsen Berckelaer

g: Mees Dingenaers, Leentje Dingenaers

 

04-01-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Aeltje, v: Cornelis Hendrixen

g: Cornelis Cornelissen, Pleuntje Hendrix

 

14-01-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Simon Janssen

g: Diric Janssen, Jan Aelbrechtsen, Martijntje Lubberts

 

18-01-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Cornelis Diricsen

g: Diric Diricsz, Geertje Dirics

 

31-01-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Johannes, v: Leendert Ingensen Bloom

g: Diric van Leeuwen, Jacobus van Leeuwen, Anna van Leeuwen, Wijve Pieters

 

01-02-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Dominicus, v: Cornelis Doesen Secretaris van Zoetermeer

g: Adriaen van Swieten, Maria Lodensteijn, Sara Doessen

 

04-02-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Diricje, v: Arij Dingenaer

g: Jacob Willemsen, Jatrix Dirics

 

10-02-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leendert, v: Cornelis Claessen Robol

g: Cornelis Cornelissen, Faitje Dirics

 

11-02-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Diric, v: Diric Cornelissen

 

28-02-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Annetje, tot haer jaeren gecomen zijnde is naer gedaene belijdenisse gedoopt,

v: Arij  Pouwelsen tegenwoordig noch vermist zijnde

 

07-03-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ariaentje, v: Jacob Pieterse Hoofje

g: Grietje Sanders

 

07-03-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Willem, v: Jan Janssen

g: Willem Janssen, Geertje Corss

 

14-03-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertse Verlaet

Cornelis, v: Pieter Cornelissen

g: Maertje Cornelis

 

15-03-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Marijtje, v: Pieter Arentsen van der Ende

g: Wolfert Cornelisz van Leeuwen, Ariaentje Ariaens, Maertje Ariaens

 

01-04-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Inge Janssen

g: Maerten Janssen, Maricken Cornelis, Claertje Alewijns

 

04-04-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Diric, v: Frederic Dirixen

g: Pieter Dirixen, Aechje Hendrix

 

19-04-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Pieter Jansen Robol

g: Jan Janssen, Grietje Cornelis

 

06-05-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arij, v: Claes Janssen Swack

g: Leentje Dingenaers

 

10-05-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marijtje, v: Crijn Leendertsen

g: Neeltje Jans

 

17-05-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Diric, v: Simon Cornelissen

g: Neeltje Pieters

 

13-06-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Cornelis Meesen

g: Jacob Leendertsen Schilder, Neeltje Leenderts Schilder

 

 

 

14-06-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Claes, v: Jan Claessen

g: Aelbrecht Janssen, Jan Aertsen, Lijsbeth Aerts

 

14-06-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Huijgh Janssen

g: Arij Janssen, Nelletje Joris

 

28-06-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Arijs Janssen

g: Cornelis Gijsen, Trijntje Joris, Nelletje Joris

 

01-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Francois Celis

 

01-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertje, v: Paulus Arentsen

g: Cornelis Arentsen, Machteltje Claes

 

01-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Willem, v: Claes Willemsen

g: Cornelis Willemsen

 

01-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Aechje, v: Jacob Arentsen

g: Cornelis Janssen

 

09-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Antonette, v: Pieter Pietersen

m: Aeltje Cornelis

g: Pieter Adriaensen van der Ende, Antonette Claes

 

15-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Pieter Louwen

g: Arij Pietersen, Maertje Jans

 

16-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Hilletjen, v: Jan Cornelissen

g: Claes Vrancken, Annetje Joosten

 

22-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Grietjen, v: Diric Hendrixen Stegeman

g: Arij Cruijningh, Elsjen Hendrics

 

29-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Geertje, v: Jan Cornelissen van der Wael

g: Lijsbet Louwen

 

29-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaerdtsche Verlaeten

Cornelis, v: Hubert Janssen

 

30-08-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Diric, v: Leendert Meessen

g: Mees Leendertsen, Leendert Willemsen, Nelletje Dirics

 

 

 

06-09-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pleuntje, v: Carel Janssen

g: Jacob Janssen, Lidewijtje Leenderts

 

12-09-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, op de Molewech

Jaepje, v: Jan Pietersen

g: Simon Jacobsen, Maertje Pieters

 

26-09-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Leendert Ariaensen

g: Diric Ariaensen, Maertje Leenderts, Ariaentje Ariaens

 

04-10-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuijsen

Cornelis, v: Pieter Diricsen

g: Annetje Dirics

 

10-10-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertsche Verlaet

Neeltje, v: Arij Janssen

 

11-10-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertsche Verlaet

Jaepje, v: Pieter Janssen

g: Jan Carijlsen, Lijsbet Cornelis

 

25-10-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Stompwijk

Annetje, v: Cornelis Vrancken

g: Claes Janssen Swack, Trijntje Claes

 

14-11-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Sara, v: Cornelis Janssen

g: Maertje Dirix

 

18-11-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Theunis, v: Simon Arij

g: Cornelis Cornelissen, Martijntje Jans

 

12-12-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jan, v: Jacob Janssen Robol

g: Abram Janssen, Maertje Jans

 

13-12-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Leendert Willemsen

g: Arij Huijghen, Leendert Leendertsen, Maertje Pieters

 

16-12-1654 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Daniel, v: Arij Claessen

g: Simon Danielsen, Lijsbet Jacobs

 

01-01-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Crijntje, v: Joris Leendertsen

g: Maertje Ingen, Neeltje Leenderts, Gerrit Huijghen, Leendert Aerentsen

 

01-01-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Lijsbetje, v: Joris Leendertsen

g: Gerrit Huijghen, Leendert Aerentsen, Maertje Ingen, Neeltje Leenderts

 

 

 

16-01-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Aelbrecht Janssen

g: Arij Willemsen, Neeltje Leenderts

 

31-01-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Geertje, v: Arij Simonsen

g: Jan Diricsen, Neeltje Jans, Neeltje Simons,

 

02-02-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Hester, v: Israel Jacobsen Verrel

g: Aelbrecht Abramsen, Geertje Cornelis

 

16-02-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Pieter Arentsen

g: Ariaentje Arents

 

17-02-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Joost, v: Hugo Janssen

g: Neeltje Joosten

 

21-02-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maria, v: Willem van den Hoven (mr)

g: Martinus van den Hoven, Anna van der Meer, Grietje Maertens van den Hoven

 

21-02-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertsche Verlaeten

Jan, v: Ariaen Huijgen

g: Leendert Janssen, Alewijn Huijgen, Pleuntje Leenderts

 

28-02-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Johannis, v: Aelbrecht Aelbrechtsen

g: Jason Philips

 

13-03-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Pieter Diricsen

g: Crijn Diricsen, Maertje Pieters

 

13-03-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Diric, v: Claes Bastiaensen

g: Arij Bastiaensen, Cornelis Bastiaensen, Claertje Dirics

 

20-03-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arij, v: Leendert Inge Molenaar

g: Jacob van Leeuwen, Anna van Leeuwen

 

20-03-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertje, v: Joost Hendrixsen

g: Jan Lauwen, Maertje Claes

 

20-03-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Catrijntje, v: Diric Simonsen

g: Jan Leijendecker, Judith Andries, Brechtje Cornelis

 

18-04-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Simon Jacobsen

g: Johannes Willemsz, Diric Diricsen, Geertje Dirics

 

 

24-04-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arij, v: Cornelis Arentsen

g: Joost Arentsen, Maertje Arents

 

25-04-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Neeltje, v: Diric Pietersz

g: Leendert Diricsen, Neeltje Jacobs

 

07-05-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Stephen, v: Pieter Slechte, Mr

g: Jacob Willemsen van Duijfloo, Pieter van der Burgh, Jacomijna Colderman, Maria van der Burgh

 

22-05-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Arij Cornelissen de Rouw

g: Arij Jacobsen de Cock, Jacob Joosten, Joostje Cornelis

 

31-05-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arij, v: Leendert Aertsen

g: Claes Arentsen, Jannetje Arents

 

06-06-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Baeltje, v: Inge Claessen

g: Leendert Jacobsen, Neeltje Cornelis

 

13-06-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Faitje, v: Pieter Cornelissen

g: Cornelis Pietersen, Maertje Gerrits, Geertje Philips

 

19-06-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Grietje, v: Huijg Janssen

g: Geertje Gerrits

 

27-06-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Zijtje, v: Cornelis Cornelissen

g: Arij Cornelissen, Maertje Pieters, Ariaentje Cornelis

 

01-08-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Bartholomeus, v: Bartholomeus Croonhardt

g: Jacob Faljaert, Lucas 't Soont, Jannetje Brandts

 

08-08-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Claes Jacobsen

g: Diric Jacobsen, Maertje Dirics

 

13-08-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Francois Celis

 

22-08-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Leenardt, v: Jan Arentsen Sterrenburgh

g: Hendric Arentsen, Teuntje Crijnen

 

04-09-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Trijntje, v: Pieter Claessen

g: Willemtje Leenderts

 

 

28-09-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Pieter Dirixen

g: Claes Dirixen, Annetje Dirix

 

09-10-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Arij Hendrixen

g: Jan Arentsen, Pleuntje Hendrix

 

15-10-1655 Berkel RK, wpl: Zoetermeer

Neeltge, v: Willem Pieterse

m: Annitge Simons

g: Annitge Cornelis Boscopers

 

17-10-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Pieter, v: Jan Cornelissen

 

24-10-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Claes Claes oudt 24 jaeren van mennisten ouders bekeert zijnde

 

29-10-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arien, v: Cornelis Leendertsz

g: Arien Willemsz

 

29-10-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arien, v: Claes Jansz

g: Trijntien Arents, Joris Arentsz

 

07-11-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arien, v: Cornelis Bastiaensen

g: Claes Bastiaenen

 

07-11-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Trijntjen, v: Arien Dingenaersz

m: Lijsbet Willems

g: Lijsbet Willems Moeder

 

07-11-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marijtjen, v: Crijn Leendertsz

g: Abraham Abrahamsz, Ludewij Leenderts, Leentje Cornelis

 

07-11-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertjen, v: Leendert Willemsz

g: Doe Huijgen, Maertjen Willems, Aeltjen Huibrechts

 

14-11-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maertjen, v: Cornelis Gerritsz

g: Aelbrecht Abrahamsz, Ariaentjen Gerrits, Ludowij Cornelis

 

14-11-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaertsche Verlaeten

Maertjen, v: Carel Abrahamsz

g: Leendert Abrahamsz, Maertjen Abrahamsz, Maertjen Willems

 

04-12-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Laurens, v: Inge Dircsz

g: Frederick Jansz

 

 

19-12-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Cornelis Cornelisz

g: Cornelis Claesz Roobol, Ludewij Cornelsz

 

29-12-1655 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arien, v: Jans Leendertsz

g: Wolphert Arijensz, Crijn Leendertsz

 

01-01-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, aan den Hoorn

Jacob, v: Gijsbert Meertensz

g: Michiel Cornelisz de Cock, Meerten Gijsen,

 

02-01-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, aan de Broeckwech

Dirck, v: Cornelis Dircksz

g: Arien Dircsz, Arien Dircsz

 

09-01-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maritjen, v: Leendert Meessen

g: Engel Leendertsz, Trijntjen Meessen, Annitjen Leenderts

 

09-01-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Sijmon, v: Simon Jansz

g: Pieter Jansz, Maertjen Jans

 

26-01-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Barber, v: Claes Pietersz

g: Huich Pietersz, Maertje Pieters

 

26-01-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Hester, v: Pieter Arentsz van der Ende

g: Lijsbet Dircks

 

05-02-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maertjen, v: Cornelis Jelisz de Cock

g: Michiel Jelisz de Cock, Geertjen Ariens

 

05-02-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pleuntjen, v: Dirck Dircsen Bovenwater

g: Engel Leendertsz, Geertje Dircks

 

09-02-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, aan de Molenwech

Geertjen, v: Jacob Pietersz

g: Aegje Jacobs

 

09-02-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieterje, v: Aelbrecht Borgersz

g: Isaac Pietersz, Aeltje Cornelis

 

12-02-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, aan de Broeckwech

Jacob, v: Dirck Cornelisz

g: Jacob Willemsz, Brecht Willemsz, Beatris Dircks

 

27-02-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Claes Pauwelsz

g: Claes Jansz, Trijntje Claes

 

 

04-03-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Dirck, v: Gerrit Huigen

g: Jaepje Dircks, Jacob Cornelisz

 

11-03-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Leendert, v: Gerrit Arentsz

g: Jan Jansz, Sijtje Jans

 

12-03-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Aeltje, v: Leendert Jacobsz

g: Cornelis Cornelisz van Alphen, Maertje Cornelis van Alphen

 

18-03-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, op de Voorwech

Arij, v: Cornelis Cornelisz

g: Maertje Cornelis, Cornelis Maertensz

 

26-03-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Judith, v: Claes Simonsz

g: Lijsbeth Jacobs

 

26-03-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, op de Broeckwech

Arien, v: Cornelis Dingenaersz

 

01-04-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, op de Molewech

Neeltje, v: Jan Pietersz

g: Aeltje Laurens

 

08-04-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, op het eerste weechje

Maertje, v: Willem Bastiaensz

g: Leentje Cnelis, Dirck Cnelisz

 

09-04-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, aan het Verlaet

Ariaentje, v: Arij Jansz

g: Maertje Willems

 

17-04-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Annitje, v: Cornelis Samuelsz

g: Jan Arentsz, Neeltje Samuels, Trijntje Willems

 

04-06-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jan, v: Leendert Cornelisz van de Groot

g: Crelis Pietersz, Neeltje Jacobs

 

10-06-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Annitje, v: Evert Engelsz

g: Laurens de Jongh, Annitje Daniels

 

09-07-1656 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Claes, v: Huibrecht Claesz

 

10-02-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arijen, v: Arijen Cornelisz

g: Huijbert Cornelisz, Marritje Willemsz

 

24-02-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maartje, v: Jan Markusz

g: Michiel Jillisz de Kok, Ariaantje Jillisz

 

25-02-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Cornelis, v: Leendert Dignartsz

g: Jan Dignartsz, Grietje Huijghen

 

09-03-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Pijnacker, Catwijkse buurt

Maartje, v: Cornelis Cornelisz

 

17-03-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maartje, v: Simon Cornelisz

g: Abraham Dirksz, Annitje Jansz, Ariaantje Ariensz

 

18-03-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Gerrit, v: Jan van der Waal

g: Lijsbeth Louwen

 

01-04-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Dirk, v: Jacobus van der Sloot

g: Sijtje Dirks van Vlaardingckwout, Ariaantje Andriesdr, Gerretje Aelbrechtsen

, Aart Dirksz van Vlaardinckwout

 

08-04-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Pieter, v: Claas Pietersz

g: Neeltje Philips

 

22-04-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Delfsche Wallen

Jacob, v: Lauwrens Jansz

 

06-05-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Annetje, v: Cornelis Jillisz de Kok

g: Maerten Aerents

 

07-05-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Rokkeveen

Jacob, v: Arij Dignaartsz

g: Grietje Willemse, Aalbrecht Willems

 

20-05-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Op de Voorweg

Andries, v:

m: Niesje

g: Sijmon Arentsz Schrebel, Trijntje Jorise, Gijsbert Cornelisz Dielis

 

02-06-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Aagje, v: Isaac Pietersz van Katwijk

g: Jacobus Pietersz, Lijsbeth Pietersz

 

02-06-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Francois Celis

 

09-06-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Trijntje, v: Joost Hendriksz

g: Claas Maartensz, Maartje Maartensz

 

16-06-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwech

Johannis, v: Claas Jansz Verwal

g: Burchje Jansen

 

 

29-06-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuijzen

Judith, v: Gerrit Teunisz

g: Haasje Teunisen, Neeltje Simonsen

 

15-07-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Verlaten

Elbert, v: Cornelis Cornelisz Ruijght

g: Dirck Elbertsz, Baertje Willemsen

 

15-07-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuijzen

Anneke, v: Jacob Stuart

g: Arij Stuart, Marritje Goverts

 

21-07-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, watermolen op de Leytse wallen

Trijntje, v: Marten Cornelisz

g: Jacob Conelisz, Pleuntje Jansen

 

22-07-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Benthuijzen

Gillis, v: Jan Jillisz de Kok

g: Jillis Cornelisz de Kok, Ariaantje Jillisz, Michiel Jillisz de Kok

 

23-07-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Lijsbeth, v: Leendert Willemsz

g: Pieter Huijghen, Maartje Pieterse, Maartje Cosen

 

28-07-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Verlaten

Arijen, v: Adriaan Huijgen

g: Alewijn Huijgen, Maartje Leendertsen

 

12-08-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Maartje, v: Pieter Dirksz

g: Cornelis Jacobsz, Maartje Jansen

 

19-08-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Maartje, v: Pieter Pietersz

g: Maarten Dirksz, Geertje Claesen

 

19-08-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Theodorus, v: Cornelis Doessen Secretaris van Zoetermeer

g: Adriaan van Voorburgh, Maria van Voorburgh, Sophia van Loodenstein

 

26-08-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Hillegont, v: Cornelis Arentsz

g: Abraham Dirksz, Neeltje Abrahams

 

26-08-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Johannes, v: Pieter Arentsz van der Ende

g: Simon Jansz Mark, Neeltje Jansen

 

01-09-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leijtse Wallen

Willem, v: Floris Willemsz

g: Claas Willemsz, Neeltje Florisdr

 

15-09-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Sara, v: Dirk Simonsz Berkel

g: David Andriesz, Sara van Deutecom

 

 

15-09-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Molenwech

Pieter, v: Jan Pietersz

g: Jacob Cornelisz, Maartje Pietersen

 

28-09-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Leentje, v: Arien Willemsz

g: Teunis Sijmonsz, Claasje Simons

 

29-09-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Bartholomeus, v: Mr. Willem van den Hove

g: Willem Steur, Cornelis van den Hoven

 

07-10-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Gerrit, v: Jan Arentsz Sterrenburg

g: Arij Gerritsz, Trijntje Gerritsen

 

28-10-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Abraham, v: Karel Abrahamsz

g: Leendert Abrahamsz, Jannetje Leendertsen

 

04-11-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Pijnacker, Catwijk

Michiel, v: Cornelis Leendertsz van den Berch

g: Maartje Leendertsen

 

14-11-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Ariaantje, v: Gerrit Ariensz

g: Maartje Ariensen

 

18-11-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jaapje, v:

g: Jan Cornelisz, Trijntje Klaes

 

18-11-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Machtelt, v: Arij Klaasz

g: Teunis Claasz, Nelletje Dirksen

 

28-11-1657 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maartjen, v: Teunis Leendertsz

g: Cornelis Meertensz, Leentje Meertensen

 

19-02-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwech

Aaltje, v: Klaas Arensz

g: Jan Arentsz, Annetje Arentsen, Maartje Arentsen

 

26-02-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Voorwech

Keuntje, v: Kornelis Jacobsz

g: Cornelis Hendriksz Bovenwater, Gerrit Jacobsz, Trijntje Jacobsen

Tweeling

 

26-02-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Voorwech

Jacob, v: Kornelis Jacobsz

g: Joris Jacobsz, Jacob Dirksz Krijchsman, Lijsbeth Jacobsen

Tweeling

 

08-03-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pleuntje, v: Michiel Pauwelsz Smets

g: Willem Arentsz Verzijde, Ariaantje Willemsen Verzijde

 

22-03-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Lijsbeth, v: Jacobus van der Sloot

g: Johannes van der Sloot, Lijsbeth, Lijdia van der Sloot

 

30-03-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Pietertje, v: Arien Arensz

g: Leendert Hubertsz, Gooltje Aarsz

 

30-03-1658 Zoetermeer ZTM05

Pleuntje, v: Cornelis Cornelisz Stompwijk

g: Sijtje Dirksen

 

22-04-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Maartje, v: Pieter Louw...sen

g: Jan Louwen, Maartje Claes

Doop op 2e paasdag (Pasen viel dat jaar op 21 en 22 april!)

 

28-04-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Neeltje, v: Jacob Arentsz

g: Hubert Arentsz, Neeltje Jansz

 

28-04-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Vlamingstraat

Wouter, v: Huijch Jansz Smit

g: Dierick Jansz

 

30-05-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maartje, v: Cornelis Samuelsz de Kok

g: Arij Jansz de Kok, Maartje Jans de Kok, Gerritje Ariensz

 

16-06-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwech

Arij, v: Cornelis Dirksz Bovenwater

g: Jan Dirx, Maartje Dirx

 

23-06-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Tweede weegje

Cornelis, v: Leendert Meese

g: Mees Leendertsz, Aaghje Jansz

 

23-06-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Meerten, v: Dirk Pietersz

g: Meertje Cornelis

 

30-06-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwech

Jan, v: Leendert Pietersz

g: Arent Sijmonsz, Trijntje Claasz

 

07-07-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, aan de Hoorn

Cornelis, v: Abraham Dirksz

g: Lambert Abrahamsz, Neeltje Abrahams

 

07-07-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, aan den Duyker

Thijs, v: Dirk Jansz

g: Cornelis Paulusz, Mertje Paulusz

 

26-07-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jannetje, v: Frans Jansz

g: Jan Jansz, Trijntje Jansz

 

04-08-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Wallen

Jan, v: Claas Bastiaansz Koster

g: Cornelis Claasz, Maartje Cornelisz

 

11-08-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Wallen

Dirk, v: Arij Klaasz

g: Jan Dirksz, Wijve Cornelisz

 

24-08-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ariaantje, v: Teunis Jansz

g: Teunis Jansz, Grietje Jacobsz

 

24-08-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jannetje, v: Jan Marcusz

g: Jan Jillisz de Kok, Lijsbeth Marcus

 

24-08-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Delffse Wallen

Cornelis, v: Crijn Dirx

g: Lijsbeth Dirksz

 

24-08-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Dirk, v: Aalbrecht Kootwijk

g: Cornelis Dirksz, Aaltje Jacobsz

 

01-09-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Brugghe

Anna, v: Evert Engelen

g: Lauris de Jongh

 

01-09-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Brugghe

Marijtje, v: Evert Engelen

g: Annitje Danielsz

 

01-09-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

N.N. Naam van het kind is niet vermeld., v: Cornelis Pietersz Berkelaar

g: Susanna Dirksz

 

12-09-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Anna, v: Pieter Hendrickx

m: Aefie Jans

g: Ariaentie Pieters

 

15-09-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Jacobus, v: Cornelis Jacobse

m: Neeltie Jooris

g: Leenert Corneliss, Ariaente Cornelis

 

15-09-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelia, v: Dirck Lauwen

m: Maertie Francken

g: Maertien Aelbers

 

21-09-1658 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Quirina, v: Aris Arense

m: Anneken Bauwen

g: Bauwen Corneliss, Jobien Bauwens

 

25-09-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Petrus, v: Jacob Jils

g: Claas van den Vliet, Huysvrouw Van Claes van den Vliet

 

05-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwech

N.N., v: Dirk Dirksz Bovenwater

 

05-10-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Christianus, v: Arie Goverse

m: Lijsbeth Cors

g: Pieter Jans loco Jan Corsen et Aefie Jans loco Maertie Jans

 

12-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Geertruijt, v: Lambrecht Abrahamsz

g: Abraham Dirksz, Geertje Abrahamsz

 

12-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, op de Voorwech

Sara, v: Simon Jacobsz

g: Isbrant Cornelisz, Neeltje Isaax

 

12-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Gerrit Gerritsz

g: Jan Crijnen, Maartje Crijnen

 

14-10-1658 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Cors Leenderse

m: Annetie Cornelis

g: Maertie Leenders

 

18-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de L.Wallen

Geertje, v: Aris Pietersz

g: Leendert Claasz, Nellitje Claasz

 

19-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Groenewegh

Hillebrant, v: Cornelis Leendertsz Keiser

g: Marten Cornelisz van den Bos, Ingetje Hillebrantsz

 

19-10-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Groenewegh

Pietertje, v: Jan Claasz Boer

g: Jan Aartsz, Maartje Aartsz

 

21-10-1658 Stompwijk STW01, wpl: aan de Ommedijck

Joannes, v: Aris Jansen

m: Anneken Aris

g: Cornelis Jansen, Trijntie Jans

 

26-10-1658 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Sijmen Pietersen

m: Neeltgen Gerrits

g: Leendert Pietersen, Ariaentien Leenerts

 

27-10-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Joannes, v: Cors Pietersen

m: Maertie Jans

g: Cors Jorissen Absens, Aeltgen Jans

 

 

10-11-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marija, v: Cornelis Cornelisz Hollander

g: Klaas Schilperoort, Annetje Cornelis

 

10-11-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arent, v: Mr. Abram Bubbeson

g: Arent Lambrechtsz, Maertje Pieters

 

11-11-1658 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Martinus, v: Gerrit Cornelissen

m: Cornelia Jans

g: Jan Francken, Pieter Jansen, Neeltgen Jans Scouten

In Festo St Martinus, Jan Francken loco Pieter Jans

 

14-11-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Maria, v: Claes Corneliss

m: Neeltgen Goosens

g: Cornelis Goosens, Jan Corneliss, Annetie Dirckx

Cornelis Goosens loco Jan Corneliss

 

17-11-1658 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Maria, v: Willem Corneliss

m: Trijntie Pieters

g: Hendrick Cornelisse, Maertie Cornelis

 

18-11-1658 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Elizabeth, v: Jacob Gerritsen

m: Neeltgen Jans

g: Jan Pietersen, Neeltgen Cornelis

 

29-11-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Willem, v: Arien Arentsz

g: Leendert Arentsz, Maartje Willemsz

 

03-12-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arij, v: Cornelis Jillisz de Kok

 

03-12-1658 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Mees, v: Leendert Jacobsz

 

05-12-1658 Stompwijk STW01

Jacobus, v: Cornelis Jacobs

m: Maertie Claes

g: Claes Jacobse, Luentie Jacobs

 

07-12-1658 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Pieter Cornelisse

m: Jannitie Cornelis

g: Leendert Francken, Reijn Cornelisse, Hillegond Cornelis

Leendert Francken loco Reijn Cornelisse

 

16-12-1658 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerardus, v: Jan Dirckx

m: Ariaentie Dirckx

g: Cornelis Dirckx, Neeltie Jans

 

 

01-01-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Helena, v: Jan Gerritse

m: Maertie Cornelis

g: Jannetie Cornelis

 

04-01-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Arien Arissen

m: Grietie Cornelis

g: Pieter Arissen, Ariaentie Ariens

 

08-01-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewech

Andries, v: Cornelis Cornelisz van Leeuwen

g: Marritje Rokusz

 

16-01-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Leonardus, v: Jan Pieterse

m: Ariaentie Lenerts

g: Christiaen, Aefie Jans

Gedoopt door: R D Cornelis Lelievelt

 

21-01-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Elizabeth, v: Cornelis Isaacken

m: Pietertie Jans

g: Isaac Matheusen, Maertie Pieters

 

01-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Anna, v: Dirck Dirckse

m: Nelletie Jans

g: Jan Arisse, Maertie Pieters

 

04-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Martina, v: Claes Jacobs

m: Martijntie Ariens

g: Cornelis Ariens, Maertie Ariens

 

07-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zevenhuizen

Elizabeth, v: Jan Pieterse

m: Maertie Willems

g: Wijve Pieters

Ex loco qua vocatux Capelle

 

13-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Theodorus, v: Leendert Willems

m: Maertie Dirckx

g: Pieter Sieren, Aechie Willems

 

16-02-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Verlaten

Dirk, v: Cornelis Cornelisz Jongeruight

g: Willem Dirksz, Arij Cornelisz, Maartje Willems

 

18-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Cornelia, v: Pieter Isbrand

m: Annetie Cornelis

g: Cornelis Corneliss, Ariaentie Mertens

 

 

 

19-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Jacobus, v: Jan Corneliss

m: Ariaentie Willems

g: Tuenis Willems, Jopie Cornelis

 

19-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Margarita, v: Jacob Corneliss

m: Trijntie Pieters

g: Cornelis Pieters, Ariaentie Pieters

 

23-02-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: op de Brug

Willem, v: Gilles van Marlant

g: Willem van Marlant, Apollonia van der Tol

 

26-02-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Marijtje, v: Cornelis Meertensz

g: Leendert Joosten, Hillegond Simons, Meertijntje Michiels (?)

 

26-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Cornelis, v: Roel Jacobs

m: Maertie Gijsen

g: Neeltie Cornelis

 

27-02-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Jan Claese

m: Neeltie Joris

g: Claes Jochoms, Ariaentie Claes

 

02-03-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Willem Jansen

m: Hermpie Phlips

g: Cornelis Corneliss, Jopie Cornelis

 

12-03-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Cornelis Cornelisse

m: Ariaentie Mertens

g: Pieter Isbranden, Annetie Cornelis, ,

 

23-03-1659 Stompwijk STW01, wpl: aan de Voorweg

Joannes, v: Gabriel Huijghen

m: Neeltie Cornelis

g: Huijgh Huijghen, Jannetie Lenaerts

 

24-03-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Cornelis, v: Arien Hendrix

g: Abraham Cornelisz, Weintje Hendrix

 

27-03-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Margarita, v: Marten Daniels

m: Maertie Sijmens

g: Sijmen Sijmense, Arien Jansen Scakenbos, Divertie Daniels

Sijmen Sijmense loco Arien Jansen Scakenbos

 

29-03-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Joost Hendriksz

g: Claas Hendrix, Aagje Hendrix

 

05-04-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Anna, v: Aloijn Goverts

m: Annetie Adriaens

g: Jan Govertse, Maertie Goverts

 

09-04-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Martinus, v: Aloijn Fredrickx

m: Leentie Gijsen

g: Jan Dirckx, Dirckie Gijsen

 

13-04-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Maria, v: Claes Pieterse

m: Neeltie Leenerts

g: Ariaentie Leenerts

 

13-04-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Pieter Sijmense

m: Neeltie Pieters

g: Jan Jansen, Trijntie Sijmens

 

18-04-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerarda, v: Cornelis Cornelisse

m: Aeltie Pauwels

g: Arien Corneliss, Jannetie Cornelis

Gedoopt door: R D Henricus de Roij

 

19-04-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, bij de Verlaten

Claas, v: Karel Abrahamsz

g: Leendert Abrahamsz, Annetje Abrahamsz

 

27-04-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Heiltje, v: Jan Cornelisz van Waal

g: Neeltje Jacobsz

 

27-04-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Gerrit, v: Inge Dirksz

g: Jannetje Jansz

 

03-05-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Simon, v: Willem Pieterse

m: Jannetie Sijmens

g: Hermen Pieters, Maertie Ariens

 

09-05-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Franck Jansen

m: Neeltie Cornelis

g: Aechie Jans

 

12-05-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Leendert, v: Arij Leendertsz

 

12-05-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: L.Wallen

Willem, v: Claas Willemsz

g: Cornelis Willems

 

 

 

15-05-1659 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Apollonia, v: Gerrit Jacobs

m: Annetie Cornelis

g: Lijsbeth Cornelis

Eodem die, geminam

 

15-05-1659 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Sebastianus, v: Gerrit Jacobs

m: Annetie Cornelis

g: Annetie Cornelis

Sub conditione

 

17-05-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Cornelis Teunisz van der Does

g: Cornelis Cornelisz van der Bijl

 

17-05-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: L. Walle

Jannetje, v: Cornelis Cornelisz van de Wall

g: Jannetje Bastiaansz

 

17-05-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: 't 1e Weegje

Trijntje, v: Cornelis Bastiaansz

 

17-05-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Nicolaus, v: Johannes Harlaar

g: Johan Harlaar, Arij Claesz Palensteijn, Hester Harlaar

 

19-05-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Joanna, v: Jan Jansen

m: Jachomijntie Tomis

g: Ariaentie Leenerts

 

28-05-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Maria, v: Cors Jansen

m: Maertie Zieren

g: Sijmen Corneliss, Jobie Zieren

Tradita

 

08-06-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Quirinus, v: Jan Dirckse

m: Dirckie Gijsen

g: Dirck Crijnen, Neeltie Crijnen

 

15-06-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Cornelis, v: Arij Cornelisz

g: Bastiaan Claasz, Matje Cornelis

 

18-06-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Jacobus, v: Jacob Claesse

m: Meijnsie Jacobs

g: Arien Jacobs, Cornelia Jacobs

Gedoopt door: R D Franciscus Erckel

 

22-06-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Jan Jansen

m: Leijsbeth Cornelis

g: Claes Cornelis, Saertie Cornelis

 

29-06-1659 Zoetermeer ZTM05

Johannes, v: Jan Arentsz van Geervliet

g: Arij Jansz van Geervliet, Arent Arent Arentsz, Ingetje Dirx

 

03-07-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Gerardus, v: Cornelis Pieterse

m: Neeltie Cornelis

g: Jan Gerritse, Maertie Gerrits

 

06-07-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, aan de Verlaten

Gerrit, v: Arien Huigen

g: Halewijn Huigen, Neeltje Gerrits

 

06-07-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Theodorus, v: Merten Leenders

m: Maertie Leenders

g: Wijve Leenders

 

06-07-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Cornelis Meersen

m: Mechtelt Goris

g: Cornelis Meersen, Maertie Mertens

 

11-07-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Anna, v: Gerrit Dirckse

m: Maertie Rochus

g: Annetie Dirckx

 

17-07-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Cornelis Ariens

m: Maertie Claes

g: Neeltie Jans

 

27-07-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Cornelis Corneliss

m: Ariaentie Jans

g: Lijsbeth Cornelis

 

27-07-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Dirk, v: Simon Cornelisz

g: Arij Cornelisz, Neeltje Pieters

 

02-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Cornelis Corssen

m: Lijsbeth Cornelis

g: Claes Pieterse Sterre, Annetie Cornelis

 

02-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Michael, v: Willem Gielen

m: Jannetie Cornelis

g: Laurus Gielen, Trijntie Gielen

 

04-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Vechter Gerrits

m: Aefie Nanningh

g: Cors Huijbersen, Maertie Gerrits

 

05-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Margarita, v: Jan Willemse Scakenbosch

m: Lijsbeth Jans

g: Leendert Willems, Trijntie Willems

 

05-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Dirck Leenderse

m: Aeltie Joris

g: Arien Arense, Maertie Leenders

 

10-08-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marijtje, v: Jan Cornelisz paaps

g: Jan Cornelisz, Neeltje Jansz

 

23-08-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Cornelis Fransen

g: Trijntje Claas, Lauris Jacobsz

 

24-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Werner, v: Jan de Swart

m: Aechie Arens

g: Hermen Hendrickx, Ariaentie Arens

 

24-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Nicolaas, v: Arie Pauwelse

m: Maertie Martens

g: Maertie Pauwels

 

30-08-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Dirk, v: Pieter Dirx

g: Jan Kornelisz, Mensje Dirx

 

31-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Joannes, v: Cornelis Jansen

m: Cornelia Jacobs

g: Pieter Jansen, Beatrix Aelberts

 

31-08-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Sebastianus, v: Cornelis Lambertse

m: Jannetie Bastiaens

g: Dignaer Bastiaens, Neeltie Ariens

 

07-09-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Maria, v: Jan Pieterse

m: Ariaentie Jochems

g: Pluentie Pieters

 

07-09-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Cornelis Jansen

m: Maertie Leenders

g: Ariaentie Ariens

 

12-09-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Sijmen Sijmense

m: Maertie Arens

g: Maria van Campen

 

18-09-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Joannes, v: Cornelis Jansen

m: Emmetie Cornelis

g: Jacob Claessen, Neeltie Huijberts

 

19-09-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Leendert, v: Leendert Cornelisz van Alphen

g: Huijg Sijmonsz, Neeltje Willemsz

 

26-09-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Molenweg

Ariaantje, v: Meerten Leendertsz

g: Maartje Rokus

 

28-09-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Maria, v: Pieter Pieterse

m: Aeltie Claes

g: Cornelis Claessen, Annetie Claes

 

28-09-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Arie Cornelisse

m: Maertie Mertens

g: Jan Mertens, Annetie Mertens

 

04-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Cornelis Pietersz

g: Jacob Cornelisz, Judith Jansz

 

04-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Margarita, v: Jan Cornelisse

m: Maertie Mertens

g: Lijsbeth Cornelis

 

04-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

David, v: Dirk Simonsz Berkel Bode in Zoetermeer

g: Henrik Jansz Ridder, Emund Nonel, Agnietje Andries

 

05-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelia, v: Dirck Lauwen

m: Maertie Francken

g: Maertie Pieters

 

11-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Cees Corsen

m: Annetie Pieters

g: Cors Piterse, Neeltie Gerrits

 

18-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Joost, v: Francois Celes

 

18-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, op het 2e Weegje

Cornelis, v: Leendert Meesen

g: Mees Leendertsz, Aagje Jansz, Arent Cornelisz Pijnacker

 

 

 

 

20-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Apollonia, v: Marcelis Mertens

m: Maertie Huijghen

g: Bouwen Willemse, Maertie Berthout

 

21-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Pieter Isaacken

m: Marietie Witten

g: Cornelis Isaacken, Maertie Pieters

 

24-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Claes Cornelisse

m: Neeltie Goosens

g: Jan Cornelisse, Annetie Dirckx,

 

25-10-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Jan Piterse

m: Jannetie Jacobs

g: Cornelis Cornelisse, Ermpie Jacobs

 

26-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maartje, v: Michiel Jillisz

g: Jillis Lambrechtsz, Maartge Gerrits, Ariaantje Ariens

 

26-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leitsche Wallen

Aldert, v: Floris Willemsz

g: Willem Willemsz, Cornelis Sijmons

 

26-10-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Neeltje, v: Michiel Jillisz

g: Ariaantje Ariens, Jillis Lambrechtsz, Maartge Gerrits

 

05-11-1659 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Theodorus, v: Leendert Cornelisse

m: Mechtelt Pieters

g: Pieter Sijmense, Ariaentie Piters

Gedoopt door: R D Joannes Stiltingh

 

07-11-1659 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adriana, v: Arien Jansen

m: Neeltie Ariens

g: Neeltie Jans

 

09-11-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk Groenwegh

Petrus, v: Tunis Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Waerbout Cornelis, Crijntie Jans

 

11-11-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Arie Cornelisse

m: Ariaentie Joris

g: Gijsbert Cornelisse, Agnietie Cornelis

Gedoopt door: R D Cornelius Lelievelt

 

12-11-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Grietje, v: Pieter Arentsz van der Ende

g: Wolfert Cornelisz van Leeuwen, Maartje Simons

 

14-11-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leitse Wallen

Cornelis, v: Arien Hillebrantsz

g: Engel Hillebrantsz, Joost (?) Cornelisz

 

17-11-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Laurentius, v: Cornelis Dirckse

m: Jannetie Claes

g: Dirck Leenderse, Leentie Jacobs

Gedoopt door: R D Theodorus Verdoes

 

30-11-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Neeltje, v: Dirk Dirksz

g: Jan Sijmonsz, Neeltje Sijmonsdr

 

30-11-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Heiltje, v: Leendert Pietersz

g: Pieter Leendertsz, Pietertje Pietersz

 

30-11-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwech

Aagje, v: Claas Jans Swak

g: Lauris Jacobs, Burchje Jansdr, Trijntje Ariens

 

03-12-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, den Hoorn

Huig, v: Cornelis Willems

g: Gerrit Huigen, Gerrit Willemsz

 

07-12-1659 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Wilhelmus, v: Jan Jansen

m: Maertie Sijmens

g: Cornelis Sijmense, Pluentie Sijmens

 

10-12-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Arent, v: Hendrik Arentsz

 

28-12-1659 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Joost, v: Leendert Dignaartsz

g: Cornelis Arentsz Berkelaar, Zijbrug Dignaers

 

04-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Vlamingstraat

Ingetje, v: Andries Ingelsz van de Heide

g: Johannes van Linden, Jacob Ingesz, Geertruid van der Linden, Hendrickje Andries

 

07-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Trijntje, v: Leendert Cornelisz

g: Pieter Jansz, Neeltje Jacobsz

 

07-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk

Maartje, v: Claas Huigen

g: Hendrik Ariensz, Crijntje Willemsz

 

07-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, den Hoorn

Maartje, v: Frans Jansz

 

 

 

 

08-01-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Nicolaas, v: Aris Arisse

m: Annetie Bauwens

g: Dirck Arense, Rachel Jacobs

Gedoopt door: R D Henricus de Roij

 

20-01-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Cornelis Pieterse

m: Grietie Cornelis

g: Willem Cornelisse, Maertie Cornelis

 

21-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Annetje, v: Evert Engelen Langevelt

g: Cornelis Willemsz, Jannetje Jansz In plaats der ouders

 

21-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Dirk, v: Pieter Pietersz

g: Dirk Dirksz, Geertje Ariensz

 

24-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, 't 1e Weegje

Hester, v: Simon Jacobsz

g: Jan Dirx, Ariaantje Gerritz

 

28-01-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Joanna, v: Jan Dirckse

m: Maertie Jans

g: Dirck Jansen, Claertie Dirckx, ,

 

28-01-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Anna, v: Jan Dirckse

m: Maertie Jans

g: Jan Arisse, Ariaentie Jans

Et Vterinam

 

29-01-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Maria, v: Pieter Jansen

m: Neeltie Dirckx

g: Dirck Dirckse, Lijsbeth Sijmens

 

31-01-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwech

Aaltje, v: Willem Simonsz

g: Pieter Pietersz, Maartje Pieters, Maartje Pieters

 

01-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Leonardus, v: Arie Goverse

m: Lijsbeth Corssen

g: Huijbert Corssen, Neeltie Ariens

 

02-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Hugo, v: Pieter Hendrickx

m: Aefie Dignaers

g: Pluentie Lievens

 

04-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: aen den Ommedijk

Maria, v: Jan Arende

m: Maertie Pieters

g: Leendert Arende, Maertie Arende

 

07-02-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Paulus, v: Arij Sijmonsz Cebel

g: Leendert Simonsz, Ariaantje Paulus

 

10-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Magdalena, v: Jan Goverse

m: Maertie Leenders

g: Pieter Leenderse, Huijbertie Pieters

 

11-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: Langeraar

Joanna, v: Baen Jansen

m: Marchie Willems

g: Merten Willemss, Cornelia Willemsd

Natam in Wilsveen, habitanteam in Langeraer

 

15-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Theodorus, v: Pieter Leenderse

m: Engeltie Cornelis

g: Dirck Leenderse, Maertie Cornelis

 

22-02-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Willem, v: Cornelis Willemsz van Tol

g: Claas Willemsz, Jannetje Jansz

 

22-02-1660 Zoetermeer ZTM05

Catrijna, v: Abraham Bubbeson schoolmeester

g: Arent Jacobsz, Diewertje Jansz

 

29-02-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Anna, v: Blaes Goverse

m: Ariaentie Cornelis

g: Arie Goverse, Huijbertie Goverts

 

11-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Jacobus, v: Jan Leenderse

m: Aefie Jans

g: Dirck Jacobse, Lijsbeth Jacobs

 

12-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Wouter Ariense

m: Willemtie Cornelis

g: Maertie Claes

 

13-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Maria, v: Leendert Dirckse

m: Grietie Jans

g: Pieter Jansen, Pluentie Dirckx

 

14-03-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Jannetje, v: Jan Jacobsz

g: Gerrit Jacobsz, Maartje Jacobsz, Pleuntje Willems?

 

18-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Hermanus, v: Merten Jans

m: Lijsbeth Hermens

g: Trijntie Hermens, Philips Jans loco Willem Jansen

 

20-03-1660 Zoetermeer ZTM05

Jacobus, v: Leendert Ingesz de Blom Molenaar

g: Jacobus van Leeuwen, Hendrik van der Slik, Annetje Leeuwen, Lijsbeth Pietersz

 

20-03-1660 Zoetermeer ZTM05

Aagje, v: Leendert Ingesz de Blom Molenaar

g: Annetje Leeuwen, Lijsbeth Pietersz, Jacobus van Leeuwen, Hendrik van der Slik

 

22-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Adriana, v: Leendert Jacobse

m: Aeltie Francken

g: Neeltie Jans

 

24-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Cornelis Jacobse

m: Maertie Claes

g: Trijntie Claes

 

24-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Jan Cornelisse

m: Pietertie Ariens

g: Jannetie Gerrits

 

26-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Claes Francken

m: Trijntie Claes

g: Trijntie Wouters

 

27-03-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Agatha, v: Huijgh Corssen

m: Maertie Wouters

g: Gooltie Claes

Sur ... tradita

 

07-04-1660 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Adrianus, v: Cors Jansen

m: Aeltie Cornelis

g: Cornelis Jansen

 

15-04-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Gerrit Pieterse

m: Maertie Jans

g: Geertie Leenders

 

18-04-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, den Hoorn

Nicolaas, v: Jan Marcusz

g: Claas Huigen, Lijsbeth Marcus

 

18-04-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Grietje, v: Arien Ariensz de Zoon

g: Trijntje Ariensz

 

27-04-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Martina, v: Sijmen Pieterse

m: Neeltie Gerrits

g: Cornelis Gerritsen, Dirckie Huijgen

 

27-04-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Joanna, v: Cornelis Jacobse

m: Trijntie Joris

g: Jannetie Cornelis Groots

 

30-04-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Leonardus, v: Pieter Fransen

m: Neeltie Ariens

g: Frans Arense, Grietie Fransen

 

01-05-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Margarita, v: Jan Cornelisse

m: Maertie Hillebrants

g: Maertie Cornelis

 

01-05-1660 Stompwijk STW01, wpl: Leidsewallen

Maragrita, v: Arien Arense

m: Ariaentie Ariens

g: Jan Arense, Neeltie Ariens

 

02-05-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, den Hoorn

Meerten, v: Gijsbrecht Mertensz

g: Dirk Mertensz, Ariaantje Mertensz

 

06-05-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Maartje, v: Jan Claasz Baas

g: Merten Leendertsz, Maartje Leendertsz

 

09-05-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Margarita, v: Antonij van Kessel

m: Maertie Andries van Coppenhaghe

g: Maertie Dirckx

 

10-05-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Pleuntje, v: Pieter Jansz Robol

g: Leendert Pietersz, Aaltje Jansz

 

15-05-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Joanna, v: Joris Pieterse

m: Claesie Chielen

g: Lijsbeth Pieters

 

17-05-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Dirk, v: Abraham Dirxsz

g: Dirk Cornelisz, Haasje Dirxcz

 

29-05-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Aaltje, v: Cornelis Leendertsz

g: Frank Leendertsz, Grietje Cornelis, Ingetje Hillebrantsz

 

30-05-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Theodorus, v: Pieter Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Saertie Cornelis

 

 

06-06-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Sara, v: Claas Cornelisz

g: Bastiaantje Jasz

 

10-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Maria, v: Aloijn Pieterse

m: Neeltie Gerrits

g: Cors Pieterse Absentes, Neeltie Leenders Absentes

 

10-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Wilhelmus, v: Pieter Meersen

m: Maertie Mertens

g: Rhijn Willemse Absentes, Neeltie Willems Absentes

 

13-06-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Jan, v: Cornelis Cornelisz van Leeuwen

g: Neeltje Jansz

 

15-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adriana, v: Jan Dirckse

m: Dirckie Gijsen

g: Dirck Jansen, Trijntie Dirckx

 

19-06-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jannetje, v: Teunis Jansz Maarland

g: Teunis Jansz Maarland

 

23-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerardus, v: Leendert Corneliss

m: Maertie Gijsen

g: Cornelis Cornelisse Absentes, Launtie Cornelis Absentes

 

25-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Joannes, v: Arie Leenderse

m: Mechtelt Dirckx

g: Aefie Jans

 

25-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Apollonia, v: Arie Leenderse

m: Mechtelt Dirckx

g: Maertie (jonge) Cornelis

Et Vterinam

 

26-06-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes Illegitimum, v: Arie Berends

m: Maertie Cornelis

g: Luentie Francken

 

11-07-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petronella, v: Cors Leenderse

m: Annetie Arens

g: Pieter Arense Absens, Ariantie Ariens

 

18-07-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Sebastianus, v: Gerrit Jacobse

m: Annetie Cornelis

g: Annetie Cornelis

 

18-07-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Margarita, v: Sijmen Claessen

m: Neeltie Ariens

g: Trijntie Cornelis

 

24-07-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Annetje, v: Joost Hendrix

g: Claas Jansz, Maartje Jansz

 

25-07-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Leonardus, v: Cornelis Barthus

m: Leentie Dirckx

g: Luentie Leenders Absens

 

25-07-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Arie Dirckse

m: Jannetie Dirckx

g: Leendert Dirckse Absens, Jobie Dirckx

 

31-07-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Maartje, v: Claas Arentsz

g: Pieter Arentsz, Barber Claasz

 

31-07-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Rokkeveen

Cornelis, v: Paulus Arentsz

g: Jan Willemsz, Maartje Jansz

 

01-08-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Petrus, v: Arie Claesse

m: Neeltie Cornelis

g: Trijntie Mertens

 

15-08-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Pieter Leenderse

m: Maertie Jans

g: Neeltie Meesen

 

20-08-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerardus, v: Vechter Gerrits

m: Aefie Nanningh

g: Jacob Gerrits van der Clauw, Luentie Nanningh

 

21-08-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Dirck Jansen

m: Maertie Cornelis

g: Jacob Arens, Neeltie Jans

 

24-08-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Wilhelmus, v: Jan Cornelisse

m: Ariaentie Willems

g: Martijntie Iwits

 

31-08-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Petrus, v: Aloijn Goverse

m: Annetie Ariens

g: Cornelis Piterse Berch, Jannetie Ariens

 

02-09-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gertruda, v: Leendert Cornelisse

m: Crijntie Jans

g: Tuenis Pieterse, Neeltie Hendrickx

 

02-09-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Dirck Leenderse

m: Lijsbeth Jeroenen

g: Jan Claese, Maertie Claes

Gedoopt door: R D Cornelius Lelievelt

 

05-09-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Sijmen Cornelisse

m: Trijntie Jans

g: Cornelis Jan Bauwense, Pluentie Corsse

 

08-09-1660 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Wilhelmus, v: Gerrit Leenderse

m: Crijntie Willems

g: Gerrit Willems, Maertie Gerrits

 

16-09-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Jan Roelen

m: Trijntie Sijmens

g: Annetie Pieters

 

19-09-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Johannes, v: Arij Claasz

g: Jacob Dirx, Grietje Jansz

 

24-09-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Lijsbeth, v: Gerulf Ingen (?)

g: Dirk Meertensz, Neletje Dirx

 

03-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leitse Wallen

Maartje, v: Claas Jacobsz

g: Willem Jacobsz, Grietje Claas

 

03-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leitse Wallen

Marijtje, v: Willem Bastiaansz

g: Arij Bastiaansz, Aaltje Teunis

 

03-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Neeltje, v: Simon Cornelisz

g: Neeltje Pietersz

 

09-10-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Quirina, v: Cornelis Claessen

m: Aefie Tuenis

g: Crijntie Tuenis

 

10-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Meerten, v: Meerten Ariensz

g: Pieter Harmesz, Maertje Ariensz, Rebecca Jansz

 

 

10-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

David, v: Pleun Joppen

g: Arij Joppen, Marietje Claasen

 

10-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Samuel, v: Huijg Cornelisz

g: Cornelis Samuelsz, Cornelis Ingen, Neeltje Samuelsz

 

11-10-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Catharina, v: Leendert Arense

m: Annetie Tonis

g: Jan Mertense, Ariaentie Ariens

 

12-10-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Anna, v: Arie Jansen

m: Ariaentie Jans

g: Jan Jansen, Maertie Jans

 

14-10-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Mechtilda, v: Claes Cornelisse

m: Saertie Cornelis

g: Jan Cornelisse, Maertie Cornelis Huijberts

 

24-10-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Burchje, v: Cornelis Simonsz Cebel (Berkel?)

g: Maartje Jansz, Pleuntje Cornelis

 

28-10-1660 Stompwijk STW01, wpl: Weegje

Cornelis, v: Cornelis Gerritse

m: Maertie Cornelis

g: Willem Willemse, Trijntie Gerrits

 

04-11-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Machtilda, v: Jan Jansen

m: Lijsbeth Cornelis

g: Cornelis Cornelisse, Maertie Pieters

Gedoopt door: R D Gerardus Houthorst

 

07-11-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelia, v: Huijbert Huijghen

m: Jannetie Leenders

g: Maertie Ariens

 

14-11-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, 1e Weegje

Jan, v: Jan Arentsz de Bruin

g: Cornelis Jansz, Marietje Jansz

 

14-11-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jan, v: Gerrit Jansz

g: Lijsbeth Lauen

 

15-11-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Willem Piterse

m: Hillegont Cornelis

g: Pieter Cornelisse, Annetie Ariens

 

 

21-11-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Marijtje, v: Cornelis Meertensz

g: Leendert Joosten, Martijntje Meertensz, Annetje Meertensz

 

24-11-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Molenwegh

Pieter, v:

m: Lijsbeth Dirx

g: Cornelis Dirx, Aafje Dirx

 

25-11-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Catharina, v: Tuenis Leenderse Rockeveen

m: Aeltie Pluenen

g: Jacob Leenderse Rockeveen

In Festo S Catharina

 

27-11-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Dirck Leenderse

m: Aeltie Joris

g: Pieter Leenderse, Ariaentie Leenders

 

09-12-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Ingetje, v: Leendert Jacobsz

g: Geertje Hendrix

 

10-12-1660 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, 1e Weegje

Bastiaan, v: Mees Leendertsz de Hoog

g: Leendert de Hoog, Willem Bastiaansz, Claartje Dirksz

 

14-12-1660 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Leonardus, v: Cors Arisse

m: Aeltie Leenders

g: Pieter Leenderse, Huijbertie Pieters

 

15-12-1660 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Maria, v: Huijgh Huijghen

m: Cornelis Willems

g: Bonifaes Willemse, Maertie Huijghen

 

25-12-1660 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Christianus, v: Cornelis Coenen

m: Ariaentie Martens

g: Cornelis Martens, Trijntie Martens

In Festo nativitatis; R D Henr. de Roij

 

02-01-1661 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Catharina, v: Ceel Mertensen

m: Maertie Huijghen

g: Jan Pieterse, Trijntie Mertens

 

05-01-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Hillebrant, v: Arij Leendertsz

g: Pleuntje Willemsz

 

06-01-1661 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Hugo, v: Huijgh Huijghen

m: Annetie Mertens

g: Grabel Huijghen, Neeltie Cornelis

 

14-01-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Theodorus, v: Dirck Dirckse

m: Nelletie Jans

g: Cornelis Corneliss, Luentie Cornelis

 

15-01-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Sijtje, v: Heindrik Arentsz Stegeman

g: Ermpje Ariensz

 

16-01-1661 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Apollonia, v: Merten Boonen

m: Trijntie Pieters

g: Claes Boonen, Huijbertie Jans

 

23-01-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Pieter, v: Frank (?) Leendertsz

g: Wouter Simonsz, Leendert Pietersz, Maartje Pietersz

 

26-01-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Cornelis Jansen

m: Dirckie Lamberts

g: Henrick Jansen, Neeltie Jans van Leijerdorp

 

30-01-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Claasje, v: Cornelis Cornelisz Hollander

g: Robbrecht Claasz Schilperoord, Trijntje Pieters

 

02-02-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Jan Claesse Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Cornelius Lelievelt R D, Apollonia Lelievelt

 

06-02-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Pieter, v: Cornelis Pietersz Berkelaar

g: Pieter Mathijsz, Pleuntje

 

09-02-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Lijsbeth, v: Jan Cornelisz van Waal

g: Lijsbeth Leuwen

 

09-02-1661 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Simon, v: Leendert Willemse

m: Maertie Dirckx

g: Arie Dirckse, Jannetie Dirckx

 

23-02-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Claes Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Trijntie Wouters

 

27-02-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Catharina, v: Jan Pieterse

m: Jannetie Jacobs

g: Annetie Jans

 

 

27-02-1661 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Maria, v: Cornelis Arisse

m: Maertie Cornelis

g: Pieter Cornelisse, Ariaentie Ariens

 

01-03-1661 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adriana, v: Gerrit Cornelisse

m: Claesie Huijghen

g: Martijntie Iwits

 

13-03-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Machteltje, v: Dirk Jansz

g: Jan Jansz, Neeltje Willemsz

 

27-03-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Arij, v: Cornelis Cornelisz Stomp

g: Cornelis Cornelisz de Jonge, Maartje Ariensz

 

04-04-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gertruda, v: Teun Cornelisse

m: Neeltie Leenders

g: Cors Leenderse, Maertie Leenders

 

06-04-1661 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse meer

Adrianus, v: Cornelis Lambertse

m: Jannetie Bastiaens

g: Lambert Cornelisse, Grietie Lamberts

 

08-04-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gertruda, v: Tuenis Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Leendert Corneliss, Neeltie Hendrickx

 

19-04-1661 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Margarita, v: Pieter Leenderse

m: Neeltie Dirckx

g: Ariaentie Dirckx

 

24-04-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Wouter Teuse

m: Willemtie Cornelis

g: Maertie Gerrits

Tradita

 

08-05-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerarda, v: Blasij Goverse

m: Ariaentie Cornelis

g: Leendert Cornelis, Maertie Ariens

 

12-05-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerardus, v: Sijmen Pieterse

m: Neeltie Gerrits

g: Jan Gerritse, Saertie Gerrits

 

 

 

 

20-05-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Elizabeth, v:

m: Neeltie Mertens

g: Aloijn Fredrickx, Annetie Fredrickx

 

22-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Grietje, v: Adrian Adriaansz de Zon

g: Arij Claasz Roeleveen, Trijntje Adriaansz

 

22-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Abram, v: Albert Coornijl

g: Abraham Bubbeson, Magdaleentje Phlips Terlene (?)

 

22-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maartje, v: Arent Simonsz

g: Claas Cornelisz, Annetje Simonsz

 

22-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekweg

Maartje, v: Pieter Louwen

g: Jannetje Pieters, Jan Louwen

 

25-05-1661 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Nicolaas, v: Claes Dirck Leenderde

m: Mechtelt Cornelis

g: Wouter van Noorden, Maertie Claes

 

29-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Adriana, v: Arij Claasz Palenstein

g: Willem Gerritsz Leeflang, Trijntje Jansz

 

29-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Trijntje, v: Leendert Cornelisz

g: Cornelis Cornelisz, Willemtje Cornelis, Neeltje Jacobsz

 

29-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Chiel, v: Jan Claasz Baas

g: Simon Claasz, Annetje Claas

 

29-05-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekweg

Dirk, v: Dirk Dirksz Bovenwater

g: Jan Dirkz, Hendrik Klaasz, Maartje Dirx

 

01-06-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Gerrit Pieterse

m: Maertie Jans

g: Cornelis Cornelisse, Annetie Pieters

 

19-06-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Geertruid, v: Andries Ingesz van de Heide

g: Jan van der Linden, Vrouw Van Jan van der Linden

 

03-07-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Leentje, v: Claas Jansz Swak

g: Aaltje Ariens

 

 

 

13-07-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Arie Leenderse

m: Maertie Jans

g: Trijntie Wouters

 

15-07-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Jan Cornelisse

m: Pietertie Aris

g: Jacob Arisse, Maertie Ariens

 

24-07-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Pieter Cornelisse

m: Maertie Jeroenen

g: Isbrant Cornelisse, Jannetie Jans

 

28-07-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Marten Frerickse

m: Maertie Leenders

g: Jan Frerickse, Trijntie Jacobs

 

31-07-1661 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Catharina, v: Pieter Hendrickse

m: Aefie Jans

g: Agnietie Jans

 

02-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Christianus, v: Franck Corse

m: Maertie Jans

g: Jacob Leenderse, Niesie Jans

 

05-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelia, v: Cornelis Dirckse

m: Immetie Cornelis

g: Cors Cornelisse, Maertie Cornelis Huijberts

 

09-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Laurentius, v: Cors Leenderse

m: Annetie Cornelis

g: Cornelis Jansen, Maertie Leenders

 

14-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Mechtilda, v: Cornelis Cornelisse

m: Ariaentie Jans

g: Lijsbeth Cornelis

 

17-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Gerrit Corneliss

m: Cornelia Jans

g: Pieter Cornelisse, Wijve Cornelis

 

20-08-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Marijtje, v: Lambert Abrams de Kok

g: Abraham Derx, Ariaantje Abrams

 

20-08-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Johannes, v: Claas Jansz van der Touw

g: Claas Jansz van Velt, Cornelis Jansz, Lijsbeth Jans, Maartje Philips

 

20-08-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Bleiswijk, Kruisweg

Jan, v: Teunes Leendertsz van Arlen

g: Cornelis Jansz, Marijtje Jansz

 

21-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Elizabeth, v: Warbout Cornelisse

m: Neeltie Hendrickx

g: Leendert Hendrickse, Annetie Hendrickx

 

26-08-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Divera, v: Marten Daniels

m: Maertie Sijmens

g: Cors Huijberden, Martijntie Corse

 

27-08-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marijtje, v: Jorus Leendertsz

g: Aaltje Cornelis, Barber Jansz, Claas Jansz, Gerrit Huigen

 

27-08-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Dirk Cornelis van der Bijl

g: Cornelis Cornelisz van der Bijl, T. Cornelisdr

 

27-08-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jacob, v: Jorus Leendertsz

g: Claas Jansz, Gerrit Huigen, Aaltje Cornelis, Barber Jansz

 

07-09-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adriana, v: Jacob Cornelisse

m: Maertie Jacobs

g: Leendert Cornelisse, Jannetie Crijnen

 

08-09-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria Illegitimam, v: Pieter Arisse

m: Neeltie Dirckx

g: Jannetie Dirckx

 

17-09-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Hillebrand, v: Cees Corsen

m: Annetie Pieters

g: Cors Hillebranden, Ariaentie Leenders

 

21-09-1661 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Petrus, v: Cornelis Pieterse

m: Grietie Cornelis

g: Cornelis Gerritse, Annetie Dirckx

 

28-09-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Claas Huigen Vos

g: Marcus Davidtse, Aaltje Huigen, Frankje Cornelis

 

01-10-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Cornelis Jacobse

m: Maertie Claes

g: Maertie Jacobs

 

 

02-10-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Sijbrand, v: Teunis Jansz Maarlant

g: Sijbrant de Kok, Michel Jillisz, Grietje Jacobsz

 

06-10-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerardus, v: Jan Gerritse

m: Maertie Cornelis

g: Ariaentie Gerrits

 

09-10-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Wallen

Maartje, v: Claes(?) Willemsz van Tol

g: Claas Willemsz

 

09-10-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekweg

Trijntje, v: Dirk Dirksz van Vliet

g: Mees Dirxsz, Nellitje Dirx

 

09-10-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Claasje, v: Claas Pietersz

g: Neeltje Pietersz

 

20-10-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Theodorus, v: Jan Dirckse

m: Ariaentie

g: Cors Dirckse, Jannetie Dirckx

 

24-10-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Huig Cornelisz

g: Cornelis Huigen, Maartje Cornelis

 

06-11-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Joost, v: Francois Celis

g: Jan Dirksen, Maartje Joosten

 

06-11-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Vechter Gerritse

m: Aefie Nanningh

g: Jan Gerritse, Luentie Francken

 

06-11-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Isaac Pietersz

g: Jan Cornelisz, Maartje Gerritsz

 

08-11-1661 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Jacobus, v: Antonij van Kessel

m: Maertie Andries

g: Luentie Arent Gerritse

 

08-11-1661 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Jacobus, v: Aert Jansen

m: Pietertie Gerrits

g: Aris Jansen, Aeltie Pieters

D Iperlaen

 

 

 

 

11-11-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Leendert Gijsen

m: Geertie Jans

g: Gijs Leenderse, Jannetie Gijsen

 

16-11-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Wallen

Neeltje, v: Claas Willemsz van Tol

g: Cornelis Willemsen van Tol

 

16-11-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maartje, v: Leendert Cornelisz van Alphen

g: Grietje Cornelis, Jannetje Cornelis, Claas Cornelisz, Hendrik Arentsz

 

16-11-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Cornelis, v: Leendert Cornelisz van Alphen

g: Claas Cornelisz, Hendrik Arentsz, Grietje Cornelis, Jannetje Cornelis

 

26-11-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Paulus, v: Cornelis Isaacken

m: Pietertie Jans

g: Jan Jansen, Maertie Pieters

 

04-12-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Cornelis Dirckse

m: Jannetie Claes

g: Crijn Claessen, Lijsbeth Sijmens

 

07-12-1661 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Theodorus, v: Jan Cornelisse

m: Ariaentie Willems

g: Jan Cornelisse, Grietie Reijnen

 

07-12-1661 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Agatha, v: Cornelis Arisse

m: Maertie Claes

g: Cornelis Claessen, Willemtie Cornelis

 

10-12-1661 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Abraham, v: Jacobus van der Sloot

g: Adolf Abramse, Annetje Gerrits

 

20-12-1661 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Cornelis, v: Cors Jansen

m: Aeltie Cornelis

g: Arie Crijnen, Dirckie Reijne

 

04-01-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Johannes, v:

m: Burg

 

15-01-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Hoorn

Ariaantje, v: Jan Marcusz

g: Gijsbert Meertensz, Jannetje Dirx

 

 

 

 

21-01-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Anna, v: Pieter Jansen

m: Neeltie Dirckx

g: Leendert Dirckse, Trijntie Dirckx

 

22-01-1662 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Adrianus, v: Jacob Cornelisse

m: Ariaentie Ariens

g: Claes Cornelisse, Maertie Cornelis

 

29-01-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Claes Wouterse

m: Maertie Cornelis

g: Jacob Cornelisse, Lijsbeth Claes

 

05-02-1662 Stompwijk STW01, wpl: Zegwaart

Gerardus, v: Jan Pieterse

m: Ariaentie Jochoms

g: Jacob Leenderse, Sara Pieters

 

07-02-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Riener, v: Leendert Rijnen

m: Jannetie Leenders

g: Reijn Leenderse, Trijntie Philips

Ad hibui ceremonias super baptizato ab obstetrice

 

09-02-1662 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Claes Cornelisse

m: Saertie Cornelis

g: Jan Cornelisse, Maertie Cornelis Huijberts

 

10-02-1662 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Adrianus, v: Aloijn Goverse

m: Annetie Ariens

g: Gijsbert Willemse, Barbara Arens

 

11-02-1662 Stompwijk STW01

Gerardus, v: Cornelis Arens

m: Maertie Cornelis

g: Pieter Corneliss, Nelletie Gerrits

Ad hibui ceremonias super baptizato a Martina Arens

 

19-02-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Verlaet

Lodewijk, v: Arij Huijgen

g: Pieter Cornelisz, Alewijn Huijgen, Marij Pieters

 

04-03-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Pieter, v: Cornelis Pieterse

g: Pleuntje Cornelis

 

04-03-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, in de Meer

Ingetje, v: Arij Sijmonsen

g: Gerrit Cornelisz

 

04-03-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Gerrit, v: Jan Cornelisz van der Waal

g: Jannetje Lievens (?)

 

07-03-1662 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Georgius, v: Cornelis Jacobse

m: Trijntie Joris

g: Annetie Leenders

 

09-03-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Willem Pieterse

m: Hillegondt Cornelis

g: Jan Claesse Lelievelt, Ariaentie Claes

 

09-03-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Pieter Leenderse

m: Maertie Jans

g: Neeltie Meersen

 

11-03-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Willem Michielse

m: Jannetie Cornelis

g: Jan Gertse, Maertie Cornelis

 

27-03-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Jan Jansen

m: Maertie Sijmens

g: Jan Gertse, Annetie (ouwe) Jans

 

27-03-1662 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Philippus, v: Cornelis Barten

m: Leentie Dirckx

g: Jan Dirckse, Jannetie Dirckx

 

12-04-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Jan Claesse Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Willem Cornelisse, Ariaentie Claes

 

14-04-1662 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Cornelis Jansen

m: Cornelia Jacobs

g: Gerrit Jansen, Trijntie Jans

 

02-05-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gerardus, v: Sijmen Pieterse

m: Neeltie Gerrits

g: Jan Gertse, Sara Gerrits

 

03-05-1662 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Claes Cornelisse

m: Neeltie Goosens

g: Jan Cornelisse, Annetie Dirckx

Tradita

 

07-05-1662 Zoetermeer ZTM05

Neeltje, v: Gerrit Jacobsz Emmerseel

g: Cornelis Jacobsz van der Beer ?, Maartje Pieters Fersevelt

 

 

11-05-1662 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Joannes, v: Arien Goverse

m: Lijsbeth Corsen

g: Berent Corsen, Neeltie Ariens

 

14-05-1662 Zoetermeer ZTM05

Sara, v: Michiel Jillisz

g: Arent Jansz van Huijzen, Geertje Jansz

 

14-05-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer,aan de Meer

Pieter, v: Crijn Leendertsz

g: Jan Leenderts, Pleuntje Cornelisz

 

15-05-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Tuenis Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Warbout Cornelisse, Crijntie Jans

 

26-05-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Leendert Cornelisse

m: Crijntie Jans

g: Cornelis Cornelisse, Maertie Cornelis

 

28-05-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, 1e Weegje

Dirk, v: Sijmen Jacobs

g: Hendrik Jacobsz, Jacob Dirxsz Boe..., Grietje Claas

 

29-05-1662 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Jacobus, v: Dirck Lauwen

m: Maertie Francken

g: Immetie Cornelis

 

04-06-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Aleijda, v: Jan Arense

m: Trijntie Wouters

g: Cornelis Wouterse, Trijntie Claes

 

09-06-1662 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Cornelia, v: Arie Jansen

m: Ariaentie Jans

g: Aert Jansen, Maertie Jans

 

14-06-1662 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Apollonia, v: Claes Pieterse

m: Neeltie Leenders

g: Leendert Leenderse, Maertie Erms

 

14-06-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Huijgh Corsen

m: Maertie Wouter

g: Cors Hillebranden

 

24-06-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Ariaantje, v: Joost Hendrix

g: Claas Louwen, Grietje Frank

 

 

25-06-1662 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Huijgh Huijghen

m: Cornelis Willems

g: Huijgh Cornelisse, Trijntie Mertens

 

02-07-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, 2e Weegje

Ariaantje, v: Cornelis Willemsz

g: Dirk Willemsz, N. N. Gerrits, Pleuntje Pieters

 

07-07-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Wouter Ariense

m: Willemtie Cornelis

g: Maertie Gerrits

 

09-07-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Rokkeveen

Pleuntje, v: Arij Dignaartsz

m: Lijsbeth Willemse

g: Lijsbeth Willemse Moeder

 

13-07-1662 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Elizabeth, v: Pieter Leenderse

m: Neeltie Dirckx

g: Ariaentie Cornelis

 

16-07-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: L.Wallen

Maartje, v: Floris Willemsz

g: Claas Willemsz, Aaltje Willemsz

 

16-07-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Jannetje, v: Meerten Meertensz

g: Pieter Jacobsz, Sara Jansz, Trijntje Harmansz

 

22-07-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Cornelis Francken van Rhijn

m: Claerie Jacobs

g: Claes Francken, Aechie Claes

 

23-07-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jeroen, v: Cornelis Jansen

m: Jannetie Jeroenen

g: Jacob Jeroenen, Leentie Jeroenen

 

25-07-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Arie Cornelisse

m: Maertie Meesen

g: Jan Meesen, Annetie Meesen

Ad hibui ceremonias super baptizato ab obstetrice

 

01-08-1662 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Magdalena, v: Floor Flooren

m: Annetie Leenders

g: Wijve Leenders

 

03-08-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Apollonia, v: Dirck Jansen

m: Maertie Cornelis

g: Luentie Cornelis

 

17-08-1662 Zoetermeer ZTM05

Jacobus, v: Mr. Abraham Bubbeson schoolmeester

g: Jacob Jansz van der Arent, Hester Abrahams

 

17-08-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Leentje, v: Wouter Cornelisz Bijl

m: [aaltje Cornelis] van [suijlen]

g: Dirk Cornelisz, Aaltje Teunis

 

20-08-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Aaltje, v: Cornelis Hendrix den Heul (?)

g: Annetje Mertens, Mees Hendrix, Merten Berkelaer

 

07-09-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Merten Boonen

m: Trijntie Pieters

g: Mauringh Jansen, Maertie Claes

 

13-09-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Anna, v: Cornelis Jansen

m: Dirckie Lamberts

g: Cornelis Lambertse, Maertie Lamberts

 

19-09-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Arie Crijnen

m: Dirckie Reijne

g: Cornelis Arisse, Maertie Claes

 

21-09-1662 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adrianus, v: Arie Jansen

m: Neeltie Ariens

g: Arien Arense, Annetie Jans

 

24-09-1662 Zoetermeer ZTM05

Lijsbeth, v: Cornelis Claas van der Does

g: Gerrit Huijgen, Trijntje Cornelis

 

26-09-1662 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Laurentius, v: Pieter Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Cornelis Cornelisse, Hillegont Cornelis

 

01-10-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Gerrit, v: Cornelis Leendertsz

g: Pieter Michielsz, Pleuntje Gerritsz

 

02-10-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Hillebrand, v: Arie Pietersen van Velsen

m: Ariaentie Arens

g: Jan Pieterse, Immetie Ariens

 

14-10-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Jan Mertense

m: Ariaentie Arens

g: Jan Arense, Jannetie Arens

 

19-10-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Verlaten

Heiltje, v: Hubert Claasz

g: Aaltje Cornelis, Maartje Claas

 

29-10-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Ariaantje, v: Cornelis Leendertsz

g: Cornelis Hendrix Bonifaas, Trijntje Hendrix

 

30-10-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Vlamingstraat

Neeltje, v: Dirk Huijgen Vroon

g: Michiel Willemsz, Barber Ariensz

 

30-10-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Job, v: Pleun Joppen

g: Jan Louwen, Dirk Joppen, Annetje Joppen

 

05-11-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Johannes, v: Claas Jansz

g: Cornelis Jansz, Lijsbeth Jansz

 

08-11-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Johannes, v: Andries van der Lee

g: Jan van der Leeden, Geertruijd van der Lee

 

12-11-1662 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Martinus, v: Joris Pieterse

m: Claesie Chielen

g: Pietertie Pieters

 

14-11-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Apollonia, v: Jan Pieterse

m: Jannetie Jacobs

g: Beatrix Abrahams

 

22-11-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Dirk, v: Abraham Dirksz

g: Dirk Cornelisz, Haasje Dirksen

 

26-11-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Aan de Verlaten

Lauweris, v: Pieter Jansz de Hei

g: Geertje Arentsen

 

10-12-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Trijntje, v: Cornelis Arentsz Berkelaar

g: Cornelis Meesz, Zoetje Cornelis

 

11-12-1662 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Arnoldus, v: Sijmen Cornelisse

m: Trijntie Jans

g: Cors Jansen, Geertie Jans

Gedoopt door: R D de Roij

 

13-12-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Pieter, v: Claas Arentsz

g: Cornelis Abramsen, Maartje Aartz

 

 

13-12-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Berkel, Noordeinde

David, v: Dirk Gerartsz

 

17-12-1662 Zoetermeer ZTM05

Cornelia, v: Johannes Vlak Predikant alhier

g: Dirk Vlak, Cornelia de Wijk

 

17-12-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Hugo, v: Claas Hugen

 

31-12-1662 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Trijntje, v: Cornelis Samuelsz de Kok

g: Arij Samuelsz de Kok, Ermpje Ariensz

 

06-01-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Maria, v: Grabel Huijgen

m: Neeltie Cornelis

g: Huijbert Huijgen, Annetie Mertens

Gedoopt door: R D de Roij

 

07-01-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jacomijntje, v: Aalbrecht Kootwijk

g: Jasper Terlon, Magdalena Terlon

 

31-01-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Nicolaas, v: Merten Jansen

m: Lijsbeth Hermens

g: Arien Hermense, Maertie Claes

 

02-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Theodorus, v: Arien Dirckse

m: Jannetie Dirckx

g: Jan Dirckse, Neeltie Dirckx

 

06-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Joannes, v: Aert Jansen

m: Pietertie Gerrits

g: Jan Jansen, Claesie Maurinckx

 

10-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jacobus, v: Franck Corsen

m: Maertie Jans

g: Willem Gerritse, Niesie Jans

 

14-02-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart op Pijnacker, Catwijck

Abram, v: Huijbrecht Abramsz de Bij

g: Pieter Huijbrechtsz de Bij, Fijgje Abrams

 

16-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Margareta, v: Arien Arense

m: Neeltie Koninckx

g: Ariaentie Cornelis

 

18-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Catharina, v: Ceel Mertense

m: Maertie Huijghen

g: Trijntie Mertens

 

21-02-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Wallen

Johannes, v: Claas Willemszen van Tol

g: Cornelis Willemsz, Lijsbeth Pieters van Leeuwen

 

25-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Cornelis Jansen

m: Maertie Leenders

g: Arie Jansen, Aechie Ariens

 

26-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Broekweg

Margareta, v: Aris Pieterse

m: Jannetie Ariens

g: Cornelis Pieterse, Neeltje Cornelis

 

28-02-1663 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Catharina, v: Arie Leenderse

m: Mechtelt Dirckx

g: Trijntie Claes

 

10-03-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Tweede Weg

Cornelis, v: Leendert Meesen

g: Mees Leendertsz, Arent Pijnaker, Trijntje Mesen

 

17-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Hugo, v: Gerrit Leenderse

m: Crijntie Willems

g: Leendert Huijghen, Jannetie Corssen

 

18-03-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Molenwegh

Pieter, v: Jan Pietersz

g: Meerten Meesen, Maartje Pieters

 

20-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Margareta, v: Arie Leenderse

m: Magdaleentie Hillebrands

g: Maertie Leenders

D Henricus de Roij

 

21-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Claes Wouterse

m: Maertie Cornelis

g: Wouter Cornelisse, Maertie Wouters

 

24-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zegwaart

Agatha, v: Willem Pieterse

m: Annetie Sijmens

g: Jan Cornelisse, Leentie Jacobs

 

25-03-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, 1e Weegje

Claasje, v: Cornelis Bastiaansz

g: Trijntje Jansz

 

25-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Jacobus, v: Claes Jacobse

m: Martijntie Ariens

g: Dirck Jacobse, Maertie Cornelis;  Ds H. de Roij

 

26-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Sebastianus, v: Cornelis Lambertse

m: Jannetie Bastiaenen

g: Dignaer Bastiaenen, Neeltie Bastiaenen

 

29-03-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Elizabeth, v: Cors Cornelisse

m: Maertie Huijghen

g: Jan Huijghen, Maertie Cornelis

Tradita

 

08-04-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Meerten, v:

m: Ariaantje Cornelis Schilders

g: Neeltje Leenderts Schilders

 

08-04-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekweg

Aaltje, v: Job Dirksz

g: Meerten Dirksz, Martijntje Simons

 

08-04-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Meerten, v: Cornelis Meertensz

g: Cas Berkelaer, Zoetje Cornelis

 

08-04-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Delfse Wallen

Jannetje, v: Joris Leendertsz Tas

g: Gerrit Huijgen, Juffrou van der Cijs

 

10-04-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Gerrit Pieterse

m: Maertie Jans

g: Cornelis Cornelisse, Neeltie Pieters

 

15-04-1663 Zoetermeer ZTM05

Pieter, v: Dirk van Monster Chirurgijn

g: Aaltje Jacobsen

 

15-04-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Vlamingstraat

Annetje, v: Jan Leendertsz

g: Jacob Wolphertsen, Marijtje Wolpherts

 

15-04-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Den Hoorn

Lijsbeth, v: Jan Christiaansz Verbrugge

g: Jurrien Hooren, Jannetje Adolfs

 

15-04-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zegwaart

Hubertus, v: Arien Hendrickse van Broeckhoven

m: Beatrix Huijberts

g: David Huijberts, Claesie Jaspers

 

16-04-1663 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Joannes, v: Claes Cornelisse

m: Aefie Jans

g: Cors Pieterse

 

 

28-04-1663 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Jan Cornelissen Braamt

g: Neeltje Ariensz, Johannes Willemsz

 

02-05-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, den Hoorn

Petrus, v: Jan Arentszen Geervliet

g: Martje Hendrix Dwalingh

 

06-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Martinus, v: Jan Leenderse

m: Aefie Jans

g: Neeltie Leenders

 

12-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Wilhelmus, v: Jan Claesen Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Marten Jorisz, Jannetie Joris

 

14-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Bartha, v: Jan Ariense

m: Trijntie Cornelis

g: Annetie Leenders

 

17-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Henricus, v: Pieter Hendrickse

m: Aefie Jans

g: Annetie Cornelis

 

25-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jacobus, v: Arien Arense

m: Grietie Cornelis

g: Gerrit Arense, Jaepie Ariens

 

26-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Theodorus, v: Pieter Cornelisse

m: Maertie Jeroenen

g: Dirck Dirckse, Annetie Dirckx

Ad hibui ceremonias super batizato ab obstetrice

 

26-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria Geminam, v: Pieter Cornelisse

m: Maertie Jeroenen

g: Jan Jeroenen, Hadewigh Jeroenen

 

29-05-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Cornelis Michielse

m: Maertie Ariens

g: Leendert Arense, Jannetie Ariens

 

03-06-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Maria, v: Cornelis Ariens

m: Maertie Cornelis

g: Pieter Cornelisse, Ariaentie Ariens

 

11-06-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Lijsbeth, v: Pieter de Colster

g: Neeltje Leendertsz

 

16-06-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Wallen

Cornelis, v: Willem Bastiaansz

g: Dirk Cornelis Bijl, Trijntje Cornelis

 

16-06-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Rokkeveen

Ariaantje, v: Jan Jansen Brouwer

g: Pieter Jacobsz, Leentje Jansz, Maartje Claas

 

21-06-1663 Zoetermeer ZTM05

N.N. Een kint uijt Catwijk behorende tot Pijnacker., v:

 

22-06-1663 Stompwijk STW01

Cornelia, v: Cornelis Pieterse

m: Grietie Cornelis

g: Claes Cornelisse, Neeltie Cornelis, D Iperlaen

 

26-06-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Laurentius, v: Cornelis Cornelisse

m: Ariaentie Mertens

g: Paulus Mertense, Trijntie Mertens

Gedoopt door: R D Franciscus Erckel

 

28-06-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jacobus, v: Jacobus van der Sloot

g: Elijsabeth van der Sloot, Lijdia van der Slooth

 

29-06-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Cornelia, v: Arie Jansen

m: Ariaentie Jans

g: Aert Jansen, Lijsbeth Dirckx

 

13-07-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groeneweg

Cornelis, v: Cornelis Cornelissen Leeuwen

g: Neeltje Ariensz

 

20-07-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Wijve, v: Arij Klaasz Rokkeveen

g: Jacob Dirksz, Saartje Ariensz

 

22-07-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Leendert Ariense

m: Annetie Tonis

g: Cornelis Chielen, Annetie Dirckx

 

24-07-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adriana, v: Arien Arisse

m: Annetie Bouwens

g: Neeltie Leenders

 

26-07-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Anna, v: Claes Martense

m: Pietertie Pieters

g: Cornelis Martense, Annetie Pieters

 

 

 

27-07-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leidsewallen

Pieter, v: Arent Pietersz

g: Gerrit Jacobsz, Neeltje Dirksen

 

02-08-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Maria, v: Pieter Willemse

m: Maertie Fransen

g: Willem Fransen, Grietie Fransen

 

10-08-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Maria, v: Arie Cornelisse

m: Jannetie Mertens

g: Jan Mertense, Maertie Jans

 

12-08-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Raefel, v: Franchois Celes

g: Cornelis Hendriksz Boekhoven, Engeltje Dirksz

 

16-08-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Apollonia, v: Willem Pieterse

m: Hillegont Cornelis

g: Rhijn Cornelisse, Divertie Cornelis

 

26-08-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Den Hoorn

Willem, v: Gerrit Willemsz

g: Jan Willemsz, Claasje Claas, Ariaantje ...Ges

 

28-08-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Wouter Arense

m: Willemtie Cornelis

g: Maertie Gerrits

 

30-08-1663 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Laurentius, v: Pieter Mertens

m: Maertie Mertens

g: Cornelis Mertense, Neeltie Mertense

 

02-09-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Theunis, v: Wouter Cornelisz Bijl

g: Dirk Cornelisz, Maartje Willems

 

08-09-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelia, v: Cornelis Louwen

m: Maertie Cornelis

g: Annetie Jans

Bij de moeder “zui haritiri sunt”?

 

15-09-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Lucia, v: Cornelis Mertense

m: Mechteltie Joris

g: Cornelis Mertense, Neeltie Mertens

 

16-09-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Pieter Jansen

m: Neeltie Dirckx

g: Cornelis Dirckse, Luentie Jans

 

17-09-1663 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Anna, v: Arie Goverse

m: Lijsbeth Corssen

g: Jan Goverse, Annetie Ariens

 

06-10-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Maartje, v: Cornelis Claasz

g: Cornelis Meesz, Martijntje Meertensz

 

06-10-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Scheid

Jan, v: Aalbregt Jansen

g: Jan Janse, Neeltje B...

 

09-10-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekweg

Dirk, v: Dirk Dirksz van Vliet

g: Cornelis Leendertsz, Baesje Simens

 

14-10-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Claes Claessen

m: Maertie Meesen

g: Jan Claessen, Grietie Claes

 

15-10-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Martinus, v: Pieter Isaacken

m: Maertie Witte

g: Isaac Matheusen, Pietertie Jans

 

18-10-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Aris Jansen

m: Aechie Abrahams

g: Bastiaen Abrahams, Claesie Abrahams

Ad hibui ceremonias super baptizato ab obstetrice Mechtild

 

28-10-1663 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Adrianus, v: Arien Ariense

m: Ariaentie Ariens

g: Arie Jansen, Maertie Ariens

 

28-10-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Henricus, v: Warbout Cornelisse

m: Neeltie Hendrickx

g: Aris Hendrickse, Maertie Hendrickx

 

14-11-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Arnoldus, v: Jan Arende

m: Leentie Gijsen

g: Cornelis Fredrickse, Maertie Leenders

 

14-11-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Alijda, v: Cornelis Arisse

m: Lijsbeth Leenders

g: Claes Willemse, Barber Bouwens,

 

14-11-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Lijsbeth, v: Gerrit Jacobsz Emmerseel

g: Jan Jacobsz Emmerseel, Maartje Jacobs Emmerseel

 

25-11-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ingetje, v: Cornelis Teunisz van der Does

g: Teunis Hendriksz, Aaltje Teunis

 

30-11-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Catharina, v: Cors Leenderse

m: Annetie Cornelis

g: Ariaentie Ariens

 

06-12-1663 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Cornelis, v: Leendert Gijsen

m: Weijntie Cornelis

g: Huijbert Cornelisse, Claesie Gijsen

 

07-12-1663 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Cornelis Cornelisse

m: Ariaentie Jans

g: Maertie Pauwels

 

12-12-1663 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, De Meer

Dirk, v: Arij Simonsz Prins

g: Dirk Jansz, Neeltje Jans, Willemtje Willems

 

19-12-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Marten Daniels

m: Maertie Sijmens

g: Daniel Jansen

 

25-12-1663 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Joannes, v: Claes Dirck Leenderse

m: Mechtelt Cornelis

g: Jan Dirckse, Jannetie Jans

 

25-12-1663 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Tuenis Pieterse

m: Maertie Cornelis Warbout

g: Philip Reijns, Geertie Reijne van Reijnegom

 

09-01-1664 Zoetermeer ZTM05

Wilhelm, v: Hendrik van Swieten Schout van Zoetermeer

g: Willem van Swieten, Neeltje Pieters huisvrouw van Willem van Swieten

 

12-01-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Geertje, v: Arij Hendriksz Bovenwater

g: Cornelis Hendriksz, Neeltje Cornelisz

 

13-01-1664 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Maria, v: Pieter Hendrickse

m: Pluentie Ariens

g: Ariaentie Hendrickx

 

24-01-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Elizabeth, v: Cornelis Fredrickse

m: Neeltie Mertens

g: Marten Fredrickse, Annetie Fredrickx

 

 

26-01-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Jacob, v: Dirk Dirksz Bovenwater

g: Jacob Dirksz, Neeltje Ariensz

 

27-01-1664 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Joanna, v: Joris Pieterse

m: Claesie Chielen

g: Maertie Pieters

 

30-01-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Leendert Cornelisse

m: Crijntie Jans

g: Warbout Cornelisse, Leentie Leenders

 

10-02-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Cornelis Dirckse

m: Jannetie Claes

g: Annetie Dirckx

 

15-02-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Apollonia, v: Arent Aelbrechtse

m: Geertie Tuenis

g: Maertie Aelbrechts

 

17-02-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Willem, v: Jan Jacobsz

g: Jacob Willemsz, Pleuntje Willems

 

20-02-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Maritje, v: Cornelis Samuelsz de Kok

g: Jan Jansen, Ariaantje Jansz

 

24-02-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Maartje, v: Cornelis Hendriksz

g: Chiel Cornelisz, Brechje Cornelis, Neeltje Meertensz

 

25-02-1664 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Joanna, v: Jan Cornelisse

m: Maertie Hillebrants Hanticorum

g: Annetie Jans

 

02-03-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Claasje, v: Claas Pietersz Koedijk

g: Neeltje Pieters

 

02-03-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Tweede Weegje

Willem, v: Cornelis Willemsz

g: Roel Willemsz, Annetje Willemsz

 

02-03-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Cornelis Jacobse

m: Maertie Claes

g: Marten Boonen, Trijntie Claes

 

 

 

 

11-03-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Martinus, v: Pieter Cornelisse

m: Jannetie Cornelis

g: Claes Cornelisse, Divertie Cornelis

 

16-03-1664 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Margarita, v: Job Cornelisse

m: Burchie Jans

g: Tuentie Cornelis

 

16-03-1664 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Catharina, v: Cornelis Jacobse

m: Trijntie Joris

g: Annetie Leenders

 

16-03-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Sara, v: Jan Huijgen

m: Jannetie Ariens

g: Jacob Leenderse, Betie Cornelis

 

01-04-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Apollonia, v: Sijmen Pieterse

m: Neeltie Gerrits

g: Jan Jansen, Maertie Jans

 

03-04-1664 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Cornelis Dirckse

m: Immetie Cornelis

g: Cors Corneliss, Trijntie Cornelis

 

07-04-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Jan Jansen

m: Maertie Sijmens

g: Gerrit Jansen, Luentie Jans

 

13-04-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Rokkeveen

Hendrik, v: Jacob Hendriksz Dwalingh

g: Cornelis Hendriksz, Jan Cornelisz, Lijsbeth Hendriksz

 

19-04-1664 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Cornelia, v: Aert Jansen

m: Pietertie Gerrits

g: Huijbert Jansen, Ariaentie Jans

Tradita

 

27-04-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Ariaantje, v: Lambrecht Abramsz de Kok

g: Leendert Paulus (?), Ariaantje Cornelis

 

30-04-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Franck Corssen

m: Maertie Jans

g: Willem Gerritse, Niesie Jans

 

 

 

 

03-05-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Arnoldus, v: Cornelis Arense

m: Annetie Pieters

g: Tijs Arense, Maertie Arens

 

04-05-1664 Zoetermeer ZTM05

Ingetje, v: Dirk Cornelisz Bijl

g: Teunis Hendriksz Verdoes, Trijntje Cornelis

 

04-05-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Marijtje, v: Cornelis Bosch

g: Robregt Claasz, Trijntje Pieters

 

14-05-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

N.N., v: Arien Arensz de Soon

 

14-05-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

N.N., v: Gerrit Arentse Paapsgezint

 

25-05-1664 Stompwijk STW01, wpl: Broekweg

Wilhelmus, v: Jacob Quant

m: Ariaentie

g: Henrick Quant, Aeltie Mertens

 

29-05-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Wive, v: Gerrit Cornelisz

m: Cornelia Jans

g: Jan Cornelisz, Cornelia Gerrits

 

08-06-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Dirkje, v: Jan Cornelisz

g: Jannetje Gerbrandts (?)

 

12-06-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Catharina, v: Tijs Arense

m: Maertie Goris

g: Cornelia Arense, Luentie Arens

 

17-06-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Gertruda, v: Cornelis Arisse

m: Maertie Claes

g: Claes Arense, Pietertie Arens

 

22-06-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Jan Claesse Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Willem Pieterse, Ariaentie Claes

 

09-07-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Angelus, v: Willem Chielen

m: Jannetie Cornelis

g: Huijbert Chielen, Annetie Chielen,

Gedoopt door: R D Franciscus Erckel

 

13-07-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Niesje, v: Simon Jacobsz

g: Johannes Willemsz, Neeltje Pietersz

 

13-07-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Berkel, Noordende

Dirk, v: Dirk Dirkszen

g: Pleuntje Jansen

 

13-07-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Mechtilda, v: Pieter Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Grietie Cornelis Huijgen

 

20-07-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Cornelis Isaacken

m: Pietertie Jans

g: Willem Jansen, Ariaentie Gerrits

 

27-07-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Arij, v: Claas Jansz Swak

g: Trijntje Ariens

 

28-07-1664 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Maria, v: Cors Jansen

m: Aeltie Cornelis

g: Jannetie Jeroenen

 

06-08-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leitsewallen

Dirk, v: Jan Dirksz Bovenwater

g: Cornelis Dirksz, Geertje Dirksz

 

07-08-1664 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Nicolaas, v: Marten Boonen

m: Trijntie Pieters

g: Crijn Huijbertse, Martie Bouwens

Gedoopt door: R D Wiro Voorst

 

10-08-1664 Stompwijk STW01

Adriana, v: Jan Jansen

m: Lijsbeth Cornelis

g: Maertie Pauwels

Gedoopt door: R D Joas Pelt

 

24-08-1664 Stompwijk STW01, wpl: Groeneweg

Maria, v: Dirck Leenderse

m: Maertie Screvels

g: Dirck Leenderse, Jannetie Cornelis

 

07-09-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Meerten, v: Cornelis Arentsz Berkelaar

g: Chiel Cornelisz, Zoetje Cornelisz

 

10-09-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Alijda, v: Dirck Jansen

m: Maertie Cornelis

g: Annetie Hendrickx

 

 

 

 

10-09-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Cornelis Jansen

m: Ariaentie Claes

g: Gerrit Jansen, Maertie Fransen

Gedoopt door: R D Joannes Dobbius

 

14-09-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Noortaa

Pleuntje, v: Claas Claasz

g: Lijsbeth Claasz

 

14-09-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Maria, v: Arie Govertse

m: Lijsbetie Corssen

g: Blaes Goverse, Maertie Leenders

 

15-09-1664 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Margareta, v: Jan Cornelisse

m: Neeltie Jans

g: Arie Cornelisse, Maertie Aris

 

17-09-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Jan Dirckse

m: Dirckie Gijsen

g: Leendert Cornelisse, Annetie Dirckx

 

19-09-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Godefridus, v: Jan Goven

m: Maertie Leenders

g: Aloijn Goverse, Maertie Goverts

Sub conditione

 

21-09-1664 Zoetermeer ZTM05

Arij, v: Hugo Cornelisz Sonnevelt

g: Huijsvrou Van Isaac Lamberts

 

21-09-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Simon, v: Cornelis Simonsz Berkel

g: Pleuntje Cornelis, Maartje Jansz

 

21-09-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maartje, v: Cornelis Simonsz Berkel

g: Maartje Jansz, Pleuntje Cornelisz

 

26-09-1664 Zoetermeer ZTM05

Geertruid, v: Johannes Vlak Predikant

g: Jan Pietersz Schans, Jan Vlak, Geertruid Gerritsz

 

28-09-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Claas, v: Pieter Louwers

g: Marritje Pieters

 

28-09-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Jannetje, v: Cornelis Pietersen

g: Pleuntje Cnelis

 

 

 

05-10-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart/Pijnacker: Katwijk

Jaapje, v: Michiel Pietersz Verkade

g: Aagje Dirks

 

06-10-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Petrus, v: Aloijn Goverse

m: Annetie Ariens

g: Cornelis Pieterse, Jannetie Ariens

Gedoopt door: R D Eduardus Telingen

 

19-10-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Cornelis Mertense

m: Mechtelt Joris

g: Pieter Mertense, Grietie Mertens

 

23-10-1664 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Joannes, v: Claes Corneliss van den Bosch

m: Sara Cornelis

g: Cornelis Dirckse, Trijntie Cornelis

 

28-10-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Cornelis Jansen

m: Dirckie Lamberts

g: Hendrick Jansen, Maertie Jans

 

29-10-1664 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Arij, v: Arij Arensz van der Walle

g: Cornelis Teunisz van Zuijlen, Aaltje Ariensz

 

12-11-1664 Zoetermeer ZTM05

Leendert, v: Claes Huijge Vos

g: Jan Marcus van Houten, Marijtje Leenderts

 

13-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Petrus, v: Arie Pieterse

m: Ariaentie Ariens

g: Huijgh Ariens, Maertie Ariens

 

16-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Pieter Arisse

m: Neeltie Cornelis

g: Leendert Arisse, Grietie Cornelis

 

21-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Nicolaas, v: Marten Jansen

m: Lijsbeth Hermens

g: Cornelis Arisse, Maertie Claes

 

21-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Agatha, v: Claes Jacobse

m: Martijntie Ariens

g: Dirck Jacobse, Maertie Cornelis

 

21-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adriana, v: Blaes Goverse

m: Grietie Rochus

g: Cornelis Cornelisse, Neeltie Cornelis

 

23-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Petrus, v: Jacob Pieterse

m: Neeltie Bastiaenen

g: Cornelis Pieterse, Maertie Corssen

 

26-11-1664 Zoetermeer ZTM05

Grietje, v: Mr. Abram Bubbeson meester

g: Arent Lambertsz Bubbeson, Maertje Pieters

 

26-11-1664 Zoetermeer ZTM05

Sara, v: Jan Jansz van Rooij

g: Francoijs Senlijs, Lijsbeth Dircks

 

26-11-1664 Zoetermeer ZTM05

Maerte, v: Abram Dircksz de Cocq

g: Arij Abrams de Cocq, Trijntje Claes

 

30-11-1664 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Joanna, v: Cornelis Laurisse

m: Maertie Cornelis

g: Tuentie Cornelis

 

01-12-1664 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Sara, v: Pieter Jansen

m: Neeltie Ariens

g: Telingen R D, Neeltie Jans

Sub conditione adultam

 

03-12-1664 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Arij Lenderts de Hoogh

g: Jan Leenderts de Hoogh, Maertje Leenderts

 

03-12-1664 Zoetermeer ZTM05

Mees, v: Leendert Jacobsz Boot

g: Neeltje Jans

 

03-12-1664 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Cornelis, v: Cornelis Cornelisse

m: Maertie Pieters

g: Willebrordt Arisse, Jopie Cornelis

 

11-12-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Georgia, v: Gerrit Pieterse

m: Maertie Jans

g: Jan Jansen, Mechtelt Pieters

 

19-12-1664 Zoetermeer ZTM05

Arent, v: Hendrik Arentsz Stegeman

g: Ermpje Arijens

 

22-12-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Abraham, v: Arie Jansen de Jongh

m: Aechie Abrahams

g: Claesie Abrahams, Bastiaen Abrahamse

 

 

23-12-1664 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Agneta, v: Pieter Leenderse

m: Niesie Jans

g: Jan Goverse, Pietertie Jans

 

26-12-1664 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jacobus, v: Cors Leenderse

m: Annetie Cornelis

g: Jan Jansen, Jacomijntie Evers

 

28-12-1664 Zoetermeer ZTM05

N.N., v: Leendert Meesz Groenewege

 

01-01-1665 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Laurentius, v: Arie Jansen

m: Ariaentie Jans

g: Jan Jansen, Neeltie Leenders

 

15-01-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Cornelis Michielse

m: Maertie Ariens

g: Jan Mertense, Annetie Tonis

Ad hibui ceremonias super baptizato

 

15-01-1665 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelia, v: Jan Arense

m: Trijntie Cornelis

g: Jacob Cornelisse, Annetie Sijmens

 

19-01-1665 Stompwijk STW01, wpl: Broekweg

Margarita Geminiam, v: Cornelis Pieterse

m: Neeltie Cornelis

g: Arie Pieterse, Ariaentie Pieters

 

19-01-1665 Stompwijk STW01, wpl: Broekweg

Maria Geminiam, v: Cornelis Pieterse

m: Neeltie Cornelis

g: Jan Cornelisse, Maertie Cornelis

 

22-01-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Maria, v: Francois Sennij

g: Dirck Jaense, Martie Joosten

 

27-01-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Jan Gerritse Koijman

m: Maertie Cornelis

g: Cornelis Arense, Trijntie Jans

 

04-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Cornelis Lambertse

m: Jannetie Bastiaenen

g: Dignaer Bastiaenen, Neeltie Bastiaenen

Gedoopt door: R D Telingen

 

 

 

 

08-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Wilhelmus, v: Claes Willemse

m: Maertie Ariens

g: Dirck Arende, Jannetie Blaseris

Gedoopt door: R D Nes

 

12-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Maria, v: Willem Cornelisse

m: Jannetie Jans

g: Cornelis Claessen, Trijntie Lauwen

 

14-02-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Segwaertsewegh

Abraham, v: Arie Dingenaar

g: Neeltje Pieters

 

21-02-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Den Hoorn

Maria, v: Isac Pieterse

g: Ariaentje

 

21-02-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Weijnsge, v: Pieter Dirkse

g: Dirckge Dirks

 

21-02-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Meulewegh

Pieter, v: Severt

g: Cornelis Simonse van Seulen

 

22-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Theodorus, v: Jelis Cornelisse

m: Neeltie Leenders

g: Gijsbert Cornelisse, Maertie Leenders

 

22-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Petronella, v: Claes Pieterse

m: Neeltie Leenders

g: Frans Pieterse, Ariaentie Leenders

 

22-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Alijda, v: Cornelis Francken

m: Claertie Jacobs

g: Cors Francken, Maertie Francken

 

25-02-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Nicolaas, v: Jan de Swart

m: Achie Ariens

g: Lowijse Jans

 

01-03-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Vlaemestraat

Neeltje, v: Jan Leenderse

g: Marietge Leenders

 

01-03-1665 Zoetermeer ZTM05

Kreintge, v: Cornelis Wilmse

g: Evert Engelse

 

 

 

01-03-1665 Zoetermeer ZTM05

Aeltge, v: Cornelis Mertense

g: Albrecht Martense

 

01-03-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorwegh

Helena  gedoopt op den Leydtsendam alsoo niet preekde

 

gedoopt te Leidschendam, v: Pleun Joppe

g: Cornelis Janse, Annetie Jans

05-03-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Nicolaas, v: Cornelis Claessen

m: Leentie Leenderts

g: Maertie Claes

 

09-03-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Agatha, v: Pieter Leenderse

m: Maertie Jans

g: Cornelis Dignaers, Neeltie Meesen

 

12-03-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Jan Pieterse

m: Jannetie Jacobs

g: Pieter Jansen, Jannetie Jans

Gedoopt door: R D Telingen

 

17-03-1665 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Catharina, v: Jan Pieterse

m: Ariaentie Jochoms

g: Saertie Pieters

 

06-04-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Theodorus, v: Arie Dirckse

m: Jannetie Dirckx

g: Leendert Dirckse, Ariaentie Dirckx

 

13-04-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Claes Wouterse

m: Marietie Cornelis

g: Cornelis Ariss, Lijsbeth Sijmens

Gedoopt door: R D Van Nes

 

07-05-1665 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Petrus, v: Aert Jansen

m: Pietertie Gerrits

g: Pieter Gerritse, Grietie Dirckx

 

11-05-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Cornelis Corssen

m: Annetie Pieters

g: Aloijn Corssen, Willemtie Cornelis

 

18-05-1665 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Jacob Lievense Crooneveen

m: Ariaentie Cornelis

g: Lieven Corneliss Crooneveen, Maertie Pieters

 

 

18-05-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joanna, v: Jan Corneliss

m: Pietertie Ariens

g: Aeltie Pauwels

 

30-05-1665 Zoetermeer ZTM05

Cosmas, v: Johannes van Balen

g: Simon Teunes

 

30-05-1665 Zoetermeer ZTM05

Martje, v: Pieter Jacobse

g: Annetje

 

30-05-1665 Zoetermeer ZTM05

Neeltgen, v: Leendert Cornelisse van Alphen

g: Grietje Cornelis, Neeltje Leenders

 

30-05-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, de Hoorn

Jacob, v: Geret Wilmse

g: Lijsbeth Wilmse, Wilm Jacobse

 

31-05-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Aleijda, v: Arie Claess

m: Trijntie Willems

g: Cuneertie Ariens

 

03-06-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Cornelis Corneliss

m: Ariaentie Mertens

g: Gerrit Jeroenen, Maertie Jeroenen

 

13-06-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Leendert Dirckse

m: Grietie Jans

g: Gerrit Leenderse, Maertie Dirckx

 

14-06-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Georgia, v: Cornelis Arende

m: Annetie Pieters

g: Jan Jansen, Pietertie Pieters

 

20-06-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Huijgh Corssen

m: Maertie Wouters

g: Lijsbeth Cornelis

 

24-06-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Arien Ariense

m: Grietie Cornelis

g: Leendert Ariense, Neeltie Cornelis

 

05-07-1665 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Cornelia, v: Huijgh Leenderse

m: Neeltie Leenders

g: Dirck Leenderse, Jannetie Corssen

 

 

10-07-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jacobus, v: Jan Dirckse

m: Ariaentie Dirckx

g: Jobie Leenders

 

11-07-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Jan Claesse Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Willem Pieterse, Ariaentie Claes

Sub conditione

 

15-07-1665 Zoetermeer ZTM05

Arie, v: Klas Cornelis Vos

g: Pleun Joppe, Martie Jans

 

15-07-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Groenewegh

Simon, v: Arie Simonse

g: Treintje Simonse

 

15-07-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leijdtsewallen

Treintge, v: Leendert Pieterse

g: Pleuntie Jans

 

15-07-1665 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Mees Leenderse de Hoog

g: Leendert de Hoog, Neeltie Jans

 

26-07-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Jacobus, v: Jan Corneliss

m: Mechteltie Jacobs

g: Jan Corneliss, Jobie Cornelis

Gedoopt door: R D Rijssen

 

09-08-1665 Zoetermeer ZTM05

Abraham, v: Jaen Arentse Gerenvliet

 

11-08-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Groenewegh

Jan, v: Joost Hendrikse

g: Annetie Jans

 

12-08-1665 Zoetermeer ZTM05

Joost, v: Jan Leenpool

g: Gertruijd Joosten, Cornelis Samuelse de Kok

 

17-08-1665 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Mechtilda, v: Cornelis Cornelisse

m: Ariaentie Jans

g: Betie Cornelis

Gedoopt door: R D Van Nes

 

26-08-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Reinerus, v: Dirck Rijnen

m: Lijsbeth Jeroenen

g: Leendert Rijnen, Marietie Leenders

Gedoopt door: R D Van Nes

 

 

01-09-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Martie, v: Abraham Arentse Goudeleeuw

g: Klaas Pieterse, Sietge Pieters

 

05-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Martie, v: Geret Janse Hensbroek

g: Jan Cornelis Hensbroek, Grietje Pieters Van Nieuwerkerk

 

06-09-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Willem Chielen

m: Jannetie Cornelis

g: Jan Gerritse, Maertie Cornelis

 

12-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Geret Jacobse

g: Cornelis Jacobse, Cornelis Doesen i.p.v. Cornelis Jacobse, Magdeltje Lodensteijn

 

12-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Lijsbeth, v: Cornelis Claes van der Does

g: Gerrit Huijgen timmerman, Maertijntje Maertense

 

12-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Jacob, v: Cornelis Cornelisse van Leeuwen

g: Treintge Rokers wonende bij Cornelis Klaese Robol

 

12-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Neeltie, v: Cornelis Samuelse

g: Johannes

 

12-09-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Leijdsewallen

Arie, v: Arent Arentse

g: Cornelis Jans van Bleiswijk, Martie Martens

 

16-09-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Henricus, v: Leendert Hendrickse

m: Lijsbeth Cornelis

g: Maertie Hendrickx

 

21-09-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Aloisius, v: Leendert Gijsen

m: Maertie Cornelis

g: Fredrick Aloijnen, Leentie Gijsen

Gedoopt door: R D Van Nes

 

24-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Neeltie, v: Jan Dirckse

g: Cornelia, Martie

 

24-09-1665 Zoetermeer ZTM05

Ariaantie, v: Franc Leenderse

g: Simon Leenderse, Ariaentje Leenderse

 

28-09-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joanna, v: Cornelis Mertense

m: Mechtelt Joris

g: Tijs Arentse, Maertie Joris

 

19-10-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Jan Corneliss

m: Maertie Pieters

g: Cornelis Jan Dirck Coenen, Neeltie Jans

 

19-10-1665 Stompwijk STW01, wpl: Walle

Apollonia, v: Cornelis Pieterse

m: Grietie Cornelis

g: Jan Corneliss

 

30-10-1665 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Gerardus, v: Cornelis Ariense

m: Maertie Cornelis

g: Cornelis Cornelisse, Nelletie Gerrits

 

31-10-1665 Zoetermeer ZTM05

Marietie, v: Dirck Joppe

g: Bastiaantje Jans, Klas Janse

 

01-11-1665 Zoetermeer ZTM05

Jannetie, v: Gijsbrecht Abrahamse

 

01-11-1665 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Voorweg

Klaes, v: Gijl Cornelisse

g: Albrecht

 

07-11-1665 Stompwijk STW01, wpl: Walle

Margarita, v: Gerrit Meijndertse

m: Maertie Jans

g: Claes Meijndertse, Trijntie Meijnders

 

15-11-1665 Zoetermeer ZTM05

Daniel, v: Simon Jacobse

g: Arie Claese, Neeltie Dirks

 

15-11-1665 Zoetermeer ZTM05

Dirck, v: Arie Simonse

g: Grietje Willems, Herman Janse

 

15-11-1665 Zoetermeer ZTM05

Ariaentie, v: Jan Claesebaas

g: Willem Cornelisse, Grietje Jans

 

15-11-1665 Zoetermeer ZTM05

Klaes, v: Cornelis Bosch

g: Treintje Pieters, Robrecht Raese

 

17-11-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jacobus, v: Pieter Jansen

m: Neeltie Dirckx

g: Cornelis Dirckse, Grietie Jans

 

21-11-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Claes Claessen

m: Maertie Meesen

g: Dirck Claessen, Neeltie Pauwels

 

23-11-1665 Stompwijk STW01, wpl: Zegwaart

Engelberta, v: Arien Hendrickse van Broeckhoven

m: Beatrix Huijberts

g: Lauw Sijmens, Annetie Sijmens

 

29-12-1665 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Warbout Corneliss

m: Neeltie Hendrickx

g: Cornelis Warboutse, Leentie Leenders

 

02-01-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Lucia, v: Tuenis Pieterse

m: Grietie Mertens

g: Cornelis Mertense, Neeltie Mertens

 

04-01-1666 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Petrus, v: Aloijn Pieterse

m: Neeltie Ariens

g: Leendert Pieterse, Annetie Pieters

 

15-01-1666 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Margarita, v: Leendert Jacobse

m: Trijntie Meijnders

g: Claes Meijndertse, Annetie Leenders

 

21-01-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Petronella, v: Cors Pieterse

m: Maertie Jans

g: Annetie Pieters

 

22-01-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Jan Arensse

m: Leentie Gijsen

g: Leendert Corneliss, Jannetie Gijsen

 

01-02-1666 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adrianus, v: Aris Pieterse

m: Annetie Bauwens

g: Jaepie Ariens

 

02-02-1666 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Anna, v: Cors Jansen

m: Aeltie Cornelis

g: Aeltie Pauwels

 

09-02-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Jacobus, v: Franck Corssen

m: Maertie Jans

g: Jacob Leenderse, Jacob Willemse

Jacob Leenderse loco Jacob Willemse

 

13-02-1666 Stompwijk STW01

Petronella Posthuma, v: Pieter Hendrickse

m: Pluentie Ariens

g: Sijmen Jansen, Martijntie Hendrickx

 

 

15-02-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Apollonia, v: Jan Willemse

m: Lijsbeth Jans

g: Claes Pieterse, Agnieta Jans

 

16-02-1666 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Adrianus, v: Jacob Pieterse

m: Neeltie Ariens

g: Bastiaen Ariens, Luentie Ariens

 

07-03-1666 Zoetermeer ZTM05

Willem, v: Arie Digenaers

g: Cornelis Willemse, Menstge Cornelisse

 

07-03-1666 Zoetermeer ZTM05

Liduwe, v: Jan Dirckse

g: Leendert Arentse, Aefge Arents

 

07-03-1666 Zoetermeer ZTM05

Leendert, v: Pieter Hermense

 

24-03-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Tijs Arens

m: Maertie Goris

g: Jacob Arense, Aeltie Arens

 

25-03-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Guilielmus, v: Claes Willemse

m: Maertie Arens

g: Dirck Arense, Neeltie Jans

 

26-03-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Barbara, v: Aloijn Goverse

m: Annetie Ariens

g: Cornelis Jacobse, Erckie Ariens

 

04-04-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer

Pieter, v: Cornelis Arentse Berkel

g: Aefge Maertens

 

04-04-1666 Zoetermeer ZTM05

Johannes, v: Dirck van Munster

g: Anna Pieters

 

04-04-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Leydsche Wallen op de Meule van de Verlate

Leendert, v: Jan Abrahamse van Lovesteijn

 

04-04-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Leendert, v: Dirck Dirckse van Vliet

g: Martie Simons

 

11-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Apollonia, v: Jan de Swart

m: Aechie Ariens

g: Maertie Jans

Gedoopt door: R D Van Nes

 

11-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Joachim Illegitimum natum in Wilsveen, v: Bartholomeus Gerardi

m: Anne Ludovici

g: Catharina van Baenen

Gedoopt door: R D Van Nes

 

19-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Christianus, v: Arie Govertse

m: Lijsbeth Corssen

g: Grietie Dirckx

Gedoopt door: R D Van Nes

 

20-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Margarita, v: Cornelis Lauwen

m: Maertie Cornelis

g: Annetie Jans

 

25-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adriana, v: Leendert Corneliss

m: Crijntie Jans

g: Claesie Aelbrechts

Gedoopt door: R D Van Nes

 

26-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Gerrit Pieterse

m: Maertie Jans

g: Gerrit Jansen, Neeltie Willems

 

26-04-1666 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Maria, v: Cornelis Jacobse

m: Trijntie Willems

g: Aris Cornelisse, Ariaentie Cornelis

Gedoopt door: R D Van Nes

 

05-05-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Elizabeth, v: Arie Pieterse

m: Ariaentie Ariens

g: Neeltie Ariens

 

05-05-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Robertus, v: Engel Willemse

m: Maertie Pieters

g: Dirck Robertse, Maertie Willems

 

16-05-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Jan Mertense

m: Ariaentie Ariens

g: Arie Ariense, Jaepie Ariens

Tradita

 

22-05-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Broekwegh

Bastiaantie, v: Cornelis Bastiaanse

 

05-06-1666 Zoetermeer ZTM05

Teunes, v: Dirck Bijll

g: Aeltie Cornelisse, Teunes Hendrikz

 

05-06-1666 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Cornelis Cornelisse Ruijgt

g: Jan Cornelisse Aelberge, Kommertie Cornelisse

 

08-06-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Pieter Corneliss

m: Maertie Jeroenen

g: Jan Jeroenen, Willemtie Jeroenen

 

13-06-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Tweede Weegje

Heiltie, v: Cornelis Willemse

g: Pieter Pieterse, Pleuntje Pieters

 

13-06-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Noordaa

Klaes, v: Klaes Klaese Versijden

g: Lijsbet Claesse, Arie Janse wonende tot Bleiswijk

 

13-06-1666 Zoetermeer ZTM05

Engel, v: Cornelis Willemse van Toll

g: Klaes Willemse, Ingetie Willems

 

13-06-1666 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Pieter Jacobse Colster

g: Soetje Cornelis

 

13-06-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Pieter Corneliss

m: Iefie Philips

g: Pieter Philips, Maertie Philips

 

14-06-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Martinus, v: Pieter Pieterse

m: Maertie Cornelis

g: Annetie Cornelis

Gedoopt door: R D Van Nes

 

20-06-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Arent Dirckse

m: Jannetie Dirckx

g: Neeltie Dirckx

Gedoopt door: R D Van Nes

 

20-06-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Cornelis Jansen

m: Ariaentie Claes

g: Pieter Jansen, Jannetie Jans

 

07-07-1666 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Margarita, v: Marten Boonen

m: Trijntie Pieters

g: Maertie Claes, , ,

 

08-07-1666 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Jacob Lievense Crooneveen

m: Ariaentie Cornelis

g: Theodorus Crooneveen R D, Maria Crooneveen

 

26-07-1666 Stompwijk STW01

Joannes, v: Dirck Jansen

m: Maertie Cornelis

g: Ariaentie Ariens

Ad hibui ceremonias super baptizato ab obstetrice

 

01-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelis, v: Jan Dignaerse

m: Jannetie Jacobs

g: Annetie Leenders

D Van Nes

 

15-08-1666 Zoetermeer ZTM05

Weintje, v: Jacob Hendrikse Dwalink

g: Hendrik Jacobse, Martien Hendriks

 

15-08-1666 Zoetermeer ZTM05

Jacobus, v: Aalbrecht Aalbrechtsen van Kootwijk

g: Gerretie Franc...

 

16-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes Geminiam, v: Claes Wouterse

m: Maertie Cornelis

g: Cornelis Wouterse, Trijntie Wouters

Gedoopt door: R D Van Nes

 

16-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Anna Geminiam, v: Claes Wouterse

m: Maertie Cornelis

g: Maertie Sijmens

Gedoopt door: R D Van Nes

 

21-08-1666 Zoetermeer ZTM05

Niclaes, v: Abraham Bubbeson schoolmeester

g: Klaes Jacobse van der Arent

 

21-08-1666 Zoetermeer ZTM05

Leentie, v: Gilles Faese de Vos

g: Cornelis Franken, Meinsie

 

21-08-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart/ Pijnacker, Catwijk

Ariaentie, v: Cornelis Cornelisse Vermeer

 

23-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Sijmen Pieterse

m: Neeltie Gerrits

g: Aloijn Pieterse, Maertie Gerrits

 

26-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Cornelis Arisse

m: Annetie Pieters

g: Gerrit Pieterse, Mechtelt Pieters

Gedoopt door: R D Van Nes

 

27-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Angelus, v: Leendert Arisse

m: Immetie Ariens

g: Trijntie Ariens

 

30-08-1666 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Henricus, v: Andries Hendrickse

m: Maertie Mertens

g: Maertie Hendrickx

 

01-09-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Groeneweg

Johannes, v: Jacob Arents van den Berg

g: Neeltje Jans op den Berg

 

01-09-1666 Zoetermeer ZTM05

Marie, v: Simon Pieterse Boscooper

g: Theodorus Cloppenburg, Aegje Geretsen Groeningen

 

01-09-1666 Zoetermeer ZTM05

Rachel, v: Arie Arentse de Soon

g: Jan Dirckse wonende te Benthuizen, Maartien Aerts wonende te Benthuizen, Ingetie Aerts

 

01-09-1666 Zoetermeer ZTM05

Lea, v: Arie Arentse de Soon

g: Jan Dirckse wonende te Benthuizen, Maartien Aerts wonende te Benthuizen, Ingetie Aerts

 

04-09-1666 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Joannes, v: Arie Jansen

m: Ariaentie Jans

g: Aert Jansen, Maertie Jans

 

05-09-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Cornelis Ariens

m: Lijsbeth Leenders

g: Jan Claessen, Neeltie Claes

 

15-09-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus Posthumus, v: Leendert Ariens

m: Anna Thomas

g: Gerrit Ariens, Jannetie Ariens

Gedoopt door: R D Van Nes

 

26-09-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Verlaten

Maartien, v: Jan Cornelissen van Ardenberg

g: Cornelis Cornelisse Ruijgh, Mageltie Jans, Gertie Cornelisse van Aerdenberg

 

26-09-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Cors Leenderse

m: Annetie Cornelis

g: Cornelis Jansen, Maertie Leenders

 

27-09-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Catharina, v: Jan Claessen Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Willem Corneliss, Luentie Cornelis

 

03-10-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart, Rokkeveen

Mattheus, v: Arie Janse

g: Jacob Mattheus wpl: van Bleijswijk, Neeltie Jacobs wpl: van Bleijswijk

 

03-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Catharina, v: Francoijs Senlij

g: Maarten Joosten tot Bleyswijk

 

04-10-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Ermelinda, v: Jan Corneliss

m: Maertie Pieters

g: Claes Pieterse, Divertie Pieters

Gedoopt door: R D Van Nes

 

06-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Neeltie, v: Jan Arentse Gerenvliet

g: Martie Teunes van den Hillegersberg, Neeltie Ariens op Delfshaven

 

06-10-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Huberta, v: Cors Arisse

m: Aeltie Leenders

g: Pieter Leenderse, Maertie Leenders

Gedoopt door: R D Van Nes

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zoetermeer, Groeneweg

Simon, v: Jan Simonse

g: Teunis Simons, Ingetie Jans

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Abraham, v: Hendrik van Swieten schout

g: Abraham Hogenhoek, Geertruijt Hogenhoek

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl:

Klaesge, v: Wouter Bijl

g: Leendert Bijl, Maertie Willems

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zevenhuizen

Teuntge, v: Dirck Hendrikse

g: Arie Leendertse de Hoog

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Abraham, v: Lammert Abrahamse

g: Abraham Lammertse, Maartie Cornelisse

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Marietge, v: Cornelis Jacobse

g: Klaas Jacobs, Maartie Cornelis, Ariaentge Jacobs

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Abraham, v: Cornelis Abrahamse

g: Jan, Barbaertie

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Segwaartse wegh

Ingetie, v: Leendert Cornelisse van de Groot

g: Willem Leendertse op Leydsedam, Judith Jans op den Leydsendam

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Jacob, v: Abraham Dirckse

g: Cornelis Dircsse, Annetie Jasse

 

07-10-1666 Zoetermeer ZTM05, wpl: Zegwaart

Treintje, v: Jacob Klaese de Vriendt

g: Cornelis Klaese de Vriendt, Lieventie Jacobs

 

12-10-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Cornelis Jansen

m: Dirckie Lamberts

g: Dirck Bruijnen, Apollonia Jans

Gedoopt door: R D Van Nes

 

17-10-1666 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Jacobus, v: Claes Jacobse

m: Martijntie Ariens

g: Jacob Gerritse van der Clauw, Grietie Jans

 

30-10-1666 Zoetermeer ZTM05

Adriaen, v: Jacobus van der Sloot

g: Lydia tot Delft

 

03-11-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Leonardus, v: Huijgh Leenderse

m: Neeltie Leenders

g: Willem Leenderse, Jannetie Corssen

 

09-11-1666 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Simon, v: Grabel Huijgen

m: Neeltie Cornelis

g: Pieter Sijmense, Grietie Ariens

 

23-11-1666 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Apollonia, v: Cornelis Jacobse

m: Maertie Claes

g: Maertie Sijmens

Gedoopt door: R D Van Nes

 

24-12-1666 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Leonardus, v: Pieter Leenderse

m: Niesie Jans

g: Maertie Leenders

 

12-01-1667 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeerse vliet

Anna, v: Aert Jansen

m: Pietertie Gerrits

g: Jacob Gerritse, Aeltie Gerrits

 

30-01-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Catharina, v: Jan Dirckse

m: Dirckie Gijsen

g: Maertie Dirckx

Ab hibui ceremonias super baptizato ab obstetrice

 

09-02-1667 Zoetermeer ZTM05

Marietge, v: Cornelis Pieterse kleermaker

 

09-02-1667 Zoetermeer ZTM05

Arie, v: Klaes Willemse van Toll

 

09-02-1667 Zoetermeer ZTM05

Grietge, v: Jan Leenderse

g: Marietge Leenders

 

09-02-1667 Zoetermeer ZTM05

Marietge, v: Geret Janse Hensbroek

g: Jan Cornelisse, Grietge Pieters

 

15-02-1667 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Adriana, v: Claes Claessen

m: Neeltie Leenders

g: Maertie Herpers

 

15-03-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Tunis Pieterse

m: Grietie Mertens

g: Mechtelt Goris

 

18-03-1667 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Joannes Gemini, v: Merten Jansen

m: Lijsbeth Hermens

g: Pieter Pieterse van Vuer, Pietertie Jans, ,

D Van Nes

 

18-03-1667 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Mechtilda Gemini, v: Merten Jansen

m: Lijsbeth Hermens

g: Jan Jansen, Annetie Jans

D Van Nes

 

25-03-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adriana, v: Leendert Corneliss

m: Crijntie Jans

g: Claesie Aelbrechts

 

26-03-1667 Zoetermeer ZTM05

Jannetie, v: Klaas Huijgen weever

g: Jan Marcusz

 

26-03-1667 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Anna, v: Jan Corneliss

m: Maertie Ariens

g: Leendert Ariens, Neeltie Ariens

Sub conditione

 

29-03-1667 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Cornelis, v: Huijgh Cornelisse

m: Maertie Claes

g: Huijgh Huijghen, Cornelia Cornelis

 

07-04-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Helena, v: Gerrit Cornelisse

m: Cornelia Jans

g: Pieter Jansen, Maertie Cornelis

 

09-04-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Leonardus, v: Pieter Leenderse

m: Maertie Jans

g: Grietie Pieters

 

16-04-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelia, v: Cornelis Arens

m: Maertie Claes

g: Wouter Arens, Maertie Aris

Gedoopt door: R D Van Nes, tradita

 

30-04-1667 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adrianus, v: Arie Claesse Kivit

m: Neeltie

g: Cornelis Ariense, Beertie Cornelis

 

01-05-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicolaas, v: Arie Crijnen

m: Dirckie Rijnen

g: Cornelis Ariens, Annetie Ariens

 

17-05-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Cornelis, v: Arie Jansen

m: Aechie Abrahams

g: Arie Abrahams, Ariaentie Ariens

 

18-05-1667 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Anna, v: Cors Jansen

m: Aeltie Cornelis

g: Jan Corssen, Aeltie Pauwels

 

20-05-1667 Stompwijk STW01, wpl: Wilsveen

Adrianus, v: Leendert Gijsen

m: Weijntie Cornelis

g: Huijgh Ariens, Maertie Ariens

 

12-06-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Helena, v: Aelbrecht Burghse

m: Maertie Pieters

g: Leendert Cornelisse, Lijsbeth Pieters

Gedoopt door: R D Van Nes

 

26-06-1667 Zoetermeer ZTM05

Aries, v: Gijsbrecht Abrahamse

g: Geret Maarinkse, Martie Klaes

 

26-06-1667 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Henricus, v: Jan Ariense

m: Trijntie Cornelis

g: Neeltie Ariens

 

26-06-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Jan Cornelisse

m: Pietertie Ariens

g: Jannetie Cornelis

 

07-07-1667 Zoetermeer ZTM05

Marietge kind gedoopt tot Wilsveen, v: Dirck Joppe

g: Martie Klaes, Jan Louweresse

 

07-07-1667 Zoetermeer ZTM05

Martie, v: Abraham Arentse

g: Klaes Pieterse, Sietge Pieters van Bleijswijk

 

07-07-1667 Zoetermeer ZTM05

Cornelis, v: Cornelis Cornelisse Vellecoop

 

08-07-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Leendert Hendrickse

m: Lijsbeth Cornelis

g: Claes Pieterse Sterre, Annetie Cornelis

Gedoopt door: R D Van Nes

 

17-07-1667 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Martinus, v: Joris Pieterse

m: Claesie Chielen

g: Cors Pieterse, Ermtie Corssen

 

25-07-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Joannes, v: Claes Wouterse

m: Maertie Cornelis

g: Huijgh Corssen, Jannetie Cornelis

 

31-07-1667 Zoetermeer ZTM05

Job, v: Pleun Joppe

g: Klaesge Jobs

 

03-08-1667 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Lidwina, v: Sijmen Jansen

m: Martijntie Hendrickx

g: Roel Jansen, Annetie Jans

 

03-08-1667 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Arnoldus, v: Claes Willemse

m: Maertie Arens

g: Huijgh Arende, Neeltie Corssen

Gedoopt door: R D Van Nes

 

07-08-1667 Zoetermeer ZTM05

Samuel, v: Cornelis Samuelse de Kock

g: Arie Samuelse de Cock broeder, Jan Joosten Leempoel, Martie Samuelse de Kock

 

07-08-1667 Zoetermeer ZTM05

Rookes, v: Cornelis Cornelisse van Leeuwen

 

21-08-1667 Stompwijk STW01, wpl: Voorweg

Laurentius, v: Cornelis Lauruss

m: Maertie Cornelis

g: Maertie Cornelis

 

22-08-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Petrus, v: Jan Pieterse

m: Jannetie Jacobs

g: Cornelis Corneliss, Neeltie Cornelis

 

27-08-1667 Stompwijk STW01, wpl: Walle

Joannes, v: Cornelis Pieterse

m: Grietie Cornelis

g: Claes Corneliss, Maertie Cornelis

Gedoopt door: R D Van Nes

 

30-08-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Hillebrand, v: Huijgh Corsse

m: Maertie Wouters

g: Cors Hillebranden, Maertie Arens

 

01-09-1667 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Minardus, v: Leendert Jacobse

m: Trijntie Meijnders

g: Claes Mijnderse, Neeltie Leenders

 

07-09-1667 Zoetermeer ZTM05

Mees, v: Leendert Jacobsz Boot

g: Aeghje Maertens, Pieter Dircks

 

07-09-1667 Zoetermeer ZTM05

Annittie, v: Jan Pouwelsz

g: Maerten Jans

 

07-09-1667 Zoetermeer ZTM05

Grietie, v: Jan Claes Baes

g: Sijmen Claesz, Rookje Claes

 

15-09-1667 Stompwijk STW01, wpl: Zoetermeer

Cornelia, v: Jan Pieterse

m: Ariaentie Daniels

g: Pluentie Pieters

 

20-09-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Pieter Jansen

m: Neeltie Dirckx

g: Dirck Dirckse, Lijsbeth Sijmens

 

01-10-1667 Stompwijk STW01, wpl: Broekweg

Gerardus, v: Cornelis Pieterse

m: Neeltie Cornelis

g: Pieter Corneliss, Annetie Cornelis

 

05-10-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Nicola, v: Jan Claess Lelievelt

m: Neeltie Joris

g: Cornelius Lelievelt R D, Apollonia Claes Lelievelt

 

09-10-1667 Stompwijk STW01, wpl: Meer

Agatha, v: Aloijn Goove

m: Annetie Ariens

g: Blaes Goven, Maertie Pieters

Gedoopt door: R D Van Nes

 

23-10-1667 Stompwijk STW01, wpl: Walle

Cornelis, v: Willem Willemse

m: Aeltie Berens

g: Claes Corneliss, Maertie Cornelis

Gedoopt door: R D Van Nes

 

03-11-1667 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Martinus, v: Jacob Pieterse

m: Neeltie Aris

g: Jan Pieterse, Wijve Pieters

Gedoopt door: R D Van Nes

 

07-11-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Hermanus, v: Hendrick Hermense

m: Ingetie Abrahams

g: Neeltie Abrahams

Sub conditione

 

08-11-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Adrianus, v: Cornelis Lambertse

m: Geertie Leenders

g: Lambert Corneliss, Maertie Lamberts

 

14-11-1667 Stompwijk STW01, wpl: Ommedijk

Nicolaas, v: Rhijn Ariense Lelievelt

m: Trijntie Willems

g: Gerrit Jacob Bossche, Maertie Ariens

 

25-11-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwijk

Maria, v: Leendert Ariss

m: Ingetie Aris

g: Jan Mauringh, Maertie Aris

 

30-11-1667 Zoetermeer ZTM05

Jan, v: Cornelis Willemsz

 

30-11-1667 Zoetermeer ZTM05

Maria, v: Cornelis Gerritsz van der Spek

g: Gerrit Gerritsz, Geertie Claes

Doopdatum tussen 30-11-1667 en 31-12-1667 (buytekindren)

 

30-11-1667 Zoetermeer ZTM05

Crijn, v: Gerrit Gerritsz van der Spek

g: Jan Crijne, Maertie Crijns

Doopdatum tussen 30-11-1667 en 31-12-1667 (buytekindren)

 

10-12-1667 Stompwijk STW01, wpl: Stompwi