Doopboeken van Zoetermeer en Zegwaart

(en RK Stompwijk)

 

1651 Ė 1694

 

deel 2: index op namen van vaders


PATRONIEMEN

 

Aelbrecht Aelbrechtsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannis††††††††††††††† 28-02-1655

Aelbreght Aelbreghtse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirckje†††††††††††††††††† 12-05-1686

Aelbrecht Borgersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieterje††††††††††††††††† 09-02-1656

Aelbrecht Burghse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 12-06-1667

Aalbregt Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 06-10-1663

Aelbrecht Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 16-01-1655

Aelbregt Maertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerten††††††††††††††††† 16-03-1670

Aelbregt Maertenz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 03-07-1678

Aelbreght Maertenze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 26-12-1684

Aart Bastiaensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 16-02-1689

Aert Bastiaensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 21-09-1692

Aert Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 12-01-1667

Aert Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 19-04-1664

Aert Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 08-11-1661

Aert Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 06-02-1663

Aert Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 14-04-1668

Aert Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 07-05-1665

Aert Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 18-08-1669

Abram Abramse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertruijtje†††††††††††† 19-02-1651

Abraham Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martie†††††††††††††††††††† 07-07-1667

Abram Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 12-04-1694

Abraham Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 07-10-1666

Abraham Dirksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-07-1658

Abraham Dirksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 22-11-1662

Abraham Dirx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Burghje††††††††††††††††† 07-08-1675

Abraham Dirx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 28-06-1671

Abraham Dirx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 22-04-1669

Abraham Dirxsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 17-05-1660

Abram Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 22-09-1652

Abraham Pieters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 05-01-1670

Abraham Pieters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 04-08-1675

Abraham Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 02-06-1681

Abraham Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 21-07-1672

Abraham Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleida†††††††††††††††††††† 09-07-1669

Abraham Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-01-1671

Abraham Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 19-09-1674

Abraham Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 19-02-1677

Abram Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 13-06-1686

Absolon Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christine††††††††††††††† 28-07-1680

Adolf Janzen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 04-10-1682

Aldert Floore††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 12-10-1681

Aldert Simonsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 15-05-1651

Aloijn Corse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 30-04-1682

Aloijn Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 01-02-1671

Aloijn Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-03-1673

Aloijn Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 12-04-1674

Aloijn Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 28-02-1672

Aloijn Fredrickx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 09-04-1659

Aloijn Goove††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 09-10-1667

Aloijn Gooven††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-10-1670

Aloijn Goven††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-03-1669

Aloijn Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 10-02-1662

Aloijn Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barbara††††††††††††††††† 26-03-1666

Aloijn Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 06-10-1664

Aloijn Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 31-08-1660

Aloijn Goverts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 05-04-1659

Alewijn Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 21-11-1691

Alewijn Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 15-01-1690

Aloijn Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-06-1660

Aloijn Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 04-01-1666

Aloijn Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 26-06-1675

Andries††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 19-08-1690

Andries Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijbela††††††††††††††††††† 05-06-1682

Andries Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-02-1680

Andries Hendrickse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 30-08-1666

Andries Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 03-11-1652

Andries Teunis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 31-10-1677

Andries Tijller†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andries††††††††††††††††† 03-11-1652†††††††††††

Arent Aelbrechts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Antonius†††††††††††††††† 09-03-1668

Arent Aelbrechts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 10-08-1670

Arent Aelbrechtse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 15-02-1664

Arent Aelbrechtsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmon†††††††††††††††††† 16-03-1674

Arent Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 30-09-1681

Arent Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arie††††††††††††††††††††††† 12-09-1665

Arent Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 25-04-1680

Arent Arentsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 16-09-1685

Arent Arentsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 21-09-1687

Arent Arentsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleida†††††††††††††††††††† 21-09-1674

Arent Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 17-10-1672

Arent Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-03-1678

Arent Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 07-04-1676

Arent Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 20-06-1666

Arent Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 15-03-1690

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 15-10-1679

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 19-09-1671

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 10-08-1679

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-10-1671

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 25-05-1673

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 21-01-1677

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lidwina††††††††††††††††† 15-07-1670

Arent Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 18-10-1674

Arent Fransen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Franciscus††††††††††† 16-10-1676

Arent Fransz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodora†††††††††††††† 24-10-1674

Arent Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 27-11-1677

Arent Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 27-07-1663

Arent Simonsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 22-05-1661

Arent Teunissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertrudis††††††††††††††† 01-06-1691

Arent Thomasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 21-10-1674†††††††††††

Arie††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 17-01-1672

Arij††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 00-00-1691

Arij Abrahams††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 03-08-1672

Arij Abrahams††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 06-12-1676

Arij Abrahams††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diewertje†††††††††††††† 19-11-1673

Arij Abramse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 07-03-1692

Arie Adriaense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Meijnsie††††††††††††††††† 06-09-1671

Arien Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 25-05-1663

Arien Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maragrita††††††††††††††† 01-05-1660

Arien Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 16-02-1663

Aris Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirina†††††††††††††††††† 21-09-1658

Arien Arensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 30-03-1658

Ari Arents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 05-01-1670

Arij Arents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 13-09-1671

Arij Arents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 26-11-1673

Arij Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 23-09-1686

Arien Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 29-11-1658

Arie Arentze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 24-11-1680

Ari Ariens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Isaack††††††††††††††††††† 07-04-1670

Arien Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 28-10-1663

Arien Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 24-06-1665

Arie Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 16-08-1677

Arie Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-04-1669

Arie Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 24-03-1674

Arien Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 02-10-1675

Arien Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 20-08-1651

Arien Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 24-07-1663

Aris Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 08-01-1660

Arien Arissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 04-01-1659

Arie Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 12-01-1680

Arie Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 14-02-1674

Aris Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 23-08-1671

Aris Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-11-1674

Aris Bastiaanse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 11-01-1671

Arie Berends†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 26-06-1660

Arij Claase†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 10-08-1686

Arij Claasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 19-09-1660

Arij Klaasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 11-08-1658

Arij Klaasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machtelt†††††††††††††††† 18-11-1657

Arie Claese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelma†††††††††††††† 19-09-1680

Arie Claess††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleijda††††††††††††††††††† 31-05-1665

Arie Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 02-04-1668

Arie Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 04-06-1682

Arie Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 01-08-1660

Arij Claesse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Belietje†††††††††††††††††† 02-07-1690

Arij Claesse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 12-09-1688

Arij Claesse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 11-01-1693

Arij Claessen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DaniŽl††††††††††††††††††† 16-12-1654

Arij Claessen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 05-01-1678

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 05-05-1675

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clara††††††††††††††††††††† 04-04-1673

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilielmus††††††††††††† 29-06-1677

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-07-1679

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-08-1670

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 13-10-1672

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 26-03-1671

Arie Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reinerus††††††††††††††† 28-10-1674

Arij Claez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 21-01-1680

Arij Claez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hester††††††††††††††††††† 26-03-1679

Arie Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-03-1681

Arie Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 11-11-1659

Arie Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-07-1662

Arie Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 28-09-1659

Arie Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-08-1663

Arie Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 27-07-1681

Arij Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 04-12-1688

Arij Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 13-02-1684

Arij Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 08-07-1691

Arij Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 19-04-1693

Arij Cornelissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 30-11-1687

Arij Cornelissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 11-02-1651

Arie Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 25-10-1677

Arie Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-09-1675

Arie Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 08-03-1679

Arie Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmina†††††††††††† 25-10-1677

Arij Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 15-06-1659

Arijen Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arijen††††††††††††††††††††† 10-02-1657

Arijs Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 20-05-1691

Arij Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 22-12-1686

Arij Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 18-03-1691

Arij Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 04-04-1683

Arie Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 01-05-1667

Arie Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 19-09-1662

Arie Daniels†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Daniel††††††††††††††††††† 10-11-1676

Arie Danielsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 22-10-1678

Arie Danielsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-05-1673

Arien Danielsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 22-06-1670

Arie Digenaers††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 07-03-1666

Arij Dignaartsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 07-05-1657

Arij Dignaartsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 09-07-1662

Arie Dingenaar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 14-02-1665

Arij Dingenaer††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diricje††††††††††††††††††† 04-02-1654

Arij Dingenaer††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 12-11-1651

Arien Dingenaersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntjen††††††††††††††††† 07-11-1655

Arien Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 02-02-1663

Arie Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentia††††††††††††††† 20-04-1669

Arie Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 25-07-1660

Arie Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 06-04-1665

Arij Dircksen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 07-11-1687

Arie Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleida†††††††††††††††††††† 09-03-1675

Arie Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 22-11-1672

Arij Diricsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 12-09-1651

Arij Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 17-01-1677

Arij Franse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 06-01-1686

Arij Franse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-03-1693

Arij Fransen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-08-1689

Arie Fransz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 29-09-1669

Arij Gerrits†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartholomeus††††††† 10-10-1677

Arij Gerrits†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 16-03-1674

Arij Gerrits†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 18-01-1671

Arij Gerritze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 04-06-1690

Arie Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 17-09-1663

Arie Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 05-10-1658

Arie Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 01-02-1660

Arien Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 11-05-1662

Arie Govertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 19-04-1666

Arie Govertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 14-09-1664

Arie Govertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 13-09-1671

Arie Govertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-12-1669

Ari Grabels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 21-10-1693

Arij Grabelse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 03-04-1690

Ari Heijndrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 30-10-1672

Ari Heijndrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 06-04-1670

Ari Heijndrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 06-11-1672

Arij Heijndrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 12-05-1675

Ari Hendirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendrick††††††††††††††† 05-05-1669

Arij Hendricksen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 14-11-1651

Arij Hendricksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 21-10-1691

Arien Hendrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-03-1659

Arij Hendrixen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 09-10-1655

Arij Hendrixsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 12-11-1653

Arien Hillebrantsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 14-11-1659

Arien Huigen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 06-07-1659

Adriaan Huijgen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arijen††††††††††††††††††††† 28-07-1657

Ariaen Huijgen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 21-02-1655

Arij Huijgen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 18-05-1652

Arij Huijgen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lodewijk†††††††††††††††† 19-02-1662

Arie Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentie†††††††††††††††† 19-04-1671

Ari Jans†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 20-01-1669

Arie Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agneta†††††††††††††††††† 02-11-1681

Arie Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 19-04-1671

Arie Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mattheus††††††††††††††† 03-10-1666

Arij Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 08-04-1690

Arij Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 16-04-1694

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 21-09-1662

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 12-10-1660

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 09-06-1662

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 29-06-1663

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 17-05-1667

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 04-09-1666

Arie Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 01-01-1665

Arien Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 07-11-1659

Aris Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 21-10-1658

Aris Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 18-10-1663

Arie Janss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 25-01-1669

Arij Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 10-10-1654

Arij Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 06-04-1653

Arijs Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 28-06-1654

Aris Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 25-09-1652

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-09-1675

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-05-1678

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-09-1669

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 04-04-1674

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 12-01-1672

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 25-12-1672

Arie Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 12-02-1672

Arij Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 09-04-1656

Arij Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 05-11-1690

Ary Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claas†††††††††††††††††††† 22-10-1690

Arij Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 24-06-1674

Arij Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 19-01-1678

Arijs Jassz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 01-10-1690

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillegont†††††††††††††††† 14-05-1674

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 18-03-1690

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 20-12-1676

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 22-06-1681

Arie Jorisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgia††††††††††††††††† 18-12-1675

Arie Jorisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 18-12-1675

Arij Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 02-08-1676

Arij Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 15-05-1672

Arij Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 02-05-1674

Arie Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 13-07-1661

Arie Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 25-06-1660

Arie Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 28-02-1663

Arie Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-06-1660

Arie Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 20-03-1663

Arij Leendersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 23-03-1670

Arij Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillebrant††††††††††††††† 05-01-1661

Arij Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 12-05-1659

Arij Leendertz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 28-10-1674

Arij Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 07-12-1681

Arij Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 16-04-1684

Arij Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 01-12-1675

Arij Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 03-11-1680

Arij Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 03-11-1680

Arij Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 23-02-1678

Arij Paulus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 05-11-1676

Arij Paulus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 12-06-1678

Arij Paulus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 02-12-1671

Arij Paulus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 28-04-1675

Arij Pauluz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 24-02-1683

Arie Pauwelse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 24-08-1659

Arij Pouwelsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 28-02-1654

Ari Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijgh†††††††††††††††††††† 05-08-1676

Arij Pieters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijgh†††††††††††††††††††† 14-07-1675

Arij Pieters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijgh†††††††††††††††††††† 22-08-1677

Arij Pieters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 24-09-1673

Arij Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 25-05-1688

Arie Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 29-01-1681

Arie Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 05-05-1666

Arie Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 14-12-1680

Arie Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 13-11-1664

Arie Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 20-01-1668

Aris Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 01-02-1666

Aris Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 26-02-1663

Arij Pietersen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (rochi)††††††††††††††††††† 24-08-1686

Arie Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 11-07-1672

Arie Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 27-09-1673

Arie Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 02-06-1675

Arie Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marcellius††††††††††††† 13-12-1678

Arie Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marcellus†††††††††††††† 05-07-1677

Arie Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 03-07-1669

Arij Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 11-09-1672

Arij Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 20-10-1675

Aris Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 18-10-1658

Arij Pieterz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 23-08-1682

Arij Pieterz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 10-07-1678

Arij Pieterz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 03-11-1680

Arij Pieterz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 28-08-1678

Arij Pieterze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerte††††††††††††††††††† 29-08-1683

Arij Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 11-06-1694

Arij Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 20-04-1688

Arij Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 12-01-1687

Arij Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 22-09-1689

Arij Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 26-12-1691

Arij Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 26-09-1694

Aris Sijmens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 15-04-1674

Aris Sijmens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 02-12-1668

Aris Sijmens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 16-03-1670

Arie Sijmensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 16-06-1673

Arij Sijmonsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ingetje††††††††††††††††††† 04-03-1662

Arie Simonse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 15-11-1665

Arie Simonse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 15-07-1665

Arij Simonsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 31-01-1655

Arij Thijsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 12-08-1685

Arij Willemsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leentje†††††††††††††††††† 28-06-1652

Arij Willemsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 23-07-1653

Arien Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leentje†††††††††††††††††† 28-09-1657

Arij Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 27-10-1694

Baen Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 11-02-1660†††††††††††

Barent Harmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 21-04-1686

Barent Harmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 09-05-1688

Barent Harmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendrick††††††††††††††† 10-09-1690

Barent Harmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendrick††††††††††††††† 30-03-1687

Barent Harmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendrik††††††††††††††††† 13-12-1693

Barent Harmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 10-07-1689

Barent Harmenz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Niesje†††††††††††††††††††† 02-12-1691

Barent Harmenze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertruijdt††††††††††††† 11-03-1685

Bartholomeus Gerardi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joachim†††††††††††††††† 11-04-1666

Bastiaen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 16-08-1671

Bastiaen Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 26-11-1678

Bastiaen Piters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 02-12-1691

Bastiaen Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 21-09-1689

Bastiaen Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 25-05-1693

Blaes Goverse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 21-11-1664

Blaes Goverse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 29-02-1660

Blasij Goverse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerarda†††††††††††††††† 08-05-1661

Blaes Govertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-12-1667

Blasius Govertss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-02-1669

Blaes Govertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 02-07-1673

Blaes Govertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 26-10-1675

Blasius Govertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-04-1671

Borger Leendertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 16-11-1682

Carijl Abramsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 19-04-1653

Carel Abrahamsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertjen†††††††††††††††† 14-11-1655

Karel Abrahamsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 28-10-1657

Karel Abrahamsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claas†††††††††††††††††††† 19-04-1659

Carel Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 06-09-1654

Ceel: zie Marcelis

Cees Coen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 28-03-1693

Cees Corsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillebrand†††††††††††††† 17-09-1661

Cees Corsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-10-1659

Chiel Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 10-05-1671

Gijl Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Klaes†††††††††††††††††††† 01-11-1665

Chiel Sijmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mees††††††††††††††††††††† 09-12-1685

Claes Alders††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 05-05-1680

Klaas Arensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aaltje††††††††††††††††††††† 19-02-1658

Claas Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 19-09-1690

Claas Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 28-04-1694

Claas Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirinus†††††††††††††††† 13-12-1691

Claas Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 31-07-1660

Claas Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 13-12-1662

Claas Ariense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 16-03-1693

Claes Bastiaenen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 22-11-1651

Claes Bastiaensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 13-03-1655

Claas Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 24-12-1690

Claas Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 07-08-1689

Claes Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chiel††††††††††††††††††††† 26-10-1692

Claas Claasz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 14-09-1664

Claes Claess††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-12-1668

Claes Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 15-02-1667

Claes Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 21-11-1665

Claes Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 14-10-1663

Claes Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 03-03-1673

Claes Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilielmus††††††††††††† 07-09-1675

Claes Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 14-03-1671

Claas Cnelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-02-1691

Claes Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 11-10-1676

Claes Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 12-07-1671

Claes Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 11-09-1672

Claes Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 29-03-1675

Claes Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 14-11-1658

Claas Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-03-1687

Claas Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 09-11-1685

Claas Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 12-08-1693

Claas Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Job†††††††††††††††††††††††† 02-03-1689

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-05-1662

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 09-02-1662

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 18-02-1681

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-10-1659

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 15-03-1693

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 16-04-1663

Claes Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 14-10-1660

Claas Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 06-06-1660

Claes Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 21-05-1676

Claes Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-05-1678

Claes Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 12-08-1691

Claes Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 26-03-1690

Claes Crijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Beatris†††††††††††††††††† 02-01-1684

Claes Crijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Crijn†††††††††††††††††††††† 25-02-1685

Claes Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 20-04-1687

Claes Dirck Leenderde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 25-05-1661

Claes Dirck Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-12-1663

Claes Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 30-01-1681

Claes Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntie††††††††††††††††††† 18-01-1671

Claes Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 04-07-1670

Claes Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 03-03-1677

Claes Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-01-1679

Claes Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-02-1675

Claes Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 12-10-1652

Claes Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 26-03-1660

Claes Gerrits†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 06-03-1682

Claes Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 23-11-1670

Claes Gerritze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-08-1680

Claas Hugen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 17-12-1662

Claas Huigen†††††††††††††††††††††††††††††††††† Vos†††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 28-09-1661

Claas Huigen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 07-01-1660

Klaas Huijgen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetie†††††††††††††††† 26-03-1667

Claas Huijgen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marcus†††††††††††††††††† 18-02-1674

Claes Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Immetje††††††††††††††††† 24-04-1672

Claes Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martina†††††††††††††††††† 04-02-1659

Claes Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 21-11-1664

Claes Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 17-10-1666

Claes Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 25-03-1663

Claes Jacobsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 08-08-1655

Claes Jacobsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 30-07-1651

Claas Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 03-10-1660

Claas Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 25-12-1672

Claes Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 25-12-1651

Claes Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 30-03-1653

Claes Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arien††††††††††††††††††††† 29-10-1655

Claas Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 05-11-1662

Claes Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 19-01-1676

Claes Jansz van der††††††††††††††††††††††† Goes†††††††††††††††††††††††††† Leentje†††††††††††††††††† 31-08-1670

Claes Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 17-03-1675

Claes Leendertze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Judith†††††††††††††††††††† 30-07-1684

Claes Louweriz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Louweris††††††††††††††† 27-07-1670

Claes Martense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 26-07-1663

Claes Meertensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Evertie†††††††††††††††††† 01-03-1671

Claes Pauwelsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 12-09-1651

Claes Pauwelsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 17-08-1653

Claes Pauwelsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 27-02-1656

Claes Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Celitje†††††††††††††††††††† 10-04-1678

Claes Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 04-10-1676

Claes Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 07-08-1672

Claes Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 04-10-1676

Claes Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 21-07-1675

Claes Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetie†††††††††††††††††† 01-01-1672

Claes Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 14-06-1662

Claes Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-04-1659

Claes Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-02-1661

Claes Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 22-02-1665

Claus Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 12-10-1688

Claes Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barber††††††††††††††††††† 26-01-1656

Claes Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 02-04-1672

Claes Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 12-05-1669

Claas Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claasje††††††††††††††††† 09-10-1661

Claas Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 08-04-1657

Claas Piters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronilla††††††††††††††† 01-06-1693

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 14-08-1688

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 19-10-1693

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 16-09-1687

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 24-06-1690

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-10-1693

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-09-1692

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-04-1690

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronilla††††††††††††††† 17-08-1686

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 02-04-1691

Claas Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 29-07-1691

Claas Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 01-04-1688

Claas Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaa†††††††††††††††††† 03-05-1691

Claes Simonsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Judith†††††††††††††††††††† 26-03-1656

Claas Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 18-09-1672

Claes Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 30-11-1670

Claas Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 20-11-1694

Claes Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arnoldus††††††††††††††† 03-08-1667

Claes Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clementia††††††††††††† 30-06-1668

Claes Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 23-06-1675

Claes Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilielmus††††††††††††† 25-03-1666

Claes Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 08-02-1665

Claes Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 03-10-1688

Claes Willemsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 01-08-1654

Claes Willemsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 14-07-1652

Claes Willemss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 08-02-1669

Claas Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 12-05-1659

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 29-08-1672

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 26-10-1677

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 09-11-1675

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 29-08-1672

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 06-08-1674

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 03-10-1669

Claes Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 16-04-1671

Claas Willemz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 16-02-1670

Claes Willemz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 30-01-1678

Claes Willemze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 21-02-1685

Claes Willemze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 28-06-1683

Claes Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 16-08-1666

Claes Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 13-04-1665

Claes Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 21-03-1663

Claes Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 16-08-1666

Claes Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-07-1667

Claes Wouterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 29-01-1662

Claes Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gudula†††††††††††††††††† 08-10-1669

Claes Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 26-05-1675†††††††††††

Clement Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 02-04-1688

Clement Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 22-02-1671

Clement Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-10-1684

Clement Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 29-10-1684

Clemmis Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 05-03-1673

Clemmis Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 15-12-1669

Clemmis Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 02-01-1678

Clemmis Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 26-05-1675

Cnelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 19-07-1693

Cnelis Adriaensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietie††††††††††††††††††† 01-11-1671

Cnelis Aloweijnse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonarda†††††††††††††† 08-04-1690

Cnelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 29-11-1691

Cnelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reijnerus†††††††††††††† 09-08-1686

Cnelis Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 04-06-1694

Cnelis Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 02-08-1671

Cnelis Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joba†††††††††††††††††††††† 27-01-1691

Cnelis Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 01-09-1691

Cnelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerarda†††††††††††††††† 05-04-1681

Cnelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 14-08-1693

Cnelis Gijsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 08-11-1671

Cnelis Hillebrantse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertie†††††††††††††††††† 17-12-1670

Cnelis Huibertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maritje††††††††††††††††††† 02-12-1691

Cnelis Huijghe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 07-07-1693

Cnelis Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltie††††††††††††††††††††† 01-01-1672

Cnelis Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annettie††††††††††††††††† 22-11-1671

Cnelis Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 14-08-1690

Cnelis Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 27-04-1693

Cnelis Leendertsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clasie††††††††††††††††††† 11-03-1671

Cnelis Pietersse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesie††††††††††††††††† 08-03-1671

Cnelis Piters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 03-05-1691

Cnelis Stevense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 28-06-1671

Cnelis Teusse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 17-02-1675

Cnelis Willems††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 08-04-1681

Cnelis Willems††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 19-07-1690

Cnelis Willemse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Florentius†††††††††††††† 08-08-1690

Commer Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andries††††††††††††††††† 02-08-1676

Commer Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aertje†††††††††††††††††††† 11-12-1678

Corneliszie ook: Cees, Cnelis

Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 30-04-1693

Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillegond††††††††††††††† 28-12-1670

Cornelis Abrahams†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 28-08-1672

Cornelis Abrahams†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 22-12-1675

Cornelis Abrahamse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 07-10-1666

Cornelis Abrahamse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 01-09-1669

Cornelis Abrahamz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-05-1680

Cornelis Aleweijns†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 02-07-1694

Cornelis Aleweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 06-03-1688

Cornelis Aloweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aloijsius†††††††††††††††† 28-02-1686

Cornelis Aloweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 01-07-1693

Cornelis Aloweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 09-03-1692

Cornelis Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 30-05-1671

Cornelis Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgia††††††††††††††††† 14-06-1665

Cornelis Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 05-07-1669

Cornelis Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 16-07-1672

Cornelis Arens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 16-04-1667

Cornelis Arens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 11-02-1662

Cornelis Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arnoldus††††††††††††††† 03-05-1664

Cornelis Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 15-03-1693

Cornelis Arents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 22-10-1673

Cornelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 18-02-1688

Cornelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 20-11-1689

Cornelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 03-11-1686

Cornelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 09-05-1688

Cornelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 24-07-1689

Cornelis Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 25-07-1691

Cornelis Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 24-04-1655

Cornelis Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillegont†††††††††††††††† 26-08-1657

Cornelis Arentze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollania††††††††††††††† 06-09-1680

Cornelis Ariens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 17-07-1659

Cornelis Ariens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 03-06-1663

Cornelis Ariens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 05-09-1666

Cornelis Ariense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 14-07-1694

Cornelis Ariense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 30-10-1665

Cornelis Ariense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reinerus††††††††††††††† 19-07-1692

Cornelis Ariensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 14-08-1694

Cornelis Arienss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 08-01-1669

Cornelis Arienss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 07-12-1668

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 24-02-1676

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barbara††††††††††††††††† 09-01-1674

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 21-09-1679

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 21-08-1675

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 28-02-1674

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 22-10-1672

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 10-03-1672

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 21-09-1679

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 31-08-1673

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 19-10-1679

Cornelis Ariss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 02-04-1668

Cornelis Ariss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-04-1668

Cornelis Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 07-12-1661

Cornelis Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Alijda††††††††††††††††††††† 14-11-1663

Cornelis Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 17-06-1664

Cornelis Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 27-02-1661

Cornelis Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 26-08-1666

Cornelis Arisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 28-12-1675

Cornelis Arisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 30-12-1670

Cornelis Barten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Philippus††††††††††††††† 27-03-1662

Cornelis Barthus†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 25-07-1660

Cornelis Bastiaanse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bastiaantie†††††††††††† 22-05-1666

Cornelis Bastiaansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claasje††††††††††††††††† 25-03-1663

Cornelis Bastiaansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 17-05-1659

Cornelis Bastiaensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arien††††††††††††††††††††† 07-11-1655

Cornelis Bastiaensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 08-11-1653

Cornelis Claas††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claas†††††††††††††††††††† 01-01-1669

Cornelis Claase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleijdis†††††††††††††††††† 08-05-1688

Cornelis Claase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 06-01-1686

Cornelis Claase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 18-05-1689

Cornelis Claase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacoba†††††††††††††††††† 11-10-1686

Cornelis Claasz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 06-10-1663

Cornelis Claese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 19-07-1676

Cornelis Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-07-1674

Cornelis Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 30-09-1680

Cornelis Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 05-03-1665

Cornelis Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 11-02-1651

Cornelis Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirina†††††††††††††††††† 09-10-1660

Cornelis Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 29-10-1673

Cornelis Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 14-03-1675

Cornelis Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 08-05-1676

Cornelis Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 11-07-1677

Cornelis Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-12-1673

Cornelis Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 06-04-1675

Corneliz Claez††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 10-07-1678

Cornelis Coenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 25-12-1660

Cornelis Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 29-05-1672

Cornelis Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleijda††††††††††††††††††† 06-05-1668

Cornelis Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 27-07-1659

Cornelis Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 03-01-1668

Cornelis Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 03-06-1665

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andreas†††††††††††††††† 06-11-1692

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-12-1664

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-12-1663

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 12-03-1659

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 27-05-1680

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ermelinde††††††††††††† 22-09-1686

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ermpje†††††††††††††††††† 02-06-1682

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerarda†††††††††††††††† 18-04-1659

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 26-06-1663

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 14-08-1661

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 17-08-1665

Cornelis Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 22-12-1688

Cornelis Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 10-05-1653

Cornelis Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elbert†††††††††††††††††††† 24-08-1653

Cornelis Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 08-01-1678

Cornelis Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zijtje†††††††††††††††††††††† 27-06-1655

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Alijda††††††††††††††††††††† 12-02-1679

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 18-03-1656

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barber††††††††††††††††††† 25-10-1676

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 17-07-1672

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 24-09-1672

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 02-04-1675

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 18-04-1671

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 19-12-1655

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 21-10-1677

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 09-03-1657

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 05-09-1669

Cornelis Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 06-06-1678

Cornelis Corsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 02-06-1652

Cornelis Corssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 11-05-1665

Cornelis Corssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 02-08-1659

Cornelis Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 01-01-1694

Cornelis Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 31-12-1690

Cornelis Dingenaersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arien††††††††††††††††††††† 26-03-1656

Cornelis Dingenaersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 29-09-1652

Cornelis Dirck Crijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 13-10-1681

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 04-12-1661

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 05-08-1661

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-04-1664

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 17-11-1659

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-02-1664

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 11-09-1689

Cornelis Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 30-09-1688

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 04-10-1675

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 11-06-1676

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 20-07-1677

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 02-01-1656

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 31-10-1679

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-12-1677

Cornelis Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 09-11-1678

Cornelis Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 18-01-1654

Cornelis Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Alijda††††††††††††††††††††† 22-02-1665

Cornelis Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 25-02-1652

Cornelis Fransen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 15-05-1688

Cornelis Fransen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 23-08-1659

Cornelis Fredrickse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 24-01-1664

Cornelis Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 09-11-1687

Cornelis Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 10-04-1690

Cornelis Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertrudis††††††††††††††† 06-10-1692

Cornelis Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 16-04-1688

Cornelis Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-10-1660

Cornelis Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 24-02-1678

Cornelis Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 26-06-1674

Cornelis Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertjen†††††††††††††††† 14-11-1655

Cornelis Gerritze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 23-09-1680

Cornelis Heijndrixs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-09-1687

Cornelis Hendriksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 24-02-1664

Cornelis Hendrixen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 04-01-1654

Cornelis Hubertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 18-07-1694

Cornelis Huijghe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 01-05-1692

Cornelis Isaacken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 21-01-1659

Cornelis Isaacken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 20-07-1664

Cornelis Isaacken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Paulus†††††††††††††††††† 26-11-1661

Cornelis Isakse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Isak††††††††††††††††††††††† 13-12-1693

Cornelis Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 06-12-1671

Cornelis Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 30-04-1673

Cornelis Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 05-12-1658

Cornelis Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 03-08-1668

Cornelis Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 13-10-1669

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 23-11-1666

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 16-03-1664

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgius††††††††††††††† 07-03-1662

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gijsbertus††††††††††††† 27-12-1667

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 15-09-1658

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 27-04-1660

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 01-10-1661

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-04-1666

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marietge†††††††††††††††† 07-10-1666

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 02-03-1664

Cornelis Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 24-03-1660

Cornelis Jacobss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-12-1668

Kornelis Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 26-02-1658

Kornelis Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Keuntje††††††††††††††††† 26-02-1658

Cornelis Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 19-08-1669

Cornelis Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-08-1670

Cornelis Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martina†††††††††††††††††† 10-11-1669

Cornelis Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 08-08-1677

Cornelis Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 25-09-1694

Cornelis Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 02-08-1692

Cornelis Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 14-02-1677

Cornelis Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 17-07-1672

Cornelis Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-10-1690

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 10-09-1664

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 13-09-1662

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 26-01-1661

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-09-1659

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 14-04-1662

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 25-02-1663

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 03-04-1668

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jeroen††††††††††††††††††† 23-07-1662

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 18-09-1659

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 22-01-1668

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 28-10-1664

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 31-08-1659

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-10-1666

Cornelis Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 20-06-1666

Cornelis Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-01-1686

Cornelis Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 14-11-1654

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-12-1677

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 14-04-1678

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 27-08-1674

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 05-05-1671

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 19-03-1673

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 12-04-1670

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 15-11-1672

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-11-1672

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 10-06-1674

Cornelis Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Winandus††††††††††††† 07-06-1671

Cornelis Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 28-09-1681

Cornelis Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 23-07-1684

Cornelis Jasse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 21-07-1689

Cornelis Jasse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 03-10-1691

Cornelis Jooren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-11-1668

Cornelis Jooren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-11-1670

Cornelis Jooste†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 01-01-1676

Cornelis Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 19-06-1689

Cornelis Lambertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 06-04-1661

Cornelis Lambertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 08-11-1667

Cornelis Lambertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 04-02-1665

Cornelis Lambertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 26-03-1663

Cornelis Lambertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 31-08-1659

Cornelis Lambertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 25-05-1669

Cornelis Laurisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 30-11-1664

Cornelis Lauruss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 21-08-1667

Cornelis Laurusz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Alijda††††††††††††††††††††† 17-06-1669

Cornelis Laurusz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 27-05-1674

Cornelis Lauwen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 07-06-1672

Cornelis Lauwen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 20-04-1666

Cornelis Louwen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 08-09-1663

Cornelis Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 31-10-1677

Cornelis Leendertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 05-12-1694

Cornelis Leendertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 27-07-1688

Cornelis Leendertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 22-04-1651

Cornelis Leendertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 09-10-1689

Cornelis Leendertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Niesje†††††††††††††††††††† 05-09-1688

Cornelis Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aaltje††††††††††††††††††††† 29-05-1660

Cornelis Leendertsz††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 29-10-1662

Cornelis Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arien††††††††††††††††††††† 29-10-1655

Cornelis Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 01-10-1662

Cornelis Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 25-07-1683

Cornelis Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leender†††††††††††††††† 28-12-1679

Cornelis Leenderz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 25-03-1691

Cornelis Leenderze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-06-1685

Cornelis Lenaartse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 18-03-1693

Cornelis Maartens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 05-03-1686

Cornelis Maartense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 08-04-1690

Cornelis Maertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillegom†††††††††††††††† 22-06-1670

Cornelis Maertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 09-12-1671

Cornelis Meersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 21-03-1668

Cornelis Meersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 06-07-1659

Cornelis Meertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 21-11-1660

Cornelis Meertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 26-02-1659

Cornelis Meertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Meerten††††††††††††††††† 08-04-1663

Cornelis Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltge†††††††††††††††††††† 01-03-1665

Cornelis Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 19-10-1664

Cornelis Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 28-09-1665

Cornelis Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lucia††††††††††††††††††††† 15-09-1663

Cornelis Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleida†††††††††††††††††††† 16-08-1669

Cornelis Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 24-10-1687

Cornelis Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 16-02-1668

Cornelis Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 13-06-1654

Cornelis Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-11-1672

Cornelis Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelma†††††††††††††† 24-02-1675

Cornelis Meessen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 12-05-1652

Cornelis Machielse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 23-12-1674

Cornelis Machielse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machiel††††††††††††††††† 20-06-1677

Cornelis Michielse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 29-05-1663

Cornelis Michielse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 15-01-1665

Cornelis Nanninghz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 19-09-1683

Cornelis Nannings†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 25-08-1680

Cornelis Nanningsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntie††††††††††††††††††† 03-08-1692

Cornelis Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 14-07-1686

Cornelis Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 23-05-1692

Cornelis Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 04-05-1670

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 19-10-1665

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 22-06-1663

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 20-01-1660

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 01-10-1667

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 03-07-1659

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-08-1667

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 31-01-1694

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 12-08-1691

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 19-01-1665

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-01-1665

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 22-05-1689

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marietge†††††††††††††††† 09-02-1667

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 21-09-1661

Cornelis Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 04-03-1662

Cornelis Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 28-09-1664

Cornelis Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 24-09-1653

Cornelis Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 24-08-1653

Cornelis Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 28-04-1652

Cornelis Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-10-1659

Cornelis Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 06-12-1669

Cornelis Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 16-05-1676

Cornelis Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 06-11-1669

Cornelis Pieterze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-10-1680

Cornelis Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 10-03-1686

Cornelis Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 05-04-1688

Cornelis Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 08-11-1692

Cornelis Reijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 08-10-1686

Cornelis Reijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 08-10-1686

Cornelis SamuŽls†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dijna††††††††††††††††††††† 04-07-1674

Cornelis SamuŽlse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 15-12-1669

Cornelis Samuelse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltie††††††††††††††††††† 12-09-1665

Cornelis SamuŽlsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annitje††††††††††††††††††† 17-04-1656

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 05-11-1679

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 14-02-1677

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 31-08-1670

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 11-05-1673

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 13-10-1675

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 16-07-1673

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 07-07-1669

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wolphert††††††††††††††† 26-09-1677

Cornelis Teunis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 10-03-1675

Cornelis Teunis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 28-01-1674

Cornelis Teunis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 09-12-1671

Cornelis Teunis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 03-11-1669

Cornelis Teunisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 28-03-1677

Cornelis Thomasz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 17-09-1676

Cornelis Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 03-11-1669

Cornelis Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 20-03-1672

Cornelis Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huig†††††††††††††††††††††† 03-12-1659

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 09-03-1688

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 14-11-1691

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 29-02-1688

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heiltie†††††††††††††††††††† 13-06-1666

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 06-05-1689

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-01-1686

Cornelis Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 12-01-1687

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 02-07-1662

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 24-02-1679

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-12-1673

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 18-05-1676

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 30-11-1667

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 23-12-1668

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 02-03-1664

Cornelis Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 25-08-1652

Cornelis Wilmse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kreintge†††††††††††††††† 01-03-1665

Cornelis Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 25-06-1670

Cornelis Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gudula†††††††††††††††††† 17-02-1674†††††††††††

Cors Ariens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huberta††††††††††††††††† 28-03-1668

Cors Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 10-11-1672

Cors Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barbara††††††††††††††††† 08-04-1674

Cors Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 30-03-1676

Cors Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-04-1674

Cors Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 30-03-1676

Cors Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huberta††††††††††††††††† 06-10-1666

Cors Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 14-12-1660

Cors Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 15-05-1678

Cors Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 29-03-1663

Kors Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 09-06-1690

Cors Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 19-05-1682

Cors Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 07-04-1660

Cors Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 02-02-1666

Cors Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 18-05-1667

Cors Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 20-12-1661

Cors Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-05-1659

Cors Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-07-1664

Cors Janss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 09-01-1669

Cors Janssens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 29-09-1685

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 26-09-1666

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 30-11-1663

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 26-12-1664

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 09-08-1661

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-01-1668

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 11-07-1660

Cors Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 14-10-1658

Cors Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 01-07-1674

Cors Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 17-08-1670

Cors Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 28-08-1672

Cors Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 21-01-1666

Cors Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-10-1658

Cors Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ermlinda††††††††††††††† 17-06-1674

Cors Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 17-06-1674

Creijn Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 05-01-1691

Crijn Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 17-12-1651

Crijn Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-08-1658

Crijn Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 31-08-1653

Crijn Leenderts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 17-02-1669

Crijn Leendertsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 21-04-1652

Crijn Leendertsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 10-05-1654

Crijn Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtjen†††††††††††††††† 07-11-1655

Crijn Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 14-05-1662

DaniŽl Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 25-12-1672

Denijs Denijssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diricjen††††††††††††††††† 06-12-1651

Dignaer Bastiaenen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 07-10-1668

Dignaer Bastiaensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 26-09-1670

Dignaer Bastianen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 14-06-1674

Dignaer Bastianen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 31-03-1677

Dignaer Bastianen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 31-03-1677

Dingenaar Jans†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Emerentiana††††††††† 27-12-1687

Dignaar Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 30-07-1686

Dignaar Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 22-02-1682

Dignaar Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hildegondis††††††††††† 15-10-1693

Dingenaar Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartholomeus††††††† 02-06-1692

Dingenaar Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Emerentiana††††††††† 30-10-1690

Dingenaar Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 08-08-1689

Dingenaer Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clara††††††††††††††††††††† 24-06-1671

Dirk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 21-06-1671

Dirck Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 07-02-1690

Dirck Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 06-01-1679

Dirck Bruijn††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 08-05-1675

Dirck Bruijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clara††††††††††††††††††††† 28-04-1668

Dirck Bruijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Brunco†††††††††††††††††† 09-12-1669

Dirck Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 19-04-1676

Dirck Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-02-1683

Dirck Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leentje†††††††††††††††††† 19-01-1672

Dirck Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 04-01-1682

Dirck Corneliss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Rudolpus†††††††††††††† 31-10-1668

Dirck Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 02-12-1685

Dirck Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 03-05-1688

Dirck Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 06-03-1690

Dirck Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 08-05-1689

Dirk Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 28-04-1669

Diric Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 11-02-1654

Dirick Cornelissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 15-05-1651

Diric Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 08-10-1653

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 23-11-1673

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-04-1676

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 31-01-1670

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 10-04-1676

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 12-02-1656

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 26-09-1679

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 23-07-1679

Dirck Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 14-01-1676

Dirck Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 01-12-1680

Dirck Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 12-09-1677

Dirck Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 01-02-1659

Dirck Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 14-01-1661

Dirck Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 30-01-1673

Dirk Dirksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 30-11-1659

Dirk Dirkszen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 13-07-1664

Diric Fredrixsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 23-07-1653

Dirk Gerartsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† David†††††††††††††††††††† 13-12-1662

Dirck Gijse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltie††††††††††††††††††††† 26-11-1670

Dirck Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 23-06-1676

Dirck Hendrikse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Teuntge†††††††††††††††† 07-10-1666

Dirck Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-10-1671

Dirck Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 14-09-1689

Dirck Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 14-04-1692

Dirck Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 21-11-1694

Dirck Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 24-07-1672

Dirck Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Paulus†††††††††††††††††† 19-08-1674

Dirck Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilelmus†††††††††††††† 28-10-1685

Dirck Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Alijda††††††††††††††††††††† 10-09-1664

Dirck Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 03-08-1662

Dirck Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-07-1668

Dirck Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 26-07-1666

Dirck Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-08-1660

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 01-06-1674

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 25-02-1677

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 19-03-1676

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-08-1678

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Job†††††††††††††††††††††††† 20-03-1672

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 24-01-1675

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-07-1670

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 05-10-1676

Dirck Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 09-11-1669

Dirk Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machteltje††††††††††††† 13-03-1661

Dirk Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thijs†††††††††††††††††††††† 07-07-1658

Dirck Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 30-03-1669

Dirck Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aefie†††††††††††††††††††††† 11-01-1671

Dirck Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 16-03-1692

Dirck Joppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 13-01-1675

Dirck Joppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jaepje††††††††††††††††††† 22-05-1672

Dirck Joppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maghtelt†††††††††††††††† 29-07-1678

Dirck Joppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marietge†††††††††††††††† 07-07-1667

Dirck Joppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marietie††††††††††††††††† 31-10-1665

Dirck Joppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijtje†††††††††††††††††††††† 27-10-1669

Dirck Lauwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 05-10-1659

Dirck Lauwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-09-1658

Dirck Lauwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 29-05-1662

Dirck Leenders††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 20-10-1668

Dirck Leenders††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelma†††††††††††††† 20-10-1668

Dirck Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 05-08-1659

Dirck Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 02-09-1660

Dirck Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 24-08-1664

Dirck Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 27-11-1660

Dirck Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 13-05-1688

Dirck Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 13-08-1692

Dirck Meese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 18-11-1674

Dirck Meese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mees††††††††††††††††††††† 13-10-1675

Dirck Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 12-10-1688

Dirck Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 22-12-1686

Diric Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 25-04-1655

Dirk Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Meerten††††††††††††††††† 23-06-1658

Dirck Pieterz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 24-05-1682

Dirck Reijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 31-07-1688

Dirck Reijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reinerus††††††††††††††† 17-11-1686

Dirck Rijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 01-11-1682

Dirck Rijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-10-1680

Dirck Rijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reinerus††††††††††††††† 26-08-1665

Dirck Sijmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Haesje†††††††††††††††††† 30-06-1686

Dirck Sijmenz††††††††††††††††††††††††††††††††† Kool††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 02-11-1687

Dirk Simonse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marij†††††††††††††††††††††† 02-11-1692

Diric Simonsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catrijntje††††††††††††††† 20-03-1655

Diric Simonsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmon†††††††††††††††††† 19-04-1653

Dirck Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 22-11-1671

Dirck Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 25-09-1674

Dirck Willemz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 19-03-1684

Dirck Willemz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 11-04-1683

Dirck Wouters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 17-05-1671

Dirck Wouters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 06-11-1672

Dirck Wouters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 24-11-1675†††††††††††

Egbert Barentie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huberta††††††††††††††††† 20-10-1686

Egbert Barents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 16-08-1691

Egbert Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Matthijs††††††††††††††††† 10-02-1677

Egbert Franken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Franck†††††††††††††††††† 29-12-1675

Eggert Claesse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 06-12-1671†††††††††††

Engel Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-10-1690

Engel Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtildis†††††††††††††† 22-12-1688

Engel Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 27-12-1692

Engel Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Robertus††††††††††††††† 05-05-1666

Evert Engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 01-09-1658

Evert Engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 01-09-1658

Evert Engelsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annitje††††††††††††††††††† 10-06-1656

Floor Flooren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 01-08-1662

Floris Florisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 30-03-1686

Floris Florisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Florentius†††††††††††††† 02-04-1681

Floris Florisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartha††††††††††††††††††† 16-10-1679

Floris Florisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bertha††††††††††††††††††† 17-02-1678

Floris Florisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 16-01-1672

Floris Florisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Viviana†††††††††††††††††† 16-10-1679

Floris Florisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wive††††††††††††††††††††† 17-03-1676

Floris Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 01-02-1669

Flooris Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 26-05-1670

Floris Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aldert†††††††††††††††††††† 26-10-1659

Floris Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 16-07-1662

Floris Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 01-09-1657

Franck Corse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 02-08-1661

Franck Corsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 10-02-1663

Franck Corss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 29-11-1668

Franck Corssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 29-11-1670

Franck Corssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 09-02-1666

Franck Corssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 30-04-1664

Franck Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-05-1659

Franc Jooste†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 07-05-1693

Franck Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 28-09-1677

Franck Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-03-1679

Franck Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 01-03-1671

Franck Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 09-12-1674

Vrank Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 14-08-1672

Franc Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantie†††††††††††††††† 24-09-1665

Frank (?) Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 23-01-1661

Frans Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 26-07-1658

Frans Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 07-01-1660

Frans Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 16-05-1682

Frans Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 21-02-1693

Frans Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 29-12-1689

Frederic Aleweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aloisius††††††††††††††††† 09-01-1688

Frederic Aloweijns†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 06-12-1685

Frederic Aloweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 30-01-1690

Fredrick Aloijnse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 30-07-1681

Fredrick Alowijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 15-10-1682

Frederic Dirixen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 04-04-1654

Fredrick Mertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 18-02-1674

Gabriel Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 23-03-1659

Grabel Huijgen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 06-01-1663

Grabel Huijgen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 09-11-1666†††††††††††

Gerrit Arents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 04-02-1671

Gerrit Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 03-11-1680

Gerrit Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 14-05-1664

Gerrit Arentsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 11-03-1656

Gerrit Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 03-10-1679

Gerrit Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 09-10-1678

Gerrit Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maghtelt†††††††††††††††† 17-12-1681

Gerrit Arentze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maghtelt†††††††††††††††† 03-04-1684

Gerrit Ariaensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 08-01-1651

Gerret Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 15-09-1689

Gerrit Ariense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 03-01-1683

Gerrit Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 14-11-1657

Gerrit Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 09-01-1679

Gerrit Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-03-1674

Gerrit Arisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 02-12-1675

Gerrit Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kniertje††††††††††††††††† 27-06-1694

Gerrit Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Michiel††††††††††††††††††† 11-09-1689

Gerrit Claes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aelbregt†††††††††††††††† 22-12-1675

Gerrit Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijme†††††††††††††††††††† 02-09-1674

Gerrit Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 18-05-1677

Gerrit Corneliss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 17-08-1661

Gerret Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 03-09-1689

Gerret Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 07-03-1691

Gerret Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 05-06-1688

Gerret Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-06-1693

Gerrit Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 01-03-1661

Gerrit Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 05-11-1686

Gerrit Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 07-04-1667

Gerret Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 18-12-1685

Gerrit Cornelissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 11-11-1658

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 31-07-1672

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 09-10-1677

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-01-1675

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 20-11-1673

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-05-1672

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronlla††††††††††††††† 27-12-1669

Gerrit Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wive††††††††††††††††††††† 29-05-1664

Gerrit Couwijnsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-05-1668

Gerrit Cowijns†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 20-04-1670

Gerrit Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 11-07-1659

Gerrit Dirckse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 22-11-1671

Gerrit Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 16-04-1671

Gerret Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 31-01-1688

Gerret Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 30-12-1690

Gerret Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 05-09-1689

Gerret Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 20-01-1687

Gerrit Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrardus††††††††††††† 16-05-1682

Gerrit Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 12-10-1658

Gerrit Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 11-03-1680

Gerrit Gerritze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 28-04-1681

Gerrit Huigen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirck††††††††††††††††††††† 04-03-1656

Gerrit Jacobs†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 15-05-1659

Gerrit Jacobs†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 09-03-1670

Gerrit Jacobs†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 15-05-1659

Geret Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 12-09-1665

Gerrit Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 18-07-1660

Gerrit Jans†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 11-10-1668

Gerret Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 07-09-1692

Gerret Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 13-11-1687

Gerret Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 10-05-1690

Gerrit Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 22-10-1682

Gerrit Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 02-05-1673

Gerrit Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 14-11-1660

Gerrit Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-08-1671

Gerrit Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margaritha††††††††††††† 03-11-1675

Gerrit Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 27-10-1669

Gerrit Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Steijntje††††††††††††††††† 22-05-1672

Gerrit Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 10-05-1682

Gerrit Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 17-03-1663

Gerrit Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 08-09-1660

Gerrit Meijnders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Minardus††††††††††††††† 15-08-1668

Gerrit Meijndersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentia††††††††††††††† 29-12-1670

Gerrit Meijndertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 07-11-1665

Gerrit Mijndersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 01-12-1673

Gerrit Mijndertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 17-03-1676

Gerrit Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 15-04-1668

Gerrit Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-06-1661

Gerrit Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-04-1663

Gerrit Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgia††††††††††††††††† 11-12-1664

Gerrit Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 15-04-1660

Gerrit Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-04-1666

Gerrit Pietersen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 19-05-1669

Gerret Seijmense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 28-09-1694

Gerrit Teunisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Judith†††††††††††††††††††† 29-06-1657

Gerret Vincke††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 16-12-1690

Gerrit Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 12-03-1673

Gerrit Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jaepje††††††††††††††††††† 01-09-1675

Gerrit Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 31-05-1685

Gerrit Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 27-05-1677

Gerrit Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 08-04-1689

Gerrit Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 26-08-1663

Gerrit Willemz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agnietje††††††††††††††††† 29-09-1680

Gerrit Willemzen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willempje†††††††††††††† 16-08-1682

Geret Wilmse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 30-05-1665

Gerulf Ingen (?)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 24-09-1660

Giel zie Chiel

Gijsbert Abrahams††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 27-03-1672

Gijsbrecht Abrahamse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aries††††††††††††††††††††† 26-06-1667

Gijsbrecht Abrahamse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetie†††††††††††††††† 01-11-1665

Gijsbert Abramse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 01-11-1671

Gijsbrecht Hendricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendric††††††††††††††††† 26-02-1653

Gijsbert Meertensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 01-01-1656

Gijsbrecht Mertensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Meerten††††††††††††††††† 02-05-1660

Gijsbert Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 24-12-1688

Gijs Thijssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 02-04-1692

Goosen Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reinderus††††††††††††† 12-11-1675

Govert Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 26-10-1693

Govert Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 24-10-1691

Govaart Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 06-07-1682

Govert Arissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 18-11-1689†††††††††††

Hendrik††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 06-09-1693

Heijndrick Aelbreghse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 11-05-1681

Heijndrick Aelbreghtse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 20-12-1682

Heijndrick Aelbregse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 10-01-1680

Heijndrik Aelbreghse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aelbrecht†††††††††††††† 12-11-1673

Hendrick Aelbregs†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 15-08-1677

Hendrik Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arent††††††††††††††††††††† 10-12-1659

Hendrick Hermense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hermanus††††††††††††† 07-11-1667

Henrick Harmensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 03-07-1677

Henrick Hermensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 03-05-1671

Henrick Hermensz†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 26-09-1669

Henrick Hermensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 02-04-1675

Henderic Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adelbertus†††††††††††† 16-04-1693

Heijndrick Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 14-08-1678

Heijndrick Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 19-05-1675

Heijndrick Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 10-10-1683

Heijndrick Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 29-06-1681

Heijndrick Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 04-10-1676

Hendrick Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 22-07-1685

Hendrick Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 20-01-1669

Hillebrand Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 20-11-1690

Hillebrant Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 14-06-1692

Hillebrant Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 25-02-1694

Hillebrant Cornelisse†††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodora†††††††††††††† 23-12-1686

Hillebrand Corse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 26-12-1688

Hillebrand Huijghe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 14-09-1691

Hillebrant Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 09-10-1689

Hillebrant Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 09-03-1693

Hillebrant Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johanna†††††††††††††††† 10-01-1680

Hillebrant Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margrietje†††††††††††††† 11-03-1683

Huijbert Aris†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aris††††††††††††††††††††††† 04-09-1678

Huijbert Aris†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aris††††††††††††††††††††††† 15-08-1683

Huijbert Aris†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aris††††††††††††††††††††††† 27-05-1677

Huijbert Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 05-12-1688

Huijbert Ariz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 16-06-1680

Hubert Claasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heiltje†††††††††††††††††††† 19-10-1662

Huijbert Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 03-11-1652

Huibrecht Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 09-07-1656

Huijbert Corse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleijda††††††††††††††††††† 13-05-1686

Huijbert Corsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 19-06-1693

Huijbert Corsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 08-06-1689

Huijbert Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 10-05-1677

Huijbert Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 18-08-1678

Huijbert Heijndrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 29-04-1678

Huijbert Heijndrixe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 08-06-1681

Huijbert Hendrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 02-05-1677

Huijbert Huijberts†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijbert††††††††††††††††† 24-04-1672

Huijbert Huijbertz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 23-01-1678

Huijbert Huijbertz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijbert††††††††††††††††† 10-02-1675

Huijbert Huijghen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 07-11-1660

Hubert Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-08-1654

Huibert Jaspersen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 00-05-1692

Hubert Jaspertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jasper††††††††††††††††††† 04-03-1690

Huijbert Jorisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 03-10-1682

Huijbert Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 03-08-1668

Huijgh Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hildebrandis†††††††††† 24-10-1688

Huijgh Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-05-1692

Huijgh Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 30-12-1686

Huig Ariens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huig†††††††††††††††††††††† 08-07-1691

Huijgh Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 01-04-1691

Huijgh Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 14-03-1679

Huijgh Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-03-1667

Huig Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-10-1661

Huijg Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SamuŽl††††††††††††††††† 10-10-1660

Huijgh Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 06-10-1677

Huijgh Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 20-03-1679

Huijgh Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ermlinda††††††††††††††† 10-02-1676

Huijgh Corsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 14-06-1662

Huijgh Corsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hillebrand†††††††††††††† 30-08-1667

Huijgh Corssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 27-03-1660

Huijgh Corssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 20-06-1665

Huijgh Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 18-08-1669

Huijgh Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 26-07-1672

Huijgh Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 27-03-1671

Huijgh Corsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 22-08-1676

Huyg Dirkse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 30-04-1694

Huigh Gabrielsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 15-11-1673

Huijgh Gabrielsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 13-10-1671

Huijgh Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 07-12-1674

Huijgh Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 05-01-1673

Huijgh Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 15-10-1671

Huijgh Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 11-01-1676

Huijgh Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 20-09-1670

Huijgh Gerritsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 03-04-1678

Huijgh Huijghen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 25-06-1662

Huijgh Huijghen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 06-01-1661

Huijgh Huijghen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-12-1660

Huijgh Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 17-03-1688

Huijgh Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 11-05-1693

Huijgh Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-04-1691

Huijgh Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-07-1689

Huijgh Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-12-1686

Huijgh Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 12-04-1682

Hugo Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 17-02-1655

Huijg Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 19-06-1655

Huijgh Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 09-07-1651

Huijgh Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 14-06-1654

Huijch Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wouter†††††††††††††††††† 28-04-1658

Huijgh Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 17-08-1673

Huijgh Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 18-02-1677

Huijgh Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 05-07-1665

Huijgh Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 03-11-1666

Huijgh Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 30-09-1674

Huijgh Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 11-04-1676

Huijgh Woutersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleida†††††††††††††††††††† 08-01-1671

Huijgh Woutersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ida††††††††††††††††††††††††† 15-12-1669

Huijgh Woutersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 01-12-1673

Huijgh Woutersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-03-1678

Inge Claessen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baeltje††††††††††††††††††† 06-06-1655

Inge Claessen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zijtje†††††††††††††††††††††† 29-11-1653

Inge Dircsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurens†††††††††††††††† 04-12-1655

Inge Dirksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 27-04-1659

Inge Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 01-04-1654

Inge Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdaleentje†††††††† 14-07-1652

Isak Dirks††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 31-01-1694

Isac Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-02-1665

Isaac Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 06-11-1661†††††††††††

Jacob Arendse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertie†††††††††††††††††† 25-01-1671

Jacob Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aechje††††††††††††††††††† 01-08-1654

Jacob Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 13-08-1653

Jacob Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 28-04-1658

Jacob Ariens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 21-10-1691

Jacob Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grieta†††††††††††††††††††† 02-11-1692

Jacob Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 12-11-1678

Jacob Chiel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob Chiel††††††††††† 15-03-1652

Jacob Claase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 06-05-1691

Jacob Claes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 26-08-1674

Jacob Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-12-1686

Jacob Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 18-06-1659

Jacob Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 29-05-1672

Jacob Claeze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 25-01-1682

Jacob Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 19-02-1659

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 07-09-1661

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 22-01-1662

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 22-01-1687

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 27-07-1689

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 18-05-1692

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 22-11-1693

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 15-11-1691

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 17-11-1690

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hildegondis††††††††††† 12-10-1689

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hildegondis††††††††††† 17-03-1688

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ludovina††††††††††††††† 28-10-1682

Jacob Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 22-11-1693

Jacob Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 11-07-1679

Jacob Cornelisze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 17-11-1680

Jacob Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Isack††††††††††††††††††††† 03-12-1690

Jacob DaniŽlsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jesajas††††††††††††††††† 25-06-1653

Jacob Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 07-02-1668

Jacob Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 29-01-1670

Jacob Elias††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 13-09-1671

Jacob Eliasz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elias†††††††††††††††††††††† 21-05-1673

Jacob Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleijdis†††††††††††††††††† 18-10-1689

Jacob Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 14-11-1691

Jacob Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 28-11-1687

Jacob Gerrits†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 10-12-1680

Jacob Gerritsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 18-11-1658

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-08-1683

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gijs††††††††††††††††††††††† 14-08-1678

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gijsbert††††††††††††††††† 15-12-1683

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrickje††††††††††† 03-09-1690

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 02-12-1685

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 27-12-1682

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 17-12-1678

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 07-06-1682

Jacob Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 20-04-1687

Jacob Gijssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 13-09-1693

Jacob Heijndrix††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 31-03-1679

Jacob Heijndrix††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrickje††††††††††† 11-10-1676

Jacob Heijndrix††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 31-07-1672

Jacob Heijndrix††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 03-03-1675

Jacob Jacobsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 22-10-1651

Jacob Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 21-05-1679

Jacob Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 31-07-1674

Jacob Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 26-05-1671

Jacob Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-11-1675

Jacob Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-03-1670

Jacob Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-03-1678

Jacob Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 27-07-1670

Jacob Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 26-06-1678

Jacob Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 26-12-1676

Jacob Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 31-03-1680

Jacob Janzen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerten††††††††††††††††† 19-05-1680

Jacob Jils††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 25-09-1658

Jacob Jochomsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 13-11-1672

Jacob Jochomsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-01-1675

Jacob Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 31-12-1677

Jacob Jorisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 10-06-1676

Jacob Jorisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 28-01-1680

Jacob Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 23-10-1652

Jacob Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 24-11-1679

Jacob Machiels†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machiel††††††††††††††††† 03-09-1673

Jacob Machielse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 19-02-1679

Jacob Machielsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 02-05-1677

Jacob Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 16-02-1666

Jacob Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 03-11-1667

Jacob Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 23-11-1664

Jacob Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 15-06-1653

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 15-01-1678

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 02-05-1670

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertjen†††††††††††††††† 09-02-1656

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 13-05-1674

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 07-05-1672

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-03-1677

Jacob Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Reinerus††††††††††††††† 30-10-1679

Jacob Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 10-05-1682

Jacob Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 13-06-1683

Jacob Pieterze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 24-01-1681

Jacob Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 08-05-1688

Jacob Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 23-12-1690

Jacob Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 01-10-1689

Jacob Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 03-01-1687

Jacob Pleune††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 25-05-1676

Jacob†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quant††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 25-05-1664

Jacob Teijsse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Matthia†††††††††††††††††† 07-06-1682

Jacob Teunisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Teunis††††††††††††††††††† 05-01-1678†††††††††††

Joannes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 09-05-1686

Jan Abrahams†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 13-09-1671

Jan Abrahams†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Isaak††††††††††††††††††††† 05-05-1669

Jan Abrahamz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 31-03-1679

Jan Abramse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 20-04-1694

Jan Andries†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 28-08-1672

Jan Andriesse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 29-06-1680

Jan Andriesz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 25-02-1677

Jan Andriez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andries††††††††††††††††† 23-09-1674

Jan Andriez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 07-12-1670

Joannes Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtildis†††††††††††††† 13-08-1692

Jan Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arnoldus††††††††††††††† 14-11-1663

Jan Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 04-02-1660

Jan Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aleijda††††††††††††††††††† 04-06-1662

Jan Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentie†††††††††††††††† 01-05-1671

Jan Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-01-1665

Jan Arensse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 22-01-1666

Jan Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 19-01-1694

Jan Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 21-05-1694

Jan Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 01-02-1692

Jan Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 24-11-1689

Jan Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lucia††††††††††††††††††††† 11-09-1692

Jan Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Innetje††††††††††††††††††† 04-11-1652

Jan Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 08-09-1669

Jan Arie Corss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 26-09-1668

Jan Arie Corsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 17-03-1671

Jan Arie Corsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 12-03-1672

Jan Arie Corsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 11-03-1679

Jan Arie Corsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 04-02-1678

Jan Ariens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 12-07-1671

Jan Ariens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 20-12-1676

Jan Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartha††††††††††††††††††† 14-05-1663

Jan Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catalijn†††††††††††††††††† 19-04-1671

Jan Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 26-06-1667

Jan Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Walterus††††††††††††††† 06-12-1687

Jan Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 08-05-1679

Jan Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 31-01-1676

Jan Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 03-02-1678

Jan Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 01-03-1674

Jan Arienz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 21-10-1674

Jan Arienz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 23-03-1681

Jan Arienz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 01-01-1679

Jan Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 20-08-1688

Jan Arissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 19-02-1691

Jan Arissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerarda†††††††††††††††† 25-10-1689

Jan Arissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 16-06-1686

Jan Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 03-04-1680

Jan Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 08-05-1675

Jan Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilielmus††††††††††††† 10-07-1678

Jan Barentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 10-12-1690

Jan Blaase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 17-04-1693

Jan Blase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 17-05-1694

Jan Claese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-11-1677

Jan Claese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 27-02-1659

Jan Claesebaas††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentie†††††††††††††††† 15-11-1665

Jan Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 14-06-1654

Jan Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 28-10-1651

Jan Claeze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 03-05-1682

Jan Claeze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 27-10-1680

Jan Claeze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 03-05-1676

Jan Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 12-04-1689

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 11-04-1668

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertje†††††††††††††††††† 19-02-1676

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 28-10-1674

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ludeweij††††††††††††††† 28-02-1674

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 04-02-1674

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 14-06-1671

Jan Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 14-04-1669

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 14-09-1672

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 15-08-1677

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 19-03-1679

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 04-02-1680

Jan Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 24-02-1683

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 26-03-1667

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 19-10-1665

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ermelinda††††††††††††† 04-10-1666

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 19-02-1659

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 26-07-1665

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 18-05-1665

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-12-1668

Jan Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 30-07-1668

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 26-06-1667

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-07-1661

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-05-1687

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 18-02-1691

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 22-07-1694

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 30-06-1692

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 25-02-1664

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margareta††††††††††††† 15-09-1664

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 01-05-1660

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 04-10-1659

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 24-03-1660

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 27-07-1687

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 31-05-1686

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 20-05-1688

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 24-10-1694

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 07-12-1661

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 24-02-1693

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 24-08-1660

Jan Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 28-03-1694

Jan Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendricje†††††††††††††† 18-01-1653

Jan Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hilletjen††††††††††††††††† 16-08-1654

Jan Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 11-02-1651

Jan Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 17-10-1655

Jan Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 01-09-1652

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 01-03-1676

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 30-05-1677

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-08-1677

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirkje†††††††††††††††††††† 08-06-1664

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ermlinda††††††††††††††† 07-09-1669

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 06-09-1678

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 22-01-1672

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 10-08-1659

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 11-06-1674

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 15-03-1676

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirinus†††††††††††††††† 28-11-1672

Jan Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 20-02-1676

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 21-11-1685

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 01-06-1681

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 28-06-1671

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 06-06-1688

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-08-1687

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ingetje††††††††††††††††††† 04-06-1679

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 23-08-1682

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Louweris††††††††††††††† 11-08-1686

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 04-11-1691

Jan Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 17-06-1685

Jan Cornelize††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 27-11-1689

Jan Cornelize††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 11-06-1685

Jan Corse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-08-1687

Jan Dignaerse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-08-1666

Jan Dircks†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 28-07-1669

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 15-06-1660

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 28-01-1660

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 30-01-1667

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 17-09-1664

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 10-07-1665

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 28-01-1660

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Liduwe†††††††††††††††††† 07-03-1666

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltie††††††††††††††††††† 24-09-1665

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirinus†††††††††††††††† 08-06-1659

Jan Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 20-10-1661

Jan Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 10-06-1674

Jan Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 26-02-1676

Jan Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 23-01-1678

Jan Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 02-10-1672

Jan Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-09-1671

Jan Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martina†††††††††††††††††† 01-08-1670

Jan Dirckx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 16-12-1658

Jan Dirksen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 13-03-1689

Jan Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 21-10-1674

Jan Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 02-05-1677

Jan Engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Engelbertus†††††††††† 26-03-1682

Jan Fredricks††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-11-1668

Jan Fredricksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-11-1670

Jan Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 28-08-1694

Jan Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henrica††††††††††††††††† 05-08-1691

Jan Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-12-1667

Jan Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 06-10-1661

Jan Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 01-01-1659

Jan Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 05-05-1674

Jan Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 22-10-1670

Jan Gerrtisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 20-11-1676

Jan Goven†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Godefridus†††††††††††† 19-09-1664

Jan Goven†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 23-10-1668

Jan Goverse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 10-02-1660

Jan Govertz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerte††††††††††††††††††† 12-05-1675

Jan Hermense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 21-08-1689

Jan Hermensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hermanus††††††††††††† 16-02-1675

Jan Hermensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 09-01-1679

Jan Hermensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 20-06-1673

Jan Herremse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marcellinus††††††††††† 13-03-1681

Jan Huijge††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Paula, Paelje†††††††† 27-02-1681

Jan Huijgen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 16-03-1664

Jan Huijghe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-10-1688

Jan Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 06-09-1692

Jan Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 21-10-1687

Jan Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 02-04-1691

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 19-11-1673

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 10-03-1669

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 18-05-1671

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 03-11-1680

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 12-05-1675

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 06-04-1670

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 03-02-1677

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 04-09-1678

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 09-02-1670

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wijntje††††††††††††††††††† 10-10-1677

Jan Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willempje†††††††††††††† 06-04-1670

Jan Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 09-02-1668

Jan Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 17-05-1689

Jan Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 20-07-1686

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 15-06-1672

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 04-10-1677

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 24-05-1679

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-10-1677

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 14-03-1660

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 14-02-1675

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 18-08-1673

Jan Jacobsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 17-02-1664

Jan Jacobz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 15-04-1691

Jan Jacobze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 27-01-1686

Jan Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 23-11-1680

Jan Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-10-1677

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 10-08-1664

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 22-06-1659

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 19-05-1659

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 07-04-1664

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 27-03-1662

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machtilda†††††††††††††† 04-11-1660

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirina†††††††††††††††††† 12-08-1668

Jan Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 07-12-1659

Jan Janss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cecilia††††††††††††††††††† 07-09-1668

Jan Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cors†††††††††††††††††††††† 20-12-1651

Jan Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 07-03-1654

Jan Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 09-02-1671

Jan Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 08-01-1670

Jan Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 29-11-1682

Jan Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 26-11-1684

Jan Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 23-06-1669

Jan Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 21-10-1685

Jan Jeroensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aefie†††††††††††††††††††††† 18-10-1671

Jan Jillissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 19-02-1653

Jan Jooren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 13-07-1669

Jan Joosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martijntje††††††††††††††† 15-01-1676

Jan Leenders††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 11-10-1671

Jan Leenders††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wolphert††††††††††††††† 04-12-1669

Jan Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietge†††††††††††††††††† 09-02-1667

Jan Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 11-03-1660

Jan Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 06-05-1663

Jan Leenderse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 01-03-1665

Jan Leenderts†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-05-1682

Jan Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 12-08-1687

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 26-11-1678

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 02-01-1672

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 22-01-1678

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 15-04-1663

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 07-11-1676

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 26-12-1676

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Eva††††††††††††††††††††††† 27-07-1673

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Eva††††††††††††††††††††††† 28-08-1674

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 08-03-1677

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 21-04-1668

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 16-02-1679

Jan Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 24-09-1675

Jans Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arien††††††††††††††††††††† 29-12-1655

Jan Leendertze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 16-09-1680

Jan Leene††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 17-08-1680

Jan Louwe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 16-10-1689

Jan Louwe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaes†††††††††††††††† 27-08-1673

Jan Lubbertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 12-05-1676

Jan Lubbertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 12-05-1676

Jan Maertensen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 30-04-1651

Jan Maertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 02-04-1694

Jan Meertensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barber††††††††††††††††††† 24-05-1671

Jan Meertensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 31-03-1675

Jan Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 14-10-1662

Jan Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 16-05-1666

Jan Marcus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 04-11-1674

Jan Marcus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marcus†††††††††††††††††† 09-07-1690

Jan Marcus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaes†††††††††††††††† 02-12-1668

Jan Marcusz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 15-01-1662

Jan Marcusz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 18-09-1672

Jan Marcusz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 24-08-1658

Jan Marcusz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 18-04-1660

Jan Markusz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 24-02-1657

Joannis Meese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 23-09-1680†††††††††††

Jan Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 01-02-1679

Jan Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 17-10-1673

Jan Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 20-12-1675

Jan Meesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-10-1671

Jan Michielse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Michael††††††††††††††††† 02-08-1694

Jan Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Paulus†††††††††††††††††† 02-03-1670

Jan Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 02-10-1678

Jan Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 25-10-1671

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 12-03-1665

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 14-11-1662

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 17-03-1665

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 27-02-1661

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-09-1667

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 07-02-1659

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 05-02-1662

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijgh†††††††††††††††††††† 19-12-1685

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 16-01-1659

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 07-09-1659

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 14-01-1688

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 22-08-1667

Jan Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 28-07-1688

Jan Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jaepje††††††††††††††††††† 12-09-1654

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 28-12-1679

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 15-06-1670

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 16-08-1677

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 26-03-1675

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clementia††††††††††††† 06-07-1672

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-01-1674

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 17-02-1671

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 17-02-1677

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 01-04-1656

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 15-09-1657

Jan Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 18-03-1663

Jan Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 04-07-1683

Jan Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 04-05-1690

Jan Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 01-06-1681

Jan Piters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 01-02-1688

Jan Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 15-02-1690

Jan Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 29-07-1693

Jan Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 07-11-1691

Jan Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-09-1686

Jan Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 10-03-1690

Jan Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-10-1659

Jan Pouwelsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annittie†††††††††††††††††† 07-09-1667

Jan Roelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 16-09-1660

Jan Sijmens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 25-12-1669

Jan Simonse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 07-10-1666

Jan Treijntie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 15-03-1686

Jan Willems††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Antoni†††††††††††††††††††† 02-09-1674

Jan Willemse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 15-02-1666

Jan Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 05-09-1677

Jan Willemz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijntje†††††††††††††††††††† 01-01-1679

Jan Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lucia††††††††††††††††††††† 07-10-1674

Jasper Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 16-09-1674

Jasper Wouters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lucia††††††††††††††††††††† 23-03-1681

Jasper Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lucia††††††††††††††††††††† 06-02-1680

Jelis Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 22-02-1665

Jelis Faes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 19-03-1678

Jelis Faesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clara††††††††††††††††††††† 30-11-1672

Jeremias Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 30-10-1672

Jeroen Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 26-06-1672

Jeroen Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 21-01-1671

Jeroen Janze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 29-07-1674

Job Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 16-03-1664

Job Dirksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aaltje††††††††††††††††††††† 08-04-1663

Job Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 24-08-1652†††††††††††

Joost Heijndrix†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 06-03-1672

Joost Hendricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lauris†††††††††††††††††††† 28-01-1651

Joost Hendrikse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 11-08-1665

Joost Hendriksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 29-03-1659

Joost Hendriksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 09-06-1657

Joost Hendrix††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 24-07-1660

Joost Hendrix††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 24-06-1662

Joost Hendrixen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joostje†††††††††††††††††† 07-01-1653

Joost Hendrixsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 20-03-1655

Joost Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 13-08-1684

Joost Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 28-01-1682

Joost Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 18-12-1680

Joost Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 25-08-1675

Joost Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 31-10-1677

Joost Laurensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cnelis††††††††††††††††††† 08-11-1671

Joost Louwense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cnelis††††††††††††††††††† 23-11-1670

Joris Hubertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hubertus††††††††††††††† 03-02-1675

Joris Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 11-09-1693

Joris Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 15-06-1651

Joris Leendertsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Crijntje†††††††††††††††††† 01-01-1655

Joris Leendertsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbetje†††††††††††††††† 01-01-1655

Jorus Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 27-08-1661

Jorus Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 27-08-1661

Joris Meese†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartholomeus††††††† 23-09-1693

Joris Meese†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 28-01-1687

Joris Meese†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 03-10-1691

Joris Mesen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 11-11-1689

Joris Mertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 01-01-1675

Joris Mertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-08-1673

Joris Mertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 28-08-1673

Joris Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 15-05-1660

Joris Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 27-01-1664

Joris Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 12-11-1662

Joris Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 17-07-1667

Joris Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-10-1675

Lambrecht Abrahamsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Geertruijt††††††††††††††† 12-10-1658

Lammert Abrahamse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 07-10-1666

Laureijs Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 02-01-1686

Laureijs Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 17-05-1692

Laurens Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 16-01-1688

Laurens Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 23-01-1691

Laurens Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 25-09-1689

Laurens Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Eva††††††††††††††††††††††† 27-05-1691

Laurus Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Emerentia††††††††††††† 28-06-1676

Lauwrens Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 22-04-1657

Louweris Jooste††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 19-03-1679

Louweris Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 24-10-1677

Louweris Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 28-06-1682

Laurens Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 01-09-1689

Laurens Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 30-09-1691

Laurus Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 22-06-1686

Leendert††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 07-11-1694

Leendert Aertsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 31-05-1655

Leendert Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 11-10-1660

Leendert Arensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Emerentia††††††††††††† 01-09-1678

Leendert Arents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 05-10-1670

Leendert Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 20-01-1689

Leendert Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arend†††††††††††††††††††† 22-04-1651

Leendert Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Engelbertus†††††††††† 20-02-1681

Leendert Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 18-02-1688

Leendert Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 13-10-1690

Leendert Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 30-06-1673

Leendert Arentz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerte††††††††††††††††††† 24-01-1683

Leendert Ariaensen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 26-09-1654

Leendert Ariens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 15-09-1666

Leendert Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 22-10-1686

Leendert Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 22-07-1663

Leendert Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 31-10-1669

Leendert Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 02-04-1674

Leendert Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 05-07-1675

Leendert Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 03-02-1672

Leendert Arienz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijme†††††††††††††††††††† 29-09-1680

Leendert Ariss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 25-11-1667

Leendert Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Angelus††††††††††††††††† 27-08-1666

Lenaart Arisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 28-01-1686

Leendert Bouwensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Balduinus†††††††††††††† 03-06-1677

Leendert Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertie†††††††††††††††††† 22-11-1671

Leendert Conijn†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 04-06-1691

Leendert Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 25-03-1667

Leendert Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 25-04-1666

Leendert Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 23-06-1660

Leendert Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-04-1672

Leendert Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-05-1662

Leendert Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 02-09-1660

Leendert Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 30-01-1664

Leendert Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 05-11-1659

Leendert Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 21-07-1652

Leendert Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 18-02-1652

Leendert Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-04-1651

Leendert Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 02-12-1651

Leendert Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-09-1670

Leendert Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ijsbrant†††††††††††††††††† 14-04-1669

Leendert Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 07-01-1660

Leendert Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 29-05-1661

Leendert Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 03-07-1678

Leendert Corse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacomina†††††††††††††† 20-02-1688

Leendert Corsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 04-04-1686

Leendert Corsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adelbertus†††††††††††† 23-10-1690

Leendert Corsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 28-08-1694

Leendert Corsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christina††††††††††††††† 09-06-1689

Leendert Corsse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 12-12-1691

Leendert Crijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 25-10-1676

Leendert Crijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chiel††††††††††††††††††††† 25-11-1685

Leendert Crijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 29-09-1675

Leendert Crijne††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machiel††††††††††††††††† 20-12-1684

Leendert Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 25-02-1688

Leendert Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 07-09-1692

Leendert Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 24-03-1680

Leendert Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machiel††††††††††††††††† 11-10-1682

Leendert Davidse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntie††††††††††††††††††† 25-10-1671

Leendert Dignaartsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 28-12-1659

Leendert Dignaers††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Huijg†††††††††††††††††††††† 02-06-1675

Leendert Dignartsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 25-02-1657

Leendert Dingenaersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 03-02-1652

Leendert Dingenaersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 07-12-1652

Leendert Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 13-06-1665

Leendert Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 14-09-1668

Leendert Dirckse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-03-1660

Leendert Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 02-07-1669

Leendert Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacoba†††††††††††††††††† 11-11-1678

Leendert Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 04-09-1673

Leendert Dircksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 09-08-1676

Lendert Francken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Corstijntje††††††††††††† 19-11-1690

Leendert Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 30-05-1688

Leendert Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 16-02-1693

Leendert Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 03-10-1691

Leendert Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 07-12-1689

Leendert Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 04-08-1694

Lenaart Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 24-11-1686

Leendert Geijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 13-03-1682

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 20-05-1667

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Albertus†††††††††††††††† 24-05-1678

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aloisius††††††††††††††††† 21-09-1665

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 06-12-1663

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 12-04-1671

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 06-05-1675

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 11-11-1661

Leendert Gijsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 17-06-1669

Leendert Hendrickse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 16-09-1665

Leendert Hendrickse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 08-07-1667

Leendert Hendricksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 04-05-1679

Leendert Hendricksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 04-11-1673

Leendert Hendricksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 11-09-1675

Leendert Hendricksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 13-09-1669

Leendert Hendriksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-05-1678

Leendert Inge††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 20-03-1655

Leendert Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 22-03-1660

Leendert Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 15-01-1666

Leendert Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Minardus††††††††††††††† 01-09-1667

Leendert Jacobss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 22-11-1668

Leendert Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 12-03-1656

Leendert Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ingetje††††††††††††††††††† 09-12-1660

Leendert Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 11-09-1671

Leendert Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mees††††††††††††††††††††† 03-12-1658

Leendert Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Minardus††††††††††††††† 30-10-1676

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arnoldus††††††††††††††† 29-07-1688

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-12-1689

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgia††††††††††††††††† 14-11-1689

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 19-11-1681

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 22-07-1689

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 24-11-1686

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 14-11-1689

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 02-01-1682

Leendert Leendertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 01-03-1686

Leendert Leendertsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 21-03-1686

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartholomeus††††††† 13-10-1678

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 02-06-1673

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clara††††††††††††††††††††† 26-03-1690

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 26-04-1677

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 30-08-1679

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 02-01-1680

Leendert Leendertsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willebrordus††††††††† 21-05-1671

Leendert Meese††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 23-06-1658

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 19-05-1682

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 25-10-1688

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-03-1663

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 11-12-1672

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 18-10-1659

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 05-06-1676

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 08-04-1680

Leendert Meesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-09-1674

Leendert Meessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 30-08-1654

Leendert Meessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 21-09-1652

Leendert Meessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 07-06-1686

Leendert Meessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maritjen††††††††††††††††† 09-01-1656

Leendert Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 02-08-1676

Leendert Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pietertje†††††††††††††††† 24-01-1677

Leendert Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 29-03-1682

Leendert Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 30-05-1689

Leendert Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 29-03-1682

Leendert Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Treintge†††††††††††††††† 15-07-1665

Leendert Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 04-11-1651

Leendert Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 04-11-1651

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 11-11-1676

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 15-07-1678

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 28-04-1673

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-07-1679

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heiltje†††††††††††††††††††† 30-11-1659

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 14-11-1677

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 22-07-1675

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 30-06-1658

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-09-1674

Leendert Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wive††††††††††††††††††††† 07-11-1675

Leendert Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 16-06-1683

Leendert Pieterzse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerarda†††††††††††††††† 29-10-1681

Leendert Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 05-11-1685

Leendert Piterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-11-1687

Leendert Rijnen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Riener††††††††††††††††††† 07-02-1662

Leendert Warbout†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 10-06-1669

Leendert Warboutsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-12-1674

Leendert Willems††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 13-02-1659

Leendert Willemse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 09-02-1661

Leendert Willemsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 11-11-1651

Leendert Willemsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 13-12-1654

Leendert Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 23-07-1657

Leendert Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertjen†††††††††††††††† 07-11-1655†††††††††††

Lieuwe Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbet††††††††††††††††††† 30-05-1677

Lieve Janz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 07-08-1678†††††††††††

Lucas Abrahamsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 16-08-1671

Lucas Abrahamsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 17-02-1679

Lucas Abramse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 07-06-1686

Lucas Abramse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 08-11-1692

Maarten Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 22-02-1689

Marten Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 26-09-1681

Marten Arentze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-09-1680

Meerten Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Meerten††††††††††††††††† 10-10-1660

Marten Bonifaes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agneta†††††††††††††††††† 07-08-1677

Marten Bonifaes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bonifacius††††††††††††† 30-04-1676

Marten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agneta†††††††††††††††††† 03-09-1668

Marten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agneta†††††††††††††††††† 26-05-1671

Marten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 07-07-1666

Marten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 07-08-1664

Merten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 16-01-1661

Merten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 07-09-1662

Merten Boonen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 03-03-1670

Marten Ceesen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmina†††††††††††† 06-04-1676

Meerte Cnelisse van de†††††††††††††††††† ...†††††††††††††††††††††††††††††††† Annetie†††††††††††††††††† 13-12-1671

Maerten Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 04-12-1675

Marten Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 17-05-1677

Marten Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 08-04-1679

Marten Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sophia†††††††††††††††††† 17-05-1677

Marten Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 21-07-1657

Marten Daniels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Divera††††††††††††††††††† 26-08-1661

Marten Daniels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 19-12-1663

Marten Daniels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 27-03-1659

Marten Frerickse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 28-07-1661

Maarte Gerrets††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 25-07-1686

Maarte Gerrets††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 19-05-1690

Maarte Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 12-03-1689

Maarten Gerrets††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 15-02-1688

Marte Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 25-08-1679

Merten Jans†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hermanus††††††††††††† 18-03-1660

Merten Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 18-03-1667

Merten Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 18-03-1667

Merten Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 31-01-1663

Marten Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-03-1668

Marten Jansen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 21-11-1664

Meerte Jansse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 31-01-1672

Marten Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 30-07-1677

Merten Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-01-1670

Maerten Jassen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 30-11-1692

Maerten Jassen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 19-08-1691

Maarten Jassz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 26-06-1689

Maerten Jassz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 17-11-1694

Merten Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 06-07-1659

Meerten Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 26-09-1659

Meerten Meertensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 16-07-1662

Maerten Ysbrantse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cathrijntje††††††††††††† 09-09-1685†††††††††††

Marcelis Mertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 20-10-1659

Ceel Mertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 18-02-1663

Ceel Mertensen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 02-01-1661

Marcus Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 02-08-1673

Marcus Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barbara††††††††††††††††† 09-06-1676

Mathijs Arentsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 25-02-1672

Mathijs Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 14-10-1673

Matheijs Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 24-06-1692

Matheijs Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 19-10-1694

Mattheus Claasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 23-04-1690†††††††††††

Mees Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maritje††††††††††††††††††† 02-10-1689

Mees Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 27-08-1676

Meez Maertense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerten††††††††††††††††† 30-09-1691

Mees Maertenze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 26-09-1688

Mees Willems†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartholomeus††††††† 12-03-1682

Meijndert Gerretse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 08-10-1693

Melchior Leenderts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 19-09-1681

Melt Leendertsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 26-10-1687

Machiel Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 29-07-1674

Machiel Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 03-11-1680

Machiel Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 16-03-1670

Michiel Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannitje††††††††††††††††† 06-12-1676

Michiel Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 11-03-1668

Machiel Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerte††††††††††††††††††† 09-11-1672

Machiel Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 13-09-1682

Michiel Gillissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 13-12-1653

Michiel Gillissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 04-06-1651

Michiel Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thomas†††††††††††††††† 06-01-1678

Michiel Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 18-10-1675

Michiel Jillisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 26-10-1659

Michiel Jillisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 26-10-1659

Michiel Jillisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 14-05-1662

Machiel Sijmens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijme†††††††††††††††††††† 13-10-1680

Michiel Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 14-02-1674†††††††††††

Nicolaes Renders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 07-07-1675†††††††††††

Noach Jansse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 11-02-1671

Paulus Arentsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arijs††††††††††††††††††††††† 15-04-1651

Paulus Arentsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 01-08-1654

Pauwels Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 09-07-1653

Paulus Arentsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 31-07-1660

Paulus Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 04-04-1694

Paulus Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtildis†††††††††††††† 07-11-1692

Paulus Heijndrixe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 02-12-1691

Poulus Hendrikse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hendrik††††††††††††††††† 23-11-1692

Paulus Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 18-03-1690

Pauwels Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 28-06-1688

Pieter†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdeleentje†††††††† 01-01-1679

Pieter†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Meerten††††††††††††††††† 23-11-1670

Pieter ( Mr)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 11-05-1670

Piter Aelbreghtse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Albertus†††††††††††††††† 06-08-1693

Piter Aleweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 27-10-1694

Piter Aloweijnse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 06-08-1693

Pieter Andries††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 07-01-1680

Pieter Andriesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 08-05-1687

Pieter Andriez††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andries††††††††††††††††† 19-09-1677

Pieter Andriez††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 09-12-1674

Pieter Andriez††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 27-12-1682

Pieter Andrieze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 30-04-1690

Pieter Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 16-02-1655

Pieter Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SamuŽl††††††††††††††††† 15-05-1651

Pieter Ariaensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 15-04-1651

Pieter Ariense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 03-12-1680

Pieter Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 27-10-1677

Pieter Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-09-1661

Pieter Arisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 16-11-1664

Pieter Arisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 05-03-1676

Pieter Chiele††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertie†††††††††††††††††† 08-03-1671

Pieter Claesse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 15-11-1693

Pieter Claessen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 04-09-1655

Pieter Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 24-11-1675

Pieter Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 26-05-1678

Pieter Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 06-10-1671

Pieter Claesz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sebastianus††††††††† 18-06-1673

Piter Cnelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 14-09-1691

Piter Cnelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 14-09-1691

Pieter Cornelis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 05-05-1675

Piter Cornelise††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 03-09-1686

Pieter Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 13-06-1666

Pieter Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 08-06-1666

Pieter Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 11-03-1668

Pieter Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 26-04-1668

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 25-05-1689

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-12-1658

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 09-03-1681

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 24-07-1661

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-05-1663

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 11-03-1664

Pieter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 26-05-1663

Piter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 30-04-1694

Piter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 01-06-1689

Piter Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 05-09-1687

Pieter Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 14-03-1654

Pieter Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Faitje††††††††††††††††††††† 13-06-1655

Pieter Cornelissen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 16-06-1651

Pieter Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 09-06-1675

Pieter Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-11-1678

Pieter Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 30-08-1677

Pieter Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 22-10-1669

Pieter Corneliz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 01-02-1679

Piter Corse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 05-09-1686

Piter Corse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 15-05-1688

Pieter Corsse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-06-1689

Piter Corsse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 03-06-1690

Piter Corsse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-06-1691

Pieter Crijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Crijn†††††††††††††††††††††† 01-08-1691

Pieter Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-10-1654

Pieter Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 13-03-1655

Pieter Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 20-12-1651

Pieter Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 08-11-1653

Pieter Diricsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 04-05-1652

Pieter Dirixen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 28-09-1655

Pieter Dirkse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Weijnsge†††††††††††††† 21-02-1665

Pieter Dirksz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 12-08-1657

Pieter Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 11-11-1674

Pieter Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 09-12-1671

Pieter Dirx†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 30-08-1659

Pieter Dirxs†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 17-09-1684

Pieter Fransen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 30-04-1660

Pieter Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Machtildis†††††††††††††† 08-06-1689

Piter Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 23-07-1694

Piter Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 02-10-1692

Piter Gerretse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 05-12-1690

Pieter Gerrits†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 23-03-1674

Pieter Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 12-04-1671

Pieter Gerritse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Merritie†††††††††††††††††† 25-10-1671

Pieter Gerritz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 01-07-1676

Pieter Hendrickse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 31-07-1661

Pieter Hendrickse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 17-05-1663

Pieter Hendrickse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-01-1664

Pieter Hendrickse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petronella††††††††††††† 13-02-1666

Pieter Hendrickx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 12-09-1658

Pieter Hendrickx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hugo††††††††††††††††††††† 02-02-1660

Pieter Hermense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 07-03-1666

Pieter Huijbrechse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 21-01-1680

Pieter Huijbreghse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijndrick†††††††††††††† 05-04-1682

Pieter Isaacken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 15-10-1663

Pieter Isaacken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 21-10-1659

Pieter Isbrand††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 18-02-1659

Pieter Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerijtje†††††††††††††††† 28-01-1674

Pieter Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleuntje††††††††††††††††† 01-01-1678

Pieter Jacobse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martje†††††††††††††††††††† 30-05-1665

Pieter Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 18-08-1681

Pieter Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgius††††††††††††††† 15-10-1681

Pieter Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 01-09-1677

Pieter Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 22-10-1673

Piter Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Beatrix†††††††††††††††††† 28-02-1692

Piter Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 28-02-1692

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 21-01-1662

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 18-11-1668

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 16-09-1663

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 17-11-1665

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 20-09-1667

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 29-01-1660

Pieter Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 01-12-1664

Pieter Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 19-10-1652

Pieter Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Florentius†††††††††††††† 15-08-1687

Pieter Janssen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jaepje††††††††††††††††††† 11-10-1654

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 12-01-1672

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Georgius††††††††††††††† 27-11-1679

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 03-01-1675

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 09-04-1676

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 27-12-1669

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 11-07-1678

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 16-08-1676

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 20-11-1678

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdalena†††††††††††† 17-12-1676

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-11-1673

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 08-05-1676

Pieter Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 09-11-1673

Pieter Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 28-10-1674

Pieter Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Magdeleentje†††††††† 27-11-1671

Piter Laurense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-04-1692

Pieter Laurensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 09-06-1678

Piter Laurentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 11-12-1694

Pieter Laurussen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurus†††††††††††††††††† 27-07-1652

Pieter Laurusz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 19-03-1680

Piter Lauwerse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apolonia†††††††††††††††† 25-04-1688

Pieter Louw...sen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 22-04-1658

Pieter Louwen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 22-05-1661

Pieter Louwen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 15-08-1654

Pieter Louwers††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claas†††††††††††††††††††† 28-09-1664

Pieter Leenders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 06-11-1672

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 09-03-1665

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agneta†††††††††††††††††† 23-12-1664

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 13-07-1662

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 09-03-1662

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 09-04-1667

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 15-08-1660

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 24-12-1666

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 19-04-1661

Pieter Leenderse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 15-02-1660

Pieter Leenderts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 10-06-1669

Pieter Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 22-12-1669

Pieter Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 05-09-1677

Pieter Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 10-10-1670

Piter Lenaartse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 21-10-1692

Pieter Matthijsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mattheus††††††††††††††† 05-03-1690

Pieter Matthijsse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-11-1694

Pieter Meersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 10-06-1660

Pieter Meertense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 09-06-1675

Pieter Meertensse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 12-05-1675

Pieter Mertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 30-08-1663

Pieter Mertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 04-10-1668

Pieter Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 03-08-1670

Pieter Pieters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 18-10-1671

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 26-09-1662

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijsbeth††††††††††††††††† 15-12-1686

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 25-03-1668

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 28-09-1659

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 14-06-1666

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 13-07-1664

Pieter Pieterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 30-05-1660

Pieter Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Antonette†††††††††††††† 09-08-1654

Pieter Pietersen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-07-1652

Pieter Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 21-01-1660

Pieter Pietersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 19-08-1657

Pieter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 21-04-1688

Piter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bartholomeus††††††† 10-01-1690

Piter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 22-11-1685

Piter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-10-1689

Piter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 23-10-1690

Piter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 25-04-1691

Piter Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 20-05-1692

Pieter Sijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 13-04-1659

Pieter Teunisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 02-04-1681

Pieter Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-08-1663†††††††††††

Pleun Joppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 29-06-1670

Pleun Joppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 01-03-1665

Pleun Joppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Job†††††††††††††††††††††††† 31-07-1667

Pleun Joppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† David†††††††††††††††††††† 10-10-1660

Pleun Joppen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Job†††††††††††††††††††††††† 30-10-1662

Reijn Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 27-04-1690

Reijn Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 27-09-1691

Reijn Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 12-06-1691

Reijn Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 16-12-1694

Rheijn Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 26-12-1688

Rijn Arentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quirina†††††††††††††††††† 24-10-1682

Reijn Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 28-12-1689

Rhijn Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 18-02-1678

Rhijn Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilielmus††††††††††††† 10-07-1675

Rhijn Ariensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodorus†††††††††††† 11-01-1680

Rhijn Arientsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mechtilda†††††††††††††† 20-07-1670

Rijn Arissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 02-05-1681

Reijn Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 21-01-1687

Rhijn Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 02-08-1690

Rijn Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 26-04-1681

Rhijn Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Laurentius††††††††††††† 28-12-1679

Rijn Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-04-1676

Rhijn Jochomsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 02-09-1677

Reijn Willems††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 23-01-1687

Rheijn Willemse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 29-10-1688

Rijn Willemse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 03-02-1681

Rhijn Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-08-1679

Rhijn Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 26-12-1677

Rhijn Willemsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 28-07-1676

Robrecht Claes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maghtelt†††††††††††††††† 06-11-1672

Robregt Claez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cathrijna††††††††††††††† 26-07-1676

Roelant Arentse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 14-07-1686

Roel Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 26-02-1659

Roel Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 25-04-1681

Roel Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 19-09-1677

Roel Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 17-10-1682

Roel Jansse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 17-02-1675

Roel Jansse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marie††††††††††††††††††††† 15-02-1671

Sander Andries†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andries††††††††††††††††† 16-02-1678

Sander Andries†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Andries††††††††††††††††† 20-02-1675

Sander Andries†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Heijltje††††††††††††††††††† 19-11-1673

Sander Andries†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hijltje††††††††††††††††††††† 04-10-1676

Sander Andriesse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 23-06-1686

Sander Andriesz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 24-04-1672

Sander Andriez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 22-06-1681

Sander Andriez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-01-1683

Sander Andriez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 21-07-1680

Sander Andriez†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 14-09-1670

Severt††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 21-02-1665

Sijme Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 12-10-1687

Sijmen Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claes†††††††††††††††††††† 13-03-1689

Sijmen Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 29-07-1691

Sijmen Arentze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 26-08-1685

Simon Arij††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theunis††††††††††††††††† 18-11-1654

Sijmon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 13-07-1692

Sijmen Claessen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Margarita††††††††††††††† 18-07-1660

Sijmen Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arnoldus††††††††††††††† 11-12-1662

Sijmen Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 05-09-1660

Simon Cornelissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bregje††††††††††††††††††† 10-01-1652

Simon Cornelissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 17-05-1654

Sijmen Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-03-1670

Sijmon Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 11-04-1669

Simon Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 27-07-1659

Simon Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 17-03-1657

Simon Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 03-10-1660

Simon Hendericse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hubertus††††††††††††††† 21-07-1693

Seijme Huijbertse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 07-08-1687

Simon Huijbertse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 21-07-1689

Sijmen Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Dirk††††††††††††††††††††††† 28-05-1662

Simon Jacobse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DaniŽl††††††††††††††††††† 15-11-1665

Simon Jacobsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 18-04-1655

Simon Jacobsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 06-09-1653

Simon Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hester††††††††††††††††††† 24-01-1660

Simon Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Niesje†††††††††††††††††††† 13-07-1664

Simon Jacobsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 12-10-1658

Sijmen Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 09-11-1668

Sijmen Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lidwina††††††††††††††††† 03-08-1667

Simon Janssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 14-01-1654

Sijmen Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lidwina††††††††††††††††† 21-10-1669

Sijmen Jansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 18-05-1671

Simon Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmon†††††††††††††††††† 09-01-1656

Seijme Maartense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 02-08-1692

Sijme Maertenze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 20-06-1688

Sijmen Maertens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 22-08-1677

Simon Maartense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martina†††††††††††††††††† 19-11-1688

Simon Maartsense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 24-11-1689

Simon Meertense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Helena†††††††††††††††††† 24-07-1691

Simon Meertense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 30-03-1694

Sijmen Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 01-04-1664

Sijmen Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 23-08-1666

Sijmen Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 02-05-1662

Sijmen Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 12-05-1661

Sijmen Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martina†††††††††††††††††† 27-04-1660

Sijmen Pietersen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 26-10-1658

Sijmen Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-08-1669

Sijmen Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 17-09-1672

Sijmen Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaas†††††††††††††††† 19-04-1674

Seijme Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 03-12-1686

Seijmen Seijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 08-02-1694

Sijmen Sijmense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 12-09-1659

Sijmen Sijmensz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 04-12-1679

Stoffel Willemse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Guilhelmus††††††††††† 13-10-1694

Teun Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 04-04-1661

Teunis Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Barbara††††††††††††††††† 08-06-1689

Teunis Francken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 16-05-1686

Teunis Franse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 07-11-1687

Tuenis Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 16-09-1677

Tuenis Huijgen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 21-06-1676

Tuenis Huijghen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 14-01-1679

Teunis Jansse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cnelis††††††††††††††††††† 03-05-1671

Teunis Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaantje†††††††††††††††† 24-08-1658

Tuenis Jeroenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Beatrix†††††††††††††††††† 11-02-1675

Tuenis Jeroenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-10-1678

Tuenis Jeroenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 04-01-1680

Tuenis Jeroenen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 21-03-1677

Teunis Leendertsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 15-05-1651

Teunis Leendertsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartjen†††††††††††††††† 28-11-1657

Tuenis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 15-05-1662

Tuenis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gertruda††††††††††††††† 08-04-1661

Tuenis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lucia††††††††††††††††††††† 02-01-1666

Tuenis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 25-12-1663

Tuenis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 11-01-1669

Tunis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 09-11-1659

Tunis Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 15-03-1667

Tuenis Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 04-11-1675

Tuenis Pietersz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martinus†††††††††††††††† 23-11-1673

Teunis Pleune†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 16-11-1676

Teunis Pleune†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pleun†††††††††††††††††††† 28-10-1674

Teunis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 07-06-1671

Teunis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijme†††††††††††††††††††† 28-02-1677

Teunis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sijmen†††††††††††††††††† 13-11-1672

Teunis Sijmenz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 23-02-1670

Teunis Sijmons†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 18-03-1674

Tijs Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Arnoldus††††††††††††††† 19-02-1671

Tijs Arende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 21-07-1673

Tijs Arens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 24-03-1666

Tijs Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 12-06-1664

Tijs Arenss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joanna†††††††††††††††††† 20-05-1668

Tijs Arentsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-10-1676

Thijs Ariaensen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 15-09-1686

Tijs Arientsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wilhelmus†††††††††††† 09-10-1676

Teijs Arissen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 23-10-1681

Tijs Arisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 25-04-1679

Vechter Gerrits††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 20-08-1660

Vechter Gerrits††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 04-08-1659

Vechter Gerritse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 06-11-1661

Warbout Cnelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Fredericus†††††††††††† 21-11-1690

Warbout Corneliss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 29-12-1665

Warbout Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elizabeth††††††††††††††† 21-08-1661

Warbout Cornelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 28-10-1663

Warbout Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 18-01-1677

Warbout Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 06-06-1671

Warbout Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 18-04-1669

Warbout Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-06-1674

Willem den timmerman††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 31-05-1693

Willem†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willempie†††††††††††††† 26-12-1671

Willem Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 25-04-1683

Willem Arentz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 21-11-1683

Willem Barentse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 13-06-1688

Willem Barentze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 16-09-1685

Willem Barentze†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 12-10-1681

Willem Bastiaansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 16-06-1663

Willem Bastiaansz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 03-10-1660

Willem Bastiaenen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Diric†††††††††††††††††††††† 21-01-1651

Willem Bastiaensen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 19-11-1653

Willem Bastiaensz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 08-04-1656

Willem Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Angelus††††††††††††††††† 09-07-1664

Willem Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 18-01-1668

Willem Chielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 06-09-1665

Willem Claase†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 19-02-1693

Willem Claase†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 20-07-1691

Willem Claase†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nicolaus†††††††††††††††† 29-04-1690

Willem Cnelisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N.N.††††††††††††††††††††††† 10-01-1672

Willem Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 15-04-1674

Willem Cornelise†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-03-1683

Willem Corneliss†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 17-11-1658

Willem Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 23-07-1694

Willem Cornelisse†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 12-02-1665

Willem Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Theodora†††††††††††††† 25-07-1690

Willem Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 06-06-1677

Willem Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 19-05-1674

Willem Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 12-09-1677

Willem Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 19-02-1679

Willem Cornelize†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-02-1685

Willem Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 12-03-1674

Willem Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 17-08-1677

Willem Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-04-1671

Willem Dircksz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 25-08-1669

Willem Dirxsen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (cor)nelia†††††††††††††† 25-03-1687

Willem Floriz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ingetje††††††††††††††††††† 02-06-1680

Willem Gerritsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henricus††††††††††††††† 02-10-1672

Willem Gielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Michael††††††††††††††††† 02-08-1659

Willem Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Annetje†††††††††††††††††† 27-08-1673

Willem Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jacob†††††††††††††††††††† 17-05-1676

Willem Jacobz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 25-02-1682

Willem Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 22-01-1673

Willem Janse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maerten††††††††††††††††† 03-02-1677

Willem Jansen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 02-03-1659

Willem Janze††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Claesje††††††††††††††††† 16-09-1674

Willem Leenderts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 03-11-1668

Willem Michielse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 11-03-1662

Willem Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Agatha†††††††††††††††††† 24-03-1663

Willem Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Apollonia††††††††††††††† 16-08-1663

Willem Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 09-03-1662

Willem Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 25-12-1652

Willem Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Neeltge††††††††††††††††† 15-10-1655

Willem Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 03-05-1659

Willem Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 15-11-1660

Willem Piterse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 25-10-1693

Willem Sijmonse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 20-08-1651

Willem Simonsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aaltje††††††††††††††††††††† 31-01-1660

Willem Simonsz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gerrit††††††††††††††††††††† 28-09-1653

Willem Vechterse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Christianus††††††††††† 01-02-1694

Willem Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 23-10-1667

Willem Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Joannes†††††††††††††††† 02-12-1686

Willem Willemse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 16-04-1690

Willem Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 27-11-1673

Willem Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 02-05-1679

Willem Willemsz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 11-11-1677

Willem Woutersz††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 21-12-1689

Wouter Arense††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 28-08-1663

Wouter Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 12-03-1660

Wouter Ariense†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 07-07-1662

Wouter Teuse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 24-04-1661

Zweeris Jacobsen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 17-01-1686


 

FAMILIENAMEN

 

(de namen hieronder zijn ook in de index op patroniemen opgenomen)

 

 

 

Bartholomeeus van†††††††††††††††††††††††† Achten††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 02-10-1692

Bartholomeeus Jacobsen van†††††† Achten††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 12-05-1688

Bartholomeeus Jacobsen van†† ††††† Achten †††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 27-01-1691

Cornelis Jansen van††††††††††††††††††††††† Alfen††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 28-05-1686

Cornelis Jansen van††††††††††††††††††††††† Alfen††††††††††††††††††††††††††† Leonardus†††††††††††† 02-05-1687

Cornelis Janssen van††††††††††††††††††††† Alfen††††††††††††††††††††††††††† Jacobus†††††††††††††††† 24-07-1688

Leendert Cornelisse van†††††††††††††††† Alphen†††††††††††††††††††††††† Neeltgen††††††††††††††† 30-05-1665

Leendert Cornelisz van†††††††††††††††††† Alphen†††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 16-11-1661

Leendert Cornelisz van†††††††††††††††††† Alphen†††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 19-09-1659

Leendert Cornelisz van†††††††††††††††††† Alphen†††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 16-11-1661

Leendert Leendertz van†††††††††††††††††† Alphen†††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 21-10-1685

Leendert Leenderz van††††††††††††††††††† Alphen†††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 26-01-1687

Noach Jansen van†††††††††††††††††††††††††† Alfen††††††††††††††††††††††††††† Adriana††††††††††††††††† 18-12-1685

Gerrit Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††††††† Neeltje††††††††††††††††††† 12-09-1694

Jan Cornelissen van††††††††††††††††††††††† Ardenberg†††††††††††††††††† Maartien†††††††††††††††† 26-09-1666

Arend Willemse van der††††††††††††††††† Arend††††††††††††††††††††††††† Willem†††††††††††††††††† 07-11-1694

Arent Willemse van der†††††††††††††††††† Arend††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 09-12-1691

Teunes Leendertsz van†††††††††††††††††† Arlen†††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 20-08-1661

Jan Claasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baas†††††††††††††††††††††††††† Chiel††††††††††††††††††††† 29-05-1661

Jan Claasz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baas†††††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 06-05-1660

Jan Claes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baes†††††††††††††††††††††††††† Grietie††††††††††††††††††† 07-09-1667

Jan Claes†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baes†††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 30-06-1669

Jan Claesz†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baes†††††††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 28-12-1670

Cornelis Arentse††††††††††††††††††††††††††††† Back†††††††††††††††††††††††††† Maria††††††††††††††††††††† 27-03-1691

Cornelis Ariaense††††††††††††††††††††††††††† Back†††††††††††††††††††††††††† Gerardus†††††††††††††† 19-10-1689

Cornelis Arijsen†††††††††††††††††††††††††††††† Back†††††††††††††††††††††††††† Adrianus††††††††††††††† 20-06-1687

Pieter Arendsz†††††††††††††††††††††††††††††††† Back†††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 01-06-1692

Pieter Ariens††††††††††††††††††††††††††††††††††† Back†††††††††††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 15-11-1693

Willem Arndsz†††††††††††††††††††††††††††††††† Back†††††††††††††††††††††††††† Maritje††††††††††††††††††† 19-08-1689

Cornelis Arijen†††††††††††††††††††††††††††††††† Backer††††††††††††††††††††††† Joannes Baptista†† 25-06-1688

Cornelis Dirxsen††††††††††††††††††††††††††††† Backer††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 14-05-1688

Cornelis Dirxsen††††††††††††††††††††††††††††† Backer††††††††††††††††††††††† Cornelius†††††††††††††† 17-03-1686

Cornelis Hubertsz††††††††††††††††††††††††††† Backer††††††††††††††††††††††† Claas†††††††††††††††††††† 13-03-1689

Johannes van††††††††††††††††††††††††††††††††† Balen††††††††††††††††††††††††† Cosmas†††††††††††††††† 30-05-1665

Pieter Ariensz††††††††††††††††††††††††††††††††† Balk†††††††††††††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 03-12-1690

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Henrick††††††††††††††††† 06-12-1676

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Henrick††††††††††††††††† 24-06-1674

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Maria Agatha††††††††† 01-09-1680

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Maria Agatha††††††††† 03-07-1678

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Maria Agatha††††††††† 07-03-1683

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Maria Agatha††††††††† 13-10-1675

Salomon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Baron††††††††††††††††††††††††† Maria Agatha††††††††† 29-05-1672

Harmanus††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bebberen††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 27-02-1675

Willem Dirckse van der†††††††††††††††††† Beeck†††††††††††††††††††††††† Fredericus†††††††††††† 10-09-1680

Arent Ariensen†††††††††††††††††††††††††††††††† Berck††††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 01-09-1689

Cornelis Arentse††††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 04-04-1666

Cnelis Maertense†††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Maerte††††††††††††††††††† 22-11-1693

Conelis Maertense†††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 09-11-1687

Cornelis Maertense†††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Soetje††††††††††††††††††† 09-11-1687

Cornelis Maertenz†††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Maerten††††††††††††††††† 07-08-1689

Cornelis Sijmens†††††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-02-1671

Cornelis Simonsz††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Maartje†††††††††††††††††† 21-09-1664

Cornelis Simonsz††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Simon††††††††††††††††††† 21-09-1664

Dirk Simonsz†††††††††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† David†††††††††††††††††††† 04-10-1659

Dirk Simonsz†††††††††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Sara†††††††††††††††††††††† 15-09-1657

Pieter Cornelisse†††††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 21-09-1687

Sijmon††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Berkel†††††††††††††††††††††††† Catharina†††††††††††††† 10-02-1683

Sijme Dirxe††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 07-03-1688

Sijmen Dirkxe††††††††††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 01-05-1691

Simon Dirxe†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 05-05-1686

Willem Davidsz†††††††††††††††††††††††††††††† Berckel†††††††††††††††††††††† David†††††††††††††††††††† 20-05-1694

Aelbregt Maertens††††††††††††††††††††††††††† Berklaer††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 10-01-1674

Aelbregt Maertens††††††††††††††††††††††††††† Berklaer††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 03-04-1672

Aelbreght Maertenz †††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† David†††††††††††††††††††† 24-12-1690

Aelbreght Maertenz††††††††††††††††††††††††† Bercklaer††††††††††††††††††† Abraham††††††††††††††† 01-12-1686

Aelbreght Maertenz††††††††††††††††††††††††† Berklaer††††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 01-01-1683

Aelbreght Maertenze††††††††††††††††††††††† Bercklaer††††††††††††††††††† Marijtje†††††††††††††††††† 05-12-1688

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bercklaer††††††††††††††††††† Hilletje††††††††††††††††††† 09-02-1678

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bercklaer††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 22-10-1679

Arij Joosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bercklaer††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 23-05-1675

Cornelis Arents††††††††††††††††††††††††††††††† Berkelaer††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-09-1669

Cornelis Arentsen††††††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Aeltje††††††††††††††††††††† 15-12-1653

Cornelis Arentsz††††††††††††††††††††††††††††† Berkelaar††††††††††††††††††† Meerten††††††††††††††††† 07-09-1664

Cornelis Arentsz††††††††††††††††††††††††††††† Berkelaar††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 10-12-1662

Cornelis Ariaensen††††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Ariaentje†††††††††††††††† 17-02-1652

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††† Berckelaar††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 13-03-1689

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††† Berckelaar††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 18-06-1690

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Arij††††††††††††††††††††††††† 01-11-1693

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 11-07-1691

Cornelis Ariensz††††††††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 27-07-1692

Cornelis Maertenze†††††††††††††††††††††††† Bercklaer††††††††††††††††††† Soetje††††††††††††††††††† 02-04-1684

Cornelis Pietersz†††††††††††††††††††††††††††† Berkelaar††††††††††††††††††† N. N.†††††††††††††††††††††† 01-09-1658

Cornelis Pietersz†††††††††††††††††††††††††††† Berkelaar††††††††††††††††††† Pieter†††††††††††††††††††† 06-02-1661

Joost Arentsen†††††††††††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Maertje†††††††††††††††††† 14-10-1651

Marten Cornelissen†††††††††††††††††††††††† Berckelaer††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 07-08-1652

Dirck Ariensen van††††††††††††††††††††††††† Berdamme†††††††††††††††† Quirinus†††††††††††††††† 10-10-1692

Arij Leenders van de††††††††††††††††††††††† Bergh††††††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 10-04-1672

Cornelis Leendertsz van den††††††††† Berch††††††††††††††††††††††††† Michiel††††††††††††††††††† 04-11-1657

Jacob Arents van den††††††††††††††††††††† Berg††††††††††††††††††††††††††† Johannes†††††††††††††† 01-09-1666

Jan†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Berg††††††††††††††††††††††††††† Magdaleentye††††††† 09-06-1675

Jan Lucassen van den††††††††††††††††††† Bergh††††††††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 19-09-1688

Jan Lucassen van den††††††††††††††††††† Bergh††††††††††††††††††††††††† Lucas†††††††††††††††††††† 29-05-1686

Jan Lucassen van der†††††††††††††††††††† Bergh††††††††††††††††††††††††† Lucas†††††††††††††††††††† 16-08-1692

Jan Lucassen van der†††††††††††††††††††† Bergh††††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 28-03-1690

Cornelis van†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Beuse†††††††††††††††††††††††† Lambregt†††††††††††††† 13-06-1694

Pieter Ariendse††††††††††††††††††††††††††††††† Bien††††††††††††††††††††††††††† Ariaentie†††††††††††††††† 07-06-1671

Huijbrecht Abramsz de††††††††††††††††††† Bij††††††††††††††††††††††††††††††† Abram††††††††††††††††††† 14-02-1663

Cornelis Dirx van der†††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Ingetje††††††††††††††††††† 04-06-1684

Dirck††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bijll††††††††††††††††††††††††††††† Teunes††††††††††††††††† 05-06-1666

Dirk Cornelis van der†††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 27-08-1661

Dirk Cornelisz††††††††††††††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Ingetje††††††††††††††††††† 04-05-1664

Jan Janse van der†††††††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Jan†††††††††††††††††††††††† 15-04-1674

Wouter†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Klaesge†††††††††††††††† 07-10-1666

Wouter Cornelis††††††††††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Trijntje††††††††††††††††††† 26-12-1668

Wouter Cornelisz††††††††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Leentje†††††††††††††††††† 17-08-1662

Wouter Cornelisz††††††††††††††††††††††††††† Bijl†††††††††††††††††††††††††††††† Theunis††††††††††††††††† 02-09-1663

Arij Janse†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bijstervelt††††††††††††††††††† Jannetje†††††††††††††††† 05-11-1673

Willem Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††† Bijstervelt††††††††††††††††††† Cornelia†††††††††††††††† 13-10-1690

Willem Cornelisse†††††††††††††††††††††††††† Bijstervelt††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 01-10-1691

Tijmon Maartensz††††††††††††††††††††††††††† Binneweg††††††††††††††††††† Joost††††††††††††††††††††† 23-04-1690

Cornelis Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††† Blanck†††††††††††††††††††††††† Elisabeth††††††††††††††† 06-06-1676

Cornelis Jansz†††††††††††††††††††††††††††††††† Blanck†††††††††††††††††††††††† Petrus††††††††††††††††††† 06-06-1676

Dirck Pieterz††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bleijcker††††††††††††††††††††† Grietje††††††††††††††††††† 10-12-1684

Pieter Pieterse†††††††††††††††††††††††††††††††† Bleijker††††††††††††††††††††††† Teuntje†††††††††††††††††† 15-03-1693

Pieter Pieterz†††††††††††††††††††††††††††††††††† Bleijcker††††††††††††††††††††† Anna††††††††††††††††††††† 15-05-1689

Pieter Pieterze†††††††††††††††††††††††††††††††† Bleijcker††††††††††††††††††††† Leendert††††††††††††††† 23-09-1691

Pieter Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††† Bleijswijck†††††††††††††††††† Barber††††††††††††††††††† 05-12-1683

Pieter Cornelisz†††††††††††††††††††††††††††††† Bleijswijck†††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-04-1685

Pieter Corneliz†††††††††††††††††††††††††††††††† Bleijswijck†††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 29-08-1681

Pieter Cornelis†††††††††††††††††††††††††††††††† Blijswijck†††††††††††††††††††† Cornelis†††††††††††††††† 04-10-1682