Index op de namen der lidmaten van de

             Hervormde gemeente Zoeter­meer - Zegwaart, 

             1653 - 1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ronald Grootveld

                    Zoetermeer 1987 (1997)


Index op de namen der lidmaten van de Hervormde gemeente

Zoetermeer ‑ Zegwaart 1653 ‑ 1850

 

 

Inleiding

 

Bij de inventarisatie van het archief van de Hervormde gemeente Zoetermeer in 1985 is door een aantal vrijwilligers tevens de namen van aangenomen, vertrekkende of overleden lidmaten overgenomen uit de de lidmatenregisters en de notulen van de kerkeraad. Het gealfabetiseerde resultaat met ongeveer 5000 namen vindt u hierachter.

De volgende delen uit het archief zijn geïndiceerd:

 

 2. notulen, 1653 ‑ 1672

 3. notulen, 1672 ‑ 1706

 4. notulen, 1707 ‑ 1745

 5. notulen, 1746 ‑ 1789

44. lidmaten, 1689‑ 1731

45. lidmaten, 1796‑ 1850.

 

Voor 1653 en na 1789 komen geen gegevens m.b.t. aankomst, belijdenis, vertrek of overlijden van lidmaten in de notulen voor. Hoewel ze wel bestaan hebben, zijn geen andere lidmatenregisters bewaard gebleven dan de nrs. 44 en 45. Gegevens over de periode na 1850 zijn niet in deze index opgenomen ‑ registers uit die periode bevinden zich echter wel in het archief.

 

Alfabetisering

 

De namen in de index zijn op alfabetisch‑fonologische wijze gerangschikt, d.w.z. naar de klank en niet exact naar de letter van het alfabet. Dit is gedaan om de verschillende schrijfwijzen van een naam in de 18e eeuw en daarvoor, toch bij elkaar in de index te zetten. U vindt dus bijvoorbeeld Janssen, Janzen, Ianzen enz. allemaal gealfabetiseerd op Jansen. De klinkers ei en ij zijn meestal gehandhaafd zoals ze aangetroffen werden. Z wordt uiteraard S, Q wordt Kw en C wordt K, behalve bij buitenlandse namen. Buitenlandse namen zijn bovendien altijd beschouwd als één naam, waardoor bijvoorbeeld La Grand te vinden is op de L. Bij patroniemen is t/m c. 1720 gealfabetiseerd op de voornaam. Na dat jaar is een patroniem (bijv. Wouters) beschouwd als geslachtsnaam; bij twijfel is verwezen.

 

Vindplaats

 

Achter de namen staan het nummer van het deel en de bladzijde waarop de naam voorkomt. De letter 'B' gevolgd door een jaartal betekent dat de persoon in dat jaar belijdenis heeft gedaan. Die gegevens komen voor achterin deel 44. Het originele register geeft in dat geval niet meer informatie en behoeft dus niet geraadpleegd te worden.

De registers behoren tot het archief van de Hervormde gemeente Zoetermeer en berusten in het Gemeentearchief Zoetermeer. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag bevinden zich microfilms van alle registers, die eenvoudig geraadpleegd kunnen worden. Register 44 is bovendien in zijn geheel in druk verschenen.

 

Verdere informatie over lidmaten

 

Gebruik ook de uitgegeven lijst van lidmaten 1605, de lijst van overleden lidmaten 1678-1713 en het gedrukte lidmatenregister 1689-1731.

 

 

Ronald Grootveld                                                                                        Zoetermeer 1987 (herzien 1997)


Aa, Aagje van der                                                                   45‑39, 174

Aa, Aaltje van der                                                                   5‑95

Aefje Dirks                                                                             44‑9, 52

Aeften, Pieter Dirks                                                                3‑131v

Aagje Dirx                                                                              3‑127v

Aegje Dirx                                                                              2‑319

Aegje Dirkse                                                                          44‑14,30

Aage Dirks                                                                             4‑8

Aagje Gerrits                                                                          2‑118

Aegje Gerritz                                                                          44‑19,65v

Aagje Gerrits                                                                          4‑86v

Aagje Isakx                                                                            44‑3,7,25

Aegje Jacobz  zie ook: Aegje Dirkse

Aechje Jacobs                                                                        3‑62

Aegje Joosten                                                                         3‑77,77v

Aegje Leenders                                                                      3‑108

Aeghje Leenderts                                                                    44‑19,21,66

Aagje Leenderts                                                                     4‑167

Aexster, Maertje Cornelis de                                                   3‑61v

Aalsburg, Crijn Arentse van                                                     44‑46, 50

Aalsburg, Crijn Arents van                                                       4‑36v

Aalst Schouten, H. van                                                            5‑101

Aalst Schouten, Jacoba Elisabeth Wilhelmina van                      45‑37

Aeltje Ariens wed. Jan Cornelis van 't Scheyt                           2‑95

Aeltje Gerritz                                                                          3‑77,112v

Aeltje Gerritz                                                                          44‑16,18,30

Aeltje Gerrits                                                                          B 1708

Aaltje Gerrits                                                                          4‑7,138v

Aeltje Heyndrix                                                                       3‑42v,49v,50

Aeltje Hendriks                                                                       44‑12

Aaltje Jacobse                                                                        2‑118

Aeltje Jacobs                                                                          44‑15 (2x)

Aaltje Jacobs                                                                          44‑58

Aaltje Jacobs                                                                          4‑41

Aeltje Jans                                                                              3‑59

Aeltje Cornelis                                                                        2‑15

Aeltje Corneliz                                                                        44‑7

Aeltje Pleune                                                                          3‑67

Aeltje Theunis                                                                         44‑21

Aeltje Teuniz                                                                          44‑24,42

Aaltje Teunis                                                                          4‑‑42v

Aeltje Willemz                                                                        44‑8

Aeltje Willems                                                                        3‑43v,72

Abcoude, Geertruij van                                                            4‑142

Abram Jansen                                                                         2‑10

Adriaan/Adriana  zie: Arie/Ariaantje                                        

Agten, Abraham van                                                               44‑48v

Agten, Abraham van                                                               B 1714

Agten, Abraham van                                                               4‑47

Agten, Abraham van                                                               5‑64v, 65v

Agten, Ariaantje van                                                               44‑48v

Agten, Ariaantje van                                                               B 1712

Agten, Ariaantje van                                                               4‑38v

Agten, Jacob van                                                                    44‑48v

Agten, Jacob van                                                                    B 1710

Agten, Jacob van                                                                    4‑20v,93

Agten, Cornelia van                                                                 B 1717

Achten, Cornelia van                                                               4‑67

Agten, Marijtje Meesse van                                                     3‑120

Agten, Marijtje Meesse van                                                     44‑14,49,56v

Agten, Maria van                                                                    5‑77

Aghter de kerk, Dignom                                                          3‑73v

Adolph Janze                                                                          3‑85v

Adrichem, Annetje van                                                            44‑7

Adrichem, Lijsbet Francken van                                               3‑65v

Adrichem, Jan Janse van                                                         B 1729

Adrichem, Jan Jans van                                                           4‑137

Adrichem, Jan van                                                                  5‑83v

Aggelen, Neeltje van                                                               5‑65v

Akker, Maartje van den                                                           45‑174

Akker, Pieter van den                                                              45‑20

Akkersdijk, Pietertje                                                                4‑184v

Alans, Simon                                                                           5‑88,89v

Alderkerk  zie ook: Olderkerk

Alderkerk, Eva                                                                        4‑182v,185v

Alderkerk, Jacob                                                                     B 1716

Alderkerk, Jacob                                                                     4‑59v,97

Alderkerk, Jacoba                                                                   4‑186,193

Alders, Claes                                                                          3‑64

Alenburg, Geertje van                                                              45‑88

Alenburg, Geertrui van                                                            45‑93,211

Alenburg, Tija                                                                         45‑99

Alphen, Abraham van                                                              45‑222

Alphen Abraham Aelbregts van                                               3‑64

Alphen, Abraham Aelbreghts van                                             44‑21,24v,38v

Alphen, Abraham van                                                              4‑110

Alphen, Abraham van                                                              45‑91

Alphen, Adrianus van                                                              45‑62

Alphen, Aalbregt van                                                               3‑136

Alphen, Aelbreght Abrahamz van                                             44‑7

Alphen, Bernardus van                                                            45‑14,174,222

Alphen, Dignom Dirc van                                                        3‑64,83v

Alphen, Geertruij van                                                               5‑142v

Alphen, Jan van                                                                      45‑53

Alphen, Johanna van                                                               45‑27,85

Alphen, Johanna                                                                      45‑85,222

Alphen, Cornelia van                                                               45‑176

Alphen, Cornelia van                                                               5‑140

Alphen, Kornelia van                                                               45‑25

Alphen, Leendert Leendrtsz van                                               44‑24,42v

Alphen, Leendert van                                                              4‑131v

Alphen, Lena van                                                                    45‑68,88

Alphen, Magdalena van                                                           45‑205

Alphen, Maartje van                                                                45‑96,222

Alphen, Maertje Cornelis van                                                   2‑32

Alphen, Maria van                                                                   45‑47

Alphen, Nelletje Leendertsdr. van                                            B 1725

Alphen, Nelletje van                                                                4‑122v

Alphen, Nelletje Leenderts van                                                4‑126v

Alphen, Rokus                                                                        45‑93,222

Alting, Jannetje van                                                                 45‑96

Alting, Margaretha Davina van                                                45‑85

Amoureus, Maartje                                                                 45‑43

Andee, Neeltje van                                                                  5‑142v

Anem, Cornelis van                                                                 3‑112v,113v

Anem, Cornelis van                                                                 44‑9

Annetje Abrahams                                                                  3‑106v

Annitje Abramz                                                                       44‑21

Annetje Arijs                                                                          2‑12

Annetje Ariens                                                                        3‑66

Annitje Arienz                                                                         44‑9,52v

Annetje Davidts                                                                      2‑118

Annetje Diricks                                                                       2‑65

Annetje Dirx                                                                           3‑65v

Annetje Floore                                                                        3‑77,119

Annetje Floore                                                                        44‑5,8

Anna Gijsberts                                                                        4‑111

Annetje Jacobz                                                                       44‑15,62v

Annetje Jacobs                                                                       4‑184v

Annetje Jans                                                                           2‑4,238

Annetje Jans                                                                           3‑106v

Annetje Jans                                                                           44‑9

Annetje Joppe                                                                         2‑171

Annetje Joppen                                                                       44‑20,37

Annetje Joppen                                                                       4‑26v

Annetje Joris                                                                           3‑107v,112

Annetje Joris                                                                           44‑16

Annetje Cornelis                                                                     3‑67,87v

Annetje Corneliz                                                                     44‑11

Annitje Ctijnen                                                                        3‑51,98v

Annitje Crijnen                                                                        44‑21

Annetje Lauwrens                                                                   3‑134v

Annetje Lawrens                                                                    44‑9

Annetje Claes                                                                         3‑60,72,121v

Annetje Claas                                                                         4‑13

Annetje Claez                                                                         44‑19,34v,39

Annetje Pieters                                                                       3‑21,60

Annitje Sijmens                                                                       3‑102v

Annetje Simons                                                                       3‑112

Annitje Sijmenz                                                                       44‑17

Annitje Simons                                                                        44‑17

Annetje Willems                                                                      3‑121

Anneke Willems                                                                      44‑18

Apolonia  zie: Pleuntje                                                            

Arend, Anna van der                                                               45‑36

Arend, Antje van der                                                               45‑58

Arend, Arent Willemse van der                                                3‑102

Arent, Arent Willemse van der                                                 44‑7,35v

Arent, Arent van der                                                               44‑41v

Arent, Arent van der                                                               4‑120

Arent, Arent Willems van der                                                  4‑120

Arend, Jaepje Jacobs van der                                                   3‑121v

Arend, Jaepje Jacobs van der                                                   44‑12

Arend, Jan Arentse van der                                                     3‑102,130v

Arend, Jan Arentse van der                                                     44‑7

Arent, Trijntje van der                                                             44‑35v

Arent, Trijntje van der                                                             B 1710

Arentje Pouwelse                                                                    2‑11

Ariaantje Abrahams                                                                44‑49v

Ariaantje Abrahams                                                                B 1703

Ariaantje Abrahams                                                                3‑129v

Ariaantje Ariens                                                                      44‑45

Ariaantje Ariens                                                                      4‑78

Aryaentje Jacobs                                                                    3‑107v

Ariaentje Jacobz                                                                     44‑10

Ariaentje Jans                                                                         2‑319

Ariaentje Janz                                                                         44‑17,59v

Ariaantje Jans                                                                         4‑42v

Ariaentje Cornelis                                                                   2‑325

Ariaentje Cornelis                                                                   3‑62v

Ariaentje Cornelis                                                                   44‑17,61v

Ariaantje Cornelis                                                                   4‑130

Ariaentje Leendertz                                                                 44‑21,24v,38v

Ariaentje Leenderts                                                                 44‑39v

Ariaantje Leenderts                                                                 4‑62v,166

Ariaentje Machielse                                                                3‑43v

Ariaentje Claez                                                                       3‑61v

Ariaentje Claes                                                                       2‑55

Ariaentje Pieters                                                                     3‑83v

Ariaantje Pleune                                                                     4‑86v

Ariaentje Willems                                                                    3‑74

Arij Ariensen                                                                          2‑63

Arij Dircsen                                                                            2‑5

Arij Cornelis                                                                           3‑55

Ariaen Phlipsen                                                                       3‑117

Ariaen Phlipsen                                                                       44‑24

Assen, Johanna van                                                                 5‑25v

Austmann, Friedrich Wilhelm                                                   45‑70

 

Baaltje Cornelis                                                                       3‑55,113v

Baeltje Corneliz                                                                       44‑22

Baarle, Adrianus van                                                               45‑27

Baarle, Neeltje Willems van                                                     3‑135

Baers, Barber v.d.                                                                   44‑19

Baars, Barber Gijse v.d.                                                          44‑59v

Baars, Barber Geijse v.d.                                                         4‑61v

Baars, Jannetje Gijsberts van der                                              3‑134

 

Baars, Jannetje Gijsberts van der                                              44‑58

Baars, Trijntje                                                                         45‑9,93,171

Baars, Trijntje                                                                         45‑215

Baarsen, Christina Agatha                                                       5‑16v

Baarsenburch, Treijntje                                                            3‑133v

Baersenburge, Sara Cornelis                                                    3‑76v

Baes, Jan Claes                                                                      2‑336

Baggerman, Gerrit Cornelis                                                      45‑48

Baijenne, Elisabeth Jacoba ‑ geb. Latour                                   45‑109

Back, Jannitje Cornelis van der                                                3‑91

Bacq, Catharina Maria                                                            45‑187

Bac, Cornelia                                                                          45‑95

Bakker, Anna                                                                         5‑3

Bakker, Pleuntje                                                                      45‑23,172v

Backer, engel Arents                                                               3‑114

Backer, engel Arents                                                               44‑24

Bakker, IJda                                                                           45‑79,219

Bakker, Neeltje                                                                       45‑36

Bakker, Laurens                                                                     4‑180

Bakker, Mareijtje                                                                    5‑88

Bakker, Simon                                                                        5‑140

Bakman, Jacomina                                                                  45‑115

Bakman, Mensje                                                                     45‑115

Balman, Maria Alida                                                               45‑62,93,230

Band, Cornelia van der                                                            45‑52

Barber ...                                                                                3‑36

Berber Jans                                                                            3‑72

Barbera Janz                                                                          3‑135v

Barber Janz                                                                            44‑24

Barbar Claes                                                                          2‑5,12

Barber Pieters                                                                        2‑346

Barber Pieterz                                                                        44‑5,24,40v

Barber Pieters                                                                        4‑47

Baaren, Neeltje Willems van                                                    3‑133v

Barent Harmenz                                                                     3‑77

Barent Harmenz                                                                     44‑16,18,61

Barent Harmens                                                                     4‑140

Baertje Jacobs                                                                        3‑102v

Baertje Jacobs                                                                        44‑22

Barmen, Willem van                                                                3‑76

Barmen, Willem van                                                                44‑19,49,55v

Barmen, Willem van                                                                4‑5v

Barnecaate, Rijk                                                                     45‑66

Barrewaeter, Leendert Pieterz                                                 44‑7,36,48

Barrewaeter, Leendert Pieters                                                 3‑91v

Barrewater, Leendert Pieterse                                                 5‑10

Barrewater, Maria                                                                  4‑181

Barrewater, Claas Pieterse                                                      2‑144

Barrewater, Pieter Harmensz                                                  2‑238

Barrewater, Pieter Harmens                                                    3‑58v

Bastert, Cornelia                                                                     5‑63

Bastingius, Maria                                                                    3‑32

Bastmeijer, Didericus Joannes                                                  45‑110

Baswelle, Dammes de                                                             45‑94,179

Bazuin, Klaasje                                                                       45‑38

Beek, Arie van                                                                        45‑46,89,210

Beek, Bastiaantje van                                                              45‑46

Beek, Besijtje van                                                                   3‑115v

Beek, Belijtje van                                                                    44‑10

Beek, Hadewina van                                                               45‑82

Beek, Hadewina van                                                               45‑177,210

Beek, Hendrika van                                                                 45‑86,210

Beek, Jacob                                                                            45‑101

Beek, Cornelis van                                                                  45‑118

Beek, Maria van der                                                                3‑115v

Beek, Maria van der                                                                44‑6

Beek, Pieter van                                                                     45‑61,210

Beekman, Johannes                                                                 4‑187

Beekman, Catharina                                                                45‑211

Beem, Rudolph                                                                       45‑43

Beers, Barber Ghijse van der                                                   3‑115

Bekum, Alida                                                                          45‑57,76,215

Bekum, Jannetje van                                                               45‑51,165

Bekum, Cornelis van                                                               45‑78,227

Bel, Elizabeth den                                                                    4‑137,153

Bel, Elisabeth Bastiaans den                                                    4‑138v

Bel, Maeijke                                                                           45‑40

Belgen, Leentje van                                                                 45‑30

Belsen, Rijnhout van                                                                3‑77v

Belven, Reijnhout van                                                              3‑85v

Bemmelen, Maria van                                                             45‑77,228

Bentveld  zie: Hentveld (?)                                                      

Berg, Adriana van den                                                             45‑38

Bergh, Aeltje Heijndrix van den                                                3‑62v,69

Berg, Anna van den                                                                45‑23

Berg, Antje van den                                                                45‑167

Berg, Teunis van den                                                               45‑81

Berg, Arij van den                                                                   B 1718

Berg, Arij van den                                                                   45‑80

Berg, Arij van den                                                                   4‑79,176

Berg, Geertje van den                                                              45‑58

Berg, Geertruij van den                                                            45‑62

Bergh, Hillegont van den                                                          4‑60,134v

Berg, Jacob van den                                                                45‑173

Barg, Jacobus v.d.                                                                   45‑35

Berg, Jacomijntje van                                                              45‑22

Berg, Jan van den                                                                   45‑61,79

Berg, Trijntje van den                                                              45‑81,229

Berg, Claasje Robol van den                                                    45‑125v

Berg, Cornelis van den                                                            45‑99,100

Berg, Petronella v.d.                                                                45‑45,166

Berg, Pieter van der                                                                45‑83,110,228

Bergwerf, Maria                                                                     45‑17

Berk, theodora                                                                        45‑16

Berkel, Abraham                                                                     4‑185v

Berkel, Adriana van                                                                4‑146v

Berkel, Adriana                                                                       4‑166

Berckel, Aegke Isacks                                                            3‑96v

Berkel, Aagje Isakx                                                                 44‑50,65

Berkel, Aagje Isaks                                                                 4‑146v

Berkel, Dirk Simense                                                               3‑116

Berckel, Dirck Sijmenz                                                            44‑4

Berckel, Lijsbet Cornelis                                                          3‑96v

Berkel, Frank Cornelisse                                                          B 1727

Berkel, Frank Corn.                                                                 4‑129

Berkel, Gerrigje van                                                                45‑65

Berkel, Gerrit Hendriksz                                                          2‑233

Berkel, Jacob                                                                          5‑59v

Berkel, Jacob                                                                          4‑181

Berkel, Jan Abrahamse                                                           4‑181

Berkel, Jan Claasz                                                                   2‑253

Berkel, Catharina                                                                    4‑176

Berkel, Neeltje Cornelis                                                           3‑105v,115v

Berkel, Neeltje Cornelis                                                           44‑16,48v,62

Berkel, Cornelis Isax                                                               3‑115

Berkel, Cornelis Isax                                                               44‑4,7,46v

Berkel, Corn.                                                                          4‑64v

Berkel, Lideweij                                                                      45‑4

Berkel, Maddeleentje                                                               4‑181

Berkel, Maria                                                                          44‑48

Berkel, Maria                                                                          B 1710

Berkel, Maria                                                                          4‑27,148

Berkel, Tijs Cornelis                                                                3‑119v

Berkel, Tijs Cornelisz                                                               44‑3

Berkel, Matheijs Cornelisz                                                       44‑18

Berkel, Matthijs                                                                       44‑62

Berkel, Matthijs                                                                       4‑181

Berkel, Sara Dirc                                                                    3‑62v

Berckel, Sijmen Dirc                                                               3‑56v,69

Berckel, Sijme                                                                         3‑88

Berckel, Simon Dirks                                                               3‑114v,127v

Berckel, Sijmen Dirx                                                               44‑4

Berkel, Simon                                                                         44‑50v

Berkel, Simon Dirks                                                                4‑8

Berkel, Simon                                                                         4‑114

Berkelaar, Abraham                                                                5‑71

Bercklaer, Ariaentje                                                                3‑79v

Berkelaar, Adrianus                                                                45‑67

Bercklaer, Aelbreght Maertens                                                3‑70

Berckelaer, Aelbreght Maertenz                                              44‑9,13,33

Berkelaar, Aalbregt Maartens                                                  4‑151v

Berkelaar, Elizabet                                                                  45‑56,216

Berkelaer, Joost Arentse                                                         2‑14

Berkelaar, Cornelia                                                                 45‑114

Berkelaar, L.                                                                          45‑96

Berkelaar, Laurens                                                                  45‑69,183

Berkelaar, Margrieta                                                               45‑79,183

Berkelaar, Marijtje Aalbregts                                                   B 1723

Berkelaar, Marijtje                                                                  4‑110

Berkelaar, Maartje                                                                  45‑114

Berkhout, Anna Jacobs                                                            4‑60,79

Berkhout, Geertruij Jacobs                                                       4‑60

Berkhout, Huibert                                                                    45‑222

Berkhout, Huibregt                                                                  45‑95

Berkhout, Jacob Fransz                                                           4‑60

Berkhout, Jan                                                                          5‑62

Berkhout, Jan                                                                          4‑185v

Berkhout, Cornelis Jacobse                                                      B 1721

Berkhout, Cornelis Jacobse                                                      4‑97,136

Berkhout, Simon                                                                      45‑37

Berkhout, Willem                                                                    5‑80

Bezij, Jacomijntje van                                                              45‑9,171

Bezouwen, Joannes van                                                           45‑30,168

Bezouwen, Cornelis van                                                          45‑32

Besselaar, Hendrik                                                                  45‑108

Beveren Esveld, L. de                                                             45‑37

Biemont, Maria                                                                       45‑106

Biezeveld, Cornelis                                                                  45‑81

Biesheuvel, Arij                                                                       4‑193

Biesheuvel, Philippina van den                                                  45‑32

Biesterveld  zie: Bijsterveld                                                         

Bij, Ingetje Pieters de                                                              4‑66,86v

Bijl, Aagje                                                                               45‑75,213

Bijl, Antje v.d.                                                                         45‑40

Bijl, Antonia                                                                            45‑81,213

Bijl, Teunis Dirks                                                                     3‑117

Bijl, Teunis Dirks                                                                     44‑19,21,66

Bijl, Teunis van der                                                                  4‑123v

Bijl, Ingetje Dirks                                                                    3‑107,120

Bijl, Ingetje Dirks                                                                    44‑19

Bijl, Ingetje Cornelis                                                                B 1707

Bijl, Ingetje Cornelis                                                                44‑55v

Bijl, Ingetje Cornelis                                                                4‑5,13

Bijl, Ingetje van der                                                                 4‑119v,192

Bijl, Jacob                                                                               45‑75

Bijl, Cornelis Dirx                                                                    3‑80

Bijl, Cornelis Dirx                                                                    44‑4,14,55v

Bijl, Cornelis van der                                                               4‑132v

Beijl, Leendert Teunisse van der                                              B 1719

Bijl, Leendert Teunisse van der                                                4‑86v

Bijl, Leendert                                                                          4‑102v

Bijl, Magteltje van den                                                             5‑22

Bijl, Maria van der                                                                   4‑119v

Bijl, Maria Cornelis van der                                                      B 1718

Bijl, Maria Cornelis van der                                                      4‑77,101,166

Bijl, Maria Claasse                                                                  44‑44

Bijl, Maria Claasse                                                                  4‑1v

Bijl, Maartje                                                                            5‑27v

Bijlert, Geertruida Maria                                                          45‑105

Bijleveld, Antje                                                                        4‑123

Bijleveld, Gerrit                                                                       45‑55,175

Bijleveld, Jan                                                                           45‑62

Bijzen, Antonia                                                                        45‑82,220

Bijzen, Pleuntje                                                                       45‑15,57,213

Bijzen, Krijn                                                                            45‑91

Bijzen, Willempje                                                                     45‑87

Bijsterveld, Aaltje                                                                    4‑170v

Bijsterveld, Aaltje                                                                    5‑99

Bijsterveld, Cornelis Adamse                                                   4‑172v

Biesterveld, Sibilla Carelina                                                      44‑54

Bijsterveld, Sibilla Carolina                                                       4‑51v,60

Bik, Neeltje                                                                             45‑90

Bik, Cornelis                                                                           45‑59,98

Blanke, Adriana                                                                      45‑51

Blanken, Antje                                                                        45‑205

Blanken, Dirk                                                                          45‑8,164

Blanken, Dirk de                                                                     45‑96

Blank, Gerrit de                                                                       45‑165

Blanken, Gerrit de                                                                   45‑24,59,95

Blanken, Gerrit de                                                                   45‑221

Blanken, Hendrik den                                                              45‑69,217

Blank, Cornelis de                                                                   45‑166

Blanken, Cornelis de                                                                45‑24

Blanken Karens, Pieter                                                            45‑212

Blanken, Petronella                                                                 45‑73,212

Bleijenburgh, Cornelis                                                              45‑9,172

Bleijsweijck, Antonette Pieters                                                 3‑82

Bleiswijk, Diewertje                                                                4‑134v,137

Bleiswijk, Diewertje                                                                5‑37v

Blijswijk, Neeltje                                                                     5‑83v

Bleiswijk, Neeltje                                                                    45‑10,48,69

Bleijsweijck, Cornelis Pieters                                                   3‑82

Bleijsweijck, Claes Dirck                                                         44‑19‑65v

Bleijswijk, Claas Dirkse                                                           4‑93

Blesgraaf, Janna                                                                     45‑57,189

Blesgraaf, Jannetje                                                                  45‑86,227

Blesgraaf, Cornelis                                                                  45‑48,173

Blij, Hendrina Catharina van der                                               45‑77

Blijker, Anna Pieters                                                               B 1709

Blijker, Anna Pieters                                                               44‑39v

Blijker, Anna Pieters                                                               4‑13,18v,60

Blijker, Lijsbeth Pieters                                                            B 1709

Blijker, Lijsbeth Pieters                                                            44‑39v

Blijker, Lijsbeth Pieters                                                            4‑13,18v,53

Blijker, Pieter Pieters                                                               3‑120

Blijker, Pieter Pieters                                                               44‑21,39v

Blijker, Pieter Pieters                                                               4‑52

Blok, Pieter                                                                             45‑96,108,208

Bloklander, Neeltje                                                                  45‑194

Blom, Aeghje Leenderz de                                                       3‑87v

Blom, Aagje Leenderts                                                            4‑166

Blom, Aaltje                                                                            5‑71v

Blom, Aaltje de                                                                       45‑23

Blom, Anna de                                                                        5‑64v

Blom, Beatrix                                                                          4‑188v

Blom, Jacobus de                                                                    5‑29

Blom, Jan de                                                                           45‑22

Blom, Catharina                                                                      4‑57,152

Blom, Cornelia                                                                        45‑175

Blom, Cornelis                                                                        5‑5

Blom, Kornelis de                                                                    45‑23

Blom, Crijna                                                                            5‑2

Blom, Crijntje                                                                          5‑10

Blom, Willempje                                                                      4‑186

Bodegem, Elisabeth van                                                           5‑65v

Bodegraven, Jannetje                                                              4‑183v

Boef, Huibert                                                                          45‑122

Boef, Cornelia                                                                         45‑82,215

Boechwater, Dina                                                                   3‑45v

Boekestijn, Gerrit                                                                    45‑41

Boele, Aatje                                                                            45‑7

Boer, Annigje                                                                          45‑83

Boer, Antje                                                                             45‑53

Boer, Cornelis Dirkx  zie: Boer, Leendert Dirkx                       

Boer, Leendert Dirkx                                                              44‑20

Boer, Lena den                                                                       4‑170v

Boer, Marrigje                                                                        45‑99

Boerda, Maria                                                                         45‑47

Bourda, Maria                                                                         45‑168

Boerop, Jan                                                                            45‑110

Boers, Barber Geijze van der                                                   44‑16

Boers, Josina                                                                          45‑40,166

Boers, Cornelis                                                                       45‑102

Boersenburgh, Treijntje                                                            44‑20

Bogaert, Cornelis Jans                                                             3‑62v,64v

Bogerije, Engeltje Wouters van                                                3‑87v

Boisserard, Thomas Frederic Bois Lambert                              45‑31

Bocke, Arriaantje                                                                    45‑30

Bol, Anna                                                                               5‑13v,105v

Boldewijn, Hendrik                                                                  45‑37,168

Boles, Arie                                                                             45‑28

Boles, Arij van                                                                        45‑167

Bom, Adam                                                                            5‑124

Bon, Leendert Dirxs                                                                44‑36v

Bon, Leendert Dirksz                                                              4‑42

Bonk, Johanna                                                                        5‑80

Bonsel, Jacoba                                                                        5‑69v

Bontebal, Dirk                                                                         45‑201

Booi, Ane de                                                                           45‑122

Booij, J. van der                                                                      45‑106

Booi, Maria de                                                                        45‑122

Boom, Eva van den                                                                 5‑22v

Boon, Abraham van der                                                           45‑39,76,228

Boon, Adrianus v.d.                                                                 45‑101

Boon, Anna v.d.                                                                      45‑77,95,108

Boon, Dirk                                                                              45‑34

Boon, Getruij                                                                           4‑77

Boon, Jacobus van der                                                             45‑71,81,221

Boon, Jacob v.d.                                                                     45‑105

Boon, Johanna                                                                        45‑71

Boon, Johanna van der                                                            45‑91,222,228

Boon, Jan van der                                                                   45‑32,35

Boon, Jan van der                                                                   45‑37,174

Boon, Johannes Jz van der                                                       45‑222

Boon, Johannes van der                                                           45‑93,120,221

Boon, Cornelis van der                                                            45‑118

Boon, Christina van der                                                           45‑108

Boon, Maria van der                                                                45‑82,224

Boreel, Amarante                                                                    44‑3,46v

Boreel, Jacoba                                                                        44‑46v

Boreel, Maria                                                                          44‑3,25,46v

Boreel, Maria                                                                          4‑41

Borgondiën, Dirk Jacobs van                                                    3‑114

Burgonje, Pieter van                                                                3‑131,131v

Borgondiën, Dirk Jacobs van                                                    44‑10

Borgondiën, Pieter van                                                            44‑10

Borgunje, Marijtje, vrouw van Pieter van                                  3‑131v

Bork, Leendert van                                                                 45‑23

Borreboom, Adriana                                                                45‑23

Borsboom  zie: Bosseboom?                                                   

Borssel, Maria                                                                        3‑127v

Borselaer, Jacob                                                                     44‑16

Bos, Ariaantje                                                                         4‑186

Bos, Ariaantje                                                                         5‑47v,50,62v

Bos, Adriana                                                                           45‑28

Bos, Aart                                                                                44‑8,34

Bos, Aart                                                                                5‑47v,90,103v

Bos, Aart                                                                                45‑16,170

Bosch, Arij Pleune                                                                  44‑48

Bosch, Arij Pleune                                                                  4‑42,89

Bos, Arij                                                                                 5‑52

Bos, Arie                                                                                45‑19,105

Bos, Barend                                                                            45‑93,201

Bos, Elizabeth Cornelia                                                            45‑82,177

Bos, Evert                                                                              45‑111,195

Bos, Fransina Gerarda Agatha                                                 45‑89,177

Bos, Gerrigje                                                                           3‑101

Bos, Gerrigje                                                                           44‑8

Bosch, Hendrietta van den                                                       B 1706

Bosch, Hendrietta van den                                                       44‑53

Bosch, Hendrietta van den                                                       4‑27,53,130

Bos, Huibert van den                                                               45‑23,164

Bos, Isaac                                                                              45‑107

Bos, Jacobus                                                                           45‑51,110,177

Bos, Jacob van den                                                                 45‑67

Bosch, Johanna Arnolda                                                          4‑136

Bos, Johanna van den                                                              5‑15v

Bos, Jannetje                                                                          45‑16

Bos, Trijntje                                                                            5‑55v

Bos, Clasina                                                                            45‑17,97

Bos, Neeltje van den                                                               B 1723

Bosch, Neeltje van den                                                            4‑110

Bosch, Neeltje van den                                                            5‑13v

Bos, Neeltje                                                                            45‑28,31,89

Bosch, Neeltje                                                                        45‑169,200

Bos, Neeltje                                                                            5‑140

Bos, Cornelia Geertruida                                                          45‑101

Bos, Cornelis                                                                          45‑6,39,86,200

Bos, Kornelis van den                                                              45‑203

Bos jr., Cornelis                                                                      45‑200

Bos, Cornelis Cornelisz                                                            45‑162

Bosch, Cornelis van der                                                           45‑88

Bos, Christiaan van den                                                           45‑64

Bos, Lena                                                                               45‑80,200

Bos, Leentje                                                                           45‑89,177

Bos, Margareta van den                                                          44‑9,53

Bosch, Margareta van den                                                       4‑53,88v

Bos, Grietje                                                                             45‑6,43,162

Bos, Grietje                                                                             45‑189

Bos, Maria van den                                                                 B 1714

Bos, Maria van den                                                                 44‑31v

Bosch, Maria van den                                                              4‑53

Bos, Maria                                                                              45‑19,210

Bos, Maria Cornelia Catharina                                                 45‑93,177

Bos, Maria                                                                              4‑188v

Bos, Marijtje Cornelisdr                                                           4‑190v

Bos, Marius                                                                            45‑118

Bos, Pieter                                                                              45‑87,200

Bos, Pieter                                                                              5‑90

Bos, Pietertje                                                                          44‑8,34

Bos, Pietertje                                                                          5‑18,83v

Bos, Petronella van den                                                           45‑8,44

Bos, Zeegert                                                                           45‑118

Bos, Willem                                                                            45‑201

Bosman, Antje Flore                                                                5‑22

Bosman, Jannetje                                                                    45‑27,168

Bosseboom, Lena                                                                    45‑11

Bottenburg, Catharina                                                              45‑95,177

Bou, Leendert Dirks                                                                3‑121v

Boucqet, Rombout                                                                   44‑58v

Boucqet, Rombout                                                                   4‑5

Bouman, Teuntje                                                                     45‑94,205

Bouman, Marijtje                                                                     45‑53,175,219

Bouman, Pieter                                                                       45‑55

Bauwmeester, Petronella                                                         45‑90

Bouwmeester, Pieternella den                                                  45‑213

Bovewater, Pleuntje Dirck                                                       3‑62v,101

Bovenwaeter, Arij Heijndrix                                                     3‑64v,65

Bovenwaeter, Dirc Diricsen                                                     2‑3

Bovenwaeter, Dirck Dirckse                                                    3‑86v,96v,118

Bovenwaeter, Dirck Dirx                                                         44‑13

Bovewater, Dirk                                                                     44‑14,56

Bovenwater, Dirk                                                                    4‑141

Bovenwater, Jan Dirx                                                              2‑319

Bovenwater, Jan Dirx                                                              3‑91

Bovenwaeter, Weintje Hendriks                                               2‑284

Bovenweg  zie: Hovenweg (?)                                                

Brageen, weduwe                                                                   4‑193

Bragé, weduwe  zie ook: Horssen, Elizabeth                            

Brakel, Jacobus                                                                       45‑41

Brakel, Johanna                                                                      45‑90,224

Brakel, Neeltje Cornelis                                                           4‑134

Brakel, Cornelis                                                                      45‑61,72

Brand, Karel Christiaan                                                           5‑25,27v

Brand, Sara van den                                                                45‑201

Brand, Sara Elizabeth van den                                                  45‑81

Branden, Maria van den                                                          5‑27

Brandhorst, Pleuntje                                                                45‑115

Brands Schippers, Adrianus Wilhelmus                                     45‑24

Brands, Johanna Cornelia                                                        45‑42,165

Braven, Arij den                                                                      B 1731

Braven, Arij den                                                                      4‑144v,157

Braven, Dijna Hendriks den                                                     B 1722

Braven, Dijna Hendriks den                                                     4‑104

Braven, Dijna Hendriks den                                                     5‑11

Brave, Maria de                                                                      5‑69v

Braven, Maria den                                                                  5‑107v

Breda, Johannes                                                                      45‑34,176

Breda, Joannes                                                                       45‑176

Bree, Jaapje                                                                            45‑212

Breedveld, Neeltje                                                                   45‑7

Brechje Leenderts                                                                   4‑86v

Breghje Leenderz                                                                    44‑9,51v

Bregman, Abraham                                                                 45‑84,198

Brechman, Marijtje                                                                  3‑136

Brechman, Marijtje                                                                  44‑41v,44v

Breijdenbach, Dorothea                                                           45‑116

Bremer, Hendrik                                                                     45‑174

Bresser, Jacomina                                                                   45‑74,209

Breevoort, Pieternella                                                              45‑206

Breevoort, Pieternelletje (van)                                                  45‑32,170

Breugom, Anna                                                                       5‑135v

Breukelen, Gijsbert van                                                            5‑5

Briel, Cornelia Overschie genaamd                                           44‑53v

Brillenburg, Geradus                                                                5‑29

Bringhoven, Maarten Jans                                                       4‑8

Brinck, Arij Thomasse                                                             3‑90

Brinck, Arij Wouters van                                                         3‑91v

Brinck, Arij Wouters                                                               44‑19

Brink, Kornelis van den                                                           45‑28

Broek, Johanna de Wit wed. J. van der                                     5‑4

Broek, Johannes van den                                                         45‑44

Broek, Christina van den                                                          45‑38

Broek, Maria van der                                                              5‑91

Broeckhooven, Ingetje Willems                                                3‑66

Broekhuijzen, Maria Simons                                                     44‑55

Broekhuijzen, Maria Simons                                                     4‑48v

Broer, Aagje                                                                           4‑70

Broer, Aagje Jans                                                                   4‑192

Broer, Andries Corneliz                                                           B 1717

Broer, Andries Corn.                                                               4‑64v,124v

Broer, Barber Corn.                                                                4‑142,145

Broer, Barbara Cornelisdr                                                        4‑157

Broer, Jan Crijnen                                                                   2‑229

Broer, Jan Crijnen                                                                   44‑21,24v,38v

Broer, Jan Crijnen                                                                   4‑67

Broer, Neeltje                                                                         5‑47v,105v

Broer, Cornelis, man van Magdalena Pel                                  B 1726

Broer, Cornelis                                                                        4‑125v

Broer, Cornelis                                                                        5‑18v

Broer, Crijn Jansen                                                                  2‑3

Broer, Pieter                                                                           5‑135v

Broeren, Marijtje van de                                                          4‑82v,136

Broes, Maria Magdalena                                                         45‑36

Bromer, Claas                                                                         4‑104

Bromer, Claas Cz                                                                    B 1708

Bromer, Claas Cz                                                                    44‑58

Bron, Lamberdina Alida Wilhelmina                                         45‑103

Brouwer, Aaltje Dirx                                                               3‑127v

Brouwer, Hermanus                                                                45‑86

Brouwer, Jacoba Cornelis                                                        5‑21v

Brouwer, Trijntje Dircks                                                          44‑12,29

Brouwer, Trijntje Dircks                                                          4‑29v

Brouwer, Neeltje Dircks                                                          44‑12,25,29

Brouwer, Neeltje Dircks                                                          4‑29v

Brouwer, Maarten                                                                   45‑7

Brouwer, Marijntje                                                                  5‑70v

Brouwer, Maartje                                                                    45‑83,98

Brouwer, Maria den                                                                45‑121

Brouwer, Martijntje                                                                 45‑4

Brouwer, Claas Cornelisse                                                       44‑67

Brouwer, Claas Cornelisse                                                       4‑7

Bruggen, Johannes van den                                                      4‑92

Brugman, Neeltje Claas                                                           3‑136v

Brugman, Neeltje Claas                                                           44‑30v

Brugman, Neeltje Claas                                                           4‑146v

Bruigom, Cornelia                                                                   45‑7,38

Bruijn, Adriana de                                                                   45‑46

Bruijn, Anna de                                                                       45‑5,104,162

Bruin, Anna de                                                                        45‑165

Bruin, Teunis de                                                                      45‑33,69,216

Bruijn, Arie de                                                                        45‑90

Bruijn, Floris de                                                                       3‑121

Bruijn, Floris de                                                                       44‑18

Bruijn, Floris Reijnierse de                                                       44‑65

Bruijn, Floris de                                                                       5‑1

Bruin, Gerritje de                                                                     45‑31,168,182

Bruijn, Gerrit Rijnierse de                                                         B 1729

Bruijn, Gerrit Rijnierse de                                                         4‑137

Bruijn, Gerrit de                                                                      5‑4

Bruin, Gerrit de                                                                       45‑72

Bruijn, Gerrit Pieter de                                                             45‑90

Bruijn, Jannetje de                                                                   B 1731

Bruijn, Jannetje de                                                                   4‑179

Bruijn, Joh.                                                                             4‑82v

Bruijn, Johannes                                                                      4‑107

Bruin, Neeltje de                                                                     45‑228

Bruin, Neeltje Paulus de                                                          5‑118v

Bruijn, Neeltje de                                                                    5‑129

Bruijn, Neeltje de                                                                    45‑64

Bruin, Cornelis de                                                                    45‑102

Bruin, Margaretha de                                                              45‑118

Bruin, Nicolaas de                                                                   45‑111

Bruin, Pieter de                                                                       45‑201

Bruijn, Rijnier Gerritse de                                                         B 1722

Bruijn, Rijnier Gerritse de                                                         4‑104

Bruin, Sijtje de                                                                         45‑46

Bruin, Willem de                                                                     45‑31,61,165

Bruin, Willem de                                                                     45‑216

Bruijnvis, Agnita                                                                      5‑11,18

Bubbeson, Abram Arents                                                        3‑108

Bubbeson, Abram Arents                                                        44‑15

Bubbeson, Jannetje Abrahams                                                 3‑107,113v

Bubbeson, Jannetje Abrahams                                                 44‑20

Bubbeson, Trijntje Abrahams                                                   3‑64,68

Bubbeson, Trijntje                                                                   3‑83v

Bubbeson, Grietje Abrahams                                                    3‑80

Buchel, N.J.                                                                            45‑76

Buijs, Jacob                                                                            4‑134v

Buijs, Jan Claes                                                                       3‑65,91

Buijs, Cornelia Alida                                                                45‑45,188

Buijt, Arij Klaesse                                                                   44‑18,49,63

Buijt, Arij Claasz                                                                     4‑60

Buitelaar, Ariaantje                                                                 5‑140

Buitelaar, Dirk                                                                        45‑115

Buitenhuijs, Rijmert                                                                 45‑88

Buitenshuis, Wouter                                                                45‑56

Buijtekerck, Ariaantje Jans                                                      44‑60

Buijtenkerk, Ariaantje Jans                                                      3‑131

Buijtenkerk, Ariaantje Jans                                                      4‑134v

Buijtenkerk, Maatje Jans                                                          4‑182

Buijtenweg, Aafje                                                                   5‑88,147

Buijtenweg, Adrianus                                                              5‑89v

Buijtenweg, Aaltje                                                                   5‑88

Buijtenweg, David                                                                   5‑70v

Buijtenweg, David                                                                   45‑22

Buijtenweg, Catharina                                                             4‑27,36v,182v

Buijtenweg, Maarten Arens                                                     5‑62v

Buijtenweg, Maria Egberts                                                       B 1708

Buijtenweg, Maria Egberts                                                       44‑64v

Buijtenweg, Maria Egberts                                                       4‑11v,29v

Buijtenweg, Maria                                                                   5‑128

Buckingham, Sara                                                                   4‑104,123v

Bukman, Catharina                                                                  45‑47

Bukman, Catelina                                                                    45‑59

Bukman, Maria                                                                       45‑51

Bulk, Cornelis                                                                         45‑121

Burg, Ariaantje van der                                                           4‑186

Burg, Adrianus v.d.                                                                 45‑48

Burgt, Arij Claesse                                                                  3‑105v

Burg, Meewus van der                                                            5‑118v

Burg, Jacobus van der                                                             45‑81

Burch, Jeremias Cornelisse                                                      3‑64

Burch, Jeremias Cornelisse (van der)                                       44‑19,57v

Burgh, Jeremias van der                                                          4‑97

Burg, Jan van den                                                                   5‑2

Burg, Corstiaan van der                                                           B 1717

Burg, Corstiaan van der                                                           4‑64v,186

Burg, Pieter van der                                                                45‑33,45,172

Burg, Sara van der                                                                  45‑162

Burch, Sijburch van der                                                           B 1707

Burch, Sijburch van der                                                           44‑57v

Burch, Sijburch van der                                                           4‑3,64v

Burg, Swaantje van der                                                           4‑158

Burch, Willem van den                                                            3‑127v

Burch, Willem van der                                                             44‑15,25

Burgersdijk, Trijntje Jacobs                                                      44‑61,63

Burgersdijk, Trijntje Jacobs                                                      4‑152

Burggraaf, Adr.                                                                      45‑77

Burggraaf, Adrianus                                                                45‑205

Burghart, Jan Cornelis                                                             3‑132

Burchhooren, Dirk                                                                   3‑130v

Burchooren, Dirk                                                                    B 1704

Burchooren, Dirk                                                                    44‑44

Burchoorn, Dirk                                                                      4‑116v

Burghoorn, Ingetje                                                                   5‑126v

Burchooren, Jan Cornelisz                                                       44‑44

Burghooren, Jan                                                                      4‑62v

Burghoorn, Lena Cornelisse                                                     45‑39

Burchooren, Maarten Jans                                                       44‑44

Burchooren, Maarten Jans                                                       B 1708

Burghoren, Maarten                                                                4‑53v,179

Burchhooren, Martijntje Jans                                                    3‑136

Burchhooren, Martijntje Jans                                                    44‑44

Burchhooren, Martijntje Jans                                                    B 1706

Burghooren, Martijntje                                                             4‑70

Buzing, Dirk                                                                            45‑5

Busing, Geertje                                                                       45‑86,214

 

Cent  zie: Vincent                                                                   

Chiel  zie: Michiel                                                                   

Chijs  zie: Gijs

Connee, Sibille                                                                        45‑165

Courbee, Catharina                                                                 45‑222

 

Dake, Jan                                                                               45‑66

Dalen, Gijsbert van                                                                  45‑98

Dam, Aplonia van                                                                   5‑23v,56v

Dam, Arie van                                                                        5‑134v

Dam, Hendrik van                                                                   4‑193

Dam, Hendrik van                                                                   5‑18

Dam, Jan van                                                                          45‑31

Dam, Cent van                                                                        B 1724

Dam, Cent van                                                                        4‑118

Dand, Hanna                                                                          5‑135v

D'Annijs, Arie                                                                         45‑105

Dannijs, Gerrit                                                                         45‑32,170,206

Dannijs, Judit Johanna                                                             45‑82,211

Darnaud, Johanna Magdalena                                                  45‑79

Daversman, Helena                                                                 4‑27,42v

Daversman, ds. Theodorus                                                      44‑4,26,50v

Dedel, Evert                                                                           5‑27

Dekker, Trijntje                                                                       5‑121

Dekker, Pietertje Arisse                                                          45‑32

Delft, Jacobus van                                                                   45‑113

Delmeer, Isaac                                                                       45‑20,211,224

De Mauregnault, de weduwe                                                   5‑63v

De Mauregnault, Johanna Lena                                                5‑64v

De Mauregnault, Sara Johanna                                                5‑53

De Mauregnault, mr. Theodorus                                               4‑190v

De Monchi, Wilhelmus                                                            3‑3,121v

De Monchi, Wilhelmus                                                            44‑3

Dempad, Lena                                                                        45‑118

Demping, Klaasje                                                                    45‑90

De Normandie, Catharina                                                        4‑165

De Rouville, Crina de                                                              45‑65

Deuring, Anna Catharina Elisabeth                                           45‑28

Deuring, Antonetta Geertruida                                                 45‑43

Deuring, Johanna Henrietta                                                      45‑43

Deutecom, Sara van                                                                2‑93

Deventer, Joost Jansz van                                                        5‑26v

Diemen, Aaltje van                                                                  5‑50

Dier, Hillegonda Francoisa                                                       4‑187

Dier, Hillegonda                                                                      5‑76v

Dier, Johanna Margaretha                                                       5‑68

Dier, Catharina                                                                       4‑109v,185v

Dier, Catharina                                                                       5‑41

Dier, Zophia                                                                            4‑109v

Dievetje Arens                                                                        3‑105v

Diwertje Arens                                                                       3‑106v

Dievertje Ariens                                                                      44‑14

Dieuwertje Jans                                                                      2‑14

Dignaers, Trijntje                                                                     3‑101

Dignaers, Trijntje                                                                     44‑17

Dignom aghter de kerck                                                          3‑73v

Dijk, Abraham van                                                                  3‑113v

Dijk, Abraham van                                                                  44‑9

Dijk, Adriana van                                                                    45‑97

Dijk, Aagje van                                                                       5‑2,53

Dijk, Aaltje van                                                                       45‑104

Dijk, Aart van                                                                         B 1725

Dijk, Aart van                                                                         5‑63

Dijk, Aart van                                                                         4‑122v

Dijk, Barbara van                                                                    4‑145

Dijk, Dirk van                                                                         45‑24

Dijk, Elisabeth van                                                                   45‑106

Dijk, Gerrit van                                                                       5‑47v,50

Dijk, Gerrit van                                                                       45‑17

Dijk, Hermannus van                                                               4‑92

Dijk, Johannes van                                                                  45‑65

Dijk, Neeltje van                                                                     45‑81

Dijk, Cornelis van                                                                    45‑41,105,

Dijk, Cornelis van                                                                    45‑168,209

Dijk, Grietje van                                                                      45‑25

Dijk, Pieter van                                                                       3‑76v

Dijk, Pieter van                                                                       5‑53

Dijk, Pieter van                                                                       45‑20,193

Dijk, Willemina van                                                                 4‑92

Dijkman, Catharina                                                                  45‑1,42,209

Dijkman, Wijnand                                                                    45‑31

Dijkshoorn, Antoni                                                                   45‑92

Dijkshoorn, Arie                                                                      45‑191

Dijkshoorn, Elisabeth                                                               45‑80

Dijkshoorn, Trijntje                                                                  45‑70

Dijksman, Antje Cornelisse                                                      45‑33

Dijksman, Pleun                                                                      45‑70

Dinklagen, Gerrit Pieterse van                                                  4‑64v

Dinklagen, Gerrit Pieters                                                          4‑134

Dinklagen, Jannetje Everts                                                       3‑134v

Dinklagen, Jannetje Everts                                                       44‑58v

Dinter, Barbara                                                                       5‑76v

Diric Hendrixen                                                                      2‑7

Dirck Joppen                                                                          3‑73v

Dirck Cornelis                                                                         3‑3

Dirck Claesse                                                                         3‑79v,92

Dirck Wouterse                                                                      3‑121

Dirck Wouterse                                                                      44‑23

Dirckje Gerritz                                                                        3‑42v

Dirkje Sibens                                                                          44‑52v

Dirxman, Matthijs                                                                    5‑22

Does, Teunis Heijndrix van der                                                3‑67

Does, Teunis Hendriksz van der                                               4‑84

Does, Femmetje van der                                                          45‑114

Does, Hendrik Teunisz van der                                                44‑24,42v

Does, Ingetje Hendriks van der                                                3‑127v

Does, Ingetje Hendriks van der                                                44‑24,25,42v

Does, Ingetje Hendriks van der                                                4‑64v

Does, Ingetje van der                                                              4‑53

Does, Ingetje van der                                                              5‑23v

Does, Lambertus van der                                                         45‑73,223

Does, Marijtje van der                                                             B 1731

Does, Maartje van der                                                             4‑79

Does, Marijtje van der                                                             4‑159

Does, Maria van der                                                                45‑109

Does, Sara van der                                                                  4‑123

Doessen, Geertruid                                                                  2‑319

Doessen, Magdalena                                                               3‑117

Dousse, Magteldesse                                                               3‑128,131

Douse, Magteldesse                                                                B 1703

Doniijeren, Jacobina                                                                44‑39,60

Doniijeren, Jacobina                                                                4‑7

Donieijeren, Jacomijn                                                               4‑151v

Dongen, Anna van                                                                  4‑184v

Donker, Anna Catharina                                                          45‑75

Donker, Jannetje                                                                     45‑102

Dool, Hermanus v.d.                                                               45‑122

Dool, Leendert v.d.                                                                 45‑102

Doorn, Machtelt Jans van                                                        B 1722

Doorn, Machtelt Jans van                                                        4‑120

Doornen, Machteld Jans van                                                    4‑104

Doornbos, Anna                                                                      5‑145

Doornik, Dirkje                                                                       45‑35

Dorenslager, Maartje Marijken                                                 45‑59

Dorp, Dirk Jansz van                                                               4‑96

Dorp, Hendrik van                                                                   45‑81,194

Dorp, Jacob van                                                                      45‑91,195

Dorp, Jacoba van                                                                    45‑84

Dorp, Johanna van                                                                  45‑54

Dorp, Johannes van                                                                 45‑50,80,93

Dorp, Johannes van                                                                 45‑195

Dorp, Leendert van                                                                 45‑86,194

Dorp, Meindert van                                                                 45‑101

Dorp, Pieter Matthijs van                                                         3‑62v

Dorp, Pieter Matthijs van                                                         44‑15

Dorp, Willem van                                                                    45‑46,113,195

Dorst, Job                                                                               45‑113

Dorst, Wouter                                                                         45‑110

Dort Vroon, Gerrit Willem Christiaan                                        45‑120

Dou  zie: Bou?

Driel, Aaltje van                                                                      45‑87,209

Driel, Geertruida van                                                               45‑80

Driel, Gerrit van                                                                      45‑66,209

Driel, Jacob van                                                                      45‑35,166,182

Driel, Jannetje van                                                                   45‑114

Driel, Neeltje van                                                                    45‑191,201

Driel, Neeltje                                                                          45‑68

Driel, Marinus van                                                                   45‑70,92,205

Drift, Anna de                                                                         5‑64v

Drift, Arij Hendriks van der                                                     B 1729

Drift, Arij Hendriks van der                                                     4‑137

Drift, Arie van der                                                                   5‑83v,124

Drift, Arij Cornelisz van der                                                     44‑15,56v

Drift, Arij Cornelisz van der                                                     4‑25v

Drift, Leijsbeth van der                                                            4‑179v

Drift, Grabel Claas van der                                                      4‑152

Drift, Grabel van der                                                               5‑89v

Drift, Hendrik Leendertse van der                                            B 1727

Drift, Hendrik Leendertse van der                                            4‑129,171v

Drift, Henderik van der                                                            45‑21

Drift, Jannetje van den                                                             5‑71v

Drift, Jannetje van der                                                             5‑107v

Drift, Neeltje Cornelis van der                                                  3‑80

Drift, Cornelia van der                                                             44‑56v

Drift, Cornelia van der                                                             B 1708

Drift, Cornelia van der                                                             4‑7,143v

Drift, Leendert Hendriks van der                                              B 1729

Drift, Leendert Hendriks van der                                              4‑137

Drift, Leendert van der                                                            5‑65v

Drift, Leentje van der                                                              B 1722

Drift, Leentje van der                                                              4‑104

Drift, Leijntje van der                                                              5‑5

Drift, Maria Hendriks van der                                                  B 1722

Drift, Maria Hendriks van der                                                  4‑143v

Drift, Claas Leendertse van der                                               5‑9

Drift, Claas van der                                                                 5‑47v,134v

Drijver, Dirkje den                                                                   45‑96

Drijver, Johannes den                                                              45‑67,209

Drijver, Catharina den                                                             45‑33

Drijver, Neeltje den                                                                 45‑80

Drijver, Lena den                                                                    45‑89,178

Drijver, Maria den                                                                   45‑62,85,118

Drijver, Maria den                                                                   45‑212

Drijver, Sara den                                                                     45‑62,205

Drijver, Willem den                                                                 45‑82,174,213

Du Cerf, Catharina                                                                  44‑18

De Cerf, Paulus                                                                      44‑18

Du Const, Catharina                                                                3‑127v

Du Const, Paulus                                                                    3‑127v

Duijkeren, Anna van                                                                45‑184

Duijkeren, Antje van                                                                45‑54

Duijkeren, Klaasje van                                                             45‑79

Duijn, mr. Allard van der                                                         3‑118v

Duijn, mr. Allard van der                                                         44‑4,50v

Duijn, Johanna van der                                                            B 1715

Duijn, Johanna van der                                                            44‑50v

Duijnkerken, Anna                                                                  45‑25

Duijnkerken, Arend                                                                 5‑54

Duisberg, Willem Johannes van                                                45‑90

Duijvevel, Marijtje                                                                   5‑100v

Duiving, Jab Cornelis                                                               45‑73

Duering, Carolina                                                                    45‑54

Du Tiljeu, Jan                                                                          B 1727

Du Tiljeu, Jan                                                                          4‑130v

Du Tillieu, Jan                                                                         5‑47v

Dwalingh, Hendrik Jacobse                                                      2‑275

Dwaalingh, Heijndrick Jac.                                                      3‑12

Dwaelinge, Jacob Heijdrix                                                       3‑76

Dwaling, Martijntje Wouters                                                    44‑43

Dwaling, Martijntje Wouters                                                    4‑101

Dwaling, Weijntje Jacobs                                                         44‑22,39

Dwaling, Wijntje Jacobs                                                           4‑1v

 

Eb, Hendrik van der                                                                45‑46,164

Edenburg, Ariaantje                                                                 5‑18v

Edenburg, Jan                                                                         4‑165

Edenburg, Cornelis                                                                  3‑135v

Edenburg, Cornelis                                                                  44‑36v

Edenburg, Cornelis                                                                  B 1706

Edenburg, Cornelis                                                                  5‑37

Eer, Adriana de                                                                       45‑165

Eer, Adriaantje                                                                        45‑26

Eer, Hendrik                                                                           B 1723

Eer, Hendrik                                                                           4‑110

Eer, Lena                                                                               4‑184v

Eer, Lena                                                                               45‑26

Eer, Machiel                                                                           5‑8v

Eer, Rebecca                                                                          5‑25v

Eer, Sara                                                                                45‑26

Eersseling, Immetje Jans                                                          B 1724

 

Eersseling, Immetje Jans                                                          4‑118,120

Eersseling, Marijtje Jans                                                          B 1724

Eersseling, Marijtje Jans                                                          4‑118

Eerseling, Marijtje                                                                   5‑100v

Egeman, Margareta                                                                 45‑4,162

Eggenbeen, Maerten Cornelis                                                  3‑82,87v

Eggerden, Arij                                                                         2‑2

Egmond, Teunis van                                                                5‑78

Egmond, Trijntje van                                                                5‑78

Egmont, Willem van                                                                3‑84v,97

Eido, Jan                                                                                 45‑71

Eigenhuizen, Grietje                                                                 45‑28,166

Eijk, Anna van der                                                                   5‑105v

Eik, Belijtje van  zie: Beek, Belijtje van                                     

Eik, Geertje van der                                                                 45‑84,198

Eick, Gijsbert van                                                                    45‑31

Eijk, Jacob Dirksz van                                                             4‑156

Eik, Jannetje                                                                           45‑102

Eijk, Cornelis van                                                                    5‑97v

Eijck, Sijmon de                                                                       3‑65

Eindhoven, Grietje                                                                   45‑81

Eisser, Pieter                                                                          5‑121

Ek, Beeletje van                                                                      44‑53v

Ek, Beeletje van                                                                      4‑42,78,110

Eland, Josina                                                                           45‑84,210

Eland, Margaretha                                                                   45‑169,210

Elazo, Margaretha                                                                   45‑30

Eliphas, Cornelia                                                                     2‑333

Lijsbet Aerts                                                                           3‑62

Lijsbet Aerts                                                                           2‑63

Lijsbeth Mees                                                                         3‑65,67

Lijsbet Dirx                                                                             3‑62,67

Leijsbeth Huijbregts                                                                 3‑135v

Lijsbet Huijbregts                                                                    44‑11,14

Lijsbet Jans                                                                             3‑64,68v

Lijsbeth Cornelis                                                                     44‑18,20,61

Leijsbeth Cornelis                                                                    4‑134v,136

Lijsbeth Marcus                                                                      44‑61

Lijsbeth Marcus                                                                      3‑62v

Lijsbet Pieters                                                                         3‑59

Lijsbeth Sijmens                                                                      3‑90

Elmer, Sara                                                                             45‑64,218

Elsevier, Alette                                                                       3‑79v

Elsevier, Maria Catharina                                                        3‑65v,131

Elsevier, Maria Catharina                                                        44‑5

Elst, Anna Maria van der                                                         4‑170,182v

Elst, Jacob van der                                                                  45‑5,162

Elst, Jacob van der                                                                  5‑134v

Elst, Klaasje van der                                                                45‑62

Elst, Cornelia van der                                                              4‑181

Elst, Cornelia van der                                                              5‑17v

Elst, Leendert van der                                                             45‑20,100

Elst, Maarten van der                                                              45‑81

Elst, Maria van der                                                                  45‑77

Elst, Pietje van der                                                                  45‑75

Elst, Petronella van der                                                            45‑205

Elst, Pieternella van der                                                           45‑92

Emmerik, Laurens                                                                   45‑28,167

Ende, Jacobus v.d.                                                                  45‑107

Enden, Johannes v.d.                                                               45‑102

Ende, Trijntje van der                                                              3‑119v

Ende, Trijntje van der                                                              44‑21

Enden, Cornelis Arentse van der                                              2‑2

Enden, Cornelis Arentse van der                                              3‑65v,67

Ende, Marijntje Pieters van der                                                3‑87

Ende, Paulus van der                                                               45‑84

Ende, Pieter van der                                                                5‑59,128

Ende, Willem Cornelisz van der                                                44‑8,34v

Ende, Willempje van den                                                          5‑109

Engelen, Maria van                                                                 45‑44

Engeltje Cornelis                                                                     2‑5

Engeltje Wouters                                                                     3‑112v

Engeltje Wouterz                                                                     44‑16

Enkels, Fredrik Hendrik                                                           5‑52

Enthoven, Margarieta                                                              45‑220

Eerenhuizen, Hendrik                                                              45‑117

Erk, Anna van der                                                                   45‑165

Erkelens, Geertje                                                                     45‑95,194

Erkelens, Willem                                                                     45‑42

Erkels, Catharina Elisabeth Kuhns geb.                                     5‑61

Ermpje Arienz                                                                         44‑17

Erpecum, Ariaantje van                                                           4‑178

Erpecum, Lena van                                                                 4‑193

Erpecum, Lena van                                                                 5‑40v

Es, Ariaantje van                                                                     5‑85v

Es, Aaltje van                                                                         45‑8

Es, Dirk van                                                                            45‑33,164,185

Es, Gerrigje van                                                                      45‑50,171

Es, Heintje van                                                                        45‑118

Es, Jacob                                                                                45‑67

Es, Jan van                                                                             45‑183

Es, Joannes van                                                                      45‑166

Es, Johannes van                                                                     45‑33

Es, Commerijntje van                                                               45‑118

Es, Neeltje van                                                                        45‑38

Es, Cornelis van                                                                      45‑119

Es, Maria van                                                                         45‑69,215

Es, Pieter van                                                                         45‑69,216

Es, Pieternella van                                                                   5‑140

Es, Pieternella van                                                                   45‑27

Es, Willem van                                                                        45‑105

Essen, Bernardus van                                                              45‑1,4

Essen, Hermanus                                                                    45‑88

Essen, Jan van                                                                        45‑112

Essen, Cornelis van                                                                 45‑1

Essen, Pieternella van                                                              4‑131v,137

Esser, Pleuntje van                                                                  45‑42

Esser, Cornelis                                                                        45‑45

Esseveld, Meinsje                                                                    45‑17

Esseveld, Mensina                                                                   45‑60

Esseveld, Paulus                                                                     45‑56

Esseveld, Sara van                                                                  45‑32,209

Esseveld, Willempje                                                                 45‑101,107,121

Et, Hendrik van der                                                                 45‑164

Eva                                                                                        4‑186

 

 

Faber, Elizabeth                                                                      4‑142v,148

Favel, Adrianus                                                                       5‑126v

Favel, Barbera                                                                        5‑108v,140

Feugen, Nicolaas Johannes                                                      45‑64

Fijan, Dirk                                                                               45‑92,227

Fier, Jan                                                                                 4‑150

Fiot, Jan                                                                                  5‑71,71v

Fiot, Cornelia                                                                          45‑167

Fiot, Lot                                                                                  5‑71

Fiot, Maria                                                                              5‑71,89v

Fiot, Mareijtje                                                                          5‑80

Fleggeert  zie: Vleggeert                                                         

Floijd  zie: Lloijd                                                                     

Franeken, Willemijntje                                                             45‑66

Franck Cornelis                                                                       2‑4

Franken, Pieter                                                                       5‑25v

Franken, Willem                                                                      5‑88

Franckje Cornelis                                                                    2‑38

Frans Fransen                                                                         2‑307

Fransen, Jannetje                                                                    4‑166

Francijntje Jacobs                                                                    3‑116

Francijntje Jacobs                                                                    44‑16

Frant, Aaltje                                                                            45‑21

Frederiks, Treijntje                                                                  4‑130v

Frijman, Heinrich                                                                     45‑31,78,168

Froon, Joris JAnse                                                                   B 1707

Froon, Joris JAnse                                                                   44‑61v

Froon, Joris JAnse                                                                   4‑3

Frot, Kornelia                                                                          45‑26

 

Gaag, Jannetje van der                                                            45‑23

Gaag, Petronella van der                                                          45‑122

Galen, Willem van                                                                   45‑103

Gameren, Mensje van                                                              45‑30

Gangden, Lijntje van                                                                45‑36

Goutier, Frederik Sophie Wilhelmus                                          45‑99

Gautier, Hendrik                                                                      45‑110

Gautier, Catharina Elizabeth                                                     45‑99

Gautier, Marie Georgette Philippine                                          45‑105

Gautier, Wilhelmina Catharina Henriette                                   45‑99

Geertje Abramz                                                                      44‑15

Geertje Davids                                                                        3‑55,114

Geertje Davids                                                                        44‑6,15

Geertje Dirx                                                                            3‑136

Geertje Dirx                                                                            44‑24

Geertje Philips                                                                         3‑59

Geertje Frans                                                                          2‑212

Geertje Gerrits                                                                        3‑105v

Geertje Gerrits                                                                        44‑14

Gerritje Jacobs                                                                        3‑133v

Geertje Jacobs                                                                        44‑11,22

Geertruijd Joosten                                                                   44‑17,60v

Geertje Cornelis                                                                      3‑12

Gerritje Cornelis                                                                      3‑64

Geertruij Lambregts                                                                44‑4

Geertruijd Maertens                                                                3‑45

Geertruijd Maertens                                                                44‑22

Geertje Maartens                                                                    44‑24v,37v

Geertje Maartens                                                                    4‑26v

Geertje Chiele                                                                         3‑99

Geertje Chiele                                                                         44‑18,61

Geertje Claes                                                                          3‑118

Geertje Claes                                                                          44‑11,14

Geertje Claes                                                                          2‑253

Geest   zie ook: Goest (?)                                                        

Geest, Gerrit van                                                                     45‑66

Geest, L. van                                                                          45‑96

Geest, Laurens van                                                                 45‑54,193

Geest, Pieter van                                                                     45‑42,193

Geest, Willem van                                                                   45‑15

Geijl, Jacob van                                                                       45‑33

Geil, Jacob van                                                                        45‑174

Geijl, Johannes van                                                                  45‑64

Geijl, Neeltje van                                                                     45‑44,76

Gijl, Neeltje van                                                                       45‑228

Gelder, Magteltje                                                                     45‑100

Gelder, Maria de                                                                     45‑94

Gelderen, Anna van                                                                 45‑93,188,217

Gelever, Pieter                                                                        3‑134v

Geenen, Neeltje van                                                                45‑118

Genenberg, Jacobus van  zie: Genenberg, Cornelis van             

Genenberg, Cornelis van                                                          44‑14

Gent, Cornelis van                                                                   45‑210

Genugte, Anna Cornelis van den                                              5‑67v

Genugte, Anna Cornelis van den                                              45‑37

Genugte, Anna van der                                                            45‑69

Geneugte, Leijsbeth Ariense van den                                        4‑182v,183v

Geneugte, Leijsbeth van den                                                    4‑188

Geneugten, Maartje Cornelis van den                                       3‑135v

Geneugten, Maartje Cornelis van den                                       44‑43

Geneugten, Maartje Cornelis van den                                       4‑43

Gent, Johanna van                                                                   45‑108

Gent, Joanna van                                                                     45‑115

Gent, Cornelis van                                                                   45‑71

Gent, Willemina van                                                                45‑74

Gerrit Hendriks                                                                       44‑12

Gerrit Huijgen                                                                         2‑144

Gerrit Huijgen                                                                         3‑50

Gerrits, Aaltje                                                                         4‑138v

Geur, Dirk van der                                                                  45‑104

Geus, Ingetje de                                                                      45‑43

Gielen, Henderica Catharina                                                    45‑84

Giele, Catharina                                                                      45‑188

Giezen, Arie v.d.                                                                     45‑219

Giesen, Trijntje                                                                        45‑91,215

Gieze, Grietje van der                                                              45‑88

Gijl  zie: Geil                                                                           

Gijs, Ingetje van der                                                                 4‑165

Chijs, Ingetje van der                                                               5‑63

Chijs, Trijntje Jans van der                                                       3‑76

Chijs, Machiel Maartens van der                                              3‑128

Chijs, Machiel Maartense van der                                            B 1703

Chijs, Machiel Maartense van der                                            44‑41

Chijs, Machiel Maartense van der                                            4‑143v

Chijs, Mensje Jans van der                                                       44‑24

Chijs, Mensje Jans van der                                                       3‑107v,131

Chijs, Meijntje Jans van der                                                      3‑112v

Geijseling, Hendrijntje                                                              4‑193

Gijseling, Huijbert                                                                    44‑47v

Gijseling, Huijbert                                                                    4‑92

Gijseling, Johanna                                                                    44‑47v

Gijselings, Johanna                                                                  4‑41

Gijseling, Johanna                                                                    4‑141

Gille, Arie                                                                               45‑113

Gillis Lambrechtse                                                                   2‑3

Gilst, Elisabeth van                                                                  3‑127v,134v

Gilst, Elisabeth van                                                                  44‑15,25

Gladbeek, A.                                                                           45‑213

Gladbeek, Antje                                                                      45‑91,213

Gladbeek, Arij                                                                         45‑163

Godens, Henrietta Wilhelmina Geertruida                                  45‑107

Goede, Pleunia de                                                                   4‑186

Goede, Cornelis de                                                                  B 1714

Goede, Cornelis de                                                                  44‑57v

Goede, Cornelis de                                                                  4‑47,70

Goede, Pieter Corneliz de                                                        B 1722

Goede, Pieter Cornelisz de                                                       4‑104,120

Goedhart, Arij                                                                         45‑85

Goedhart, Cornelis                                                                   45‑39

Goedhart, Sara                                                                        45‑7,39

Goedman, Anthonij                                                                  45‑66

Goens, Anna Margaretha van                                                  4‑190v

Goens, Anna Margaretha van                                                  5‑60v

Goens, Louis Maria van                                                           4‑178

Goens, Melchior van                                                                4‑178

Goens, Perpetua Constantia van                                               4‑190v

Goens, Rijklof van                                                                   4‑171v,175

Goens, Volkert van                                                                  4‑128,190v

Goens, Volkert van ‑ en echtgenote                                          4‑130v

Goest, Maria Leendert van der                                                 4‑7

Gogh, Barbara van                                                                  45‑5,162,190

Gog, Batje van                                                                        45‑22

Gogh, Johanna van                                                                  45‑217

Golier, Geertruij                                                                       4‑61v,82v

Gomerts, Cornelia                                                                   45‑51

Gommerse, Aagje                                                                   45‑43,64

Gommerse, Aaltje                                                                   45‑169

Goot, Antje                                                                             45‑20

Gorissen, Leendert                                                                  45‑118

Gout, Huijbert                                                                         4‑193

Goud, Huijbert                                                                         5‑2,24,38v

Goukes, Elizabeth                                                                    45‑71

Gouweleeuw, Abraham Arentz                                                44‑16,47,59

Gouweleeuw, Abraham                                                           4‑88v

Gouweleeuw, Marijtje Abrahams                                             3‑99

Gouweleeuw, Marijtje Abrahams                                             44‑16

Gauwentak, Willem                                                                 45‑79

Graaf  zie ook: Groef (?)                                                         

Graaf, Alida de                                                                       45‑94,201

Graaf, Anna Maria van der                                                      45‑92,220

Graaf, Philip de                                                                       45‑34

Graaf, Johanna de                                                                   45‑13,216

Graaf, Joanna van der                                                             45‑41

Graaf, Johanna van der                                                            45‑56

Graaf, Pietertje van der                                                           45‑61,109,228

Grabels, Marijtje                                                                      4‑124v

Graft, Abram Claas van                                                           3‑127v

Gragt, Sijbill Jans van                                                               44‑4

Grasakker, Marting Hendriks                                                   3‑129v

Grasakker, Martinus Hijnderikse                                              B 1703

Grasakker, Martinus Hijnderikse                                              44‑56

Grasakker, Marinus Hendriksz                                                 4‑13

Grauwenhaan, Maria Elizabeth                                                 45‑62

Graauwenhaan, Petronella Martina                                           45‑65

Graauwenhaan, Samuel                                                           45‑203

Greuningen, Agatha                                                                 45‑68

Greuningen, Janna van                                                             45‑49

Greunige, Cornelis Janze van                                                   3‑9

Grietje  zie: Margaretha                                                          

Grip, Dirk Wil van der                                                             4‑122v

Grip, Dirk van der                                                                   5‑91v

Groef, Alida van der                                                                44‑3

Groen, Pleuntje                                                                       45‑9,172

Groen, Dingeman                                                                    45‑68,212

Groen, Jannetje                                                                       45‑68

Groen, Cornelis                                                                       45‑33,41,44

Groen, Cornelis                                                                       45‑166

Groen, Maria Elisabeth                                                            45‑58

Groen, Pieter                                                                          45‑41,59

Groeneboom, Catharina                                                           B 1721

Groeneveld, Maria                                                                   45‑122

Groeneweg, Jacob                                                                   45‑42

Groeneweegen, Ariaantje                                                        B 1731

Groenewegen, Dirk                                                                 45‑33,43

Groenewegen, Jannetje Jooste                                                 44‑40v

Groenewegen, Jannetje Jooste                                                 B 1708

Groeneweegen, Jannetje Joosts                                                4‑7,55v

Groeneweegen, Jannetje Cornelis                                             B 1716

Groeneweegen, Jannetje Cornelis                                             4‑155

Groeneweegen, Neeltje Franke                                                B 1717

Groeneweegen, Neeltje Franke                                                4‑64v,195

Groeneweegen, Cornelis                                                          4‑84

Groenewegen, Cornelis Leenderts                                            3‑131

Groeneweegen, Cornelis Leenderts                                          B 1704

Groeneweegen, Cornelis Leenderts                                          44‑31v

Groeneweegen, Maria                                                             B 1722

Groeneweegen, Maria                                                             4‑104

Groenewegen, Maria                                                               5‑96

Groeneweegen, Maartje Franke van                                         44‑46v

Groeneweegen, Maartje Franke van                                         B 1711

Groeneweegen, Maartje Franks                                               4‑63v

Groenewegen, Marij Franke                                                     5‑55v

Groenewegen, Pieter                                                               45‑81,202

Groenewegen, Sijtje                                                                 45‑82

Groenheijden, Aagje                                                                45‑33

Groenheiden, Fientje                                                                45‑96

Groenheide, Hendrik                                                                45‑98

Groenheijden, Jaapje                                                                45‑33,216

Groenheiden, Japie van                                                            45‑165

Groenheiden, Johanna                                                              45‑96

Groenheide, Jan                                                                      45‑11

Groenheijden, Maria                                                                45‑80,201

Groesbeek, Dirk                                                                      45‑49

Grofsmit, Cornelia                                                                   45‑34

Groningen, Janna van                                                              45‑169

Groos Kz, Jacob van                                                               45‑82

Groos, Neeltje van                                                                   45‑88,179

Groot, Gerret de                                                                      45‑5,77,162

Groot, Jannetje de                                                                   45‑84,230

Groot, Jansje de                                                                      45‑106

Groot, Neeltje                                                                         45‑35

Groot, Cornelis de                                                                   45‑54

Groot, Grietje                                                                          3‑55

Grotius, Leysbeth                                                                    B 1731

Grotius, Leysbeth                                                                    5‑66

Grouwen, Elizabet                                                                   45‑183

Guddens, Lijsbet Hendrix                                                         3‑101v

Guddens, Lijsbet Henderiks                                                      44‑19,49,55v

Guddens, Lijsbet Henderiks                                                      4‑5v

Guddens, Heijndrick                                                                2‑346,354

Gudden, Hendrick                                                                   3‑68v

 

Haak, Antje van den                                                                45‑82,213

Haak, Catharina                                                                      45‑118

Haak, Leendert                                                                       45‑108

Haak, Sara                                                                             45‑170

Haarlemmerhout, Trijntje Jacobs                                              4‑60,89

Haarlemmerhout, Trijntje                                                         4‑109v,193

Haarlemhout, Cornelis Pieterse                                                44‑37v

Haarlemhout, Cornelis Pieterse                                                4‑27,79

Haas, Aaltje de                                                                       45‑56,167

Haas, H.L. de                                                                         45‑77

Haes, Cathrijn de                                                                    3‑100

Haes, Cathrijn de                                                                    44‑23

Haas, Neeltje de                                                                     45‑47,167

Haesbroeck, Barbara                                                              44‑19,49,55v

Haesbroeck, Barbara                                                              2‑346

Haasbroeck, Barbara                                                              4‑5v

Hack, Pieter v.d.                                                                     45‑111

Hammen, Jacobus Henricus v.d.                                              45‑43

Handijzer, Philippus                                                                 45‑44

Hanemaaijer  zie: Kansmaaijer (?)                                           

Hardijser, Philippus                                                                  45‑167

Hardinxveld, Pietertje                                                              45‑167

Haringman, Willemina                                                             45‑49

Harlaer, Cornelia                                                                     3‑68v

Harmelen, Anna van                                                               5‑18,121

Harmelen, Anna van                                                               45‑26

Harmelen, Arendje van                                                            45‑23,167

Harmelen, Francois van                                                           45‑31,169

Harmelen, Jan van                                                                  5‑15v

Harmens, Barent                                                                     4‑140

Harmens, Trijntje                                                                    4‑126v

Harreman, Nolina                                                                    45‑66

Harremond, Ottolina                                                                45‑211

Harselen, Neeltje van                                                              45‑44

Hart, Anna 't                                                                           45‑67,192

Hart, Arij 't                                                                             45‑11,54,57

Hart, Arie 't                                                                            45‑163

Hart, Arie Henderiks 't                                                            5‑118v

Hart, Dirkje 't                                                                          45‑62,65

Hart, Hendrika 't                                                                     45‑89,194

Hardt, Hilletje van der                                                             45‑36,163

Hart, Hillegonda van der                                                          45‑213

Hart, Jacob 't                                                                          45‑82

Hart, Johanna van der                                                             5‑27

Hart, Jan van                                                                          5‑121

Hart, Trijntje 't                                                                        5‑147

Hart, Trijntje 't                                                                        45‑74,122

Hart, Kornelis 't                                                                      45‑10

Hart, Cornelis Arijsz 't                                                             45‑50

Hart, Maria 't                                                                          45‑74

Hart, Wilmpje 't                                                                       45‑79

Hartenos, Abraham                                                                 45‑36,165

Harteveld, Ariaantje van Leeuwen wed.                                   5‑135v

Herteveld, Aaltje                                                                     44‑55v,65

Harteveld, Aaltje                                                                     4‑3

Harteveld, Elizabeth                                                                45‑33,169

Harteveld, Jaapje                                                                    5‑135v

Herteveld, Machteld                                                                4‑101

Hartiesveld, Ariaantje                                                              45‑63

Hartingsveld, Pietertje                                                             45‑25

Hartman, Johannes                                                                  45‑97

Hartman, Margaretha                                                              45‑91

Hartog, Abraham                                                                    45‑80

Hartog, Anna                                                                          45‑77

Hertog, Klazijntje                                                                    45‑67

Hasebroek, Jacoba                                                                  45‑65

Hazekamp, Arend                                                                   45‑112

Hasersouw, Maertje Janz                                                        3‑84v

Haserswoude, Maarten Diricksen                                            2‑1

Hattum, Maria van                                                                  45‑23

Hattem, Maria van                                                                  45‑164

Hattem, Regina van                                                                 45‑54,196

Havart, Cornelis Daniel Albertus                                              45‑40

Havelaar, Adrianus                                                                 B 1711

Havelaar, Adrianus                                                                 44‑48

Havelaar, Adrianus                                                                 4‑123v

Havenaar, Jacoba                                                                   45‑87

Havenaar, Jan                                                                         45‑53,217

Havenaar, Magdalena                                                             45‑106

Haverkamp, Johannes Jacobus                                                 45‑120

Haverkamp, Pieter Johannes                                                    45‑92,222

Haverkamp, Willem                                                                 4‑13,20

Havershoek, Sara                                                                    3‑106v,107v

Havershoek, Sara                                                                    44‑3

Havik, Catharina Christina                                                       45‑24,165

Havik, Kornelia Elisabeth                                                         45‑22,63

Heel, Jannitje van                                                                    2‑323

Heemb, Agnita                                                                        5‑48v

Heemraad, Johanna                                                                 45‑119

Heemrood, Wilhelmina                                                            45‑70

Heemrood, Willem                                                                  45‑65

Heer, Catharina Maria de                                                        45‑180

Heer, Cornelia Maria de                                                          45‑90,100

Heesterman, Gerrit                                                                  45‑15

Heijdek, Elisabeth Maria                                                          45‑217

Hijden, Dirk van der                                                                45‑88,194

Heijden, Elizabeth                                                                    45‑78

Heijden, Geertruijd van der                                                      3‑54,58v

Heijden, Sara van der                                                              3‑114v

Heijde, Sara van der                                                                44‑3

Heile, Joppe                                                                            2‑275

Heijligenboom, Evert                                                               B 1724

Heijligenboom, Evert                                                               4‑118

Hijligenboom, Huijbert                                                             4‑187,192

Hijligenboom, Jannetje                                                             4‑187

Heiman, Teuntje                                                                      45‑42

Heijman, Dirk                                                                         45‑3,175

Heiman, Gerritje                                                                      45‑44

Hijman, Gerritje                                                                       45‑175,219

Heindijk, Adriana                                                                    45‑43

Heindijk, Ariaantje                                                                   45‑164

Heijningen, Arie van                                                                45‑71,211

Hijninge, Teuntje van                                                               4‑130v

Heijningen, Philippus van                                                         4‑151v

Heiningen, Jannetje van                                                           45‑91

Heijningen, Lena van                                                               45‑104

Heijningen, Marijtje van                                                           4‑123

Heijningen, Marijtje Cornelis van                                              4‑142v,165

Heijningen, Willemina van                                                        45‑214

Heiningen, Willemijntje van                                                      45‑51,164

Hekker, Josef de                                                                     45‑77

Helm, Krijn van den                                                                5‑124

Helm, Greetje van der                                                             45‑19

Helm, Maartje van den                                                            5‑124

Hendrik Arentse                                                                     2‑10

Heijndrick de stoeldraeier,                                                        3‑60

Hengelen, Baartje van                                                             45‑47

Hengelen, Maria van                                                               45‑164

Hens, Jan                                                                               4‑167v

Hensbergen, Cornelis van                                                        5‑22v

Hensbroeck, Dirk Jacobs                                                         3‑66,113v

Hensbroeck, Dirck Jacobz                                                       44‑6

Hensbroek, Geertruij                                                               3‑128

Hensbroek, Geertruij                                                               44‑48v

Hensbroek, Geertruij                                                               B 1703

Hensbroek, Geertruij                                                               4‑8

Heijnsbroeck, Gerrit                                                                3‑59

Hensbroek, Jan Jacobs                                                            3‑85,131

Hensbroek, Jan Jacobs                                                            44‑9,20

Hensbroek, Jan Cornelis                                                          2‑273

Hensbroek, Meijndert                                                              4‑155

Henssloot  zie ook: Heulsloot                                                   

Henssloot, Annetje                                                                  44‑5,48v

Henssloot, Annetje                                                                  4‑13

Hentveld, Magteltje Leenderts                                                 44‑64

Herder, Annigje de                                                                  5‑9

Herfst, Neeltje                                                                        45‑1

Hersi, Neeltje                                                                          45‑4

Herteveld  zie: Harteveld                                                        

Hertog  zie: Hartog                                                                 

Hesselenmeijer, Kaatje                                                            45‑96

Hester Abrams                                                                       3‑115v

Hester Abrams                                                                       44‑18

Heulsloot  zie ook: Henssloot                                                   

Heulsloot, Anna                                                                      3‑66

Heulsloot, Annitje                                                                    44‑6

Heus, Antje                                                                            45‑120

Heus, Jan                                                                               44‑30

Heusden, Alida                                                                       45‑86

Heusden, Elizabeth van                                                            45‑182

Heusden, Neeltje                                                                     45‑38

Heuven, Johanna van                                                              4‑169

Heijltje Jans                                                                            44‑14

Hijltje Jans                                                                              44‑55

Hijzelendoorn, Aaltje Dirks                                                      4‑10

Hijzelendoorn, Berendina                                                         45‑85

Hijzelendoorn, Dionijs van                                                        45‑27,57,169

Heizelendoorn, Dirk van                                                          45‑87

Hijselendoorn, Gerrit Claasz                                                     4‑97

Heiselendoorn, Gerrit van                                                        45‑86

Iselendoorn, Hendrik van                                                         4‑145

Hijsselendoorn, Hendrik                                                           4‑188v

Hijtsendoorn, Trijntje                                                               5‑16

Hijselendoorn, Trijntje                                                              5‑28

Hijzelendoorn, Neeltje                                                              45‑28,167

Hijzelendoorn, Cornelis                                                            45‑41

Hijzelendoorn, Cornelis van                                                      45‑169

IJsselendoorn, Grietje                                                              4‑178

Hijzelendoorn, Maria Claase                                                    44‑57

Hijzelendoorn, Maria Claase van                                              4‑20,61v,66

Hijselendoorn, Maria                                                               4‑107

Hijselendoorn, mr. Claes                                                          44‑15,57

Hijselendoorn, Claas                                                                4‑84

Hijselendoorn, Claas                                                                5‑70v

Hijzelendoorn, Klaas                                                                45‑15

IJselendoren, Pieter Claasz                                                      4‑60,79

Hijzelendoorn, Willem van                                                        45‑79

Hillebrant Heijndrix                                                                 3‑65

Hillebrant Heijndrix                                                                 44‑17

Hilgersom, Maria Cornelis                                                       3‑105v

Hillegerson, Maria Cornelis                                                      3‑106v

Hillegerson, Maria Cornelis                                                      44‑18

Hillegont Arentsz                                                                    2‑186

Hillegont Harmens                                                                  3‑102,102v

Hillegont Harmens                                                                  44‑16

Hilversum, Heijndrick Jans van                                                3‑60

Hilversum, Claes JAnse van                                                    3‑64v

Hins  zie ook: Heus                                                                

Hins, Jan                                                                                4‑43

Hoed, Arie de                                                                         5‑121

Hoed, Johanna de                                                                    45‑96

Hoed, Jannetje                                                                        45‑101

Houf, Maria Leenders van der                                                 44‑5,47v

Hoefnagel, Catharina Geertruida                                              45‑111

Hoefsmit, Henderina Willemina                                                45‑106

Hoefsmit, Krijn                                                                       45‑67,180

Hoek, Aagje van der                                                               45‑106

Hoeksteen, Jaantje                                                                  45‑48

Hoeven, ... v.d.                                                                       45‑119

Hoeven, Teunis van der                                                           5‑29v

Hoeven, Teunis van den                                                          5‑37,77

Hoeven, Dirk van der                                                              4‑79

Hoeve, Dirk Andriesse van der                                                4‑123v

Hoeven, Johanna van der                                                         45‑89

Hoeven, Johannes van der                                                       45‑206

Hoeven, Jan van der                                                                45‑65

Hoeven, Catharina van                                                            3‑136

Hoeve, Catharina van                                                              44‑58v

Hoeve, Catharina van                                                              4‑60

Hoeven, Marijtje van der                                                         5‑64v

Hoeven, Maria van der                                                            45‑83,227

Hoflant, Hillegont                                                                    3‑102v,106v

Hoflant, Hillegont                                                                    44‑4

Hooge, Arij de                                                                        3‑84v

Hooge, Lijsbeth Cornelis de                                                     3‑66

Hooge, Jannitje Leenderz de                                                    3‑86v

Hoogendam, Pieter                                                                  45‑110

Hogendijk, Arij                                                                        5‑71v

Hogendijk, Arie                                                                       45‑10,54,172

Hogendijk, Aagje                                                                     4‑170,170v

Hogendijk, Gijsje                                                                     45‑52

Hogendijk, Leentje                                                                  45‑42,172

Hogendoorn, Catharina                                                            45‑74

Hogendorp, Cornelis                                                                45‑67

Hogenes, Neeltje                                                                     5‑27

Hoogenhoeck, Johanna van                                                      2‑323

Hoogenhoeck, Maria                                                               3‑77

Hogenstreijt, Matheus                                                              5‑16v

Hogenstreijd, Mattheus                                                            45‑25

Hogerbrugger, Antje Pieters                                                    5‑62v

Hogerbrugge, Neeltje                                                              45‑76,191

Hogerbrugge, Lena                                                                 45‑69

Hoogerscheijt, Jacob Cornelis                                                  3‑96v,100

Hoogerscheijt, Jacob Cornelisz                                                 44‑22

Hogervest, Maria                                                                    45‑11

Hogervorst, Jannetje                                                                45‑1,2

Hogervorst, Jan                                                                       45‑1,45

Hogervorst, Lena                                                                    45‑99

Hogervorst, Willem                                                                 45‑110,116

Hogerwerff, Gerrit                                                                  B 1731

Hogerwerff, Gerrit                                                                  4‑144v

Hogerwerf, Gerrit                                                                   5‑65v

Hogerwerf, Claasje Jans                                                          4‑67,123

Hogerwerf, Maria                                                                   45‑173,228

Hoogwerf, Lena                                                                      45‑16

Hogerwerff, Maartje                                                               4‑153,158

Hogerwerf, Maartje                                                                5‑11v

Hoogwerf, Mensje                                                                  4‑193

Hogeveen, Neeltje                                                                   B 1717

Hogeveen, Neeltje                                                                   4‑70

Hogevien, Claes Andries                                                         3‑68v

Hoogewoning, Jannetje                                                            45‑116

Hollander, Pleuntje                                                                  45‑35,171,203

Hollander, Cornelis Cornelisz                                                   44‑5

Holmers, Magteld                                                                    5‑2

Honthorst, Gijsbert                                                                  44‑52v

Honthorst, Gijsbert                                                                  4‑179

Honthorst, Maria                                                                     4‑155,166,179

Hoof, Adriana 't                                                                      45‑65

Hoof, Pieter van der                                                                45‑56

Hoofd, Abram                                                                         45‑2

Hoofd, Adriana van                                                                 45‑216

Hoofd, Alida van der                                                               45‑49

Hoofd, Lena ('t)                                                                      45‑6,162

Hooftman van Groos, Jan                                                        45‑96

Hoogh, Arij Leendertsz de                                                       2‑248

Hoog, Hendrina 't                                                                    45‑19

Hoog, Johannes de                                                                  45‑18,203

Hoog, Klaasje de                                                                     45‑120

Hoog, Cornelis Adriaans de                                                     3‑133v

Hoog, Cornelis Arentse de                                                       3‑105v

Hoog, Cornelis Arentse de                                                       44‑11

Hoog, Krijn de                                                                        45‑43

Hoog, Leendert Cornelis de                                                     2‑323

Hoogh, Leendert Cornelis de                                                    3‑62

Hoog, Grietje de                                                                      4‑139

Hoog, Maartje Leenderts d'                                                     44‑58

Hoog, Maartje Leenderts de                                                    4‑102v

Hoogh, Claes Adriaens de                                                       3‑102v

Hoogh, Claes Adriaens de                                                       44‑12,31,50v

Hoogop, Adriaan                                                                     4‑107

Hoogop jr., Adrianus                                                               4‑171v

Hoogop, Adrianus                                                                   4‑179

Hoogwerf  zie: Hogerwerf                                                      

Hoorn, Trijntje Fredriks van                                                     3‑120

Hoorn, Trijntje Fredriks van                                                     44‑5,47,59v

Hoornweg, Jacob                                                                    45‑92

Hoornweg, Johan                                                                    45‑36

Hoornweg, Neeltje                                                                  4‑190v,193

Hopman, Engeltje                                                                    45‑81

Hoppers, Gerrit                                                                       45‑77,227

Hoppers, Maria                                                                       45‑119

Horsse, Charlotte van                                                              4‑193

Horssen, Elisabeth van                                                            4‑118,179

Horssen, Maria van                                                                 4‑107v,118

Horst, Elizabeth van der                                                           45‑48,227

Horst, Marijtje van der                                                             5‑15

Hout, Jan Cornelis van                                                             3‑65v

Hout, Pieter van der                                                                45‑67

Houteijker, Lena                                                                     45‑42

Houten, Ariaantje van                                                              4‑164,167

Houten, Annetje Jans van                                                        44‑27

Houten, Elizabeth van                                                              4‑60

Houten, Elizabeth van                                                              45‑14

Houten, Jannetje Jans van                                                        44‑16,59

Houten, Jannetje Jans van                                                        4‑166

Houten, Jan van                                                                      45‑71

Hoven, Maria van den                                                             5‑40v

Hovenweg, Jacob                                                                    45‑69

Hugenholtz, ds. Petrus                                                             45‑30

Huijg Gerrits                                                                           2‑325

Huij, Lambertus                                                                      45‑96

Heubert Janssen                                                                     2‑1

Huibregts, Abram                                                                    45‑17

Huibregts, Cornelia                                                                  5‑145

Huijn Gerritz                                                                           3‑50

Huijsen, Arent van                                                                  2‑2

Huijsen, Arent Jansz                                                                2‑201

Huijsen, Grietje van                                                                 3‑62v,70v

Huijsen, Grietje van                                                                 2‑238

Huijsen, Grietje Arents van                                                      3‑62v,119

Huijser, Arie                                                                           45‑91,192

Huijser, Antje                                                                          45‑97

Huijser, Geertje                                                                       45‑17,45,173

Huijser, Japhet                                                                        45‑19,169

Huizer, Cornelia                                                                      5‑134v

Huijser, Cornelia                                                                     45‑20,68,96

Huijser, Cornelia                                                                     45‑181,188,192

Huijser, Neeltje                                                                       45‑19,178

Huijser, Kornelis                                                                     5‑140

Huijser, Kornelis                                                                     45‑19 (2x)

Huijser, Cornelis                                                                      45‑53

Huijser, Krijntje                                                                       45‑79

Huijser, Quirinus                                                                     45‑53,100,192

Huijser, Lijntje                                                                         45‑19,48,62

Huijser, Lijntje                                                                         45‑73,85,208

Huijser, Grietje                                                                        45‑99

Huijser, Maria                                                                         45‑48,68,202

Huijser, Pieter                                                                         45‑19,87,110

Huijser, Pieter                                                                         45‑192

Huijser, Sibelia                                                                        45‑65

Huijser, Willem                                                                       45‑19,192

Huiskes, Jan                                                                           45‑42

Huiske, Cornelia                                                                      45‑72

Huijskens, Cornelia                                                                  45‑203

Huijsman, Arij Maertens                                                          3‑119v,134

Huijsman, Arij Maertens                                                          44‑110

Huijsman, Ingetje                                                                    5‑38v

Huisman, Catharina                                                                 45‑43

Huijsman, Claasje Willems                                                       44‑24v,37v

Huijsman, Claasje Willems                                                       4‑6

Huijsman, Maertje Willems                                                      3‑127v

Huijsman, Maertje Willems                                                      44‑24v,25,37v

Huijsman, Maertje Willems                                                      B 1703

Huijsman, Maertje Willems                                                      4‑5

Huijsman, Maarten Willems                                                     3‑134

Huijsman, Maarten Willems                                                     B 1705

Huijsman, Maarten Willems                                                     44‑37v

Huijsman, Maarten Willems                                                     4‑5

Huijsman, Willem Jansz                                                           44‑22,24v,37v

Huijsman, Willem Jansz                                                           4‑24

Huurman, Willem                                                                    45‑91,116,209

 

IJselendoorn  zie: Hijselendoorn                                               

Imchoor, Jannetje                                                                    3‑80

Immerseel, Elisabeth van                                                         5‑25,27v

Immerseel, Gerrit Jacobz                                                         44‑6

Immerseel, Gerrit                                                                    44‑49

Immerseel, Gerrit                                                                    4‑6

Immerseel, Jannetje                                                                 B 1727

Immerseel, Jannetje                                                                 4‑130v

Immerseel, Machieltje                                                             4‑26v

Immerseel, Magteltje Jacobs                                                    44‑5,27

Immerseel, Maartje                                                                 44‑62v

Immerseel, Maartje                                                                 B 1709

Immerseel, Maartje                                                                 5‑54

Immerseel, Maartje Willems                                                    4‑18v

Immerseel, Maria                                                                    45‑104

Immetje Claes                                                                         3‑68v

Ingetje Adriaens                                                                      3‑32

Ingetje Jooris                                                                          3‑54

Ingetje Joris                                                                            44‑2,49

Ingetje Joris                                                                            4‑86v

Ingetje Leenders                                                                     3‑74,85

Inklaer, Willempje                                                                   3‑114

Inklaer, Willempje                                                                   44‑24

Isak Pieters                                                                            3‑73v

Iwitz, Trijntje                                                                           3‑86v

 

Jagt, Anna v.d.                                                                        45‑46

Jacht, Anna v.d.                                                                      45‑168

Jagt, Machteld v.d.                                                                  45‑117

Jaepje Heijdrix                                                                        3‑50,84

Jaepje Willemz                                                                        3‑50

Jacob Arentz                                                                          3‑32,73v

Jacob Dirkse                                                                           B 1725

Jacob Dirks                                                                            4‑122v

Jacob Janz                                                                              2‑323

Jacob Leendertsen                                                                  2‑9

Jacob Claasz                                                                           2‑229

Jacobs, Annetje                                                                       4‑184v

Jacobs, J.F.                                                                             45‑215

Jacobs, Jacob                                                                          45‑76

Jacobs, Crijntje                                                                        4‑130v

Jacobs, Grietje                                                                        4‑148v

Jacobs, Sara                                                                           4‑142

Jan Aaronse                                                                           2‑63

Jan Arentsen                                                                          2‑64

Jan Dirx                                                                                 2‑346

Jan Dirx                                                                                 3‑19v

Jan Gerrits                                                                              2‑101

Jan Janse                                                                                3‑106

Jan Janse                                                                                44‑8,35

Jan Janse                                                                                4‑86v

Jan Cornelis                                                                            3‑68

Jan Leendertsz                                                                        2‑319

Jan Leendertsz                                                                        4‑10

Jan Leendertsz                                                                        44‑8,35

Jan Marcusse                                                                         44‑16,58

Jan Marcusse                                                                         4‑20

Jan Sijmons                                                                             2‑319

Jan Sijmen                                                                              3‑71v

Jan Willemse                                                                          4‑93

Janknecht, Jacob                                                                     45‑109

Janknegt, Maria                                                                      45‑98

Janmaat, Leida                                                                        45‑13

Jannes, Neeltje                                                                        45‑116

Jannetje Teunis                                                                       3‑131

Jannetje Teunis                                                                       44‑21,42

Jannetje Arentse                                                                     2‑118

Jantje Ariens                                                                           2‑253

Jannitje Ariens                                                                        3‑71v

Jannetje Ariens                                                                       44‑10,54

Jannetje Ariens                                                                       4‑140

Jannitje Franssen                                                                     3‑51

Jannitje Franssen                                                                     44‑11,28v

Jannetje Fransen                                                                     4‑166

Jannetje Gerbrandse                                                                2‑63,65

Jannitje Gerbrants                                                                   3‑59

Jannetje Ghijsen                                                                      3‑129v

Jannetje Jans                                                                          3‑18v,32,50

Jannetje Jans                                                                          3‑62

Janneke Jans                                                                          3‑50,65

Jannitje Janz                                                                           44‑11,29v

Jannetje Jans                                                                          4‑118

Jannitje Jooriz                                                                         44‑19

Jannitje Cornelis                                                                      3‑67

Jannitje Cornelis                                                                      2‑14

Jannetje Leenderts                                                                  2‑14,101

Jannetje Leenderts                                                                  3‑129v,136

Jannitje Leendertz                                                                   44‑6,18

Jannetje Tijsse                                                                        B 1703

Jannetje Tijsse                                                                        44‑65

Jannetje Claez                                                                         44‑5

Jannitje Pieters                                                                        3‑55

Jannitje Pieters                                                                        44‑14,35

Jannitje Sipkes                                                                        3‑131

Jannitje Sipkes                                                                        44‑50v

Jannitje Willems                                                                      3‑43v

Jannitje Willems                                                                      44‑15,57

Jannetje Willems                                                                     4‑142v

Jansen, Jan                                                                             45‑91

Jansen, Johannes                                                                     45‑213

Jansen, Grietje                                                                        45‑60

Jocchems, Cornelia                                                                 4‑192

Jong, Johanna de                                                                     5‑80

Jong, Pieter de                                                                        45‑7

Jong, Pieternella de                                                                 B 1728

Jong, Pieternella de                                                                 4‑132v

Jongh, Fijtje de                                                                        45‑175

Jong, Fija de                                                                            45‑3

Jongejan, Neeltje                                                                     45‑109

Jongenburger, Arie                                                                  45‑70

Jongenburger, Jannetje                                                            45‑57,224

Jongenburger, Johanna                                                            45‑52

Jongeburger, Pieter                                                                 45‑28

Jongeneel, Arie                                                                       45‑75

Jongenengel, Teuntje Paulus                                                    B 1718

Jongenengel, Teuntje Paulus                                                    4‑77

Jongenengel, Teuntje                                                               5‑77

Jongenengel, Pleuntje Paulus                                                    B 1729

Jongenengel, Pleuntje                                                              4‑137,151v

Jongenengel, Maria                                                                 B 1726

Jongenengel, Maria                                                                 4‑125v

Jongenengel, Maria Paulusdr                                                    4‑155v

Jongenengel, Poulus Hijndriks                                                  3‑121

Jongenengel, Poulus Heijndricks                                               44‑11

Jongenengel, Paulus                                                                44‑30

Jongenengel, Paulus                                                                4‑182v

Jongste, Maria                                                                        4‑119v

Jonker, Aagje                                                                          45‑76

Jonkers, Marijtje                                                                      4‑182v

Jonkheijd, Jan                                                                          45‑30

Joris Leenders                                                                        2‑93

Joost Henderiks                                                                      3‑131

Joost Hend. Peters                                                                  4‑101

Jostje Dirkz                                                                             4‑3

Juin, Meijntje                                                                           45‑174

Juin, Willemijna Elizabeth                                                         45‑45

 

Kaertje, Jacob Cornelisse                                                        3‑114

Kaartje, Jacob Cornelisse                                                        44‑11,12,30

Kaartje, Jacob Cornelisse                                                        4‑116v

Kald, Aalbertus                                                                       45‑36

Kalott, Jan                                                                              4‑139

Kam, Samuel                                                                          45‑34

Kamerling, Batje                                                                     5‑135v

Kamerling, Wilhelmina                                                             5‑47v

Kamerling, Wilhelmijntje                                                          5‑47v

Kansmaaijer, Anna                                                                  45‑173,227

Kansmaijer, Hanna                                                                  45‑39

Kapitein, Roelof                                                                      45‑43

Captein, Roelof                                                                       45‑163

Carel Janse                                                                             2‑171

Karens  zie ook: Kerns                                                           

Karens, Annetje                                                                      45‑86,214

Karens, Johanna                                                                     45‑97

Karens, Cornelia                                                                     45‑86,214

Karens, Lambertus                                                                  45‑164

Karens, Martinus                                                                    45‑95,164,214

Karens, Pieter Blanken                                                            45‑89

Karszens, Leisbeth                                                                  45‑17

Karstens, Hendrik                                                                   4‑185v

Karstens, Hendrik                                                                   5‑105v

Carton, Machtelt                                                                     4‑107v,118

Catharina  zie: Trijntje                                                             

Cate, Willem ten                                                                     45‑95,214

Kater, Adriana de                                                                   45‑97

Kater, Jacob de                                                                       45‑33,169,212

Kater, Jannetje de                                                                   45‑97

Kater, Cornelis de                                                                   45‑108

Kater, Grietje de                                                                     45‑114

Kater, Fija de                                                                          45‑214

Kater, Fijtje de                                                                        45‑89

Kater, Willemina de                                                                 45‑175

Kater, Wornerus                                                                     5‑63v

Kattestaart, Adriana                                                                45‑185

Kattestaart, Ariaantje                                                              45‑55

Kauw, Jannetje Sipkens                                                           4‑124v

Keet, Henderik                                                                       45‑21

Keet, Jacob                                                                            45‑36

Keet, Cornelis                                                                         45‑54

Keet, Maria                                                                            45‑4,44

Keijzer, Ariaantje                                                                    4‑182v,183v

Keijzer, Ariaantje                                                                    5‑13

Keijser, Aeltje Pieters                                                              3‑121v

Keijzer, Johannes                                                                    45‑60

Keijser, Grietje Jans                                                                3‑131

Keijser, Grietje Jans                                                                44‑30

Keijser, Grietje Jans                                                                B 1704

Keijser, Grietje Jans                                                                B 1713

Keijser, Grietje Jans                                                                4‑53v

Kemp, Cornelis                                                                       45‑217

Kempen, Cornelis                                                                    45‑94

Kemper, Elizabeth                                                                   5‑134v

Keppel, Deliana Liende...                                                        5‑57v

Kerkhof, Elizabet                                                                    45‑212

Kerkhoff, Everharda Harmina                                                  45‑60

Kerkhoven, Geertje                                                                 45‑31,86,196

Kerkhoven, Geertje                                                                 45‑202

Kerkhoven, Hendrik                                                                45‑7,40,97

Kerkhoven, Hendrik                                                                45‑202

Kerkhoven, Jacoba                                                                  45‑36

Kerkhoven, Jacob                                                                   45‑86

Kerkhoven, Jannetje                                                                45‑20

Kerkhoven, Joost                                                                    B 1717

Kerkhoven, Joost                                                                    4‑64v,166

Kerkhoven, Cornelis                                                                4‑184v

Kerkhoven, Magteltje                                                              45‑23

Kerkhoven, Pietertje                                                                45‑9

Kerkhoven, Rokus                                                                   45‑82,202

Kerkhoven, Theodora                                                              45‑31

Kerklaan, Cornelis                                                                   45‑36,166

Kerpel, Johannes                                                                     45‑86

Kerns  zie ook: Karens                                                           

Kerns, Lambertus                                                                   45‑50

Kerns, Martinus                                                                      45‑50

Kersbergen, Neeltje                                                                45‑71,210

Kerstens, Adrianus                                                                  45‑38,175

Ketelaershof, Gijsbertje Claes van                                            3‑112v,114

Ketelaershof, Gijsbertje Claes                                                  44‑5

Ceulen, Arij van                                                                      2‑6

Keulen, Leendert van                                                              45‑4,66,189

Keulen, Lideweij van                                                               45‑108

Keulen, Maria van                                                                   45‑4

Keulen, Willem van                                                                 45‑4

Kienhuizen, Aagie                                                                   45‑171

Kiezenberg, Wilhelm                                                               45‑100

Kindt, Adrianus                                                                       45‑32

Kindt, Elizabeth                                                                       45‑47

Kind, Frederik                                                                         4‑184v

Kindt, Godartina Hendrika Petronella                                        45‑62

Kindt, Joanna frederica                                                            45‑41,83,163

Kindt, Joannes Cornelis                                                           45‑22,63

Kindt, Margrieta                                                                      45‑122

Kinschot, Maria van                                                                3‑116

Kinschot, Maria van                                                                44‑10,53v

Kindschot, Maria van                                                              4‑84

Claes Arisze                                                                           44‑3

Claas Bastiaanse                                                                     2‑118

Claes Jacobs                                                                           3‑43v

Claes Janz                                                                              3‑12

Claes Janz                                                                              2‑238

Claes Pieters                                                                          3‑54

Klaesje Dirks                                                                          3‑116

Claesje Dirx                                                                            44‑8

Claesje Jacobs                                                                        44‑23

Claasje Joppen                                                                        2‑121v

Claesje Joppe                                                                          3‑3,38v,50

Claesje Joppe                                                                          3‑51,91,97

Claesje Joppe                                                                          44‑6

Claasje Leenderts                                                                   5‑1

Claesje Willems                                                                      3‑106v

Claesje Willems                                                                      44‑22

Clank, Stephanus                                                                     5‑20v

Klapwijk, Arij                                                                          5‑15v,17v,78

Clapwijk, Helma                                                                      5‑53

Clapwijk, Huijbregt                                                                  5‑71v

Clapwijk, Jan                                                                          5‑15v

Klapwijk, Cornelis                                                                   45‑31,44

Clapwijk, Leendert                                                                  5‑64v

Clapwijk, Lena                                                                        5‑15v,29v,88

Klapwijk, Lena                                                                        45‑7

Klapwijk, Lijdia                                                                       45‑4,38

Klapwijk, Maria                                                                      45‑38,173

Clapweijk, Pieter                                                                     4‑86v

Clapwijk, Pitronella                                                                  5‑64v

Klapwijk, Wilhelmina                                                               5‑71v

Clazing, Maria                                                                         45‑40

Clauk, Stephanis                                                                      5‑20v

Klaauw, Jan van der                                                                5‑55v

Clouw, Marijtje Jans van der                                                    3‑135v

Clauw, Marijtje Jans van der                                                    44‑27,29

Clauw, Marijtje Jans van der                                                    B 1706

Clauw, Marijtje van der                                                           4‑131v

Cleef, Ariaentje van                                                                3‑68v

Cleef, Dina Maria van                                                             45‑186

Cleef, Maria van                                                                     45‑87

Kleij, Arij van der                                                                    45‑72

Kleij, Dirkje Jans van der                                                         5‑105v,108v

Kleij, Hendrik                                                                          45‑113

Kleij, Mensje Teunis van der                                                    44‑42v

Kleij, Mensje Teunis van der                                                    4‑13,59v

Kleijn, Gerritje                                                                         5‑1,3v,58

Kleijwegh, Ariaantje Pieters                                                     44‑54

Clijweg, Ariaantje Pieters                                                        4‑41,124v

Kleiweg, Arie                                                                         5‑105v,108v

Clemens Jans                                                                          44‑37

Clemens, Mintje                                                                      4‑178

Clemensje Janz                                                                       44‑9,32

Klerk, Gerritje de                                                                    5‑60v

Clevesteijn, Rijck Willems                                                        3‑82,85

Clevesteijn, Rijck Willems                                                        44‑8

Clevesteijn, Willempje Willemse                                               3‑93v

Clinquant, Theodorus (predikant)                                              44‑4

Klod, Jan Jacobs                                                                     4‑84v

Kloek, Johannes                                                                      5‑100v

Klomp, Hermina                                                                      45‑177

Klomp, Hermijntje                                                                   45‑61

Klootwijk, Maria                                                                     45‑93,208

Clors, Annetje                                                                         3‑135v

Klos, Annetje Willems                                                             44‑30

Klos, Annetje Willems                                                             4‑43

Clos, Annetje Willems                                                             5‑27

Klos, Trijntje Ariens van der                                                    4‑123,125v

Clos, Cornelis Arisse                                                               B 1722

Clos, Cornelis Arisse                                                               4‑104

Clos, Cornelis Arentsz                                                             5‑37

Clos, Maartje                                                                          45‑67

Clos, Pieter                                                                             45‑71,213

Clos, Sara                                                                               4‑183v

Clos, Sara                                                                               5‑65v

Knegt, Jan Cornelis                                                                 3‑130v

Kneght, Jan Corneliz                                                               44‑12

Knegt, Marijtje Arens de                                                         5‑4

Knegt, Marteijntje Ariens de                                                    B 1731

Knegt, Michiel                                                                        3‑105v

Knegt, Mighiel Cornelis                                                           3‑116

Cnegt, Machiel Cornelisse                                                       44‑9

Knecht, Willemina de                                                              45‑31

Cniertje Willems                                                                      3‑62

Knijf, Teunis van der                                                               5‑105v

Knijff, Anthonij van der                                                           45‑54

Knijff, Arie van der                                                                 45‑54,90

Knijff, Arie van der                                                                 45‑219,224

Knijf, Dirk van der                                                                  45‑62

Knijf, Isaak van der                                                                 45‑45,173

Knipschaar, johanna                                                                45‑41

Knipschaar, Catharina                                                             45‑41

Koe, Hendrik de                                                                      45‑31

Coeberg, Jannetje                                                                    4‑93

Koedijk, Klaesje Claes                                                             3‑114v

Koedijk, Claasje Claes                                                             44‑12,16,31v

Koedijk, Claasje                                                                      4‑7

Koedijck, Pieter Claes                                                             2‑1,9

Koeler, Leendert                                                                     5‑76v

Koelewaij, Elsje                                                                      4‑145

Koelinga, Christina                                                                  45‑53

Coepes, Johanna                                                                     45‑30

Koertje, Klaasje                                                                      5‑80

Koets, Theodorus                                                                    5‑108v

Koetsier, Adrianus                                                                  45‑52,189

Koetsier, Janus                                                                       45‑162

Koetsier, Arie                                                                         45‑101

Koetsier, Hendrik                                                                    45‑4,95,191

Koetsier, Jannetje                                                                    45‑85,201

Koetsier, Cornelia                                                                   45‑97

Koetsier, Christina                                                                   45‑111

Koetsier, Leendert                                                                  45‑108

Koetsier, Maria                                                                       45‑23

Koetsier, Meinsje                                                                    45‑164,178

Koetsier, Meinsje                                                                    45‑33

Koetsier, Pieter                                                                       45‑17

Koevoets, Ariaantje Leenderts                                                 4‑56

Koevoet, Ariaantje Leenderts                                                  5‑24

Kok, Abram Dirkse de                                                            3‑105v,114v

Kok, Abram Dirkse de                                                            44‑14

Kock, Abraham Lambertz de                                                   3‑59

Kock, Ariaentje Abrahams de                                                  3‑101v

Kok, Ariante Abrams de                                                          44‑14

Kock, Ariaentje Abrahams de                                                  44‑19

Kock, Ariaentje Cornelis de                                                     3‑67

Kock, Ariaentje Machiels de                                                    3‑70v

Kock, Arij Abrahamse de                                                        3‑76

Kok, Arij Zamuelse de                                                             2‑118

Kock, Annetje Cornelis de                                                       3‑64,68

Kok, Geertje Lambrechts de                                                    3‑114

Kok, Geertje Lambrechts de                                                    44‑3,7,48v

Cok, Geertje Lamberts de                                                        4‑157

Kock, Gilles Lamberts de                                                         3‑58v

Kock, Isaack Lambertz de                                                       3‑58v

Cok, Jacobus de                                                                      B 1727

Cok, Jacobus de                                                                      4‑128,136

Kok, Jan de                                                                            3‑115

Kock, Jan de                                                                           44‑17,60

Cok, Jan de                                                                             4‑66

Kok, Trijntje                                                                            45‑9,10,172

Kok, Cornelis Jillisse                                                                2‑118

Kok, Cornelis Samuel de                                                          16‑112v

Kock, Cornelis Samuels de                                                      44‑17

Cok, Cornelis de                                                                      B 1719

Cok, Cornelis Jans de                                                              4‑82v

Kok, Cornelis de                                                                     5‑77

Cok, Magtelt Jans                                                                   3‑129v

Cok, Magtelt Jans                                                                   44‑35v

Cok, Magtelt Jans                                                                   B 1703

Kock, Grietje Machiels de                                                        3‑58v,70v

Kock, Grietje Abrahams de                                                      3‑101v,106

Kock, Grietje Abrahams de                                                      44‑19

Kock, Maertje Machiels de                                                      3‑67,79v

Cocq, Maria                                                                            4‑148v

Kok, Marijtje de                                                                      5‑63v

Kock, Machiel Gilles de                                                           3‑58v

Kok, Michiel de                                                                       2‑199

Kok, Michiel Jillisz de                                                              2‑201

Kock, Sara Machiels de                                                           3‑70

Cok, Sara Machiels de                                                             4‑140

Koken, Antje                                                                          45‑33

Coocke, Trijntje                                                                       44‑10

Cooke, Catherina Elizabeth                                                      45‑66

Koole, Ariaantje                                                                      45‑42

Koole, IJsbrand                                                                       45‑34,50

Kole, Jannetje                                                                         B 1721

Kole, Jannetje                                                                         4‑107

Koole, Jannetje                                                                       4‑97

Koole, Jan                                                                              45‑10,45,173

Coole, Jan van den                                                                  5‑27

Koole, Jan Pieterse                                                                 44‑43v

Koole, Jan Pieterse                                                                 4‑70

Koole, Catharina                                                                     4‑122v

Koole, Maria (van)                                                                  45‑10,86,104

Kole, Paulus Janse                                                                  B 1721

Koole, Paulus Jans                                                                  4‑97

Kole, Paulus Jans                                                                    4‑107v,109v

Koole, Willemijntje                                                                  45‑98

Kölling. B.                                                                              45‑43

Kölling. Bunit                                                                          45‑39

Colster, Jannetje Pieters                                                          44‑35

Comen, Ariaentje Willems                                                       3‑96v

Koomen, Dirck Cornelis                                                          3‑62

Comen, Claasje Huijberts                                                         4‑183v

Coomen, Cornelis                                                                    B 1728

Coomen, Cornelis                                                                    4‑132v,159

Comen, Maertje Cornelis                                                         3‑61v

Chomersje Jans                                                                       44‑20

Comne (?), Adolph                                                                  4‑184v

Conijnburg, Elizabeth                                                               45‑37

Konijnenburg, Neeltje Arents                                                   3‑112v,119v

Conijnenburg, Neeltje Arents                                                   44‑6

Conijnenburg, Leendert Jacobse                                               B 1713

Conijnenburg, Leendert Jacobse                                               44‑30

Conijnenburg, Leendert                                                            5‑50

Conijnenburg, Leendina Jacobje                                               4‑42

Koning, Frederik de                                                                 45‑66

Koning, Hendrik de                                                                 45‑63

Konink, Claasje Huijberts                                                         44‑45

Koning, Claasje Huijberts                                                         4‑7

Koning, Neeltje de                                                                   45‑60,72

Koning, Maria                                                                         45‑103

Coninck, Willem                                                                      2‑2,3

Coninck, Willem Leenderts                                                      2‑9

Kooij, Arij van der                                                                   45‑38

Koij, Barbara                                                                          3‑135v

Coij, Barber                                                                            44‑50

Coij, Barber                                                                            B 1706

Kooij, Barbara                                                                        5‑21v

Kooij, Geertruij van der                                                            45‑58

Kooij, Goossen Corsse de                                                        44‑7

Kooij, Jannetje                                                                        45‑44

Kooij, Jan Pietersz                                                                   5‑71v

Kooij, Jan van der                                                                   45‑30

Kooijer van de Rotte, Anna                                                      45‑90,208

Kooiman, Willemijntje                                                              45‑92,221

Kool, Annetje Simons                                                              3‑118

Kool, Annetje Simons                                                              44‑16

Kool, Annetje                                                                          3‑135

Kool, Annetje                                                                          B 1705

Kool, Annetje                                                                          44‑61v

Kool, Antje                                                                             5‑46

Kool, Burgje                                                                           45‑33

Kool, Dirk Simonse                                                                 3‑105v

Kool, Dirk Simonse                                                                 44‑16,59v

Kool, Dirk Simonse                                                                 4‑79

Kool, Elysabeth Dirkse                                                            B 1720

Kool, Elisabeth Dirks                                                               4‑89

Kool, Elizabeth                                                                        4‑107

Kool, Gerrit                                                                             B 1721

Kool, Gerrit                                                                             4‑97

Kool, Gerrit                                                                             5‑65v

Kool, Haasje                                                                           44‑61v

Kool, Haasje                                                                           B 1708

Kool, Haasje                                                                           4‑7,46

Kool, Jan                                                                                5‑76v

Kool, Neeltje Simons                                                               3‑106,121

Kool, Neeltje Simons                                                               44‑18

Kool, Cornelis Simonse                                                            3‑105v

Kool, Cornelis Simonse                                                            44‑18,61v

Kool, Cornelis Sijmens                                                             4‑119v

Kool, Maertje Sijmons                                                             3‑120

Kool, Maertje Sijmons                                                             44‑18,21,65v

Cool, Maertje                                                                          4‑159

Kool, Wijntje                                                                           5‑29

Cool, Willem                                                                           4‑165

Koot, Anna Daniels van der                                                     B 1723

Koot, Anna van der                                                                 4‑110

Koot, Leentje Aalbregts                                                           4‑101

Coppenol, Jannetje                                                                  4‑188

Koppenol, Johannes                                                                 45‑55

Coppet, Magdalena                                                                 5‑1

Copsma, Hendrik                                                                    2‑186

Korbee, Catharina                                                                   45‑92

Korenblom, Jacobus                                                                45‑19

Korenblom, Cornelia                                                                45‑42

Korenneef, Daniel                                                                   45‑62

Korenneef, Elizabeth                                                               45‑94,217

Koreneef, Elizabeth                                                                 45‑101

Korenneef, Japie                                                                     45‑82

Korenneef, Trijntje                                                                  45‑88,189

Koornneef, Trijntje                                                                  45‑180

Koornneef, Cornelis                                                                45‑51

Korenneef, Leendert                                                               45‑53,61,198

Korenneef, Maria                                                                    45‑82,86

Korenneev, Pieter                                                                   45‑36

Korenkoper, Hendrik Arentse                                                  2‑118

Korevaar, Teuntje                                                                   45‑75,206

Korevaar, Pieter                                                                     45‑5,73

Korevaar, Pieter                                                                     45‑162,190

Korenvaer, Pieter                                                                    45‑33

Korevaar, Pietertje                                                                  45‑58

Korevaar, Wouter                                                                   45‑81,190

Corne, Dirk                                                                             4‑177

Kornee, Sibilla                                                                         45‑24

Cornelia  zie: Neeltje

Cornelis Arenz                                                                        3‑32

Cornelis Teunisse                                                                    2‑16

Cornelis Fransse                                                                     3‑57,66

Cornelis Janze                                                                         3‑3

Cornelis Cornelisse                                                                  2‑165

Cornelis Nanninghs                                                                 3‑53,113v

Cornelis Nanninghs                                                                 44‑22

Cornelis Pieters                                                                       3‑53

Cornelis, Leijsbeth                                                                   4‑134v,136

Corpershoek, Jannetje Pieters                                                  4‑62v

Korpershoek, Jannetje                                                             4‑107

Corpershoek, Leentje Claas                                                     5‑13v

Corpershoek, Mensje                                                               4‑111

Cortenhoef, Dirck van                                                             3‑91v

Cortenhoef, Dirk (van)                                                            44‑5,18,47v

Cortenhouff, Dirk                                                                    44‑59v

Kortenhoeff, Dirk                                                                    4‑129

Korzelnend (?), Leendert Anthonie                                           45‑24

Coster, Anna                                                                          44‑58v

Coster, Anna                                                                          4‑5

Coster, Judith                                                                          44‑16

Coster, Catharina                                                                    4‑114

Costers, Maria                                                                        5‑7v

Cosijn, Hendrik Teunisse                                                         3‑134

Cousijn, Hendrik Teuniz                                                           44‑21

Kout, Anna                                                                             45‑10,50

Kouwenhove, Catharina                                                          3‑121v

Kouwenhooven, Clasina                                                          3‑79v

Kouwenhooven, Clasina                                                          44‑3

Kouwenhove, Pieternelletje                                                      44‑9

Couwenhoven, Pieternella Teunis                                             44‑39v,41v

Couwenhoven, Pieternella                                                        4‑194

Cowijnse, Gerrit                                                                      3‑80

Kraaij, Trijntje de                                                                    5‑140

Kraaij, Trijntje de                                                                    45‑3

Kraaij, Leendert de                                                                 5‑134v

Kraaij, Leendert de                                                                 45‑30

Kraaij, Marijtje de                                                                   45‑51

Kraan, Anna van der                                                               45‑34,45,172

Kraan, Cornelia                                                                       45‑36

Craan, Grietje                                                                         5‑25v,27

Kraan, Maartje Willems                                                           4‑109v,139

Craats, Arij van der                                                                 45‑30

Kraats, Aaltje                                                                         5‑20v

Kraats, Hilletje van der                                                            45‑35

Kraats, Trijntje van der                                                            45‑7

Kralingen, Geertruida van                                                        45‑120

Kralingen, Petronella van                                                         45‑51

Kralingen, Simon van                                                               45‑34

Kralingen, Willem van                                                             45‑32

Kramer, Alida                                                                         45‑15

Kramer, Johanna                                                                     45‑32,38

Kramer, Lena                                                                         45‑38

Kramer, Maria                                                                        45‑15

Cramer, Pietertje                                                                     45l45

Kramer, Sara                                                                          5‑100v

Kramer, Sara                                                                          45‑15

Crevel, Cornelia van                                                                5‑27v

Kriek, Ariaantje                                                                      45‑53

Krijgsman, Aeltje Teunis                                                          3‑121

Krijgsman, Aeltje Teunis                                                          44‑18,65v

Krijgsman, Aeltje Teunis                                                          4‑5v

Crijgsman, Teunis Pleune                                                         44‑19,58

Krijgsman, Teunis Pleunsz                                                       4‑38v

Krijgsman, Franc                                                                     45‑95

Krijgsman, Nelletje                                                                  4‑60,86v

Krijntje  zie: Kwirina                                                               

Krimpen, Adriana van                                                             45‑27

Krispijn, Elisabeth                                                                    45‑106

Krispijn, Leendert                                                                    45‑53,113,216

Krispijn, Maria Magdalena                                                       45‑114

Krom, Grietje Jans                                                                  44‑11

Crommelin, Lodewijk Theodorus Paulus                                   45‑72

Cromphout, Elizabeth                                                               45‑38

Kroon, Anna                                                                           45‑51

Kroon, Teuntje                                                                        45‑41,43

Croon, Gerritje Jans                                                                 4‑101

Kroon, Johannes                                                                     45‑121

Kroon, Leen                                                                           45‑103

Kroon, Grietje Jans                                                                  3‑115

Kroon, Grietje Jans                                                                  44‑12,30v

Croonhart, Bartholomeus                                                         2‑2 e.v.

Kruijff, Lijsbeth Ariens                                                            44‑39v

Kruijf, Lijsbeth Ariens                                                             4‑20

Kruijf, Lijsbeth Ariese de                                                         5‑62v

Cruijning, Ariaantje Abrahams                                                 44‑48

Cruijning, Ariaentje Cornelis                                                     3‑62v

Kruijning, Ariaantje                                                                 4‑178

Cruijning, Arij Cornelis                                                             3‑62v

Cruijning, Pleuntje Cornelis                                                      3‑62v

Cruijning, Cornelis Maertens                                                    3‑70

Cruijning, Cornelis Maertens                                                    44‑9,33,51

Cruijning, Cornelis Maertens                                                    4‑24

Kruit, Catharina                                                                      45‑119

Kuhns, ‑                                                                                 5‑61

Cuijpers, Maria                                                                       3‑119v

Kuijpers, Maria                                                                       3‑131

Kuijpers, Maria                                                                       44‑5

Kuppers, Johan Diederik                                                          5‑66v

Kwalm, Arie                                                                           45‑10

Qualm, Arij                                                                             45‑70

Qualm, Plonia                                                                         45‑89

Kwalm, Dirk                                                                           45‑10

Qualm, Neeltje                                                                        45‑79

Kwalm, Cornelis                                                                     45‑10

Kwalm, Willem                                                                       45‑10,172

Quant, Leendert                                                                      B 1725

Quant, Leendert                                                                      4‑122v

Quant, Marijke                                                                        5‑54

Kwant, Mareijtje                                                                     5‑77

Kreijntje Ariens                                                                       3‑102

Crijntje Aelbreghts                                                                  3‑88v

Crijntje Jacobs                                                                        4‑130v

Crijntje Joris                                                                            44‑2,49

Crijntje Joris                                                                            4‑86v

Crijn Arentz                                                                            3‑76

Crijn Arentz                                                                            44‑4,6

Qist, Lambert                                                                          45‑15

 

Laak, Jan van den                                                                   5‑90

Laen, Ariaantje Leenderts van der                                           3‑120

Laen, Ariaantje Leenderts van der                                           44‑21

Laan, Lidewij van der                                                              4‑153

Laen, Lijdia Gerrits van der                                                      B 1707

Laen, Lijdia Gerrits van der                                                      44‑59v

Laen, Maria van der                                                                2‑354

Laen, Marijtje Leenderts van der                                              3‑120

Laen, Marijtje Leenderts van der                                              44‑21,40,58v

Laen, Maria van der                                                                44‑19,57v

Laan, Maria van der                                                                4‑96

Laen, Pieter Pieters van der  zie: Bleijker                                 

Laat, Krijna Hendrika van                                                        45‑109

Lagerwaart, Anna                                                                   45‑74,221

Lagrouw, Klaasje                                                                    45‑165

Lakemans, Jannetje                                                                 45‑112

La Loo, Maria                                                                         44‑54

Lamens, Jaantje                                                                      45‑94

Lamens, Jaantje                                                                      45‑225,230

Lammens, Anthonie                                                                45‑169,211

Lamens, Anthonij                                                                    45‑51

Lammens, Jakobus                                                                  45‑94,214

Lamens, joris                                                                          45‑87

Lamens, Maartje                                                                     45‑108

Lamens, Nicolaas                                                                    45‑103

Lamens, Wouter                                                                     45‑39

Lammers, trijntje                                                                     4‑182v

Lammers, trijntje                                                                     5‑3

Lande, Pieter van der                                                              2‑171

Landers, Cars                                                                         3‑18v

Landsing, Kornelia                                                                  45‑19

Landslod, Erkje                                                                       3‑135v

Landslott, Erkje                                                                       44‑61

Landslott, Erkje                                                                       B 1706

Landslot, Jan Willems                                                              44‑18,61

Laneker, Johanna Maria                                                          5‑46

Lange, Jaantje de                                                                    45‑9,172

Lange, Adriaantje de                                                               45‑221

Lange, Angenita de                                                                 45‑19,37,215

Lange, Leijsbeth de                                                                 4‑178

Lange, Lijsbeth de                                                                   5‑3

Lange, Jan de                                                                         45‑111,112

Langelaan, Arij                                                                       5‑70v

Langelaan, Arij Jansz                                                              44‑8,31v,34

Langelaan, Arij Jansz                                                              4‑109v

Langelaan, Hendrik                                                                 B 1716

Langelaan, Hendrik                                                                 4‑60

Langelaan, Hendrik                                                                 5‑89

Langelaan, Hendert                                                                 5‑89

Langelaan, Heintje                                                                  45‑49

Langelaan, Hilletje                                                                   4‑125v

Langelaan, Hilletje                                                                   B 1726

Langelaan, Hilletje                                                                   5‑70v

Langelaan, Jannetje                                                                 45‑4

Langelaan, Jannetje                                                                 5‑145

Langelaan, Joh.                                                                       4‑132v

Langelaan, Joh.                                                                       B 1728

Langelaan, Catherina                                                               45‑32

Langelaan, Neeltje                                                                  45‑54

Langelaan, Stijntje                                                                   45‑164,210

Langelaan, Grietje                                                                   45‑194

Langelaan, Maria Ariens                                                         4‑129

Langelaan, Maria Ariens                                                         B 1727

Langelaan, Maria Arens                                                          5‑17v

Langelaan, Marien                                                                  5‑8v

La Porte, Johanna Christina Pause wed.                                   45‑184

La Porte, Christiaan                                                                45‑84,184

La Porte, Lena                                                                        45‑84,184

Larche, Johannes Jacobus                                                       5‑25,57v

La Rivière, Johannes Cornelis                                                  45‑31

La Rivière, Catharina Henrietta                                                45‑107

Latour, Elisabeth Jacoba Baijenne geb.                                     45‑109

Louwrens Aalbrechtsz                                                             2‑253

Louweris Arentse                                                                   44‑16

Laurens Jacobse                                                                     2‑93

Lauwrier, Cornelia                                                                  5‑7v

Lauwrier, Neeltje Cornelia                                                       4‑148

Leden, Cornelis van der                                                           45‑96

Leeden, Maartje van der                                                          45‑99

Lee, Arij Cornelis van der                                                        4‑64v

Lee, Arij Cornelis van der                                                        B 1717

Lee, Arij Cornelis van der                                                        4‑138v

Lee, Gabriel van der                                                                45‑14,93,213

Lee, Gerritje Ariens van der                                                     3‑93v,99

Lee, Hilletje van der                                                                45‑173

Lee, Hilletje Arissen van der                                                    45‑33

Lee, Neeltje van der                                                                45‑56,111

Lee, Cornelis Claase van der                                                   44‑32v

Lee, Cornelis Claase van der                                                   B 1711

Lee, Cornelis Claase van der                                                   4‑36v,86v

Lee, Maria van der                                                                  45‑30

Lee, Simon van der                                                                 4‑125v

Lee, Simon van der                                                                 B 1726

Lee, Simon van der                                                                 5‑95

Leeflang, Adriaantje                                                                45‑87,211

Leeflang, Arent Willem                                                           45‑87

Leeflang, Jannetje                                                                   45‑97

Leeflang, Marijtje                                                                    5‑91

Leevlang, Vincent                                                                   44‑64v

Leevlang, Vincent                                                                   B 1706

Leevlang, Vincent                                                                   3‑136

Leevlang, Cent                                                                        4‑51v

Leempoel, Bastiaentje Joosts                                                   3‑17

Leempoel, Jacob Joosten                                                         44‑14,56

Leempoel, Jacob Joosten                                                         3‑77

Leempoel, Jacob Joosten                                                         4‑148

Leendert Frans                                                                       2‑248

Leendert Janssen                                                                    2‑14,55

Leendert Ingen molenaer                                                         2‑42,44

Leendert Janze                                                                       3‑91v,131

Leendert Janze                                                                       44‑8

Leendert Cornelisse                                                                2‑14

Leenderts, Arriaantje                                                               4‑166

Leenderts, Aagje                                                                     4‑167

Leersum, Hendrika                                                                  45‑82,215

Leeuw, Maarten de                                                                 45‑31,167

Leeuwen, Ariaantje van                                                           5‑41

Leeuwen, Ariaantje van ‑ wed. Harteveld                                 5‑135v

Leeuwen, Ariaentje Jacobs van                                                3‑83v

Leeuwen, Jaantje van                                                              4‑170,188

Leeuwen, Aagje Pieters van                                                    5‑40v

Leeuwen, Aagje Pieters van                                                    B 1721

Leeuwen, Aagje Pieters van                                                    4‑97

Leeuwen, Aaltje van                                                               5‑59v,69

Leeuwen, Aaltje van                                                               3‑84v

Leuwen, Annetje Willems van                                                  44‑52v

Leeuwen, Anna van                                                                45‑89,98

Leuwen, Annetje Willems van                                                  3‑134

Leuwen, Antje van                                                                  45‑41

Leeuwen, Teuntje van                                                             45‑164,212

Leeuwen, Teuntje Hendriks van                                               45‑34

Leeuwen, Teunis van                                                              45‑205

Leeuwen, Pleuntje van                                                            5‑40v

Leuwen, Pleuntje Pieters van                                                   4‑5

Leuwen, Pleuntje Pieters van                                                   44‑42

Leuwen, Pleuntje Pieters van                                                   B 1707

Leuwen, Arij Jans van                                                             4‑110

Leuwen, Arij Jans van                                                             44‑18,55v,65

Leuwen, Celia van                                                                  44‑2,49

Leuwen, Celia van                                                                  3‑121

Leuwen, Elisabeth van                                                             45‑40

Leeuwen, Geertruijd van                                                          3‑42v

Leeuwen, Gerhardus van                                                         45‑110

Leeuwen, Gijsbert van                                                             45‑201

Leuwen, Jacoba van                                                                45‑24

Leuwen, Jacobus van                                                              B 1719

Leuwen, Jacobus van                                                              4‑107

Leuwen, Jacobus claasz van                                                    4‑82v

Leeuwen, Jannetje van                                                            45‑96

Leeuwen, Jan Arents van                                                        44‑18

Leeuwen, Jan Arents van                                                        3‑84v

Leeuwen, Jan Ariense van                                                       4‑175

Leeuwen, Klaasje van                                                             45‑74,91,102

Leeuwen, Klaasje van                                                             45‑210

Leeuwen, Neeltje van                                                              4‑188

Leuwen, Neeltje Jans van                                                        44‑36v

Leuwen, Neeltje Jans van                                                        B 1706

Leuwen, Neeltje Jans van                                                        3‑135v

Leeuwen, Cornelis van                                                            2‑38

Leeuwen, Cornelis van                                                            45‑36

Leeuwen, Cornelis Cornelisz                                                    45‑8

Leeuwen, Leentje Jans van                                                      3‑45v

Leeuwen, Lena van                                                                 45‑203

Leuwen, Leentje Jans                                                              44‑40v

Leuwen, Leentje Jans van                                                       4‑86v

Leeuwen, Lena van                                                                 45‑91

Leeuwen, Margje van                                                              5‑27

Leeuwen, Marrigje van                                                            45‑32,47,172

Leeuwen, Maria van                                                               2‑30,122

Leeuwen, Marijtje van                                                             5‑69v

Leuwen, Maria Ariens van                                                      4‑125v

Leuwen, Maria Ariens van                                                      B 1720

Leuwen, Marijtje Flore van                                                      4‑84

Leeuwen, Maria Jacoba van                                                    45‑119

Leeuwen, Marius van                                                              45‑118

Leeuwen, Marcus van                                                             45‑73

Leeuwen, Matje van                                                                45‑25

Leeuwen, Natje van                                                                45‑167

Leuwen, Claas van                                                                  4‑93

Leeuwen, Claes Aelbreghts van                                               44‑67

Leuwen, Claes Aelbregt van                                                    3‑108

Leeuwen, Claes Jacobz van                                                     44‑22

Leeuwen, Claes Jacobz van                                                     3‑112v

Leeuwen, Claes Pieterz van                                                     44‑2,49

Leeuwen, Pieter van                                                               45‑55,93,171

Leeuwen, Pieter van                                                               45‑203,214

Leeuwen, Pieternella van                                                         45‑76

Leeuwen, Simon van                                                               5‑20v

Leuwen, Sijmen van                                                                44‑64

Leeuwen, Sijmen van                                                              4‑42v

Leijden, Beatrix Vroon van                                                      4‑36v

Leijendorp, Maria                                                                    45‑111

Lecq, Boudewijn van der                                                         45‑85,208

Lecq, Jan van der                                                                    45‑63,190

Leck, Willem van der                                                              5‑25

Lelijveld, Annetje                                                                    4‑125v

Leliveld, Pleuntje Jans                                                             4‑166

Lelieveld, Trijntje                                                                     5‑121,142v

Lelijveld, Leendert                                                                   4‑42

Lelijvelt, Leendert                                                                   44‑30v

Lelijvelt, Leendert                                                                   3‑133v

Lemkens, zuster van Paulus                                                     4‑193

Lemkens, Paulus                                                                     5‑16

Lemkens, Paulus                                                                     4‑193

Leentje Aelbrigts                                                                     3‑117

Leentje Aelbregts                                                                    44‑24,43

Leentje Abrahamz                                                                   44‑3

Leentje Abrahamz                                                                   3‑97,101

Leentje Dircks                                                                        3‑91

Leentje Janz                                                                           44‑23

Leentje Leenders                                                                    3‑45v

Leentje Leendertz                                                                   44‑12

Leentje Maertenz                                                                    44‑18

Lientje Maertenz                                                                     3‑106v

Lengkeek, Arentje                                                                   45‑111

Lengkeek, Arie                                                                       45‑97

Lengkeek, Bernardus                                                              45‑53,167

Lengkeek, Trijntje                                                                   45‑101

Lengkeek, Willempje                                                               45‑114

Leuntje  zie: Apolonia

Leuringa, Anthonij                                                                   5‑8

Leussen, Aaltje van                                                                 45‑8

Leussen, Cornelis van                                                              45‑8

Leussen, Pieter van                                                                 45‑8

Leussen, Tomas van                                                                45‑8

Ludowij Cornelisse                                                                  2‑165

Lieuwetje Cornelis                                                                  2‑12

Liefting, Johanna                                                                     4‑169,180

Lier, Lena de                                                                          4‑158

Liesbeth  zie: Elisabeth

Lievaart, Arij                                                                          45‑73

Lievaart, Dirkje                                                                       45‑46,175

Lievaart, Elisabeth                                                                   45‑62

Lievaart, Jacob                                                                       45‑11,173

Lievaart, Johanna                                                                    45‑75

Lievaart, Maria                                                                       45‑9,46,171

Lievaart, Willempie                                                                 45‑54

Lievaart, Willem                                                                      45‑54

Linden, Aaltje van der                                                             4‑25v,29v

Linden, Pleuntje van der                                                          4‑152,182v

Linden, C.H. ter                                                                      5‑107v

Linden, Neeltje van der                                                            4‑152

Linden, Maria van der                                                             45‑221

Linden, Marijtje van der                                                           45‑90

Linden, Meinsje van der                                                           45‑40,171,192

Linden, Mijntje van der                                                            45‑9

Linden, Pieter van der                                                             45‑57,78,220

Lindenburg, Pieter                                                                   45‑86,100,219

Lingius, Theodorus Johannes                                                    5‑64v

Linschooten, Sara Willems                                                       3‑67,87v

Linschoten, Willem van                                                            2‑186

Linschooten, Willem                                                                44‑19

Loenen, Maartje van                                                               45‑4

Loerman, frederik                                                                   45‑213

Loevesteijn, Jan Abrahams                                                      44‑25

Loevesteijn, Leentje Abrahams                                                44‑14,56

Loevesteijn, Leentje Abrahams                                                4‑46

Loevesteijn, Maertje Janz                                                        3‑92

Loevesteijn, Pieter Janz                                                           44‑25

Loevesteijn, Pieter Janz                                                           3‑91v

Lloijd  zie ook: Floijd (?)

Lloijd, Godfrida Maria                                                              44‑10,53v

Lloijd, Godfrida Maria                                                              4‑132v

Lloijd, Jacoba Clara                                                                 44‑10,53v

Lloijd, Jacoba Clara                                                                 4‑101

Lloijd, Jacoba Cornelia                                                             3‑114v

Lloijd, Jacoba Cornelia                                                             4‑59v

Lloijd, Jacoba Cornelia                                                             44‑10

Lloijd, Cornelia Jacoba                                                             44‑53v

Lohnman, Frederik                                                                  45‑50

Loo, Antonie van der                                                               11‑104

Loo, Maria van                                                                       4‑8

Looije, Mijntje                                                                         45‑107

Loon, Lijdia Gerritje van der                                                     4‑6

Loosman, Godfried                                                                  45‑38

Lootjens, Pleuntje                                                                    5‑98v

Lootsman, Willem                                                                   45‑31

Lugtenburg, Cornelis                                                               45‑164

Luchtenburg, Cornelis                                                              45‑43

Lugtigheid, Abraham                                                               45‑90,225

Lugtigheid, Arie                                                                      45‑9

Lugtigheid, Jacobus                                                                 45‑91,226

Lugtigheid, Jannetje                                                                 45‑74

Lugtigheid, Trijntje                                                                   45‑74,225

Lugtighijt, Neeltje Gerrits                                                         3‑97

Lugtighijt, Neeltje Gerrits                                                         44‑110

Lugtigheid, Cornelis                                                                 45‑97,102

Lugtigheid, Maria                                                                    45‑54,59,65

Lugtigheid, Maria                                                                    78,220

Lugtigheid, Susanna                                                                 45‑54,222

Luijk, Johanna van                                                                   44‑50

Luijk, Johanna van                                                                   B 1711

Luijk, Johanna van                                                                   4‑36v,178

Luijkas, Aeltje Pieters                                                              44‑24

Luijtens, Johanna                                                                     4‑60

Luijters, Joanna                                                                       4‑53v

Luther, Anna Margaretha                                                        B 1727

Luther, Anna Margaretha                                                        4‑128

Luther, Anna Margaretha                                                        5‑66

 

 

Maarland, Maartje                                                                   4‑116v

Maerlant, Marijtje                                                                    44‑15

Maarland, Maartje                                                                   44‑56v

Maerlant, Marijtje Gillis van                                                     3‑65v

Maarsen, Aaltje                                                                      5‑21v

Meerten Meertensz                                                                 2‑212

Maas, Dirk                                                                             5‑145

Maas, Elizabeth                                                                       4‑107

Maas, Jacoba                                                                          45‑91,224

Maes, Jasper                                                                          3‑58v

Maas, Marinus                                                                        4‑148

Maas, Marinus                                                                       

Maas, Pieter                                                                           45‑47,174,224

Maas, Pieternella                                                                    45‑77

Maas, Willem                                                                          45‑83,224

Maaskant, Adriaantje                                                              45‑25

Maaskant, Plonia                                                                     45‑‑75,226

Maaskant, Elizabeth                                                                45‑39,174

Maaskant, Elizabeth                                                                5‑145

Maaskant, Hugo                                                                      45‑25,213

Maaskant, Cornelia                                                                 45‑86

Maaskant, Kornelis                                                                 45‑25

Maaskant, Cornelis                                                                  45‑94,192

Maaskant, Cornelis                                                                  5‑64v

Maaskant, Grietje                                                                    4‑5

Maaskant, Willem                                                                   5‑47v,121

Maatje, Trijntje                                                                        45‑15

Machijls, Pieter                                                                       4‑145

Maghtelt Abramz                                                                    44‑24

Maghtelt Ariens                                                                      3‑60,61v

Maghtelt Francken                                                                  3‑102,121

Maghtelt Francken                                                                  44‑7

Magdeleentje Jans                                                                   3‑59

Magdaleentje Mattheusz                                                          2‑186

Machteltje Willems                                                                  4‑13

Maick, Marijtje van der                                                            45‑36

Maanen, Hendrik van                                                              45‑118

Maanen, Johanna van                                                              45‑119

Manen, Johanna Maria                                                            45‑38

Manen, Jan van                                                                       45‑205

Manen, Johannis van                                                               45‑88

Maanen, Maria van                                                                 45‑119

Manschot, Joseph                                                                    45‑43

Mansvelt, Grietje                                                                     4‑155

Mantel, Helena                                                                       4‑3

Mantels, Helena                                                                      3‑136v

Mantels, Helena                                                                      44‑49

Maarle, Jacob Jacobsz van (der)                                              4‑36v,47,53v

Maarle, Jacob Jacobsz van den                                                B 1711

Maarle, Jacob Jacobsz van den                                                44‑54

Marel, Jacob Jacobse van der                                                  5‑13v,14

Maerle, Jacob Roele van                                                         44‑10,54

Maarel, Jacob Roele van der                                                    4‑185v

Maerle, Jacob Roels van                                                          3‑90

Marel, Jan van der                                                                  45‑78

Maarle, Jan Jacobse van den                                                   B 1715

Maarle, Jan Jacobse van den                                                   44‑54

Maarel, Jan Jacobse van der                                                    4‑56

Marel, Machtelt Jacobs van der                                               B 1727

Marel, Paulus Janse van der                                                    2‑61

Marel, Pieternella van der                                                        5‑118v

Grietje Abramz                                                                       44‑15

Grietje Arentz                                                                         44‑16

Grietje Arienz                                                                         3‑97

Grietje Dirx                                                                             44‑9

Grietje Everts                                                                          2‑253

Grietje Huijgen                                                                        2‑201

Grietje Jacobs                                                                         44‑14,56

Grietje Jacobs                                                                         4‑148v

Grietje Jans                                                                             3‑62,68

Grietje Cornelis                                                                       3‑51,68,97

Grietje Cornelis                                                                       3‑106v

Grietje Cornelis                                                                       44‑5,6,10

Grietje Crijnen                                                                         2‑118

Grietje Chile                                                                            4‑6

Grietje Claes                                                                           3‑102

Grietje Claes                                                                           44‑13

Grietje Pieters                                                                         3‑118

Grietje Pieters                                                                         44‑14

Grietje Sanders                                                                       2‑14,18,21

Grietje Willems                                                                       3‑67

Marijtje ...                                                                               44‑10

Maertje Abrams                                                                      2‑238

Maria Arenz                                                                           3‑32

Maertje Ariens                                                                        3‑102v

Maertje Ariens                                                                        44‑15

Maertje Dirx                                                                           44‑13,32

Maertje Dirx                                                                           3‑77v

Marijtje Flore                                                                          44‑12,31v

Marij Flore                                                                              3‑105v

Maertje Gabriels                                                                     44‑7,9,52,63

Marijtje Grabels (Gabriels)                                                       4‑124v

Maertje Gabriels                                                                     3‑58v

Maartje Gerrits                                                                       4‑59v

Maertje Gerrits                                                                       44‑19,58

Maertje Gerrits                                                                       2‑253,354

Maertje Gerrits                                                                       3‑80

Maritje Hubrechts                                                                   2‑93

Maertje Jacobs                                                                       3‑59

Maertje Janz                                                                           3‑73v,97,118

Maertje Jans                                                                           3‑121v

Maertje Janz                                                                           2‑118,319

Marijtje Jans                                                                           4‑42

Marijtje Jans                                                                           3‑115v

Maertje Janz                                                                           44‑10,11,12,13

Maart Jans                                                                             44‑19,66v

Maertje Jans                                                                           44‑20,31,36v

Marija Jans                                                                             44‑51

Maartje Jans                                                                           4‑149

Maartje Joosten                                                                      4‑130

Maertje Joosten                                                                      2‑319

Maertje Joosten                                                                      44‑31,50v

Marijtje Joppen                                                                       3‑32,49v,62v

Marijtje Joppen                                                                       3‑85

Maertje Cornelis                                                                     3‑27,72

Maertje Cornelis                                                                     2‑118,253

Marijtje Cornelis                                                                      4‑60

Marijtje Cornelis                                                                      44‑67

Maertje Crijnen                                                                       44‑21,24v,38v

Maertje Crijnen                                                                       4‑107v

Maertje Crijnen                                                                       2‑118

Marijtje Leenderz                                                                    44‑16

Maertje Leendertz                                                                   44‑20,23,39

Maertje Leendertz                                                                   3‑59

Maertje Maertens                                                                   3‑60

Marijtje Maertens                                                                    3‑112v

Maertje Claes                                                                         2‑305

Maertje Claes                                                                         3‑62,62v

Maertje Paulus                                                                        3‑59,85v

Maertje Pieters                                                                       44‑9,16,25,59

Maertje Pieters                                                                       3‑106v,107v

Maertje Pieters                                                                       3‑136v

Marijtje Pieters                                                                       3‑60,68v,71v

Marij Pleune                                                                           3‑93v

Maria Pleune                                                                          4‑86v

Maartje Walters                                                                      44‑61v

Maertje Willems                                                                      3‑62,65,66

Marijtje Willems                                                                      3‑83v,112v

Maeijke Willemz                                                                     3‑120

Maartje Willems                                                                      2‑248,336

Maeijke Willemz                                                                     44‑6

Marietje Willemz                                                                     44‑23

Maria Wolfers                                                                        3‑105v

Maartje Wolferts                                                                     2‑297,305

Marijtje Wolfers                                                                      44‑18

Marck  zie ook Maick(?)                                                        

Mark, Jannetje van der                                                            45‑111

Marck, Jan Cornelisse                                                             2‑3

Marck, Machtelt Jacobs van der                                              4‑129

Marck, Maria van der                                                              45‑112

Mark, Sientje van der                                                              45‑49

Markenburch, neeltje Grabels                                                   4‑60

Marcusse, Jan                                                                         4‑20

Martha Jans                                                                            44‑5,9

Martha Jans                                                                            3‑105v

Martijntje  zie ook Montijntje (?)                                              

Martijntje Claes                                                                       3‑86v,96v

Martijntje Willems                                                                   44‑43v,44,44v

Martijntje Willems                                                                   4‑36v

Martijntje Wouters                                                                  3‑135v

Mattheij, Adriana Isabella                                                        5‑63

Mattheij, Catharina                                                                  5‑63

Maurik, Elisabeth de                                                                5‑27

Maurik, Francina van                                                               45‑60

Mourik, Francina                                                                     45‑53

Mourik, Johanna van                                                               45‑74,223

Maurik, Cornelia van                                                               45‑70

Mede, Gosina van                                                                   45‑24

Meel, Benjamin van                                                                 45‑22,163

Meel, Dirkje van                                                                     45‑73

Meele, Jannitje                                                                        44‑11

Meel, Jan van                                                                         5‑124

Meel, Josua van                                                                      5‑64v

Meel, Magtelt Jacobs van der                                                  4‑164

Meel, Pieter van                                                                      44‑4

Meel, Pieter de mulder van                                                      44‑16

Meel, Pieter de mulder van                                                      3‑112v

Meensen, Cornelis van                                                            5‑65v

Meer, Annitje Pieters van der                                                  3‑102

Meer, Annitje Pieters van der                                                  44‑3

Meer, Geertje Cornelis van der                                                44‑39v

Meer, Geertje Cornelis van der                                                4‑10,127

Meer, Johanna van der                                                            45‑90,101

Meer, Christina van der                                                           45‑51

Meer, Chiel van der                                                                 44‑32v

Meer, Chiel van der                                                                 B 1714

Meer, Chiel van der                                                                 4‑47,66

Meer, Pieter van der                                                               45‑41

Meer, Willemina van der                                                          45‑89

Meerburg, Adrianus                                                                45‑97

Meerburg, Henriette Elisabeth                                                  45‑99

Meerten, Willemijntje van                                                        45‑46,176

Mees  zie: Bartholomeus

Mees, Lijsbeth                                                                        3‑65,67

Meij, Anna van der                                                                  4‑10

Meij, Anna van der                                                                  44‑53

Meij, Treijntje van der                                                              3‑130v,133v

Meijden, Adrianus                                                                   45‑83

Meijden, Leijsje Willems van der                                              5‑50v

Meijer, Cornelis van                                                                45‑50

Meijer, Laurentig (?) Jacob de                                                 45‑94

Meijers, Jannetje                                                                     5‑46

Meiers, Willemina van                                                             4‑158

Mijgh, Elisabeth                                                                       45‑94

Meijgh, Maria Elisabeth                                                           45‑212

Mijs, Neeltje                                                                           45‑165

Meijs, Neeltje                                                                          45‑23

Meijster, Sijmen Jacobz                                                           44‑13

Meijster, Sijmen Jacobz                                                           3‑129v

Melder, Sara Abraham                                                            3‑58v,70

Meenen, Jacobus                                                                    45‑113

Merlo, Petronella van                                                              3‑101,116

Merlo, Petronella                                                                     44‑8

Mercer, jacobus                                                                      4‑123

Merscher, Jacobus                                                                  4‑11

Metz, Johanna                                                                         45‑43

Metz, Jan                                                                                45‑105

Metz, Pieter                                                                            45‑42

Meul, Pieter van den                                                               3‑134

Meurs, Aaltje                                                                          45‑90,208

Meurs, Wilhelmina van                                                            5‑7v

Meurs  zie ook Mevis (?)                                                        

Mevis, Cornelis Willem                                                            45‑117

Michiel Paulusse (de Smet)                                                      2‑74,76,142

Middag, Nelis                                                                          45‑45

Middelhuijsen, Maartje Leenderts                                             4‑144v

Middelhuijsen, Maartje Leenderts                                             B 1731

Middendorp, Hendrik                                                               45‑63

Miechout, Geertruijd                                                                3‑71v

Miel, Hendrik van                                                                    45‑215

Mijnlief, Lijntje                                                                        5‑55v

Mijnlief, Lijntje                                                                        45‑19

Mijntje Arens                                                                          3‑59

Meijntje Willems                                                                     2‑346

Milligen, Aaltje van                                                                  5‑56v

Minne, Zophia                                                                         4‑109v,120

Moerman, Elisabeth                                                                 45‑24

Moerman, Jacob Paulus                                                           5‑118v

Mok, Elizabet                                                                          45‑96

Mok, Maartje                                                                          45‑99

Mol, Lijsbet                                                                             2‑5

Mol, Pieter Gerritz                                                                   2‑346

Molenaar, Baertje                                                                   5‑86

Molenaar, Baartje Ariens                                                         44‑39v

Molenaar, Baartje Ariens                                                         4‑41

Molenaar, Dirkje                                                                     45‑46

Molenaar, Elisabeth Margaretha                                               45‑101

Molenaar, Hilletje                                                                    45‑103

Molenaar, IJsaak                                                                     45‑61

Molenaar, Johanna                                                                  45‑93,222

Molenaar, Cornelia                                                                  45‑7,35

Molenaer, Leendert Ingen                                                        2‑42,44

Molenaer, Maria Isaks                                                             4‑129

Molenaer, Maria Isaks                                                             5‑53

Moleweg, Stijntje Pieters                                                         3‑115

Moltranis, Juliana Enistina                                                        45‑2

Mondt, Christoffel                                                                   45‑81,178

Monteij, helena                                                                        3‑136v

Montijntje Willems (Martijntje?)                                               4‑7

Mooijman, Pieter                                                                     45‑78

Most, Haasje                                                                          5‑67v

Mostert, Neeltje Jans                                                               4‑79,107

Mous, Neeltje                                                                         4‑114,116v

Muijden, Adriana                                                                     45‑73

Muijden, Adrianus                                                                   45‑81,178

Muijden, Adrianus                                                                   4‑141

Muijden, Barbara                                                                    5‑47v

Muijden, Neeltje                                                                      45‑73

Muijden, Krijn                                                                         45‑26

Muijden, Pieter                                                                        45‑22,164

Muijden, Fija                                                                           45‑26

Mulder, Antonie Willem                                                           45‑90

Muller, Pieter                                                                          45‑75

Muller, Sara                                                                            45‑56

Munnik, Ariaantje de                                                               45‑34

Munnik, Anna de                                                                     45‑36,173

Munnik, Lijsbeth de                                                                 5‑56v

Munnik, Hendrik de                                                                 45‑10,118,173

Munnik, Leendert de                                                               45‑62,228

Munnik, Lena de                                                                     45‑42,173,221

 

Naalthout douarière de Mauregnault, Abigael                            5‑53

Naarden, Cornelia van                                                             4‑110

Naarden, Cornelia van                                                             B 1723

Naarden, Cornelia van                                                             5‑9,10

Naghtegaal, Neeltje Janz                                                         44‑5

Naghtegaal, Neeltje Janz                                                         3‑100

Nadorn, Christiaan                                                                  45‑112

Nagel, Antonia de                                                                   45‑87

Nagel, Hermanus de                                                                45‑87

Nakop, Hendrika                                                                     45‑53

Namen, Johannes van                                                              45‑60

Nanninghs, Cornelis                                                                 3‑53,113v

Nanninghs, Cornelis                                                                 44‑22

Naroth, Jacob Pieterse                                                            2‑95

Nederveen, Cornelia van                                                         4‑185v

Nederveld, Aart                                                                      45‑24

Nedervelt, Arij                                                                        45‑35

Neeltje                                                                                   4‑187

Neeltje Abrams                                                                       2‑64

Neeltje Abrahams                                                                   44‑5,48

Neeltje Abrahams                                                                   4‑29v

Neeltje Ariens                                                                         2‑144

Neeltje Adriaens                                                                     3‑24v

Neeltje Arienz                                                                         3‑99,102

Neeltje Arens                                                                         2‑319

Neeltje Arienz                                                                         44‑16

Cornelia Teunissen                                                                  2‑55

Neeltje Teunis                                                                         3‑76v

Neeltje Bastiaenz                                                                    44‑12

Neeltje Bouwens                                                                     3‑108

Neeltje Bouwens                                                                     44‑3

Neeltje Philips                                                                         2‑18,115

Neeltje Floore                                                                         3‑69

Neeltje Gerrits                                                                        2‑238,145

Neeltje Hendrikse                                                                   2‑118

Neeltje Hendrix                                                                       44‑3,50

Neeltje Hendriks                                                                     4‑10

Neeltje Jeroenen                                                                     44‑66

Neeltje Jeroenen                                                                     B 1704

Neeltje Jeroens                                                                       5‑21v

Neeltje Jans                                                                            3‑58v,59,85

Neeltje Jans                                                                            3‑87v,136

Neeltje Jans                                                                            44‑55

Neeltje Jans                                                                            4‑1

Neeltje Carijls