Lijst van overleden lidmaten,

genoemd in de notulen van de

Kerkeraad van Zoetermeer

1678‑1713.

 

Arch. Herv. Gem. Zoetermeer

nr. 3: 1678 ‑ 1706

nr. 4: 1707 ‑ 1713

 

 

Samengesteld door: J. Heemskerk

   

Zoetermeer, 9 maart 1996


                                  ‑2‑

   

   

   

   

   

 

                                Inhoud:

 

   

   

   

       

    Transscriptie .........................................  3 ‑ 15

   

    Index op achternaam ..................................  16 ‑ 18

    

    Index op voornaam ....................................  19 ‑ 23


                                  ‑3‑

 

   

                                Deel 3:

   

   

    30‑11‑1678.

    Van de ledemaeten gestorven (een weinig voor het laetste avont‑

    mael op 2 okt., de meeste erna):

       Isaack Lambertz de Kock

       Gillis Lambertz de Kock

       Machiel Gilliz de Kock

       Pieter Harmenz Barrewater

       Abraham Janz Roobol

       Abraham Lambertz de Kock

       Willem Bastiaenz

       Arent Corn. Pijnaker

       Maertje Leenderz

       Neeltje Pieterz

       Neeltje Janz

       Aeltje Janz

       Jannetje Gerbrantz

       Lysbet Pieterz

       Helena van Swieten

       Neeltje Janz

       Maertje Paulg

       Wijntje Arienz

       Magdaleentje Janz

       Neeltje Leenderz

       Christijntje van Oosterwijck

       Maertje Jacobs

       Gerrit Janz Heijnsbroeck

       Geertje Philips

   

    ..‑1‑1679.

    Gestorven:

       Tanneken, de vrouw van Heijndrick de Stoeldraejer

   

    13‑3‑1679.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    12‑6‑1679.

    Van de Leedematen gestorven:

       Maghtelt Arienz

       Maertje Corn. de Aexter

       Maertje Corn. Comen

       Ariaentje Claez


                                  ‑4‑

   

    8‑9‑1679.

    Van de Ledematen gestorven:

       Aeltje Leenderz van Oosterwijck

       Corn. Corn. Stompwijck

       Dirck Corn. Koomen

       Trijntje Arienz

       Gijsbert Maertenz Toornvliet

       Maertje Willemz

       Sijmen Teuniz van Suijlen

       Grietje Janz

       Lysbet Aertze

       Dirck Part

       Aephje Jacobs

       Maertje Claez

       Lysbet Dirx

       Claes Gerritz de Vrient

       Cniertje Willemz

       Jannetje Janz

       Leendert Corneliz de Hoogh

       Jan Dirx Warreboutz

   

    27‑11‑1679.

    Van de ledematen gestorven:

       Pleuntje Corn.

       Ariaentje Corn.

       Arij Corn. Cruyning, oud‑ouderlingh

       Lysbet Marcus

       Jacob Janze Robol, regeerent ouderling

       Leendert Janz Schipper, oud‑ouderlingh

   

    2‑4‑1680.

    Van de ledemaeten gestorven:

       Claes Vos

       Cornelis Janze Bogaert

       Claes Janze van Hilversum

   

    17‑6‑1680.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    11‑9‑1680.

    Gestorven:

       Willempje Willems

   

    29‑11‑1680.

    Van de Leedemaaten gestorven:

       Joris Leend. Tas, oudt‑ouderlingh

       Ingetje Willems Broeckhooven

       Lysbeth Corn. de Hoogh


                                  ‑5‑

   

    10‑3‑1681.

    Van de ledemaeten gestorven:

       Lijsbeth Meese

       Lijsbeth Dirx

       Grietje Willemz

       Claes Sijmons van der Lee

       Aeltje Pleune

       Teunis Heijndrix van der Does, oud‑Ouderlingh

       Cornelis Arentz van der Ende

       Jannitje Corneliz

   

    9‑6‑1681.

    Van de ledemaeten gestorven:

       Corn. Anthonisse van der Does, oud‑ouderlingh

   

    12‑9‑1681.

    Van de ledemaaten gestorven:

       Hendrick Gudden, boode van Segwaert

       Immetje Claes

       Wijntje Jacobs Robol

   

    1‑12‑1681.

    Van de ledemaaten gestorven:

       Pieter Arentz

       Neeltje Floore

   

    4‑3‑1682.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Gerrit Wijten, Secretaris van Benthuijsen

   

    15‑6‑1682.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    15‑9‑1682.

    Van de Ledemaaten gestorven:

       Leendert Corneliz Versijde ) bijde oud‑

       Gerrit Sijmons Oudshoorn   ) ouderlingen

       Jannitje Arienz

       Jan Sijmenz

   

    27‑11‑1682.

    Van de ledemaeten gestorven:

       Neeltje Sijmons

       Aeltje Willemz

       Maritje Cornelis

   

    25‑3‑1683.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Hendrick van Swieten, Schout van Soetermeer

       Isak Pieterz

       Jacob Arentz

       Dignom aghter de kerck

   

   

    7‑6‑1683.

    Geen vermelding van gestorvenen.


                                  ‑6‑

   

    30‑8‑1683.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    3‑12‑1683.

    Van de ledemaeten gestorven:

       Heyndrick Claessen Buijtewegh

       Geertruijd Doessen

   

    5‑3‑1684.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Jacob Heijndrix Dwaelingh

       Arij Abrahamze de Kock

   

    4‑6‑1684.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    3‑9‑1684.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    8‑12‑1684.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Maertje Dirx, aen de Segwaertse Verlaeten

       Jannitje Rijnhouts

   

    5‑4‑1685.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Alette Elsevier

       Corn. Pieterz van der Schilde, oud‑diaken

       Hilletje Gerrits de Vroome

   

    12‑6‑1685.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    2‑9‑1685.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Godefrida Schalcken

   

    30‑11‑1685.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    17‑3‑1686.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Gerrit Janze van Roon

       Neeltje Willems

       Dignom Dirx van Alphen

   

    3‑7‑1686.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Aeltje van Leeuwen

       Huijgh Sonnevelt

       Cornelia Schilders

       Arij de Hoogh

   

    15‑9‑1686.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    26‑11‑1686.

    Geen vermelding van gestorvenen.


                                  ‑7‑

   

    7‑3‑1687.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Dirck Dirckse Bovewaeter, oud‑ouderling

       Trijntje Iwitz

   

    11‑6‑1687.

    Gestorven:

       Annetje Cornelis

   

    3‑9‑1687.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    28‑11‑1687.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Gerrit Janze Starrenburgh

       Grietje Heijndrix Tol

       Crijntje Aelbreghts

   

    26‑3‑1688.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    18‑6‑1688.

    Gestorven:

       Jan Dirxe Bovewater, Ouderlingh

   

    10‑9‑1688.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    26‑11‑1688.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Neeltje Claes van Tol

       Aris Pr. Speck.

   

    12‑1‑1689.

    Gestorven:

       Marij Pleune

   

    18‑3‑1689.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    12‑6‑1689.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    2‑12‑1689.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Grietje Corneliz

   

    10‑3‑1690.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Annitje Crijnen

   

    16‑6‑1690.

    Van de Ledemaeten gesturven:

       Pleuntje Pr. Speck

   

    8‑9‑1690.

    Geen vermelding van gestorvenen.


                                  ‑8‑

   

    8‑12‑1690.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Jacob Corneliz Hoogerscheijt

   

    23‑3‑1691.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Grietje Dirx Stegeman

       Trijntje Dignaers

   

    22‑6‑1691.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    14‑9‑1691.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    7‑12‑1691.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Weijntje Willemz

       Baertje Jacobz

       Maertje Arienz

   

    25‑6‑1692.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    28‑9‑1692.

    Van de Ledematen gesturven:

       Marytje Palesteyn

       Leendert Dingenaers Visser

       Geertje Gerrits

   

    27‑2‑1693.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    10‑6‑1693.

    Van de ledematen gestorven:

       Neeltje Cornelis

       Grietje Abrahams de Kok

   

    16‑9‑1693.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    25‑11‑1693.

    Van de Ledematen gesturven:

       Hillegond Hofland

       Tryntje Ariens

       Annetje Abrams

       Leentje Maertens

       Neeltje Cornelis

   

    18‑3‑1694.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    11‑6‑1694.

    Van de Ledematen gesturven:

       Aryaentje Jacobs

       Maertje Pieters


                                  ‑9‑

   

    3‑9‑1694.

    Van de Ledematen gesturven:

       Goosse Corsse de Rooij

   

    28‑11‑1694.

    Van de Ledemaaten gesturven:

       Abram Arents Bubbeson

       Willempje Willems

   

    10‑3‑1695.

    Gesturven:

       Inge Simens Sebel

       Annetje Simons

       Annetje Joris

   

    8‑6‑1695.

    Gesturven van de lidmaten:

       Cornelis Samuels de Kok

       Claes Jacobs van Leewen

 

    15‑9‑1695.

    Gesturven:

       Aeltje Gerrits

       Marytje Willems

 

    1‑12‑1695.

    Geen vermelding van gestorvenen.

       

    10‑3‑1696.

    Gesturven:

       Dirk Jacobs Hensbroek

       Cornelis van Anem

   

    15‑6‑1696.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    14‑9‑1696.

    Gesturven:

       Abram Dirks de Kok

   

    30‑11‑1696.

    Van de Ledematen gesturven:

       Simon Dirks Berkel

   

    15‑3‑1697.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    14‑6‑1697.

    Gesturven:

       Durk Simense Berkel

   

    6‑9‑1697.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Francyntje Jacobs

   

    29‑11‑1697.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Klaesje Dirks


                                 ‑10‑

   

    7‑3‑1698.

    Van de Ledemaeten gesturven:

       Magdalena Doessen

   

    25‑6‑1698.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Geertje Claes

       Annetje Simons Kool

   

    15‑9‑1698.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    28‑11‑1698.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    27‑3‑1699.

    Van de Lidmaeten gesturven:

       Annetje Flore

   

    5‑6‑1699.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    18‑9‑1699.

    Van de Lidmaeten gestorven:

       Neeltje Arens Conijnenburg

   

    27‑11‑1699.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    19‑3‑1700.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    11‑6‑1700.

    Van de Ledemaeten gestorven:

       Machtelt Franken

   

    3‑12‑1700.

    Van de Ledemaeten gesturven:

       Annetje Claes

       Nelletje Gerritz

       Aeltje Pieters Keijser

   

    29‑8‑1701.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    14‑11‑1701.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    12‑1‑1702.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    8‑12‑1702.

    Geen vermelding van gestorvenen.

   

    16‑3‑1703.

    Geen vermelding van gestorvenen.


                                 ‑11‑

   

    15‑6‑1703.

    Gestorven: ‑‑‑‑‑‑‑‑

   

    12‑9‑1703.

    Gestorven: ‑‑‑‑‑‑‑‑

   

    30‑11‑1703.

    Gestorven:

       Sijmon Jacobse Myster

       Jannetje Leenderts

   

    29‑2‑1704.

    Gestorven:

       Pleuntje Claas

       Jan Corns. Knegt

       Wouter Sijmense de Wilden

       Neeltje Corns van Achten

       Jan Arients van der Arent

   

    12‑6‑1704.

    Gestorven:

       Jan Jacobse Hensbroek

       Jannetje van der Tas

       Leendert Jansen

       Sijmon Sloodweg

   

    18‑9‑1704.

    Gestorven:

       Sara Dirks

 

    28‑11‑1704.

    Verstorven: ‑‑‑‑‑‑‑

   

    19‑3‑1705.

    Verstorven:

       Treyntje Baarsenburch

   

    8‑6‑1705.

    Verstorven:

       Ary Maartense Huysman

       Pieter van der Meel

       Neeltje Cors Verseijden

       Hend. Teunisse Cosyn

 

    16‑11‑1705.

    Verstorven: ‑‑‑‑‑‑‑

       

    3‑12‑1705.

    Verstorven:

       Elizabeth van Gilst

   

    11‑3‑1706.

    Verstorven:

       Ary Michielse Verkade


                                 ‑12‑

   

    1‑6‑1706.

    Verstorven:

       Barber Jans

       Ary van Tol

   

    12‑9‑1706.

    Verstorven:

       Ary Janse Starrenburch

       Geertje Dirx

       Aalbregt van Alphen

       Jannetje Leenderts

   

    21‑11‑1706.

    Verstorven:

       Tryntje Leenderts Verseyden

       Maartje Pieters


                                 ‑13‑

 

   

                                Deel 4:

   

   

    31‑3‑1707.

    Verstorven:

       Maria Claasse Bijl

       Soetje Post

   

    11‑6‑1707.

    Verstorven:

       Jeffje Dirkx

   

    14‑9‑1707.

    Verstorven:

       Grietje Maartens Verseyden

   

    2‑12‑1707.

    Verstorven:

       Aaltje Teunis Krijgsman

   

    16‑3‑1708.

    Verstorven:

       Geertje Chile

       Gerrit Immerseel

   

    18‑6‑1708.

    Verstorven:

       Maria Leenderts van der Hoeff

       Rogbregt Schilperoort

   

    12‑9‑1708.

    Verstorven:

       Aage Dirks

   

    30‑11‑1708.

    Verstorven:

       Neeltje Cornelis

       Neeltje Henderiks

       Jan Leendertse

   

    27‑2‑1709.

    Verstorven:

       Treyntje Witten

       Nelletje Claas

       Maarten Cors Opstal

   

    4‑6‑1709.

    Verstorven:

       Jacob Meese Valkenburg

       de weduw van Opstal

   

    8‑9‑1709.

    Verstorven:

       Pleuntje Stompwyk


                                 ‑14‑

   

    7‑12‑1709.

    Verstorven:

       Wilhem Haverkamp

       Jan Marcusse

   

    28‑3‑1710.

    Verstorven:

       Cors Maartense Cruijning

       Willem Janse Huysman

   

    10‑6‑1710.

    Verstorven:

       Ary Corn. van der Drift

   

    12‑9‑1710.

    Verstorven:

       Annetje Joppen.

   

    6‑12‑1710.

    Verstorven:

       ‑‑‑‑‑‑‑

   

    13‑3‑1711.

    Verstorven:

       Neeltje Abrahams

       Neeltje Verhoeff

       Maria Egbers Buytenweg

   

    13‑6‑1711.

    Verstorven:

       Martyntje Willems

       Crijn Arentse van Aalsburg

   

    16‑9‑1711.

    Verstorven:

       Annetje Willems van Leuwen

   

    4‑12‑1711.

    Verstorven:

       Teunis Pleune Krygsman

       Hend. Steegman

   

    2‑3‑1712.

    Verstorven:

       Neeltje Jacobs Uijtenbroek

       Maria Boreel

       Cornelia Overschie, genaamt Briel

       Aaltje Jacobs

    

    6‑6‑1712.

    Verstorven:

       Leendert Lelyveld

   

    9‑9‑1712.

    Verstorven:

       Aaltje Teunis

       Ariaantje Jans


                                 ‑15‑

   

    3‑12‑1712.

    Verstorven:

       Maartje Cornelis van de Geneugten

   

    24‑3‑1713.

    Verstorven:

       Leentje Abrahams Loevesteyn

       Stephanitje Jans

   

    16‑6‑1713.

    Verstorven:

       Barber Pieters

   

    6‑9‑1713.

    Verstorven:

       ‑‑‑‑‑‑‑

   

    29‑11‑1713.

    Verstorven:

       Claasje Schipper

       Leendert van der Pen


                                 ‑16‑

   

   

    Index op achternaam:

 

    Aalsburg, Crijn Arentse van    14

    Aexter, Maertje Corn. de    3

    Achten, Neeltje Corns van    11

    Alphen, Aalbregt van    12

    Alphen, Dignom Dirx van    6

    Anem, Cornelis van    9

    Arent, Jan Arients van der    11

    Baarsenburch, Treyntje    11

    Barrewater, Pieter Harmenz    3

    Berkel, Durk Simense    9

    Berkel, Simon Dirks    9

    Bogaert, Cornelis Janze    4

    Boreel, Maria    14

    Bovewaeter, Dirck Dirckse    7

    Bovewater, Jan Dirxe    7

    Briel, Cornelia Overschie genaamt    14

    Broeckhooven, Ingetje Willems    4

    Bubbeson, Abram Arents    9

    Buijtewegh, Heyndrick Claessen    6

    Buytenweg, Maria Egbers    14

    Bijl, Maria Claasse    13

    Does, Corn. Anthonisse van der    5

    Does, Teunis Heijndrix van der    5

    Doessen, Geertruijd    6

    Doessen, Magdalena    10

    Drift, Ary Corn. van der    14

    Dwaelingh, Jacob Heijndrix    6

    Elsevier, Alette    6

    Ende, Cornelis Arentz van der    5

    Geneugten, Maartje Cornelis van de    15

    Gilst, Elizabeth van    11

    Gudden, Hendrick    5

    Haverkamp, Wilhem    14

    Hensbroek, Dirk Jacobs    9

    Heijnsbroeck, Gerrit Janz    3

    Hensbroek, Jan Jacobse    11

    Hilversum, Claes Janze van    4

    Hoeff, Maria Leenderts van der    13

    Hofland, Hillegond    8

    Hoogerscheijt, Jacob Corneliz    8

    Hoogh, Arij de    6

    Hoogh, Leendert Corneliz de    4

    Hoogh, Lysbeth Corn. de    4

    Huysman, Ary Maartense    11

    Huysman, Willem Janse    14

    Immerseel, Gerrit    13

    Keijser, Aeltje Pieters    10

    Knegt, Jan Corns.    11

    Kok, Abram Dirks de    9

    Kock, Abraham Lambertz de    3

    Kock, Arij Abrahamze de    6

    Kock, Gillis Lambertz de    3

    Kok, Grietje Abrahams de    8

    Kock, Isaack Lambertz de    3   

    Kok, Cornelis Samuels de    9


                                 ‑17‑

   

    Kock, Machiel Gilliz de    3

    Koomen, Dirck Corn.    4

    Comen, Maertje Corn.    3

    Conijnenburg, Neeltje Arens    10

    Kool, Annetje Simons    10

    Cosyn, Hend. Teunisse    11

    Cruyning, Arij Corn.    4

    Cruijning, Cors Maartense    14

    Krijgsman, Aaltje Teunis    13

    Krygsman, Teunis Pleune    14

    Lee, Claes Sijmons van der    5

    Leeuwen, Aeltje van    6

    Leuwen, Annetje Willems van    14

    Leewen, Claes Jacobs van    9

    Lelyveld, Leendert    14

    Loevesteyn, Leentje Abrahams    15

    Meel, Pieter van der    11

    Myster, Sijmon Jacobse    11

    Oosterwijck, Aeltje Leenderz van    4

    Oosterwijck, Christijntje van    3

    Opstal, Maarten Cors    13

    Opstal, de weduw van    13

    Oudshoorn, Gerrit Sijmons    5

    Overschie, Cornelia (genaamt Briel)    14

    Palesteyn, Marytje    8

    Part, Dirck    4

    Pen, Leendert van der    15

    Post, Soetje    13

    Pijnaker, Arent Corn.    3

    Roobol, Abraham Janz    3

    Robol, Jacob Janze    4

    Robol, Wijntje Jacobs    5

    Roon, Gerrit Janze van    6

    Rooij, Goosse Corsse de    9

    Rijnhouts, Jannitje    6

    Schalcken, Godefrida    6

    Schilde, Corn. Pieterz van der    6

    Schilders, Cornelia    6

    Schilperoort, Rogbregt    13

    Schipper, Claasje    15

    Schipper, Leendert Janz    4

    Sebel, Inge Simens    9

    Sloodweg, Sijmon    11

    Sonnevelt, Huijgh    6

    Speck, Aris Pr.    7

    Speck, Pleuntje Pr.    7

    Starrenburch, Ary Janse    12

    Starrenburgh, Gerrit Janze    7

    Steegman, Hend.    14

    Stegeman, Grietje Dirx    8

    Stompwijck, Corn. Corn.    4

    Stompwyk, Pleuntje    13

    Suijlen, Sijmen Teuniz van    4

    Swieten, Helena van    3

    Swieten, Hendrick van    5

    Tas, Jannetje van der    11

    Tas, Joris Leend.    4

    Tol, Ary van    12


                                 ‑18‑

   

    Tol, Grietje Heijndrix    7

    Tol, Neeltje Claes van    7

    Toornvliet, Gijsbert Maertenz    4

    Uijtenbroek, Neeltje Jacobs    14

    Valkenburg, Jacob Meese    13

    Verhoeff, Neeltje    13

    Verkade, Ary Michielse    11

    Verseyden, Grietje Maartens    13

    Versijde, Leendert Corneliz    5

    Verseijden, Neeltje Cors    11

    Verseyden, Tryntje Leenderts    12

    Visser, Leendert Dingenaers    8

    Vos, Claes    4

    Vrient, Claes Gerritz de    4

    Vroome, Hilletje Gerrits de    6

    Wilden, Wouter Sijmense de    11

    Witten, Treyntje    13

    Wijten, Gerrit    5


                                 ‑19‑

   

   

    Index op voornaam:

   

    Aephje Jacobs    4

    Aage Dirks    13

    Aelbregt van Alphen    12

    Aeltje van Leeuwen    6

    Aeltje Gerrits    9

    Aaltje Jacobs    14

    Aeltje Janz    3

    Aeltje Leenderz van Oosterwijck    4

    Aeltje Pieters Keijser    10

    Aeltje Pleune    5

    Aaltje Teunis    14

    Aaltje Teunis Krijgsman    13

    Aeltje Willemz    5

    Abram Arents Bubbeson    9

    Abram Dirks de Kok    9

    Abraham Janz Roobol    3

    Abraham Lambertz de Kock    3

    Alette Elsevier    6

    Aris Pr. Speck    7

    Annetje Abrams    8

    Annetje Flore    10

    Annetje Joppen    14

    Annetje Joris    9

    Annetje Claes    10

    Annetje Cornelis    7

    Annitje Crijnen    7

    Annetje Simons    9

    Annetje Simons Kool    10

    Annetje Willems van Leuwen    14

    Arij de Hoogh    6

    Ary van Tol    12

    Arij Abrahamze de Kock    6

    Ary Janse Starrenburch    12

    Ary Corn. van der Drift    14

    Arij Corn. Cruyning    4

    Arent Corn. Pijnaker    3

    Ary Maartense Huysman    11

    Ary Michielse Verkade    11

    Aryaentje Jacobs    8

    Ariaantje Jans    14

    Ariaentje Claez    3

    Ariaentje Corn.    4

    Baertje Jacobz    8

    Barber Jans    12

    Barber Pieters    15

    Dignom aghter de Kerck    5

    Dignom Dirx van Alphen    6

    Dirck Part    4

    Dirck Dirckse Bovewaeter    7

    Dirck Jacobs Hensbroek    9

    Dirck Corn. Koomen    4

    Durk Simense Berkel    9

    Jeffje Dirkx    13

    Francyntje Jacobs    9

    Geertruijd Doessen    6


                                 ‑20‑

   

    Geertje Dirx    12

    Geertje Gerrits    8

    Geertje Claes    10

    Geertje Chile    13

    Geertje Philips    3

    Gerrit Immerseel    13

    Gerrit Wijten    5

    Gerrit Janz Heijnsbroeck    3

    Gerrit Janze van Roon    6

    Gerrit Janze Starrenburgh    7

    Gerrit Sijmons Oudshoorn    5

    Gillis Lambertz de Kock    3

    Godefrida Schalcken    6

    Goosse Corsse de Rooij    9

    Grietje Abrahams de Kok    8

    Grietje Dirx Stegeman    8

    Grietje Heijndrix Tol    7

    Grietje Janz    4

    Grietje Corneliz    7

    Grietje Maartens Verseyden    13

    Grietje Willemz    5

    Gijsbert Maertenz Toornvliet    4

    Hendrick Gudden    5

    Hend. Steegman    14

    Heijndrick de Stoeldraejer, de vrouw van    3

    Hendrick van Swieten    5

    Heyndrick Claessen Buijtewegh    6

    Hend. Teunisse Cosyn    11

    Hillegond Hofland    8

    Hilletje Gerrits de Vroome    6

    Huijgh Sonnevelt    6

    Immetje Claes    5

    Inge Simens Sebel    9

    Ingetje Willems Broeckhooven    4

    Isaack Lambertz de Kock    3

    Isak Pieterz    5

    Jacob Arentz    5

    Jacob Heijndrix Dwaelingh    6

    Jacob Janze Robol    4

    Jacob Corneliz Hoogerscheijt    8

    Jacob Meese Valkenburg    13

    Jan Arients van der Arent    11

    Jan Dirx Warreboutz    4

    Jan Dirxe Bovewater    7

    Jan Jacobse Hensbroek    11

    Jan Corns. Knegt    11

    Jan Leendertse    13

    Jan Marcusse    14

    Jan Sijmenz    5

    Jannitje Rijnhouts    6

    Jannetje van der Tas    11

    Jannitje Arienz    5

    Jannetje Gerbrantz    3

    Jannetje Janz    4

    Jannitje Corneliz    5

    Jannetje Leenderts    11

    Jannetje Leenderts    12

    Joris Leend. Tas    4


                                 ‑21‑

   

    Claes Vos    4

    Claes Gerritz de Vrient    4

    Claes Jacobs van Leewen    9

    Claes Janze van Hilversum    4

    Claes Sijmons van der Lee    5

    Claasje Schipper    15

    Klaesje Dirks    9

    Cniertje Willemz    4

    Cornelia Overschie, genaamt Briel    13

    Cornelia Schilders    6

    Cornelis van Anem    9

    Cornelis Arentz van der Ende    5

    Cornelis Janze Bogaert    4

    Corn. Corn. Stompwijck    4

    Cors Maartense Cruijning    14

    Corn. Pieterz van der Schilde    6

    Cornelis Samuels de Kok    9

    Corn. Anthonisse van der Does    5

    Christijntje van Oosterwijck    3

    Crijn Arentse van Aalsburg    14

    Crijntje Aelbreghts    7

    Leendert Lelyveld    14

    Leendert van der Pen    15

    Leendert Dingenaers Visser    8

    Leendert Jansen    11

    Leendert Janz Schipper    4

    Leendert Corneliz de Hoogh    4

    Leendert Corneliz Versijde    5

    Leentje Abrahams Loevesteyn    15

    Leentje Maertens    8

    Helena van Swieten    3

    Elizabeth van Gilst    11

    Lysbet Aertze    4

    Lysbet Dirx    4

    Lijsbeth Dirx    5

    Lysbeth Corn. de Hoogh    4

    Lysbet Marcus    4

    Lijsbeth Meese    5

    Lysbet Pieterz    3

    Maarten Cors Opstal    13

    Maria Boreel    14

    Marytje Palesteyn    8

    Maertje Arienz    8

    Maertje Dirx    6

    Maria Egbers Buytenweg    14

    Maertje Jacobs    3

    Maertje Claez    4

    Maria Claasse Bijl    13

    Maritje Cornelis    5

    Maertje Corn. de Aexter    3

    Maartje Cornelis van de Geneugten    15

    Maertje Corn. Comen    3

    Maertje Leenderz    3

    Maria Leenderts van der Hoeff    13

    Maertje Pieters    8

    Maartje Pieters    12

    Marij Pleune    7

    Maertje Paulus    3


                                 ‑22‑

   

    Maertje Willemz    4

    Marytje Willems    9

    Magdalena Doessen    10

    Magdeleentje Janz    3

    Maghtelt Arienz    3

    Machtelt Franken    10

    Martyntje Willems    14

    Machiel Gilliz de Kock    3

    Neeltje Verhoeff    14

    Neeltje Abrahams    14

    Neeltje Arens Conijnenburg    10

    Neeltje Floore    5

    Neeltje Henderiks    13

    Neeltje Jacobs Uijtenbroek    14

    Neeltje Janz    3

    Neeltje Janz    3

    Neeltje Claes van Tol    7

    Neeltje Cornelis    8

    Neeltje Cornelis    8

    Neeltje Cornelis    13

    Neeltje Corns van Achten    11

    Neeltje Cors Verseijden    11

    Neeltje Leenderz    3

    Neeltje Pieterz    3

    Neeltje Sijmons    5

    Neeltje Willems    6

    Nelletje Gerritz    10

    Nelletje Claas    13

    Pieter van der Meel    11

    Pieter Arentz    5

    Pieter Harmenz Barrewater    3

    Pleuntje Stompwyk    13

    Pleuntje Claas    11

    Pleuntje Corn.    4

    Pleuntje Pr. Speck    7

    Rogbregt Schilperoort    13

    Sara Dirks    11

    Soetje Post    13

    Stephanitje Jans    15

    Sijmon Sloodweg    11

    Simon Dirks Berkel    9

    Sijmon Jacobse Myster    11

    Sijmen Teuniz van Suijlen    4

    Tanneken    3

    Teunis Heijndrix van der Does    5

    Teunis Pleune Krygsman    14

    Treyntje Baarsenburch    11

    Treyntje Witten   13

    Trijntje Arienz    4

    Tryntje Ariens    8

    Trijntje Dignaers    8

    Trijntje Iwitz    7

    Tryntje Leenderts Verseyden    12

    Wilhem Haverkamp    14

    Willem Bastiaenz    3

    Willem Janse Huysman    14

    Willempje Willems    4

    Willempje Willems    9


                                 ‑23‑

   

    Wouter Sijmense de Wilden    11

    Wijntje Arienz    3

    Wijntje Jacobs Robol    5

    Weijntje Willemz    8