INDEX

                     DOOPBOEKEN

        ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1695 - 1715

 

 

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

Zoetermeer 1994


 

 

INDEX DOOPBOEKEN ZOETERMEER  EN ZEGWAART 1695 - 1715


 

 

 


INDEX

DOOPBOEKEN

ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1695 - 1715

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Medewerkers:

T. de Jonge

S.M.J. van Mil-Le Rûtte

İ Zoetermeer 1994


                                           Extracten uit de District-klappers op de dopen te

 

 

                                                     Zoetermeer 1695-1811

 

 

 

                                            DOOPBOEKEN: 1695 -1715

 

 

                                       RIJNLAND ten zuiden van Leiden

                                                                          District XI

 

 

Benthuizen                  doopboek                    1                                  B.

Boskoop                      doopboek                    1 en 5                          Bo.

Hazerswoude              doopboek                    1, 8 en 10                    H.

Stompwijk                   doopboek                    1, 2, 24, en 33 S.

Voorschoten                doopboek                    1 en 10                        Vo.

Zoetermeer                 doopboek                    5, 6, 7 en 16                Z.

Zoeterwoude               doopboek                    1 en 6                          Zo.

 

 

N.B. In 1935 zijn de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart verenigd tot de gemeente Zoetermeer.

In 1939 zijn de gemeenten Stompwijk en Veur verenigd tot de gemeente Leidschendam.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTERNAAM,         voornaam vader

            ACHTERNAAM, voornaam moeder

            boeknummer   ondertrouw of huwe­lijksdatum

            kinderen:

            boeknummer   doopdatum                  voornaam kind


Voorwoord

 

 

Bij het samenstellen van de klappers op de dopen te Zoetermeer in het tijdvak van 1695 tot 1812 is gebruik gemaakt van de District-klappers op de dopen in het District Rijnland (District XI), welke aanwezig zijn op het Algemeen Rijksar­chief te 's-Gravenhage.

 

 

Het tijdvak is gesplitst in zes perioden, evenals in de District-klappers, te weten:

            1695 - 1715 :

            1716 - 1735 :

            1736 - 1755 :

            1756 - 1775 :

            1776 - 1795 :

            1796 - 1812 .

 

 

In principe zijn alleen gegevens overgenomen, die vermeld zijn in registers aangeduid met "Z" (= Zoeter­meer) of "Ze" (= Zegwaart). De gegevens van gezinnen, die onder andere plaatsen binnen Rijnland zijn vermeld en waarvan minstens één gegeven onder Zoeter­meer of Zegwaart werd geregistreerd, zijn echter compleet in deze klappers opgenomen. Huwelijksplaats en -datum zijn alleen opgenomen, wanneer deze ook vermeld werden in de District-klappers, of eenvou­dig waren te vinden. Wanneer het huwelijk niet bekend is, word dit aangeduid als : X....?? Het is mogelijk dat een aantal gezinnen in meer dan een deel voorkomen.

 

Waar getwijfeld werd aan de juistheid of volledigheid van de District-klappers, is getracht een en ander te verifiëren door raadpleging van de fotokopieën der originele Doop- en eventueel Trouwregisters. In enkele gevallen is gebleken, dat in de originele registers data en/of namen niet-, of onvolledig zijn vermeld, zodat deze klappers terzake ook niet duidelijk kunnen zijn.

 

Achterin elk deel van deze klappers bevindt zich een index op zowel mans-, als vrouwsna­men.

 

 

Advies.

 

Een ieder die bij genealogisch onderzoek naar families onder Zoetermeer en/of Zegwaart van deze klappers gebruik wenst te maken, wordt aangeraden de hierin vermelde gegevens niet blindelings over te nemen.

Immers, het kan nooit uitgesloten worden geacht, dat lees- en/of schrijffouten zijn gemaakt.

Verificatie met de originele registers, of fotokopieën hiervan, wordt derhalve sterk aanbevolen.

Bovendien vindt men in de originele registers vaak ook meer belang­rijke informa­tie, zoals : doopgetuigen, woonadressen, herkomst, etc.

 

 

DUS ALTIJD DE ORIGINELEN RAADPLEGEN.

 

 

3

 

 

            Genealogische Werkgroep Zoetermeer, van het

            Historisch Genootschap "Oud Soeter­meer"

            Dorpsstraat 7

            2712 AB  Zoetermeer


ADRICHEM, Arij Jansz, van

      BUIJS, Trijntje Pieters

      Z.13    28-04-1690  (otr)

      kinderen:

      Z.16    11-09-1695     Marijtje

 

ADRICHEM, Cornelis Jansz, van

      VREE, Jaepje Jans, van der

      Z.13    02-03-1698

      kinderen:

      Z.6      02-05-1700     Lena

      Z.6      11-12-1701     Jan

 

ADRICHEM, Pieter Jansz, van

      JANS, Emerensje

      Z.13    02-05-1687  (otr)

      kinderen:

      Z.16    29-06-1698     Jan

      Z.16    04-12-1701     Ariaentje

      Z.16    05-07-1705     Trijntje

 

ALPHEN, Leendert Leenderts, van

      VLIET, Trijntje Dirks, van

      Z.12    11-02-1685

      kinderen:

      Z.5      05-08-1696     Nelletje

      Z.5      05-08-1696     Marijtje

 

APPEL, Pieter Willems, van der

      DRIFT, Maertijntje Jans,

      van der

      Z.13    28-01-1693

      kinderen:

      Z.5      15-08-1695     Cornelis

      Z.5      22-09-1697     Willem

      Z.5      ??-01-1700     Willem

      Z.6      08-10-1702     Jacob

      B.1     20-04-1704     Jacobus

      Z.6      06-11-1707     Johan­nes

 

APPEL, Pieter Willemse

      MEER, Jannetje Jans, van der

      Z.14    22-07-1708

      kinderen:

      Z.6      10-02-1709     Jan

      Z.7      14-12-1710     Martinus

      Z.7      12-02-1713     Martijntje

      Z.7      18-03-1714     Lena

      Z.7      06-10-1715     Lena

 

ARENT, Arent Leen­derts, van der

      ORINGEN, Annetje Willems,

      van

      Z.13  09-08-1699

      kinderen:

      Z.6      21-01-1705     Cornelis

      Z.6      10-07-1707     Neeltje

      Z.7      11-05-1710     Trijntje

 

ARENT, Arent Willemse, van der

      KOCK, Magteld Jans

      Z.13    10-12-1700

      kinderen:

      S.33   17-09-1702     Magteld

      S.24   11-10-1703     Willem

      Z.6      22-03-1705     Willem

      S.33   18-04-1706     Geertje

      Z.6      31-08-1707     Willem

      Z.6      03-10-1708     Jannetje

      Z.6      06-10-1709     Willem

      Z.7      14-09-1710     Willem

      Z.7      17-02-1712     Willem

 

      ARIENS, Maartje

      kind:

      Z.7      19-08-1711     Arij

 

BAES, Michiel Sijmonsz.

      BOSCH, Neeltje Dircks,

      van den

      Z.14    15-11-1705

      kind:

      Z.16    22-08-1706     Claes

 

BAES, Sijmon Michielsz.

      BINNENWEG, Maer­tje Cornelis

      Z.13    15-12-1700

      kinderen:

      Z.16    16-10-1701     Mees

      Z.16    22-08-1703     Maertje

      Z.16    16-01-1715     Abraham

 

BACK, Pieter Ariensz

      BROUWER, Maertje Pieters,

      van der

      Z.13    19-02-1690

      kinderen:

      Z.16    06-11-1695     Marijtje

      Z.16    08-09-1697     Pieter

 

BAK, Jacob Arents, van der

      HOFSTEDE, Maertje Cornelis

      Z.13    13-02-1695

      kinderen:

      Z.5      01-04-1696     Marijtje

      Z.5      11-08-1697     Trijntje

      Z.6      20-05-1700     Arij

      S.33   26-11-1702     Corne­lia


BARREWATER, Leendert Pieters

      CRUIJNING, Ariaantje Abr.

      Z.14    28-04-1709

      kinderen:

      Z.6      16-06-1709     Jannetje

      Z.7      19-08-1711     Pieter

      Z.7      25-06-1713     Maria

 

BEEK, Jan Arentse, van der

      VERDUIJN, Wijntje Ariens

      Z.14    01-11-1705

      kinderen:

      Z.6      19-12-1706     Dina

      Z.6      19-08-1708     Arij

      Z.7      11-09-1712     Gerritje

 

BEECK, Jacob Pietersz, van der

      BROUWER, Maertje Pieters,

      van der

      Z.13    11-05-1698

      kinderen:

      Z.16    03-12-1698     Neeltje

      Z.16    16-05-1700     Trijntje

      Z.16    28-05-1702     Ariaentje

      Z.6      09-01-1704     Pieter

 

BEER, Kornelis Jacobsz, van der

      GROENEWEGEN, Magdaleentje

      Willems

      Z.14    15-12-1706

      kind:

      Z.16    04-12-1707     Ariaentje

 

BERG, Jan Ariensz, van den

      OOSTEN, Maertje Pieters, van

      X....??

      kind:

      Z.16    19-07-1699     Arij

 

BERGH, Arie Leendertze

      ES, Aaltje Jans, van

      Z.12    11-01-1682

      kind:

      Bo.1   27-05-1696     Sijmen

 

BERGH, Arij Jacobse, van den

      BLONCK, Marijtje Pieters

      Z.13  28-09-1691

      kind:

      Z.5      16-01-1697     Pieter


BERGAMBAGT, Pieter Leen­dertse, van

      MORAAL, Trijntje Huijgen

      Z.13    19-12-1694  (otr)

      kinderen:

      Zo.1    11-09-1695     Johannes

      B.1     14-09-1695     Maria

      B.1     17-03-1697     Johannes

 

BERKEL, Cornelis Aelbrechts

      RHEEWIJK, Marijtje Claes,

      van

      Z.13    01-05-1695  (otr)

      kinderen:

      Z.5      04-12-1695     Leendert

      Z.5      23-06-1697     Trijntje

      Z.6      ??-02-1700     Claes

      Z.6      22-04-1703     Ariaantje

      S.33   02-10-1701     Geertje

      Z.6      19-09-1704     Aalbert

 

BERKEL, Cornelis Isakse, van

      GROENEWEGEN, Maertje Franken

      Z.13    15-02-1693

      kinderen:

      Z.5      24-04-1695     Frank

      Z.5      11-11-1696     Frank

      Z.6      09-10-1699     Kristina

      Z.6      04-06-1702     Ariaantje

      Z.6      15-03-1705     Maartje

      Z.6      14-11-1706     Cornelia

      Z.7      30-03-1710     Catharina

      Z.7      17-08-1712     Alida

      Z.7      04-08-1715     Jacob

 

BERKEL, Cornelis Maertens

      MEIJSTER, Sara Sijmons

      Z.12    17-10-1683

      kinderen:

      Z.5      09-12-1696     Hester

      Z.6      25-02-1699     Maart­je

 

BERKEL(AAR), Maerten Aelbregts

      (C)KROON, Claesje Cornelis

      Z.13    09-01-1695

      kinderen:

      Z.5      13-11-1695     Leen­tje

      Z.5      24-03-1697     Corne­lis

      Z.6      12-10-1698     Griet­je

      Z.6      31-10-1700     Ari­aentje

      Z.6      29-04-1703     Aal­bregt

      Z.6      08-11-1705     Arij

      Z.6      24-03-1709     Aafje

      Z.7      05-05-1712     Brech­je


BERKEL, Matthijs Corne­lis

      LAAN, Anna Leenderts, van der

      Z.13    05-10-1698

      kinderen:

      Z.6      10-05-1699     Corne­lis

      Z.6      14-11-1700     Leen­dert

      B.1     07-05-1702     Leen­dert

      B.1     28-10-1703     Anne­tje

      Z.6      11-02-1705     Anne­tje

      Z.6      25-08-1706     Anne­tje

      Z.6      01-04-1708     David

      Z.7      19-03-1713     Judik

 

BERKELAAR, Abraham Aalbregtse

      AARSSELANG, Emmetje Jans

      Z.14    18-03-1708

      kinderen:

      Z.6      26-09-1708     Madde­leen­tje

      Z.7      31-05-1711     Jan

      Z.7      09-07-1713     Jan

      Z.7      20-02-1715     Arij

 

BERCKELAAR, Cornelis Ariensz

      KOCK, Ariaentje Pieters, de

      Z.13 04-06-1688 (otr)

      kinderen:

      Z.16    12-01-1695     Imme­tje

      Z.16    04-03-1696     Imme­tje

      Z.16    08-05-1698     Neel­tje

      Z.16    04-10-1699     Arij

      Z.16    19-01-1701     Ma­rijtje

      Z.16    05-03-1702     Ma­rijtje

      Z.16    09-07-1704     Arij

 

BERCKELAAR, Simon Ariensz.

      VEEN, Katrijn Jans, van

      Z.13    05-04-1697

      kinderen:

      Z.16    11-08-1697     Neel­tje

      Z.16    02-01-1701     Bregje

      Z.16    18-03-1703     Arij

      Z.16    30-08-1705     Ma­rijtje

      Z.16    02-09-1708     Jan­nitje

      Z.16    01-12-1709     J­a­nne­tje

      Z.16    22-01-1713     Pieter

 

BEUCK, Mr. Adriaen

      VLIET, Trijntje Joosten, van

      X ....??

      kinderen:

      Z.16    04-11-1696     Joost

      Z.16    15-01-1698     Joost

      Z.16    02-05-1700     Neel­tje

      Z.16    06-11-1701     Joost

      Z.16    10-12-1702     Corne­lis

      Z.16    05-04-1705     Simon

      Z.16    11-09-1707     Neel­tje

      Z.16    24-08-1710     Neel­tje

 

BIEN, Leendert Pietersz

      HAGENAER, Leentje Ariens

      Z.13    03-10-1692 (otr)

      kind:

      Z.16    28-02-1700     Trijn­tje

 

BINNENWEG, Arij Gerritsen

      HOOG, Ariaentje Ariens, de

      X....??

      kinderen:

      Z.16    10-02-1697     Arij

      Z.16    08-06-1698     Pieter

 

BINNENWEG, Cornelis Cornelisse

      ENDEN, Adriaantje Maartens, van der

      Z.14    21-01-1711

      kinderen:

      Z.7      20-09-1711     Maar­ten

      Z.7      14-12-1712     Maar­ten

      Z.7      21-01-1714     Maart­je

      Z.7      20-02-1715     Maart­je

 

BINNENWEG(H), Gerrit Jorisz.

      ROBOL, Annetje Jacobs

      Z.13    18-12-1701

      kinderen:

      Z.16    13-12-1702     Maer­tje

      Z.16    10-06-1708     Trijn­tje

 

BINNENWEG(H), Pieter Cornelisz

      TOORNVLIET, Maartje Gijsen

      Z.13    11-02-1703

      kinderen:

      Z.16    02-03-1704     Crijn

      Z.16    03-01-1706     Stijn­tje

      Z.16    12-01-1707     Gijs­bert

      Z.16    01-04-1708     Gijs­bert

      Z.16    11-08-1709     Ma­ri­jtje

      Z.16    09-11-1710     Ma­rijtje

 

BLEIJCKER, Cornelis Pieterse

      LAAN, Marijtje Leenderts, van der

      Z.13    31-12-1690

      kinderen:

      Z.5      13-03-1695     Lijs­beth

      Z.5      29-07-1697     Anne­tje

      Z.6      01-10-1700     Lijs­beth


BLEIJCKER, Pieter Pieterse

      LAAN, Ariaantje Leenderts, van der

      X...??

      kinderen:

      Z.6      15-03-1699     Leen­dert

      B.1     05-02-1702     Maarte

      B.1     10-05-1705     Neel­tje

 

BOEKESTEIJN, Pieter Franke, (of Bokke­stijn)

      BROEKHUIJSEN, Maartje Sij­mens

      P.6     14-05-1713

      kinderen:

      Z.7      10-12-1713     Frank

      Z.7      21-04-1715     Betje

 

BOER, Arij Isakse

      NUGTEREN, Aaltje Leendertse

      X....??

      kinderen:

      Z.7      29-05-1712     Lena

      Z.7      14-01-1714     Isak

      Z.7      29-09-1715     Isak

 

BON, Frans Cornelis

      LANGENDAM, Trijntje Cornelis

      Z.12    04-02-1674

      kind:

      H.8     03-03-1715     Pieter  26 jr oud

 

BON, Jan Cnelisz.

      KOCK, Maertje Pieters, de

      Z.13    24-04-1695 (otr)

      kind:

      Z.16    23-09-1696     Ari­aentje

 

BON, Jan Cornelisz.

      KONIJNENBURG, Geertje Dirks

      Z.13    15-12-1697

      kind:

      Z.16    28-01-1699     Corne­lis

 

BON, Leendert Cornelisz.

      KONIJNENBURG, Claesje Leen­derts

      Z.13    27-01-1697 (otr)

      kinderen:

      Z.16    12-01-1698     Trijn­tje

      Z.16    27-09-1699     Ma­rijtje

      Z.16    02-10-1701     Leen­dert

      Z.16    10-12-1702     Leen­dert

      Z.16    21-03-1706     Jan

 

BOON, Reijer Janse, van de

      VLIET, Dirkje Maartens, van

      Z.13    22-05-1701

      kinderen:

      Z.6      01-06-1704     Jan

      Z.6      25-10-1705     Joan­nes

      Z.6      04-12-1707     Maar­ten

 

BOON, Reijer Janse, de

      LANGELAAN, Anna Ariens

      Z.14    20-03-1712

      kind:

      Z.7      19-11-1713     Joan­nes

 

BOOT, Leendert Meesz

      BRUIJN, Maertje Willems, de

      Z.13    02-01-1689

      kinderen:

      Z.16    05-05-1697     Corne­lis

      Z.16    14-11-1700     Hen­drik

      Z.16    05-08-1703     Ma­rijtje

 

BORREMANS, Ds. Adrianus

      GROENHOUT, Agatha

      X....??

      kind:

      Z.16    01-06-1698     Maria

 

BOS, Gerrit Joosten, van den

      MOEDER ONBEKEND

      kind:

      Z.6      04-10-1699     Arije

 

BOS, Jacob Gijsen, van den

      DIJK, Pleuntje Abrahams, van

    Bl.3      28-11-1675

      kinderen:

      Z.5      02-01-1695     Feijs­je

      Z.5      27-01-1697     Isak

 

BOSCH, Aart Janse

      AKKERSDIJK, Pietertje Ariens

      Z.13    27-06-1694

      kinderen:

      S.24   29-05-1695     Johan­nes

      Z.5      23-12-1696     Arij

      Z.6      28-12-1698     Johan­nes

      S.24   11-07-1700     Johan­nes

      Z.6      05-09-1703     Ari­aantje

      Z.6      22-03-1705     Pieter

      Z.6      01-05-1707     Pieter

      Z.7      29-03-1711     Corne­lis

      Z.7      12-03-1713     Johan­na

      Z.7      27-01-1715     Jan

 

BOSCH, Gijsbert Jacobsz, van den

      BROECKWEG, Ariaentje Claes

      Z.14    23-01-1704

      kind: (buitenechte­lijk)

      Z.16    18-07-1703     Ma­rijtje


BOUT, Pieter Cornelisz

      BLEIJSWIJK, Anthonette Pie­ters

      Z.12    01-03-1675  (otr)

      kinderen:

      Bo.1   31-07-1695     Barbar

      Bo.1   12-05-1697     Barbar

 

BOVENWATER, Dirk Dirkse

      VERKADE, Wijve Michiels

      Z.13    07-02-1694

      kind:

      Z.5      26-05-1697     Griet­je

 

BREEMER, Arij Jacobsz

      LIENKET, Maertje Claes

      X....??

      kind:

      Z.6      20-05-1695     Trijn­tje

 

BREUGOM, Claas Hendrikse

      OOSTERWIJK, Gerritje Cornelis

      Z.14    22-02-1708

      kinderen:

      Z.6      20-02-1709     Hijn­derik

      Z.7      28-06-1711     Arij

      Z.7      05-05-1715     Corne­lis

 

BREUGOM, Jan Henderikse

      AARSELING, Marijtje Jans

      Z.14    26-02-1710

      kinderen:

      Z.7      18-01-1711     Maart­je

      Z.7      18-02-1714     Johan­nes

 

BREUGOM, Jan Henderikse

      OOSTERDAM, Maartje Ariens

      Z.14    10-01-1708

      kind:

      Z.6      21-07-1709     Arij

 

BREUGOM, Joost Hendriks

      STOMPWIJK, Geertje Willems

      Z.14    19-10-1703

      kind:

      Z.6      09-01-1704     Heijn­derik

 

BROEKHOVEN, Leendert Jansz.

      LANGEVELD, Maria Everts

      Vo.4   01-09-1686 

      kinderen:

      Z.16    25-02-1703     Maer­tje

      Z.16    06-08-1704     Evert


BROECKHOVEN, Pieter Hendrikcx

      DUIN, Ariaentje Ariens, van der

      Z.13    11-02-1703

      kinderen:

      Z.16    04-11-1703     Pleun­tje

      Z.16    23-11-1704     Ger­ritje

      Z.16    16-02-1707     Pleun­tje

      Z.16    09-09-1708     Hen­drik

 

BROMER, Claas Cornelis

      LOVEN, Marijtje Jans, van

      X....??

      kinderen:

      H.1     13-12-1699     Maria

      Z.6      16-12-1703     Corne­lis

 

BROOMER, Maarten Ariens

      SPEK, Marijtje Cornelis, van der

      Z.13    28-07-1699

      kinderen:

      S.33   01-06-1698     Pie­tertje

      S.33   01-11-1699     Ari­aantje

      S.33   23-10-1701     Ari­aantje

      S.33   01-04-1703     Corne­lis

 

BROUWER, Cornelis Krijne

      KONINGH, Jannetje Huij­brechts

      Z.13    26-01-1692  (otr)

      kinderen:

      Z.5      ??-09-1697     Ma­rijtje

      Z.6      03-05-1699     Krijn

      Z.6      08-06-1704     Huij­bert

      Z.6      02-02-1707     Jaapje

 

BROUWER, Arij Pietersz

      WILK, Judik Teunis, van der

      Z.13    27-07-1698

      kinderen:

      Z.16    27-09-1699     Ari­aantje

      Z.16    26-09-1700     Jacob

      Z.16    19-06-1707     Neel­tje

      Z.16    19-12-1710     Corne­lis

      Z.16    20-01-1712     Trijn­tje

      Z.16    01-07-1713     Anne­tje

      Z.16    14-06-1714     Pie­tertje

      Z.16    24-05-1715     Cnelis

 

BROUWER, Jacob Janse

      KOIJ, Marijtje Jans, van der

      Z.14    31-12-1713

      kind:

      Z.7      10-06-1714   Jan


BROUWER, Jan Pietersz

      HAGE, Aeltje Ariens, van

      Z.13    26-12-1694

      kinderen:

      Z.16    26-12-1695     Trijn­tje

      Z.16    30-01-1697     Neel­tje

      Z.16    18-02-1698     Arij

      Z.16    01-11-1699     Leen­dert

 

BROUWER, Cornelis Janse

      CRAEN, Neeltje Jans, van der

      Z.13    13-02-1701

      kinderen:

      Z.6      26-09-1703     Jan

      Z.6      02-05-1706     Jaco­bus

      Z.6      21-10-1708     Jaco­bus

      Z.7      03-04-1712     Leen­dert

 

BRUIJN, Floris Reijnier­se, de

      BRANDERVOORT, Jannetje Tijsse

      Z.13    23-10-1695

      kinderen:

      Z.5      22-04-1696     Reij­nier

      Z.6      15-01-1701     Mat­thijs

      Z.6      29-05-1707     Janne­tje

 

BRUIJN, Gerrit Reijniers, de

      RAFFEN, Emmetje Claes, van

      Z.13    19-05-1697

      kinderen:

      Z.5      29-09-1697     Reij­nier

      Z.6      08-06-1699     Jacob

      Z.6      23-10-1701     Pieter

      B.1     14-10-1703     Anne­tje

      Z.6      17-01-1706     Janne­tje

      Z.6      21-12-1707     Sara

      Z.7      11-12-1712     Baar­tje

      Z.7      25-12-1715     Maart­je

 

BRUIJN, Jan Cornelisse, de

      MEURS, Hadewij Hendriks

      Z.14    10-01-1714

 

BURG, Cornelis Hubertsz, van der

      DOES, Pleuntje Hendriks, van der

      Z.12    07-06-1682

      kind:

      Z.16    21-07-1697     Hen­drik

 

BURGH, Korstiaen Jeremias, van der

      DOES, Ingetje Cornelis, van der

      Z.14    06-05-1714

      kind:

      Z.7      21-04-1715     Jere­mias

     

 

BURGHOORN, Maarten Janse

      HENSBROEK, Aaltje Jans

      Z.14    27-01-1709

      kinderen:

      Z.6      27-10-1709     Pleun­tje

      Z.7      25-12-1710     Jan

      Z.7      03-04-1712     Inge­tje

 

BUIJT, Arij Claesse

      KOOL, Neeltje Simons

      Z.12    20-12-1682

      kinderen:

      Z.5      06-03-1695     Maer­tje

      Z.6      16-02-1698     Sijmen

 

BIJL, Cornelis Dirks, van der

      TAS, Jannitje Joris, van der

      Z.13    11-06-1696

      kinderen:

      Z.5      21-07-1697     Dirk

      Z.6      31-08-1698     Maria

      Z.6      09-04-1703     Dirk

 

BIJL, Teunis Dirks, van der

      BLOM, Aegje Leenderts

                Bl.3   08-03-1693 

      kinderen:

      Z.5      28-08-1695     Dirk

      Z.6      08-05-1698     Dirk

      Z.6      11-10-1699     Leen­dert

 

BIJSTERVELT, Adam Barents

      MEIJ, Anna Cornelis, van der

                S.     20-03-1708 (otr)

      kinderen:

      Z.6      16-12-1708     Corne­lis

      Z.7      03-12-1710     Barent

      Z.7      24-01-1712     Aaltje

      Z.7      07-03-1714     Ste­ijntje

      Z.7      16-06-1715     Ste­ijntje

 

BIJSTERVELD, Jan Cornelis

      HEUS, Ariaentje Cornelis

      Z.13    10-09-1702

      kinderen:

      Z.16    19-08-1703     Trijn­tje

      Z.16    07-09-1704     Cnelis

      Z.16    05-05-1706     Maer­ten

      Z.16    10-04-1707     Maer­ten

      Z.16    13-04-1708     Arij

      Z.16    11-08-1709     Weint­je

 

C onder de K


DEKKER, Cornelis Ariens

      ES, Neeltje Jans, van

      Z.14    23-12-1708

      kinderen:

      Z.6      ??-06-1709     Dirk

      Z.7      07-09-1710     Griet­je

      Z.7      01-05-1712     Arij

      Z.7      19-08-1714     Jan

 

DIEM, Hermanus Barents, van

      HUIJSMAN, Grietje Huijberts

      Z.14    24-01-1706

      kinderen:

      Z.6      16-01-1707     Barent

      Z.6      28-04-1709     Arij

      Z.7      30-11-1712     Teunis

 

DIEMEN, Barent Harmens, van

      VREE, Aeltje Gerrits, de

      X...??

      kind:

      Z.5      01-05-1695     Dirk

 

DOES, Frans, van der

      GROENEWEGEN, Lijsbet Corne­lis

      S.       29-01-1696

      kinderen:

      Z.16    04-03-1696     Janne­tje

      Z.16    11-05-1698     Ma­rijtje

      Z.16    05-09-1700     Claes­je

      Z.16    08-10-1702     Hen­drick

 

DOES, Cornelis Leen­dertsz, van der

      MEESZ, Maertje

      Ze       14-11-1680

      kinderen:

      Z.16    17-03-1697     Maer­tje

      Z.16    25-05-1698     Geer­tje

 

DORP, Pieter Mathijse, van

      LINSCHOTEN, Jannetje Wil­lems, van

      Vo.4   15-09-1675

      kind:

      Z.6      28-06-1699     Corne­lia

 

DROOGH, Pieter Cornelisse

      GROENEWEGEN, Maria Dircks

      Z.18    24-11-1693

      kinderen:

      Vo.10  14-09-1697     Lucia

      Vo.10  02-05-1699     Joanna

      Vo.10  23-06-1700     Joanna

      Vo.10  05-08-1703     Theo­dorus

      Vo.10  24-02-1706     Lucia

      Vo.10  03-01-1708     Corne­lius

      Vo.10  04-08-1709     Joanna

 

DUIJK, Marij Ariens

      (vermoedelijke vader IJs­brand Padenburgh?)

      kind:

      Z.6      01-02-1705     Neel­tje

 

DUIJN, Paulus Janse, van

      CLOS, Maartje Dirks, van der

      Z.14    30-03-1704

      kinderen:

      Z.6      30-11-1704     Janne­tje

      Z.6      13-01-1706     Corne­lis

      Z.6      04-09-1707     Jan

 

DUIJN, Mr Allard, van der (schout Zoetermeer)

      VOORBURG, Margareta, van

      Rijswijk.1(R.1-V p.298)  10-12-1690

      kinderen:

      Z.6      28-12-1698     Maria Jaco­ba

      Z.6      20-02-1701     Maria Adri­ana

      Z.6      17-01-1706     Corne­lia Jacoba

                                    Cathari­na

 

DIJCK, Willem Claesse, van

      KOOMEN, Trijntje Cornelis

      Z.13    24-08-1698

      kind:

      Z.6      26-10-1698     Claes

 

EDENBURGH, Corne­lis, van

      LEUWEN, Neeltje, van

      Z.14    21-06-1705

      kinderen:

      Z.6      20-11-1707     David

      Z.7      30-03-1710     Ari­aantje

      Z.7      16-10-1712     Jaco­bus

      Z.7      28-07-1715     Jan

 

ECOU, Jan Heinderikse

      DOLMEIR, Annetje Hendriks

      Z.14    02-02-1707

      kind:

      Z.16    08-03-1711     Anne­tje

 

ENDE, Arij Maertens, van der

      RIJS, Maertje Cornelis, van

      Z.13    11-12-1697

      kind:

      Z.6      07-09-1698     Jacob

 

ENDEN, Cornelis Maartens, van der

      HANE, Trijntje Dirks, van

      Z.14    04-06-1713

      kind:

      Z.7      26-11-1713     Maar­ten


ES, Jan Ariense, van

      KNEIJNENBERGH, Dircje Claas

      Z.18    18-01-1694

      kind:

      S.       07-07-1707     Joanna

 

ES, Jan Jansz., van

      BROECKWEG, Trijntje Claes

      Z.13    26-02-1702

      kinderen:

      Z.16    17-09-1702     Ma­rijtje

      Z.16    22-08-1703     Maer­tje

      Z.16    20-08-1704     Claes­je

      Z.16    19-01-1707     Jacob

      Z.16    19-01-1707     Ari­aantje

      Z.16    04-01-1708     Jacob

      Z.16    15-06-1710     Claes­je

      Z.16    09-08-1711     Ari­aentje

      Z.16    09-10-1712     Janne­tje

 

ERPECUM, Jasper, van

      HOGEVEEN, Neeltje Crijne

      Z.13    12-11-1702

      kinderen:

      Z.6      21-11-1706     Krijn

      Z.6      22-09-1709     Creijn

      Z.7      25-09-1712     Crijn

      Z.7      20-10-1715     Ari­aantje

 

EVENBLIJ, Gerrit Dirckz

      CLEMENS, Maertje

      X....??

      Z.16    05-05-1709     Gerrit

 

EVENBLIJ, Dirk Dirks

      BREEDVELT, Aaltje Jacobs

      Z.13    18-03-1696

      kind:

      Z.5      27-01-1697     Maria

 

EIJK, Dirk Maartense, van

      LEUWEN, Crijntje Gerrits, van

      X....??

      kinderen:

      Z.6      23-11-1704     Tre­ijntje

      Z.6      20-06-1706     Lijs­betje

      Z.7      26-01-1710     Cat­rijn

      Z.7      18-10-1711     Thijs

      Z.7      08-10-1713     Tre­ijntje

 

EIJKOOP, Jan Hendriks

      DÖLMEIJERS, Antje Hendriks

      Z.14    02-02-1707

      kind:

      Z.6      21-12-1707     Jan Roele

 

F geen inschrijvingen

 

GAAG, Tijs Ariens, van der

      BER­KEL, Marijtje Cornelis

      Z.13    05-10-1698

      kinderen:

      Z.6      20-06-1700     Corne­lia

      Z.6      23-04-1702     Pieter

      Z.6      18-10-1705     Corne­lia

 

GEENENBERGEN, Cornelis Jacobse, van

      OVERGAEUW, Trijntje Jacobs

      Z.13    15-08-1700

      kinderen:

      B. tussen 31-07 en 21-08-1701 Gerrit

      S.       18-06-1702     Corne­­lis

 

GEERLOFF, Simon Hende­riksz

      MAELDERING, Jannetje Gerrits

      X....??

      kinderen:

      Z.16    12-01-1710     Hende­rik

      Z.16    25-09-1712     Gerrit

      Z.16    11-02-1714     Corne­lis

 

GELEVEEN, Joost Dirkse

      VELSEN, Ariaantje Ariens, van

      Z.18    02-05-1702

      kinderen:

      Zo.      15-04-1704     Theo­dorus

      S.       27-01-1710     Franco

      S.       21-10-1711     Franco

      S.       17-07-1714     Magda­lena

     

 

GENEUGTE, Willem Leenderts, van de

      HOGENDIJK, Martijntje Jans

      Z.13    07-10-1696

      kinderen:

      Zo.      07-07-1697     Jan

      Zo.      21-09-1698     Gerret

      Zo.      14-02-1700     Gerret

      Zo.      06-11-1701     Pieter

      Z.6      08-07-1703     Aafje

      Zo.      24-01-1706     Sara

      Zo.      22-04-1708     Neel­tje

      H.       21-07-1709     Pieter

      H.       14-06-1711     Leen­dert

      H.       23-10-1712     Neel­tje

 

GLIMMERVEEN, Hendrik

      KREIJGSMAN, Aaltje Teunis

      X....??

      kind:

      Z.6      28-05-1703     Gerrit


GLIMMERVEEN, Crijn Cornelisz

      WILCK, Annetje Gerrits, van der

      S.       01-11-1703 (otr)

      kind:

      Z.16    06-04-1704     Gerrit

 

GLIMMERVEEN, Leendert

      KRIJGSMAN, Aeltje Teunis

      Z.13    26-04-1699

      kinderen:

      Z.6      30-06-1700     Neel­tje

      Z.6      28-03-1706     Claas­je

 

GOEDE, Cornelis Louwe

      PAUW of PAU, Anna Lodewijks, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.5      18-11-1696     Arij

      Z.6      10-10-1698     Lode­wijk

      Z.6      04-04-1700     Pleun­tje

      B.       18-09-1701     Pieter

      Z.6      17-12-1702     Arij

      Z.6      31-08-1704     Areij

 

GOMMERT, Hendrik Hendrikse

      WIJNGAARDEN, Annetje Ste­vens, van

      Z.14    19-02-1713

      kinderen:

      Z.7      16-04-1713     Hen­drik

      Z.7      29-09-1715     Nico­laas

 

GROENE(N)BOOM, Maerten IJsbrants

      HOUTEN, Jannetje Jans, van

      Z.12    17-01-1685

      kinderen:

      Z.5      11-01-1696     Cornelis

      Z.5      26-05-1697     Corne­lis

      Z.6      05-09-1700     Claes

 

GROENEWEGEN, Arij Joosten

      BEEK, Machteltje Piters, van der

      Z.13    18-01-1690

      kind:

      S.       01-05-1695     Agatha

 

GROENEWEGEN, Dirk Ariens

      MORAEL, Trijntje Jans

      Z.14    30-01-1707

      kinderen:

      Z.16    06-11-1707     Jacob

      Z.16    16-06-1709     Johan­nes

 

GROENEWEGEN, Cornelis

      LEEUWEN, Marijtje Floris, van

      Z.13    05-02-1690

      kind:

      Z.6      21-06-1699     Ma­rijtje

 

GROENEWEGEN, Pieter Francken

      RO(O)BOL, Ariaentje Pieters

      Z.14    23-12-1703

      kinderen:

      Z.16    04-09-1704     Franck

      Z.16    12-08-1708     Dirk

 

GROOT, Jan Leendertsz, de

      ALPHEN, Mijnsje Noachs, van

      Z.6      14-01-1699

      kinderen:

      Z.13    18-10-1699     IJs­brand

      Z.6      24-04-1701     Dirck

      B.       29-10-1702     Leen­dert

      Z.6      22-06-1704     Dirk

      Z.6      13-06-1706     Marij

      Z.6      08-01-1708     Sara

      Z.6      17-02-1709     Corne­lis

      Z.7      07-12-1710     Trijn­tje

 

GROTIUS, Claas Hendrik­se

      DEVENTER, Barbara Jans, van

      Z.14    23-01-1704

      kinderen:

      Z.6      15-02-1705     Heijn­drik

      Z.16    07-12-1706     Lijs­beth

      Z.16    08-11-1708     Jan

 

GULDEMONT, Cornelis Wouterse

      WITTENSTIJN, Trijntje Jans

      X....??

      kind:

      Z.7      12-03-1713     Aagje

 

GULDEMONT, Wouter Cornelisse

      MAES, Leentje Lourens

      X....??

      kinderen:

      Z.6      21-09-1704     Maart­je

      Z.6      17-02-1706     Aafje

 

HAAN, Klaes Jasperse, de

      KAENEN, Trijntje Pieters, van

      X....??

      kind:

      Z.6      15-04-1703     Neel­tje

 

HAEN, Dirck Cnelis, van

      LEENDERTS, Martijntje

      X....??

      kind:

      Z.16    19-02-1702     Leen­dert


HARLAER, Nikolaas (schout Zeg­waart)

      DEVENTER, Everdina, van

      Z.13    08-01-1694 (otr)

      kind:

      Z.16    06-04-1698     Hester Maria

 

HARRELAER DE JONGE, Nicolaes, van

      STOMPWIJCK, Pleuntje Corne­lis

      Z.13    27-01-1700

      kind:

      Z.6      07-03-1700     Johan­na

 

HASERSOUW, Aert Gerrits, van

      KONIJNENBURG, Geertje Leen­derts

      Z.12    01-11-1682

      kinderen:

      Z.16    11-09-1695     Ma­rijtje

      Z.16    26-02-1702     Lena

 

HASERSOUW, Jacob Claesz

      GROENEWEGEN, Ariaentje Ariens

      Z.13    17-02-1697

      kind:

      Z.16    17-11-1697     Lijs­beth

 

HAVELOOS, Dirck Dircksz

      HEUS, Gooltje Cornelis

      X....??

      kind:

      Z.16    16-01-1704     Dirc­kje

 

HEER, Arij Cornelisz, (de)

      HOS (of VOS), Annetje Jans

      X....??

      kinderen:

      Z.16    28-08-1695     Trijn­tje

      Z.16    03-06-1701     Ma­rijtje

      Z.16    01-09-1709     Ma­rijtje

 

HEER, Arij Pietersz, (de)

      KOMEN, Trijntje Cornelis

      Z.13    13-01-1692

      kind:

      Z.16    13-03-1695     Corne­lis

 

HEER, Pieter Claassen, (de)

      VEEN, Aafje Teunis, van

      GZ.1   16-10-1704 (otr.)­(Gaarder)

      kind:

      Zo.      15-04-1706     Claas


HEINSBROEK, Jan Jacobs

      SCHOONBROOD, Clemencia Jans

      X....??

      kind:

      Z.5      13-11-1695     Joris

 

HEKMAN, Harmanus

      DRIFT, Aaltje Leenderts, van der

      Z.13    27-11-1695

      kind:

      S.       07-10-1696     Maria

 

HELM, Jan Ariensz, van der

      OVER(R)IJNDER, Grietje Corne­lis

      Z.13    22-02-1687 (otr)

      kinderen:

      Z.16    06-11-1695     Lijs­beth

      Z.16    11-08-1697     Jan

      Z.16    10-02-1700     Hen­drick

 

HELM, Simon Arents, van der

      BEEK, Maertje Pieters, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.6      22-03-1699     Heijn­drick

      Z.6      31-10-1700     Lijs­beth

 

HENSBROEK, Clement Jans

      TEIJLINGEN, Heijltje Wil­lems, van

      Z.14    18-01-1711

      kinderen:

      Z.7      04-09-1712     Jan

      Z.7      29-10-1713     Cle­ment

      Z.7      13-10-1715     Corne­lia

 

HEUS, Gerrit Cornelisz

      TANG, Jannetje Willems, van der

      Z.14    07-03-1706

      kinderen:

      Z.16    18-04-1706     Arij

      Z.16    01-05-1707     Corne­lis

 

HEUS, Jan Arientsz

      KLOS, Annetje Willems, van der

      Z.13    04-12-1701

      kinderen:

      Zo.1    29-04-1703     Ma­rijtge

      Zo.1    10-12-1705     Willem

      Zo.1    22-04-1708     Arij

      Zo.1    11-01-1711     Jan

      Zo.1    11-01-1711     Corne­lis

      Z.7      20-05-1714     Abra­ham


HEUS, Jan Cornelisz

      SCHIPPER, Neeltje Cornelis

      Z.13    16-02-1698

      kinderen:

      Z.16    21-01-1699     Cnelis

      Z.16    24-01-1700     Trijn­tje

      Z.16    07-05-1702     Maer­tje

      Z.16    06-01-1704     Jan

      Z.16    07-03-1706     Maer­tje

      Z.16    01-05-1707     Maer­ten

      Z.16    12-08-1708     Maer­ten

      Z.16    07-03-1714     Jacob

 

HOEK, Cornelis Joosten, van der

      KOCK, Maartje Michiels, de

      Z.12    23-01-1684

      kinderen:

      S.24   08-07-1696     Zacha­rias

      S.24   22-09-1697     Ermtje

      S.24   27-09-1699     Adri­aan

      S.24   18-09-1701     Sacha­rias

      S.24   28-10-1703     Maria

 

HOEVEN, Pieter Arentse, van der

      HOUT, Annetje Jans, van der

      Z.14    26-07-1705

      kind:

      Z.6      10-02-1706     Janne­tje

 

HOEVEN, Teunis Jacobse, van der

      HOGERWERFF, Geertje Cornelis

      X....??

      kind:

      Z.6      28-07-1709     Corne­lis

 

HOFSTEDE, Pieter Cornelisse, van

      KOSTER, Annetje Ariens

      Z.13    13-02-1695

      kinderen:

      Z.5      04-12-1695     Trijn­tje

      Z.5      04-08-1697     Corne­lis

      Z.6      31-01-1700     Arij

      Z.6      01-01-1703     Maria

 

HOGERVORST, Arij Jacobse

      SMAN, Maart Jans, van der

      Z.14    28-02-1706

      kinderen:

      Z.6      19-06-1707     Anna­tje

      Z.6      02-12-1708     Jaco­bus

      Z.7      11-01-1711     Neel­tje

      Z.7      10-08-1712     Leen­dert


HOGERWERFF, Jan Corne­lisse

      VORSELEN, Ariaantje Aarts

      Z.14    07-03-1706

      kinderen:

      Z.6      19-12-1706     Ma­rijtje

      Z.6      08-07-1708     Corne­lis

 

HOGEVEEN, Cornelis Ariens

      SWART, Sara Jans, de

      Z.13    12-12-1696

      kinderen:

      Z.16    07-04-1697     Jan

      Z.16    25-04-1700     Arij

      Z.16    04-02-1703     Arij

      Z.16    29-05-1707     Susan­na

 

HOGEVEEN, Maerten Jaspers

      KONIJNENBURG, Marijtje Leen­derts

      Z.13    31-01-1687

      kinderen:

      Z.16    27-05-1697     Leen­dert

      Z.16    27-02-1707     Klaes

 

HOGEVEEN, Pieter Willems

      HOGERBRUGGE, Neeltje Ariens

      X....??

      kinderen:

      Z.5      17-04-1695     Willem

      Z.5      17-04-1695     Geer­tje

      B.1     03-03-1697     Inge­tje

      B.1     03-03-1697     Janne­tje

      B.1     26-03-1702     Willem

      B.1     28-06-1699     Kat­rijna

      B.1     28-06-1699     Janne­tje

 

HOOG, Jan Meese, de

      ENDEN, Meinsje Arijens, van der

      Z.13    28-12-1692 (otr)

      kind:

      S.24   27-11-1695     Pleun­tje

 

HOOGERVORST, Cornelis Cornelis­se

      BLEIJSWEIJCK, Aeltje Pieters

      Z.12    23-01-1675

      kind:

      Z.5      01-01-1695     Aeltje

 

HOOGH, Cornelis Adrianus, de

      KONIJNENBURG, Geertje Jacobs

      Z.13    04-02-1694

      kinderen:

      Z.5      19-04-1696     Neel­tje

      Z.6      13-02-1699     Leen­dert

      Z.6      07-05-1702     Jacob

      B.1     07-05-1702     Jacob


HOORN, Pieter Ariensz, van

      HOOGEVEEN, Leentje Ariens

      Z.13    08-01-1702

      kinderen:

      Z.16    26-03-1702     Dirck

      Z.16    21-06-1705     Ma­rijtje

      Z.16    14-11-1706     Anne­tje

      Z.16    14-04-1709     Wijn­tje

 

HOS, Jacob Claesz

      ROBOL, Wijve Pieters

      Z.13    19-02-1696

      kind:

      Z.16    23-12-1696     Lijs­beth

 

HOS, Jan Claesz

      SEVENHUIJSEN, Neeltje Jans

      Z.13    02-02-1698

      kinderen:

      Z.16    05-10-1698     Jan

      Z.16    25-12-1700     Jacob

 

HOS, Jan Claesz

      VIS, Neeltje Ariens

      Z.14    21-11-1706

      kinderen:

      Z.16    23-01-1707     Ma­rijtje

      Z.16    12-04-1711     Claes

      Z.16    15-12-1715     Lijs­beth

 

HOUNIET, Jan Cornelisse

      LEENDERTS, Heijltje

      Z.12    03-08-1685 (otr)

      kinderen:

      Z.5      02-09-1696     Ari­aentje

      Z.6      15-12-1697     Frank

      Zo.1    08-03-1699     Leen­dert

 

HOUT, Cornelis Dirkse, van der

      VALKENBURG, Grietje Jans

      Z.14    01-01-1708

      kinderen:

      Z.6      03-06-1708     Lijs­beth

      Z.7      24-08-1710     Dirk

      Z.7      22-10-1713     Janne­tje

      Z.7      28-10-1714     Janne­tje

 

HOUTEN, Jan Janse, van

      GEUS, Annetje Ariens

      Z.13    27-01-1700

      kinderen:

      Z.6      13-12-1702     Jan

      Z.7      16-02-1710     Leen­dert


HOUWNIET, Abram Cornelisse

      CAARTJE, Trijntje Leendertse

      Z.13    29-08-1688

      kinderen:

      Zo.1    12-05-1697     Pieter

      Zo.1    16-05-1700     Adri­aantje

      Z.6      11-05-1704     Pieter

      Z.6      21-12-1707     Leen­dert

 

HUIBERTZ, Arijs

      HOORN, Maertje Ariens, van

      X....??

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.16    17-07-1707     Naam onbe­kend

 

HUISMAN, Jan Francken

      KOCK, Annetje Leenderts, van der

      X....??

      kind:

      Z.16    17-06-1697     Neel­tje

 

HUIJSMAN, Arij Maartense

      OOSTERWIJK, Grietje Corne­lis, van

      Z.13    22-04-1702 (otr)

      kinderen:

      Z.6      11-03-1703     Inge­tje

      Z.6      17-09-1704     Aaltje

 

HIJLIGENBOOM, Evert Gerritse

      VESANEVELD, Neeltje Andries

      Z.14    09-03-1710

      kinderen:

      Z.7      20-07-1710     Janne­tje

      Z.7      13-01-1712     Gerrit

      Z.7      01-01-1713     Gerrit

      Z.7      05-08-1714     Janne­tje

      Z.7      24-11-1715     Huij­bert

 

HIJSELENDOORN, Mr. Claes Adri­aanze

      STEENWIJK, Grietje Hendriks, van

      Bo.     21-02-1683

      kinderen:

      Z.5      11-06-1696     Trijn­tje

      Z.6      02-11-1698     Anna

      B.1     18-09-1701     Gerrit

 

IMMERSEEL, Hendrik Janse

      ROON, Maartje Ariens, van

      Z.14    05-07-1711

      kind:

      Z.7      08-11-1711     Aaltje


IMMERSEEL, Jacob Janse

      SLOT, Catharina Dirks, van

      Z.13    21-02-1694 (otr)

      kinderen:

      Z.5      04-04-1695     Aeltje

      Z.5      10-06-1696     Jan

      Z.6      26-01-1698     Dirk

      Z.6      29-11-1699     Dirk

      B.1     31-07-1701     Janne­tje

      Z.6      30-12-1703     Maar­ten

      Z.6      17-10-1706     Willem

      Z.6      31-03-1709     Gerrit

      Z.7      07-08-1712     Arij

 

JANS, Trijntje

     

      kind:

      Z.6      04-07-1706     Sara

 

JANSE, Pieter

      PIETERS, Geertruij

      X....??

      kind:

      Z.6      19-10-1704     Marti­nus

 

JANSE, Urbanus

      CORNELIS, Isabel

      X....??

      kind:

      Z.6      16-08-1705     Ferge­rus

 

JOCHEMSZ, Bastiaen

      HEUS, Neeltje Cnelis

      X....??

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.16    26-06-1707     naam onbe­kend

 

JONGENENGEL, Paulus Hendriks

      VERSIJDE(N), Grietje Claes

      Z.13    28-01-1691

      kinderen:

      Z.5      09-01-1695     Teun­tje

      Z.5      18-11-1696     Claes

      Z.6      02-11-1698     Trijn­tje

      Z.6      10-10-1700     Trijn­tje

      B.1     18-09-1701     Maria

      Z.6      10-02-1704     Claas

      Z.6      02-05-1706     Abra­ham

      Z.6      25-12-1707     Pleun­tje

      Z.6      22-12-1709     Isak

      Z.7      12-07-1711     Trijn­tje

 

JONKER, Jan Cornelis

      DOMAIJERS, Jacomijntje

      X....??

      kinderen:

      B.1     08-08-1706     Johan­nes

      Z.6      15-04-1708     David

      Z.7      29-06-1710     Anne­tje

      Z.7      11-10-1711     Corne­lis

      Z.7      08-10-1713     Corne­lis

 

JOOSTEN, Cornelis

      WILLEMS, Jannetje

      X....??

      kind:

      Z.6      30-11-1704     Willem

 

KAARTJE, Jacob Cornelis

      DRIFT, Aaltje Gerrits, van der

      Z.14    04-02-1705

      kinderen:

      Z.6      29-11-1705     Corne­lis

      Z.6      24-04-1707     Gerrit

      Z.6      02-12-1708     Gerrit

      Z.7      05-02-1710     Abra­ham

      Z.7      27-09-1711     Claas­je

 

CAARTJE, Jacob Cornelis

      VERSIJDE(N), Pleuntje Claas

      Z.13    18-08-1690 (otr)

      kinderen:

      Z.5      06-02-1695     Abra­ham

      Z.5      26-02-1696     Maer­tje

      Z.5      07-04-1697     Abra­ham

      Z.6      23-03-1698     Griet­je

      Z.6      24-05-1699     Griet­je

      Z.6      14-11-1700     Corne­lia

      Z.6      04-12-1701     Griet­je

      Z.6      23-07-1703     Neel­tje

 

KAESKOPER, Dirck Meesz.

      HE(IJ)NDRICKS, Ariaentje

      Z.14    08-03-1705

      kinderen:

      Z.16    09-12-1705     Maer­tje

      Z.16    25-09-1707     Mees

      Z.16    25-09-1707     Janne­tje

      Z.16    03-11-1709     Janne­tje

      Z.16    19-06-1712     Mees

 

CATS, Hendrik Hugense, van

      VELSEN, Jannigje Cornelis, van

      Z.14    06-01-1706

      kinderen:

      H.10   14-07-1712     Aggae­us

      H.10   10-10-1713     Corne­lius

      H.10   01-02-1715     Petrus


CERF, Mr. Paulus, du

      CERF, Catharina, du

      X....??

      kinderen:

      Z.5      09-10-1695     Volkje

      Z.5      05-04-1697     Volke­ra

      Z.6      17-05-1699     Henri­cus

 

KERKHOVEN, Govert Joosten

      DOES, Jannetje Hendriks, van der

      Z.12    25-08-1680

      kind:

      Z.16    11-12-1695     Anne­tje

 

KERKHOVEN, Hendrik

      SCHILPEROORT, Catharina

      Z.13    27-01-1697

      kind:

      Z.6      04-05-1698     Mag­daleen­tje

 

KER(C)KHOVEN, Joost Govertse

      VERMEER, Jaapje Cornelis

      Z.14    18-04-1705 (otr)

      kinderen:

      Z.6      24-08-1707     Govert

      Z.6      28-04-1709     Govert

      Z.7      23-11-1710     Corne­lis

      Z.7      16-12-1711     Janne­tje

      Z.7      19-11-1713     Corne­lis

      Z.7      08-09-1715     Ari­aantje

 

KERKHO(O)VEN, Cornelis Adriaen­se

      PIJNAKKER, Anna Jacobs

      Z.13    31-10-1694

      kinderen:

      Z.5      31-05-1696     Die­vertje

      Z.5      28-07-1697     Die­vertje

      Z.6      23-08-1699     Adri­aan

      S.24   05-03-1702     Adria­na

 

N.N. MAERTEN, (vader onbekend)

      KERRING, Marijtje

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.16    23-01-1713     Joan­nes

 

KEIJSER, Willem Dirks

      ROGGEVEEN, Neeltje Ariens

      Z.14    25-01-1715 (otr)

      kind:

      Z.16    10-11-1715     Ari­aentje

 

VADER ONBEKEND

      CLAES, Neeltje

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.6      22-04-1703     Geer­truijd


CLAAUW, Arij Jansz, van der

      HAARLEMMERHOUT, Ariaantje

      Z.14    08-05-1712

      kinderen:

      Z.7      26-02-1713     Willem

      Z.7      10-05-1714     Corne­lis

 

KLAUW, Jan, van der

      MOLENAAR, Baartje Ariens

      Z.14    16-09-1714

      kind:

      Z.7      02-06-1715     Leijs­beth

 

CLAUW, Jan Cornelisse, van der

      ARIENS, Trijntje

      Z.12    25-01-1675 (otr)

      kinderen:

      Z.5      09-10-1695     Janne­tje

      Z.5      30-06-1697     Willem

 

KLOCK, Arij Jacobsz

      BUITERKERK,Maertje Jans

      X....??

      kinderen:

      Z.16    15-09-1697     Jan

      Z.16    25-10-1699     Franck

      Z.16    18-09-1701     Jacob

      Z.16    17-02-1704     Lijs­beth

      Z.16    17-01-1706     Pie­tertje

      Z.16    11-09-1707     Knee­lis

      Z.16    29-04-1711     Claes­je

      Z.16    01-01-1713     Jacob

 

KLOCK, Dirk Jacobsz

      HART, Johanna Pieters, van der

      Z.14    10-01-1706

      kinderen:

      Z.16    27-01-1709     Lijs­beth

      Z.16    20-09-1711     Maria

 

KLOCK, Jacob Claesz

      ARIENS, Ariaentje

      X....??

      kinderen:

      Z.16    29-11-1699     Jacob

      Z.16    14-04-1702     Claes­je

      Z.16    10-05-1705     Jan

      Z.16    27-09-1713     Pie­tertje


KLO(C)K, Jan Adriaans

      ES, Maeritje Theunis, van

      Z.14    07-11-1711 (otr)

      kinderen:

      Z.16    13-11-1712     Anna

      Z.16    12-11-1713     Gerre­tje

      Z.16    21-10-1714     Arij

      Z.16    08-12-1715     Teunis

 

KLOCK, Pieter Jacobsz

      MOLEWEG, Klaesje Cnelis

      Z.13    11-04-1695

      kinderen:

      Z.16    23-09-1695     Corne­lis

      Z.16    23-08-1699     Arij

      Z.16    05-05-1701     Claes

 

KLOS, Arij Arentse

      BERKEL, Sara Cornelis

      X....??

      kinderen:

      B.1     09-12-1696     Corne­lis

      Z.6      24-02-1700     Anne­tje

      S.33   04-02-1703     Trijn­tje

      Z.6      01-03-1705     Arij

      Z.6      19-08-1708     Anne­tje

      Z.6      08-12-1709     Johan­nes

 

CLOS, Arij Cornelisz

      KONING, Marijtje Cornelis

      Vo.5 + GZ.1 + Z.13 19-02-1702

      kinderen:

      Z.16    12-03-1702     Cnelis

      Z.16    19-08-1703     Maer­tje

 

KLOS, Pieter Arentse

      VREUGDEN(HIL), Pietertje Pie­ters, van

      Z.13    01-12-1697

      kinderen:

      Z.6      18-05-1698     Lijsje

      Z.6      11-11-1703     Arij

      Z.6      27-12-1705     Ari­aantje

 

VADER ONBEKEND

      CNELIS, Maertje

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.6      13-12-1699     Helena

 

COK, Burgje Abrahams, de

      (op 03-02-1712 gehuwd met)

      OOS­TERDAM Arij Paulus

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.6      14-07-1709     Rokus


KO(C)K, Dirk Abrahams, de

      TOORNVLIED, Willemijntje Meijn­derts

      Z.12    27-05-1685

      kinderen:

      Z.5      01-04-1696     Ma­rijtje

      Z.6      31-05-1699     Gerrit

      B.1     18-09-1701     Ma­rijtje

      Z.6      06-02-1704     Corne­lis

      Z.6      04-07-1706     Jacob

 

KO(C)K, Jan, de

      RIETVELT(S), Cathrina, van

      Z.13    22-11-1691 (otr)

      kinderen:

      Z.5      30-06-1697     Corne­lis

      Z.6      25-04-1700     Jaco­bus

 

KONING, Corneus Cornelissz

      KLOS, Maertje Cornelis

      Z.13    11-03-1703

      kinderen:

      Z.16    16-11-1704     Maer­tje

      Z.16    01-01-1706     Johan­nes

      Z.16    02-01-1707     Johan­nes

      Z.16    02-01-1707     Pleun­tje

      Z.16    15-01-1708     Johan­nes

 

KONINGSBRUG, Dominicus Daessen, van

      (schout te Zoeter­meer)

      ELSEVIER, Maria Catharina

      Z.12    19-11-1679

      kind:

      Z.5      05-10-1696     Eva Maria

 

CONIJNENBURGH, Claas Claassen

      CLAVEREN, Trijntje Cornelis, van

      Z.18    27-01-1701

      kind:

      Zo.6    24-12-1703     Nico­laas

 

CONIJNENBURGH, Cornelis Jacobsz

      VLIET, Neeltje Dirks, van

      Z.14    30-11-1710

      kinderen:

      Z.16    08-02-1711     Claes

      Z.16    30-04-1713     Sara

      Z.16    24-03-1715     Jaco­bus

 

KONIJNENBURG, Leendert Jansz

      JANS, Marij

      X....??

      kinderen:

      Z.16    18-09-1695     Neel­tje

      Z.16    12-04-1699     Celia


KOOL, Dirk Simons

      MOLENAAR, Weijntje Claes

      Z.12    06-12-1684 (otr)

      kinderen:

      Z.5      24-04-1695     Lijs­beth

      Z.6      25-12-1697     Simen

      B.1     10-04-1701     Anne­­tje

 

KOOL, Gerrit Dirkse

      SMAN, Grietje Willems, van der

      Z.14    31-01-1712

      kinderen:

      Z.7      23-10-1712     Dirk

      Z.7      09-12-1714     Willem

 

KOOL, Pieter Cornelis

      STOMPWIJK, Marijtje Ariens

      Z.14    09-03-1710

      kinderen:

      Z.16    15-03-1711     Trijn­tje

      Z.16    11-03-1714     Ma­rijtje

      Z.16    23-06-1715     Arij

 

KO(O)LEN, Pieter Janse

      ALPHEN, Geertje Pieters, van

      Z.14    28-04-1715 (otr)

      kind:

      Z.7      15-12-1715     Maart­je

 

KOOMEN, Michiel Jansz

      VERDUIJN, Engeltje Huijge(n)

      Z.13    08-09-1697

      kinderen:

      Z.16    25-05-1698     Huig

      Z.6      06-06-1700     Jan

 

KO(O)IJ, Jan Janse

      CHIJS, Meijnsje Jans, van der

      Z.13    30-05-1694

      kinderen:

      Z.6      19-01-1698     Pleun­tje

      Z.6      26-09-1700     Arij

      Z.6      17-02-1704     Teunis

 

KOOIJ, Leendert Cornelisz

      BIEN, Neeltje Jans

      Z.13    07-08-1701

      kind:

      Z.16    25-09-1701     Corne­lis

 

KOPERDRAAT, Arij Jansz

      HOORN, Maertje Ariens, van

      X....??

      kind:

      Z.16    30-04-1702     Ari­aentje

 

KORT, Pieter Ariens

      KRAAN, Jannetje Leenderts, van der

      X....??

      kinderen:

      B.1     05-02-1696     Isaack

      Z.5      02-06-1697     Isak

      Z.6      20-12-1699     Isak

      Z.6      15-05-1701     Teun­tje

      Z.6      21-05-1702     Teun­tje

      Z.6      27-01-1704     Abra­ham

      Z.6      18-06-1705     Abram

 

KOUT, Arij Jansz

      BIEN, Hester Jacobs

      Z.13    17-01-1694

      kinderen:

      Z.16    04-03-1696     Jan

      Z.16    29-12-1697     Wil­lemsz

 

KOUT, Willem Cornelisz

      ROGGEVEEN, Trijntje Leen­derts

      Z.14    16-12-1708

      kinderen:

      Z.16    29-09-1709     Corne­lis

      Z.16    18-01-1711     Jacob

      Z.16    14-08-1712     Leen­tje

      Z.16    06-05-1714     Ma­rijtje

 

KRAAN, Klaes Pieterse, van der

      KEIJSER, Aeltje Dircks

      Z.14    06-12-1710 (otr)

      kind:

      B.1     26-04-1711     Ari­aentje

 

KRAAN, Cors Leendert­se, van der

      OLIJ, Marijtje Pieters

      Z.14    05-12-1703

      kinderen:

      Z.6      04-01-1705     Leen­dert

      B.1     31-10-1706     Pieter

      Z.6      02-09-1708     Mag­telt

      Z.7      12-02-1710     Maar­ten

      B.1     11-01-1711     Maer­ten

      Z.7      13-12-1711     Maar­ten

      Z.7      14-01-1714     Claas

      Z.7      27-01-1715     Marij

 

KRAAN, Pieter Claesse, van der

      STRA(A)TEN, Maertje Pieters, van

      Z.13    29-07-1688     (otr)

      kinderen:

      Z.5      01-05-1695     Mad­daleentje

      Z.5      17-02-1697     Ma­rijtje

      Z.16    06-12-1699     Neel­tje

      B.1     23-02-1702     Aeltje

      Z.6      15-10-1704     Arij


KROON, Andries Janse

      STOMPWIJK, Annetje Willems

      Z.13    12-08-1696

      kinderen:

      Z.5      07-04-1697     Anne­tje

      Z.6      22-03-1699     Claer­tje

      Z.6      23-05-1700     Griet­je

      B.1     31-07-1701     Johan­nes

      B.1     24-09-1702     Corne­lis

      Z.6      16-11-1704     Corne­lia

      Z.6      25-12-1705     Leendert

      Z.6      10-07-1707     Ari­aantje

      Z.7      25-05-1710     Willem

 

KROON, Andries Pieters

      LELIJVELD, Lijsbeth Dirks, (van)

      Z.13    11-12-1701

      kinderen:

      Zo.1    20-11-1702     Dirkje

      Z.6      30-01-1704     Pieter

 

KRUIJNING, Arij Abrahamsz

      VELSEN, Neeltje Jacobs, van

      Z.12    21-11-1681  (otr)

      kinderen:

      Z.16    08-01-1696     Corne­lis

      Z.16    06-10-1697     Klaes

      Z.16    01-02-1699     Aegje

      Z.16    19-09-1700     Hen­drick

 

KRUIJNING(H), Dirck Ariensz

      RAFFEN, Willemtje Pieters, van

      Z.13    05-02-1698

      kind:

      Z.16    10-01-1700     Arij

 

CRUIJNING, Cornelis Leen­dertse

      WINT, Trijntje Aris, van der

      X....??

      kind:

      Z.5      16-09-1696     Jacob

 

CRUIJNING, Cornelis Leendertse

      JONCK, Aaltje Pieters

      Z.14    21-10-1703

      kinderen:

      Z.6      11-11-1703     Niesje

      Z.6      11-01-1705     Claas­je

 

CRUIJNING, Leendert Cornelisse

      ROOS, Jannetje Leenderts, van der

      Z.14    31-05-1711

      kind:

      Z.7      06-03-1712     Trijn­tje


KR(E)IJGSMAN, Jan Pieterse

      SLIM, Grietje Leenderts, van der

      Z.14    13-03-1707

      kinderen:

      Z.6      07-04-1709     Haasje

      Z.7      05-10-1710     Pieter

      Z.7      14-09-1712     Pieter

      Z.7      14-09-1712     Haasje

      Z.7      28-04-1715     Pieter

 

CRIJNEN, Claes

      MAERTENS, Neeltje

      Z.12    29-01-1679

      kind:

      Z.5      07-08-1695     Maer­ten

 

CUILEMAN, Isaac

      BOGA(A)RDS, Susannetje

      X....??

      kinderen:

      Z.16    10-10-1696     Dirck

      Z.16    23-04-1702     Jaco­bus

 

KUIJER, Claas Meltense

      HELM, Baartje Simons, van der

      Z.14    28-11-1706

      kinderen:

      Z.6      07-11-1706     Maart­je

      Z.6      01-01-1708     Sijmen

      Z.6      21-08-1709     Sijmen

 

CIJS, Hendrick Cornelissz, van der

      JANS, Cornelia

      Z.13    02-02-1691 (otr)

      kinderen:

      Z.16    10-03-1697     Jan

      Z.16    31-08-1698     Corne­lis

      Z.16    06-06-1700     Anne­tje

      Z.16    30-10-1701     Aeltje

 

CIJS, Claes Cornelisse, van der

      VLIET, Neeltje Arijs, van

      Z.13    05-08-1696

      kinderen:

      Z.16    12-09-1700     Catri­na

      Z.16    14-09-1703     Jaco­bus

      Z.16    31-01-1706     Jaco­bus

 

LANGELAAN, Arij Jans

      DOES, Catrijntje Hendriks, van der

      Vo.4   03-01-1687

      kinderen:

      Z.5      14-04-1697     Hille­tje

      Z.6      15-03-1699     Johan­nes

      Z.6      31-01-1700     Johan­nes

      Z.6      08-04-1703     Hille­gont


LANGELAAN, Henderik

      GROENEWEGEN, Jannetje Corne­lis

      Z.14    24-02-1715

      kind:

      Z.7      25-12-1715     Jacob

 

VADER ONBEKEND

      LANS, Maria Leenderts

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.6      25-05-1704     Arij

 

LAPEER, Jan Janse

      RAFFA, Immetje Pieters, van

      Z.14    22-11-1705

      kind:

      Z.6      28-03-1706     Jan

 

LEE, Arij Cornelisse, van der

      GROENEWEGEN, Neeltje Franc­ken

      Z.13    20-10-1697

      kinderen:

      Z.6      24-11-1697     Frank

      Z.6      16-11-1698     Klaes

      Z.6      18-04-1700     Frank

      Z.6      03-09-1702     Simon

      Z.6      24-02-1706     Chris­tina

      S.33   22-07-1708     Judik

      Z.7      03-08-1712     Corne­lis

      Z.7      17-02-1715     Ari­aantje

      Z.7      17-02-1715     Inge­tje

 

LEEFLANG(H), Vincent Willemse

      BUIJTE(N)WEG, Maria Egberts

      Z.13    11-09-1689

      kinderen:

      Z.6      06-04-1698     Corne­lia

      Z.6      27-02-1701     Corne­lia

      Z.6      01-04-1703     Egbert

      Z.6      28-05-1704     Willem

      Z.6      27-09-1705     Willem

      Z.6      12-12-1706     Willem

      Z.6      09-04-1708     Willem

      Z.6      08-12-1709     Willem

 

LEEFLANGH, Vincent Willems

      MOLENAAR, Baertje Ariens

      Z.14    28-06-1711

      kind:

      S.33   10-04-1712     Arij

 

LEE(N)MAN, Cornelis Stof­felse

      BURG, Sijbruck Jeremias. van der

      Z.14    06-05-1714

      kind:

      Z.7      03-03-1715     Ma­rijtje

 

LEEUW, Mr. Jan, de

      BOREEL, Maria

      Z.14    29-02-1708

      kinderen:

      Z.6      14-10-1708     Jan Adriaan

      Z.7      13-04-1710     Johan­na Maria

 

LEEUW, Leendert Fransen, van der

      SPEELMAN, Ingetje Cornelis

      X....??

      kind:

      Z.5      20-11-1695     Mach­teltje

 

LEEUWEN, Arij Janse, van

      HARTEVELT, Aaltje Leenderts

      Z.14    23-01-1707

      kinderen:

      Z.6      12-10-1707     Johan­na

      Z.7      25-05-1710     Leen­dert

      Z.7      06-12-1711     Leen­dert

 

LEEUWEN, Arij Jansen, van

      CO(U)SIJN, Rijkje Jacobs

      Z.13    22-02-1699

      kinderen:

      Z.6      02-05-1700     Maria

      B.1     05-06-1701     Japik

      S.33   07-01-1703     Jacob

      Z.6      27-02-1704     Janne­tje

 

LEEUWEN, Arij Janse, van

      (volgens verkla­ring van de moe­der)

      OOSTERWIJK, Gerritje Corne­lis

      X....??

      kind: (buiten echtelijk)

      Z.16    31-07-1707     naam niet vermeld

 

LEEUWEN, Isac Aelbregts, van

      SLUIJS, Alida Teunis

      Z.13    18-10-1693

      kinderen:

      Z.5      13-04-1696     Teunis

      Z.5      29-09-1697     Joanna

      Z.6      17-12-1698     Abra­ham

 

LEEUWEN, Isak Aelbregts, van

      VERSIJDEN, Lidewij Claesse

      Z.13    27-01-1700

      kind:

      Z.6      13-06-1700     Claas


LEEUWEN, Jacob Ariensz, van

      WILLEMS, Maertje

      X....??

      kind:

      Z.16    01-07-1696     Ari­aentje

 

LEEUWEN, Jacob Pietersz, van

      CONIJN, Jannetje Jans

      X....??

      kinderen:

      Z.16   05-12-1706     Marijtje

      Z.16    11-09-1708     Ma­rijtje

      Z.16    11-09-1708     Griet­je

      Z.16    22-06-1710     Ma­rijtje

      Z.16    15-09-1715     Pieter

 

LE(E)UWEN, Jan Florisse, van

      JORENDIA, Liedewij Jans

      Z.13    22-01-1698

      kinderen:

      Z.6      20-05-1708     Maria

 

LEEUWEN, Cornelis Pieterse, van

      POST, Kaatje Hendricx, van der

      Z.14    26-03-1711

      kinderen:.

      H.10   19-11-1711     Petrus

      H.10   07-02-1714     Henri­cus

      H.10   21-06-1715     Maria

 

LEEUWEN, Pieter Willemsz, van

      HELDERMAN(S), Ariaentje Frans

      Z.13    01-01-1698

      kinderen:

      Z.16    01-06-1698     Maria

      Z.16    27-12-1699     Willem

      Z.16    27-03-1701     Jo­sijn­tje .

      Z.16    25-06-1702     Ari­aentje

      Z.16    05-08-1703     Mach­teltje

      Z.16    14-01-1705     Pieter

      Z.16    02-01-1707     Ari­aentje

      Z.16    09-09-1708     Pieter

      Z.16    24-11-1709     Jan

      Z.16    05-06-1712     Alida

      Z.16    25-03-1714     Pieter

 

LEUWEN, Sijmen Allerse, van

      WENSVEEN, Lena Jacobs

      X....??

      kinderen:

      Z.7      22-07-1714     Allert

 

LLOIJD, Godfrey (kapitein van het Britse leger)

      PRUë, Barbara 

      X....??

      kinderen:

      Z.16   17-11-1697     Godfrey

 

MAERLE, Jacob Roelands, van der

      VELDE, Jannetje  Ariens, van

      X....??

      kinderen:

      Z.5      17-04-1695     Mag­telt

      Z.6      12-04-1699     Trijn­tje

 

MAERLIJN, Samuel Christiaanse

      LEEUWEN, (de Leeuw) Maertje Pieters, van

      Z.12    11-06-1685

      kind:

      Z.6      26-12-1699     Susan­netje

 

MEEL, (de Mulder), Pieter Pieter­se, van

      VERDUIJN, Wijntje Ariens

      Z.13    24-01-1700  (otr)

      kinderen:

      Z.6      08-08-1700     Jan

      B.1     01-01-1702     Arij

      Z.6      02-12-1703     Pieter

      Z.6      06-09-1705     Pie­tertje

 

MEER, Arij Jansz, van der

      HELM, Neeltje Simons, van der

      Z.14    01-09-1709

      kind:

      Z.16    10-09-1713     Lijs­bet

 

MEER, Jacob Gerrits, van der

      WIL(C)K, Trijntje  Willems, van der

      Z.12    30-01-1686

      kinderen:

      Z.5      02-02-1695     Gerrit

      B.1     24-06-1697     Corne­lia

      B.1     08-02-1699     Anna 

      B.1     25-04-1701     Maria

      B.1     22-02-1705     An­dries

 

MEER, Michiel Leendertse, van der

      PRINS, Leentje Claas

      Z.14    22-02-1711

      kinderen:

      Z.7      10-08-1712     Crijn

      Z.7      05-05-1715     Trijn­tje

     

 

MOL, Martijnus

      GROENEN, Aaltje

      X....??

      kind:

      Z.7      28-09-1710     Phi­lippus


MOLENAAR, Isaak Abrahamse

      STOMPW(E)IJK, Sijtje Meesen

      Z .13   14-10-1690  (otr)

      kind:

      S.33   14-04-1697     Maart­je

      S.33   28-06-1699     Corne­lis

     

MOLENAAR, Kornelis Jillisse

      DOES, Aagje Klaas, van der

      Z.12    18-10-1681  (otr)

      kind:

      S.24   30-09-1703     Klaas

 

MONCHIJ, Wilhelmus , de

      (secretaris van Benthuizen en Zoetermeer)

      COUWENHOVE(N), Clasina

      Z.12    09-09-1684  (otr)

      kind:

      Z.5      01-05-1695     Jan

     

MOOT, Huijg Jansz, van der

      STERREVELD, Aaltje Gerrits

      Z.13    29-10-1702  (otr)

      kinderen:

      S.33   05-08-1703     Jan

      Z.6      05-04-1706     Gerrit

     

MORNAS, Pieter

      GROENE, Neeltje

      X....??

      kind:

      Z.6      15-09-1709     Judik

 

NIEROP, Claes Janse, van

      SOMMER , Claesje Maertens

      X....??

      kinderen:

      Z.5      02-09-1696     Maer­ten

      Z.5      02-09-1696     Lijs­beth

      Z.6      20-04-1698     Maer­tje

      Z.6      27-03-1701     Johan­nes

      Z.6      23-09-1703     Arij

      Z.6      09-12-1705     Pleun­tje

 

NIEROP, Cornelis Janssen, van

      BERCKEL, Aeltje Cornelis

      Z.18    05-12-1691

      kind:

      S.1     14-08-1695     Maria

 

NIEROP, Pieter Ariens, van

      RIJS, Ariaentje Cornelis, van

      Z.13    09-02-1698

      kinderen:

      Z.16    15-06-1704     Jaco­mijntje

      Z.16    15-11-1705     Corne­lis

 

N.N., Francijntje (vader onbekend)

      kind:

      Z.5      19-06-1695    Goovert

 

OLIJ, Cornelis Pietersz

      LANGEVELD , Jannetje Ariens

      Z.13    14-01-1703

      kinderen:

      Z.16    19-10-1704     Claes

      Z.16    22-05-1707     Sara

      Z.16    08-07-1708     Pie­tertje

      Z.16    14-09-1710     Sara

      Z.16    16-10-1712     Arij

      Z.16    27-05-1714     Pieter

 

OLIJ, Maerten Pieterze

      KRAEN, Cornelia Leenderts, (van der)

      Z.14    15-01-1708

      kinderen:

      Z.16    29-07-1708     Sara

      Z.16    24-11-1709     Pieter

      Z.16    27-05-1714     Pieter

      Z.16    12-05-1715     Leen­derd

 

OOSTEN, Cornelis Ariens, van

      BIE, Trijntje Jans

      Z.14    01-02-1705

      kinderen:

      Z.6      24-05-1705     Jan

      Z.6      29-08-1706     Aagje

 

OOSTERDAM, Arij Paulus

      COK, Burchje Abrahams, de

      Z.14    03-02-1712

      kind:

      Z.7      22-07-1714     Paulus

 

OOSTERVELD, Klaes Aarts

      BURG, Nelletje Cornelis, van der

      Z.14    07-02-1712

      kinderen:

      Z.16    12-03-1713     Corne­lis

      Z.16    08-04-1714     Corne­lis

 

OUTSHOORN, Jacob Janse

      LEUWEN, Annetje Willems, van

      X....??

      kinderen:

      Z.6      15-08-1708     Jan

      Z.7      21-09-1710     Claas­je

 

OUWERKERK, Bastiaen Jochemse

      WIEL, Trijntje Everts, van der

      Z.14    03-03-1709

      kinderen:

      B.1     06-04-1710     Evert


OUWERKERK, Crijn Jochemse, (van)

      BURCHHOORN, Marijtje Jans

      Z.14    25-11-1714

      kinderen:

      Z.7      28-04-1715     Arij

     

OVERGAUW, Jacobs Giele(n)

      VELSEN, Jannetje Cornelis, van

      Z.14    06-01-1706

      kinderen:

      Z.6      02-02-1707     Giel

      Z.7      24-08-1710     Arij

     

OVERGAUW, Jan Cornelis

      PRINS, Nelletje Claas

      Z.14    16-02-1710

      kinderen:

      Z.7      16-11-1710     Maria

      S.33   14-01-1714     Ca­thrij­ntje

     

OVERGAUW, Pleun Janse

      KOK, Sara Michiels, de

      Z.13    22-02-1693

      kinderen:

      Z.5      26-06-1695     Aplo­nia

      Z.5      23-12-1696     Maria

      Z.6      19-02-1698     Ari­aentje

      Z.6      15-01-1701     Mi­chiel

      Z.6      14-05-1702     Mi­chiel

      Z.6      03-10-1706     Ma­chiel

 

OVERVLIET, Jacob Sijmen­se

      HOOGWERFF(Hogerwerff), Maartje Cornelis

      X....??

      kinderen:

      Z.6      24-10-1706     Simon

      Z.6      03-10-1708     Claas

      Z.7      09-03-1710     Claas­je

      Z.7      16-09-1711     Willem

      Z.7      18-12-1712     Claas

      Z.7      11-02-1714     Jacob

 

PEL, Willem Pieters

      VRIJENHOEK, Annetje Ariens

      Z.13    02-05-1700  (otr)

      kinderen:

      Z.16    01-05-1701     Pieter

      Z.16    02-07-1702     Mag­daleentje

      Z.16    30-12-1703     Mag­daleentje

      Z.16    10-02-1706     Pieter

 

PETRI, Joost Hendrick

      RIJKE(N), Aeltje

      Ze.2    06-09-1703

      kinderen:

      B.1     09-11-1704     Jan

      Z.6      15-09-1706     Anna Margrietha

      Z.6      29-01-1708     Pie­terneltje

      Z.7      24-08-1710     Leijs­beth

      Z.7      28-08-1712     Johan­na

      Z.7      30-09-1714     Joan­nes

 

PIETERSZ, Arij

      CORNELIS, Neeltje

      X....??

      kind:

      Z.16    29-08-1700     Arij

 

POORTER, Jacobus , de

      POORTER, Johanna , de

      Z.14    26-02-1712  (otr)

      kind:

      Z.7      23-04-1713     Anna

 

POORTIER, Jan Jansz

      KRUINING, Maertje Ariens

      X....??

      kinderen:

      Z.16    13-08-1713     Anna

 

PRINS, Dirk Arisse

      ROSSUM , Cornelia Hendriks, van

      P.6     05-08-1708

      kinderen:

      Z.6      06-10-1709     Corne­lis

      Z.7      22-02-1711     Geer­tje

 

PRINS, Dirk Ariens

      LOOSE, Leentje Jacobs

      Z.13    21-03-1694  (otr)

      kinderen:

      Z.5      26-08-1695     Aris

      Z.5      06-01-1697     Arij

      Z.6      13-04-1698     Jacob

      Z.6      23-08-1699     Corne­lis

      Z.6      05-11-1702     Neel­tje

 

PRINS, Claes Aldertz

      BOVENWATER, Pleuntje Dirks

      Z.13    07-02-1694

      kind:

      Z.6      13-06-1700     Trijn­tje

 

PRINS, Claes Arisse

      LAEN, Geertje Ariens, van der

      Z.13    02-04-1688  (otr)

      kinderen:

      Z.5      21-04-1697     Aris

      Z.6      17-01-1700     Hade­wij

      S.33   08-02-1702     Jacob


PRINS, Sijmen Ariens

      KOEDIJK, Claesje Claes

      Z.13    12-05-1697

      kinderen:

      Z.6      09-03-1698     Aris

      Z.6      23-09-1703     Maart­je

 

PIJNAKER, Jacob Janse

      WAAL, Heijltje Jans, van der

      Z.13    11-04-1688

      kind:

      Z.6      06-11-1697     Jan

 

Q onder de K

 

RAFFEN, Abram Claesse, van

      ROBOL, Maertje Pieters

      Z.13    17-02-1697

      kinderen:

      Z.6      26-12-1697     Pieter

      Z.6      01-02-1699     Pieter

      Z.6      08-08-1700     Pieter

 

RAFFEN, Jan Pieters, van

      BUIJS, Marijtje Pieters

      Z.13    22-08-1700

      kinderen:

      Z.16    28-08-1701     Pieter

      Z.16    01-10-1702     Anne­tje

      Z.16    04-11-1703     Pieter

      Z.16    26-04-1705     Anne­tje

      Z.16    18-07-1706     Pie­tertje

 

RAFFEN, Pieter Dircksz, van

      PIETERS, Ariaentje

      Z.12    14-12-1675

      kind:

      Z.16    31-03-1697     Arij

 

REWIJK, Willem Claase, van

      REIJS, Aafje Cornelisse, van

      Z.14    24-08-1710

      kinderen:

      Z.7      21-06-1711     Jacob

      Z.7      03-09-1713     Claas

 

RE(E)NEN, Maarten Cornelis, van

      KOEVOET, Ariaantje Leenderts

      H.4     10-06-1714

      kind:

      Z.7      30-06-1715     Gerrit

 

R(H)OON, Dirk Maartens, van

      KERKMAN, Grietje Jans

      Z.13    26-12-1694

      kinderen:

      Z.5      17-07-1695     Maer­ten

      Z.6      17-11-1697     Anne­tje

      S.33   01-01-1702     Jan

      Z.6      15-04-1703     Leen­dert

 

RIDDER, Cornelis Dircksz

      BON, Annetje Cornelis

      Z.13    18-10-1693

      kind:

      H.1     20-04-1698     Pieter

 

ROBOL, Claes Jacobsz

      CLAES, Aegje

      X....??

      kind:

      Z.16    26-08-1696     Jacob

 

ROBOL, Pieter Jacobsz

      HOOGEVEEN, Pietertje Ariens

      Z.13    24-04-1701

      kinderen:

      Z.16    08-05-1701     Jacob

      Z.16    01-04-1703     Cnelis

      Z.16    25-07-1705     Maer­tje

 

ROBOL, Pieter Pieters

      (Hillegonds)BERG, Keuntje A­riens, van (den)

      Z.13    17-07-1695  (otr)

      kinderen:

      Z.5      19-08-1696     Arij

      Z.5      04-08-1697     Baer­tje

      Z.6      24-05-1699     Baar­tje

      Z.6      13-06-1700     Arij

      Z.6      11-06-1702     Arij

      Z.6      29-07-1703     Jan

      Z.6      21-01-1705     Jaapje

      Z.6      06-11-1707     Janne­tje

      Z.6      03-03-1709     Janne­tje

      Z.7      11-10-1711     Janne­tje

 

RODE, Willem Jacobs, de

      VISSER, Stijntje Cornelis

      Z.13    05-05-1697

      kind:

      Z.6      18-12-1697     Ma­rijtje

 

RODENBURG, Maarten Jacobse

      LELIJVELT, Pleuntje Jans

      Z.14    22-12-1709

      kinderen:

      B.1     19-10-1710     Jacob

      Z.7      07-09-1712     Willem

      B.1     24-02-1715     Dirck


RODENBURGH, Willem Pieters

      LEE, Judith Klaas, van der

      Z.12    25-11-1678  (otr)

      kind:

      S.24   04-12-1695     Maart­je

 

ROGGEVEEN, Dirck  Claessz

      BINNENWEG, Trijntje Gerrits

      Vo.4   07-02-1694

      kinderen:

      Z.16    08-05-1698     Inge­tje

      Z.16    12-09-1703     Neel­tje

      Z.16    21-10-1708     Klaes

 

ROGGEVEEN, Jacobus

      SONDERMAN, Elisabet

      Z.14    29-05-1712

      kinderen:

      Z.7      29-01-1713     Cornelis

      Z.7      03-02-1715     Casper

 

ROGGEVEEN, Jan Pietersz

      SCHIPPER, Maertje Leenderts

      Z.12    21-11-1686  (otr)

      (geen kinderen)

 

ROGGEVEEN, Jan Pietersz

      WILLIK, Annetje Willems, van der

      Z.13    25-09-1695

      kind:

      Z.16    02-03-1698     Janne­tje

 

ROCKEVEEN, Claes Claesz

      SCHEN(C)K, Meinsje Jansz

      Z.13    13-01-1690  (otr)

      kinderen:

      Z.16    05-16-1695     Johan­nes

      S.33   25-05-1698     Dirk

      S.24   23-01-1701     Trijn­tje

 

ROKKEVEEN, Leendert Mattheusz

      BOMMENAAR, Lijsbeth Cornelis

      Z.14    08-05-1712

      kinderen:

      Z.16    29-01-1713     Klaes

      Z.16    08-04-1714     Klaes

 

ROCKEVEEN, Mattheus Claessz

      LEENDERTS, Aeltje

      X....??

      kinderen:

      Z.16    23-10-1695     Adam

      Z.16    16-06-1697     Pleun­tje

      Z.16    08-05-1698     Pleu­nia

      Z.16    19-07-1699     Aegje

      Z.16    12-09-1700     Aegje

      Z.16    30-01-1704     Cnelis

 

ROCKEVEEN, Pieter Leendertsz

      VERSIJDEN, Annetje Ariens

      Zo.3    06-08-1702

      kinderen:

      Z.16    19-11-1702     Gerrit

      Z.16    06-01-1704     Gerrit

      Z.16   04-01-1705    Gerrit

      Z.16   26-02-1713     Aeltje

      Z.16    23-09-1714     Pleun­tje

 

ROON, Dirk Dirksz, van

      VELDE, Sijtje Jans, van der

      Z.13    16-07-1702

      kinderen:

      S.33   15-04-1703     Dirk

      S.33   20-04-1704     Dirk

      S.33   24-06-1705     Dirk

      S.24   15-05-1707     Wil­hemtje

      S.33   03-06-1708     Wil­lemtje

      S.33   04-08-1709     Wil­lemtje

      S.33   31-08-1710     Jan

      S.33   21-02-1712     Ma­rijtje

      S.33   05-05-1715     Jasper

 

ROOS, Jannetje Leenderts, van der

      (vader onbekend)

      kind:

      Z.6      21-12-1707     Pie­tertje

 

ROT, Claes

      (moeder niet vermeld)

      kind:

      Z.16    20-03-1695     Corne­lis

 

ROTTE, Willem Cornelisse, van der

      DIJK, Marij Jans, van

      Z.2      27-06-1701

      kind:

      H.10   24-09-1710     Joan­nes

 

RO(O)IJ, Jan , de

      LEEUWEN, Aplonia Joris, van

      Z.13    04-07-1700  (otr)

      kinderen:

      B.1     25-07-1700     Frede­rik

      B.1     15-10-1702     Pieter

      B.1     10-11-1709     Antje

 

ROOIJ, Cornelis Goossen, de

      BOOT, Baeltje Pieters

      Z.13    01-05-1695  (otr)

      kind:

      Z.5      11-01-1696     Trijn­tje


ROOIJ, Cornelis Goossen, de

      KOUWENHOVEN, Nelletje Teunis

      Z.13    26-09-1700  (otr)

      kinderen:

      Z.6      16-02-1701     Goos­sen

      Z.6      16-02-1701     Geer­tje

      Z.6      22-04-1703     Geer­tje

      Z.6      08-02-1705     Gose

      Z.6      12-06-1707     Maria

 

ROOIJ, Pieter Corsse, de

      LEEUWEN, Claesje Huijbregts

      Z.12    24-02-1679  (otr)

      kind:

      Z.5      30-09-1696     Inge­tje

 

ROIJ, Matheijs Janse, van

      ASTEN, Leijsbeth Pieters, van

      Z.18    30-04-1691

      kinderen:

      S.1     23-05-1696     Ar­nulp­hus

      S.1     01-08-1697     Arnol­dus

      S.1     15-01-1699     Catha­rina

      S.1     09-12-1700     Petrus

      S.1     21-11-1704     Petrus

      S.2     29-08-1706     Gode­fridus

 

ROIJ(EN), Gerrit , van

      KOCK, Marijtje Lambrechts, de

      Z.13    23-02-1689  (otr)

      kinderen:

      Z.5      16-10-1695     Janne­tje

      Z.6      11-02-1699     Ari­aentje

      Z.6      23-07-1702     Abram

      Z.6      01-01-1706     Abra­ham

 

ROIJ(EN), Gerrit , van

      OVERGAUW, Treijntje Jacobs

      Z.14    04-07-1706

      kinderen:

      Z.6      15-09-1709     Ma­chiel

      Z.7      24-08-1710     Ma­chiel

      Z.7      20-01-1712     Ma­chiel

      Z.7      20-01-1712     Jacob

      Z.7      14-05-1713     Ma­rijtje

      Z.7    16-09-1714      Marijtje

 

RIJLAARSDAM, Arij Claesz

      ROBOL, Ariaentje Pieters

      Z.13    26-02-1696

      kinderen:

      Z.16    19-01-1698     Pieter

      Z.16    19-04-1699     Claes


RIJLAARSDAM, Dirk Laurisz

      BERKELAAR, Maria Aalbregts

      Z.14    30-08-1711

      kinderen:

      Z.7      10-01-1712     Lauris

      Z.7      09-07-1713     Arij

     

RIJLAARSDAM, Laurens Cornelisse

      BRUIJNSWIJK, Catharina Teunis

      Z.12    17-09-1684

      kinderen:

      Z.16    04-11-1696     Corne­lis

      Z.16    28-06-1699     Lijs­beth

      Z.16    02-07-1702     Crijn­tje

 

RIJLAARSDAM, Willem Claesz

      ROBOL, Trijntje Pieters

      Z.14    02-03-1704

      kinderen:

      Z.16    06-09-1705     Claes

      Z.16    27-05-1708     Pieter

      Z.16    07-09-1710     Leen­dert

      Z.16    05-05-1712     Anne­tje

 

R(H)IJN, Abram Claessen, van

      BESTE, Maartje Jans, de

      Z.13    28-09-1698  (otr)

      kinderen:

      Zo.1    30-08-1699     Dirk

      Zo.1    27-02-1701     Joris

      Zo.1    01-01-1703     Jan

      Zo.1    25-12-1704     Anna

      B.1     18-11-1708     Neel­tjen

      Zo.1    14-05-1710     Aegje

      H.1     28-08-1712     Aagje

 

RIJN, Louris Klaessen, van

      SPECK, Cornelia Leenderts, van der

      Z.13    13-11-1689

      kinderen:

      B.1     14-02-1696     Teunis

      B.1     25-01-1699     Klaes

      Z.6      13-06-1706     Aagje

      Z.6      01-04-1708     Gerrit


RIJS, Claes Cornelisse, van

      LANGEVELT, Nelletje Jans

      Z.13    04-08-1689

      kinderen:

      Z.5      20-11-1695     Janne­tje

      Z.5      24-03-1697     Pieter

      Z.6      02-03-1698     Neel­tje

      Z.6      16-12-1699     Pieter

      Z.6      15-01-1701     Neel­tje

      B.1     02-07-1702     Neel­tje

      Z.6      18-01-1705     Ari­aantje

      Z.6      11-08-1706     Ari­aantje

      Z.6      19-02-1708     Pie­tertje

      Z.6      01-09-1709     Jan Claase

 

RIJS, Cornelis Cornelisse, van der

      SCHIPPER, Annetje Jochems

      Z.13    22-01-1698

      kinderen:

      Z.6      05-07-1699     Anne­tje

      Z.6      08-04-1703     Jochim

      Z.6      24-11-1706     Joa­chem

 

SCHEIJT, Arij Dirkse, van

      SPECK, Cornelia Cornelis, van der

      Z.12    04-02-1680

      kinderen:

      B.1     26-02-1699     Klaes

      B.1     13-09-1702     Ari­aentje

 

SCHIE, Louris, van

      VESANENVELD, Neeltje Aris

      Z.13    18-03-1701

      kind:

      B.1     15-12-1701     Kat­rijn

 

SCHIEBROEK, Gerrit Ariens

      HOFWEEGEN, Maria Ariaens, van

      Z.RA.11(=Rechterlijk Ar­chief)  29-10-1697

      kinderen:

      Vo.10  08-08-1698     Adria­nus

      Vo.10  17-12-1700     Jaco­bus

 

SCHIPPER, Arij Jansz.

      BAES, Machteld Simons

      Z.13    19-11-1688  (otr)

      kinderen:

      Z.16    13-11-1695     Ari­aentje

      Z.16    23-01-1697     Simon

      Z.16    17-12-1698     Anne­tje

      Z.16    17-10-1700     Sara

      Z.16    12-03-1702     Arij


SCHIPPER, Claes Jansz

      BUIJS, Ariaentje Pieters

      Z.13    12-09-1700

      kinderen:

      Z.16    26-06-1701     Jan

      Z.16    17-09-1702     Arij

 

SCHIPPER, Cornelis Leendertsz

      ALPHEN , Maertijntje Leen­derts

      Z.13    26-08-1696  (otr)

 

SCHIPPER, Willem Jochemse

      COPPEL, Annetje Maartens

      Z.14    07-07-1709

      kind:

      Z.7      02-02-1710     Jochem

 

SCHOONHOVEN, Cornelis Jacobsse, van

      MEIJ, Trijntje Cornelis, van der

      S.G1   12-12-1700  (otr)

      kinderen:

      S.24   21-08-1701     Meins­je

      Z.6      03-09-1702     Korne­lis

      S.33   17-05-1705     Mensje

      S.33   12-09-1706     Ceci­lia

      S.33   07-04-1709     Jaco­bus

      S.33   09-12-1711     Otte

      S.33   30-09-1714     Johan­nes

 

SCHOUT, Pieter Hendrikse

      ROBOL, Maartje Pieters

      X....??

      kinderen:

      Z.6      19-06-1707     Heijn­derikje

      Z.7      03-08-1710     Henderik

 

SCHOUT(EN), Pieter Hendriksz

      ROBOL, Maartje Pieters

      Z.13    07-03-1694

      kinderen:

      Z.5      13-03-1695     Neel­tje

      Z.5      08-09-1697     Pieter

      Z.6      08-12-1699     Claes

      S.33   03-12-1702     Pieter

 

SCHUIJTENVOERDER, Cornelis Klaassen

      VLIET, Neeltje Maertens, van

      Z.13    25-11-1696  (otr)

      kinderen:

      Z.16    03-11-1697     Klaes

      Z.16    08-03-1699     Lijs­beth

      Z.16    18-07-1700     Claes

      Z.16    04-03-1703     Nelle­tje

      Z.16    01-02-1708     Maer­ten


SEBEL, Jacob Ariensz.

      N.N., Ariaentje

      X....??

      kind:

      Z.16    20-11-1695     Maer­tje

 

SEBEL, Jacob Arents

      BACKER, Marijtje Paulusz

      Z.13    19-12-1698  (otr)

      kinderen:

      Z.6      16-08-1699     Maer­tje

      Z.6      06-03-1701     Mat­theus

      Z.6      06-08-1702     Teeu­wis

      Z.6      29-07-1703     Willem

      Z.6      19-04-1705     Jan

      Z.6      14-07-1706     Arij

 

SEBEL, Jan Maartens

      SLOT, Neeltje Dirks, van der

      Z.13    15-03-1699

      kinderen:

      Z.6      08-06-1699     Maer­ten

      Z.6      26-08-1703     Maar­ten

      Z.6      08-03-1705     Maar­ten

      Z.6      09-05-1706     Rookje

      Z.6      14-12-1707     Anne­tje

      Z.6      05-05-1709     Meer­ten

 

SEGWAERT, Adriaen Jansen

      Tr 1e Neeltje Corne­lisse

      Z.13 16-01-1688

      (geen kinderen bekend uit dit huwe­lijk)

      Tr 2e    VEENMAN, Leentje Pieters

      Z.13    18-09-1695

      kind:

      Z.16    25-11-1696     Trijn­tje

 

SEGWAERT, Aem Jansz.

      KLOCK, Pleuntje Willems

      Z.13    16-01-1688   (otr)

      kinderen:

      Z.16    15-05-1695     Adri­aen

      Z.16    03-12-1702     Leen­tje

      Z.16    10-09-1704     Corne­lis

 

SLI(C)K, Jan Cornelisse

      WILK, Sina Teunis, van der

      Z.13    31-03-1697

      kind:

      B.1     21-08-1701     Corne­lia

 

SLIM, Cornelis Pieters, van der

      GEUS, Marijtje Pieters, de

      Z.14    28-11-1705  (otr)

      kinderen:

      Z.6      05-12-1706     Pieter

      Z.6      25-09-1707     Pieter

      Z.6      28-10-1708     Dirk

      Z.7      09-02-1710     Johan­nes

      Z.7      24-05-1711     Ari­aantje

      Z.7      04-09-1712     Pieter

      Z.7      01-07-1714     Arij

      Z.7      08-09-1715     Pieter

 

SLOOTWEG(H), Jacob Claessz

      GOEDE, Maritje Jans, de

      Z.13    07-11-1688

      kinderen:

      Z.16    15-05-1695     Claes

      Z.16    03-06-1700     Corne­lis

      Z.16    17-05-1703     Maer­ten

      Z.16    12-04-1705     Corne­lis

 

SLOOTWEG, Jan Jacobse

      HOUNIET, Beatris Jans

      Z.14    25-08-1713  (otr)

      kinderen:

      Z.7      19-11-1713     Ari­aantje

      Z.7      03-03-1715     Ari­aantje

 

SLOOTWEG, Trijntje Sijmens

      (vader onbekend)

      kind:

      Z.6    26-01-1698      Adriaan

 

SLOOTWEG, Willem Simons

      LUIJK, Johanna Gerrits, van

      Z.14    27-01-1709

      kinderen:

      Z.7      02-03-1710     Sijmen

      Z.7      15-11-1711     Gerrit

      Z.7      04-06-1713     Gerrit

      Z.7      07-04-1715     Ger­ritje

 

SMAN, Dirck Jansz, van der

      RIJLAARSDAM, Aeltje Claes

      Z.13    19-12-1698  (otr)

      kinderen:

      Z.16    11-10-1699     Claes

      Z.16    13-02-1701     Pieter

      Z.16    30-04-1702     Arij

      Z.16    25-05-1704     Anne­tje

      Z.16    13-09-1705     Anne­tje

      Z.16    23-10-1707     Neel­tje

      Z.16    06-01-1709     Arij

      Z.16    15-06-1710     Leen­dert

      Z.16    12-03-1713     Corne­lis


SMAN, Jacob Ariensz, van der

      ROBOL, Leentje Jacobs

      Z.13    05-01-1691

      kinderen:

      Z.16    08-07-1696     Jaepje

      Z.16    08-07-1696     Maer­tje

      Z.16    16-03-1698     Jacob

      Z.16    29-08-1700     Trijn­tje

      Z.16    29-10-1702     Trijn­tje

 

SMAN, Pieter Cornelis, van der

      WASSENAER, Ariaantje Ariens

      Z.12    27-05-1679

      kinderen:

      Z.16    18-03-1696     Geer­tje

      Z.16    15-06-1698     Helena

      Z.16    19-02-1702     Soetje

 

SONDERVAN, Roelant Arentse

      SOETVIS, Ariaantje Joosten

      Z.13    17-04-1695

      kinderen:

      Z.5      03-06-1696     Corne­lis

      Z.6      25-05-1698     Neel­tje

      B.1     11-09-1701     Jako­bus

 

SONNEVELT, Hugo, van

      (Baljuw van St. Huijberts ge­recht

      Schout en Secretaris van Noord-

      Waddinx­veen).

      DAVERSMAN, Helena

      X....??

      kind:

      Z.7      22-09-1715     Anna

 

ZOON, Cornelis Hendrikse

      BRAKEL, Elisabeth Huiberts, van

      Z.13    19-06-1701

      kinderen:

      B.1     04-06-1702     Huij­bert

      Z.6      30-12-1703     Huij­bert

      B.1     15-02-1705     Maria

 

SPEER, Jan Arijssz, van der

      OLIJ, Maritje Piters

      Z.13    20-01-1700

      kind:

      Z.16    07-11-1700     Saer­tje

 

SPEK, Abraham Hendriks, van der

      REEUWIJK, Neeltje Claas, van

      Zo.3    13-06-1706

      kinderen:

      Z.6      21-07-1706     Anna

      Z.6      04-09-1707     Ma­rijtje

      Z.6      05-08-1708     Maria

      Z.6      25-08-1709     Arij

      B.1     02-11-1710     Pieter

      Z.7      20-01-1712     Leen­dert

      Z.7      05-06-1713     Ma­rijtje

      Z.7      19-12-1714     Ma­rijtje

 

SPEK, Isaac Hendriksz, van der

      OUTSHOORN, Catharina Arents

      Z.14    24-04-1712

      kinderen:

      Zo.1    07-08-1712     Pieter

      Zo.1    25-11-1714     Simon

 

SPECK, Cornelis Arentse, van der

      SPECK, Lijsbeth Gerrits, van der

      Z.13    11-02-1689  (otr)

      kinderen:

      Zo.1    11-03-1696     Arij­aantje

      Zo.1    04-05-1699     Arij

      Zo.1    01-07-1703     Geer­tje

 

SPELT, Teunis Jacobs, van der

      LEEUWEN, Celia , van

      Z.14    07-12-1704

      kinderen:

      Z.6      23-05-1706     Anna

      Z.7      26-01-1710     Nico­laas

      Z.7      31-05-1711     Jacob

      Z.7      31-05-1711     Maria

 

SPIJK, Pieter Joppe, van der

      HOGERVORST, Barber Cornelis

      Z.14    20-01-1706

      kinderen:

      Z.7      16-04-1713     Aaltje

      Z.7      16-01-1715     Aaltje

 

STARRENBURG, Arij Jacobse

      AGTEN, Maria Meese, van

      Z.13    26-04-1699

      kinderen:

      Z.6      24-02-1700     Anna

      B.1     17-07-1701     Jakob

      Z.6      28-05-1704     Anna

      Z.6      20-10-1706     Anna

      Z.7      25-12-1710     Mees

 

STARREVELD, Cornelis

      ROU, Maertje Jacobs, de

      X....??

      kinderen:

      Z.16    27-03-1695     Corne­lis

      Z.16    08-04-1696     Ari­aentje

      Z.16    17-04-1699     Corne­lis

      Z.16    14-12-1702     Jacob

      Z.16    14-12-1702     Maer­tje


STARREVELD, Pieter Hendriks

      FONTERNEL, Maartje Pieters

      Z.14    08-05-1707

      kinderen:

      Z.6      23-09-1708     Heijn­derik

      Z.6      06-10-1709     Pieter

      Z.7      26-10-1710     Maart­je

      Z.7      30-11-1712     Claas

      Z.7      17-06-1714     Hen­drik

      Z.7      17-06-1714     Corne­lis

      Z.7      06-10-1715     Corne­lis

 

STARREVELT, Arij Cornelisz

      DOES, Claesje Tijmens, van der

      Z.12    11-01-1686  (otr)

      kind:

      Z.16    01-06-1698     Sara

 

STEENWIJK, Jan Janse

      DINKLAAGEN, Jannetje Everts

      H.4     31-05-1705

      kinderen:

      Z.6      26-09-1706     Maria

      Z.6      19-08-1708     Hende­rik

      Z.7      15-06-1710     Johan­na

      Z.7      26-07-1711     Hende­rik

      Z.7      09-10-1712     Johan­na

      Z.7      11-10-1715     Corne­lia

 

STOMPWIJK, Arij Cornelisse

      PRINS, Maartje Claas

      Z.14    05-11-1703

      kinderen:

      Z.6      07-04-1704     Corne­lis

      Z.6      14-02-1706     Tre­ijntje

      B.1     29-04-1708     Corne­lis

      Z.6      28-07-1709     Corne­lis

      Z.7      24-01-1712     Nelle­tje

      Z.7      30-09-1713     Jacob

 

STOMPWIJK, Cornelis Meese

      EERSELINGH, Aefje Jans

      Z.13    24-11-1690  (otr)

      kinderen:

      Z.16    28-12-1704     Maria

      Z.16    12-04-1711     Cnelis

 

STORM van 's-GRAVESANDE,

      Mr. Johan (schout van Zegwaart)

      RIEN, Johanna , van

      X....??

      kinderen:

      Z.16    19-02-1696     Arnol­dus

      Z.16    15-02-1697     Pieter

      Z.16    25-07-1703     Dirck

      Z.16    05-04-1705     Ever­dina Antonia

 

SUIJTWIJK, Moses , van

      KRAEN, Trijntje Leenderts, van der

      Z.13    22-02-1699  (otr)

      kinderen:

      B.1     20-12-1699     Helena

      Z.6      09-09-1703     Mag­teltje

 

SWAAN, Cornelis Janse

      SCHIE, Crijntje Rokus, van

      Z.14    11-05-1704

      kinderen:

      Z.6      21-01-1705     Maart­je

      Z.6      23-02-1707     Willem

      Z.7      24-05-1711     Ari­aantje

 

SWEMKOOP, Leendert Jacobs

      (schoolmeester en voorzan­ger)

      ZUIJLEN, Jannetje Theunis, van

      Z.13    06-11-1701

      kind:

      Vo.1   18-08-1709     Maria

 

SIJMENSE, Dirk

      SANDERS, Antje

      X....??

      kinderen:

      Z.6      26-06-1707     Pleun­tje

      Z.6      08-07-1708     Corne­lis

 

SIJS, Pieter Cornelisse, van der

      VLIET, Ingetje Ariens, van

      Z.13    22-01-1702

      kinderen:

      Z.16    13-04-1710     Maria

      Z.16    08-10-1713     Corne­lis

 

TANG, Arij Willemze, van der

      HEUS, Gooltje Cnelis

      Z.14    21-06-1705

      kinderen:

      Z.16    16-05-1706     Annetje

      Z.16    23-09-1708     Willem

      Z.16    08-02-1711     Ma­rijtje

 

TANG, Cornelis , van der

      DRIFT, Cornelia , van der

      Z.14    27-01-1715

      kind:

      Z.7      15-12-1715     Arij


TAS, Arij Leenderts, van der

      CNELIS, Ariaentje

      X....??

      kinderen:

      Z.16    20-04-1698     Janne­tje

      Z.16    28-11-1700     Leen­dert

      Z.16    15-01-1702     Griet­je

      Z.16    29-11-1705     Anne­tje

      Z.16    17-07-1707     Knee­lis

      Z.16    03-11-1709     Corne­lis

 

TAS, Jan Leendertsz, van der

      VERMEER, Ariaentje Cornelis

      X....??

      kinderen:

      Z.16    28-01-1705     Maer­ten

      Z.16    01-01-1707     Anne­tje

 

TAS, Maerten Leendertsz, van der

      VERMEER, Maertje Cornelis

      X....??

      kinderen:

      Z.16    12-06-1695     Anne­tje

      Z.16    18-11-1696     Corne­lis

      Z.16    24-10-1700     Janne­tje

      Z.16    12-11-1702     Jaco­bus

      Z.16    26-05-1709     Jaco­bus

 

TEIJLINGEN, Arij Willems, van

      BRUIJN, Lijsbeth Willems

      Z.14    25-01-1705