INDEX

                     DOOPBOEKEN

        ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1716 - 1735

 

 

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

Zoetermeer 1994


 

 

INDEX DOOPBOEKEN ZOETERMEER  EN ZEGWAART 1716 - 1735


 

 

 


INDEX

DOOPBOEKEN

ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1716 - 1735

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Medewerkers:

T. de Jonge

S.M.J. van Mil-Le Rûtte

© Zoetermeer 1994


                                           Extracten uit de District-klappers op de dopen te

 

 

                                                     Zoetermeer 1695-1811

 

 

                                           DOOPBOEKEN: 1716 - 1735

 

 

                                       RIJNLAND ten zuiden van Leiden

                                                                   District XI  Serie N

 

 

Benthuizen                                          doopboek                    1                                              B.

Boskoop                                              doopboek                    1 en 5                                      Bo.

Hazerswoude                                      doopboek                    1, 8 en 10                                H.

Leidschendam (Stompwijk)                doopboek                    2, 24, en 33                             S.

Veur                                                     doopboek                    1                                              Ve.

Voorschoten                                        doopboek                    1, 10 en 12                              Vo.

Zegwaart                                             geen inschrijvingen over deze periode                       Ze.

Zoetermeer                                         doopboek                    7, 16, 18 en 20                        Z.

Zoeterwoude                                       doopboek                    1,2 en 6                                   Zo.

 

 

N.B. In 1935 zijn de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart verenigd tot de gemeente Zoetermeer.

In 1939 zijn de gemeenten Stompwijk en Veur verenigd tot de gemeente Leidschen­dam.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTERNAAM, voornaam vader

            ACHTERNAAM, voornaam moeder

            boeknummer   ondertrouw of huwe­lijksdatum

            kinderen:

            boeknummer   doopdatum      voornaam kind

            G = Gaarderboek


Voorwoord

 

Bij het samenstellen van de klappers op de dopen te Zoetermeer in het tijdvak van 1695 tot 1812 is gebruik gemaakt van de District-klappers op de dopen in het District Rijnland (District XI), welke aanwezig zijn op het Algemeen Rijksar­chief te 's-Gravenhage.

 

Het tijdvak is gesplitst in zes perioden, evenals in de District-klappers, te weten:

            1695 - 1715 :

            1716 - 1735 :

            1736 - 1755 :

            1756 - 1775 :

            1776 - 1795 :

            1796 - 1812 .

 

In principe zijn alleen gegevens overgenomen, die vermeld zijn in registers aangeduid met "Z" (= Zoetermeer) of "Ze" (= Zegwaart). De gegevens van gezinnen, die onder andere plaatsen binnen Rijnland zijn vermeld en waarvan minstens één gegeven onder Zoetermeer of Zegwaart werd geregistreerd, zijn echter compleet in deze klappers opgenomen. Huwelijksplaats en -datum zijn alleen opgenomen, wanneer deze ook vermeld werden in de District-klappers, of eenvou­dig waren te vinden. Wanneer het huwelijk niet bekend is, word dit aangeduid als : X....?? Het is mogelijk dat een aantal gezinnen in meer dan een deel voorkomen.

 

Waar getwijfeld werd aan de juistheid of volledigheid van de District-klappers, is getracht een en ander te verifiëren door raadpleging van de fotokopieën der originele Doop- en eventueel Trouwregisters. In enkele gevallen is gebleken, dat in de originele registers data en/of namen niet-, of onvolledig zijn vermeld, zodat deze klappers terzake ook niet duidelijk kunnen zijn.

 

Achterin elk deel van deze klappers bevindt zich een index op zowel mans-, als vrouwsnamen.

 

Advies.

 

Een ieder die bij genealogisch onderzoek naar families onder Zoetermeer en/of Zegwaart van deze klappers gebruik wenst te maken, wordt aangeraden de hierin vermelde gegevens niet blindelings over te nemen.

Immers, het kan nooit uitgesloten worden geacht, dat lees- en/of schrijffouten zijn gemaakt.

Verificatie met de originele registers, of fotokopieën hiervan, wordt derhalve sterk aanbevolen.

Bovendien vindt men in de originele registers vaak ook meer belang­rijke informa­tie, zoals : doopgetuigen, woonadressen, herkomst, etc.

 

 

DUS ALTIJD DE ORIGINELEN RAADPLEGEN.

 

 

3

 

 

            Genealogische Werkgroep Zoetermeer, van het

            Historisch Genootschap "Oud Soeter­meer"

            Dorpsstraat 7

            2712 AB  Zoetermeer


ADRICHEM, Jan Janse, van

      SCHEIJT, Ariaantje Ariens, van

      Z.14       04-05-1727

      kinderen:

      Z.7         25-01-1728         Maria

      Z.7         14-08-1729         Cornelia

      Z.7         22-04-1731         Cornelia

 

AGTHOVEN, Dirk Claasse

      VLASVELD, Jannetje Jansse

      Z.14       11-02-1720

      kinderen:

      Z.7         15-12-1720         Marij

      Z.7         10-05-1722         Cornelia

      Z.7         21-11-1723         Leena

      Z.7         23-09-1725         Claas

      Z.7         14-12-1727         Johanna

      Z.7         22-05-1729         Arie Johan­nes

      Z.7         06-04-1732         Johannes

      Z.7         06-04-1732         Pieter

      Z.7         06-09-1733         Neeltje

      Z.7         24-04-1735         Adriana

 

ALDERKERK, Jacob

      HORSSEN, Elisabeth, van

      Z.14       31-10-1715

      kinderen:

      Z.7         10-10-1717         Matthias

      Z.7         18-02-1720         Nicolaas

      Z.7         09-11-1721         Clasina Ja­coba

 

ALPHEN, Cornelis, van

      NUGTEREN, Maria Leendertze, de

      X....??

      kinderen:

      Z.7         17-07-1718         Jacobus

      B.1        16-03-1721         Lena

      B.1        14-06-1722         Leendert

      B.1        20-06-1723         Neeltje

      B.1        25-06-1724         Leendert

      Z.7         25-06-1724         Leendert

      B.1        16-09-1725         Leendert

      B.1        27-03-1727         Arij

      B.1        29-11-1728         Neeltje

      B.1        28-05-1730         Johannes

      B.1        09-09-1731         Johannes

      B.1        09-11-1732         Johannes

 

AMMERLAAN, Cornelis Ariensz.

      SIMONS, Neeltje

      Z.14       08-11-1722

      kind:

      Z.16       22-11-1722         Bregje

 

APPEL, Jacobus Pietersze, van der

      REUS, Antje Cornelisse

      Z.14       09-12-1725

      kind:

      Z.7         16-07-1729    Cornelis

 

ARENT, Arent Leendersze, van der

      ORINGEN, Annetje Willemse

      Z.13       09-08-1699

      kind:

      Z.7         21-05-1716         Lijsbeth

 

ARIENS, Lijsbet,

      VADER ONBEKEND

      kind:

      Z.16       22-11-1722         Arij

 

BAKKER, Manasse

      BRAVE, Dijna Hendrikse, den

      X....??

      kinderen:

      Z.7         02-02-1716         Pleuntje

      Z.7         30-03-1721         Hendrik

 

BATAVIA, Susanna, van

      VADER ONBEKEND

      kind:

      Z.7         12-12-1717         Hendrina

 

BERGH, Arij Jansze, van den

      COCK, Grietje Dirkse, de

      Z.14       27-02-1726

      kinderen:

      S.2        02-08-1726         Cornelia

      S.2        06-01-1729         Joanna

 

BERG, Lucas, van den

      SIJMONS, Jannetje

      Ze.2       15-04-1731

      kinderen:

      S.2        03-05-1734         Margarita

      S.2        07-05-1736         Margarita

 

BERKEL, Frank Cornelisze

      GROTIUS, Lijsbeth Claasse

      Z.14       19-11-1730

      kind:

      Z.7         22-06-1732         Barbara


BERKEL, Frank,

      VLIET, Jannetje, van

      X....??

      kind:

      Z.7         17-10-1728         Maartje

 

BERKEL, Cornelis Maartensze

      REILAARSDAM, Lijsbet Louwen

      Z.14       16-02-1727

      kinderen:

      Z.16       17-09-1730         Louwrens

      Z.16       19-04-1733         Kaatje

 

BERKEL, Simon

      STEEGMAN, Abigael

      Z.14       26-08-1714

      kind:

      Z.7         06-03-1718         Hillegont

 

BERKELAAR, Abraham Aalbregtsze,

      AARSSELANG, Immetje Jansse

      Z.14       18-03-1708

      kinderen:

      Z.7         28-03-1717         Arij

      Z.7         18-06-1719         Aafje

      Z.7         20-12-1722         Anna

 

BERKELAAR, Arij Maartense

      HUIJSMAN, Marijtje

      Z.14   26-11-1730

      kind:

      Z.7    14-01-1731    Claasje

 

BERKELAAR, Sijmon Ariensz

      VEEN, Kaatje Janse, van

      Z.13       05-04-1697

      kinderen:

      Z.16       03-03-1717         Johannes

      Z.16       03-03-1717         Kaatje

 

BESTEMAN, Pieter Bastiaansze

      MAALDERING, Jannetje Gerritse

      Z.14       25-02-1720

      kind:

      Z.7         21-04-1720         Bastiaan

 

BEUK, Joost

      KOK, Maria de,

      Z.14       10-12-1731

      kinderen:

      Z.16       17-10-1732         Sijmon

      Z.16       24-01-1734         Maria

      Z.16       06-05-1735         Anna

 

BINNEWEG, Cornelis Cornelisse

      ENDEN, Ariaantje Ariens, van de

      Z.14       21-01-1711

      kinderen:

      Z.7         10-04-1716         Jan

      Z.7         27-06-1717         Jannetje

      Z.7         28-08-1718         Trijntje

      Z.7         05-02-1721         Cornelia

      Z.7         08-11-1722         Cornelis

      Z.7         04-03-1725         Cornelis

 

BLOM, Arij Cornelisze

      VERMEIJ, Willempje

      Z.14       22-08-1723

      kinderen:

      Z.7         05-12-1723         Mattheus

      Z.7         03-06-1725         Krijntje

      Z.7         18-05-1727         Cornelis

      Z.7         18-04-1729         Mattheus

      Z.7         25-02-1731         Jacob

      Z.7         09-08-1733         Aaltje

      Z.7         31-07-1735         Johannes

 

BLOM, Leendert

      MEURS, Anna Cornelisse, van

      Z.14       08-05-1715   (otr)

      kind:

      Z.7         06-08-1719         Cornelis

 

BLIJSWIJK, Pieter

      SLANGE, Engeltje Jansse, van der

      G-Z.2     23-01-1722   (otr)

      kind:

      Z.18       13-11-1733         Nicolaas

 

BODEGRAVEN, Cornelis, van,

      LANGELAAN, Annetje

      Z.14       18-10-1718

      kinderen:

      Z.7         04-12-1718         Jannetje

      Z.7         01-01-1721         Arij

 

BOKKESTIJN, Pieter, (of BOEKESTEIJN)

      BROEKHUIJSEN, Maria Simonse

      P.6        14-05-1713

      kind:

      Z.7         26-04-1722         Cornelia


BOOT, Frank Leendertsze

      LEEUW, Josijntje, de

      Z.14       28-10-1731

      kinderen:

      Z.16       15-06-1732         Neeltje

      Z.16       11-04-1734         Neeltje

      Z.16       16-10-1735         Marijtje

 

BOOT, Willem Leendersze

      BOS, Catharina

      Z.14       15-02-1730

      kinderen:

      Z.16       20-05-1731         Leendert

      Z.16       10-05-1733         Geertrui

      Z.16       16-05-1734         Lena

 

BOSCH, Aart

      AKKERSDIJK, Pietertje

      X....??

      kind:

      Z.7         19-05-1720         Ariaantje

 

BOSCH, Arij

      OUTSHOORN, Neeltje

      X....??

      kinderen:

      Z.7         19-10-1732         Ariaantje

      Z.7         30-05-1734         Cornelis

 

BOSCH, Dirk Cornelisze, van den

      GULDE, Jansje

      Z.18       23-01-1729

      kinderen:

      Z.18       07-11-1733         Adriana

      Z.20       23-01-1735         Catharina

 

BOSCH, Huijg Arisze, van den

      SUIJDERWIJK, Magteldje Moses

      Z.14       03-04-1729

      kinderen:

      Z.7         06-05-1731         Arij

      Z.7         19-09-1732         Beatris

      Z.7         19-09-1732         Leendert

 

BOSCH, Jan Gerritze, van den

      JACOBSE, Magdalena

      X....??

      kind:

      Z.7         14-11-1734         Gerrit

 

BOSCH, Johannes

      COK, Marijtje, de

      S.26      09-03-1732

      kinderen:

      Z.7         03-10-1734         Aart

      Z.7         02-10-1735         Aart

 

BOSCH, Pieter

      BOSCH, Johanna Arnolda

      Z.14       29-11-1728

      kinderen:

      Z.7         19-08-1729         Aart

      Z.7         27-07-1732         Melchior

      Z.7         24-01-1734         Johannes

                                              Florenti­nus

      Z.7         21-08-1735         Johannes

                                              Florenti­nus

 

BOURBON, Engel Jansze,

      (latere generaties onder Boere­boom/

                                               Borre­boom)

      VE­RKADE, Maartje Ariens,

      Z.14       14-04-1726

      kinderen:

      Z.7         30-06-1726         Geertje

      Z.7         18-05-1727         Ariaantje

      Z.7         28-11-1728         Hendrik

      Z.7         25-03-1731         Geertje

      Z.7         31-08-1732         Jannetje

      Z.7         20-03-1735         Jan

 

BRAVEN, Arij, den

      NUGTEREN, Aaltje Leendertse

      Z.14       27-04-1721

      kinderen:

      Z.7         18-01-1722         Lijsbeth

      Z.7         30-01-1724         Hendrik

      Z.7         09-08-1726         Leendert

      Z.7         21-03-1728         Leendert

      Z.7         26-11-1730         Cornelis

 

BREUGOM, Hendrik Joosten

      KAARTJE, Cornelia Jacobse

      Z.14       17-11-1726

      kinderen:

      Z.7         31-08-1727         Willem

      Z.7         22-08-1728         Jacob

      Z.7         09-07-1730         Willem

      Z.7         21-10-1731         Pleuntje

      Z.7         02-11-1732         Joost

      Z.7         18-10-1733         Willem

      Z.7         28-11-1734         Pleuntje


BREUGOM, Hendrik Claasze

      BERKELAAR, Madeleentje Abrahamse

      Z.14       12-03-1730

      kinderen:

      Z.7         26-08-1731         Arij

      Z.7         14-12-1732         Cornelis

      Z.7         08-05-1735         Immetje

 

BREUGOM, Claas Hendriksze

      OOSTERWIJK, Gerritje Cornelisse

      Z.14       22-02-1708

      kinderen:

      Z.7         29-03-1722         Maartje

      Z.7         14-04-1726         Trijntje

 

BROER, Cornelis

      PEL, Magdalena

      Z.14       21-10-1725

      kinderen:

      Z.7         28-07-1726         Neeltje

      Z.7         26-10-1727         Willem

      Z.7         26-02-1730         Cornelis

      Z.7         07-10-1731         Marijtje

      Z.7         11-01-1733         Neeltje

      Z.7         21-03-1734         Cornelis

      Z.7         15-05-1735         Cornelis

 

BROUWER, Ariaantje Arentse

      VADER ONBEKEND

      kind:

      Z.16       27-07-1732         Judik

 

BROUWER, Arij Pietersze

      WILK, Judith Teunisse, van der

      Z.13   27-07-1698

      kinderen:.

      Z.16       07-10-1716         Marijtje

      Z.16       15-10-1719         Jan

 

BROUWER, Arij Jansze

      HASERSOUW, Trijntje Gijsen

      Z.14       03-11-1720

      kinderen:

      Z.16       25-12-1722         Neeltje

      Z.16       23-01-1724         Jan

      Z.16       24-07-1729         Ariaantje

      Z.16       04-01-1733         Martijntje

      Z.16       01-08-1734         Martijntje

 

BROUWER, Jacob Jansze

      KOIJ, Marijtje Jansse

      Z.14       31-12-1713

      kind:

      Z.7         23-02-1716         Lena

 

BROUWER, Crijn Claasze

      WESTERWOUT, Marijtje Jacobse

      Z.14       20-02-1717

      kinderen:

      Z.7         19-03-1719         Neeltje

      Z.7         10-11-1720         Gerritje

 

BROUWER, Maartje Arentse

      HAAK, Jan Reijniersze, de

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.16       26-06-1735         Jan

 

BRUGMAN, Jacob Claasze

      VISSER, Maartje Sijmense

      X....??

      kinderen:

      Z.7         02-03-1732         Sijmen

      Z.7         15-08-1734         Ariaantje

 

BRUIJN, Abraham Dirksze, de

      SPEK, Annetje Abrahamse, van der

      Zo.3       28-08-1729

      kinderen:

      Z.7         25-06-1730         Neeltje

      Z.7         15-07-1731         Trijntje

      Z.7         16-08-1733         Trijntje

      Z.7         07-08-1735         Marijtje

 

BRUIJN, Gerrit Reijniersze, de

      RAFFEN, Immetje Claasse, van

      Z.13       19-05-1697

      kind:

      Z.7         20-06-1717         Abraham

 

BRUIJN, Jan Cornelisze, de

      MEURS, Hadewij Hendrikse,

      Z .14      10-01-1714

      kinderen:

      H.1        19-04-1716         Cornelis

      H.1        05-12-1717         Aagje

      H.1        04-02-1720         Hendrik

      H.1        27-04-1721         Neeltje

      H.1        18-10-1722         Grietje

      H.1        19-11-1724         Hendrik

      H.1        03-02-1726         Claas

      H.1        03-10-1728         Willem


BRUIJN, Cornelis Johannesz, de

      JONGELEEN, Marijtje Willemse

      Z.15       29-06-1732

      kinderen:

      Z.7         24-01-1734         Aletta

      Z.7         30-01-1735         Johannes

 

BRUIJN, Crijn Cornelisze, de

      HOEVEN, Maartje Dirkse, van der

      Z.14       09-04-1719

      kinderen:

      Z.7         11-06-1719         Cornelia

      Z.7         27-04-1721         Dirk

      Z.7         05-07-1722         Dirk

      Z.7         13-01-1726         Dirk

 

BRUIJN, Reijnier Gerritsze, de

      LEEUWEN (boete Kees), Aagje Pieterse, van

      Z.14       09-09-1719

      kinderen:

      Z.7         02-06-1720         Debora

      Z.7         19-04-1722         Annetje

      Z.7         27-06-1723         Immetje

      Z.7         17-12-1724         Gerritje

      Z.7         02-06-1726         Sara

      Z.7         23-05-1728         Pieter

      Z.7         19-03-1730         Pieter

 

BURG, Huibert Cornelisze, van der

      OOSTERVELT, Trijntje Aartsze

      Z.14       29-12-1709

      kinderen:

      Z.16       ??-03-1724         Geertruid

      Z.16       14-07-1726         Aart

      Z.16       30-04-1730         Geertruij

 

BURGH, Klaas Cornelisze, van der

      KUILEMAN, Jannetje Izakse

      Z.14       24-02-1715

      kinderen:

      Z.16       12-09-1717         Marijtje

      Z.16       03-11-1720         Cornelis

      Z.16       21-02-1723         Izaak

      Z.16       17-06-1725         Jan

      Z.16       07-12-1727         Cornelis

 

BURGH, Cornelis, van der

      HOS, Lijsbeth Jacobse

      Z.14       19-04-1720

      kinderen:

      Z.16       04-05-1721         Cornelis

      Z.16       21-03-1725         Jacob

      Z.16       16-11-1727         Willem

      Z.16       24-11-1730         Cornelis

      Z.16       16-12-1731         Marijtje

      Z.16       19-12-1734         Cornelis

 

BURGH, Corstiaan, van der

      DOES, Ingetje, van der

      Z.14       06-05-1714

      kinderen:

      Z.7         16-12-1716         Cornelis

      Z.7         03-07-1718         Grietje

      Z.7         28-04-1720         Leendert

      Z.7         25-01-1722         Marijtje

      Z.7         07-02-1723         Pieter

      Z.7         23-07-1724         Sara

      Z.7         27-02-1726         Aaltje

 

BURGHOOREN, Maarten Jansze

      HENSBROEK, Aaltje Jansse

      Z.14       27-01-1709

      kinderen:

      Z.7         02-01-1718         Ingetje

      Z.7         31-03-1720         Clementje

      Z.7         03-04-1722         Cornelis

 

BUIJTENWEG, Cornelis Jansze

      IMMERSEEL, Maartje Willemse

      Z.14       03-12-1719

      kind:

      Z.7         24-11-1720         Jannetje

 

BIJSTERVELD, Adam Barendsze

      MEIJ, Annetje Cornelisse, van der

      G-S.2    20-03-1708   (otr)

      kinderen:

      Z.7         14-03-1717         Barent

      Z.7         15-05-1718         Catharina

 

BIJSTERVELT, Jan Cornelisze

      HEUS, Ariaantje Cornelisse

      Z.13       10-09-1702

      kind:

      Z.16       20-11-1718         Wijntje

 

C zie onder K


DAM, Cent Hendriksze, van

      OVERGAAUW, Ariaantje

      Z.14       26-12-1722

      kinderen:

      Z.7         13-05-1725         Neeltje

      Z.7         30-06-1726         Hendrik

      Z.7         25-09-1729         Apollonia

      Z.7         19-01-1731         Sara

      B.7        08-06-1732         Sara

 

DAVERSMAN, Theodorus

      LLOIJD, Jacoba Clara

      Z.14       26-09-1720

      kind:

      Z.7         09-11-1721         Hendrik Godfrij

 

DIEM, Hermanus Barentsze,van

      HUIJSMAN, Grietje Huijbertse

      Z.14       21-01-1706

      kinderen:

      Z.7         13-04-1716         Aaltje

      Z.7         24-04-1718         Huijbert

      Z.7         01-12-1720         Marijtje

 

DORP, Dirk Jansze, van

      HOGENSCHEIJT, Grietje Ariense

      X....??

      kind:

      Z.7         22-02-1722         Arij

 

DORP, Engel Pieterse, van

      ROKKEVEEN, Marijtje Mattheusse

      X....??

      kind:

      Z.16       20-11-1718         Michiel

 

DRIEHUIJSEN, Jan

      SOETEVIS, Ariaantje Meesen

      X....??

      kind:

      Z.7         07-10-1731         Neeltje

 

DRIFT, Arij Claasze, van der

      LINDEN, Pleuntje Arisse, van der

      Z.15       20-09-1733

      kind:

      Z .7        07-11-1734         Claas


DRIFT, Grabel Claasze, van der

      LINDEN, Neeltje Ariens, van der

      X....??

      kind:

      Z.7         23-05-1734         Arij

 

DRIFT, Leendert Hendriksze, van der

      MOLENAAR, Marijtje

      Z.14       25-09-1729

      kinderen:

      Z.7         12-02-1730         Hendrik

      Z.7         27-01-1732         Cornelis

 

DUIK, Marij Ariensz

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.7         09-12-1718         Pieter

 

DIJK, Jan Fransze, van

      MARK, Maria Cornelisse, van der

      Z.3         26-07-1712

      kinderen:

      Zo.1       13-08-1724         Antje

      Zo.1       17-09-1730         Cornelis

      Zo.1       18-11-1731         Gerrit

 

DIJK, Pieter Gerritsze, van

      HUIJSMAN, Ingetje Arentse

      Z.14       03-12-1714

      kinderen:

      Z.7         22-04-1725         Aagje

      Z.7         23-03-1727         Arij

      Z.7         19-02-1730         Gerrit

      Z.7         13-12-1733         Maartje

 

EDENBURG, Cornelis, van

      LEEUWEN, Neeltje, van

      Z.14       21-06-1705

      kinderen:

      Z.7         03-10-1717         Aagje

      Z.7         01-01-1719         Laurens


EER, Hendrik

      OVERGAUW, Maria Pleunen

      Z.14       29-08-1723

      kinderen:

      Z.7         26-03-1724         Hendrik

      Z.7         26-03-1724         Machiel

      Z.7         18-02-1725         Lena

      Z.7         12-05-1726         Machiel

      Z.7         06-07-1727         Machiel

      Z.7         09-01-1729         Ariaantje

      Z.7         12-02-1730         Sara

      Z.7         18-03-1731         Rebecca

      Z.7         03-08-1732         Apollonia

      Z.7         04-10-1733         Anna

      Z.7         19-06-1735         Hendrina

 

ELEKIND, Dirk Ariensze

      BATELAAN, Marijtje Dirkse

      Zo.3       07-08-1707

      kinderen:

      Zo.1       05-07-1716         Leendert

      Z.7         22-06-1721         Aaltje

 

ENDEN, Dirk Maartensze, van den

      RAFFEN, Cornelia Pieterse, van

      Z.14       12-03-1730

      kind:

      Z.16       08-04-1734         Ariaantje,

 

ENDEN, Cornelis Maartensze, van

      HAAREN, Trijntje Dirkse, van

      Z.14       04-06-1713

      kinderen:

      Z.7         10-05-1716         Jacob Cornelis

      Z.7         25-07-1717         Martijntje

      Z.7         15-10-1719         Martijntje

      Z.7         24-05-1722         Martijntje

 

ERPECUM, Jasper, van

      HOGEVEEN, Neeltje Crijnen

      Z.13       12-11-1702

      kinderen:

      Z.7         27-02-1718         Cornelis

      Z.7         12-08-1720         Helena

      Z.7         23-04-1724         Helena

      Z.7         07-11-1728         Carel

 

EIJK, Machiel, van

      MEER, Neeltje Pieterse, van der

      Z.14       24-06-1731

      kinderen:

      Z.7         16-03-1732         Alida

      Z.7         10-01-1734         Ariaantje

      Z.7         05-07-1735         Hendrik

 

FANEL, Pieter

      KOIJ, Barber

      Z.14       18-06-1719

      kinderen:

      Z.7         20-09-1722         Theodorus

      Z.7         03-06-1725         Adriaan

 

GAAG, Cornelia Tijsen, van der

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.7         02-11-1727         Dirkje

 

GAAG, Thijs, van der

      BRUIGOM, Maartje Hendrikse

      Z.14       14-06-1716

      kind:

      Z.7         12-09-1717         Aaltje

 

GEERLOF, Simon Hendriksze

      MAALDRING, Jannetje Gerritse

      X....??

      kind:

      Z.16       24-07-1717         Jan

 

GOEDE, Nicolaas, de

      MOLLERUS, Anna

      X....??

      kinderen:

      Z.7         25-07-1717         Apollonia

      Z.7         17-12-1719         Maria

 

GOENS, Mr. Volkert, van

      LUTKE, Anna Margaretha

      X....??

      kinderen:

      S.33      11-04-1725         Volkert

      Z.7         08-09-1726         Anna Margaretha

      Z.7         18-02-1728         Perpetur

                                              Constan­tia

 

GOMMERT, Hendrik Hendriksze

      WINGAARDEN, Annetje Stevens, van

      Z.14       19-02-1713

      kind:

      Z.7         11-06-1719         Nicolaas


GRAAFF, Joost, de

      TROOST, Jacoba

      X....??

      kind:

      Z.7         24-01-1720         Grietje

 

GRIP, Dirk Willemsze, van der

      RODENBURGH, Jaapje

      Z.14       07-11-1728

      kind:

      Z.7         14-06-1733         Willemijntje

 

GROENEBOOM, Dirk Maartensze

      KLOS, Madeleentje Arense

      Z.14       24-10-1717  (otr)

      kinderen:

      Z.7         02-01-1718         Sara

      Z.7         10-12-1719         Johannes

      Z.7         15-03-1722         Jannetje

      Z.7         20-02-1724         Ariaantje

      Z.7         03-11-1726         Claas

      Z.7         01-05-1729         Aris

      Z.7         19-01-1731         Maarten

      Z.7         19-01-1731         Catharina

      Z.7         12-09-1734         Martijntje

 

GROENEBOOM, Cornelis Maartensze

      VOGELAAR, Annetje Huijbertse

      Z.14       22-08-1723

      kinderen:

      Z.7         13-02-1724         Jannetje

      Z.7         14-03-1725         Maarten

      Z.7         05-06-1729         Hendrik

 

GROENEBOOM, IJsbrand,

      MOOLEN, Catharina, of

      KOOLE, Caatje,

      Z.14       26-11-1724

      kind:

      Z.7         25-04-1728         Claas

 

GROOT, Cornelis Jansze, de

      SEBEL, Antje Sijmense

      X....??

      kind:

      Z.7         09-10-1735         Mensje

 

HAAK, Jan Reijniersze, de

      BROUWER, Maartje Arentse

      X....??

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.16       26-06-1735         Jan

 

HAGENAAR, Arij Ariensze

      LAAN, Grietje Jansse, van de

      Z.14       28-04-1720

      kinderen:

      Z.7         03-11-1720         Arij

      Z.7         02-06-1726         Josijntje

 

HAZERSWOUDE, Jacob Jacobsze

      HEUKELEM, Annetje Lambertse, van

      Ze.2       18-02-1720

      kinderen:

      Z.16       03-11-1720         Klaas

      Z.16       07-11-1723         Klaas

      Z.16       01-05-1729         Neeltje

      Z.16       03-08-1732         Lambertus

      Z.16       21-11-1734         Jacob

 

HATTUM, Rutger, van

      RODENBURG, Trijntje

      Z.15       07-03-1734

      kind:

      Z.7         26-09-1734         Marijtje

 

HELM, Jan Jansze, van der

      BIJL, Maria, van der

      Z.14       18-02-1725

      kinderen:

      Z.7         04-11-1725         Arij

      Z.7         01-06-1727         Arij

      Z.7         20-02-1729         Jannetje

      Z.7         08-04-1731         Grietje

 

HELM, Cornelis Jansze, van der

      KERKHOVEN, Annetje Govertse

      Z.14       25-09-1718

      kinderen:

      Z.16       07-04-1719         Grietje

      Z.16       04-08-1720         Arij

      Z.16       ??-07-1722         Grietje

      Z.16       14-03-1725         Arij

      Z.16       30-03-1727         Arij

      Z.16       03-07-1729         Govert

      Z.16       23-09-1731         Jannetje

      Z.16       22-02-1733         Jan

      Z.16       30-05-1734         Lijsbeth


HEMERTS, Philips

      JANSSE, Katelijntje

      X....??

      kind:

      Z.16       01-06-1716         Japik

 

HENSBROEK, Clement Jansze

      TIJLINGEN, Hijltje Willemse, van

      Z.14       18-01-1711

      kinderen:

      Z.7         17-04-1718         Jan

      Z.7         26-11-1719         Marijtje

      Z.7         22-08-1723         Clementia

 

HEUS, Jan Cornelisz

      SCHIPPER, Neeltje Cornelisse

      Z.13       16-02-1698

      kind:

      Z.16       31-07-1718         Neeltje

 

HEUS, Cornelis Ariense

      BREEDVELD, Janna Ingense

      X....??

      kinderen:

      Z.7         11-04-1734         Arij

      Z.7         20-03-1735         Ingenaar

      Z.7         20-03-1735         Anna

 

HOEVEN, Dirk, van der

      MOSTERT, Neeltje Jansse,

      X....??

      kinderen:

      Z.7         05-07-1722         Andries

      Z.7         05-07-1722         Marijtje

 

HOGERVORST, Arij Jacobsze,

      SMAN, Marija Jansse, van de

      Z.14       28-02-1706

      kinderen:

      Z.7         26-07-1716         Maarten

      Z.7         16-10-1718         Annetje

      Z.7         07-04-1720         Johannes

      Z.7         07-03-1723         Maarten

      Z.7         02-04-1725         Marijtje

      Z.7         20-04-1727         Marija

 

HOOGEVEEN, Claas Maartensze

      HOGERVORST, Neeltje Ariense

      Z.14       12-02-1730

      kinderen:

      Z.16       05-11-1730         Maria

      Z.16       02-03-1732         Antje

      Z.16       21-12-1732         Antje

      Z.16       21-03-1734         Arij

      Z.16       21-08-1735         Cornelis

 

HOOGEVEEN, Willem Jacobsze

      SPEK, Geertje Abrahamse, van de

      Z.14       06-09-1722

      kinderen:

      Z.7         10-01-1723         Willempje

      Z.7         04-03-1725         Arij

      Z.7         17-08-1727         Jacob

      Z.7         04-03-1731         Jacob

      Z.7         18-03-1733         Neeltje

      Z.7         25-09-1735         Neeltje

 

HOOGOP, Adriaan

      MAAS, Adriana Elisabeth

      X....??

      kinderen:

      Z.7         15-08-1723         Cornelis

                                              Heijndre­ijk

      Z.7         11-11-1725         Aletta Catharina

      Z.7         20-02-1729         Aletta Margareta

 

HOOGWERF, Huijbert Jansze

      VOS, Claartje Gillisse, de

      Z.18       14-06-1711

      kind:

      S.2        23-04-1717         Elisabeth

 

HOUTEN, Cornelis Dirksze, van

      VALKENBURGH, Grietje Jansse

      Z.14       01-01-1708

      kinderen:

      Z.7         20-06-1717         Johannes

      Z.7         07-01-1720         Jannetje

      Z.7         09-05-1723         Mees

      Z.7         02-12-1725         Alida

 

HOVELAAR, Adriaan

      BERKEL, Maria

      Z.14       03-10-1710   (otr)

      kind:

      Z.7         01-01-1717         Hillegont


HIJLIGENBOOM, Evert Gerritsze

      VESANEVELD, Neeltje Andriesse

      Z.14       09-03-1710

      kinderen:

      Z.7         12-06-1718         Jannetje

      Z.7         16-07-1719         Jannetje

 

HIJSELENDOORN, Gerrit, van

      WASSENBERG, Neeltje, van

      Z.14       19-09-1726

      kinderen:

      Z.7         16-02-1727         Claas

      Z.7         30-05-1728         Maria

      Z.7         22-06-1732         Claas

      Z.7         13-09-1733         Grietje

      Z.7         27-02-1735         Anna

 

HIJSELENDOORN, Hendrik, van

      DEIJK, Barber, van

      X....??

      kind:

      Z.7         01-06-1732         Claas

 

HIJSELENDOORN, Pieter Claasze

      BERKHOUT, Annetje Jacobse

      H.4        31-03-1715   (otr)

      kinderen:

      Z.7         18-04-1717         Claas

      Z.7         06-05-1723         Jacoba

      Z.7         31-08-1727         Antje

 

IMMERSEEL, Willem

      WOUT, Geertje Cornelisse, van 't

      X....??

      kind:

      Z.7         08-11-1733         Jacoba

 

JILLISZE, Cornelis

      MOEDER NIET VERMELD

      X....??

      kind:

      Z.16       15-02-1722         Arij

 

JONG, Cornelis Floren, de

      TOL, Sara, van

      Z.14       29-08-1723

      kinderen:

      Z.7         09-01-1724         Floris

      Z.7         26-10-1727         Arij

      Z.7         09-02-1730         Marija

 

JONGENENGEL, Klaas Pietersze

      KLAUW, Aaltje, van de

      Z.14       18-03-1731

      kinderen:

      Zo.1       24-02-1732         Paulus

      Zo.2       03-05-1733         Grietje

 

JONKER, David Jansze

      SPEK, Marijtje Pieterse

      X....??

      kind:

      Z.7         25-09-1735         Jan

 

JONKER, Jan Cornelisze

      DOMEIJEREN, Jacomijna

      X....??

      kinderen:

      Z.7         21-05-1716         Annetje

      Z.7         02-10-1718         Annetje

      Z.7         24-11-1723         Bartholomeus

 

CAATHOVEN, Abraham, van

      LUGT, Neeltje

      X....??

      kind:

      Z.7         09-04-1734         Abraham

 

CASTERD, Johannes

      LAPHEBER, Johanna

      X....??

      kind:

      Z.7         01-08-1723         Jannetje

 

CATS, Hendrik Hagense, van

      VELSEN, Jannigje Cornelisse, van

      Z.14       06-01-1706

      kind:

      H.10      27-04-1718         Joannes

 

KEMPEN, Jan Cornelisze, van

      GAAG, Cornelia Tijssen, van de

      Z.14       19-09-1728

      kinderen:

      Z.7         16-07-1730         Cornelis

      Z.7         11-09-1735         Maria


KERKHOVEN, Hendrik Govertsze

      TAS, Annetje Maartense, van de

      Z.14       02-05-1716

      kinderen:

      Z.16       17-10-1717         Govert

      Z.16       01-01-1719         Martinus

      Z.16       25-08-1720         Leendert

      Z.16       07-07-1722         Jan

      Z.16       14-11-1723         ....?? (zoon)

      Z.16       17-06-1725         Jannetje

      Z.16       09-05-1728         Jannetje

      Z.16       22-07-1731         Marija

 

KERKHOVEN, Joost Govertsze

      VERMEER, Jaapje Cornelisse

      Z.14       18-04-1705   (otr)

      kinderen:

      Z.7         11-10-1716         Ariaantje

      Z.7         30-10-1718         Ingetje

      Z.7         11-02-1720         Govert

 

KERKHOVEN, Joost Goverts­ze

      MAREL, Magtelt Jacobse, van de

      Z.14       02-11-1721

      kinderen:

      Z.7         29-11-1722         Jacob

      Z.7         24-09-1724         Jacob

      Z.7         14-04-1726         Arij

      Z.7         23-05-1728         Jacob

      Z.7         29-10-1729         Geertje

      Z.7         24-12-1730         Jannetje

      Z.7         13-07-1732         Jan

 

KERKLAAN, Jan Arendse

      RIJN, Marijtje Cornelisse, van

      G-Z.1     25-12-1708   (otr)

      kinderen:

      Zo.6       21-10-1717         Catharina

      Zo.6       26-12-1718         Cornelis Stepha­nus

      Zo.6       26-12-1718         Maria

      Zo.6       01-03-1721         Cornelis

 

KEIJSER, Pieter Dirksze

      ROKKEVEEN, Aaltje Leendertse

      Zo.3       10-02-1715

      kind:

      Z.16       02-10-1718         Ariaantje


KEIJSER, Willem Dirksze

      ROGGEVEEN, Neeltje Ariense,

      Z.14       25-01-1715   (otr)

      kinderen:

      Z.16       28-03-1717         Arij

      Z.16       23-08-1722         Ariaantje

 

CLAPWIJK, Pieter

      SNOEK, Liduwij Jansse, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.7         03-11-1720         Paulus

      Z.7         18-01-1722         Johannes

      Z.7         06-06-1723         Arij

      Z.7         09-06-1726         Helena

      Z.7         09-05-1728         Huijbregt

      Z.7         29-12-1730         Leendert

      Z.7         29-12-1730         Neeltje

      Z.7         26-09-1734         Pieternella

 

CLAUDIUS, Dirk

      CLOCQ, Maria

      Z.15       02-10-1733

      kinderen:

      Z.7         01-11-1733         Christianus

      Z.7         23-10-1735         Johanna

 

CLAUW, Arij Jansze, van der

      HAARLEMMERHOUT,

      Ariaantje Cornelis­se

      Z.14       08-05-1712

      kinderen:

      Z.7         01-03-1716         Trijntje

      Z.7         19-09-1717         Willem

      Z.7         03-09-1719         Jannetje

      Z.7         09-05-1723         Aaltje

      Z.7         25-03-1725         Arij

 

KLOCK, Frank Jacobsze

      'S-GRAVENSANDE, Rookje Dirkse

      X....??

      kinderen:

      Z.16       19-11-1730         Arij

      Z.16       27-04-1732         Pietertje

      Z.16       28-06-1733         Jacob

 

KLOK, Jacob

      LAMBERTS, Jannetje,

      X....??

      kind:

      Z.16       12-04-1722         Ariaantje


KLOK, Jan Ariensz

      ES, Marijtje Teunisse, van

      Z.14       07-11-1711   (otr)

      kinderen:

      Z.16       29-11-1716         Arij

      Z.16       05-12-1717         Teunis

      Z.16       22-01-1719         Gerritje

      Z.16       06-04-1721         Arij

 

KLOK, Cornelis Pietersze

      VERMEER, Marijtje Pieterse

      Z.14       09-02-1721

      kinderen:

      Z.16       23-01-1724         Pieter

      Z.16       12-10-1725         Claasje

      Z.16       19-08-1728         Hendrik

      Z.16       26-11-1730         Hendrik

      Z.16       02-08-1733         Antje

 

KLOS, Arij Arisze

      OLDENBROEK, Lijsbeth Ariense

      Z.14       19-09-1728

      kind:

      S.33      27-04-1732         Sara

 

KLOS, Dirk Willemsze

      KRANENBURG, Saartje Ariens

      Z.14       05-02-1719

      kind:

      Z.16       03-12-1719         Trijntje

 

KLOS, Cornelis Ariensze

      GROENEBOOM, Catharina Maartense

      Z.14       12-09-1717

      kinderen:

      Z.7         14-11-1717         Lauwris

      Z.7         25-06-1719         Johannes

      Z.7         16-06-1720         Sara

      Z.7         30-11-1721         Jannetje

      Z.7         02-12-1731         Jannetje

 

KOK, Grietje Dirkse

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.7         16-12-1716         Crijntje

 

KOLE, Arij Jansze, †

      otr 1e NOORT, Marijtje Arijens

      G.Ze.2   09-08-1721

      (geen kinderen uit dit huwelijk bekend)

      Tr 2e OVERVLIET, Marija Jacobse

      Z.14       10-01-1723

      kind:

      Z.7         05-12-1723         Arij (postumus)

 

COMEN, Cornelis Leendertsze

      VOS, Maria Cornelisse

      Z.14       07-03-1717

      kinderen:

      Z.7         05-12-1717         Leendert

      Z.7         26-07-1722         Cornelis

 

KONIJN, Claas Arentsze

      HELM, Ariaantje, van de

      Ze.2       13-07-1728

      kinderen:

      Z.16       25-12-1729         Elizabet

      Z.16       27-04-1732         Anna

 

KONIJNENBURG, Cornelis Jacobsze,

      VLIET, Neeltje Dirkse, van

      Z.14       30-11-1710

      kinderen:

      Z.16       16-08-1716         Dirk

      Z.16       28-11-1717         Dirk

      Z.16       18-12-1718         Marijtje

 

KOOL, Gerrit Dirksze

      SMAN, Grietje Willemse, van de

      Z.14       31-01-1712

      kind:

      Z.7         15-05-1718         Weijntje

 

KOOL, Gerrit

      DOES, Marijtje, van der

      Z.14       05-12-1730

      kinderen:

      Z.7         22-10-1730         Dirk

      Z.7         02-12-1731         Lijsbeth

      Z.7         11-03-1733         Grietje

 

COOL, Jan Gijsen

      ROGGEVEEN, Neeltje Dirkse,

      Z.14       04-11-1727

      kinderen:

      Z.16       06-03-1729         Ingetje

      Z.16       09-12-1731         Aaltje

      Z.16       10-07-1735         Gerrit


KOOL, Pieter Cornelisze

      STOMPWIJK, Marijtje Ariens

      Z.14       09-03-1710

      kinderen:

      Z.16       06-11-1718         Marijtje

      Z.16       27-04-1721         Marijtje

 

KOOLE, Arij  Jansze

      POOT, Neeltje Harmense

      X....??

      kind:

      Z.7         23-02-1721         Jaapje

 

KOOLE(N), Pieter Jansze

      ALPHEN, Geertje Pieterse, van

      Z.14       28-04-1715   (otr)

      kinderen:

      Z.7         15-05-1718         Neeltje

      Z.7         07-06-1721         Jan

      Z.7         15-09-1726         Neeltje

 

KOONHORST, Jan

      MEER, Lijsbeth Pieterse, van de

      X....??

      kind:

      Z.7         15-02-1722         Willem

 

KOPPEN, Cornelis

      STERREVELD, Annetje Ariens

      X....??

      kind:

      Z.7         23-11-1721         Gerrit

 

CORDILLIS, Pieter Jacobsze

      MEER, Catharina Hendrikse

      Z.14       12-12-1717

      kinderen:

      Z.7         09-01-1718         Jacobus

      Z.7         01-02-1719         Lijsbeth

      Z.7         22-06-1721         Jacob

      Z.7         16-01-1724         Henderijntje

      Z.7         12-05-1726         Burchje

      Z.7         05-06-1729         Pietertje

      Z.7         30-12-1731         Catharina

      Z.7         07-02-1734         Beateris

 

CORNELISZE, Pieter

      RIJN, Maria Gerritse, van

      X....??

      kind:

      Z.18       24-12-1734         Anna

 

KORT, Izaak Cornelisze

      OLIJMAN, Sara Maartense

      Z.14       14-10-1731

      kind:

      Z.16       06-01-1732         Maria

 

KORT, Jacob Cornelisze

      OLIJMAN, Machteltje Maartense

      Z.14       01-12-1731

      kinderen:

      Z.16       18-05-1732         Arij

      Z.16       12-04-1733         Arij

      Z.16       20-06-1734         Marijtje

      Z.16       26-06-1735         Saartje

 

KOUT, Willem Cornelisze

      ROGGEVEEN, Trijntje Leendertse

      Z.14       16-12-1708

      kind:

      Z.16       26-06-1718         Leendert

 

KRAAN, Daniel Klaasze, van der

      HOOGEVEEN, Marijtje Pieterse

      X....??

      kind:

      B.1        14-08-1718         Lijsbeth

 

KRAAN, Daniel Claasze

      KAARTJE, Trijntje Jacobse

      Z.14       21-03-1723

      kinderen:

      B.1        03-10-1723         Marija

      B.1        06-07-1727         Jacob

 

KRANENBURG, Maarten Willemse

      OVERGAAUW, Cornelia Cornelisse

      Z.14       22-03-1715   (otr)

      kinderen:

      V.1        08-10-1720         Hadewij

      V.1        14-06-1722         Neeltje

      V.1        08-07-1725         Neeltje

      V.1        01-08-1728         Hendrik

 

KRANENBURG, Maarten Willemse

      LEEUWEN, Maria Joosten, van

      V.5        11-12-1729

      kinderen:

      V.1        30-10-1729         Hendrik

      V.1        15-04-1731         Joost

      V.1        15-02-1733         Arent

      V.1        13-03-1735         Gerrit


KRUINING, Klaas Ariensz

      BOOR, Gerritje Willemse

      Z.14       19-10-1719   (otr)

      kinderen:

      Z.16       23-11-1721         Abram

      Z.16       09-07-1730         Arij

 

KRUINING, Leendert Cornelisze

      ROOS, Jannetje Leendertse, van de

      Z.14       31-05-1711

      kind:

      Z.7         26-09-1717         Leendert

 

KRUINING, Hendrik Ariensz

      BURG, Maria Cornelisse, van de

      Z.14       09-09-1725

      kind:

      Z.16       24-11-1726         Neeltje

 

QUANT, Leendert Jansze

      PRINS, Maartje Claasse

      Z.14       06-05-1718

      kinderen:

      Z.7         20-05-1725         Jaapje

      Z.7         31-08-1727         Jan

      Z.7         21-11-1728         Jannetje

      Z.7         06-11-1729         Jan

      Z.7         04-03-1731         Marija

 

LANGE, Willem Abramsze, de

      KRUIJFF, Lijsbeth Ariense

      Z.14       18-04-1717

      kinderen:

      Z.7         07-11-1717         Lijsbeth

      Z.7         16-07-1719         Abraham

      Z.7         02-02-1721         Lijsbeth

      Z.7         17-09-1724         Abraham

 

LANGELAAN, Hendrik

      GROENEWEGEN, Jannetje

      Z.14       24-02-1715

      kinderen:

      Z.7         16-05-1717         Maria

      Z.7         05-06-1718         Jacob

      Z.7         11-04-1721         Cornelis

      Z.7         29-03-1722         Jaapje

      Z.7         21-05-1725         Arij

      Z.7         21-05-1725         Catharina

      Z.7         19-01-1730         Cornelis

      Z.7         30-09-1731         Trijntje

 

LANGELAAN, Johannes

      GROENEWEGEN, Ariaantje

      Z.14       17-04-1724

      kinderen:

      Z.7         19-08-1725         Arij

      Z.7         16-02-1727         Leendert

      Z.7         03-04-1729         Catharina

      S.33      25-11-1731         Neeltje

      S.33      06-12-1733         Jacobus

      S.33      06-03-0735         Jacobus

 

LANGELAAN, Leonardus,

      NIEUWENBROEK, Maria Dirkse

      G-Z.2     28-10-1724    (otr)

      kinderen:

      Ve.1      02-09-1725         Adrianus

      Ve.1      25-02-1728         Theodorus

 

LEE, Arij Cornelisze, van der

      GROENEWEGEN, Neeltje Franken

      Z.13       20-10-1697

      kinderen:

      Z.7         03-07-1718         Christina

      Z.7         03-03-1720         Christina

 

LEE, Simon  Ariensz, van der

      LANGELAAN, Hilletje Ariens

      Z.14       25-03-1725

      kinderen:

      Z.7         24-02-1726         Arij

      Z.7         17-08-1727         Catharina

      Z.7         24-04-1729         Arij

      Z.7         14-05-1731         Jacobus

      Z.7         25-05-1733         Cornelis

      Z.7         19-08-1735         Joannes

      Z.7         19-08-1735         Ariaantje

 

LEEFLANG, Arij

      SWEMKOOP, Maria

      V.5        30-09-1731

      kind:

      Z.7         17-10-1734         Johanna

 

LEEMAN, Cornelis Maartense

      KAASKOPER, Maartje Dirkse

      Z.15       05-07-1733

      kinderen:

      Z.16       17-01-1734         Antje

      Z.16       27-02-1735         Ariaantje


LEENMAN, Cornelis Stoffelse

      BURG, Siburg Jeremias, van de

      Z.14       06-05-1714

      kind:

      Z.7         13-09-1716         Jeremias

 

LEEUW, Willem Pietersze, de

      GRADIUS, Maria  Tomasse, la

      X....??

      kinderen:

      Z.16       17-11-1726         Cecilia

      Z.16       18-01-1728         Marijtje

      Z.16       16-01-1729         Marijtje

      Z.16       05-03-1730         Marijtje

      Z.16       06-05-1731         Pieter

      Z.16       11-05-1732         Marijtje

      Z.16       07-06-1733         Marijtje

 

LEEUW, Willem Fransze, de

      VAART, Marijtje, van de

      X....??

      kind:

      Z.16       27-11-1735         Pieter

 

LEEUWEN, Jacobus Claasze, van

      CORPERSHOEK, Jannetje Pieterse

      Z.14       04-10-1716

      kinderen:

      Z.7         04-07-1717         Trijntje

      Z.7         06-11-1718         Trijntje

      Z.7         20-04-1721         Claas

 

LEEUWEN, Pieter Jacobsze, van

      KUILEMAN, Grietje Izaakse

      Ze.2       10-07-1729

      kinderen:

      Z.16       16-11-1732         Jacob

      Z.16       14-11-1734         Willem

 

LEEUWEN, Sijmen Dirksze, van

      HARTEVELD, Magteltje Leendertse

      Z.14       22-03-1711   (otr)

      kinderen:

      Z.7         20-09-1716         Marijtje

      Z.7         19-06-1718         Ariaantje

 

LEEUWEN, Sijmon, van

      KRAAN, Maartje Willemse

      Z.14       10-10-1723

      kinderen:

      Z.7         09-01-1724         Jan

      Z.7         22-04-1725         Jan

      Z.7         24-03-1726         Willem

      Z.7         02-03-1727         Anna

      Z.7         22-02-1728         Arij

      Z.7         24-04-1729         Anna

 

LINDEN, Bartholomeus,van der

      WEIJDE, Geertruij, van de

      X....??

      kind:

      Z.7         14-04-1726         Marijtje

 

LOUWRENS, Johannes

      BRUIJN, Anna Gerritse, de

      Z.14       04-02-1725

      kinderen:

      Z.7         22-04-1725         Pieter

      Z.7         05-05-1726         Christina

      Z.7         22-06-1727         Immetje

      Z.7         27-02-1729         Sara

      Z.7         23-04-1730         Pieter

      Z.7         20-01-1732         Gerrit

 

MEER, Alewijn Pietersze, van der

      KROON, Antje Andriesse

      Z.14       16-08-1722

      kind:

      Zo.1       05-09-1723         Antje

 

MEER, Christoffel Cornelisze, van der

      KLEIJENBERG, Barbara

      Z.14       12-03-1724

      kinderen:

      Z.7         05-11-1724         Jacobus

      Z.7         04-07-1728         Anna

      Z.7         25-04-1734         Anna

 

MOLENAAR, Arij Isaaksze

      CIJS, Anna Hendrikse, van de

      Z.14       19-01-1721

      kinderen:

      S.33      06-02-1724         Abram

      S.33      11-04-1725         Abram

      S.33      07-07-1726         Abram

      S.33      30-11-1727         Marija

      S.33      18-05-1730         Aaltje


MOLENAAR, Jan Willemsze

      HELM, Lijsbeth Sijmense, van de

      Z.14       02-01-1724

      kind:

      Z.7         07-05-1724         Willem

 

MOLENAAR, Cornelis Isaaks­ze,

      TAS, Antje Jansse, van de

      Z.14       15-04-1725

      kinderen:

      Z.16       24-08-1727         Jan

      Z.16       01-08-1728         Jan

      Z.16       25-12-1729         Izaack

      Z.16       25-03-1731         Izaack

      Z.16       04-10-1733         Ariaantje

      Z.16       17-06-1735         Abraham

 

MOOR, Hendrik Dirksze, van der

      MEER, Tijntje Jansse, van de

      Z.14       02-02-1718

      kinderen:

      Z.7         15-01-1719         Marijtje

      Z.7         11-05-1721         Dirkje

      Z.7         21-11-1723         Pietertje

 

MOIJMAN, Johanna

      FRANQUE, Dirk

      X....?? (buitenechtelijk)

      kind:

      Z.7         03-02-1732         Johanna Wilhel­mi­na

 

NIEROP, Jan Claas­ze, van

      ROIJ(T), Apollonia,de

      Z .14      01-05-1729

      kind:

      Z.7         01-10-1730         Apollonia

 

NIEROP, Jan Claasze, van

      BERKELAAR, Bregtje Sijmense

      Z.14       18-02-1731

      kinderen:

      Z.7         02-02-1731         Claasje

      Zo.2       14-02-1734         Catharina

 

N.N., Huijg,

      kind:

      Z.16       13-05-1725         Ariaantje


N.N., Arij

      kind:

      Z.16       15-09-1726         Pieter

 

NOORTHOEK, Cornelis Jansze

      VLIET, Neeltje Dirkse, van

      Z.14       21-10-1725

      kinderen:

      Z.16       13-07-1727         Marija

      Z.16       13-03-1729         Johannes

      Z.16       08-03-1733         Trijntje

 

NUMANS, Joris

      HEIJNINGEN, Marijtje, van

      Z.14       27-01-1726

      kinderen:

      Z.7         22-02-1728         Cornelis

      Z.7         09-09-1731         Maria

      Z.7         16-03-1733         Jan

 

OLIJ, Maarten Pietersze

      KRAAN, Cornelia Leendertse, van de

      Z.14       15-01-1708

      kinderen:

      Z.16       14-06-1716         Maartje

      Z.16       27-06-1717         Leendert

      Z.16       23-10-1718         Mees

      Z.16       19-11-1719         Pieter

      Z.16       22-12-1720         Maria

      Z.16       06-02-1724         Sijbrand

      Z.16       06-10-1726         Marijtje

 

OOSTERVEEN, Leonardus Jacobsze

      BERKEL, Clementia Jansse

      Ze.2       25-11-1731

      kinderen:

      Z.20       14-01-1733         Joannes

      Z.20       08-05-1735         Elisabeth

 

OOSTERVELT, Klaas Aartsze

      BURGH, Nelletje Cornelisse, van de

      Z.14       07-02-1712

      kinderen:

      Z.16       26-07-1716         Leendert

      Z.16       30-10-1717         Lena

      Z.16       05-03-1719         Klaas


ORINGEN, Cornelis, van

      HOOGWERFF, Claasje Jansse

      Z.14       04-07-1717

      kind:

      Z.7         24-03-1720         Heijltje

 

ORINGEN, Cornelis, van

      ZEIJLSBERG, Jannetje Jillisse

      Z.14       27-01-1726

      kinderen:

      Z.7         18-05-1727         Claasje

      Z.7         03-04-1729         Willem

 

ORSHAGEN, Bastiaan, van

      SMAN, Pietertje, van de

      Z.14       16-10-1718

      kind:

      Z.16       15-09-1720         Martijntje

 

OUDEN, Cornelis Pietersze, den

      TIJLINGEN, Marijtje Ariense, van

      Z.14       18-01-1728

      kinderen:

      Z.7         12-09-1728         Lijsbeth

      Z.7         06-11-1729         Pieter

      Z.7         29-10-1730         Arij

      Z.7         06-04-1732         Pieter

      Z.7         19-04-1733         Lijsbeth

      Z.7         19-02-1735         Lijsbeth

 

OUWERKERK, Krijn Jo­chemsze

      BURGHOORN, Marijtje Jansse

      Z.14       25-11-1714

      kinderen:

      Z.7         13-04-1716         Ingetje

      Z.7         01-05-1718         Jan

      B.1        21-04-1720         Jan

      Z.7         22-02-1722         Marijtje

      Z.7         03-09-1724         Pleuntje

 

OVERGAAUW, Jan Cornelis­ze

      PRINS, Nelletje Klaasse

      Z.14       16-02-1710

      kind:

      S.33      05-01-1716         Cornelia

 

OVERGAUW, Maarten Jacobsze

      TOORNVLIET, Ariaantje Jacobse

      Z.14       06-11-1712

      kinderen:

      Z.7         02-10-1718         Jacobus

      Z.7         03-08-1721         Barbara

 

OVERRIJNDER, Huijg Krijnen

      (oud 22 jaar), gedoopt

      Z.16       06-12-1716

 

OVERRIJNDER, Huijg Krijnen

      WOUT, Niesje Cornelisse, van 't

      Z.14       02-12-1725

      kinderen:

      Z.16       00-00-1726         Krijn

      Z.16       07-09-1727         Marija

      Z.16       17-07-1729         Lena

 

OVERRIJNDER, Krijn Huijgen

      TOORNVLIET, Maartje Gijsen

      Z.13       07-12-1692

      kind:

      Z.16       06-01-1733         Antje

                                    (40 jaar oud ?)

 

OVERRIJNDER, Leendert

      BERKEL, Ingetje Willemse

      X....??

      kind:

      Z.16       12-05-1724         Pleuntje

                   (na be­lijdenis gedoopt)

 

OVER­VLIET, Cornelis Jacobsze

      VAART, Jannetje Pieterse, van de

      Z.14       21-11-1728

      kinderen:

      Z.7         19-08-1731         Annetje

      Z.7         02-05-1734         Jacob

 

POELGEEST, Jan Ariensze, van

      BEEK, Jannetje Cornelisse, van de

      G-Ze.2   04-12-1721   (otr)

      kind:

      Z.7         05-09-1723         Trijntje

 

POT, Christiaan Hendriksze, van der

      PATIJN, Jannetje

      Z.14       09-08-1722

      kinderen:

      Z.7         06-09-1722         Cornelia

      S.2        17-07-1723         Henricus

      S.2        26-11-1725         Gertrudis


POT, Cornelis, van der

      DRIFT, Leijntje, van de

      Z.14       27-01-1715

      kinderen:

      Z.7         23-02-1716         Maartje

      Z.7         19-03-1717         Cornelia

      Z.7         23-10-1718         Gideon

      Z.7         19-11-1719         Gideon

      Z.7         10-11-1720         Cornelia

      Z.7         07-12-1721         Arij

      Z.7         20-06-1723         Arij

      Z.7         13-08-1724         Maria

      Z.7         09-09-1725         Mathijs

      Z.7         09-09-1725         Marijtje

      Z.7         07-12-1727         Abraham

      Z.7         16-01-1729         Abraham

      Z.7         16-04-1730         Marijtje

      Z.7         23-09-1731         Johannes

 

PIJNAKKER, Jan Jacobsze

      SCHUIJTENVOERDER, Lijsbeth

                                    Cornelis­se

      Z.14       11-02-1720

      kinderen:

      Z.7         17-03-1720         Neeltje

      Zo.1       08-02-1722         Geertje

      Zo.1       25-04-1723         Jaapje

 

Q zie onder  K

 

RAFFEN, Arij Pietersze, van

      MEERVEL, Soetje Dirkse, van de

      Z.14       22-06-1726   (otr)

      kind:

      Z.16       31-08-1727         Willem

 

REEUWIJK, Jacob Willemsze, van

      BOSCH, Marijtje Cornelisse, van den

      Z.15       25-05-1732

      kinderen:

      Z.7         26-04-1733         Cornelis

      Z.7         19-12-1734         Marijtje

 

REIJLAARSDAM, Lijsbet Laurisse

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.16       21-04-1724         Leendert


REIJLAARSDAM, Cornelis Louwrisz

      HARTEVELT, Lijsbeth Ariense

      Z.14       03-03-1720

      kinderen:

      Z.16       ??-05-1720         Arij

      Z.16       10-05-1722         Louris

      Z.16       07-11-1723         Jefje

      Z.16       08-04-1725         .....?(zoon)

      Z.16       ??-??-1726         .....?

      Z.16       02-11-1727         Arij

      Z.16       19-08-1729         Dirkje

      Z.16       25-11-1730         Krijntje

 

REIJLAARSDAM, Willem Claasze

      ROOBOL, Trijntje Pieterse

      Z.14       02-03-1704

      kind:

      Z.16       16-10-1718         Haasje

 

RIDDER, Jan Dirksze

      BEEK, Ariaantje Cornelisse, van der

      Z.14       21-08-1718

      kinderen:

      Z.7         09-10-1718         Dirk

      Z.7         24-07-1719         Grietje

 

ROBOL, Dirk Ariensz

      VERMEER, Ariaantje Pieterse

      X....??

      kind:

      Z.16       27-08-1719         Annetje

 

ROBOL, Jacob Ariensz

      HASERSWOUW, Antje Gijsen

      X....??

      kinderen:

      Z.16       21-03-1725         Arij

      Z.16       21-09-1727         Neeltje

      Z.16       26-01-1729         Dirk

      Z.16       05-03-1730         Grietje

      Z.16       08-06-1732         Dirk

      Z.16       13-12-1733         Dirk

 

ROBOL, Pieter Pietersze

      BERKEL, Aaltje Willemse

      Z.14       03-11-1715

      kind:

      Z.16       09-08-1716         Willem


ROBOL, Pieter C.

      ARLE, Jannetje Jansse, van

      X....??

      kinderen:

      Z.16       04-07-1723         Arij

      Z.16       31-07-1724         Marija

 

RODENBURG, Willem Corne­lisze

      PRINS, Trijntje Claasse

      Z.14       25-04-1723

      kinderen:

      Z.7         15-07-1725         Grietje

      Zo.1       01-09-1726         Machteltje

      Zo.1       02-11-1727         Pieternelletje

 

RODENBURG, Gerrit Davidsze

      BOSCH, Neeltje Jacobse, van den

      Z.14       15-11-1722

      kinderen:

      Z.7         22-08-1723         Jacobus

      Z.7         29-04-1725         Jacobus

      Z.7         10-11-1726         Jacobus

 

RODENBURG, Maarten Jacobsze

      LELIJVELT, Pleuntje Jansse

      Z.14       22-12-1709

      kinderen:

      Z.7         11-04-1717         Trijntje

      Z.7         12-02-1719         Maarten

 

ROGGEVEEN, Jacobus

      SONDERMAN, Lijsbeth

      Z.14       29-05-1712

      kinderen:

      Z.7         14-03-1717         Gerrit

      Z.7         30-09-1725         Pieter

 

ROKKEVEEN, Adam Matheuse

      POOT, Neeltje Maartense

      Z.14       26-02-1719

      kind:

      Z.16       28-09-1721         Maarten

 

ROKKEVEEN, Leendert Mattheusze

      BOMMENAAR, Lijsbeth Cornelisse

      Z.14       08-05-1712

      kinderen:

      Z.16       10-05-1716         Cornelis

      Z.16       14-08-1718         Cornelis

      Z.16       11-02-1720         Marijtje

      Z.16       18-05-1721         Pieter

 

ROIJ, Frederik Jansze, de

      OUTSHOORN, Aaltje Gerritse

      H.4        12-08-1725

      kinderen:

      H.1        09-12-1725         Antje

      Z.7         09-05-1734         Isak

      B.1        24-07-1735         Pieter

 

ROIJ, Gerrit, van

      OVERGAUW, Trijntje

      Z.14       04-07-1706

      kinderen:

      Z.7         03-05-1716         Jacob

      Z.7         11-07-1717         Marijtje

 

RU, Arij Jacobsze, de

      HELM, Ariaantje Jansse, van de

      Ze.2       28-01-1721

      kind:

      Z.16       14-11-1723         Ariaantje

 

RUISCH, Francoijs Willem

      HEEMSING, Catharina, van

      X....??

      kind:

      S.33+Z.7 10-06-1731       Jacoba Deliana

 

RUIJT, Haasje Ariens

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.7         18-09-1718         Cornelis

 

RIJN, Dirk Louwen, van

      HOUWELING, Maartje Jacobse

      Zo.3       19-11-1719

      kinderen:

      Z.7         22-03-1722         Aagje

      Z.7         10-08-1727         Aagje

 

RIJN, Cornelis Louwen, van

      VLAMING, Maria Teunisse,

      Zo.5       26-03-1731

      kinderen:

      Z.7         20-01-1732         Louris

      Z.7         11-01-1733         Teunis

      Z.7         14-03-1734         Teunis

      Z.7         13-03-1735         Gerrit


RIJSDIJK, Cornelis Corne­lisze

      HOOGWERFF, Maartje Cornelisse

      Z.14       27-03-1716   (otr)

      kinderen:

      Z.7         09-08-1716         Aart

      Z.7         29-11-1722         Aart

 

RIJSDIJK, Cornelis

      OVERVLIET, Maartje Cornelisse

      X....??

      kind:

      Z.7         07-01-1725         Jacob

 

SCHENK, Gerrit Dingenaarse,

      POST, Helena Pieterse

      X....??

      kind:

      Z.7         30-11-1721         Neeltje

 

SCHEIJT, Dirk, van

      VETT, Anna, de

      Z.14       08-09-1720

      kinderen:

      Z.7         30-03-1721         Arij

      Z.7         25-10-1722         Arij

      Z.7         18-11-1725         Arij

      Z.7         01-12-1726         Marija

      Z.7         15-05-1729         Cornelia

      Z.7         22-10-1730         Cornelia

      Z.7         28-12-1732         Arij

 

SCHIE, Klaas Rokusse, van

      DOES, Jannetje Franse, van de

      Z.14       24-10-1717

      kinderen:

      Z.16       05-16-1718         Lijsbeth

      Z.16       13-10-1720         Frans

      Z.16       03-10-1723         Rochus

      Z.16       05-03-1730         ....??

      Z.16       25-01-1733         Geertje

 

SCHILDERS, Jan Jansze

      BEL, (Dintel),Lijsbeth Bastiaanse, ten

      Z.14       19-09-1728

      kinderen:

      Z.7         08-05-1729         Marijtje

      Z.7         27-05-1731         Simon

      Z.7         11-10-1733         Johannes


SCHILMAN, Jan

      ABCOUWDE, Geertruij, van

      Z.14       14-07-1726

      kinderen:

      Z.7         13-04-1727         Wouter

      Z.7         25-07-1728         Hendrik

      Z.7         04-02-1730         Anna Catharina

 

SCHIPPER, Arij Ariensze

      BAES, Maartje Sijmonse

      Z.14       12-01-1727

      kinderen:

      Z.16       19-10-1727         Maartje

      Z.16       24-10-1728         Maritje

      Z.16       10-06-1731         ....??

      Z.16       28-06-1733         Dirk

      Z.16       03-07-1735         Simon

 

SCHOONHOVEN, Cornelis Jacobsze

      LELIEVELT, Jaapje Rijnen

      Z.14       02-05-1723

      kind:

      Z.7         14-04-1724         Jacobus

 

SCHOONHOVEN, Mensje Cornelisse, van

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.7         29-02-1728         Catharina

 

SCHOUT, Pieter Pietersze

      JONGENENGEL, Marijtje Paulusse

      Z.14       09-02-1727

      kinderen:

      Z.7         28-12-1727         Claas

      Z.7         06-06-1729         Paulus

      Z.7         01-10-1730         Trijntje

      Z.7         25-11-1731         Trijntje

      Z.7         18-07-1733         Grietje

 

SCHUITEVOERDER, Cornelis Claasze

      DEVENTER, Evertje Jansse, van

      Z.14       15-09-1720

      kind:

      Z.16       09-11-1721         Jan

 

SCHUITEVOERDER, Maarten Cornelisze

      VISSCHER, Trijntje Joosten

      Z.15       19-09-1734

      kind:

      Z.16       28-08-1735         Cornelis


ZEVENHUIJSEN, Maarten Jansze

      BROOMER, Pietertje Pieterse

      Z.14       17-01-1717

      kinderen:

      Z.16       26-09-1717         Maartje

      Z.16       30-10-1718         Jan

      Z.16       29-10-1719         Leendert

      Z.16       14-11-1723         Maartje

 

ZEVENHUIZEN, Maarten Jansze

      BURG, Nelletje,van de

      Z .14      22-10-1724

      kind:

      Z.16       06-10-1726         Neeltje

 

ZEVENHUIZEN, Pieter Jansze

      ROGGEVEEN, Adriaantje Ariens

      Ze.2       13-11-1718

      kinderen:

      Z.16       20-08-1719         Jan

      Z.16       08-12-1720         Jan

      Z.16       15-02-1722         Arij

 

SEVENHUIJSEN, Pieter Jansze

      SCHUUR, Geertje Klaasse,

      G-Z.2     05-09-1727

      kinderen:

      Z.16       22-04-1731         Marijtje

      Z.16       27-09-1733         Maartje

 

SLIM, Cornelis Pietersze

      GEUS, Marijtje Pieterse, de

      Z.14       28-11-1705   (otr)

      kind:

      Z.7         09-11-1721         Pieter

 

SLIM, Leendert Leendertsze

      CLOPPENBURG, Lijsbeth Jansse

      Z.14       07-06-1726

      kinderen:

      Z.7         11-09-1729         Leendert

      Z.7         07-01-1731         Leendert

 

SLIMMES, Matthijs Willemse

      ROOBOL, Jaapje Pieterse

      Z.14       27-03-1729

      kinderen:

      Z.16       14-08-1729         Ariaantje

      Z.16       24-09-1730         Ariaantje

      Z.16       11-05-1732         Ariaantje

      Z.16       22-03-1733         Willem

      Z.16       18-07-1734         Ariaantje

 

SLOOTWEG, Sijmen Willemsze

      HAAS, Trijntje Pieterse

      H.1        16-05-1734

      kinderen:

      Z.7         15-08-1734         Willem

      H.1        30-10-1735         Pieter

 

SLOOTWEG, Willem Sijmonsze

      LUIJK, Johanna Gerritse, van

      Z.14       27-01-1709

      kinderen:

      Z.7         08-12-1716         Hermeijna

      Z.7         20-11-1718         Willem

 

SLUIJTER, Daam Ariensze

      BINNENWEG, Aaltje Cornelisse

      X....??

      kind:

      Z.7         23-07-1719         Maartje

 

SMAN, Arij Pietersze, van der

      HOUT, Ariaantje Fransse, van de

      Z.14       14-10-1713   (otr)

      kinderen:

      Z.7         25-04-1716         Soetje

      Z.7         22-08-1717         Soetje

      Z.7         02-04-1719         Soetje

      Z.7         13-04-1721         Frans

      Z.7         17-05-1722         Lena

      Z.7         13-06-1723         Lena

      Z.7         27-05-1725         Lena

 

SMAN, Jacob Jacobsze, van der

      RIJN, Annetje Jansse, van

      G-S.2    09-12-1724   (otr)

      kinderen:

      Z.16       27-06-1728         Mathijs

      Z.16       02-10-1729         Jacobus

 

SMAN, Pieter Pietersze, van der

      KLAVEREN, Krijntje Pieterse, van

      Z.14       01-08-1717

      kind:

      Z.16       04-07-1717         Arij


ZONNEVELT, Pieter, van

      BORREMANS, Johanna

      G-Ze.1   02-01-1716   (otr)

      kinderen:

      Z.16       15-02-1716         Maria

      Z.16       18-04-1717         Cornelis

 

SOON, Jan Hendriksze

      DOBBE, Crijntje Willemse

      H.4        12-09-1717

      kinderen:

      Z.7         14-08-1718         Willem

      Z.7         26-07-1722         Marijtje

 

SPEK, Abraham Hendriks­ze, van der

      REEWIJK, Neeltje Claasse, van

      Zo.3       13-06-1706

      kinderen:

      Z.7         19-02-1716         Claasje

      Z.7         01-08-1717         Neeltje

      Z.7         14-06-1719         Trijntje

      Z.7         15-12-1720         Trijntje

      Z.7         15-12-1720         Jan

 

SPECK, Isaak Hendriksze, van der

      OUDSHOORN, Trijntje Arisse

      Z.14       24-04-1712

      kinderen:

      Z.7         14-03-1717         Anna

      Z.7         15-02-1719         Leendert

      Z.7         17-08-1720         Jan

      Z.7         10-01-1723         Sijtje

      Z.7         25-03-1725         Sijmen

      Z.7         30-05-1726         Sijmen

      Z.7         25-07-1728         Hendrik

      Z.7         19-02-1730         Cornelis

      Z.7         19-08-1731         Joannes

      Z.7         15-02-1733         Joannes

      Z.7         25-04-1734         Aris

      Z.7         21-08-1735         Aris

 

SPEK, Jacob Hendriksze, van der

      BRUGMAN, Neeltje Ariens

      Z.14       15-11-1716

      kinderen:

      Z.7         28-03-1717         Jannetje

      Z.7         21-08-1718         Johannes

      Z.7         04-02-1720         Johannes

      Z.7         04-05-1721         Weijntje

      Z.7         02-08-1722         Arij

      Z.7         09-01-1724         Maria

      Z.7         23-02-1727         Johannes

 

SPEK, Jacobus Pauwelse, van der

      GROENEWEGEN, Maria Ariens

      G-Z.2     24-05-1726

      kinderen:

      Ve.1      21-06-1728         Michael

      Ve.1      20-06-1731         Paulus

      S.2        24-11-1735         Joannes

 

SPRENCKHUIJSEN, Cornelis Maartensze

      DIEST, Anna Dirkse

      Z.14       24-11-1709

      kinderen:

      Ve.1      21-05-1722         Catharina

      Ve.1      17-09-1723         Cornelis

      Ve.1      26-01-1725         Cornelis

      Ve.1      22-08-1726         Catharina

 

STAALDUINEN, Teunis Lauwrisze, van

      GROENEWEGEN, Krijntje Willemse

      Z.14       22-11-1716

      kind:

      Z.16       17-10-1717         Lauwris

 

STARREBLOM, Wolbrand Jacobsze, van

      KRESSON, Jannetje Klaasse

      Z.14       08-11-1710

      kinderen:

      V.10      02-05-1717         Remberta

      V.10      15-08-1718         Laurentius

      V.10      03-10-1719         Nicolaus

      V.10      29-04-1721         Anna

      V.10      17-02-1724         Arnoldus

      V.10      15-09-1727         Jacobus

 

STARREVELT, Jacob Cornelisze

      GROOT, Trijntje Jansse, de

      Ze.2       12-09-1728

      kinderen:

      Z.16       07-08-1729         Marijtje

      Z.16       31-11-1730         Cornelis

      Z.16       25-12-1732         Jan

      Z.16       29-05-1735         Jan


STARREVELD, Pieter Hendriksze

      FONTERNEL, Maartje Pieterse

      Z.14       08-05-1707

      kinderen:

      Z.7         04-07-1717         Claas

      Z.7         02-10-1718         Marija

      Z.7         29-09-1720         Claas

      Z.7         15-02-1722         Maartje

      Z.7         04-08-1726         Marijtje

 

STARREVELT, Tijmen Arisze

      BOOT, Maartje Leendertse

      Z.14       10-04-1729

      kinderen:

      Z.16       04-12-1729         Antje

      Z.16       21-10-1731         Dirk

      Z.16       21-02-1734         Neeltje

 

STEENEVELD, Jacob Jansze

      HOEKENDIJK, Trijntje Leendertse

      X....??

      kinderen:

      Z.7         21-10-1725         Jan

      Z.7         01-12-1726         Leendert

      Z.7         07-12-1727         Aaltje

 

STEENEVELD, Joris Jansze

      HOEVEN, Geertruij Cornelisse, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.7         29-11-1722         Jan

      Z.7         05-03-1724         Jacob

      Z.7         08-12-1726         Stijntje

      Z.7         06-05-1728         Christina

      Z.7         23-07-1730         Pieter

      Z.7         29-06-1732         Jannetje

      Z.7         12-09-1734         Maarten

 

STEENWIJK, Jan Jansze

      DINKLAAGE, Jannetje Evertse

      H.4        31-05-1705

      kinderen:

      Z.7         11-04-1717         Evert

      Z.7         11-09-1718         Evertje

      Z.7         19-07-1722         Hendrik

      Z.7         19-07-1722         Marijtje

      Z.7         14-04-1724         Cornelia

      Z.7         10-03-1726         Jannetje

      Z.7         18-07-1728         Mensje


STOLK, Ds. Mathijs, van

      GORDON, Clasijna

      X....??

      kinderen:

      Z.16       02-09-1731         Willemtje

      Z.16       22-11-1733         Jacob

      Z.16       30-10-1735         Jacob

 

STOMPWIJK, Arij Cornelisse

      PRINS, Maartje Claasse

      Z.14       05-11-1703

      kinderen:

      Z.7         20-09-1716         Arij

      Z.7         27-03-1718         Grietje

      Z.7         29-10-1719         Grietje

 

SWAAN, Willem Cornelisze

      HOGERWERFF, Immetje Leendertse

      Z.14       15-05-1728

      kinderen:

      Z.7         28-08-1729         Cornelis

      Z.7         14-01-1731         Maria

      Z.7         30-03-1732         Leendert

      Z.7         05-07-1733         Marijtje

      Z.7         21-11-1734         Leendert

 

SIJLSBERG, Huijg Jillisze

      RAFFEN, Cornelia Pieterse, van

      Z.14       01-12-1715

      kinderen:

      Z.16       17-01-1717         Ariaantje

      Z.16       24-12-1719         Marija

      Z.16       16-11-1721         Pieter

      Z.16       05-06-1729         Johannatje

 

SIJS, Dirk, van der

      BURG, Anna, van de

      X....??

      kind:

      Z.16       23-10-1735         Klaas

 

SIJS, Jacob, van der

      KOOL, Catharina Pieterse

      Ze.2       17-02-1732

      kinderen:

      Z.16       30-11-1732         Cornelia

      Z.16       27-06-1734         Marijtje


SIJS, Pieter Cornelisze, van der

      VLIET, Ingetje Ariens, van

      Z.13       22-01-1702

      kind:

      Z.16       12-11-1719         Cornelis

 

TAK, Pieter Jansze, van der

      DOORN, Machtelt Jansse, van

      X....??

      kinderen:

      Z.7         16-05-1723         Pieter

      Z.7         20-08-1724         Marijtje

 

TANG, Cornelis,van der

      DRIFT, Cornelia, van de

      Z.14       27-01-1715

      kinderen:

      Z.7         25-07-1717         Maria

      Z.7         04-09-1718         Arij

      Z.7         14-01-1720         Abraham

      Z.7         18-07-1723         Abraham

 

TEIJLINGEN, Arij Willemsze, van

      BRUIJN, Lijsbeth Willemse, de

      Z.14       25-01-1705

      kind:

      Z.16       14-03-1717         Antje

 

TOCHT, Klaas Leendertsze, van der

      GIET, Ariaantje Ariense, van de

      W.10     26-12-1704   (otr)

      kinderen:

      Z.16       15-01-1719         Arij

      Z.16       18-01-1722         Immetje

 

TOL, Cornelis Willemsze, van

      DEVENTER, Evertje Jansse, van

      Z.14       03-04-1729

      kinderen:

      Z.16       08-05-1729         Arij

      Z.16       12-08-1731         Gideon

 

TOL, Sara

      VADER ONBEKEND,

      kind:

      Z.7         07-01-1722         Marija


UIJTERWEER, Johannes

      CORPERSHOEK, Mensje

      X....??

      kind:

      Z.7         19-12-1728         Catharina

 

VAART, Frank Gerritse, van der

      KERKHOVEN, Jannetje Joosten

      Z.14       17-05-1731

      kinderen:

      Z.7         16-02-1732         Jaapje

      Z.7         17-01-1734         Gerrit

 

VALEE, Jan, de

      HOEKSTEEN, Annetje

      Z.14       25-08-1726

      kinderen:

      Z.7         22-12-1726         Catharina

      Z.7         08-02-1728         Catharina

      Z.7         18-06-1730         Grietje

      Z.7         16-11-1732         Lijsbeth

 

VEEN, Dirk Huijbertsze, van

      NOORT, Katharina Paulusse, van

      G-S.3    27-10-1730   (otr)

      kinderen:

      S.33      01-04-1731         Cornelis

      S.33      02-03-1732         Pleuntje

      Z.7         26-07-1733         Jacob

      Z.7         29-08-1734         Jacob

 

VEEN, Cornelis, van

      NIEROP, Jacomijntje Pieterse, van

      Z.14       27-06-1729

      kind:

      Z.7         23-01-1735         Pietertje

 

VEEN, Simon Leenderts­ze, van

      LINDEN, Cornelia Gerritse, van de

      G-Z.2     19-01-1731

      kinderen:

      H.10      10-08-1732         Cornelia

      H.10      19-03-1735         Leonardus

 

VEENMAN, Pieter Jacobsze

      JONG, Neeltje Jansse

      Zo.3       06-08-1702

      kinderen:

      Z.7         31-01-1717         Willem

      Z.7         22-05-1721         Willempje


VEERMAN, Paulus

      MEURS, Willemijntje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.7         22-11-1733         Ingenatius

      Z.7         31-10-1734         Jacobus

      Z.7         23-10-1735         Ingetje

 

VELDE, Aris Willemsze, van de

      VRIEND, Ariaantje Pieterse, de

      Z.14       19-03-1728  (otr)

      kinderen:

      Z.7         06-03-1729         Wouter

      Z.7         06-08-1730         Wouter

      Z.7         02-12-1731         Willem

      Z.7         17-01-1734         Pieter

 

VELDE, Jan Abrahamse, van

      WESTERWOUT, Annetje Hendrikse

      Z.14       17-11-1715

      kinderen:

      Z.7         28-06-1716         Leena

      Z.7         28-06-1716         Lijsbeth

      S.33      25-07-1721         Lijsbeth

      Z.7         25-07-1723         Lijsbeth

 

VELDEN, Jan Willemsze, van der

      VRINDT, Marija Pieterse, de

      G-S.2    22-04-1725   (otr)

      kinderen:

      S.33      17-02-1726         Willem

      S.33      21-12-1727         Klara

      Z.7         17-09-1730         Clara

      Z.7         24-01-1734         Pieter

      Z.7         11-02-1735         Jacob

 

VELLEMAN, Pieter Dirksze

      HASERSWOUDE, Apollonia Cornelisse

      S.26      26-04-1711

      kinderen:

      Z.7         12-01-1716         Johannes

      Z.7         25-04-1717         Cornelis

      Z.7         14-12-1718         Dirk

      Z.7         09-08-1720         Lena

 

VELZEN, Aris Melten, van

      GEDOOPT op 25 jarige leeftijd

      Z.16       16-12-1716


VELTMEIJER, Arent Arentsze

      BEEK, Maria Cornelisse, van de

      Z.14       01-08-1717

      kind:

      Z.16       17-04-1718         Anna

 

VERBOON, Engelbrecht

      LANGELAAN, Anna Ariense

      Z.14       12-12-1722

      kinderen:

      Z.7         19-12-1723         Cornelis

      Z.7         21-01-1725         Catharina

      Z.7         28-04-1726         Pieter

      Z.7         13-06-1728         Pieter

 

VERBOON, Jacobus Cornelisze

      LANGELAAN, Maria Ariense

      Z.14       15-05-1718

      kinderen:

      Z.7         02-04-1719         Maria

      Z.7         23-02-1721         Arij

      Z.7         01-01-1724         Jacob

      Z.7         27-01-1725         Cornelis

      Z.7         03-08-1727         Japick

      Z.7         03-04-1729         Jacob

      Z.7         23-12-1731         Catharina

      Z.7         09-08-1733         Pieter

 

VERHAGEN, Machiel Jansze

      KNEGT, Martijntje Ariens, de

      Z.14       11-06-1730

      kinderen:

      Z.7         18-06-1730         Cornelis

      Z.7         15-06-1732         Neeltje

      Z.7         21-08-1735         Arij

 

VERKADE, Pieter

      JONGSTE, Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.7         18-03-1725         Pieter

      Z.7         10-03-1726         Lena

      Z.7         21-12-1727         Pieter

      Z.7         27-11-1729         Johannes

      Z.7         22-07-1731         Anna

      Z.7         12-10-1732         Andries

      Z.7         14-03-1734         Arij


VERMEULEN, Isaak Huijgen

      OVERVLIET, Maartje Jacobse,

      Z.14       28-04-1726

      kinderen:

      Z.7         29-06-1727         Maartje

      Z.7         08-08-1728         Maartje

      Z.7         02-04-1730         Marijtje

      Z.7         04-11-1731         Maartje

      Z.7         11-07-1734         Jaapje

      Z.7         31-12-1735         Jacob

 

VERSTEEG, Harmen Cornelisze

      BRUSSELAER, Susanna Isaakse

      X....??

      kinderen:

      B.1        24-10-1728         Beatrix

      B.1        25-09-1729         Cornelis

      Z.7         04-05-1732         Cornelis

      Z.7         17-01-1734         Cornelis

      Z.7         04-02-1735         Pieter

 

VETT, Claas, de

      VAART, Maartje Pieterse, van de

      Z.14       08-12-1731

      kinderen:

      Z.7         29-06-1732         Marija

      Z.7         07-02-1734         Maartje

 

VETT, Claas, de

      REENEN, Pleuntje, van

      Z.15       25-07-1734

      kinderen:

      Z.7         19-02-1735         Dirkje

      Z.7         19-02-1735         Claasje

 

VEUGELAAR, Cornelis Ariensze

      DENEMAN, Trijntje Gerritse

      Z.14       19-02-1730

      kind:

      Z.16       25-03-1731         Aris

 

VHELEN, Hendrik, van

      THIERENS, Adriana Jacobse

      Z.14       03-06-1715

      kind:

      Z.7         21-06-1716         Hendrik Jan

 

VIKTORIJ, Hendrik Meesen

      VERMEIJ, Geertje Mattheusse

      X....??

      kind:

      Z.7         25-01-1722         Henderijntje

 

VISCH, Jan Dirksze

      GROOT, Maria Jansse, de

      X....??

      kind:

      Z.16       04-07-1734         Dirk

 

VIS, Joannes Cornelisze

      HOGEVEEN, Neeltje Gijsen

      Z.14       17-01-1717

      kind:

      H.10      19-08-1726         Anna

 

VISSER, Arij Huijgen

      VISSER, Marijtje Arisse,

      X....??

      kind:

      Z.7         11-11-1731         Neeltje

 

VISSER, Hendrik Cornelisze

      GROENEWEGEN, Marijtje Cornelisse

      Z.14       05-03-1719

      kinderen:

      Z.7         23-02-1721         Cornelis

      Z.7         23-04-1724         Jacobus

      Z.7         24-03-1726         Jacobus

      Z.7         03-04-1729         Jacobus

      Z.7         22-04-1731         Hendrik

      Z.7         28-12-1732         Neeltje

      Z.7         28-12-1732         Maria

 

VISSER, Cornelis

      BONEFAAS, Marijtje Inge

      X....??

      kinderen:

      Z.7         30-06-1728         Simon

      Z.7         09-12-1731         Lijdia

 

VISSER, Pieter Jorisze

      RODENBURG, Jaapje Jacobse

      Z.14       12-11-1713

      kind:

      Z.7         06-04-1718         Trijntje

 

VOEGEN, Ds. Jacobus

      GELEIJN, Geertruijde, van

      G-Ze.2   28-07-1720   (otr)

      kind:

      Z.16       17-08-1721         Aletta Adriana


VOET, Leendert, van der

      SCHOONHOVEN, Mensje Cornelisse

      X....??

      kind:

      Z.7         08-11-1733         Cornelis

 

VOGEL, Jan, de

      POLS, Marijtje, van de

      Z.14       13-03-1717

      kinderen:

      Z.7         31-07-1718         Jacobus

      Z.7         02-06-1720         Pieter

      Z.7         26-07-1722         Dirk

 

VOGELAAR, Jasper Andriessze

      BEEK, Marijtje Cornelisse, van de

      Z.14       20-01-1712

      kind:

      Z.16       23-08-1716         Jasper

 

VRIEND, Jacob Gerritsze, de

      STAALDUIJNEN, Neeltje Louwrense, van

      Z.14       21-10-1714

      kinderen:

      Z.7         08-10-1719         Mensje

      Z.7         20-07-1721         Leentje

      Z.7         10-01-1723         Leena

      Z.7         30-04-1724         Lideweij

      Z.7         19-08-1725         Lideweij

      Z.7         13-04-1727         Anna

      Z.7         25-07-1728         Gerrit

      Z.7         16-07-1730         Cornelia

      Z.7         19-12-1734         Eva

 

VRIENDT, Pieter Jacobsze, de

      SPEK, Jannetje Cornelisse, van de

      Z.13       11-08-1697

      kind:

      S.33      29-03-1716         Anna

 

VROMAN, Willem

      JONG, Pieternella, de

      Z.15       02-11-1733

      kind:

      Z.7         10-10-1734         Neeltje


VRIJENHOEK, Jacob Cornelisze

      RAFFEN, Klaasje Pieterse, van

      Z.13       04-06-1702

      kinderen:

      Z.16       09-08-1716         Pieter

      Z.16       19-03-1719         Jan

      Z.7         09-03-1721         Ariaantje

      Z.7         25-12-1725         Martijntje

 

VRIJENOOK, Pieter Pietersze

      KAARTJE, Trijntje Jacobse

      Z.14       10-12-1719

      kind:

      Z.7         01-12-1720         Isaak

 

WAAL, Arij, van der

      OLEIJ, Lena Sijmense

      X....??

      kinderen:

      Z.7         16-12-1716         Leendert

      Z.7         15-05-1718         Krijn

 

WAAL, Jan Klaasze, van der

      BIJE, Maartje Abrahamse, de

      Z.14       11-09-1718

      kinderen:

      Z.16       17-12-1719         Klaas

      Z.16       09-02-1721         Cornelis

      Z.16       12-07-1722         Ariaantje

      Z.16       08-04-1725         Abraham

 

WAAL, Michiel Klaasze, van der

      DOES, Klaasje Fransse, van de

      Z.14       28-07-1720

      kinderen:

      Z.16       10-11-1720         Klaas

      Z.16       ??-07-1722         Frans

 

WAL, Jan Ariensze, van der

      KOMEN, Marijtje Leendertse

      Z.14       07-03-1706

      kind:

      Z.7         08-11-1716         Arij


WAL, Cornelis Jacobsze, van der

      JONGENENGEL, Teuntje Paulusse

      Z.14       17-01-1717

      kinderen:

      Z.7         17-07-1718         Marijtje

      Z.7         19-05-1720         Jannetje

      Z.7         14-12-1721         Paulus

      Z.7         21-03-1723         Grietje

      Z.7         10-06-1725         Paulus

      Z.7         05-01-1727         Jacob

      Z.7         08-08-1728         Jacob

      Z.7         11-05-1732         Trijntje

      Z.7         11-02-1735         Jacob

 

WAL, Cornelis Jansze, van der

      BERKELAAR, Aafje Maartense

      Z.15       08-02-1733

      kind:

      Z.7         04-07-1734         Jannetje

 

WARMENHOVEN, Jan Jansze

      VRIJMOFF, Haasje Gerritse

      Z.14       17-12-1724

      kinderen:

      Z.7         15-04-1725         Jan

      Z.7         01-09-1726         Willemijntje

      Z.7         18-01-1728         Jan

      Z.7         16-10-1729         Gerritje

 

WARMOND, Arij, van

      WARMOND, Marij, van

      X....??

      kinderen:

      Z.16       28-01-1725         Neeltje

 

WASSENBERG, Harmanus Deneijs, van

      WARMEN, Neeltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.7         25-02-1720         Arij

      Z.7         01-05-1723         Jacob

      Z.7         21-05-1724         Deneijs

      Z.7         13-01-1726         Anna

      Z.7         10-08-1727         Mathijs

      Z.7         19-06-1729         Mathijs

 

WENSVEEN, Pieter Leendertsze

      SCHIE, Catharina Louwen, van

      Z.14       12-09-1723

      kinderen:

      Z.7         04-03-1725         Maartje

      Z.7         17-03-1726         Gerrit

      Z.7         30-05-1728         Lena

      Z.7         08-10-1730         Gerritje

      Z.7         13-01-1732         Gerrit

      Z.7         26-04-1733         Maartje

      Z.7         29-08-1734         Neeltje

      Z.7         11-12-1735         Maartje

 

WESTENDORP, Dirk Wendertse

      HOEKSTEEN, Geertje Isaakse

      Z.14       12-08-1725

      kinderen:

      Z.7         02-02-1727         Wijnant

      Z.7         25-04-1728         Isaak

      Z.7         31-07-1729         Dirk

 

WESTHOEK, Willem Willemsze

      GROENEWEGEN, Jannetje Willemse

      Z.14       21-12-1718

      kinderen:

      Z.16       27-11-1718         Pleuntje

      Z.16       07-07-1720         Pleuntje

      Z.16       25-04-1724         .....(zoontje)

      Z.16       21-12-1727         Grietje

      Z.16       19-06-1729         Willem

      Z.16       06-01-1732         Neeltje

      Z.16       12-05-1735         Pleuntje

 

WIELIKKE, Barent

      SCHOERLAK, Barber

      X....??

      kind:

      Z.16       22-10-1719         Margriet

 

WILGEN, David Jacobsze, van

      LANDSLOT, Erkje

      (alleen als Meinsje ver­meld, zonder

      achternaam in, in Bo.5)

      Z.14       24-05-1711

      kinderen:

      Bo.1      09-07-1719         Geertruij

      Bo.5      10-05-1722         Niesje

      Bo.5      09-12-1725         Cornelia

 

WILK, Eeuwout Simonsze, van der

      VRIJENOOK, Neeltje Leendertse

      X....??

      kinderen:

      B.1        21-09-1721         Klaas

      Z.7         30-01-1724         Geertje

      B.1        01-04-1731         Leendert


WILCK, Cornelis Arisse, van der

      LANGELAAN, Antje Ariens

      G-Z.2     31-12-1723

      kinderen:

      V.10      24-01-1726         Adrianus

      V.10      13-04-1727         Cornelia

      V.10      12-09-1728         Adrianus

      V.10      27-01-1730         Adriana

      V.10      17-09-1731         Adrianus

      V.10      16-06-1733         Simon

      V.10      09-09-1734         Adrianus

 

WILCK, Pieter Cornelisze, van der

      VERBURG, Magdalena Jansse

      H.4        11-02-1714   (otr)

      kinderen:

      H.8        14-08-1717         Lijsbeth

      Z.16       26-02-1719         Cornelis

 

WILT, Pieter Ariensze, van der

      HEIJNSBROEK, Geertje Jansse

      Z.14       25-11-1714

      kind:

      Z.7         01-08-1723         Clementia

 

WIT, Claas Bankeris, de

      PATIJN, Neeltje Cornelisse

      Z.14       15-05-1718

      kinderen:

      Z.7         16-07-1719         Bankeris

      Z.7         31-08-1721         Adriana

      Z.7         08-08-1723         Johanna Hendri­ka

 

WIT, Mijnardus, de

      KREVEL, Cornelia, van

      X....??

      kinderen:

      Z.7         15-11-1716         Hendrikje

      Z.7         28-08-1718         Mijnardus

      Z.7         03-09-1719         Anna

      Z.7+S.33 15-09-1720       Mijnardus

      Z.7         12-12-1723         Anthonie

                                              (postu­mus)

 

WIJNMALEN, Joost

      VREEM, Jannetje

      Delft      07-02-1717

      kinderen:

      Z.7         20-04-1721         Anna

      Z.7         08-11-1722         Joannes

 

WIJTING, Cornelis Lievens

      VERSANEVELD, Ariaantje Andriesse

      Z.14       06-12-1711

      kinderen:

      Z.7         26-03-1719         Aagje

      Z.7         10-05-1722         Jannetje

      Z.7         25-06-1724         Pieter

 

X geen inschrijvingen

 

Y geen inschrijvingen

 

Z zie  onder


                      INDEX 1716 - 1735

 

AARSSELANG................................................ 2

ABCOUWDE................................................ 20

ADRICHEM..................................................... 1

AKKERSDIJK.................................................. 3

ALDERKERK.................................................. 1

ALPHEN.................................................... 1, 13

AMMERLAAN.................................................. 1

APPEL............................................................. 1

ARENT................................................ 1, 13, 25

ARIENS..... 1‑3, 6, 12‑14, 19, 21, 22, 24, 25, 29

ARLE............................................................. 19

BAES............................................................. 20

BAKKER......................................................... 1

BATAVIA.......................................................... 1

BATELAAN...................................................... 7

BEEK.......................................... 17, 18, 25, 27

BEL............................................................... 20

BERG.............................................................. 1

BERGH........................................................... 1

BERKEL...................................... 1, 2, 9, 16‑18

BERKELAAR.................................. 2, 4, 16, 28

BERKHOUT.................................................. 10

BESTEMAN..................................................... 2

BEUK.............................................................. 2

BIJE............................................................... 27

BIJL................................................................. 8

BIJSTERVELD................................................ 5

BIJSTERVELT................................................ 5

BINNENWEG................................................ 21

BINNEWEG..................................................... 2

BLIJSWIJK...................................................... 2

BLOM.............................................................. 2

BODEGRAVEN............................................... 2

BOKKESTIJN.................................................. 2

BOMMENAAR............................................... 19

BONEFAAS................................................... 26

BOOR........................................................... 14

BOOT........................................................ 3, 23

BORREMANS............................................... 22

BOS................................................................ 3

BOSCH............................................... 3, 18, 19

BOURBON...................................................... 3

BRAVE............................................................ 1

BRAVEN.......................................................... 3

BREEDVELD.................................................. 9

BREUGOM.................................................. 3, 4

BROEKHUIJSEN............................................ 2

BROER........................................................... 4

BROOMER     21

BROUWER................................................. 4, 8

BRUGMAN................................................ 4, 22

BRUIGOM....................................................... 7

BRUIJN............................................ 4, 5, 15, 24

BRUSSELAER.............................................. 26

BUIJTENWEG................................................. 5

BURG...................................... 5, 14, 15, 21, 23

BURGH..................................................... 5, 16

BURGHOOREN.............................................. 5

BURGHOORN.............................................. 17

CAATHOVEN................................................ 10

CASTERD..................................................... 10

CATS............................................................. 10

CIJS............................................................... 15

CLAPWIJK.................................................... 11

CLAUDIUS.................................................... 11

CLAUW......................................................... 11

CLOCQ......................................................... 11

CLOPPENBURG.......................................... 21

COCK............................................................. 1

COK................................................................ 3

COMEN......................................................... 12

COOL............................................................ 12

CORDILLIS................................................... 13

CORNELISZE.......... 1‑5, 10, 13‑15, 17, 19, 20,

                                                            22‑27, 29

CORPERSHOEK................................... 15, 24

DAM................................................................. 6

DAVERSMAN.................................................. 6

DEIJK............................................................ 10

DENEMAN..................................................... 26

DEVENTER............................................ 20, 24

DIEM................................................................ 6

DIEST............................................................ 22

DIJK................................................................. 6

DINKLAAGE.................................................. 23

DOBBE......................................................... 22

DOES............................................ 5, 12, 20, 27

DOMEIJEREN............................................... 10

DOORN........................................................ 24

DORP............................................................. 6

DRIEHUIJSEN................................................. 6

DRIFT.................................................. 6, 18, 24

DUIK................................................................ 6

EDENBURG.................................................... 6

EER................................................................. 7

EIJK................................................................. 7

ELEKIND......................................................... 7

ENDEN........................................................ 2, 7

ERPECUM...................................................... 7

ES       12

FANEL............................................................. 7

FONTERNEL................................................ 23

FRANQUE..................................................... 16

GAAG........................................................ 7, 10

GEDOOPT ................................................... 17

GEERLOF....................................................... 7

GELEIJN........................................................ 26

GEUS............................................................ 21

GIET.............................................................. 24

GOEDE........................................................... 7

GOENS........................................................... 7

GOMMERT...................................................... 7

GORDON...................................................... 23

GRAAFF.......................................................... 8

GRADIUS...................................................... 15

'S‑GRAVENSANDE.....