Index op de namen in het lidmatenboek van de Remonstrantse gemeente Zoetermeer-Zegwaart, 1716 1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Wirschuleit

 

 

 

Gemeentearchief Zoetermeer, 2000

 

 

 


Inleiding

 

De Remonstrantse gemeente te Zegwaart-Zoetermeer ontstond in 1615 en was aan het einde van de 17e eeuw n van de grootste gemeenschappen van die kerk in Holland. In 1866 werd de kerkelijke gemeente in Zegwaart opgeheven.

Helaas is slechts weinig archiefmateriaal van dit kerkgenootschap bewaard gebleven. Met name de registratie van dopen, trouwen en lidmaten is erg summier. Het oudste doopboek vangt pas aan in 1670, trouwerijen zijn in het geheel niet geregistreerd en ook de lidmatenadministratie begint pas in 1716.

Vanaf dat jaar zijn door de opeenvolgende dominees telkens weer lijsten gemaakt. Leden van de kerk die hier bleven wonen en een behoorlijke leeftijd bereikten, komen dus in meerdere lijsten voor.

 

De indeling van het enig bewaard gebleven lidmatenboek, waarop deze index is gebaseerd, is als volgt:

 

Blz. periode

 

1-12 1716 (-1722)

13-40 1728

41-47 1757

48-51 1759

51v-55 1760 - 1770

56-58 1772 - 1774

59-62 1775 - 1776

63-64 1777 (-1781)

65-66 180-

67-68 1806

69 e.v. 1809 - 1850

 

Het boek is genummerd 44/2 en bevindt zich in het archief van de Remonstrantse gemeente in het Gemeentearchief Zoetermeer.

 

* betekent dat er een los bewijs van lidmaatschap voorin het boek ligt.

 

Literatuur: Samen onder n dak: Jubileumboek van de Adventskerkgemeente te Zoetermeer / Ronald Grootveld, Botine Koopmans, Zoetermeer 1995.

 


PATRONIEMEN

 

Aaltje (ovl. 1719) 44/2-10

Aechje Wouters 44/2-3

Aeltje Ariens 44/2-6

Annetje 44/2-10, 11

Annetje Jans 44/2-9, 13

Anntje Janz 44/2-7

Jan Jacobsz 44/2-22

Lijsbeth 44/2-4v

Maartje Gilles 44/2-10

Maartje Jansz 44/2-4v

Maartje Jilles 44/2-2

Maartje Pieterz 44/2-9v

Machtelt Simonsz 44/2-3, 20

Maertje Joosten 44/2-11

Maritje Gijsen 44/2-28

Meinsje Willemz 44/2-2v

Neeltje 44/2-30

Neeltje Klaesz 44/2-6v

Pietertje Jacobz 44/2-2

Pleuntje Gerritz 44/2-1

Trijntje Jans 44/2-2v, 36

Trijntje Joosten 44/2-4, 36

Trijntje Mattheeuwz 44/2-7

Trijntje Wouters 44/2-7

Willem 44/2-68

 

 

FAMILIENAMEN

 

Geertruida van den Aak 44/2-59

Aefje Jan Aerzeling 44/2-8

kaptein Althuisen 44/2-43v

Geertje Stevens van Amerongen 44/2-10v

Klaesje Stevens van Amerongen 44/2-10v

Jannetje Jans van Arle 44/2-22

Andries Ariensz Bakker 44/2-45, 50, 57v

Maria Bakker 44/2-56v, 59v, 63v

Trijntje Bakker 44/2-63v, 67v

Ariaantje van der Beer 44/2-45v, 51, 54v, 63v

Ariaentje, egv J.v Beer 44/2-13

Ariaentje egv Jakob v.d. Beer 44/2-8

J[acob] van Beer 44/2-13

Jaantje van der Beer 44/2-56v, 59v

Jacob van der Beer 44/2-8, 22

Kornelis van der Beer 44/2-7, 24

Jakob van der Bent 44/2-71

Maria van der Bent 44/2-70

Pieter van den Bent jr. 44/2-67v, 69v, 71

Pieter Pietersz van den Bent 44/2-66v

Pieter Sr. van den Bent sr. 44/2-67v, 69v

Pieter van den Bent 44/2-66, 70

Willem van der Bent 44/2-70

Pietertje Benzen 44/2-66

Aeltje Willems Berkel 44/2-4, 13

Klaesje, egv M.A. Berkel 44/2-24

M.A. Berkel 44/2-24

Maerten Aelbregtsz Berkel 44/2-28

Maria Berkel 44/2-54v

Maria van Berkel 44/2-57v

Pleuntje Willems Berkel 44/2-4v, 32

Arij Beuk 44/2-10v

Agatha Beyerman 44/2-53v

Martijntje [Maria v.d. Bijl?] 44/2-9v

Pieter Binneweg(h) 44/2-10v, 32

Theodorus Bisdom 44/2-70v

Dirk de Blanke *

Hendrik de Blanken 44/2-70v

C. Blom 44/2-65v

Cornelia de Jong egv Boer 44/2-72

Maartje Willemz Bogaert 44/2-9

Laurens Bonefaas 44/2-43, 49, 52v, 56, 60v, 63v

Simon Bonefaas 44/2-43

Trijntje Bonefaas 44/2-41, 48, 51v, 57, 60v, 63v

Adriaen, Ds. Booremans 44/2-8

Johanna Booremans 44/2-8

Katharina Booremans 44/2-8

Geertruid(a) Boot(h) 44/2-53v, 56v, 59v, 63

Leendert Meesz Boot 44/2-2v, 26

Le(e)na Boot(h) 44/2-52v, 57, 60v, 63v, 65v

Marijtje Leenderts Boot 44/2-28

Mees Leenderts Boot 44/2-2v

Neeltje Leenderts Boot 44/2-2v

Antje Bos 44/2-54v, 56v

Cornelis Bosch 44/2-45v

Marijtje Gijse van den Bosch 44/2-41v, 49, 52v, 56

Pieter van den Bosch 44/2-49

Neeltje Jans Broekho(o)ven 44/2-8v, 30

Leendert Janz Broekhoven 44/2-9

Trijntje Klaes Broekweg 44/2-36

Leentje Kornelisz Broer 44/2-10v

Neeltje Broer 44/2-56, 59, 63, 65, 67

Pieter Broer 44/2-65, 67, 69

Willem Broer 44/2-41v, 49, 52v, 56, 59, 63

Pieter Bro(o)mer 44/2-5v, 32

Pietertje Pieters Broomer 44/2-6

Arij Jansz Brouwer 44/2-6, 13

Arije Brouwer 44/2-45

Beatris Brouwer 44/2-4v, 15

Neeltje Brouwer 44/2-50

Neeltje Arientse Brouwer 44/2-45

Trijntje Jans Brouwer 44/2-45, 50, 53v, 57v, 61v, 64

Barber Willems de Bruin 44/2-7, 15

Maartje Willemz de Bruin 44/2-2v

Maertje de Bruin 44/2-10

Maritje Willems de Bruin 44/2-28

E.A. Buijtenpost 44/2-69

Jan Buijtenpost 44/2-70

Anna van der Burg 44/2-43

Cornelis van der Burg 44/2-49, 52v

Haasje van der Burg 44/2-41v, 48, 51v

Haasje van der Burg 44/2-57, 60v, 63v, 65v

Izaak van der Burg 44/2-41v, 49, 52v

Jan van der Burg 44/2-41v, 48, 51v

Klaes Kornelisz van der Burgh 44/2-9

Klaes van der Burgh 44/2-24

Kornelis van der Burg 44/2-6v, 24, 41v

Lijsbet van der Burg 44/2-57, 60v

Maria Claasse van der Burg 44/2-41, 48, 51v, 56, 59

Marijtje Kornelisz van der Burgh 44/2-9

Marijtje van der Burg 44/2-28, 56v, 59, 63

Nelletje van der Burgh 44/2-7v, 30

Jan ten Caate 44/2-63

Dirk van der Chijs 44/2-43

Jacobus van der Chijs 44/2-49, 52v

Jakob van der Chijs 44/2-41v

Klaas van der Chijs 44/2-10, 24, 43, 49,

Klaas van der Chijs 44/2-52v, 56, 59v, 63

Maria van der Sijs 44/2-28

Marytje van der Chijs 44/2-52v

Pieter van der Chijs 44/2-9, 32, 52v

Conijn(enburg) zie: K

Everdina van Deventer 44/2-10

Cornelis van Dijk 44/2-71

Dirk David van Dijk 44/2-71v

Immetje van Dijk 44/2-71

Johanna van Dijk 44/2-71v

P. van Dijk 44/2-68

Annetje Tijmonsz van der Does 44/2-2v

Dirk Tijmonsz van der Does 44/2-2v, 17

Klaesje Thijmons van der Does 44/2-24

Leendert Teunisz van der Does 44/2-3v, 26, 47

Leendert van der Does 44/2-51, 55v

Maertje Leenderts van der Does 44/2-7v

Marijtje Fransz van der Does 44/2-28

Marijtje van der Does 44/2-10v, 28

Neeltje van der Does 44/2-9v

Pleuntje Hendriks van der Does 44/2-9, 32

Teunis van der Does 44/2-10v

Maria Droog 44/2-72v

Pieter Drost 44/2-63

Anna Dubbeldemuts 44/2-59

N. Dubbeldemuts 44/2-59

Annetje van den Duker 44/2-4v

Jacobus Edenburg 44/2-3v

Wilhelmina van Erk 44/2-72

Marijtje Teunis van Es 44/2-10, 28

Lijsbeth Faijerlee 44/2-11

Jacobus la Febre 44/2-70v

Jan la Febre 44/2-71

Willem la Febre 44/2-70v

Theodorus Frets 44/2-56v

Korstiaen Gaafhout 44/2-5v

Trijntje Gaafhout 44/2-5v

Trijntje Korstiaens Gaefhout 44/2-36

J.G. Gasinjet 44/2-43v

Levina van Gaveren 44/2-26

Simon Hendrikz Geerlof 44/2-3

Geertruidt van Geleijn 44/2-9v

Leenderd Geuman 44/2-63

Boudewijn Goethart 44/2-15

Clazina, Gordon 44/2-43v, 49, 52v

Weina Gordon 44/2-43v

Jan Gouweleuw 44/2-7

Ariaentje Ariens Groeneweegen 44/2-5

Ariaentje Groeneweegen 44/2-7v

Arij Jakobz Groeneweegen 44/2-7v

Dirk Pietersz Groenewe(e)gen 44/2-43v, 50, 53v, 57, 60v, 64

Frank Pieterse Groeneweegen 44/2-47, 51, 55v, 58, 62v

Jannetje Groeneweegen 44/2-43

Jannetje Willems Groeneweegen 44/2-4v, 22

Klaas Pietersz Groenewe(e)gen 44/2-50, 53v, 57

Krijntje Willems Groeneweegen 44/2-3

Magdeleentje Ariens Groeneweegen 44/2-5v

Magdeleentje Willems Groeneweegen 44/2-7, 28

Marijtje Ariens Groeneweegen 44/2-4

Willem Thijz Groeneweegen 44/2-7v

Agatha Groenhout 44/2-8

Ariaantje de Groot 44/2-56, 59, 63

Jaantje de Groot 44/2-52v

J. de Haas 44/2-66v

Johannes de Haas 44/2-67

Aeltje Hagenaer 44/2-13

Hester Pieters Hagenaer 44/2-21

Leendert Hagenaer 44/2-5v, 26

Hesther Haghenaer 44/2-7

Pleuntje van der Hart 44/2-56v, 59, 63

Sara van der Hart 44/2-55v, 56v, 60v, 63

Lijsbeth Harteveld 44/2-45v, 51, 54v

Antje Gijsberts Haserswou 44/2-13

Antje Gijzen Hazers(w)ou(w)(de) 44/2-45v, 50, 54v, 57v, 61v, 64

Cornelis Gijse Hasersouw 44/2-45

Jacob Jacobsz Haserswou 44/2-5, 22

Jacob Klaesz Haserswou 44/2-5, 22

Klaas Janz Hasersouw 44/2-2

Krijntje Hazerzouw 44/2-7

Reijer Klaesz Hazerzouw 44/2-7

Trijntje Gijsberts Haserwou 44/2-36

Trijntje Gijzen Hazers(w)ouw 44/2-6, 45, 50, 53v

Trijntje Jans Haserswou 44/2-36

Kornelis Karelsz de Heij 44/2-5v, 24

Neeltje egv Korn. Karels de Heij 44/2-5v

Philips Hei(j)man(s) 44/2-19, 45, 50, 53v, 57v, 61v

Ariaentje Fransz Helderman 44/2-13

[Cornelis] van den Helm 44/2-57, 60v, 63v

Ariaantje van den Helm 44/2-10, 43, 49, 52v

Ariaentje Jans van der Helm 44/2-13

Arij Kornelisz van der Helm 44/2-10, 13

Arij van den Helm 44/2-70

Cornelis Arijsz van der Helm 44/2-70

Kornelis van der Helm 44/2-24

Cornelis van der Helm 44/2-41v, 48, 51v

Cornelis van der Helm 44/2-63v, 65v, 67, 69

Go(o)vert van den Helm 44/2-41, 48, 52v

Grietje van den Helm 44/2-45v, 51, 54v

Jan van der Helm 44/2-9v, 22

Jacob Adrz. van Helmond 44/2-65

Maria van den Hengst 44/2-70v

Annetje Lamberts van Heukelom 44/2-5, 13

Huibert van den Heuvel 44/2-10v

Jacoba Anna Heydeman 44/2-72v

Ariaentje Fransz Hilderman 44/2-11

Dirk van den Hoek 44/2-17

Geertrui(da) van den Hoek 44/2-68, 69

Maertje Meesdr van den Hoek 44/2-5v, 28

Maria van den Hoek 44/2-71

Mees van den Hoek 44/2-68, 70

Mees Wz. van den Hoek 44/2-69

Jakob Hogervorst 44/2-61v

Japik Hogervorst 44/2-57v

Cornelis Hoogervorst 44/2-64

Neeltje Hoogervorst 44/2-54v

Cornelis Hogeveen 44/2-57v

Abraham van t Hoofd 44/2-67v

Arij de Hoog(h) 44/2-10v, 13

Maartje Leenderts Hoogbrugge 44/2-1v

Jan Klaesz Hos 44/2-2v, 22

Lijsbeth Jacobs Hos 44/2-6v, 26, 41, 48, 51v

Lijsbeth Jans Hos 44/2-47, 51, 55v

Lena Jansd Huisman 44/2-58, 62v, 64v

Cornelia de Jong 44/2-72*

Lena de Jonker 44/2-56v

Geertje Jans Keijzer 44/2-3v, 20

Pieter Keijzer 44/2-57v, 61v

Pleuntje Pieters Keijzer 44/2-10v

Willem Dirksz Keijzer 44/2-2v, 38

Annetje Goverts Kerkho(o)ven 44/2-8, 13

Ariaentje Kerkhooven 44/2-9v

He(i)ndrik Kerkhoven 44/2-56v, 58, 62v, 64v

Hendrik Govertsz Kerkho(o)ven 44/2-8, 21, 48, 61v

Jan Kerkhoven 44/2-51v, 56v

Jannetje Kerkho(o)ven 44/2-41v, 65v

Jannetje Hendriks Kerkhoven 44/2-48, 51v, 56v, 59v, 63

Leendert Kerkhoven 44/2-48, 51v, 57, 59v, 63v

Leendert Hendrikse Kerkhooven 44/2-41v

Maarten Kerkhoven 44/2-70v

Maartje Ket 44/2-58, 62v, 64v

Sara Ketelaar 44/2-53v

Leuntje Klaeskop 44/2-26

Alida Klerk 44/2-71

Jakoba Klerk 44/2-71

Petronella de Klerk 44/2-45v, 51, 54v

Arie Klok 44/2-41v, 48

Arij Jakobz Klok 44/2-9v

Arij Pietersz Klo(c)k 44/2-13, 52v, 57, 60v

Claasje Cornelisse Klok 44/2-45

Cornelis Klok 44/2-49, 52v

Cornelis Pietersche Klok 44/2-43v

Dieuwertje Ariens Klok 44/2-7v

Dirk Klok 44/2-17

Dirk Jakobz Klok 44/2-10

Jakob Arienz Klok 44/2-9v

Jan Klok 44/2-22

Jan Ariens Klok 44/2-10

Klaasje Klok 44/2-50, 53v

Kornelis Klok 44/2-24

Maertje Arienz Klok 44/2-9v

Pleuntje Willemz Klok 44/2-2

Dirk Klos 44/2-45v, 49

Joost Ariensz Klos 44/2-45, 50, 53v

Jan Ariensz de Knegt 44/2-22

Claas Conijn 44/2-43

Dirkje Claasse Konijn 44/2-43

Dirkje Conijn 44/2-49

Elisabeth Conijn 44/2-49, 52v, 56, 59

Elisabeth Conijn 44/2-63, 65v, 67, 69

Klaas Conijn 44/2-49, 52v

Lijsbeth Dirks Conijn 44/2-43

Cornelis Konijnenburg 44/2-55v, 58, 62v, 64v

Dirk Klaesz Konijnenburg 44/2-4v

Geertje Leenderts Konijnenburg 44/2-7v, 20

Jacob Konijnenburg 44/2-47, 51, 55v, 58, 62v, 64v

Jan Leenderts Konijnenburg 44/2-3v

Jan Conijnenburg 44/2-64v

Klaas Konijnenburg 44/2-45v, 51, 54v, 57, 60v, 63v

Kornelis Jakobz Konijnenburg 44/2-7v

Neeltje Konijnenburg 44/2-65, 67v, 69

Sara Konijnenburg 44/2-41, 48, 51v

Trijntje Kornelis Konijnenburgh 44/2-10

Trijntje Leenderts Konijnenburgh 44/2-5v, 36

Claas van der Koij 44/2-45

Klaes Kooij 44/2-24, 50, 53v

Catharyna Kool 44/2-41v

Gerrit Kool 44/2-41

Pieter Kool 44/2-32

Pieter Kornelisz Kool 44/2-9

Trijntje Kool 44/2-52v

Trijntje Pietersz Kool 44/2-49

Arij Jakobsz Kort 44/2-62v, 64

Arij Japikse Kort 44/2-58

Willemijntje Koster 44/2-71v*

Pleuntje Janz Kout 44/2-5

Willem Kornelisz Kout 44/2-2

Saartje Arents Kra(a)nenburg 44/2-45v, 49, 52v

F. van Kralingen 44/2-65v

Cornelis Krook 44/2-71v

Elisabeth Krook 44/2-70v

Lena Kroon 44/2-70v*

Aechje Kruining 44/2-3v

Arij Abrahamsz Kruining 44/2-6v, 13

Hendrik Abrahamsz Kruining 44/2-21

Jannetje Kruining 44/2-1v

Jan Kuileman 44/2-9

Jannetje Kuileman 44/2-41v, 49, 52v

Jannetje Isaaks Kuileman 44/2-9, 22

Kornelis Lan(d)ts 44/2-3v, 24

Aaltje de Lange 44/2-71

Cornelis de Lange 44/2-68, 69

Dirk de Lange 44/2-71v

Jan de Lange 44/2-70

Martinus de Lange 44/2-72

Pietertje de Lange 44/2-71

Le(e)na Langelaan 44/2-41v, 48, 51v, 57, 59v, 63v

Jannetje Ariens Langevelt 44/2-5v

Maria Evertz Langevelt 44/2-9

Maria van Langevelt 44/2-28

Neeltje Leenheer 44/2-11

Pieter de Leeuw 44/2-11

Grietje van Leeuwen 44/2-63v

Ds. J[an] van Leeuwen 44/2-72

Jacob van Leeuwen 44/2-4v, 22

Jan Jacobsz van Leeuwen 44/2-41v, 49, 52v

Pieter van Leeuwen 44/2-43, 49, 53v

Willem van Leeuwen 44/2-53v, 56v, 59v, 63v

Antje Kornelis Liesvelt 44/2-13

Sara Kornelis Liesvelt 44/2-35

G[erard] Lindenberg 44/2-69

Petronella Anthonetta Lorc 44/2-70v

Johanna Lorie 44/2-56v

Alida van Luijk 44/2-72

Aart Maas 44/2-53v

Abraham Maas 44/2-53v, 63

Sara Maria Maas 44/2-63

Jannetje Gerrits Maeldring 44/2-3

Gooltje van der Mast 44/2-4, 20

Grietje Cornelis van der Mast 44/2-47

Grietje van der Mast 44/2-3v, 20, 51, 55v

Hendrik van der Mast 44/2-4

Marijtje van der Meij 44/2-65v, 67, 69

C. Mille *

Maria v.d. Burg wdv Molenaar 44/2-56v, 59, 63

A.N. Molenaar 44/2-71v

Adriana Molenaar 44/2-65v

Ariaantje Molenaar 44/2-63v

C.A. Molenaar 44/2-71

Cornelis Molenaar 44/2-43, 49, 52v

Izaak Molenaar 44/2-48v*, 53v

Izaak Cz Molenaar 44/2-70v

Jan Molenaar 44/2-49

Kornelis Isaaksz Molenaer 44/2-24

Martijntje Cornelisz Moleweg 44/2-28

Willem Dirksz Mons 44/2-38

Agatha Mooij 44/2-70

Willem Dirkz Mous 44/2-2v

Alida Muiser 44/2-13

Kornelis Muiser 44/2-24

Geertje de Munnik 44/2-65

Cornelis van Nierop 44/2-63

Ingetje van Nierop 44/2-52v, 56v, 59v, 63

Kornelis van Nierop 44/2-59v

Cornelis Noorthoek 44/2-41, 48, 51v

Marijtje Noordhoek 44/2-71

Trijntje Noordhoek 44/2-41, 48, 52v, 57, 60v, 63v

Albert Nozeman 44/2-64v

Margaretha Helena Nozeman 44/2-70v

Kornelis Pieterz Olij 44/2-5v

Maartje Pieters Olij 44/2-3v

Maerten Pietersz Olij 44/2-5, 28

Sijburg Pietersz Oly 44/2-7

Antje Olijman 44/2-67v, 69v

Arij van Oosten 44/2-66, 67v, 69v

Cornelis van Oosten 44/2-57v, 70

Jacob van Oosten 44/2-64, 66, 67v, 69v

Marijtje Klaesz van Oosten 44/2-2

Aart Gerritz Oostervelt 44/2-7v

Klaes Aertsz Oostervelt 44/2-7v

Maria Ooverrijner 44/2-43v

Weduwe Ooverrijner 44/2-45

Cornelis van Oringen 44/2-63v, 65, 67

Pieter van Oringen 44/2-71

Simon van Oringen 44/2-63v, 65v, 67, 69v

Trijntje van Oringen 44/2-70v

Willem van Oringen 44/2-41, 48, 51v, 57, 60v, 63v

Huig (Hugo) Krijnsz Over(r)hei(j)nder 44/2-10v, 21

Maria Overrijner 44/2-50, 53v, 57v, 61v, 64

Trijntje Potuit 44/2-50, 53v, 56, 59v, 64

Trijntje Pieterse Potuit 44/2-43v

Adriana van Puffelen 44/2-70

Jan van Puffelen 44/2-71v*

Lena van Puffelen 44/2-66

Pieter van Puffelen 44/2-53v, 57, 60v, 64, 69v

Trijntje van Puffelen 44/2-66, 67v, 69v

C. van Raffen 44/2-64

Immetje Pieters van Raffen 44/2-22

Marijtje Pieters van Raffen 44/2-4v

Mejuffrou Reckelinghuizen 44/2-52v

Geertje Redel 44/2-9v

Claas Willemz Reilaarsdam 44/2-43v

Cornelis Laurensz Reilaarsdam 44/2-45v, 51, 54v, 57, 60v

Maria Reilaarsdam 44/2-53v, 57, 60v,

Maria Reilaarsdam 44/2-64, 66, 67v, 69v

Pieter Wilms Reilaarsdam 44/2-43v

Pieter Reilaarsdam 44/2-50, 53v

Trijntje Reilaarsdam 44/2-64, 66, 67v, 69v

Willem Klaesz Reilaarsdam 44/2-6, 38

Cornelis (van) Rens(s)en 44/2-43v, 50, 53v, 57v, 61v, 64

Pietertje Rensen 44/2-67v, 69v

Barendina Rietkerk 44/2-72

Grietje Rietkerk 44/2-72**

Agie van Rijn 44/2-67

Ariaentje Leendertsz Robol 44/2-2

Ariaentje Pieters Ro(o)bol 44/2-6, 13

Arij Ro(o)bol 44/2-54v, 57v, 61v, 64

Dirk Ro(o)bol 44/2-49v, 54v, 57v, 61v, 64

Geertje Pieters Ro(o)bol 44/2-45, 53v

Grietje Jacobsz Robol 44/2-49v

Grietje Pietersz Robol 44/2-48v

Grietje Ro(o)bol 44/2-54v, 57v, 61v, 64

Jacob Ro(o)bol 44/2-22, 50, 54v

Jakob Arijsche Roobol 44/2-45v

Klaas Jakobz Robol 44/2-3

Klaas Leendertsz Robol 44/2-2

Kornelis Leendertsz Ro(o)bol 44/2-5v, 24

Kornelis Pietersz Ro(o)bol 44/2-3, 24

Maartje Franken Robol 44/2-10

Maartje Leenderts Robol 44/2-5v

Maria Pieters Ro(o)bol 44/2-41v, 49, 52v, 56, 59, 63

Maritje Leenderts Roobol 44/2-28

Neeltje Jakobs Roobol 44/2-45

Neeltje Ro(o)bol 44/2-50, 54v, 57v, 61v, 64

Pieter Roobol 44/2-32

Trijntje Leendertsz Robol 44/2-2

Trijntje Pieters Ro(o)bol 44/2-6, 36

Aaltje Leenderts Roggeveen 44/2-1

Aeltje Ariens Roggeveen 44/2-5v

Ariaentje Ariens Roggeveen 44/2-7

Arij Jansz Roggeveen 44/2-3

Claas Roggeveen 44/2-41

Jan Pieters Roggeveen 44/2-3

Kornelis Klaesz Roggeveen 44/2-10v

Leendert Jaspertze Roggeveen 44/2-1

Neeltje Ariens Roggeveen 44/2-2v, 30

Pieter Leenderts Roggeveen 44/2-7v

Trijntje Leenderts Roggeveen 44/2-2

Arij Jans Rokkeveen 44/2-13

Klaesje Jans Rokkeveen 44/2-4v, 24

Leendert Jaspersz Rokkeveen 44/2-26

Marijtje Klaes Rokkeveen 44/2-7, 28

Neeltje Pieters Rokkeveen 44/2-1

J. Ruighaver 44/2-66

Petronella Ruijchaver 44/2-70v

Jannetje Laurens Ruisch 44/2-52v

Maartje Ruitenburg 44/2-51v

Ariaantje de Ru(u)w 44/2-43, 49, 52v, 56, 59, 63

Arij Jakobz de Ruuw 44/2-10

Gerretje de Ru(u)w 44/2-9v, 20

Maertje de Ruuw 44/2-9v

Maartje Ruytenburg 44/2-48

Johannes van Schelle 44/2-63

Jan Kornelisz Schipper 44/2-22

Annetje Schippers 44/2-3

Maria Schoenmaker 44/2-58, 62v, 64v, 65

Cornelius van Schooner 44/2-59

Geertje Klaasse Schuur 44/2-45v

Geertje van der Schuur 44/2-51, 54v

Elias Sebel 44/2-3v

Sevenhuisen zie: Z

Sijs zie: Chijs

Antje van der Sman 44/2-66

Jacob van der Sman 44/2-45v, 51, 54v

Klaas van der Sman 44/2-54v

Marijtje van der Sman 44/2-66, 67v, 69v

Pieter van der Sman 44/2-54v, 57v, 61v, 64

J. Smeets 44/2-69v

J. Smits 44/2-68

Sonnevelt zie: Z

Maartje Soomers 44/2-3v

Jan Ariensz Speer 44/2-7

Maertje Ariens Speer 44/2-7

Maritje Ariens Speer 44/2-28

Elizabeth Anna Spilker 44/2-66

Aeltje Pieters Sprankhuisen 44/2-9v

Neeltje van Staalduin 44/2-51v

Neeltje Tymens Starrevelt 44/2-53v

Neeltje Starreveld 44/2-56v, 59v, 63v

Pieter Starreveld 44/2-58, 62v, 64v, 65, 67, 69

Tijmon Starreveld 44/2-41, 48, 51v, 56

Leendert Stegerhoek 44/2-70

Abraham Stiffrij 44/2-8v, 13

Ds. [Matthijs] van Stolk 44/2-43v, 49, 52v

Willemina van Stolk 44/2-43v

Marijtje Ariens Stompwijk 44/2-9, 28

Nikolaas Swart 44/2-43

An(ne)tje Jans van der Tas 44/2-13, 43, 49, 52v

An(ne)tje Maertens van der Tas 44/2-8, 13, 41v

Arij van der Tas 44/2-5

Joris van der Tas 44/2-5, 22

Maarten van der Tas 44/2-5

Johannes Willem Theijl 44/2-71v

Maria Sophia Theijl 44/2-71

Antje Timmers 44/2-71

Ariaantje van der Tocht (Togt) 44/2-51v, 56v, 59v, 63v

Cornelis van der Tocht (Togt) 44/2-51v, 56v, 59v

Cornelis van der Tocht (Togt) 44/2-63v, 66v, 67v

Dirk van der Tocht (Togt) 44/2-56v, 59v, 65v, 67v, 69v

Emmetje van der Togt 44/2-43, 49

Immetje van der Tocht (Togt) 44/2-52v, 56, 59, 63

Klaas van der Tocht (Togt) 44/2-24, 51v, 56v, 59v, 63v

Leendert van der Tocht (Togt) 44/2-41, 48, 51v, 56v, 59v, 63v

Maartje van der Togt 44/2-43

Naeltje van der Togt 44/2-52v

Neeltje van der Tocht 44/2-63

Trijntje Klaes van der Togt 44/2-36

Trijntje van der Togt 44/2-49, 52v

Willemina van der Togt 44/2-59v

Willempje van der Tocht 44/2-63v

Jakob van Tol 44/2-71

Willemijntje van Tol 44/2-71

Marijtje Gijsberts Toornvliet 44/2-28

Maartje Gijsz Torenvliedt 44/2-10v

Marijtje Gijsz Torenvliedt 44/2-7

Maria Jacoba Troost 44/2-28

Trijntje Cornelis van Veen 44/2-59v, 63

Geertje Jans van Velsen 44/2-43

Lijdo Velsen 44/2-10v, 26

Geertje Jacobsz van Velzen 44/2-49

Geertje Jans van Velzen 44/2-52v

Neeltje Venhoek 44/2-56, 59v, 63

Maarten Verbeek 44/2-45v, 51, 54v

Ariaentje Ariens Verduin 44/2-6v

Maertje Kornelisz Vermeer 44/2-5

Marijtje Pieters Vermeer 44/2-28

Maritje Kornelis Vermeer 44/2-28

Ante Ariens Verzijde 44/2-7v

Anna Sibilla Elizabeth Virulij 44/2-71v

Johannes Vis 44/2-71v

Lijsabeth Arensz Vis 44/2-26

Neeltje Vis 44/2-71v

Sara Vis 44/2-72

Arij Visser 44/2-70v, 71

Ariaentje van Vleuten 44/2-10

Ingetje van Vlie(d)t 44/2-9, 22

Leendert Joostsz van Vliet 44/2-26

Neeltje Ariens van Vlie(d)t 44/2-10, 30

Neeltje Dirks van Vliet 44/2-7v, 30, 48, 51v, 57, 60v

Neeltje Leenderts van Vliet 44/2-7v

Neeltje van Vliet 44/2-41

Trijntje Joosten van Vliedt 44/2-10v

Antje van Vlissingen 44/2-68, 69v

Jacobus, Ds. Voegen 44/2-9v

Neeltje [ Vonk] 44/2-67v

Arij Vos 44/2-9, 13

Aaltje Daniels van de Vreede 44/2-3v

Aeltje van de Vreede 44/2-13

Daniel van de Vreede 44/2-3v

Jannetje van Vreede 44/2-22

Trijntje van Vreeden 44/2-60v

Jan van der Waal 44/2-47, 51, 55v

Klaas Michielz van der Waal 44/2-2v

Neeltje van der Waal 44/2-45v, 51, 54v

Trijntje van der Waal 44/2-54v, 57v, 61v, 64

Lijsabeth Jans van der Wadding 44/2-26

Trijntje van der Wadding 44/2-63

Klaes Kornelisz van Warmondt 44/2-24

Kornelis T(h)ijsz van Warmondt 44/2-4v, 24

Neeltje Thijsz van Warmondt 44/2-2

Thijs van Warmondt 44/2-3v

Neeltje Tijsz van Warmont 44/2-30

Ariaentje Ariens Wassenaer 44/2-10v

Trijntje Ariens Wassenaer 44/2-3v, 36

Grietje Willems Westhoek 44/2-3v

Pleuntje Westhoek 44/2-43, 48, 51v

Willem (Wilm) Westhoek 44/2-3v, 43, 58, 62v, 64v

Willem Willemz Westhoek 44/2-4v

J. van de Wetering 44/2-65

Pieter Wezelenburg 44/2-9v

Jacobus van Wijk 44/2-48, 51v

Neeltje Gerrits van der Wilck 44/2-1v

Pieter Pietersz van der Wildt 44/2-2

Annetje Willems van der Wil(c)k 44/2-3, 13

Pieter van der Wilt 44/2-32

Maria [Elizabeth] Woensdrecht 44/2-69*

Niesje van t (het) Woud (Wout) 44/2-45, 50, 53v, 57v, 61v

Kornelis Jansz Zegwaart 44/2-4v

Dirk Janz Zevenhuisen 44/2-7

Geertje Pietersz Zevenhuizen 44/2-50

Jan Zevenhuizen 44/2-45, 50, 53v

Leendert Jansz Zevenhuisen 44/2-5

Maarten Jan(s)z Zevenhuisen 44/2-6, 28

Maria Zevenhuizen 44/2-54v, 57v, 61v, 64

Pieter Jansz Zevenhuisen 44/2-7, 32, 45v, 51, 54v

Pietertje Zevenhuisen 44/2-65, 67

H. Zonne 44/2-72

Aaltje Zonneveld 44/2-49, 52v

Aaltje Laurents Sonnevelt 44/2-43

Ariaentje van Zonnevelt 44/2-10v

Geertje (van) Sonnevelt 44/2-8v, 20, 41v, 48, 52v

Hugo van Zonnevelt 44/2-11

Pieter Zonneveldt 44/2-8

Dirkje Ariens Zoodevis 44/2-6v

Kornelia Kornelisz Zuiderhout 44/2-7