††††††††††††††††††††††††††† INDEX

†††††††††††††††††††† DOOPBOEKEN

††††††† ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††† 1736 - 1755

 

 

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

Zoetermeer 1994


 

 

INDEX DOOPBOEKEN ZOETERMEEREN ZEGWAART 1736 - 1755


 

 

 


INDEX

DOOPBOEKEN

ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1736 - 1755

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Medewerkers:

T. de Jonge

S.M.J. van Mil-Le RŻtte

© Zoetermeer 1994


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Extracten uit de District-klappers op de dopen te

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zoetermeer 1695-1811

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DOOPBOEKEN: 1736 -1755

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† RIJNLAND ten zuiden van Leiden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (district XI) Serie N

 

 

Benthuizen††††††††††††††††††††††††††††† doopboek††††††††††††††††††††††††††††††† 1††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† B.

Boskoop††††††††††††††††††††††††††††††††† doopboek †††††††††††††††††††††††††††††† 1 en 5††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bo.

Hazerswoude††††††††††††††††††††††††† doopboek††††††††††††††††††††††††††††††† 1, 2, 8, 9 en 10††††††††††††††††††††††† H.

Stompwijk†††††††††††††††††††††††††††††† doopboek †††††††††††††††††††††††††††††† 2, 24, en 33†††††††††††††††††††††††††††† S.

Veur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doopboek††††††††††††††††††††††††††††† 1††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ve.

Voorschoten††††††††††††††††††††††††††† doopboek††††††††††††††††††††††††††††††† 1 en 10††††††††††††††††††††††††††††††††††† V.

Zegwaart†††††††††††††††††††††††††††††††† geen inschrijvingen over deze periode†††††††††††††††††††††††††††††††††† Ze.

Zoetermeer†††††††††††††††††††††††††††† doopboek††††††††††††††††††††††††††††††† 7, 16, 18 en 20††††††††††††††††††††††† Z.

Zoeterwoude†††††††††††††††††††††††††† doopboek††††††††††††††††††††††††††††††† 2 en 6††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zo.

 

N.B. In 1935 zijn de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart verenigd tot de gemeente Zoetermeer.

In 1939 zijn de gemeenten Stompwijk en Veur verenigd tot de gemeente Leidschendam.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTER≠NAAM, voornaam vader

††††††††††† ACHTERNAAM, voornaam moeder

††††††††††† boeknummer†† ondertrouw of huwelijksdatum

††††††††††† kinderen:

††††††††††† boeknummer†† doopdatum††††††††††††††††† voornaam kind

††††††††††† G =Gaarderboek


Voorwoord

 

Bij het samenstellen van de klappers op de dopen te Zoetermeer in het tijdvak van 1695 tot 1812 is gebruik gemaakt van de District-klappers op de dopen in het District Rijnland (District XI), welke aanwezig zijn op het Algemeen Rijksar≠chief te 's-Gravenhage.

 

Het tijdvak is gesplitst in zes perioden, evenals in de District-klappers, te weten:

††††††††††† 1695 - 1715 :

††††††††††† 1716 - 1735 :

††††††††††† 1736 - 1755 :

††††††††††† 1756 - 1775 :

††††††††††† 1776 - 1795 :

††††††††††† 1796 - 1812 .

 

In principe zijn alleen gegevens overgenomen, die vermeld zijn in registers aangeduid met "Z" (= Zoetermeer) of "Ze" (= Zegwaart). De gegevens van gezinnen, die onder andere plaatsen binnen Rijnland zijn vermeld en waarvan minstens ťťn gegeven onder Zoetermeer of Zegwaart werd geregistreerd, zijn echter compleet in deze klappers opgenomen. Huwelijksplaats en -datum zijn alleen opgenomen, wanneer deze ook vermeld werden in de District-klappers, of eenvou≠dig waren te vinden. Wanneer het huwelijk niet bekend is, word dit aangeduid als : X....?? Het is mogelijk dat een aantal gezinnen in meer dan een deel voorkomen.

 

Waar getwijfeld werd aan de juistheid of volledigheid van de District-klappers, is getracht een en ander te verifiŽren door raadpleging van de fotokopieŽn der originele Doop- en eventueel Trouwregisters. In enkele gevallen is gebleken, dat in de originele registers data en/of namen niet-, of onvolledig zijn vermeld, zodat deze klappers terzake ook niet duidelijk kunnen zijn.

 

Achterin elk deel van deze klappers bevindt zich een index op zowel mans-, als vrouwsnamen.

 

Advies.

 

Een ieder die bij genealogisch onderzoek naar families onder Zoetermeer en/of Zegwaart van deze klappers gebruik wenst te maken, wordt aangeraden de hierin vermelde gegevens niet blindelings over te nemen.

Immers, het kan nooit uitgesloten worden geacht, dat lees- en/of schrijffouten zijn gemaakt.

Verificatie met de originele registers, of fotokopieŽn hiervan, wordt derhalve sterk aanbevolen.

Bovendien vindt men in de originele registers vaak ook meer belang≠rijke informa≠tie, zoals : doopgetuigen, woonadressen, herkomst, etc.

 

 

DUS ALTIJD DE ORIGINELEN RAADPLEGEN.

 

3

 

 

††††††††††† Genealogische Werkgroep Zoetermeer, van het

††††††††††† Historisch Genootschap "Oud Soeter≠meer"

††††††††††† Dorpsstraat 7

††††††††††† 2712 ABZoetermeer


APPEL, Jacobus Pieterse, van den

††††† REUS, AntjeCornelisse, de

††††† Z.14†††† 09-12-1725

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 03-03-1737 Pietertje

††††† Z.7†††††† 26-05-1740 Pieter

 

APPEL, Jacobus, van der

††††† MEIJ, AntjeWillemse, van de

††††† Z.15†††† 11-06-1741†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 01-10-1741 Wilhelmus

 

BAAS, Klaas Chielen

††††† HOOGERWERF, Marijtje Jansse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 19-08-1736 Jan

††††† Z.16†††† 11-08-1737 Chiel

††††† Z.16†††† 11-01-1739 Ari≠aantje

††††† Z.16†††† 02-10-1740 Ari≠aantje

††††† Z.16†††† 15-01-1742 Ari≠aantje

 

BAKKER, Andries Ariensz

††††† BROUWER, Neeltje Ariense

††††† Z.15†††† 24-01-1748

††††† kinderen:

††††† Z.15†††† 31-01-1751 Ma≠rijtje

††††† Z.15†††† 22-12-1752 Arij

††††† Z.15†††† 05-01-1755 Trijn≠tje

 

BERG, Jan Barentse, van den

††††† WESTERLAAN, Stijntje

††††† Z.15†††† 02-11-1738

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-04-1740 Lena

††††† Z.7†††††† 09-07-1741 Arij

††††† Z.7†††††† 24-02-1743 Hannes

††††† Z.7†††††† 24-05-1744 Alida

††††† Z.7†††††† 24-05-1744 Neeltje

 

BERG, Lucas, van den

††††† SIJMONS, Jannetje

††††† Ze.2†††† 15-04-1731

††††† kind:.

††††† S.2††††† 07-05-1736 Margarita

 

BERKEL, Jacob Cornelis≠ze

††††† BARREWATER, Maria Leendertse

††††† Z.15†††† 27-07-1738

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 17-05-1739 Maria

††††† Z.7†††††† 01-05-1740 Leendert

††††† Z.7†††††† 17-12-1741 Cornelis

††††† Z.7†††††† 25-07-1745 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 26-12-1746 Cornelis

††††† Z.7†††††† 18-02-1748 Alida

††††† Z.7†††††† 15-11-1750 Alida

††††† Z.7†††††† 30-06-1754 Isaak

 

BERKELAAR, Jan Abramse

††††† BROEKHOVEN, Pleuntje Pieterse

††††† Z.15†††† 17-04-1746

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 31-08-1749 Abraham

 

BERKELAAR, Cornelis Maartensze

††††† REILAARSDAM, Lijsbeth Louwen

††††† Z.14†††† 16-02-1727

††††† kind:

††††† Z.16†††† 15-02-1736 Crijntje

 

BERNOUT, Jan Lambertsze

††††† KLOK, Lijsbeth

††††† Z.15†††† 03-01-1734

††††† kind:

††††† Z.16†††† 27-04-1736 Dirk

 

BESUIJNES, Hendrik Jansze

††††† ES, Claasje, van

††††† Z.15†††† 18-05-1736†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 02-05-1740 Jacob

††††† Zo.2†††† 10-03-1743 Cornelis

 

BEUK, Joost

††††† KOK, Maria, de

††††† Z.14†††† 10-12-1731

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 06-02-1736 Anna

††††† Z.16†††† 10-03-1743 Trijntje

 

BLOM, Arij Cornelisze

††††† VERMEIJ, Willempje

††††† Z.14†††† 22-08-1723

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 13-04-1738 Anna

††††† Z.7†††††† 20-03-1740 Evert

††††† Z.7†††††† 18-02-1741 Alida

††††† Z.7†††††† 07-04-1743 Alida


BLIJSWIJK, Jan Cornelisze

††††† OVEREIJNDE, Lena Huijgen

††††† Z.15†††† 15-02-1750

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 24-05-1750 Cornelis

 

BLIJSWIJK, Dirk Cornelisze

††††† BERKEL, Maria Cornelisse

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 03-05-1739 Neeltje

 

BOERE, Jan

††††† VERKADE, Fijtje

††††† X....??

††††† kind:(in onecht)

††††† Z.7†††††† 24-03-1754 Johanna

 

BOEREBOOM, Engel Jansze

††††† VERKADE, Marijtje Ariens

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 15-07-1736 Marijtje

††††† Z.7†††††† 28-08-1738 Johannes

††††† Z.7†††††† 21-01-1742 Arij

††††† Z.7†††††† 20-09-1744 Neeltje

††††† Z.7†††††† 28-05-1747 Pieter

††††† Z.7†††††† 04-08-1748 Pieter

 

BOOM, Hannes Reijersze, de

††††† OVERVLIET, Claasje Jacobse

††††† Z.15†††† 25-01-1739

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 08-03-1739 Antje

 

BOOT, Frank Leendertsze

††††† LEEUW, Josina, de

††††† Z.14†††† 28-10-1731

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 14-04-1737 Marijtje

††††† Z.16†††† 21-11-1738 Heindrik

††††† Z.16†††† 13-12-1739 Leendert

 

BOOT, Willem Leendersze

††††† BOS, Catharina

††††† Z.14†††† 15-02-1730

††††† kind:

††††† Z.16†††† 05-02-1736 Leendert


BOS, Arij

††††† OUTSHOORN, Neeltje

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 30-09-1736 Trijntje

††††† Z.7†††††† 13-07-1738 Cornelis

 

BOSCH, Dirk Cornelisze, van den

††††† GULDE, Jansie

††††† Z.18†††† 23-01-1729

††††† kind:

††††† Z.18+Z.20 08-09-1736††† Margarita

 

BOS, Johannes

††††† MAREL (Meer≠le)Trijntje, van der

††††† 1e††††††† Z.††††††††††††††† 30-05-1721 otr.

††††† 2e††††††† Z.15††††††††††† 15-02-1732 (otr)

†††††††††††††††† S.26††††††††††† 09-03-1732 (tr)

††††† KOK (COCQ), Marijtje, de

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 17-03-1737 Pietertje

††††† Z.7†††††† 15-01-1741 Claasje

 

BOSCH, Cornelis Aartse

††††† HELM, Grietje Cornelisse, van de

††††† Z.15†††† 28-11-1745

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 02-04-1746 Antje

††††† Z.7†††††† 16-07-1747 Aart

††††† Z.16†††† 04-10-1748 Pietertje

††††† Z.7†††††† 07-05-1752 Cornelis

††††† Z.7†††††† 28-09-1755 Arij

 

BOS, Pieter

††††† BOS, Johanna Arnolda

††††† Z.14†††† 29-11-1728

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 13-08-1741 Johanna Sijserina

††††† Z.7†††††† 02-02-1744 Theodorus

††††† Z.7†††††† 01-01-1747 Pieternella

 

BREUGUM, Hendrik Joosten

††††† CAARTJE, Cornelia Japikse

††††† Z.14†††† 17-11-1726

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 06-05-1736 Willem

††††† Z.7†††††† 25-08-1737 Arij

††††† Z.7†††††† 09-11-1738 Simon

††††† Z.7†††††† 17-07-1740 Aaltje

††††† Z.7†††††† 03-06-1742 IJsak


BREUGUM, Hendrik Claasze

††††† BERKELAAR, Maddeleentje Abrahamse

††††† Z.14†††† 12-03-1730

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 08-09-1736 Dirk

††††† Z.7†††††† 03-11-1737 Immetje

††††† Z.7†††††† 09-04-1739 Antje

††††† Z.7†††††† 28-08-1740 Johannes

††††† Z.7†††††† 11-03-1742 Abram

††††† Z.7†††††† 07-07-1743 Jannetje

††††† Z.7†††††† 28-03-1745 Abram

††††† Z.7†††††† 05-05-1748 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 06-06-1751 Abraham

††††† Z.7†††††† 27-08-1752 Abraham

 

 

BREUGUM, Jan Jansze

††††† LEEUWEN, Maartje Claasse

††††† Z.15†††† 05-07-1739

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-04-1740 Maartje

††††† Z.7†††††† 13-08-1741 Anna

††††† Z.7†††††† 22-12-1743 Aafje

††††† Z.7†††††† 10-10-1745 Trijntje

††††† Z.7†††††† 05-02-1747 Claas

††††† Z.7†††††† 05-07-1750 Claas

 

BROER, Cornelis

††††† PEL, Magdaleentje

††††† Z.14†††† 21-10-1725

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-07-1736 Neeltje

††††† Z.7†††††† 09-03-1738 Cornelis

††††† Z.7†††††† 01-10-1741 Pieter

 

BROER, Willem Cornelisze

††††† ROOBOL, Marijtje Pieterse

††††† Z.15†††† 24-11-1748

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 02-11-1749 Neeltje

††††† Z.16†††† 13-04-1755 Pieter

 

BROUWER, Arij Jansze

††††† HASERSOUW, Trijntje Gijssen

††††† Z.14†††† 03-11-1720

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 22-01-1736 Jan

††††† Z.16†††† 18-10-1737 Jan


BRUIJN, Cornelis Johannesze, de

††††† JONGELEEN, Marijtje Willemse

††††† Z.15†††† 29-06-1732

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 08-09-1736 Jaapje

††††† Z.7†††††† 21-12-1738 Johannes

 

BURG, Ariaantje Huibertse, van der,

†††† (vader half bekend), Dirk

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.16†††† 18-01-1743 Claas

 

BURG, Jan Claasze, van der

††††† KERKHOVEN, Jannetje Hendrikse

††††† Z.15†††† 25-05-1749

††††† kind:

††††† Z.16†††† 14-06-1750 Claas

 

BURG, Cornelis, van der

††††† HOS, Lijsbeth Jacobse

††††† Z.14†††† 19-04-1720

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 17-11-1737 Hendrik

 

BUIJTENWEG, Adrianus

††††† EDENBURG, Ariaantje

††††† Z.14†††† 01-04-1731

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 12-08-1736 Jan

††††† Z.7†††††† 02-03-1738 Johannes

††††† Z.7†††††† 29-05-1740 Neeltje

††††† Z.7†††††† 08-10-1741 Cornelis

††††† Z.7†††††† 16-02-1744 David

††††† Z.7†††††† 16-01-1746 Aafje

††††† Z.7†††††† 07-07-1748 Neeltje

††††† Z.7†††††† 21-12-1749 Cornelis

 

BIJSTERVELT, Cornelis Willemsze

††††† ROOS, Maartje Arisse

††††† Z.15†††† 13-03-1740

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 09-04-1741 Neeltje

††††† Z.7†††††† 09-04-1741 Arij

††††† Z.7†††††† 09-04-1741 Willem

††††† Z.7†††††† 07-07-1743 Willem

 

C zie onder K


DRIFT, Arij Claasse, van der

††††† LINDEN, Pleuntje Arisse, van der

††††† Z.15†††† 20-09-1733

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 21-07-1736 Arij

 

DRIFT, Arij, van der

††††† LANGELAAN, Maria Hendrikse

††††† Z.15†††† 29-05-1746

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 18-05-1750 Cornelia

††††† Z.7†††††† 05-03-1752 Hendrik

††††† Z.7†††††† 28-09-1755 Cornelis

 

DRIFT, Grabel Klaasze, van der

††††† LINDEN, Neeltje Ariens, van de

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-09-1737 Arij

††††† Z.7†††††† 01-02-1739 Arij

††††† Z.7†††††† 07-08-1740 Arij

††††† Z.7†††††† 07-08-1740 Jannetje

††††† Z.7†††††† 03-06-1742 Neeltje

††††† Z.7†††††† 23-05-1745 Marijtje

††††† Z.7†††††† 23-05-1745 Arij

††††† Z.7†††††† 15-09-1748 Arij

††††† Z.7†††††† 25-05-1755 Trijntje

 

DRIFT, Leendert Hendriksze, van der

††††† MOLENAAR, Marijtje

††††† Z.14†††† 25-09-1729

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 22-09-1737 Abraham

 

DIJK, Pieter Gerritsze, van

††††† HUIJSMAN, Ingetje Arentse

††††† Z.14†††† 03-12-1724

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 25-09-1740 Grietje.

 

EER, Hendrik

††††† OVERGAUW, Maria Pleunen

††††† Z.14†††† 29-08-1723

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 28-06-1739 Apollonia

 

ENDE, Maarten Cornelisze, van den

††††† BROUWER, Marijtje Ariens

††††† Z.15†††† 29-06-1738

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 15-09-1743 Pieternella

††††† Z.7†††††† 28-08-1746 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 26-11-1752 Cornelis

 

ES, Joost, van

††††† VERMEULEN, Neeltje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 04-08-1743 Maria

 

EIJK, Joris Ariensze, van

††††† AREND, Pietertje Ariense

††††† Z.15†††† 21-01-1742

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 07-03-1745 Marijtje

††††† Z.7†††††† 23-04-1747 Jaantje

††††† Z.7†††††† 30-03-1749 Ariaantje

 

EIJK, Joris, van

††††† VELTMAIJER(S), Pietertje

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 11-06-1752 Jaantje

††††† Z.7†††††† 20-01-1754 Pleuntje

 

FENNEPAS, Jan

††††† KLOK, Anna Jansse

††††† Z.15†††† 09-05-1738

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 03-11-1739 Trijntje

††††† Z.16†††† 30-05-1741 Huibertje

 

FRANKEN, Pieter

††††† ASSEN, Johanna, van

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 23-12-1753 Arnoldus

 

GEERLOF, Jan

††††† BURG, Marijtje, van de

††††† Zo.3†††† 16-06-1737†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.16†††† 29-04-1749 Trijntje

 

GOEDRAAT, Claas Leendertsze

††††† WIT, Caatje, de

††††† Z.15†††† 29-05-1740

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 28-08-1740 Leendert


GOMMERSE, Hendrik, van

††††† KAMPEN, Alida, van

††††† Z.15†††† 30-06-1737

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 08-06-1738 Hendrik

††††† Z.7†††††† 14-08-1740 Johannes

††††† Z.7†††††† 13-01-1743 Dora

††††† Z.7†††††† 27-12-1744 Jacobus

††††† Z.7†††††† 17-03-1748 Anna

††††† Z.7†††††† 24-02-1753 Leendert

 

GOMMERSEN, Claas Hendriksze

††††† RIJN, Annetje Alewijnse, van

††††† Z.15†††† 12-05-1748

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 21-07-1748 Hendrik

††††† Z.7†††††† 28-09-1749 Hendrik

††††† Z.7†††††† 15-11-1750 Pieter

 

GROENEBOOM, Dirk Maartens≠ze

††††† CLOS, Maddeleentje Ariense

††††† Z.14†††† 24-10-1717(otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 01-02-1736 Martijntje

 

GROENEBOOM, Claas

††††† CARDOLIS, Hendrijntje

††††† Z.15†††† 16-09-1753

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 07-07-1754 Magdalena

 

 

GROENEBOOM, Saartje

††††† MEER, Cornelis, van der

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.7†††††† 06-07-1738 Cornelis††††††††††

 

GROENENWEGEN, Dirk Pietersze

††††† OVERGAAUW, Cornelia Jansse

††††† Z.15†††† 21-04-1748

††††† kind:

††††† Z.16†††† 17-01-1751 Pieter

 

GROOT, Cornelis Jansze, de

††††† PEL, Antje Simonse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 21-10-1736 Lena

††††† Z.7†††††† 02-02-1738 Simon

 

GROOT, Cornelis Jansze, de

††††† SMAN, Neeltje Dirkse, van de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 23-03-1749 Dirk

 

GROTIUS, Jan

††††† BERKEL, Catharina

††††† Z.15†††† 12-01-1744

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 16-08-1744 Claas

††††† Z.7†††††† 10-12-1745 Cornelis

††††† Z.7†††††† 07-04-1748 Cornelis

††††† Z.7†††††† 13-06-1751 Hendrik

 

HAAK, Pieter

††††† HIJLIGENBOOM, Jannetje

††††† Z.15†††† 05-06-1746†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 19-06-1746 Allegonda

††††† Z.7†††††† 28-05-1747 Huijbert

††††† Z.7†††††† 03-08-1749 Allegonda

††††† Z.7†††††† 02-05-1751 Huijbert

††††† Z.7†††††† 25-03-1753 Neeltje

 

HARMELEN, Jan, van

††††† PLAATS, Maria, van de

††††† Z.15†††† 19-10-1749

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 27-12-1750 Maria

††††† Z.7†††††† 16-07-1752 Mentje

††††† Z.7†††††† 16-06-1754 Jacoba

 

HATTEM, Ruth, van

††††† WIT, Ariaantje, de

††††† Z.15†††† 08-04-1753†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-01-1755 Johanna

††††† Z.7†††††† 01-01-1755 Maria

 

HEER, Jan Cornelisze, de

††††† HERDER, Antje Cornelisse, de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 15-09-1748 Reijmpje

 

HELM, Cornelis Jansze, van den

††††† KERKHOOVEN, Antje Goverse

††††† Z.14†††† 25-09-1718

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 25-03-1736 Arij

††††† Z.16†††† 27-04-1738 Elisabeth


HEMELRIJK, Bastiaan

††††† ROODE, Leentje, van

††††† Z.15†††† 12-01-1744

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-04-1744 Johanna

 

HEUS, Willem Jansze

††††† LEEUWEN, Maria Johanesse

††††† Z.15†††† 07-01-1742†† (otr)

††††† kinderen:

††††† S.33††† 02-12-1742 Maria

††††† S.33††† 15-12-1743 Jan

††††† S.33††† 16-05-1745 Cornelis

††††† S.24††† 09-10-1746 Johannes

††††† S.33††† 29-10-1747 Leendert

††††† S.33††† 27-10-1748 Abram

††††† S.24††† 14-09-1749 Arij

 

HEUVEN, David, van

††††† NORMANDIE, Catharina, de

††††† Z.15†††† 22-08-1736

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 14-09-1738 Olimpe Geertruijda

 

HEIJMAN, Philippus

††††† VRIJENHOEK, Lijsbeth

††††† Z.15†††† 17-12-1747

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 20-10-1748 Dirk

††††† Z.16†††† 01-09-1754 Maria

 

HILLENAAR, Jan Franken

††††† DUINSTEE, Jannetje Pieterse

††††† G.Z.2†† 16-04-1734†† (otr)

††††† kinderen:

††††† S.2††††† 18-05-1739 Franciscus

††††† S.2††††† 13-04-1741 Petrus

††††† S.2††††† 20-09-1742 Maria

††††† S.2††††† 08-11-1744 Wilhelma

 

HOED, Aart Engelen, den

††††† SPIT, Rebecca Cornelisse, van de

††††† H.5††††† 23-08-1750†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 16-05-1751 Cornelis

††††† Z.7†††††† 03-09-1752 Gerrit

††††† Z.7†††††† 03-03-1754 Ingje


HOGENSTRIJT, Mattheus

††††† VERVLOET, Johanna Margarita

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 16-07-1752 Gerardus

††††† Z.7†††††† 26-05-1754 Maria

 

HOGERVORST, Jacobus Jacobsze

††††† BOS, Neeltje Klaasse, van den

††††† G.S.200-04-1725(otr)

††††† kinderen:

††††† S.33††† 28-06-1739 Dirk

††††† Z.7†††††† 10-08-1744 Pieter

††††† Z.7†††††† 12-06-1746 Grietje

 

HOGERWERF, Cornelis

††††† VET, Lena Dirkse, de

††††† Z.15†††† 30-05-1734

††††† kinderen:

††††† B.1††††† 12-08-1736 Maria

††††† Z.7†††††† 21-06-1739 Pleuntje

††††† Z.7†††††† 13-10-1748 Gerrit

 

HOGERWERF, Leendert Gerritsze

††††† SCHEIJT, Marijtje Dirkse, van

††††† Z.15†††† 08-08-1745

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 23-01-1746 Gerritje

††††† Z.7†††††† 19-11-1747 Anna

††††† Z.7†††††† 11-01-1750 Maria

 

HOOGEVEEN, Claas Maartensze

††††† HOOGERVORST, Neeltje Ariens

††††† Z.14†††† 12-02-1730

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 14-09-1736 Maria

††††† Z.16†††† 12-02-1738 Antje

 

HOS, Lijsbeth

††††† (vader onbekend)

††††† kind:

††††† Z.16†††† 10-02-1740 Jannetje

 

HOUTE, Mees, van

††††† LANGENDAM, Marijtje Ariense

††††† Z.15†††† 09-02-1755†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 10-08-1755 Cornelis


HUIJBREGTS, Jacobus

††††† GROES, Catharina, de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 02-06-1754 Cornelia

 

HIJLI≠GENBOOM, Huijbert

††††† VICTORIJ, Jannetje

††††† Z.15†††† 30-04-1741

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 13-05-1742 Neeltje

††††† Z.7†††††† 24-05-1744 Hendrik

 

HIJSELENDOORN, Gerrit

††††† WASSENBERG, Neeltje, van

††††† Z.14†††† 19-09-1726

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 22-03-1739 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 02-09-1742 Claas

††††† Z.7†††††† 24-05-1744 Dionijs

††††† Z.7†††††† 30-10-1746 Hendrik

 

IMMERSEEL, Gerrit

††††† VICTORIJ, Jannetje

††††† Z.15†††† 23-01-1746

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 14-11-1747 Jacob

††††† Z.7†††††† 06-04-1749 Mattheus

††††† Z.7†††††† 10-01-1751 Mattheus

††††† Z.7†††††† 24-06-1753 Catharina

††††† Z.7†††††† 21-12-1755 Geertje

 

IMMERSEEL, Jacobus

††††† VELLEMAN, Lena

††††† Z.15†††† 19-03-1747

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 25-11-1753 Antje

 

JACOBSE, Rink

††††† FALINGS (of Toligs), Neeltje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 28-06-1750 Josje of Jesje

 

 

JONGELEEN, Klaas Jansze

††††† REILAARSDAM, Antje Willemse

††††† Z.15†††† 27-01-1736(otr)

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 27-01-1738 Ariaantje

††††† Z.16†††† 11-04-1740 Trijntje

††††† Z.16†††† 31-07-1741 Trijntje

 

JONGELIGT, Cornelis

††††† HELM, Claasje, van de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 15-02-1750 Jannetje

 

CADOLPHS, Hendrikje Pieterse

††††† VOGEL, Pieter, de

††††† kind: (buitenechtelijk)††††††††††††††††††††

††††† Z.7†††††† 12-09-1745 Pieter

 

CADOLPHS, Lijsbeth

††††† NIEROP, Arij, van

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.7†††††† 19-12-1745 Pietertje

 

CARDOLIS, Pieter

††††† MEER, Catrina, van de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 09-07-1741 Pieternel

 

KARSTENS, Hendrik

††††† VRIENDT, Anna Pieterse, de

††††† Z.15†††† 01-05-1735

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 27-02-1736 Elisabeth

††††† Z.7†††††† 20-10-1737 Hendrik

††††† Z.7†††††† 25-11-1742 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 20-03-1746 Hendricus

††††† Z.7†††††† 30-03-1748 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 20-04-1749 Pieter

††††† Z.7†††††† 23-04-1752 Hendrik

 

KEET, Jan

††††† VISSER, Bregje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 09-03-1755 Hendrik

 

KEMPEN, Jan Cornelisze, van

††††† GAAG, Catharina Thijssen, van de

††††† Z.14†††† 19-09-1728

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 31-03-1737 Thijs

††††† Z.7†††††† 11-01-1739 Marijtje


KERKHOVEN, Govert Joosten

††††† LANGELAAN, Catharina Hendrikse

††††† Z.15†††† 24-04-1746

††††† kind:

††††† Zo.2†††† 14-03-1751 Jannetje

 

KERHOVEN, Jacob

††††† BOS, Pieterje

††††† Z.15†††† 07-05-1752

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 28-01-1753 Magteltje

††††† Z.7†††††† 10-03-1754 Joost

††††† Z.7†††††† 26-01-1755 Arij

††††† Z.7†††††† 21-12-1755 Arij

 

KERKHOVEN, Cornelis

††††† BROUWER, Jaapje Cornelisse

††††† Z.15†††† 23-02-1738

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 26-04-1739 Joost

†††††

KERKHOVEN, Leendert Hendriksze

††††† LANGELAAN, Lena

††††† Z.15†††† 14-10-1742†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.16†††† 31-12-1747 Jan

 

KERKHOVEN, Maarten Hendriksze

††††† MORAAL, Ingetje Pieterse

††††† Z.15†††† 11-03-1742(otr)

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 07-06-1744 Antje

††††† Z.16†††† 22-08-1745 Pieter

††††† Z.16†††† 13-12-1747 Hendrik

††††† Z.16†††† 18-06-1752 Maarten

 

CHIJS, Dirk, van der

††††† BURG, Anna, van de

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 28-09-1738 Pieter

††††† Z.16†††† 09-12-1740 Cornelia

††††† Z.16†††† 17-02-1743 Gerrit

 

CHIJS, Jacob, van der

††††† KOOL, Trijntje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.16†††† 12-04-1744 Pieter


KINDT, Frederik

††††† BOL, Anna

††††† Z.15†††† 31-10-1751†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 22-05-1752 Barendina

††††† Z.7†††††† 02-06-1754 Anna

 

CLAPWIJK, Pieter

††††† SNOEK, Liedeweij Jansse, van de

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 05-08-1736 Willemina

††††† Z.7†††††† 27-07-1738 Huijbregt

 

CLAUDIUS, Dirk

††††† CLOCK, Maria

††††† Z.15†††† 02-10-1733

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 08-12-1736 Pieter

††††† Z.7†††††† 24-05-1739 Johannes

††††† Z.7†††††† 02-06-1741 Johannes

††††† Z.7†††††† 05-05-1743 Elizabeth

††††† Z.7†††††† 24-12-1747 Elisabeth

 

KLEIJ, Jacobus

††††† VERMEER, Maria

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 17-10-1751 Ariaantje

††††† Zo.2†††† 12-05-1755 Cornelis

 

KLOK, Frank Jacobsze

††††† SCHRAVESANDE, Rookje Dirkse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 29-01-1736 Klaasje

††††† Z.16†††† 03-11-1737 Pieter

††††† Z.16†††† 08-05-1740 Maartje

††††† Z.16†††† 03-03-1743 Johannes

 

CLONSZ, Stephanus

††††† LEEMAN, Elisabeth

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 30-05-1751 Pieternella


CLOS, Pieter Cornelisze

††††† BINNEWEG, Maartje Cornelisse

††††† Z.15†††† 30-03-1738

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 25-12-1738 Cornelis

††††† Z.7†††††† 14-02-1740 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 22-10-1741 Maarten

††††† Z.7†††††† 11-11-1742 Adrianus

††††† Z.7†††††† 17-11-1743 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 18-07-1745 Cornelis

††††† Z.7†††††† 11-12-1746 Maartje

††††† Z.7†††††† 22-08-1751 Pietertje

 

KNEGT, Jan Jansze, de

††††† BROMMERS, Jannitje

††††† Z.15†††† 27-03-1739†† (otr)

††††† kinderen:

††††† S.24††† 20-03-1743 Maria

††††† S.24††† 27-06-1745 Sara Jacoba

††††† S.24††† 05-02-1747 Johannes

††††† S.24††† 11-06-1749 Cornelis

†††††

KOK, ....?? Hendrikse

††††† JONG, Ariaantje Dirkse, de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 19-02-1747 Neeltje

†††††

KONIJNENBURG, Jacob Cornelisze

††††† HOS, Lijsbeth Jansse

††††† Ze.2†††† 04-03-1742

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 22-03-1744 Neeltje

††††† Z.16†††† 13-09-1745 Neeltje

††††† Z.16†††† 09-10-1746 Cornelis

††††† Z.16†††† 18-06-1749 Jan

††††† Z.16†††† 03-05-1750 Neeltje

††††† Z.16†††† 28-05-1752 Marijtje

††††† Z.16†††† 10-06-1753 Jan

 

KOOL, Jan Gijssen

††††† ROGGEVEEN, Neeltje Dirkse

††††† Z.14†††† 04-11-1727

††††† kind:

††††† Z.16†††† 22-03-1739 Diewertje

 

KORENBLOM, Jan

††††† REIJLAARSDAM, Jefje Cornelisse

††††† Z.15†††† 19-01-1744

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 31-05-1744 Lijsbeth

††††† Z.7†††††† 15-08-1745 .......?

††††† Z.7†††††† 23-10-1746 Jacobus

††††† Z.7†††††† 07-04-1748 Cornelis

††††† Z.7†††††† 27-07-1749 Arij

††††† Z.7†††††† 29-11-1750 Jefje

††††† Z.7†††††† 03-12-1752 Cornelis

††††† Z.7†††††† 27-01-1754 Cornelis

††††† Z.7†††††† 08-06-1755 Arij

 

CORNE, Daniel

††††† KAARTJE, Claasje

††††† Z.15†††† 28-04-1743

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 16-06-1743 Arnoldus

††††† Z.7†††††† 25-09-1747 Sibilla

 

KORTE, Jacob Cornelisze

††††† OLIJMAN, Machteltje Maartense

††††† Z.14†††† 01-12-1731

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 22-06-1736 Rebecca

††††† Z.16†††† 24-05-1739 A.....?

††††† Z.16†††† 27-11-1740 Sara

††††† Z.16†††† 02-09-1742 Jacob

 

KORTENGA, Jan

††††† VERBOON, Maria

††††† GZ.2††† 27-01-1741†† (otr)

††††† kinderen:

††††† S.24††† 03-04-1742 Jacob

††††† S.24††† 08-09-1743 Jacob

††††† S.24††† 19-02-1747 Jacob

††††† S.24††† 01-06-1749 Johannes

††††† S.24††† 02-01-1752 Antje

††††† S.24††† 08-09-1754 Neeltje

 

KRALINGEN, Cornelis, van

††††† VERHORST, Pleuntje

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 05-10-1738 Gijsbert

††††† Z.7†††††† 20-12-1739 Jobje

††††† Z.7†††††† 29-04-1742 Cooba

 

KRUIJN, Leendert Leendersze

††††† BRAKEL, Maria Jansse, van

††††† Z.15†††† 28-05-1741

††††† kind:

††††† Z.16†††† 10-06-1742 Cornelis


KRUIJNINGEN, Arij Abrahamsz, van

††††† BOSCH, Marijtje Gijsen, van den

††††† Z.15†††† 10-12-1735

††††† kind:

††††† Z.16†††† 12-02-1736 Hendrik

 

KRUIJT, Claas Pietersze

††††† BUIJTENWEG, Catharina Ariens

††††† Z.15†††† 11-03-1736†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 27-04-1737 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 19-04-1739 Arij

 

KRIJGSMAN, Pieter Jansze

††††† LEE, Christina Ariense, van de

††††† Z.15†††† 22-10-1741

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 24-12-1741 Haasje

††††† Z.7†††††† 28-04-1743 Johannes

††††† Z.7†††††† 13-06-1745 Arij

††††† Z.7†††††† 08-06-1748 Pieter

††††† Z.7†††††† 19-04-1750 Grietje

††††† Z.7†††††† 03-10-1751 Neeltje

††††† Z.7†††††† 19-08-1753 Pieter

††††† Z.7†††††† 13-10-1754 Neeltje

 

LAAK, Willem, van der

††††† DIJK, Aagje, van

††††† Z.15†††† 08-12-1752

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-05-1754 Pieter

 

LANGENLAAN, Hendrik

††††† ROOIJ, Ingetje Pieterse, de

††††† Z.15†††† 11-09-1735

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 27-02-1736 Jannetje

 

LANGELAAN, Johannes

††††† GROENEWEGEN, Ariaantje

††††† Z.14†††† 17-04-1724

††††† kinderen:

††††† S.33††† 14-03-1736 Jacobus

††††† S.33††† 14-04-1737 Jannetje Ü

††††† S.33††† 14-09-1738 Johannes Ü

††††† S.33††† 17-01-1740 Johannes

††††† S.33††† 20-08-1741 Hendrik

††††† S.33††† 21-10-1742 Jannetje

††††† S.33††† 01-03-1744 Anna

††††† S.33††† 25-04-1745 Ariaantje

††††† S.33††† 13-10-1748 Johanna

 

LANGELAAN, Leendert Grabelse

††††† KRUIJNING, Jorijntje Pieterse

††††† GZe.408-10-1739†† (otr)

††††† kinderen:

††††† S.2††††† 22-07-1742 Leonardus

††††† S.2††††† 13-12-1743 Gabriel

††††† S.2††††† 15-12-1744 Gabriel

††††† S.2††††† 21-01-1746 Gabriel

††††† S.2††††† 27-05-1747 Cornelis

††††† S.2††††† 14-08-1748 Cornelis

††††† S.2††††† 12-10-1750 Cornelia

††††† S.2††††† 05-02-1752 Gabriel

††††† S.2††††† 30-01-1753 Arnoldus

 

LEE, Frank, van der

††††† LINDEN, Pleuntje, van de

††††† Z.15†††† 02-12-1736

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 01-03-1739 Neeltje (postuma)

 

LEE, Claas, van der

††††† OUTSHOORN, Lijsbeth Jansse

††††† Z.15†††† 17-11-1748

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 23-02-1749 Neeltje

 

LEE, Sijmon Ariensz, van der

††††† LANGELAAN, Hilletje Ariens

††††† Z.14†††† 25-03-1725

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 07-04-1737 Simon

††††† Z.7†††††† 07-12-1738 Frank

††††† Z.7†††††† 09-04-1741 Abraham

††††† Z.7†††††† 09-04-1741 Isaak

††††† Z.7†††††† 14-07-1743 Neeltje

††††† Z.7†††††† 19-09-1745 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 08-06-1748 Maria

††††† Z.7†††††† 08-06-1748 Antje

 

LEEFLANG, Arij

††††† SWEMKOOP, Maria

††††† V.5††††† 30-09-1731

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 05-03-1738 Arij Vincent


LEEUW, Pieter, de

††††† LEEUWEN, Maartje Jansse, van

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 05-01-1737 Grietje

††††† Z.16†††† 02-09-1738 Pieter

††††† Z.16†††† 27-03-1740 Pieter

 

LEEUW, Willem, de

††††† GRAAT, Marijtje, van de

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 17-02-1737 Pieternelletje

††††† Z.16†††† 12-10-1738 Pieternelletje

 

LEEUWEN, Allert Sijmonsze, van

††††† OLIJMAN, Maartje Maartense

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 30-12-1736 Sijmon

††††† Z.16†††† 20-07-1738 Maarten

††††† Z.16†††† 15-01-1741 Marijtje

 

LOENEN, Gerrit Robberts≠ze, van

††††† SMAN, Jannetje, van de

††††† Z.15†††† 28-09-1749†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 30-08-1750 Maartje

††††† Z.7†††††† 29-10-1752 Pieternelletje

 

LOOS, Cornelis

††††† KOK, Petronella, de

††††† GZe.510-10-1744(otr)

††††† kinderen:

††††† Ve.1††† 24-03-1747 Laurentius

††††† Ve.1††† 13-10-1752 Theodora

 

MAAS, Marinus

††††† WASSENBERG, Adriana

††††† Z.14†††† 23-09-1731

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 16-06-1736 Adrianus

††††† Z.7†††††† 14-09-1738 Marijtje

 

MAAS, Marinus

††††† COPIER, Ingetje Reijerse

††††† Z.15†††† 17-04-1740

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 26-02-1741 Arendje

††††† Z.7†††††† 11-02-1742 Willem

††††† Z.7†††††† 23-02-1744 Johannes

††††† Z.7†††††† 23-01-1746 Reijer

††††† Z.7†††††† 28-01-1748 Arentje

 

MAASKANT, Willem

††††† GENEUGTE, Lijsbeth Ariense, van de

††††† Z.15†††† 01-01-1741†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 30-09-1742 Cornelis

 

MAASKANT, Willem

††††† WAL, Jannetje Cornelisse, van de

††††† Z.15†††† 25-10-1744

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 08-08-1745 Ariaantje

 

MAASKANT, Willem

††††† LEDE, Jannetje Cornelisse, van

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 27-11-1746 Lijsbeth

 

MEEL, Jan, van

††††† DIER, Sophia

††††† Z.15†††† 29-04-1736

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 09-02-1737 Johannes

††††† Z.7†††††† 02-02-1738 Pieter

††††† Z.7†††††† 20-09-1739 Sara

††††† Z.7†††††† 20-11-1740 Paulus

††††† Z.7†††††† 20-01-1743 Benjamin

††††† Z.7†††††† 04-06-1747 Sara

 

MEER, Cristoffel Cornelisze, van der

††††† CLEIJNENBERG, Barbera Jansse

††††† Z.14†††† 12-03-1724

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 01-05-1740 Lijsbeth

 

MEER, Cornelis, van der

††††† GROENEBOOM, Saartje

††††† X....??

††††† kind: (buiten≠echte≠lijk)

††††† Z.7†††††† 06-07-1738 Cornelis

 

MEER, Laurens, van der

††††† BRUIJN, Judic, de

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 28-04-1754 Cornelia

††††† Z.7†††††† 31-08-1755 Willempje


MEIJER, Gerrit

††††† LANGE, Lijsbet, de

††††† Z.15†††† 13-09-1744

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 25-07-1745 Willem

 

MEIJS, Adrianus

††††† SPECK, Aaltje, van der

††††† Z.15†††† 01-10-1752

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 29-04-1753 Neeltje

 

MEIJSTER, Hannes Pieters≠ze

††††† BRUIJN, Anna, de

††††† Zo.6†††† 11-02-1720

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-06-1737 Marijtje

††††† Z.7†††††† 24-08-1738 Gerrit

 

MIDDENDORP, Christiaan

††††† WENSVEEN, Lena, van

††††† Z.15†††† 07-09-1749†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 15-02-1750 Pietje

††††† Z.7†††††† 09-04-1752 Leendert

††††† Z.7†††††† 10-08-1755 Laurens

††††† Z.7†††††† 10-08-1755 Jan

 

MOLENAAR, Cornelis Isaaksze

††††† TASCH, Antje Jansse, van de

††††† Z.14†††† 15-04-1725

††††† kind:

††††† Z.16†††† 22-04-1737 Ariaantje

 

MUIJDEN, Adrianus

††††† HOORNWEG, Neeltje Michielsdr

††††† Z.15†††† 10-15-1736

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 12-01-1738 Barbera††

††††† Z.7†††††† 25-12-1738 Sara†††††

††††† Z.7†††††† 06-11-1740 Hugo†††††

††††† Z.7†††††† 11-02-1742 Adrianus

††††† Z.7†††††† 26-05-1743 Catharina

 

MUIJDEN, Adrianus

††††† HOORNWEG, Neeltje Pietersdr.

††††† Z.15†††† 08-11-1744

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 03-10-1745 Dirkje

††††† Z.7†††††† 31-03-1747 Maria

††††† Z.7†††††† 29-09-1748 Pieter

††††† Z.7†††††† 26-10-1749 Sara††

††††† Z.7†††††† 17-01-1751 Adriaan

††††† Z.7†††††† 17-01-1751 Pieter

††††† Z.7†††††† 01-04-1753 Pieter

††††† Z.7†††††† 07-07-1754 Cornelis

 

MUIJEN, Crijn

††††† NIEROP, Pleuntje, van

††††† Z.15†††† 18-11-1742

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 25-03-1743 Fijtje

††††† Z.7†††††† 01-11-1744 Lijsbeth

††††† Z.7†††††† 01-11-1744 Klaasje

††††† Z.7†††††† 03-07-1746 Klaasje

††††† Z.7†††††† 10-12-1747 Claas

††††† Z.7†††††† 28-06-1750 Heijltje

 

NIEROP, Arij Pietersze, van

††††† BERKEL, Alida Cornelisse

††††† Z.15†††† 12-02-1741

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 08-09-1743 Pieter

 

NIEROP, Arij, van

††††† CADOLPHS, Lijsbeth

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.7†††††† 19-12-1745 Pietertje

 

NIEROP, Jan Claasze, van

††††† BERKELAAR, Bregje Sijmense

††††† Z.14†††† 18-02-1731

††††† kind:

††††† Zo.2†††† 10-11-1737 Claas

 

NIEUWKOOP, Arij

††††† NEDERVEEN, Cornelia

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 20-01-1743 Lijsbeth

††††† Z.7†††††† 27-09-1744 Arij

††††† Z.7†††††† 25-09-1746 Jan

††††† Z.7†††††† 02-03-1749 Jan

††††† Z.7†††††† 07-10-1753 Lidewij

 

NIEUWKOOP, Hannes Gijsbertsze, van

††††† SPEK, Claasje Abrahamse, van der

††††† Z.15†††† 22-05-1746

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 10-09-1747 Neeltje


NOTENBOOM, Cornelis

††††† MORAAL, Antje

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 20-08-1747 Hendrik

††††† Z.7†††††† 20-04-1749 Marijtje

††††† Z.7†††††† 17-01-1751 Marijtje

 

OOSTERVEEN, Leonardus Jacobsze

††††† BERKEL, Clementia Jansse

††††† Ze.2†††† 25-11-1731

††††† kind:

††††† Z.18+2015-05-1737††††† Gertrudis

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jo≠hanna

 

OOSTHOEK, Abraham Corssen

††††† VICTORIJ, Aaltje Hendrikse

††††† Z.15†††† 19-05-1737

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 12-04-1739 Corstiaan

††††† Z.7†††††† 17-07-1740 Geertje

 

OUDEN, Cornelis Pieters≠ze, den

††††† TIJLINGEN, Marijtje Ariens, van

††††† Z.14†††† 18-01-1728

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 26-08-1736 Arij

††††† Z.7†††††† 08-12-1737 Pieter

††††† Z.7†††††† 09-08-1739 Pieter

††††† Z.7†††††† 22-08-1740 Lijsbeth

††††† Z.7†††††† 26-11-1741 Arij

††††† Z.7†††††† 17-03-1743 Cornelis

††††† Z.7†††††† 26-04-1744 Cornelis

††††† Z.7†††††† 17-10-1745 Lijsbeth

††††† Z.7†††††† 18-12-1747 Maartje

††††† Z.7†††††† 18-10-1750 Pieter

 

OUWERKERK, Sijmen Bastiaansze

††††† GEUS, Ariaantje Jansse, de

††††† Z.15†††† 31-10-1734

††††† kinderen:

††††† S.33††† 09-06-1737 Bastiaan

††††† S.33††† 26-05-1738 Ariaantje

††††† S.33††† 03-05-1739 Ariaantje

††††† S.33††† 01-01-174? Bastiaan

 

OVERGAAUW, Jan Pleunen

††††† OOSTVRIES, Dirkje

††††† Z.15†††† 29-08-1734

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 04-05-1738 Sara

††††† Z.7†††††† 03-12-1741 Crijn

 

OVERVLIET, Claas Jacobsze

††††† QUANT, Geertje Leendertse

††††† Z.15†††† 05-05-1743

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 17-11-1743 Jacob

††††† Z.7†††††† 25-07-1745 Leendert

††††† Z.7†††††† 17-09-1747 Arij

 

OVERVLIET, Cornelis Jacobsze

††††† VAART, Jannetje Pieterse, van de

††††† Z.14†††† 21-11-1728

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 14-04-1737 Jacob

 

OVERVLIET, Pieter Jacobsze

††††† COOLEN, Trijntje Pieterse

††††† Z.14†††† 26-03-1731

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 05-10-1738 Jacobus

††††† Z.7†††††† 29-04-1742 Pieter

 

PEETERS, Jacob

††††† BERKEL, Catharina Cornelisse

††††† Z.15†††† 16-08-1739

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 10-07-1740 Catharina

††††† Z.7†††††† 24-09-1741 Jacob

 

PEETERS, Christiaan

††††† IJSSELDOORN, Grietje

††††† Z.15†††† 12-07-1744

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 25-07-1745 Jacob

††††† Z.7†††††† 17-01-1748 Hendrik

††††† Z.7†††††† 08-03-1750 Dirk

††††† Z.7†††††† 23-04-1752 Catharina

††††† Z.7†††††† 09-03-1755 Catrina

 

PEL, Pieter

††††† KATWIJK, Johanna, van

††††† Z.14†††† 01-01-1725

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 18-08-1737 Willem

 

PELANDER, Aarnout

††††† VELLEMAN, Lena

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.7†††††† 13-04-1755 Antje


PETRIJ, Jan

††††† BOSMAN, Antje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 06-08-1752 Joost

 

PIETERSE, Neeltje

††††† (vader onbekend)

††††† kind:

††††† Z.16†††† 12-03-1736 Marij

 

POT, Gideon, van der

††††† KINDT, Magteltje

††††† Z.15†††† 29-10-1747

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 08-09-1748 Leijntjen

 

POVERIJN, Willem Ariensze

††††† MEER, Lijsbeth Pieterse, later, van der

††††† (CONDOLLIS bij huwelijk)

††††† Z.15†††† 11-01-1736

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 04-08-1737 Aaltje

 

Q zie onderK

 

RAFFEN, Pieter Ariensz, van

††††† LOOP≠EKER, Maartje Gerrit≠se

††††† H.5††††† 08-10-1747

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 16-06-1748 Arij

††††† Z.16†††† 17-10-1751 Dirk

††††† Z.16†††† 12-08-1753 Pieternella

††††† Z.16†††† 22-12-1754 Cornelis

 

REEUWIJK, Claas Willemsze, van

††††† BERKELAAR, Bregje Maatense

††††† Z.15†††† 28-11-1734

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 12-02-1736 Claasje

††††† Z.7†††††† 22-11-1739 Ingetje

††††† Z.7†††††† 26-11-1741 Willem

††††† Z.7†††††† 07-06-1744 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 28-05-1747 Aafje

††††† Z.7†††††† 31-05-1750 Arij

 

REEUWIJK, Japik Willemsze, van

††††† BOS, Maartje Cornelisse, van den

††††† Z.15†††† 25-05-1732

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 06-04-1738 Pieter

††††† Z.7†††††† 18-06-1741 Willem

††††† Z.7†††††† 10-01-1745 Claas

††††† Z.7†††††† 26-10-1749 Aafje

††††† Z.7†††††† 18-04-1751 Cornelis

††††† Z.7†††††† 31-03-1754 Abram

 

REEUWIJK, Willem Claasze, van

††††† BREUGOM, Maartje Claasse

††††† Z.15†††† 06-02-1746

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 10-04-1746 Claas

††††† Z.7†††††† 25-08-1748 Arij

††††† Z.7†††††† 24-08-1755 Marijtje

 

REMSEN, Cornelis

††††† OVERRIJNDER, Marijtje Huijgen

††††† Z.15†††† 07-10-1749

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 16-11-1749 Pietertje

††††† Z.16†††† 13-12-1750 Pietertje

††††† Z.16†††† 27-02-1752 Pietertje

††††† Z.16†††† 17-03-1754 Antje

 

REIJLAARSDAM, Claas Willemse

††††† POTUIT, Trijntje Pieterse

††††† Z.15†††† 29-03-1744†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 31-05-1745 Willem

††††† Z.16†††† 15-05-1746 Marijtje

††††† Z.16†††† 25-02-1748 Trijntje

 

REIJLAARSDAM, Leendert Willemsze

††††† ES, Ariaantje Jansse, van

††††† Z.15†††† 15-03-1739

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 04-09-1739 Trijntje

††††† Z.16†††† 06-11-1740 Trijntje

††††† Z.16†††† 15-02-1744 Willemtje

††††† H.8††††† 14-07-1747 Marijtje

††††† H.8††††† 18-07-1751 Jaapje

 

RODENBURG, Maarten Japiksze

††††† BRUGGEMAN, Neeltje Japikse

††††† Z.15†††† 09-12-1742

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 23-12-1742 Arij

††††† Z.7†††††† 03-09-1747 Pleuntje

††††† Z.7†††††† 12-04-1751 Trijntje

††††† Z.7†††††† 24-11-1754 Ariaantje


RODENBURG, Willem Leendertsze

††††† OVERGAUW, Marijtje Jansse

††††† Z.15†††† 16-05-1734

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 06-10-1736 Leendert

††††† Z.7†††††† 17-08-1738 Pieternelletje

††††† Z.7†††††† 07-02-1740 Leendert

††††† Z.7†††††† 19-11-1741 Marijtje

††††† Z.7†††††† 06-12-1744 Maria

 

RODENBURG, Willem

††††† VELDEN, Lena Jansse, van de

††††† Z.15†††† 28-01-1742

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 20-01-1743 Pleuntje

††††† Z.7†††††† 01-11-1744 Jan

††††† Z.7†††††† 23-06-1748 Pleuntje

 

ROOIJ, Goosen Cornelisze, de

††††† GOLEN (COOLEN), Maartje Pieterse, van

††††† Z.15†††† 16-08-1739

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 07-02-1740 Neeltje

 

ROTTERMONT, Adriaan Adriaansze

††††† DIER, Francoise Hillegonda

††††† Z.15†††† 05-08-1742(otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-01-1744 Catharina

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Corneli≠a

 

RIJN, Klaas Teunisze, van

††††† MAARLEVELT, Jannetje Rosier

††††† Zo.3†††† 16-06-1742(otr)

††††† kinderen:

††††† H.1††††† 12-04-1744 Arie

††††† Z.7†††††† 28-11-1751 Teunis

††††† Z.7†††††† 30-06-1754 Cornelis

††††† Z.7†††††† 27-07-1755 Rosier

 

RIJN, Cornelis, van

††††† OUWERKERK, Neeltje

††††† Z.15†††† 09-02-1737(otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 15-11-1739 Jan

††††† Z.7†††††† 12-08-1742 Jan

††††† Z.7†††††† 10-05-1744 Jan

††††† Z.7†††††† 30-01-1746 Cornelis


RIJSDIJK, Jacob

††††† WALTMAN, Maria

††††† Z.15†††† 10-12-1752

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 28-10-1753 Cornelis

††††† Z.7†††††† 11-05-1755 Maria

 

ZAAL, Gerrit Claasze

††††† QUANT, Aaltje Leendertse

††††† Z.15†††† 25-05-1749

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-03-1750 Antje

††††† Z.7†††††† 28-11-1751 Maartje

††††† Z.7†††††† 11-11-1753 Claas

††††† Z.7†††††† 29-09-1754 Leendert

 

ZAAL, Hendrik Claasze

††††† VISSER, Neeltje Cornelisse

††††† Z.15†††† 22-06-1748

††††† kinderen:

††††† Zo.2†††† 10-01-1751 Maartje

††††† Zo.2†††† 08-10-1752 Cornelis

††††† Zo.2†††† 30-06-1755 Marijtje

 

SALM, Jan, van der

††††† STOMPWIJK, Trijntje

††††† Z.18†††† 21-02-1740

††††† kinderen:

††††† Z.18+2003-03-1741††††† Sebastianus

††††† Z.18+2018-04-1742††††† Adrianus

††††† Z.18+2030-06-1743††††† Johanna

††††† Z.18+2018-03-1746††††† Cornelis

††††† Z.18+2008-06-1747††††† Catharina

††††† Z.18+2010-10-1748††††† Maria

 

SANTEN, Hendrik, van

††††† TIMMERMAN, Catharina

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 20-09-1744 Casparus Pieter

 

SCHEIJDT, Dirk, van

††††† VET, Anna, de

††††† Z.14†††† 08-09-1720

††††† kind:

††††† B.1††††† 07-05-1741 Dirkje


SCHIE, Klaas Rokusse, van

††††† DOES, Jannetje Fransse, van de

††††† Z.14†††† 24-10-1717

††††† kind:

††††† Z.16†††† 03-02-1736 Marijtje

 

SCHILDER, Mattheus Ariense

††††† HARTEVELT, Antje Ariense

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 28-08-1746 Gerrit

 

SCHIPPER, Arij Ariensze

††††† BAAS, Maartje Sijmonse

††††† Z.14†††† 12-01-1727

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 19-10-1738 Maggeltje

††††† Z.16†††† 17-01-1740 Simon

††††† Z.16†††† 12-05-1743 Cornelis

 

SCHOONHOVEN, Jacobus

††††† GEEST, Willemijntje, van

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 23-02-1755 Cornelis

 

SCHOUTEN, Pieter

††††† KIESSEN, Christina

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-04-1743 Jantje

 

SCHUITENVOERDER,Maarten Cornelisze

††††† VISSCHER, Trijntje Joosten

††††† Z.15†††† 19-09-1734

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 29-07-1736 Neeltje

††††† Z.16†††† 08-12-1737 Cornelia

††††† Z.16†††† 25-01-1739 Cornelis

††††† Z.16†††† 17-07-1740 Cornelis

††††† Z.16†††† 31-12-1741 Ariaantje

††††† Z.16†††† 10-03-1743 Joost

††††† Z.16†††† 18-10-1744 Lijsbeth

††††† Z.16†††† 25-12-1745 Dirkje

††††† Z.16†††† 16-11-1749 Martinus

 

SEVENHUISEN, Jan Maartensze

††††† ROOBOL, Geertje Pieterse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 01-19-1748 Pieter

††††† Z.16†††† 10-01-1751 Maarte

††††† Z.16†††† 12-05-1754 Arij

 

SEVENHUISEN, Pieter Jansze

††††† SCHUUR, Geertje Klaasse

††††† GZ.2††† 05-09-1727

††††† kind:

††††† Z.16†††† 27-10-1737 Klaas

 

SLIMMES, Matthijs Willems≠ze

††††† ROOBOL, Jaapje Pieterse

††††† Z.14†††† 27-03-1729

††††† kind:

††††† Z.16†††† 04-03-1736 Marijtje

 

SLUITER, Frederik Willem

††††† ROKKEVEEN, Maria Leenderse

††††† Z.15†††† 04-03-1742

††††† kind:

††††† Z.16†††† 22-03-1743 Klaasje

 

SMAN, Leendert Dirksze, van der

††††† BAAN, Martijntje Cornelisse

††††† H.5††††† 10-02-1737

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 24-11-1737 Anna

††††† Z.16†††† 06-12-1739 Niesje

††††† Z.16†††† 21-05-1741 Aaltje

††††† Z.16†††† 25-12-1742 .....?

 

SMAN, Pieter, van der

††††† BERKEL, Marija Willemse

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.16†††† 10-06-1740 Marija

 

SMITS, Johannes

††††† RIJN, Mensje, van

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 11-08-1748 Pieter

††††† Z.7†††††† 13-12-1750 Jacobus

††††† Z.7†††††† 18-03-1753 Maria

††††† Z.7†††††† 24-08-1755 Pieter

 

SPEK, Dirk Jansze, van der

††††† VEEN, Lijsbet Arentsze, van

††††† Z.15†††† 20-01-1737

††††† kinderen:

††††† Zo.6†††† 22-12-1747 Marijtje

††††† Zo.6†††† 06-02-1750 Maria


SPEK, Dirk Jansze, van der

††††† SPEK, Maria Abrahamse, van der

††††† Zo.3†††† 28-04-1754†† (otr)

††††† kind:

††††† Zo.6†††† 09-01-1754 Abraham

 

SPEK, Isaak Hendriksze, van der

††††† OUTSHOORN, Trijntje Ariens

††††† Z.14†††† 24-04-1712

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-06-1737 Johannes

††††† Z.7†††††† 28-09-1738 Sijntje

 

SPEK, Cornelis Jansze, van der

††††† SPEK, Cijtje Isaakse, van der

††††† Z.15†††† 01-04-1742

††††† kinderen:

††††† Zo.2†††† 03-02/10-03-1743 Pieter

††††† Zo.2†††† 18-10-1744 Pieter

††††† Zo.2†††† 18-10-1750 Anna

††††† B.1††††† 11-03-1753 Jannetje

 

SPEK, Pieter Isaakse, van der

††††† SPEK, Marijtje Janse, van der

††††† Z.15†††† 10-06-1736

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 13-10-1736 Lijsje

††††† Z.7†††††† 01-10-1737 Johannes

††††† Z.7†††††† 03-11-1738 Dirkje

††††† Z.7†††††† 31-01-1740 Hendrik

††††† Z.7†††††† 15-04-1742 Johannes

††††† Z.7†††††† 10-11-1743 Geertje

††††† Z.7†††††† 26-12-1750 Jan

††††† Z.7†††††† 11-06-1752 Hendrik

††††† Z.7†††††† 15-09-1754 Aris

 

SPEK, Sijmen Isaakse, van der

††††† RIJN, Antje Pieterse, van

††††† Z.15†††† 19-08-1753

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 21-10-1753 Jan

††††† Z.7†††††† 01-06-1755 Geertje

 

STANS, Arij

††††† AGGELEN, Neeltje, van

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 28-04-1743 Frans


STARREVELT, Jacob Cornelisze

††††† GROOT, Trijntje Jansse, de

††††† Ze.2†††† 12-09-1728

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 27-09-1737 Arij

††††† Z.16†††† 13-06-1740 Grietje

††††† Z.16†††† 22-07-1746 Abraham

 

STARREVELT, Claas Pie≠tersze

††††† RHIJN, Cornelia Teunisze, van

††††† Z.15†††† 10-09-1747

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 06-11-1747 Pieter

††††† Z.7†††††† 27-04-1749 Hendrik

 

STARREVELT, Cornelis Pietersze

††††† ENDE, Martijntje, van den

††††† Z.15†††† 03-03-1743

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 21-07-1743 Pieter

††††† Z.7†††††† 01-11-1744 Cornelia

††††† Z.7†††††† 28-11-1745 Cornelis

††††† Z.7†††††† 18-02-1748 Meijntje

††††† Z.7†††††† 08-06-1749 Maria

††††† Z.7†††††† 27-10-1750 Trijntje

††††† Z.7†††††† 23-01-1752 Marijtje

††††† Z.7†††††† 18-03-1753 Catrijn

††††† Z.7†††††† 07-07-1754 Antje

 

STARREVELT, Tijmen

††††† HAAK, Lena Maria

††††† GZe.410-01-1737†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.16†††† 04-03-1737 Neeltje

 

STOLK, Ds. Matthijs, van

††††† GORDON, Clasina

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.16†††† 30-10-1740 Robbert

 

STOMPWIJK, Cornelis Ariensze

††††† MEERMAN, Jaapje Hendrikse

††††† GZ.2††† 15-05-1734†† (otr)

††††† kinderen:

††††† S.33††† 08-03-1739 Arien

††††† S.33††† 01-10-1741 Hendrik

††††† S.33††† 09-08-1744 Leendert

††††† S.33††† 25-06-1747 Maartje


STRATEN, Harman Wiggertsze, van

††††† HOEKSTEEN, Maartje

††††† Z.15†††† 06-06-1745†† (otr)

††††† kinderen:

††††† B.1††††† 17-04-1746 Dirk

††††† Z.7†††††† 11-11-1747 Isaak

††††† Z.7†††††† 15-12-1748 Pieter

††††† Z.7†††††† 15-12-1748 Jan

††††† Z.7†††††† 31-05-1750 Jan

††††† Z.7†††††† 20-05-1753 Jan

††††† Z.7†††††† 07-07-1754 Pieter

 

SWAAF, Elias, de

††††† SWARTENBOL, Neeltje Hendrikse

††††† Z.15†††† 15-05-1735

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 11-03-1736 Catharina

††††† Z.7†††††† 29-06-1738 Catharina

††††† Z.7†††††† 25-04-1745 Pieter

††††† Z.7†††††† 26-11-1747 Johannes

 

SWAAN, Willem Cornelisze, (van der)

††††† HOOGWERF, Immetje Leendertse

††††† Z.14†††† 15-05-1728

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 17-11-1737 Lena

††††† Z.7†††††† 13-12-1739 Hendrik

††††† Zo.2†††† 15-04-1736 Lena

 

SWANENBURG, Cornelis, van

††††† HARNEFF, Marijtje

††††† Z.15†††† 22-05-1740

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-06-1740 Jan Willem

 

SWIETEN, Willem, van

††††† VERBEEK, Anna Maria

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.16†††† 01-03-1737 Adriana

 

SIJLBERGE, Joost Jillisze

††††† KRUINEN, Niesje Cornelisse

††††† Z.15†††† 08-12-1737

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 07-08-1740 Ariaantje

††††† Z.16†††† 27-05-1742 Jilles

 

TANG, Willem Ariaansze, van der

††††† HOUTER, Neeltje Pieterse, den

††††† GZ.2††† 01-07-1735†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 30-03-1737 Arij

††††† Z.16†††† 25-05-1738 Dirk

††††† Z.16†††† 25-07-1739 Leendert

††††† Z.16†††† 06-11-1740 Lena

††††† Z.16†††† 23-06-1742 Cornelis

††††† Z.16†††† 08-09-1743 Marijtje

††††† Z.16†††† 03-06-1745 Cornelis

††††† Z.16†††† 16-09-1746 Cornelis

††††† Z.16†††† 08-07-1752 Dirkje

 

TEELEN, Hendrik, van

††††† POORTER, Anna, de

††††† Z.15†††† 29-11-1737†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 16-08-1739 Zijtje

††††† Z.7†††††† 02-10-1740 Karel

 

TOGT, Leendert, van der

††††† KONIJNENBURG, Sara

††††† Z.15†††† 28-02-1740

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 01-04-1742 Ariaantje

††††† Z.16†††† 11-08-1743 Cornelis

††††† Z.16†††† 17-01-1745 Neeltje

††††† Z.16†††† 11-09-1746 Claas

††††† Z.16†††† 27-10-1748 Dirk

††††† Z.16†††† 24-09-1752 Willemina

 

TOL, Cornelis, van

††††† WIT, Maggeltje, de

††††† Z.15†††† 08-08-1734

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 07-06-1744 Cornelia

 

TOORNVLIET, Jacob

††††† KOSTER, Ariaantje

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 17-10-1751 Gijsbert

††††† Z.7†††††† 19-05-1754 Antje

 

TULP, Jan

††††† SCHEIJT, Cornelia, van

††††† Z.15†††† 13-04-1749

††††† kinderen:

††††† B.1††††† 21-12-1749 Margareta

††††† B.1††††† 31-10-1751 Jacob


TUIJLEN, Wouter, van

††††† BEKKER, Anna Willemse

††††† Z.15†††† 17-05-1744†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 04-04-1745 Rachel

††††† Z.7†††††† 02-02-1749 Willem

 

TUIJTEL, Teunis Jansze

††††† MUIJLWIJK, Ariaantje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 08-12-1743 Adrianus

 

U geen inschrijvingen

 

VAART, Arij Gerritsze, van der

††††† VAART, Grietje Gerritse, van der

††††† Z.14†††† 12-03-1730

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 23-09-1736 Gerrit

 

VAART, Frank Gerritszse, van der

††††† KERKHOVEN, Jannetje Joosten

††††† Z.14†††† 17-05-1731

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 13-06-1738 Grietje

††††† Z.7†††††† 20-11-1740 Neeltje

 

VALES, Joost

††††† VERMEULEN, Neeltje

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 25-12-1744 Cornelis

 

VALKENBURG, Jacobus

††††† NOORD, Marijtje, van

††††† kind: (buitenechtelijk)†††††

††††† Z.7†††††† 07-02-1741 Jacobus

 

VEEN, Dirk Huijbersze, van

††††† NOORT, Caatje Paulusse, van

††††† GS.3†† 27-10-1730†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 18-08-1737 Arij

††††† Z.7†††††† 24-05-1739 Maartje

††††† Z.7†††††† 07-04-1743 Pleuntje

††††† Z.7†††††† 20-06-1745 Maartje

††††† Z.7†††††† 29-03-1750 Lena


VEEN, Cornelis, van

††††† NIEROP, Jacomijntje Pieterse, van

††††† Z.14†††† 27-06-1729

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 06-07-1738 Cornelis

 

VEEN, Sijmen Leenderse, van

††††† LINDEN, Cornelia Gerritse, van de

††††† GZ.2††† 19-01-1731†† (otr)

††††† kind:

††††† H.9††††† 30-01-1739 Geertrudis

 

VEERMAN, Paulus

††††† MEURS, Willemijntje, van

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 20-01-1737 Adriaan

††††† Z.7†††††† 16-03-1738 Willem

††††† Z.7†††††† 02-08-1739 Willem

††††† Z.7†††††† 16-04-1741 Willem

††††† Z.7†††††† 06-05-1742 Aart

††††† Z.7†††††† 01-03-1744 Abram

††††† Z.7†††††† 23-05-1745 Abram

††††† Z.7†††††† 23-05-1745 Maddeleentje

††††† Z.7†††††† 24-07-1746 Jacobus

 

VEERMAN, Paulus

††††† ELST, Cornelia, van de

††††† Z.15†††† 12-05-1748

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 02-02-1749 Hendrik

††††† Z.7†††††† 16-08-1750 Maddelena

††††† Z.7†††††† 13-02-1752 Adriana Maria

 

VELDE, Arij Willemsze, van der

††††† VRIEND, Ariaantje Pieterse, de

††††† Z.14†††† 04-03-1728

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 27-04-1737 Maartje

††††† Z.7†††††† 15-03-1739 Wouter

††††† Z.7†††††† 24-12-1741 Wouter

††††† Z.7†††††† 08-01-1747 Johanna

 

VELDE, Jacob Jansze, van der

††††† HOGERWERF, Mensje Gerritse

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 16-10-1740 Marijtje


VELDE, Jan Willemsze, van der

††††† VRIEND, Maria Pieterse, de

††††† GS.2†† 22-04-1725(otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 23-12-1736 Jacob

††††† Z.7†††††† 13-04-1738 Wouter

††††† Z.7†††††† 26-07-1739 Clara

††††† Z.7†††††† 19-03-1741 Pieter

††††† Z.7†††††† 09-09-1742 Johanna

††††† Z.7†††††† 17-11-1743 Clara

 

VELDEN, Willem Jansze, van der

††††† VELSEN, Geertje Jansse, van

††††† Z.15†††† 30-03-1748

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 25-05-1749 Jan

††††† Z.7†††††† 08-11-1750 Pieter

††††† Z.7†††††† 05-12-1751 Jacob

 

VELLEMAN, Dirk

††††† BODEGRAVEN, Jannetje

††††† Z.15†††† 25-04-1749

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 08-03-1750 Anna

 

VELLEMAN, Lena

††††† PERLANDER, Aarnout,

††††† (vermoedelijke vader)

††††† kind: (buitenechtelijk "dubbeloverspel")

††††† Z.7†††††† 13-04-1755 Antje

 

VERBOOM, Cornelis

††††† HOEVEN, Maria Dirkse

††††† Z.15†††† 07-11-1751

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 12-11-1752 Maria

††††† Z.7†††††† 28-04-1754 Dirk

 

VERBOON, Engelbregt

††††† TUIJNSAAT, Cornelia

††††† Z.15†††† 22-11-1739

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 14-08-1740 Pieter

 

VERHOORN, Maarten

††††† LINDEN, Pleuntje, van de

††††† Z.15†††† 26-4-1739

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 18-12-1740 Marijtje

††††† V.1††††† 14-10-1742 Leentje

††††† V.1††††† 01-03-1744 Frans

††††† V.1††††† 09-05-1745 Pleuntje

 

VERKADE, Fijtje

††††† BOERE, Jan (vermoedelijke vader)

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.7†††††† 24-03-1754 Johanna

 

VERKADE, Pieter

††††† JONGSTE, Maria

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 23-12-1736 Anna

††††† Z.7†††††† 19-10-1738 Maria

††††† Z.7†††††† 26-06-1740 Neeltje

 

VERMEULEN, Antonij

††††† RODENBURG, Jaapje

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 19-09-1745 Cornelis

††††† Z.7†††††† 26-02-1747 Jacob

 

VERMEULEN, Joseph

††††† WAALWIJN, Stijntje Abrahamse

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.16†††† 04-05-1736 Joanna

 

VERMEULEN, IJsak Huijgen

††††† OVERVLIET, Marijtje Japikse

††††† Z.14†††† 28-04-1726

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 13-10-1737 Maatje

††††† Z.7†††††† 23-08-1739 Cornelia

††††† Z.7†††††† 23-08-1739 Aagje

 

VET, Claas, de

††††† RHENEN, Pleuntje, van

††††† Z.15†††† 25-07-1734

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 14-03-1736 Dirk

 

VISCH, Jan Dirksze

††††† GROOT, Marijtje Jansse, de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.16†††† 12-08-1736 Leendert


VISSER, Arij Huijgen

††††† VISSER, Maria Aartse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 18-11-1736 Leendert

††††† Z.7†††††† 24-08-1738 Trijntje

††††† Z.7†††††† 08-11-1739 Neeltje

††††† Z.7†††††† 02-06-1743 Geertje

††††† Z.7†††††† 07-04-1748 Bastianus

 

VISSER, Hendrik Cornelisze

††††† GROENEWEGEN, Marijtje Cornelisse

††††† Z.14†††† 05-03-1719

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 03-05-1737 Hendrik

††††† Z.7†††††† 18-10-1739 Neeltje

 

VISSER, Jacobus Cornelisze

††††† SPEK, Claasje Ariens, van der

††††† Z.15†††† 21-04-1748(otr)

††††† kind:

††††† V.1††††† 04-05-1755 Marijtje

 

VISSER, Johannes

††††† BOS, Maria

††††† Z.15†††† 09-03-1755

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 31-01-1755 Cornelis

 

VISSER, Willem Joosten

††††† SPEK, Jannetje Japikse, van der

††††† Z.15†††† 07-10-1735(otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 26-08-1736 Arij

††††† Z.7†††††† 17-11-1737 Dirk

††††† Z.7†††††† 23-11-1738 Cornelis

††††† Z.7†††††† 26-05-1740 Joost

††††† Z.7†††††† 09-07-1741 Neeltje

††††† Z.7†††††† 09-06-1743 Neeltje

††††† Z.7†††††† 14-05-1747 Anna

††††† Z.7†††††† 12-05-1748 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 14-03-1751 Anna

††††† Z.7†††††† 19-05-1754 Jacob

††††† Z.7†††††† 14-09-1755 Jannetje

 

VLAS, Pieter Cornelisze

††††† BINNENWEG, Maartje Cornelisse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 04-08-1748 Pieter

††††† Z.7†††††† 04-08-1748 Crijn

 

VLIET, Cornelis Claasze, van

††††† SLIM, Ariaantje Cornelisse, van de

††††† Z.15†††† 23-09-1742†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 23-11-1743 Klaas

††††† Z.7†††††† 01-10-1747 Marijtje

††††† Z.7†††††† 31-12-1752 Jannetje

 

VOET, Leendert Centen, van der

††††† SCHOONHOVEN, Mensje Cornelisse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 30-06-1737 Maddeleentje

††††† Z.7†††††† 25-09-1740 Cornelia

††††† Z.7†††††† 09-09-1742 Cent

††††† Z.7†††††† 10-12-1747 Jannetje

 

VOGEL, Dirk, de

††††† REIJLAARSDAM, Caatje Cornelisse

††††† Z.15†††† 09-03-1749

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 03-07-1749 Marijtje

††††† Z.16†††† 15-06-1750 Crijntje

††††† Z.7†††††† 28-11-1751 Jan

††††† Zo.2†††† 28-01-1753 Arij

††††† Zo.2†††† 15-04-1754 Marijtje

 

VOGEL, Pieter, de

††††† CADOLPHS, Hendrikje Pieterse

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.7†††††† 12-09-1745 Pieter

 

VOGEL, Pieter, de

††††† LEEUWEN, Claasje Ariens, van

††††† Z.15†††† 23-02-1749†† (otr)

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 25-01-1750 Jan

††††† Z.7†††††† 25-01-1750 Maria

††††† Z.7†††††† 09-05-1751 Arij

††††† Z.7†††††† 29-10-1752 Jan

††††† Z.7†††††† 10-02-1754 Marijtje

††††† Z.7†††††† 02-11-1755 Claas

 

VOS, Arij, de

††††† OUWERKERK, Cornelia Jochemse

††††† Z.151†† 15-12-1737

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 11-01-1739 Teunis


VRIES, Johannes Gerritsze, de

††††† BOOM, Johanna, van de

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 29-10-1747 Rinske

††††† Z.7†††††† 29-06-1749 Maria

††††† Z.7†††††† 14-06-1750 Maria

††††† Z.7†††††† 15-08-1751 Gerrit

 

VROMAN, Willem

††††† JONG, Pieternella, de

††††† Z.15†††† 02-11-1733

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 22-05-1746 Arij

††††† Z.7†††††† 08-10-1747 Jan

 

VRIJENHOEK, Pieter Jacobsze

††††† SUURMONT, Trijntje Claasse

††††† Z.15†††† 11-06-1741

††††† kind:

††††† Z.16†††† 04-03-1742 Claasje

 

VRIJENHOEK, Pieter

††††† RIJN, Cornelia Claasse, van

††††† Z.15†††† 17-07-1746†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 06-11-1746 Claasje

 

WAAL, Jan Claasse, van der

††††† BERKEL, Stijntje Cornelisse

††††† Z.15†††† 23-05-1735

††††† kinderen:

††††† Z.16†††† 26-08-1736 Marijtje

††††† Z.16†††† 29-12-1737 Trijntje

††††† Z.16†††† 01-01-1740 Maartje

††††† Z.16†††† 01-04-1742 Ariaantje

††††† Z.16†††† 01-05-1746 Trijntje

 

WAAL, Claas, van der

††††† STENEVELT, Jannetje Jorisse

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 25-07-1745 Maartje

 

WAAL, Leendert, van der

††††† OVERVLIET, Antje

††††† Z.15†††† 27-05-1753

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 07-10-1753 Arij

††††† Z.7†††††† 12-10-1755 Jannetje

 

WAALWIJN, Stijntje Abrahamse

††††† VERMEULEN, Joseph

††††† (vermoedelijke vader)

††††† kind: (buitenechtelijk)

††††† Z.16†††† 04-05-1736 Joanna

 

WAL, Arij Willemsze, van der

††††† BEEK, Dijna Jansse, van de

††††† Z.15†††† 26-05-1738

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 26-04-1739 Barber

 

WAL, Cornelis Jacobsze, van der

††††† JONGENENGEL, Teuntje Paulusse

††††† Z.14†††† 17-01-1717

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-08-1736 Jacobus

 

WAL, Cornelis Jansze, van der

††††† BERKELAAR, Aagje Maartense

††††† Z.15†††† 08-02-1733

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 08-06-1737 Jan

††††† Z.7†††††† 11-01-1739 Grietje

††††† Z.7†††††† 03-05-1744 Jan

 

WAL, Cornelis Willemsze, van der

††††† WASSENAAR, Beatrix Cornelisse

††††† Z.15†††† 23-03-1749

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 14-12-1749 Neeltje

††††† Z.7†††††† 15-08-1751 Willem

††††† Z.7†††††† 17-12-1752 Marijtje

††††† Z.7†††††† 26-10-1755 Cornelis

 

WARMENHOVEN, Jan Jansze

††††† VRIJHOFF, Haasje Gerritse

††††† Z.14†††† 17-12-1724

††††† kinderen:

††††† S.24††† 30-12-1742 Trijntje

††††† S.24††† 07-06-1747 Klaas

 

WEELEN, Rochus, van

††††† AGGELEN, Fransijntje, van

††††† Z.15†††† 05-01-1737

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 10-11-1737 Ariaantje

††††† Z.7†††††† 10-11-1737 Willemijntje

††††† Z.7†††††† 01-03-1739 Dirk

††††† Z.7†††††† 30-10-1740 Burgje


WELBORN, Coenraad

††††† LAMENS, Trijntje

††††† GZe.528-12-1742†† (otr)

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 19-04-1744 Maria

 

WELGEVAREN, Boudewijn

††††† HOUT, Adriana, van de

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 12-02-1736 Maria Johanna

 

WENSVEEN, Pieter Leendertsze, van

††††† SCHIE, Catharina Louwen, van

††††† Z.14†††† 12-09-1723

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 03-05-1737 Neeltje

††††† Z.7†††††† 12-10-1738 Leendert

††††† Z.7†††††† 12-10-1738 Evert

 

WESTERVELT, Teunis Barentse

††††† MARTENS, Metje Pieters

††††† Z.15†††† 17-11-1748

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 23-02-1749 Pieternelletje

††††† Z.7†††††† 25-01-1750 Pieter

 

WIT, Gerrit, de

††††† ALPHEN, Maria Cornelisse, van

††††† Z.15†††† 18-09-1735

††††† kinderen:

††††† S.24††† 17-06-1736 Meijnardus

††††† S.24††† 09-02-1738 Cornelia

††††† S.24††† 08-02-1739 Cornelia

††††† S.24††† 26-05-1740 Maria

††††† S.24††† 31-12-1741 Meijnardus

††††† S.24††† 24-11-1743 Catrina

††††† S.24††† 18-07-1745 Cornelis

††††† S.24††† 22-01-1747 Anthonij

††††† S.24††† 06-03-1748 Anthonij

††††† S.24††† 11-02-1751 Anthonij

††††† S.24††† 28-03-1753 Anthonia

††††† S.24††† 17-11-1754 Jacob


WIT, Hendrik, de

††††† STEENWIJK, Johanna

††††† Z.15†††† 26-05-1743

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 15-11-1744 Cornelia

††††† Z.7†††††† 03-04-1746 Willemijntje

††††† Z.7†††††† 26-05-1749 Jannetje

††††† Z.7†††††† 12-04-1751 Jan

 

WOENDAEL, Barent

††††† KNEGT, Aaltje Pieterse

††††† X....??

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 01-12-1736 Arij

††††† Z.7†††††† 24-05-1739 Coenraad

 

WOLF, Hendrik

††††† MANS, Batje Andriesse

††††† Z.15†††† 02-04-1747

††††† kinderen:

††††† Z.7†††††† 28-05-1747 Hendrik

††††† Z.7†††††† 02-06-1748 Grietje

††††† Z.7†††††† 05-03-1752 Andries

††††† Z.7†††††† 22-09-1754 Hendrik

 

WIJNBEEK, IJsaak

††††† BERG, Sara, van den

††††† X....??

††††† kind:

††††† Z.7†††††† 27-10-1750 Hendrina

 

U geen inschrijvingen

 

Y geen inschrijvingen

 

Z zieonderS


††††††††††††††††††††† INDEX 1736 - 1755

 

AGGELEN............................................... 17, 22

ALPHEN.. 23

APPEL.... 1

AREND... 4

ASSEN.... 4

BAAN....... 16

BAAS....... 1, 16

BAKKER. 1

BARREWATER.............................................. 1

BEEK...... 22

BEKKER. 19

BERG...... 1, 23

BERKEL. 1, 2, 5, 12, 13, 16, 22

BERKELAAR............................ 1, 3, 12, 14, 22

BERNOUT...................................................... 1

BESUIJNES.................................................... 1

BEUK...... 1

BIJSTERVELT................................................ 3

BINNENWEG................................................ 21

BINNEWEG..................................................... 9

BLIJSWIJK...................................................... 2

BLOM...... 1

BODEGRAVEN............................................. 20

BOERE... 2, 20

BOEREBOOM................................................ 2

BOL......... 8

BOOM..... 2, 22

BOOT..... 2

BOS........ 2, 6, 8, 14, 21

BOSCH... 2, 10

BOSMAN. 14

BRAKEL.. 9

BREUGUM.................................................. 2, 3

BROEKHOVEN.............................................. 1

BROER... 3

BROMMERS................................................... 9

BROUWER......................................... 1, 3, 4, 8

BRUGGEMAN............................................... 14

BRUIJN... 3, 11, 12

BUIJTENWEG........................................... 3, 10

BURG...... 3, 4, 8

CAARTJE 2

CADOLPHS........................................ 7, 12, 21

CARDOLIS.................................................. 5, 7

CHIJS...... 8

CLAPWIJK...................................................... 8

CLAUDIUS...................................................... 8

CLEIJNENBERG........................................... 11

CLOCK††† 8

CLONSZ. 8

CLOS...... 5, 9

COOLEN 13, 15

COPIER.. 11

CORNE... 9

DIER....... 11, 15

DIJK........ 4, 10

DOES..... 16

DRIFT..... 4

DUINSTEE...................................................... 6

EDENBURG.................................................... 3

EER........ 4

EIJK......... 4

ELST....... 19

ENDE...... 4, 17

ES........... 1, 4, 14

FALINGS 7

FENNEPAS..................................................... 4

FRANKEN................................................... 4, 6

GAAG...... 7

GEERLOF....................................................... 4

GEEST.... 16

GENEUGTE.................................................. 11

GEUS...... 13

GOEDRAAT.................................................... 4

GOLEN (COOLEN)...................................... 15

GOMMERSE................................................... 5

GOMMERSEN................................................ 5

GORDON...................................................... 17

GRAAT.... 11

GROENEBOOM....................................... 5, 11

GROENENWEGEN........................................ 5

GROENEWEGEN.................................. 10, 21

GROES... 7

GROOT.. 5, 17, 20

GROTIUS 5

GULDE.... 2

HAAK....... 5, 17

HARMELEN..................................................... 5

HARNEFF..................................................... 18

HARTEVELT................................................. 16

HASERSOUW................................................ 3

HATTEM.. 5

HEER...... 5

HEIJMAN. 6

HELM...... 2, 5, 7

HEMELRIJK.................................................... 6

HERDER 5

HEUS...... 6

HEUVEN. 6

HIJLIGENBOOM†††††††† 5, 7

HIJSELENDOORN......................................... 7

HILLENAAR..................................................... 6

HOED..... 6

HOEKSTEEN................................................ 18

HOEVEN. 20

HOGENSTRIJT............................................... 6

HOGERVORST.............................................. 6

HOGERWERF.......................................... 6, 19

HOOGERVORST........................................... 6

HOOGERWERF............................................. 1

HOOGEVEEN................................................. 6

HOOGWERF................................................ 18

HOORNWEG................................................ 12

HOS........ 3, 6, 9

HOUT...... 23

HOUTE... 6

HOUTER. 18

HUIJBREGTS.................................................. 7

HUIJSMAN....................................................... 4

IJSSELDOORN............................................ 13

IMMERSEEL................................................... 7

JACOBSE............................................... 2, 3, 7

JONG...... 9, 22

JONGELEEN.............................................. 3, 7

JONGELIGT.................................................... 7

JONGENENGEL........................................... 22

JONGSTE..................................................... 20

KAARTJE 9

KAMPEN. 5

KARSTENS..................................................... 7

KATWIJK 13

KEET...... 7

KEMPEN. 7

KERHOVEN.................................................... 8

KERKHOOVEN.............................................. 5

KERKHOVEN....................................... 3, 8, 19

KIESSEN 16

KINDT..... 8, 14

KLEIJ....... 8

KLOK...... 1, 4, 8

KNEGT.... 9, 23

KOK........ 1, 2, 9, 11

KOK (COCQ)................................................. 2

KONIJNENBURG...................................... 9, 18

KOOL...... 8, 9

KORENBLOM................................................. 9

KORTE... 9

KORTENGA.................................................... 9

KOSTER. 18

KRALINGEN.................................................... 9

KRIJGSMAN†† 10

KRUIJN... 9

KRUIJNING.................................................... 10

KRUIJNINGEN............................................... 10

KRUIJT.... 10

KRUINEN 18

LAAK....... 10

LAMENS.. 23

LANGE.... 12

LANGELAAN......................................... 4, 8, 10

LANGENDAM.................................................. 6

LANGENLAAN............................................... 10

LEDE...... 11

LEE......... 10

LEEFLANG.................................................... 10

LEEMAN.. 8

LEEUW... 2, 11

LEEUWEN...................................... 3, 6, 11, 21

LINDEN... 4, 10, 19, 20

LOENEN. 11

LOOS...... 11

MAARLEVELT............................................... 15

MAAS...... 11

MAASKANT................................................... 11

MANS...... 2, 23

MAREL.... 2

MEEL...... 11

MEER...... 2, 5, 7, 11, 14

MEERMAN.................................................... 17

MEIJ........ 1

MEIJER... 12

MEIJS...... 12

MEIJSTER..................................................... 12

MEURS... 19

MIDDENDORP............................................. 12

MOLENAAR.............................................. 4, 12

MORAAL. 8, 13

MUIJDEN. 12

MUIJLWIJK.................................................... 19

NEDERVEEN................................................ 12

NIEROP.. 7, 12, 19

NIEUWKOOP............................................... 12

NOORD.. 19

NOORT... 19

NORMANDIE................................................... 6

NOTENBOOM.............................................. 13

OLIJMAN. 9, 11

OOSTERVEEN............................................. 13

OOSTHOEK................................................. 13

OOSTVRIES................................................. 13

OUDEN... 13

OUTSHOORN†††††††††† 2, 10, 17

OUWERKERK.................................. 13, 15, 21

OVEREIJNDE................................................. 2

OVERGAAUW.......................................... 5, 13

OVERGAUW............................................. 4, 15

OVERRIJNDER............................................ 14

OVERVLIET.................................. 2, 13, 20, 22

PEETERS..................................................... 13

PEL......... 3, 5, 13

PELANDER................................................... 13

PERLANDER................................................ 20

PETRIJ.... 14

PIETERSE.................... 1, 3, 6‑8, 10, 13‑21, 23

PLAATS.. 5

POORTER.................................................... 18

POT........ 14

POTUIT... 14

POVERIJN.................................................... 14

QUANT.... 13, 15

RAFFEN.. 14

REEUWIJK................................................... 14

REIJLAARSDAM................................. 9, 14, 21

REILAARSDAM........................................... 1, 7

REMSEN. 14

REUS...... 1

RHENEN. 20

RHIJN...... 17

RIJN........ 5, 15‑17, 22

RIJSDIJK. 15

RODENBURG.................................. 14, 15, 20

ROGGEVEEN................................................. 9

ROKKEVEEN............................................... 16

ROOBOL 3, 16

ROODE.. 6

ROOIJ..... 10, 15

ROOS..... 3

ROTTERMONT............................................ 15

SALM....... 15

SANTEN.. 15

SCHEIJDT..................................................... 15

SCHEIJT. 6, 18

SCHIE..... 16, 23

SCHILDER.................................................... 16

SCHIPPER.................................................... 16

SCHOONHOVEN................................... 16, 21

SCHOUTEN.................................................. 16

SCHRAVESANDE.......................................... 8

SCHUITENVOERDER.................................. 16

SCHUUR. 16

SEVENHUISEN............................................. 16

SIJLBERGE.................................................. 18

SIJMONS 1

SLIM........ 21

SLIMMES 16

SLUITER. 16

SMAN...... 5, 11, 16

SMITS..... 16

SNOEK... 8

SPECK... 12

SPEK...... 12, 16, 17, 21

SPIT........ 6

STANS.... 17

STARREVELT.............................................. 17

STEENWIJK................................................. 23

STENEVELT................................................. 22

STOLK.... 17

STOMPWIJK....................................... 1, 15, 17

STRATEN..................................................... 18

SUURMONT.................................................. 22

SWAAF... 18

SWAAN... 18

SWANENBURG............................................ 18

SWARTENBOL............................................ 18

SWEMKOOP................................................ 10

SWIETEN...................................................... 18

TANG...... 18

TASCH.... 12

TEELEN.. 18

TIJLINGEN..................................................... 13

TIMMERMAN................................................. 15

TOGT...... 18

TOL......... 18

TOORNVLIET............................................... 18

TUIJLEN.. 19

TUIJNSAAT................................................... 20

TUIJTEL.. 19

TULP....... 18

VAART.... 13, 19

VALES..... 19

VALKENBURG.............................................. 19

VEEN...... 16, 19

VEERMAN..................................................... 19

VELDE.... 19, 20

VELDEN.. 15, 20

VELLEMAN.......................................... 7, 13, 20

VELSEN.. 20

VELTMAIJER(S).............................................. 4

VERBEEK..................................................... 18

VERBOON................................................ 9, 20

VERHOORN................................................. 20

VERHORST.................................................... 9

VERKADE................................................. 2, 20

VERMEER††††† 8

VERMEIJ. 1

VERMEULEN................................ 4, 19, 20, 22

VERVLOET..................................................... 6

VET......... 6, 15, 20

VICTORIJ 7, 13

VISCH..... 20

VISSCHER.................................................... 16

VISSER... 7, 15, 21

VLAS....... 21

VLIET...... 21

VOET...... 21

VOGEL.... 7, 21

VOS........ 21

VRIEND... 19, 20

VRIENDT 7

VRIES..... 22

VRIJENHOEK........................................... 6, 22

VRIJHOFF..................................................... 22

VROMAN. 22

WAAL...... 22

WAALWIJN............................................. 20, 22

WAL........ 11, 22

WALTMAN..................................................... 15

WARMENHOVEN......................................... 22

WASSENAAR............................................... 22

WASSENBERG........................................ 7, 11

WEELEN 22

WELBORN................................................... 23

WELGEVAREN............................................. 23

WENSVEEN........................................... 12, 23

WESTERLAAN............................................... 1

WESTERVELT............................................. 23

WIJNBEEK.................................................... 23

WIT......... 4, 5, 18, 23

WOENDAEL................................................. 23

WOLF..... 23

ZAAL........ 15