INDEX

                     DOOPBOEKEN

        ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1776 - 1795

 

 

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

Zoetermeer 1994


 

 

INDEX DOOPBOEKEN ZOETERMEER  EN ZEGWAART 1776 - 1795


 

 

 


INDEX

DOOPBOEKEN

ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1776 - 1795

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Medewerkers:

T. de Jonge

C.J. van Luijpen

S.M.J. van Mil-Le Rűtte

© Zoetermeer 1994


                                           Extracten uit de Dis­trict-klappers op de dopen te

 

 

                                                     Zoetermeer 1695-1811

 

 

                                            DOOPBOEKEN: 1776 -1795

 

 

                                       RIJNLAND ten zuiden van Leiden

                                                                         (district XI)

 

Benthuizen                                          doopboek        1                                                          B.

Boskoop                                              doopboek        1, 2 en 5                                              Bo.

Hazerswoude                                      doopboek        2, 8 en 9                                              H.

Leidschendam (Stompwijk)                doopboek        3, 24, 25 en 33                                    S.

Veur                                                     doopboek        1                                                          Ve.

Voorschoten                                        doopboek        2, 11                                                    V.

Zegwaart                                             geen inschrijvingen over deze periode                       Ze.

Zoetermeer                                         doopboek        8, 9, 16, 17, 18, 19 en 20                    Z.

Zoeterwoude                                       doopboek        2, 6 en 7                                              Zo.

 

N.B. In 1935 zijn de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart verenigd tot de gemeente Zoetermeer.

In 1939 zijn de gemeenten Stompwijk en Veur verenigd tot de gemeente Leidschendam.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTERNAAM, voornaam vader

            ACHTERNAAM, voornaam moeder

            boeknummer   ondertrouw of huwelijksdatum

            kinderen:

            boeknummer   doopdatum      voornaam kind

            G = Gaarderboek  * = geboren  » = gedoopt


Voorwoord

 

Bij het samenstellen van de klappers op de dopen te Zoetermeer in het tijdvak van 1695 tot 1812 is gebruik gemaakt van de District-klappers op de dopen in het District Rijnland (District XI), welke aanwezig zijn op het Algemeen Rijksar­chief te 's-Gravenhage.

 

Het tijdvak is gesplitst in zes perioden, evenals in de District-klappers, te weten:

            1695 - 1715 :

            1716 - 1735 :

            1736 - 1755 :

            1756 - 1775 :

            1776 - 1795 :

            1796 - 1812 .

 

In principe zijn alleen gegevens overgenomen, die vermeld zijn in registers aangeduid met "Z" (= Zoetermeer) of "Ze" (= Zegwaart). De gegevens van gezinnen, die onder andere plaatsen binnen Rijnland zijn vermeld en waarvan minstens één gegeven onder Zoetermeer of Zegwaart werd geregistreerd, zijn echter compleet in deze klappers opgenomen. Huwelijksplaats en -datum zijn alleen opgenomen, wanneer deze ook vermeld werden in de District-klappers, of eenvou­dig waren te vinden. Wanneer het huwelijk niet bekend is, word dit aangeduid als : X....?? Het is mogelijk dat een aantal gezinnen in meer dan een deel voorkomen.

 

Waar getwijfeld werd aan de juistheid of volledigheid van de District-klappers, is getracht een en ander te verifiëren door raadpleging van de fotokopieën der originele Doop- en eventueel Trouwregisters. In enkele gevallen is gebleken, dat in de originele registers data en/of namen niet-, of onvolledig zijn vermeld, zodat deze klappers terzake ook niet duidelijk kunnen zijn.

 

Achterin elk deel van deze klappers bevindt zich een index op zowel mans-, als vrouwsnamen.

 

Advies.

 

Een ieder die bij genealogisch onderzoek naar families onder Zoetermeer en/of Zegwaart van deze klappers gebruik wenst te maken, wordt aangeraden de hierin vermelde gegevens niet blindelings over te nemen.

Immers, het kan nooit uitgesloten worden geacht, dat lees- en/of schrijffouten zijn gemaakt.

Verificatie met de originele registers, of fotokopieën hiervan, wordt derhalve sterk aanbevolen.

Bovendien vindt men in de originele registers vaak ook meer belang­rijke informa­tie, zoals : doopgetuigen, woonadressen, herkomst, etc.

 

 

DUS ALTIJD DE ORIGINELEN RAADPLEGEN.

 

3

 

 

            Genealogische Werkgroep Zoetermeer, van het

            Historisch Genootschap "Oud Soeter­meer"

            Dorpsstraat 7

            2712 AB  Zoetermeer


AA, Klaas, van der

      KRUIP, Lena

      Z.18                 25-10-1773

      kind:

      Z.18+19           20-11-1777  Maria

 

AALST, Mr. Gerardus,

      van (Schout van Zoetermeer)

      REVENHORST, Elizabet, van

      G.Z2                14-07-1778   (otr)

      kind:

      Z.8                   17-07-1785  Jacoba

                                                  Elisa­beth

                                                  Wilhel­mi­na

 

ABSWOUDE, Jan, van

      BOERMAN, Trijntje Dirkse

      Zo.7                 21-04-1782

      kinderen:

      Z.19+20           23-06-1793  Cornelis

      Z.19+20           29-12-1795  Anna

 

ADRICHEM, Aalbregt, van

      RIJN, Neeltje, van

      Z.21                 09-05-1779

      kinderen:

      Z.18+20           18-02-1780  Marijtje

      Z.18+20           09-02-1782  Jan

 

ADRICHEM, Albert, van

      HEIDEN, Aaltje, van der

      Z.18+Ze.2+G.Ze.5  24-11-1782

      kinderen:

      Z.18+20           28-03-1783  Hermanus

      Z.18+20           26-09-1784  Antje

      Z.18+19+20     08-05-1787  Hermanus

      Z.18+19+20     17-09-1788  Anna

      Z.18+19+20     17-09-1789  Albregt

 

ALPHEN, Bernardus, van

      MUIJDEN, Catharina

      Z.15+G.Ze.5    30-04-1786

      kinderen:

      Z.8                   04-02-1787  Maria

      Z.8                   05-10-1788  Adrianus

      Z.8                   31-10-1790  Jan

 

APPEL, Pieter Jacobse, van den

      KRIJGSMAN, Grietje Pieterse

      Z.15                 28-08-1775

      kind:

      Z.8                   06-10-1776  Jacobus

 

APPEL, Pieter, van den

      STAR, Cornelia, van der

      H.5                   08-08-1777   (otr)

      kinderen:

      Z.8                   13-09-1778  Leendert

      Z.8                   08-07-1781  Wilhelmus Johannes

 

APPEL, Pieter, van den

      ZAAL, Antje

      Z.15                 11-03-1787

      kinderen:

      Z.8                   26-09-1790  Antje

      Z.8 *                 20-06-1792

      »                      01-07-1792  Jacobus

 

APPELDOORN, Jan Gerritsz., van

      KOOLE, Jannetje

      Z.15+G.Ze.5    17-04-1778 (otr)

      kinderen:

      B.1 *                18-01-1779

      »                      24-01-1779  Pietertje

      B.1 *                11-04-1780

      »                      16-04-1780  Gerrit

 

ATTEM, Arie, van

      BOEF, Cornelia

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           04-10-1778  Catharina

      Z.18+20           18-02-1780  Arie

 

BAAKEL, Tijs, van

      HEIDE, Maria, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           18-03-1778  Adrianus

      Z.18+20           08-08-1781  Adam

      Z.18+20           17-02-1785  Adrianus

      Z.18+20           01-10-1786  Adrianus

 

BAARLE, Karel, van

      STEINEVELD, Pieternella

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8                   30-09-1787  Elizabeth


BAARS, Gijsbert

      VOOREND, Mijnsje Jansse

      Z.18+Ze.2+G.Ze.5  22-01-1786

      kinderen:

      Z.18+20           27-06-1786  Arie

      Z.18+19+20     24-01-1788  Jan

      Z.18+19+20     04-11-1789  Jan

      Z.19+20           27-02-1792  Joannes

 

BAARS, Joannes

      DAME, Geertruij

      Z.19                 14-04-1793

      kinderen:

      Z.19+20           08-02-1794  Catharina

      Z.19+20           08-03-1795  Dirkje

 

BAARS, Martinus

      COCK, Ariaantje, de

      Zo.7                 20-05-1781

      kinderen:

      Z.18+20           22-02-1782  Joanna

      Z.18+20           05-06-1783  Cornelis

      Z.18+20           29-09-1784  Adrianus

      Z.18+19+20     18-08-1787  Marijtje

      Z.18+19+20     15-09-1788  Marijtje

 

BARENSE, Claas

      VONK, Catharina

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+19+20     12-12-1790  Marijtje

 

BENT, Pieter, van den

      SMAN, Antje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.16                 17-01-1779  Pieter

      Z.16                 23-07-1780  Maartje

      Z.16                 14-04-1782  Cornelis

      Z.16                 11-04-1784  Cornelis

      Z.16                 30-04-1786  Willem

      Z.16                 10-08-1788  Maartje

      Z.16+17           06-12-1789  Maria

      Z.17                 03-06-1792  Maarten

      Z.17                 10-11-1793  Cornelis

 

BERG, Hendrik, van den

      DOON, Grietje Tijssen, van

      S.9                   20-11-1763

      kind:

      Z.18+20           20-12-1777  Hendrik

 

BERG, Jacob, van den

      VISSER, Cornelia

      Bleiswijk          25-04-1788 (otr)

      G.Ze.5             08-05-1788

      kinderen:

      Z.8                   21-09-1788  Teunis

      Z.8+B.1 *         24-10-1789

      »                      01-11-1789  Aart

      Z.8                   28-11-1790  Marijtje

      Z.8+B.1 *         18-02-1792

      »                      26-02-1792  Aart

      Z.8+9 *            02-03-1793

      »                      10-03-1793  Aart

      B.1+Z.8+9 *     12-08-1794

      »                      17-08-1794  Geertruij

 

BERG, Jan, van den

      GRAAF, Pietertje, van de

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            01-05-1795

      »                      31-05-1795  Geertruij

 

BERG, Cornelis, van den

      SIERE, Ariaantje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   16-04-1786  Maria

      Z.8                   02-12-1787  Gerrit

      Z.8                   20-09-1789  Adrianus

      Z.8                   01-05-1791  Maria

 

BERG, Polij Hendrikse, van den

      HENDRIKS, Catharina

      X....??

      kind:

      Z.18+19+20     27-10-1788  Arnoldus

 

BERGAKKER, Antje

      SCHOLTEN, (alias KAPPETEIJN), Gerrit

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           20-05-1792  Willem

 

BERGAKKER, Jan

      GAMEREN, Lijsbeth, van

      Z.8                   22-10-1766

      kind:

      Z.18+20           11-12-1779  Clasina


BERKEL, Jacobus

      BREUGOM, Ariaantje

      Z.15                 08-06-1777

      kinderen:

      Z.8                   12-07-1778  Andries

      Z.8                   25-08-1779  Henricus

 

BERKEL, Cornelis Simonsz., van

      VLIET, Adriana, van

      Z.15+G.Ze.5    15-06-1777

      kind:

      H.2                   04-06-1780  Magteldje

 

BERKELAAR, Jan

      ZUIDERWIJK, Gerritje

      Z.15                 14-11-1779

      kinderen:

      Z.18+20           17-12-1779  Jannetje

      Z.8                   13-05-1781  Abraham

 

BERKELAAR, Cornelis

      BERG, Lijsje, van den

      G.S.5+G.Ze.5 26-07-1788 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   15-02-1789  Adrianus

      Z.8                   27-02-1791  Laurens

      Z.8+9 *            12-05-1793

      »                      19-05-1793  Hendrijntje

      Z.19+20           30-09-1795  Hendrik

 

BEUKEL, Jan, van der

      WESTMAAS, Seijtje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   09-07-1786  Maartje

      Z.8                   11-11-1787  Maartje

 

BEUSEKOM, Bernardus, van

      LINDEMAN, Jannetje

      X....??

      kind:

      Z.19+20           04-02-1794  Lena

 

BEIJER, Pieter  Jansze

      BERG, Maria Teunisse, van den

      H.5                   05-03-1780   (otr)

      kinderen:

      B.1 *                25-11-1780

      »                      03-12-1780  Margrietje

      B.1 *                06-12-1782

      »                      15-12-1782  Geertruijd

      B.1 *                30-12-1783

      »                      04-01-1784  Margrietje

      B.1 *                18-11-1786

      »                      26-11-1786  Teuntje

      B.1 *                25-11-1787

      »                      02-12-1787  Jan

      Z.8+9 *            23-07-1795

      »                      26-07-1795  Lena

 

BIESEN, Jan, van

      DIPTEN, Maria, van

      G.Ze.5             09-12-1785 (otr)

      Ze.2                 16-04-1786

      kinderen:

      Z.18+20           11-02-1784  Gerardus

 

BLANK, Gerrit, de

      HARTEVELD, Jaapje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   07-08-1785  Gerrit

      Z.8                   31-12-1786  Hendrik

      Z.8                   15-06-1788  Grietje

      Z.8                   13-09-1789  Cornelis

 

BLANKE, Dirk

      BAARTWIJK, Neeltje

      G.Z.2               30-07-1783 (otr)

      kind:

      Z.8                   26-09-1787  Jan

 

BLEIJENBURG, Cornelis

      OVERVLIET, Neeltje Pieterse

      Z.15+G.Ze.5    27-11-1791

      kinderen:

      Z.8                   22-04-1792  Jan

      Z.8+9 *            14-09-1793

      »                      22-09-1793  Jan

 

BLOM, Adam

      SCHONEVELD, Grietje

      G.Ze.5             22-06-1780 (otr)

      kind:

      Z.8                   13-05-1781  Sophia


BLOM, Dirk, de

      HEININGEN, Gerritje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   24-05-1789  Mattheus

      Z.8                   19-12-1790  Adriana

      Z.8+9 *            18-11-1792

      »                      25-11-1792  Francois

 

BLOM, Joannes

      WIERINGEN, Aaltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   18-10-1778  Krijna

      Z.8                   02-06-1780  Arie

     

 

BOERMAN, Gerrit

      KLOS, Adriana

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8+9 *            08-05-1795

      »                      10-05-1795  Maartje

 

BOERMAN, Cornelis

      HUNTELAAR, Anna

      Z.18                 18-02-1781

      kinderen:

      Z.18+20           25-11-1781  Arie

      Z.18+20           05-01-1784  Arend

 

BOL, Pieter, van der

      JONG, Ariaantje, de

      Zo.7                 26-04-1789

      kinderen:

      ZO.7                06-03-1790  Paulus

      Z.19+20           03-04-1793  Jannetje

 

BONESTOK, Casper

      ARENTS, Marijtje

      Z.18                 10-12-1786

      kind:

      Z.18+19+20     28-12-1789  Anna

 

BOOG, Gerrit, van der

      BLIJSWIJK, Ariaantje

      X....??

      kind:

      Z.18+20           08-01-1786  Crijntje

 

BOON, Jan, van der

      GENUGTE, Anna, van de

      Z.15                 19-03-1776

      kinderen:

      Z.8                   16-02-1777  Joannes

      Z.8                   18-10-1778  Maria

      Z.8                   28-10-1781  Abraham

      Z.8                   07-03-1784  Anna

 

BORST, Arend

      CADERIS, Pieternelletje

      Z.18                 23-04-1786

      kinderen:

      Z.18+20           25-05-1789  Elisabeth

      Z.18+19           22-11-1787  Leendert

      Z.18+19+20     30-05-1788  Joannes

      Z.18+19+20     28-04-1789  Joannes

      Z.18+19+20     13-06-1790  Joannes

      Z.19+20           27-03-1792  Antje

      Z.19+20           18-05-1793  Nicolaas

      S.3                   26-07-1794  Ariaantje †

      S.3                   12-09-1795  Adriana

 

BOS, Aart

      VISSER, Lena Pieterse

      Z.15+G.Ze.5    05-05-1776

      kind:

      Z.8                   02-03-1777  Grietje

 

BOS, Abraham, van den

      COOYMAN, Jannetje

      Z.18                 26-11-1782

      kinderen:

      Z.18+20           10-12-1783  Joannes

      Z.18+20           31-01-1785  Aaltje

      Z.18+20           18-12-1786  Jan

      Z.18+19+20     10-05-1790  Grietje

      Z.19+20           10-07-1791  Margaretha

      Z.19+20           18-04-1794  Henricus

      Z.19+20           18-04-1794  Anna

 

BOS, Adam, van den

      BOUMAN, Aaltje

      Z.21                 16-05-1784

      kind:

      S.3                   28-12-1785  Gertrudis †

 

BOSCH, Jasper, van den

      LEEUWEN, Alida, van

      X....??

      kind:

      Z.18+19+20     14-02-1790  Pieter


BOS, Joannes, van den

      DIJK, Lena Jacobse, van

      G.Ze.5             02-11-1788 (otr)

      Z.18+21           21-11-1788

      kinderen:

      Z.18+19+20     10-01-1790  Crijn

      Z.19+20           29-07-1791  Joannes

 

BOSCH, Cornelis Ariensz

      VISSER, Maria

      Z.15                 10-02-1771

      kinderen:

      Z.8                   08-06-1777  Pieter

      Z.8                   06-09-1778  Neeltje

 

BOS, Cornelis Cornelisze

      HOOFD, Leena, 't

      G.Z.2               15-05-1776 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   19-04-1778  Neeltje

      Z.8                   14-04-1781  Cornelis

      Z.8                   13-11-1785  Grietje

      Z.8                   09-12-1787  Jacobus

      Z.8                   28-03-1790  Job

 

BOS, Pieter, van den

      MEER, Aagje, van de

      S.9                   04-05-1777

      kinderen:

      Z.18+20           27-05-1778  Andries

      Z.18+20           27-05-1778  Arend

      Z.18+20           13-04-1780  Catharina

 

BOS, Pieter

      PERK, Maria Wilhelmina

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            24-03-1795

      »                      05-04-1795  Petronella Klazina Maria

 

BRANDSCHIPPERS, Adrianus Wilhelmus

      ZABEL, Anna Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   11-02-1787  Johanna

                                                  Cor­nelia

      Z.8                   04-01-1789  Helena Maria

      Z.8                   17-10-1790  Aletta

                                                  Ca­thari­na

 

BREGT, Bartelomeus, van

      CRUISLING, Maria Elisabeth

      Z.18                 19-01-1783

      kinderen:

      Z.18+20           27-11-1783  Anna Maria

      Z.18+20           30-01-1785  Maarten

      Z.18+20           01-10-1786  Paulus

      Z.18+19+20     23-05-1788  Marijtje

 

BREGT, Lijsbeth, van

      STARREVELD, Cornelis (verm. vader)

      kind:

      Z.18+19+20     20-01-1789  Cornelia

 

BREGT, Lijp, van

      MAAS, Joannes (verm. vader)

      kind:

      Z.18+19+20     08-04-1791  Jannetje

 

BRENK, Cornelis, van

      STOFBERGEN, Magteltje

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            24-12-1794

      »                      28-12-1794  Francina

 

BREUGUM, Abram

      KOORNBLOM, Lijsbet

      Z.15                 06-05-1787

      kind:

      Z.8                   18-01-1789  Jefje

 

BRINK, Dirk, van den

      BOESE, Jannetje

      Z.21                 20-07-1783

      kinderen:

      Z.18+20           05-07-1784  Catharina

      Z.18+20           01-06-1785  Hendrik

      Z.18+20           09-07-1786  Antonius

      Z.18+19+20     24-09-1789  Frederik

      Z.19+20           29-09-1791  Jacobus

      Z.19+20           23-12-1793  Joannes

 

BRINK, Gerrit, van den

      KUIK, Aaltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           16-08-1776  Hilletje

      Z.18+20           12-11-1779  Gerrit


BRINKMAN, Koenraad

      NIEUWMAN, Aaltje

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           04-11-1794  Joanna

      Z.19+20           11-11-1795  Maria

 

BROEKHOF, Jan

      WINTMEIJER, Maria

      Z.18                 08-11-1765

      kind:

      Ve.1                 13-02-1776  Catharina

      Z.18+20           05-07-1779  Gerardus

      Z.18+20           05-04-1785  Joannes

 

BROEKHOF, Lijsje

      WERVE, Antonij, van de (verm. vader)

      kind:

      Z.18+19+20     13-10-1790  Jan

 

BROEKHUIZEN, Willem

      DRAAIJER, Trijntje

      Z.15+G.Ze.5    25-08-1771

      kinderen:

      Z.8                   01-09-1776  Albert

      Z.8                   05-12-1777  Elisabeth

 

BROEKMEIJER, Jan

      KNIJN, Apollonia

      G.Ze.5             05-05-1791 (otr)

      kinderen:

      Z.19+20           04-06-1792  Maria

      Z.19+20           19-01-1794  Cornelis

 

BROER, Cornelis

      WAAL, Jannetje, de

      G.Z.2               16-04-1767 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   27-04-1777  Maria

                                                  Mag­dalena

      Z.8                   25-04-1779  Theodorus

      Z.8                   25-04-1779  Neeltje

 

BROUWER, Hendrik

      VEEN, Katharina, van

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            19-07-1795

      »                      26-07-1795  Maria

 

BRUGMANS, Anna Maria

      N.N.?, Johannes

      (vader is zoals de moe­der zei: Johannes maar verder onbekend)

      kind:

      Z.19+20           21-02-1793  Joannes

 

BRUGMANS, Joannes

      VONK, Elisabeth

      X....??

      kind:

      Z.18+20           04-03-1785  Anna

                                                  Ca­thari­na

 

BRUIJN, Arie, de

      BERKELAAR, Lijsje

      Z.15                 20-02-1785

      kind:

      Z.8                   15-05-1785  Gerrit

 

BRUIJN, Gerrit, de

      HEUS, Aafje

      X....??

      kinderen:

      B.1 *                20-02-1785

      »                      27-02-1785  Jacobus

      B.1 *                09-09-1786

      »                      17-09-1786  Marijtje

      B.1 *                24-10-1788

      »                      08-11-1788  Jan

      Z.8                   09-05-1790  Arie

      Z.8                   06-11-1791  Neeltje

      Z.8+9               09-12-1794  Arie

 

BRUIJN, Gijsbert, de

      HOOG, Anna Pietersdr, de

      Z.15+G.Ze.5    08-03-1778

      kind:

      Z.8                   12-04-1778  Marrigje

 

BRUIJN, Cornelis Cornelisze, de

      BOERMAN(S), Cornelia Dirkse

      Zo.7                 25-04-1784

      kinderen:

      Z.18+20           10-02-1785  Antje

      Z.18+20           21-04-1786  Dirk

      Z.18+19+20     16-05-1787  Cornelia

      Z.18+19+20     04-06-1788  Krijn

      Z.18+19+20     31-01-1790  Dirk

      Z.18+19+20     20-03-1791  Antje

      Z.19+20           10-10-1794  Petrus

      Z.19+20           10-10-1794  Petronella


BRUIJN, Teunis, de

      KARSTENS, Lijsje

      Z.15+G.Ze.5    09-05-1762

      kind:

      Z.8                   15-08-1779  Hendrikje

 

BRUIJN, Willem, de

      HOGENSTREIT, Johanna Adriana

      Z.15+G.Ze.5    18-05-1788

      kinderen:

      Z.8                   15-03-1789  Elizabeth

      Z.8                   26-12-1790  Mattheus

      Z.8+9 *            23-01-1793

      »                      27-01-1793  Teunis

      Z.8+9 *            12-02-1795

      »                      15-02-1795  Pieter

 

BUITENDIJK, Sijmen

      HART, Antje, van het

      Z.18+Z.2+G.Ze.5  25-01-1778

      kinderen:

      Z.18+20           22-02-1778  Jan

      Z.18+20           24-03-1779  Josephus

      Z.18+20           08-02-1781  Martinus

      Z.18+20           10-11-1782  Huibert

      Z.18+20           17-01-1785  Pleuntje

      Z.18+19+20     06-07-1787  Marijtje

      Z.18+19+20     21-09-1789  Huibert

      Z.19+20           01-05-1792  Martinus

 

BURG, Meeuwis, van der

      JONG, Ingetje, de

      Z.15+G.Ze.5    06-12-1778

      kind:

      Z.8                   21-03-1779  Jannetje

 

BUIJS, Pieter

      MEURS, Grietje Arisse, van

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           30-07-1786  Aagje

      Z.18+19+20     05-07-1788  Arij

 

BUIJTENWEG, David

      PIJNACKER, Elizabeth

      G.Ze.5             05-10-1770 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   17-11-1776  Jacoba

      Z.8                   02-08-1778  Neeltje

      Z.8                   03-12-1780  Adrianus

      Z.8                   21-09-1783  Maria

 

BUIJTENWEG, Jan

      VLIET, Pietertje, van

      G.Ze.5             03-10-1766 (otr)

      kinderen:

      H.2                   28-09-1777  Aart

      H.2                   06-12-1778  David

 

BIJSSE, Hendrik Willem

      ELSWIJK, Anthonia, van

      Z.18+G.Ze.5    25-05-1766

      kind:

      Z.8                   01-02-1777  Lambertus

 

C zie onder K

 

DETERS, Bernardus

      BRUIN, Anna, de

      G.Ze.5             06-10-1786 (otr)

      kinderen:

      Z.18+19+20     06-07-1787  Joanna

      Z.19+20           24-07-1788  Claas

      Z.18+19+20     10-10-1789  Alida

      Z.19+20           15-01-1793  Cornelia

 

DEETERS,  Bernardus

      VERHEUL, Jannetje

      G.Ze.5             09-05-1778 (otr)

      kinderen:

      Z.18+20           12-04-1779  Harpert

      Z.18+20           16-03-1780  Cornelis

      Z.18+20           24-10-1782  Cornelis

      Z.18                 27-01-1784  Albertus

      Z.18+20           21-02-1785  Theodora

      Z.18+20           21-02-1785  Aldegonda

 

DIPTE, Maria, van

      BIESEN, Jan, van

      G.Ze.5             09-12-1785 (otr)

      Ze.2                 16-04-1786

      kind:

      Z.18+20           11-02-1784  Gerardus

 

DIPTEN, Willem, van

      WILLIGEN, Jenneke, van

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8+9 *            01-04-1793

      »                      28-04-1793  Willem


DIRKSE, Dirk

      VOEGELAAR, Trijntje

      G.Ze.5             18-10-1793 (otr)

      Ze.2+3             03-11-1793

      kinderen:

      Z.19+20           14-05-1794  Joanna

      Z.19+20           09-06-1795  Daniel

 

DONKER, David

      GRAAF, Jannetje, de

      Z.15+G.Ze.5    02-03-1788

      kinderen:

      Z.8                   15-02-1789  Samuel

      Z.8                   02-05-1790  Jannetje

      Z.8                   05-02-1792  Anna

      Z.8                   05-02-1792  Catharina

      Z.8+9 *            19-01-1795

      »                      25-01-1795  Cornelis

 

DROOG, Pieter

      GROOT, Marijtje, de

      Z.18+Z.2          29-10-1790 (otr)

      G.Ze5              14-11-1790

      kinderen:

      Z.19+20           11-10-1791  Leonardus

      Z.19+20           15-12-1793  Jacobus

 

DROOG, Pieter

      DAM, Maria, van

      Z.15+G.Ze.5    30-10-1791

      kind:

      Z.8 *                 04-09-1792

      »                      09-06-1792  Maria

 

DROOG, Poulus Arentse

      GROOT, Aagje, de

      Zo.11               06-03-1791

      kinderen:

      Ve.1                 26-04-1792  Arend

      Z.19+20           06-06-1793  Cornelia

 

DROST, Pieter

      LEIDEN, Grietje Willemse, van

      N.15+G.N.2+G.Ze.5

      24-10-1785 (N=Nieuw­koop)

      kinderen:

      Z.16                 17-09-1786  Pieter

      Z.16                 29-03-1789  Willem

      H.8                   25-12-1790  Willem

      H.8 *                03-06-1792

      »                      10-06-1792  Marrigje

      H.8 *                06-08-1794

      »                      01-08-1794  Willem

 

DRIJVER, Leendert Philip, den

      SCHIE, Dirkje, van

      Z.15+G.Ze.5    03-07-1791

      kinderen:

      Z.8                   16-10-1791  Maria

      Z.8+Z.9 *         06-10-1792

      »                      14-10-1792  Johannes

      Z.8+Z.9 *         07-11-1793

      »                      10-11-1793  Pieter

      Z.8+Z.9 *         31-12-1794

      »                      04-01-1795  Willem

 

DULLEMANS, Willem Cornelisze

      VERMEER, Trijntje Ariens

      Ze.2                 24-05-1772

      kinderen:

      Z.18+20           28-12-1777  Neeltje

      Z.18+20           11-10-1784  Cornelis

 

DUIJKER, Hendrik, van

      HILLEGERSOM, Ariaantje

      S.17                 03-11-1781 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   18-07-1784  Klaas

      Z.8                   24-07-1785  Cornelis

      Z.8                   04-02-1787  Klaas

      Z.8                   28-09-1788  Cornelia

      Z.8                   23-10-1791  Klaasje

      Z.8+9 *            02-02-1794

      »                      09-02-1794  Cornelis

 

DIJK, Andries, van

      BERKEL, Marijtje, van

      G.B.2               01-05-1767 (otr)

      kinderen:

      Z.18+20           17-01-1776  Arij

      Z.18+20           30-12-1778  Lena

      Z.18+20           27-11-1779  Antje

      Z.18+20           02-12-1780  Willem

      Z.18+20           03-03-1783  Arie


DIJK, Andries, van

      SPRUIT, Geertruij

      Z.18                 10-02-1784

      kinderen:

      Z.18+20           06-11-1784  Marijtje

      Z.18+20           29-11-1785  Maarten

      Z.18+20           25-11-1786  Maria

      Z.18+19+20     11-03-1788  Lena

 

DIJK, Arent Jansze, van

      LANGERAK, Mijnsje Sijmonse

      Z.18                 22-05-1768

      kinderen:

      Z.18+20+Ve.1 31-01-1776Marijtje

      Z.18+20           17-08-1778  Maria

      Z.18+20           22-12-1782  Joannes

      Z.18+20           06-11-1785  Lena

      Z.18+19+20     24-01-1789  Simon

      Z.18+19+20     20-01-1789  Joanna

 

DIJK, Dirk, van

      MOERMAN, Lijsbeth Samuels

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   22-06-1777  Jacob

      Z.8                   14-03-1779  Jacob

 

DIJK, Jacobus, van

      SLOOT, Krijntje Pieterse, van der

      G.Ze.5             04-10-1764 (otr)

      kind:

      S.3                   29-03-1777  Cornelia

 

DIJK, Leendert, van

      BERKEL, Jannetje

      X....??

      kind:

      Z.18+20           19-03-1776  Lena

 

DIJK, Pieter, van

      HUIJZER, Cornelia

      Z.15                 03-05-1789

      kind:

      Z.8+9 *            13-10-1792

      »                      21-10-1792  Gerrit

 

DIJKSHOORN, Jacob

      MEURS, Lena

      G.S.5               04-03-1791 (otr)

      kind:

      Z.18+19+20     11-03-1790  Christina

 

EGBER(T)S, Jacob,

      VLEUTEN, Pietertje, van

      G.Ze.5             16-10-1789

      Z.15                 08-11-1789

      kind:

      Z.8 *                 15-06-1792

      »                      17-06-1792  Egbert

 

EGEMAN, Cornelis

      KLEIMAN, Johanna

      Z.15                 04-05-1788

      kinderen:

      Z.8                   03-12-1786  Cornelia

                                                  (ge­cht)

      Z.8                   07-09-1788  Christiaan

 

EGTER, Cornelis, med. dr.

      ERMERIUS, Anna Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   01-09-1782  Sara Catha­rina Jacoba

      Z.8                   19-12-1784  Abraham

                                                  Ja­cobus

                                                  Fre­derik

 

ELSEN, Louw Meese, den

      SPEK, Neeltje Jacobse, van der

      Z.18                 27-05-1770

      kinderen:

      Zo.7                 15-02-1780  Maria

      Zo.7                 24-12-1782  Bartholo­meus

 

ELST, Jacob, van der

      BRUIJN, Antje, de

      Z.15+G.Ze.5    16-11-1794

      kind:

      Z.8+9 *            05-09-1795

      »                      13-09-1795  Klaasje

 

ENSSE, Andries

      DULLEMAN, Maria

      Z.18                 08-10-1786

      kinderen:

      Z.18+19+20     20-06-1787  Gerrit

      Z.18+19+20     01-01-1789  Daniel

      Z.18+19+20     29-01-1790  Joanna

      Z.19+20           23-04-1792  Elisabetha


ES, Dirk, van

      BRUIJN, Anna, de

      Z.15+G.Ze.5    13-02-1791

      kinderen:

      Z.8                   09-10-1791  Pieter

      Z.8 *                 03-02-1793

      »                      10-02-1793  Teunis

      Z.8+9 *            05-11-1794

      »                      09-11-1794  Pieter

 

ESSEVELT, Willem

      MOERMAN, Maartje Paulusse

      Z.15                 30-05-1784

      kinderen:

      S.33                 13-02-1785  Gerrit

      S.33                 09-04-1786  Paulus

      S.33                 10-06-1787  Baartje

      S.33 *              19-10-1788

      »                      26-10-1788  Gerrit

 

EIJK, Arie, van der

      VALKENISSE, Geertje

      X....??

      kind:

      Z.8                   12-05-1782  Jacob

 

FELS, Wessel

      SCHOLTE, Grietje

      Z.15                 02-09-1781

      kind:

      Z.18+20           10-08-1781  Helena

 

FRANKESTEIN, Leonar­dus

      WALTMAN, Ingetje

      G.Ze.5             10-09-1784

      Z.15                 03-10-1784

      kinderen:

      Z.8                   24-07-1785  Johanna

      Z.8                   27-01-1788  Simon

      Z.8                   29-03-1789  Mathijs

      Z.8                   29-03-1789  Sara

 

FRIGGE, Jan Hendrik

      SCHOLTE, Antje Catharina

      Z.18                 17-04-1763

      kinderen:

      Z.18+20           16-05-1779  Antonius

      Z.18+20           30-03-1781  Teuntje

 

GAAG, Cornelis, van der

      SALM, Trijn­tje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   08-09-1776  Dirk

      Z.8                   21-09-1777  Ariaantje

 

GEEST, Jan, van

      KOPPENOL, Jannetje

      X....??

      kinderen:

      S.33                 17-04-1785  Krijn

      Z.8                   31-05-1789  Simon

 

GEEST, Cornelis Jansze, van

      COMMER, Jannetje Fulpse

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           20-03-1782  Jan

      Z.18+20           25-07-1784  Aagje

 

GEEST, Maarten, van

      WAAL, Geertje, van der

      Z.15                 04-01-1784

      kinderen:

      Z.8                   23-05-1784  Pieter

      Z.8                   19-03-1786  Maarten

      Z.8                   06-09-1789  Laurens

      Z.8+9 *            07-01-1795

      »                      11-01-1795  Gerrit

 

GELDTELDER, Mattheus (of Matthijs),

      BOR(RE)BOOM, Maartje

      Bw.4+G.Bw.3  06-11-1785

      (Bw.= Bleis­wijk)

      kind:

      Z.8                   07-01-1788  Jan

 

GELHUISEN, Cornelis Laurisze

      MEIJERS, Marijtje

      Zo.6                 07-11-1792

      kinderen:

      Z.18+20           23-10-1776  Gerrit

      Z.18+20           16-08-1778  Maria

      Z.18+20           08-03-1780  Jacobus

      Z.18+20           ??-??-1781  Jacobus

 

GEUMAN, Leendert

      HART, Sara, van der

      G.Ze.5             16-04-1779 (otr)

      Z.15                 02-05-1779

      kind:

      Z.16                 27-02-1780  Koenraad


GEURTS, Jan Marcus

      WINDMEIJER, Antje (of Johanna)

      Z.18+Ze.2+G.Ze5                07-05-1786

      kinderen:

      Z.18+19+20     24-02-1787  Gerrit

      Z.18+19+20     15-07-1789  Marcus

      Z.19+20           13-03-1792  Joannes

 

GEUS, Arie, de

      JONG, Willempje, de

      Z.15                 27-08-1786

      kinderen:

      Z.8                   08-10-1786  Pieter

      Z.8                   27-06-1790  Grietje

      Z.8+9 *            19-09-1792

      »                      23-09-1792  Jan

 

GEIJL, Jacob, van

      OOSTVEEN, Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   24-07-1785  Martinus

      Z.8                   04-03-1787  Neeltje

      Z.8                   04-10-1789  Joannes

      Z.8                   20-03-1791  Jacobus

 

GIESSEN, Gerardus, van der

      HARMELEN, Anna, van

      Z.15+G.Ze.5    04-03-1781

      kinderen:

      Z.8                   27-02-1785  Ingetje

      Z.8                   27-05-1787  Jan

      Z.8                   15-02-1789  Alida

 

GISSELMEIJER, Hendrik, (Giesselman)

      SLIGTERMANS, Maria

      Z.18+Ze.2+G.Ze.5               28-09-1783

      kinderen:

      Z.18+20           14-06-1783  Gerrit

      Z.18+20           30-01-1785  Christina

      Z.18+20           07-01-1787  Joannes

      Z.18+20           07-01-1787  Gerardus

 

GOEDHART, Arij

      GROOT, Adriana, de

      Z.15+G.Ze.5    24-11-1776

      kinderen:

      Z.16                 20-04-1778  Jan

      Z.16                 20-04-1778  Hendrik

 

GOEDHART, Arij

      JONG, Marijtje, de

      20-08-1778 (otr)

      Bloemendaal/Waddinx­veen

      kinderen:

      Z.16                 02-05-1779  Abraham

      Z.16                 11-11-1781  Jan

      Z.16                 02-02-1783  Elderol

      Z.16                 02-01-1785  Elderd

      Z.16                 05-08-1787  Grietje

 

GOES, Cornelis

      LAMMERS, Anna Margaretha

      Z.18                 07-11-1784

      kinderen:

      Z.18+20           08-05-1786  Catharina

      Z.18+19+20     30-06-1787  Arnoldus

      Z.18+19+20     11-04-1789  Dirk

      Z.18+19+20     07-03-1791  Joannes

      Z.19+20           31-03-1793  Grietje

 

GOEVERNEUR, Arij

      CRAAN, Trijntje, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.18+19+20     12-04-1787  Pietertje

      Z.8                   09-01-1791  Martijntje

      Z.8+9 *            20-04-1794

      »                      18-05-1794  Jaapje

 

GOMMERTS, Gerrit

      BEZEIJ, Jacomijntje, van

      Z.15+G.Ze.5    31-05-1789

      kinderen:

      Z.8                   14-03-1790  Aaltje

      Z.8                   10-07-1791  Aagje

      Z.8 *                 19-03-1795

      »                      05-04-1795  Aaltje

 

GOMMERTS, Klaas

      NIEUWKOOP, Teuna

      G.Ze5              02-06-1786

      Z.15                 18-06-1786

      kinderen:

      Z.8                   29-04-1787  Aaltje

      Z.8                   01-06-1788  Arie

      Z.8                   08-11-1789  Cornelia

      Z.8                   08-05-1791  Anna

      Z.8+9 *            09-10-1792

      »                      14-10-1792  Elizabeth

      Z.8+9 *            26-10-1794

      »                      02-11-1794  Elizabeth


GORDIJN, Teunis Japikse

      VELZEN, Ariaantje Cornelisse, van

      Z.18                 12-05-1771

      kind:

      V.11                 09-05-1778  Jaapie

 

GORTER, Coenraat

      AUSTERVELD, Geertrui (Oosterveld?)

      X....??

      kinderen:

      Z.18+19+20     16-09-1778  Hendrik

      Z.18+19+20     14-07-1789  Antonie

 

GRAAF, Dirk, de

      WILK, Jannetje Cornelisse, van der

      G.Ze.5             23-09-1791

      Z.15                 16-10-1791

      kind:

      B.1 *                25-02-1793

      »                      03-03-1793  Antje

 

GROENENDIJK, Pieter

      KORENBLOM, Maartje

      Z.15                 22-01-1771

      kind:

      Z.8                   07-09-1777  Jefje

 

GROENEWEGEN, Pieter Dirkse

      POTUIJT, Zijtje Ariens

      Z.15                 22-05-1774

      kind:

      S.33                 15-09-1777  Dirk

 

GROOT, Adrianus , de

      VERHAAR, Antje

      Z.19+Ze.2+G.Ze.5+Ze.3      20-07-1794

      kind:

      Z.19+20           08-08-1795  Cornelia

 

GROOT, Arie, de

      KUIJPER, Willemijntje Dirkse

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   31-01-1790  Grietje

      Z.8                   01-01-1792  Janna

      Z.8+9 *            04-08-1793

      »                      11-08-1793  Elizabeth

      Z.8+9 *            07-03-1795

      »                      15-03-1795  Dirkje

 

GROOT, Gerrit, de

      OOSTERHOUT, Jannetje

      Z.15                 17-05-1789

      kinderen:

      Z.8                   29-11-1789  Marrigje

      Z.8                   05-06-1791  Neeltje

      Z.8 *                 24-06-1792

      »                      01-07-1792  Arie

      Z.8+9 *            10-04-1794

      »                      13-04-1794  Pieter

      Z.8+9 *            24-10-1795

      »                      25-10-1795  Neeltje

 

GROOT, Nicolaas, de

      POEL, Ariaantje, van der

      Z.21                 30-04-1780

      kinderen:

      Z.18+20           14-02-1781  Cornelia

      Z.18+20           04-07-1782  Jacob

      Z.18+20           08-02-1784  Jacob

      Z.18+20           02-05-1785  Pieter

      Z.18+19+20     17-03-1787  Nicolaas

      Z.18+19+20     11-04-1788  Marijtje

      Z.18+19+20     11-06-1789  Cornelia

      Z.19+20           18-08-1791  Marijtje

      Z.19+20           10-03-1795  Leonardus

 

GROOT, Nicolaas, de

      RUTTE, Engelberta

      G.Ze.5             06-04-1792 (otr)

      Z.19+Ze.2        22-04-1792

      kinderen:

      Z.19+20           11-23-1793  Jacobus

      Z.19                 08-03-1795  Otto

 

GRIJSKAMP, Willem

      VOLLEBREGT, Ariaantje

      G.Ze.5             29-04-1791 (otr)

      Z.19+Ze.2        15-05-1791

      kinderen:

      Z.19+20           15-07-1793  Joannes

      Z.19+20           06-11-1794  Jacobus

 

GUIKENS (GEUKENS), Wessel

      AUS(T)HOORN, Pleuntje

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           29-08-1777  Lijsje

      Z.18+20           29-08-1777  Ariaantje

      Z.18+20           16-12-1781  Willem

      Z.18+20           21-01-1784  Gerarda

      Z.18+20           28-05-1786  Pleuntje


HAAK, Huibert

      MERINK, Jannetje

      Z.15                 02-09-1770

      kind:

      Z.8                   16-03-1777  Gerrit

 

HAASTEREN, Jan Cornelisze, van

      LANGELAAN, Lena Cornelisse

      G.Z.2               18-11-1786 (otr)

      kind:

      H.9                   20-12-1786  Agatha

 

HAGENDOORN, Christophorus

      REIJNAAR, Maria

      Z.19                 15-04-1792

      kinderen:

      Z.19+20           03-02-1793  Maria

      Z.19+20           21-01-1794  Engeltje

 

HALLEMS, Jacobus

      SCHOPMAN, Maria

      Z.19                 09-11-1793

      kind:

      Z.19+20           03-08-1794  Petrus

 

HALVERHOUT, Jacobus

      RIET, Lijsje, van het

      G.Ze.5             19-01-1770 (otr)

      Ze.2                 09-02-1770

      kind:

      Z.18+20           04-03-1776  Marijtje

 

HARDER, Coenraad

      OOSTERVELT, Geertruij

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           16-09-1791  Frans

      Z.19+20           18-03-1794  Clasina

 

HARING, Jacobus

      WERF, Dammesje, van der

      Z.15                 06-12-1789

      kind:

      Zo.2 *               03-03-1790

      »                      07-03-1790  Antje


HART, Cornelis, 't

      KOUT, Anna

      G.Ze.5             19-03-1790 (otr)

      kinderen:

      Z.8 *                 25-05-1792

      »                      27-05-1792  Arie

      Z.8+9 *            01-12-1793

      »                      07-12-1793  Arie

      Z.8+9 *            26-11-1794

      »                      30-11-1794  Willem

 

HARTENOS, Abram

      MEIJS, Neeltje

      G.Ze.5             12-09-1782 (otr)

      Z.15                 29-09-1782

      kinderen:

      Z.8                   15-12-1782  Geertruij

      Z.8                   13-03-1785  Maria

      Z.8                   02-04-1786  Maria

      Z.8                   29-06-1788  Maria

      Z.8                   17-01-1790  Maria

 

HAZEBROEK, Huibrecht

      POLS, Marrigje

      G.Ze.5             28-02-1783 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   06-06-1784  Maarten

      Z.8                   12-03-1786  Klaas

 

HAZENBERG, Leendert

      MUIJT, Lijsje

      X....??

      kind:

      Z.8                   26-09-1784  Maria

 

HATTEM, Klaas, van

      SPANNINGA, Aaltje Gerritse

      Zo.3                 19-05-1771

      kind:

      Z.8                   10-04-1785  Regentje

 

HEEMSKERK, Thomas

      KOREMANS, Aaltje

      X....??

      kind:

      Z.18+20           09-05-1785  Willem


HEER, Nicolaas, de

      TAK, Grietje, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   25-11-1787  Maria

      Z.8                   02-05-1790  Johanna

      Z.8 *                 01-07-1792

      »                      08-07-1792  Adriana

      Z.8 *                 01-07-1792

      »                      08-07-1792  Klazina

      Z.8+9 *            01-12-1793

      »                      08-12-1793  Klazina

      Z.8+9 *            01-12-1793

      »                      08-12-1793  Johanna

 

HEKKER, Adrianus

      GREVENBROEK, Anna

      G.Z.2               02-05-1772 (otr)

      kinderen:

      Z.18+20           10-01-1776  Joannes

      Z.18+20           04-07-1777  Gerritje

      Z.18+20           21-02-1779  Antonius

      Z.18+20           05-07-1782  Anna

      Z.18+20           09-04-1785  Geertruij

 

HELDER, Albert, van der

      BRINK, Trijntje Jansse, ten

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           01-06-1778  Antonius

      Z.18+20           08-09-1781  Neeltje

      Z.18+20           12-02-1784  Antonius

 

HEMMERIK, Laurens

      HUBREGTS, Cornelia

      G.Ze.5             02-05-1788 (otr)

      Z.15                 18-05-1788

      kinderen:

      Z.8                   26-07-1789  Jacobus

      Z.8                   28-08-1791  Jacobus

 

HENNI(E)KE, Hendrik

      (of: Johannes Henri­cus)

      SMIT, Anna Maria

      G.Ze.5             26-03-1790 (otr)

      Z.19+Ze.2        11-04-1790

      kinderen:

      Z.19+20           20-10-1790  Geertje

      Z.19+20           20-10-1790  Anna Maria

      Z.19+20           06-06-1792  Jacobus

      Z.19+20           16-12-1793  Joannes

      Z.19+20           20-12-1795  Maria

                                                  Ca­thari­na

 

HERTOG, Cornelis, den

      OLIJ, Aaltje

      G.Ze.5             18-10-1782 (otr)

      Z.15                 03-11-1782

      kinderen:

      H.2                   07-09-1783  Neeltje

      H.2                   27-02-1785  Cornelis

      H.2                   04-03-1787  Pieter

      H.2                   25-10-1789  Weijntje

      H.2 *                02-03-1792

      »                      04-03-1792  Aafje

      H.2 *                23-02-1795

      »                      01-03-1795  Ariaantje

 

HEUS, Ingen, de

      KLEIJ, Grietje, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   09-10-1791  Trijntje

      Z.8+9 *            13-03-1795

      »                      22-03-1795  Pieter

 

HEUVEL, Johannes Henricus, van den

      KNEGT, Wilhelmina, de

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            19-07-1795

      »                      02-08-1795  Maria

 

HEIJDEN, Roelof, van der

      BOERMANS, Appolonia

      Z.19                 29-07-1792

      kinderen:

      Z.19+20           16-06-1793  Hendrik

      Z.19+20           20-07-1795  Treijntje

 

HEIJMAN, Dirk Philipsz.

      LEEUWEN, Aagtje (Gerrits), van

      G.Ze.5             13-10-1775 (otr)

      Z.15                 05-11-1775

      kinderen:

      Z.8                   27-07-1777  Philippus

      Z.8                   23-03-1783  Teuntje

      Z.8                   30-01-1785  Teuntje

      Z.8                   30-01-1785  Lijsje

      Z.8                   05-08-1787  Gerritje


HILLEBRAND, Barend Hendrik

      VERBURG, Maria Stevense

      Z.19                 08-01-1792

      kinderen:

      Z.19+20           28-02-1792  Hendrica

      Z.19+20           24-07-1795  Henrica

 

HOEK, Michiel, van

      KUITINGS, Agnita

      X....??

      kinderen:

      Z.18+19+20     10-10-1788  Willem

      Z.18+19+20     01-12-1790  Jacob

      Z.19+20           13-12-1791  Anna

      Z.19+20           20-04-1793  Michael

      Z.19+20           20-04-1793  Antje

 

HOEPMAN, Willem

      DUINDAM, Jannetje Leenderse

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           05-06-1786  Trijntje

      Z.18+19+20     26-02-1788  Neeltje

 

HOEST, N., van der

      ENGEL, Maria, van de

      X....??

      (waren markt kooplieden en woonden te IJsselstein)

      kind:

      Z.8                   21-09-1783  Cornelis

 

HOET, Gerrit, van der

      HAASJES, Anna

      X....??

      kind:

      Z.18                 22-03-1780  Anna

 

HOEVEN, Dirk Jansze, van der

      LANDMAN, Dirkje Leenderse

      G.Z.2               20-07-1774 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   16-04-1786  Geertje

      Z.18+19+20     05-09-1787  Leendert

 

HOEVEN, Cornelis, van der

      SLUITER, Klaasje

      H.5                   23-06-1771

      kind:

      Z.16                 04-08-1776  Cornelia

 

HOFF, Jan, van der

      BOGAART, Hendrijntje, van den

      S.9                   14-05-1780

      kinderen:

      Z.18+20           10-09-1782  Aaltje

      Z.18+20           26-12-1784  Jan

      Z.18+19+20     26-01-1790  Sara

 

HOGENDIJK, Aart

      VINKE, Cornelia

      Z.15                 14-05-1786

      kinderen:

      Z.8                   10-09-1786  Leentje

      Z.8                   01-02-1789  Gijsje

      Z.8                   05-06-1791  Aria

      Z.8+9 *            22-03-1794

      »                      30-03-1794  Jannetje

 

HOGERVORST, Jan Cornelisze

      SCHUITEVOERDER, Ariaantje Arisse

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20           01-03-1777  Cornelis

 

HOOFF, Abraham, van der

      BREEDVELD, Maria Jansse

      Z.5+P.6           02-05-1784 (otr)

      P=Pijnac­ker    16-05-1784

      kinderen:

      S.24                 20-02-1785  Maria

      Z.8                   06-08-1786  Jannetje

      Z.8                   30-09-1787  Alida

      Z.8                   30-11-1788  Pleuntje

 

HOOFD, Abraham, van der

      KOKE, Antje Jansse

      G.Ze.5             05-02-1790

      Z.15                 21-02-1790

      kinderen:

      Z.8                   21-11-1790  Marijtje

      Z.8                   08-01-1792  Lijpje

      Z.8+9 *            15-15-1792

      »                      23-12-1792  Jabob

      Z.8+9 *            23-12-179?

      »                      27-12-179?  Lijpje

 

HOOFD, Pieter, van der

      BERKELAAR, Lijsbeth

      G.Ze.5             15-05-1795 (otr)

      kind:

      Z.8+9 *            12-07-1795

      »                      19-07-1795  Maria


HOOG, Johannes, de

      SCHREUDER, Aaltje

      H.5                   04-12-1791

      kinderen:

      H.2 *                22-02-1792

      »                      26-02-1792  Pieternelle­tje

      Z.8+9 *            05-06-1794

      »                      08-06-1794  Klaas

 

HOOGEVEEN, Cornelis Cornelisze

      VELLEMAN, Antje

      G.Ze.5             03-11-1780

      Z.15                 25-11-1780

      kind:

      S.33                 09-12-1781  Adrianus

 

HOUT, Petrus, van 't

      WAL, Cornelia, van de

      Z.18                 23-05-1768

      kinderen:

      Z.18+20           24-06-1776  Helena

      Z.18+20           08-12-1778  Cornelia

      Z.18+20           28-08-1779  Lena

      Z.18+20           06-06-1783  Helena

                                                  Johan­na

      Z.18+20           01-11-1784  Leonardus

 

HUIBERS, Jan

      BURG, Catharina Harpertse, van de

      S.9                   08-07-1781

      kinderen:

      Z.18+20           26-08-1781  Engeltje

      Z.18+20           08-12-1783  Bastiaan

      Z.18+20           22-02-1786  Gerrit

      Z.18+19+20     03-06-1788  Jannetje

      Z.18+19+20     01-04-1791  Harpert

      Z.19+20           05-05-1794  Joannes

 

HUIBREGTS, Abram

      BERGWERF, Maria

      Z.15                 03-02-1771

      kind:

      Z.8                   30-11-1771  Jacobus

 

HUIBREGTS, Cornelia

      kind:

      Z.18+20           12-09-1780  Willem

 

HUIJZER, Cornelis

      HELM, Grietje, van de

      Z.15                 18-05-1788

      kinderen:

      Z.8                   28-02-1790  Quirijn

      Z.8                   31-07-1791  Lijntje

      Z.8+9 *            25-03-1794

      »                      30-03-1794  Lijntje

 

HUIJZER, Pieter

      HELM, Maartje, van de

      Z.15                 30-12-1781

      kinderen:

      Z.8                   25-05-1783  Maria

      Z.8                   07-11-1784  Lijntje

      Z.8                   17-09-1786  Cornelis

      Z.8                   02-03-1788  Maartje

 

HUIJZER, Pieter

      HOOG, Hendrina, van 't

      G.Z.2               24-09-1793

      kinderen:

      Z.8+9 *            24-07-1794

      »                      27-07-1794  Huijbregt

      Z.8+9 *            24-08-1795

      »                      30-08-1795  Huijbregt

 

HIJSSELENDOORN, Hendrik

      BERG, Antje, van den

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   17-03-1776  Neeltje

      Z.8                   09-03-1777  Maria

      Z.8                   19-04-1778  Gerrit

      Z.8                   06-02-1780  Gerrit

      Z.8                   23-09-1781  Gerrit

 

I geen inschrijvingen

 

JANSSE, Arnoldus

      BROEKHOF, Antje

      G.Ze.5             22-01-1790 (otr)

      kinderen:

      Z.18+19+20     30-10-1790  Arnoldus

      Z.19+20           10-12-1794  Hendrik

 

JANSENS, Jan

      WIEGMANS, Anna Maria

      H.12                 02-06-1783

      kinderen:

      H.9                   03-05-1780  Jan (geëcht)

      Z.18+20           19-09-1784  Jan Gerrit


JONGH, Johannes, de

      MAAS, Jacoba

      G.Ze.5             28-12-1781

      Z.18+Ze.2        15-01-1782

      kinderen:

      Z.18+20           29-09-1784  Johannes

                                                  Cornelius

      Z.18+20           16-10-1786  Jacoba

                                                  There­sia

 

JONGENBUR­GER, Pieter

      BOS, Ariaantje

      G.Ze.5             13-09-1789

      Z.15                 28-09-1789

      kinderen:

      Z.8                   14-03-1790  Maria

      Z.8                   04-12-1791  Jannetje

      Z.8+9 *            21-01-1793

      »                      27-01-1793  Helena

      Z.8+9 *            13-02-1794

      »                      16-02-1794  Aart

      Z.8+9 *            20-10-1795

      »                      25-10-1795  Matthias

 

JONGSTE, Simon

      HOGEVEEN, Elisabeth

      G.Ze.5             12-10-1781

      Z.15                 28-10-1781

      kind:

      Z.8                   20-01-1782  Ingetje

 

JONKER, Arij

      SCHUITEVOERDER, Dirkje Maartense

      G.Ze.5             20-05-1775

      Z.15                 04-06-1775

      kind:

      Z.16                 22-09-1776  Neeltje

 

KAGENAAR, Gozewijn

      HOGERVORST, Jannetje

      G.Ze.5             06-07-1787

      Z.15                 22-07-1787

      kind:

      Z.8+9 *            19-07-1794

      »                      27-07-1794  Aaltje

 

KAMPEN, Gijsbert, van

      VORK, Stijntje

      Z.18                 08-08-1765

      kinderen:

      Z.18+20           05-10-1778  Anna

      Z.18+20           15-01-1783  Claasje

      Z.18+20           15-11-1784  Frans

      Z.18+20           03-11-1786  Gijsbert

 

KANNEGIETER, Antonius

      GEFKEN, Marijtje Jansse

      G.Ze.5+Z.19+Ze.2+Ze.3  18-11-1792

      kind:

      Z.19+20           06-03-1794  Elizabeth

 

CAPPEL, Jan

      VERDONK, Marijtje

      Z.19                 09-06-1794

      kinderen:

      Z.18+19+20     13-08-1787  Adrianus

      Z.18+19+20     25-06-1789  Toon

      Z.19+20           31-08-1792  Gijsbertus

      Z.19+20           06-11-1794  Joanna

 

CAPPEL, Kees

      STAATS, Neeltje Gerrits

      X....??

      kind:

      Z.18+19+20     11-10-1788  Gerritje

 

KAPPETEIJN, (alias SCHOLTEN), Gerrit

      BERGAKKER, Antje

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           20-05-1792  Willem

 

KAREL, Hendrik

      BOS, Alida

      X....??

      kind:

      Z.19+20           11-05-1794  Lena

 

KATER, Jacob, de

      ROGGEVEEN, Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.8 *                 09-07-1794

      »                      13-07-1794  Cornelis

      Z.8+9 *            14-12-1795

      »                      20-12-1795  Cornelis


KEET, Hendrik

      VISSER, Grietje Willemse

      Z.15                 26-06-1785

      kinderen:

      Z.8                   02-04-1786  Jannetje

      Z.8                   23-12-1787  Lena

      Z.8                   21-03-1790  Johanna

 

KEET, Cornelis

      OKKENBURG, Antje

      Z.15                 02-07-1775

      kinderen:

      Z.8                   01-09-1776  Jacob

      Z.8                   22-03-1778  Bretje

      Z.8                   15-12-1782  Jan

 

CENTUUR, Pieter

      PRINSSE, Aaltje

      X....??

      kind:

      Z.8                   19-03-1786  Joannes Jacob

 

KERKHOVEN, Hendrik

      KET, Maartje

      G.Ze.5             11-12-1772

      H.12                 03-01-1773

      kinderen:

      Z.16                 23-01-1776  Ingetje

      Z.16                 27-04-1777  Ingetje

 

KERKHOVEN,     Jacob

      RUSSELMAN, Geertje

      G.Z.2               17-11-1770 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   04-02-1776  Jannetje

      Z.8                   20-04-1777  Geertje

      Z.8                   30-08-1778  Jaapje

      Z.8                   12-12-1779  Theodora

      Z.8                   22-07-1781  Cornelis

                                                  Joos­ten

      Z.8                   26-01-1783  Hendrik

      Z.8                   01-02-1784  Jacoba

                                                  (postu­me)

 

KERKHOVEN, Cornelis Govertsz

      ZEGELAAR, Dirkje

      Z.15                 16-07-1780

      kinderen:

      S.33                 13-01-1782  Pieter

      S.33                 06-03-1785  Magteltje

      Z.8                   05-11-1786  Hendrijntje

      Z.8                   16-05-1790  Govert

 

KERKLAAN, Leendert

      KOK, Jannetje, de

      G.Ze.5             31-12-1784 (otr)

      Z.18                 17-01-1785

      kinderen:

      Z.18+20           14-06-1785  Arie

      Z.18+19+20     28-04-1789  Margaretha

      Z.18+19+20     12-11-1790  Margaretha

      Z.19+20           01-12-1792  Godefridus

 

KERKLAAN, Petrus Klaasze

      LINDEN, Kaatje Pieterse, van der

      Z.18                 30-04-1775

      kinderen:

      S.3                   01-03-1776  Petrus †

      S.3                   02-04-1777  Petrus

      S.3                   10-01-1779  Petrus †

      S.3                   21-02-1780  Arnoldus

      S.3                   18-04-1783  Petrus

      S.3                   19-11-1784  Nicolaas †

      S.3                   07-06-1787  Maria

 

KERS, Marijtje

      kind: (vader onbekend)

      Z.18+19+20     23-02-1791  Joannes

 

KEIJSER, Barend

      KOOMANS, Trijntje

      X....??

      kind:

      Z.18+20           17-04-1778  Harmen

 

KIND, Johannes Cornelis

      HAVIK, Cornelia Elisabeth

      G.Ze.5             11-12-1783 (otr)

      Z.15                 01-01-1784

      kinderen:

      Z.8                   21-11-1784  Johanna

      Z.8                   20-04-1788  Elizabeth?

      Z.8                   20-04-1788  Catharina?

      Z.8                   20-04-1788  Antonetta?


KLAPWIJK, Corne­lis Cornelisze

      KLEIJ, Belitje (Belia) Johannesdr, van de

      G.Ze.5             29-10-1773

      Z.15                 21-11-1773

      kinderen:

      Z.8                   01-09-1776  Cornelis

      Z.8                   22-11-1777  Arie

      Z.8                   13-12-1778  Joannes

      Z.8                   29-07-1781  Arie

      Z.8                   29-09-1782  Joannes

      Z.8                   11-01-1784  Geertje

      S.33                 15-05-1785  Johannes

      S.33                 04-02-1787  Johannes

      S.33 *              27-01-1788

      »                      03-02-1788  Judik

      S.33 *              17-02-1789

      »                      22-02-1789  Johanna

      S.33 *              20-04-1790

      »                      25-04-1790  Johannis

      S.33 *              24-05-1791

      »                      29-05-1791  David

      S.33 *              26-10-1792

      »                      28-10-1792  Judik

 

KLEIJ, Antje, van der

      VISSER, Cornelis (verm. vader)

      kind:

      Z.8                   29-06-1783  Cornelia

 

KLEIJ, Klaas, van der

      MAN, Johanna, de

      X....??

      kind:

      Z.8                   05-10-1783  Pietertje

 

KLOS, Adriana

      BOERMAN, Gerrit (verm. vader)

      kind:

      Z.8+9 *            08-04-1795

      »                      10-05-1795  Maartje

 

KLOS, Maarten

      SPRUIJT, Margareta

      G.Ze.5             17-08-1774 (otr)

      kinderen:

      S.33                 22-06-1777  Pietertje

      S.33                 25-03-1781  Pieter

      S.33                 25-03-1781  Willemijntje


KNOL, Machiel

      BOON, Paulijntje

      G.Ze.5             08-04-1780 (otr)

      kind:

      Z.8                   02-07-1780  Hijndrijntje

 

KOEDAM, Teunis

      VERZAAL, Maartje

      H.5                   06-06-1790

      kinderen:

      Z.8+9 *            27-08-1793

      »                      01-09-1793  Hendrik

      Z.8+9 *            26-06-1795

      »                      28-06-1795  Arie

 

KOËLER, Leendert

      BERKEL, Lideweij

      X....??

      kind:

      Z.8                   24-01-1779  Pieter

 

KOETSIER, Hendrik

      LANGELAAN, Jannetje

      Z.15                 22-10-1786

      kinderen:

      Z.8                   07-01-1787  Adrianus

      Z.8                   25-05-1788  Arie

      Z.8                   17-01-1790  Neeltje

      Z.8                   11-09-1791  Arie

 

KOETSIER, Jurriaan

      MOLENAAR, Cornelia

      Z.15                 18-08-1793

      kind:

      Z.8+9 *            04-02-1794

      »                      09-02-1794  Adrianus

 

KOETSIER, Pieter

      BOS, Klasina

      Z.15                 18-11-1792

      kinderen:

      Z.8+9 *            22-08-1793 

      »                      25-08-1793  Stijntje

      Z.8+9 *            16-02-1794

      »                      04-08-1794  Cornelis


COEVERDEN, Jan, van

      AA, Aaltje, van der

      Z.18                 09-03-1784

      kinderen:

      Z.18+20           27-09-1784  Martinus

      Zo.7                 20-12-1785  Theodorus

      Z.18+19+20     21-08-1787  Neeltje

      Z.18+19+20     22-02-1789  Elizabeth

      Z.18+19+20     17-04-1790  Margaretha

 

KOK, Dirk

      BLOKLAND, Pietertje

      Bo.7 (Bodegraven) 08-10-1790 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   01-04-1792  Marrigje

      S.33 *              31-12-1793

      »                      05-01-1794  Johanna

      S.24+25 *        07-04-1795

      »                      12-04-1795  Elizabeth

 

KOLKMAN, Harmen

      SLUITERS, Maria

      X....??

      kind:

      Z.18+20           22-10-1778  Maria

 

KONING, Michiel  Warnis

      SLOOTWEG, Petronella,van de

      G.Ze.5             02-04-1784 (otr)

      kind:

      Z.18+20           13-12-1786  Elisabeth

 

KONIJNENBURG, Jan

      GRIEKEN, Aagje, van

      Z.18                 28-04-1765

      kinderen:

      S.3                   14-04-1776  Hubertus †

      S.3                   15-12-1777  Dirk

      S.3                   10-09-1780  Joanna †

      S.3                   28-11-1782  Joannes †

      S.3                   17-03-1784  Joannes †

      S.3                   10-09-1788  Jacobus †

 

KONIJNENBURG, Jan

      WINGERDEN, Margje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.16                 22-10-1786  Lijsbeth

      Z.17                 20-11-1790  Willem

 

CONIJNENBURG, Corne­lis

      BAKKER, Maria

      G.Ze.5+Z.15    06-09-1782

      kinderen:

      Z.16                 04-05-1783  Lijsbeth

      Z.16                 26-01-1785  Cornelia

                                                  (pos­tum­e)

 

KOOKE, Jan Hendrik,

      KUILHOVEN, Jannetje

      Z.15                 18-10-1778

      kinderen:

      Z.8                   26-09-1779  Jan

      Z.8                   01-04-1781  Neeltje

 

KOOLE, Jan

      HARTEVELD, Teuntje

      G.Ze.5             03-05-1771 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   10-05-1778  Jan

      Z.8                   25-02-1781  Jan

 

KOOLE, Pieter Jansze

      HOGERWERF, Maria Leenderse

      G.Ze.5             08-03-1770 (otr)

      Z.15                 01-04-1770

      kind:

      Z.8                   19-01-1777  Maria

 

KOOIJMAN, Jacob Klaasze

      BOOTERS, Dirkje

      S.17                 28-12-1771 (otr)

      kinderen:

      Z.18+20           13-05-1779  Klaasje

      S.3                   04-10-1786  Joannes

 

KOPPEN, Arie, van

      QUAKKENBOS, Catharina Jacobse

      S.17                 11-10-1777 (otr)

      kind:

      Z.18+20           17-12-1782  Petronella

 

KOPPENS, Jan Lodewijk (verm. vader)

      VEEN, Catharina, van

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8                   01-05-1791  Johannes


KOPPERT, Joris George

      BOM, Flora Dirkse

      G.Z.2               25-03-1785  (otr)

      M.8+12 (Monster)                17-04-1785

      kinderen:

      Z.18+20           05-03-1786  Arie

      Z.18+19+20     26-05-1787  Joanna

      Z.18+19+20     11-02-1790  Doris

      Z.19+20           20-03-1792  Joannes

      Z.19+20           28-04-1794  Jacoba

      Z.19+20           04-07-1795  Wilhelmus

 

COREBLOM, Cornelis Jansze

      AS, Catharina, van

      Z.18                 02-11-1783

      kinderen:

      Z.18+19+20     23-01-1788  Cornelis

      Z.18+19+20     08-08-1789  Anna

      Z.19+20           18-02-1794  Cornelis

 

KORENBLOM, Jacobus

      SEBEL, Cornelia

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   09-06-1776  Cornelia

      Z.8                   24-01-1779  Jefje

      Z.8                   11-05-1783  Cornelia

      Z.8                   23-07-1786  Cornelia

 

KOREVAAR, Pieter

      OCHTEN, Geertruij, van

      G.Ze.5             26-10-1770 (otr)

      G.Ze.5+Z.15    02-12-1770

      kind:

      Z.18+20           26-04-1779  Ariaantje

 

KOREVAAR, Pieter

      VERKADE, Helena

      G.Ze.5             14-04-1786

      Z.15+G.Z.2      30-04-1786

      kinderen:

      Z.8                   11-03-1787  Pieter

      Z.8                   08-06-1788  Jaapje

      Z.8                   06-09-1789  Pieternella

      Z.8                   24-10-1790  Pieternella

      Z.8+9 *            31-12-1794

      »                      04-01-1795  Jacob


KORSTING, Jan

      VISSER, Maria

      Z.21                 07-07-1784

      kinderen:

      Z.8                   22-08-1784  Geertruij

      Z.8                   12-02-1786  Maartje Pieters

      Z.8                   06-04-1788  Dirk

 

KORT, Arij Japikse

      TANG, Maria, van der

      X....??

      kind:

      Z.16                 31-05-1778  Machteldje

 

KORT, Hendrik Aalbert

      BREGT, Elisabeth, van

      G.Ze.5             19-09-1777

      Z.15                 05-10-1777

      kinderen:

      Z.8                   25-01-1778  Aalbert

      Zo.7                 08-02-1782  Petrus

 

KORT, Hendrik Albers

      WAIJ, Stijntje, van de

      X....??

      kind:

      Z.18+20           08-08-1779  Joannes

 

KORTEBRAND, Leendert Anthonie

      HAVIK, Katharina Elizabeth

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   23-07-1786  Hester Adriana Johan­na

      Z.8                   07-08-1791  Johannes

                                                  Adrianus

                                                  Oud­dorp

 

KOUT, Willem

      SCHEIJT, Dirkje, van

      Z.15                 23-11-1764 (otr)

      kind:

      Z.8                   23-06-1776  Cornelia

 

KOUWENHOVEN, Huibert

      VEEN, Jannetje, van

      Z.18                 18-05-1783

      kind:

      Z.18+20           15-11-1784  Neeltje


KRAAN, Klaas Abra­hamse, van der

      KLERK, Pieter Cornelisze, de

      H.5                   18-10-1765 (otr)

      kind:

      Z.8                   17-10-1779  Cornelia

 

KRAAIJ, Leendert, de

      SPEK, Geertje, van der

      Z.15                 14-11-1784

      kinderen:

      Z.8                   03-09-1786  Maria

      Z.8                   19-08-1787  Simon Corne­lis­

      Z.8                   29-12-1788  Simon

      Z.8 *                 21-07-1792

      »                      29-07-1792  Pieter

 

KRAMER, Bart

      LELIE, Jannetje Jansse, van de

      Z.19                 14-06-1792

      kinderen:

      Z.19+20           11-05-1793  Hendrik

      Z.19+20           25-05-1794  Trijntje

 

KRAMER, Hendrik

      KIPPERSLUIS, Johanna

      X....??

      kinderen:

      Z.18                 28-11-1788  Bernardus

      Z.18+19+20     22-08-1790  Jan

      Z.19+20           13-05-1792  Engeltje

      Z.19+20           08-08-1794  Adrianus

 

KROGT, Gerrit, van der

      POEL, Petronella, van de

      Z.18                 21-05-1786

      kind:

      V.11                 15-03-1795  Martijntje

 

KROONENBURG, Matthijs

      PALM, Catharina, van der

      X....??

      kind:

      Z.8                   11-07-1779  Trijntje

 

KRUL, Joannes

      GOSING, Joanna

      X....??

      kind:

      Z.19+20           28-06-1795  Joanna

 

KWAK, Hugo

      HARMELEN, Anna, van

      G.Ze.5             05-04-1793

      Z.15                 08-04-1793

      kind:

      Z.8+9 *            27-11-1793

      »                      01-12-1793  Christina

 

LAAN, Klaas, van der

      KLERK, Pietertje, van de

      X....??

      kind:

      Z.8                   11-02-1778  Cornelis

 

LAAR, Aart, van der

      MAARLEVELD, Maria

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8                   19-05-1787  Pieter

 

LACOMBE, Nicola François,

      BLANCOUR, Maria Theresia, de

      X....??

      Kind:

      Z.8                   03-02-1782  François

 

LANGE, Jan, de

      COSTER, Geertruij

      X....??

      kind:

      Z.18                 19-04-1780  Adam

 

LANGELAAN, Hendrik

      VALK, Antje, van de

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+Z.20        20-11-1783  Henrica

 

LANGELAAN, Hendrik

      KOETSIER, Meinsje

      G.Ze.5

      Z.15                 29-07-1787

      kinderen:

      Z.8                   11-11-1787  Arie

      Z.8                   22-11-1789  Neeltje

      Z.8                   14-11-1790  Stijntje

      Z.8+9 *            16-10-1792

      »                      21-10-1792  Neeltje

      Z.8+9 *            10-11-1794

      »                      16-11-1794  Neeltje


LANGELAAN, Pieter

      DAMEN, Joanna

      H.9                   29-04-1787

      kinderen:

      Z.18+19+20     16-02-1788  Neeltje

      Z.18+19+20     10-10-1789  Hendrik

      S.3                   17-01-1792  Cornelis

 

LEE, Abraham, van der

      DRIFT, Jannitje Grabelse, van der

      Z.15                 29-03-1776 

      kind:

      Z.8                   14-11-1776  Jan

 

LEE, Abram, van der

      KLEIJ, Jannetje Jansse, van de

      G.Z.2               12-04-1776 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   26-10-1777  Jannetje

      Z.8                   20-12-1778  Izaak

      Z.8                   06-02-1780  Jan

 

LEE, Gabriel, van der

      HOUTEN, Elisabeth, van

      G.Ze.5             20-12-1793 (otr)

      Z.15                 05-01-1794  

      kinderen:

      Z.8+9 *            14-05-1794

      »                      15-05-1794  Abraham

      Z.8+9 *            24-11-1795

      »                      29-11-1795  Abraham

 

LEE, Simon, van der

      MAREL, Arendje, van der

      Z.15                 01-05-1777

      kind:

      Z.8                   13-07-1777  Neeltje

 

LEE, Sijmen, van der

      SPEK, Trijntje, van der

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8                   20-12-1789  Antje

 

LEEDE, Huibert, de

      BOGAART, Willemijntje, van den

      X....??

      kind:

      Z.18+20           09-06-1777  Cornelis


LEEDE, Cornelis, de

      DIJK, Barbara, van

      X....??

      kind:

      Z.18+19+20     16-02-1791  Jannetje

 

LEEDE, Kors, van der

      DUINDAM, Pieternelletje

      X....??

      kind:

      Z.18+20           26-01-1778  Willemijntje

 

LEEUWEN, Aart, van

      LEEUWEN, Grietje, van

      X....??

      kinderen:

      S.24+Z.8         11-03-1781  Klaas

      Z.8                   19-10-1783  Klaas

      Z.8                   15-08-1784  Maria

      Z.8                   09-07-1786  Maria

 

LEEUWEN, Arie, van

      VEEN, Jannetje, van

      Z.18                 26-11-1769

      kinderen:

      Z.18+20           21-11-1776  Jacobus

      Z.18+20           09-01-1779  Petronella

      Z.18+20           20-05-1782  Joanna

 

LEEUWEN, Gerrit, van

      BERG, Joanna, van den

      Z.18                 20-11-1786

      kinderen:

      Z.18+20           28-10-1786  Adrianus

      S.3                   29-07-1790  Adriana

 

LEEUWEN, Cornelis, van

      ES, Aaltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   04-02-1776  Aaltje

      Z.8                   25-02-1778  Marrigje

      Z.8                   20-02-1780  Marrigje

      Z.8                   24-03-1782  Cornelis

      Z.8                   24-03-1782  Annigje

      Z.8                   03-10-1784  Aagje

      Z.8                   03-02-1788  Beatrix


LEEUWEN, Pieter, van

      LIEVAART, Jannetje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   15-06-1777  Marcus

      Z.8                   21-06-1778  Gerrit

      S.33                 21-05-1780  Gerrit

      Z.8                   09-03-1783  Gerrit

      Z.8                   14-11-1784  Teunis

      Z.8                   20-08-1786  Willem

      Z.8                   24-02-1788  Klaasje

      Z.8                   31-05-1789  Gerrit

      Z.8                   08-08-1790  Pietertje

      Z.8+9 *            02-03-1793

      »                      10-03-1793  Klazina

      Z.8+9 *            05-09-1794

      »                      07-09-1794  Cornelia

 

LEEUWEN, Willem, van

      LEKKERKERK, Marrigje

      H.5                   24-11-1771

      kinderen:

      Z.8                   21-07-1776  Willem

      Z.8                   21-03-1779  Gerrit

 

LEEUWEN, Willem, van

      DRIFT, Trijntje, van der

      G.Ze.5             07-05-1784

      Zo.3                 25-05-1784

      kinderen:

      Z.8                   27-12-1784  Marrigje

      Z.8                   02-12-1785  Neeltje

      Z.8                   24-12-1786  Neeltje

      Z.8                   07-01-1788  Neeltje

 

LEEUWEN, Willem, van

      OOSTRUM, Cornelia, van

      G.Ze.5             05-12-1788  (otr)

      Z.15

      kinderen:

      Z.8                   13-09-1789  Ernst

      Z.8                   02-06-1791  Aaltje

      Z.8+9 *            01-04-1793

      »                      07-04-1793  Klaas

      Z.8+9 *            26-03-1794

      »                      30-03-1794  Aaltje

      Z.8+9 *            11-04-1795

      »                      19-04-1795  Neeltje


LENGKEEK, Bernardus

      HARMELEN, Arentje, van

      Z.15                 25-05-1776

      kinderen:

      Z.8                   18-02-1778  Ingetje

      Z.8                   13-02-1780  Jan

      Z.8                   06-04-1782  Bernardus

      Z.8                   07-03-1784  Jacobus

      Z.8                   29-01-1786  Maria

      Z.8                   27-05-1787  Willem

      Z.8                   15-06-1788  Gerardus

 

LEUNIS, Jan

      WIT, Jannetje, de

      G.Ze.5             30-01-1778 (otr)

      Ze.2                 31-01-1778

      kinderen:

      Z.18+20           13-04-1778  Magdalena

                              (buitenech­te­lijk)

      Z.18+20           18-09-1779  Henrica

      Z.18+20           17-08-1781  Joanna

      Z.18+20           23-07-1784  Joannes

      Z.18+19+20     28-01-1787  Bernardus

      Z.18+19+20     24-01-1789  Jan

 

LIEVAART, Jacob

      KOUT, Maria

      G.Ze.5+Z.15    01-10-1786

      kinderen:

      Z.8                   22-10-1786  Maria

      Z.8                   28-11-1790  Willem

      Z.8                   04-12-1791  Willempje

      Z.8 *                 26-01-1795

      »                      08-02-1795  Maria

 

LINDEMAN, Jacob

      KUILHOVEN (KUIJLHOVEN), Neeltje, van

      Z.15                 20-12-1778

      kind:

      Z.8                   10-07-1780  Neeltje

 

LINDEMAN, Willem

      WINDEN, Caatje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.18+19+20     17-03-1791  Hermanus

      Z.19+20           21-04-1792  Adrianus

      Z.19+20           02-08-1793  Lambertus

      Z.19+20           06-12-1794  Agatha


LITH, Hendrik, van

      VALK, Geertje Korsse, van der

      Z.21                 12-10-1788

      kinderen:

      Z.18+19+20     31-01-1790  Bart

      Z.18+19+20     01-06-1791  Cors

 

LOMMERSE, Pieter

      SCHOENMAKER, Cornelia

      Z.19                 27-07-1794

      kind:

      Z.19+20           25-05-1795  Petrus

 

LUGTIGHEID, Arie

      OVERVLIET, Neeltje Jacobsdr

      G.Ze.5             11-04-1788

      Z.15                 01-05-1788

      kinderen:

      Z.8                   25-01-1789  Neeltje

      Z.8                   27-12-1789  Pieter

      Z.8                   06-02-1791  Susanna

      Z.8                   08-04-1792  Maria

      Z.8+9 *            17-12-1793

      »                      22-12-1793  Pieter

      Z.8+9 *            15-12-1794

      »                      21-12-1794  Jacobus

 

MAAS, Dirk

      VIS, Anna, van de

      G.Ze.5             29-05-1783  (otr)

      kinderen:

      Z.8                   21-03-1784  Cornelis

      Z.8                   18-12-1785  Antje

      Z.8                   24-06-1787  Neeltje

 

MAAS, Jan

      OOSTERVEEN, Adriana

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           17-10-1785  Joanna

      Z.18+19+20     07-02-1789  Jacobus

 

MAAS, Joannes

      BREGT, Lijpje, van

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+19+20     08-04-1791  Jannetje

 

MAASKANT, Cornelis

      MAASKANT, Cornelia Huijgen

      Z.15                 30-10-1773

      kinderen:

      Z.8                   21-09-1777  Willem

      Z.8                   09-05-1779  Hadeweij

      Z.8                   01-07-1781  Willem

 

MAAT, Gijsbert, van der

      HEIJDRA, Pieternelletje

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           02-04-1777  Joanna

      Z.18+20           02-04-1777  Maria

      Z.18+20           21-11-1779  Catharina

      Z.18+20           07-09-1781  Maria Jaco­ba

 

MARK, Arie, van der

      JONG, Ingetje, de

      X....??

      kind:

      Z.8                   14-04-1776  Maria

 

MEEL, Benjamin, van

      VOORBIJ, Marrigje

      G.Ze.5             24-04-1783 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   18-04-1784  Jan

      Z.8                   03-05-1789  Theodorus

      Z.8                   16-10-1791  Dirkje

 

MEEL, Paulus, van

      JONG, Maria, de

      G.Ze.5             29-11-1776 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   26-10-1777  Sophia

      Z.8                   23-01-1780  Jan

 

MEENEN, Hendrik, van

      ES, Pieternella, van

      G.Ze.5             29-04-1774 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   16-12-1776  Pieter

      Z.8                   24-01-1779  Ariaantje

      Z.8                   18-11-1781  Maria

      Z.8                   24-08-1783  Vincent

      Z.8                   13-11-1785  Maria

      Z.8                   03-06-1787  Jacoba

      Z.8+9 *            07-10-1792

      »                      14-10-1792  Willem

      Z.8+9 *            08-12-1794

      »                      14-12-1794  Maria


MEER, Arie, van der

      VISSER, Maria

      Z.15                 03-06-1781

      kind:

      Z.8                   02-12-1781  Pieter

 

MEER, Klaas, van der

      HELM, Kaatje, van der

      S.10                 09-08-1795

      kind:

      Z.19+20           07-07-1795  Nicolaas

 

MEER, Teunis Jansze, van der

      POEL, Marijtje Jacobse, van der

      Z.18                 03-05-1772

      kinderen:

      Z.18+20           17-09-1776  Neeltje

      Z.18+20           01-03-1778  Neeltje

      Z.18+20           20-09-1780  Jacobus

      Z.18+20           31-05-1783  Jacobus

      Z.18+20           04-02-1785  Neeltje

      Z.18+19+20     04-05-1788  Antje

 

MEEUWISSE, Dirk

      EIJK, Maria, van

      kinderen:

      Z.19+20           01-07-1791  Maria

      Z.19+20           01-09-1793  Geertruij

      Z.19+20           01-09-1793  Ariaantje

      Z.19+20           08-11-1795  Joannes

 

MEIJER, Theodorus

      BERGMANS, Maria

      X....??

      kind:

      Z.19+20           16-12-1792  Anna

 

MEIJER, Jan Jansze

      WIJNEN, Antje Jansse

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           02-02-1776  Jannetje

      Zo.6                 05-08-1777  Joannes

      Z.18                 26-10-1778  Jan

      Z.18+20           03-01-1781  Maria

      Z.18+20           11-10-1783  Antje

 

MEIJER, Jan

      GROOT, Gesina

      X....??

      kinderen:

      Z.18                 03-08-1789  Marijtje

                              (inschrijving doorge­haald)

      Z.19+20           24-09-1791  Catrijntje

      Z.19+20           23-09-1795  Joannes

 

MEIJER, Joannes Hendricus

      BERGMANS, Maria Catharina

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           28-11-1793  Hendricus

      Z.19+20           28-11-1793  Joannes

      Z.19+20           14-02-1795  Joannes

 

MEIJERS, Hendrik

      MULDERS, Aaltje

      Z.18                 28-11-1784

      kind:

      Z.18+20           29-08-1785  Joannes

                                                  Ber­nardus

 

MIDDELKOOP, Laurens

      HOBBE, Kaatje

      Z.15                 30-05-1790

      kind:

      Z.8+9 *            18-10-1792

      »                      21-10-1792  Pieter

 

MILLO, Dirk

      KARSTENS, Johanna

      G.Ze.5             26-04-1771 (otr)

      Z.15                 19-05-1771

      kinderen:

      Z.8                   19-01-1777  Hendrik

      Z.8                   09-08-1778  Hendrik

      Z.8                   03-12-1780  Dirk

 

MIST, Pieter, van der

      WAL, Jaapje, van der

      Z.18                 03-05-1779

      kinderen:

      S.3                   28-01-1779  Martinus †

      S.3                   13-11-1780  Jacoba

      S.3                   22-07-1783  Martinus †

      S.3                   22-07-1783  Sophia †

 

MOERMAN, Jacob

      BRUIN, Neeltje Paulusse, de

      X....??

      kind:

      Z.8                   13-06-1779  Kaatje


MOLEMAN, Jan

      HEIDEN, Anna Catharina, ter

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           07-01-1787  Henricus

      Z.18+19+20     17-10-1790  Anna

      Z.18+20           29-12-1793  Henricus

 

MOUTTON, Izaak

      RIJSDIJK, Maria Jacobsdr

      G.Ze.5             07-06-1782 (otr)

      Z.15                 30-06-1782

      kinderen:

      B.1 *                11-04-1783

      »                      13-04-1783  Zacharias

      B.1 *                31-07-1784

      »                      01-08-1784  Jacob

      B.1 *                03-06-1786

      »                      05-06-1786  Jacob

      B.1 *                03-06-1786

      »                      06-06-1786  Neeltje

      B.1 *                24-04-1788

      »                      27-04-1788  Jacob

      B.1 *                09-06-1790

      »                      13-06-1790  Neeltje

      B.1 *                23-12-1791

      »                      26-12-1791  Johannes

      B.1 *                08-08-1793

      »                      18-08-1793  Cornelis

 

MULDER, Jan

      VELDEN, Brechtje, van der

      G.Ze.5             05-09-1783 (otr)

      Zo.3                 21-09-1783

      kinderen:

      Zo.2                 29-02-1784  Pieternella

      Zo.2                 12-02-1786  Lijsje

      Zo.2                 23-01-1788  Klaartje

      Z.8                   16-08-1789  Klaartje

      Z.8                   05-06-1791  Marijtje

      Z.8                   06-05-1792  Jan

      Z.8+9 *            19-09-1793

      »                      22-09-1793  Klaartje

      Z.8+9 *            14-08-1795

      »                      23-08-1795  Pieter

 

MULDER, Claas

      SCHOONHOVEN, Aaltje

      G.S.4               10-01-1772 (otr)

      kinderen:

      S.33                 11-02-1776  Jan

      S.33                 06-09-1778  Aaltje

      S.33                 12-11-1786  Johanna

      Z.8                   13-07-1788  Sara

      Z.8                   03-10-1790  Sara

 

MULLIJE, Augustus Gijsbertus

      MEESTER, Maria Cornelia, de

      G.Ze.5             24-06-1786 (otr)

      Ze.2                 11-07-1786

      kind:

      Z.8                   20-08-1786  Petrus Willem

 

MUNNIK, Hendrik, de

      HOGERWERF, Maria

      G.Ze.5             01-05-1778 (otr)

      Z.15                 17-05-1778

      kinderen:

      Z.8                   11-04-1779  Ariaantje

      Z.8                   24-09-1780  Anna

      Z.8                   13-07-1783  Aart

      Z.8                   30-01-1785  Aart

      Z.8                   22-07-1787  Lena

      Z.8                   06-09-1789  Trijntje

      Z.8                   08-05-1791  Aart

      Z.8+9 *            12-10-1792

      »                      14-10-1792  Leendert

 

MUNNIK, Jan Corne­lisze

      BRUIN, Ariaantje, de

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           16-04-1777  Maria

      Z.18                 02-03-1788  Neeltje

 

NAGEL, Gerrit

      COMMANS, Grietje Alijda

      Z.18                 24-05-1778

      kind:

      Z.18+20           28-08-1779  Gerrit

 

NAGEL, Hendrik

      BURG, Marijtje Stevense, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20+Ve.1 23-10-1781Trijntje

      Z.18+20           03-01-1783  Steven

      Z.18+20           17-05-1786  Gerrit


N(I)EUWIS, Jurrien (George)

      CIJPE (CREPPE, ZIEPE), Anna Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.18+19+20     30-08-1790  Joannes

      Z.19+20           15-10-1793  Grietje

 

NIEMEIJER, Hendrik

      GRENS, Anna

      X....??

      kind:

      Z.18+20           07-11-1779  Elizabeth

 

NIEUWKOOP, Arie

      BLOM, Aaltje, de

      Z.15                 23-03-1773

      kinderen:

      Z.8                   08-08-1779  Arie

      Z.8                   11-02-1781  Arie

 

NIEUWVEEN, Jannetje

      PREIJT (PRIJST), Govert, van de

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+19+20     30-12-1790  Aaltje

 

NIEUWVEEN, Klaas Cornelisze

      VELSEN, Aaltje Willemse, van

      G.Ze.5             23-03-1771 (otr)

      Z.18                 08-04-1771

      kinderen:

      Z.18+20           07-05-1776  Franciscus

      Z.18+20           10-09-1779  Neeltje

      Z.18+20           16-05-1783  Willem

 

NOORDT, Arij, van

      VOS, Klaasje Leendertse, de

      G.Ze.5             22-09-1764 (otr)

      Z.15                 07-10-1764

      kinderen:

      H.2                   08-12-1776  IJda

      H.2                   05-04-1778  IJda

      H.2                   27-06-1779  Arij

      H.2                   31-12-1780  IJda

      H.2                   14-06-1782  Willem

 

NIJDING, Jan

      PANNEVIS, Ingetje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   22-08-1779  Ingetje

      Z.8                   18-11-1781  Jacobus

      Z.8                   09-03-1783  Jacob

      Z.8                   14-11-1784  Jacob

      Z.8                   09-04-1786  Lijdia

      Z.8                   22-06-1788  Ingetje

      Z.8                   11-04-1790  Ingetje

 

NIJT, Daniel, de

      FANEL, Barbara

      Z.15                 06-05-1787

      X....??

      kind:

      B.1 *                22-03-1788

      »                      30-03-1788  Willem

 

OORSCHOT, Adrianus

      QUANT, Marijtje

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           23-07-1781  Maria

      Z.18+20           23-07-1781  Adrianus

 

OOSTEN, Jacob, van

      RENSSEN, Pietertje

      G.Ze.5             24-02-1786 (otr)

      Z.15                 19-03-1786

      kinderen:

      Z.15                 27-05-1787  Maria

      Z.16                 09-11-1788  Marijtje

      Z.17                 14-09-1794  Cornelis

 

OOSTERBEEK, Claas

      KOK, Alida, de

      Z.18                 03-05-1784

      kind:

      Z.18+19+20     11-04-1787  Claas

 

OOSTERMEER, Joannes

      DEIJENBERG, Catharina

      G.Ze.5             27-09-1793 (otr)

      Z.19                 13-10-1793

      kind:

      Z.19+20           10-11-1794  Adriana

 

ORINGEN, Cornelis, van

      ZEVENHUIZEN, Pietertje

      G.Ze.5             06-10-1786 (otr)

      Z.15                 29-10-1786

      kinderen:

      Z.16                 19-08-1787  Willem

      Z.16                 03-05-1789  Jan

      Z.17                 11-09-1790  Geertje


OUDENDORP, Hendrik

      RIJNDERS (RENAARS), Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           20-12-1785  Anna Maria

      Z.19+20           12-04-1795  Josephus

 

OUDENHUIZEN, Jacob

      VONK, Magdalena Abramse

      H.5                   25-06-1775

      kinderen:

      Z.8                   24-03-1776  Anna

      Z.8                   26-04-1778  Abram

      Z.8                   05-12-1779  Jan

      Z.8                   24-03-1782  Abram

      Z.8                   11-04-1784  Hester

      Z.8                   22-10-1786  Abraham

      Z.8                   07-06-1789  Johannes

      Z.8                   02-10-1791  Grietje

      Z.8+9 *            15-11-1794

      »                      23-11-1794  Adriana

 

OUTSHOORN, Jan

      STAP,  Stijntje, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           22-01-1777  Jacobus

      Z.8+20             27-11-1778  Maria

      Z.18+20           12-03-1782  Leendert

      Z.18+20           28-03-1785  Cornelis

 

OUTSHOORN, Jan

      DIBE, Cornelia

      X....??

      kind:

      Z.18+20           09-10-1777  Elisabeth

 

OUWERSLOOT, Willem

      GRIJSKAMP, Lijsbet

      X....??

      kinderen:

      S.3                   04-01-1785  Joanna

      S.3                   28-05-1786  Elisabeth †

      Z.18+19+20     06-08-1787  Pieter

      Z.18+19+20     29-09-1788  Jan

      Z.18+19+20     16-12-1790  Elizabeth

      Z.19+20           18-10-1792  Anna

      Z.19+20           21-11-1794  Petrus

      Z.19+20           21-11-1794  Elizabetha


OVERVLIET, Jacobus

      MUIDEN, Maria

      Z.15                 14-11-1773

      kinderen:

      Z.8                   18-02-1776  Jacob

      Z.8                   17-08-1777  Neeltje

      Z.8                   20-02-1780  Trijntje

      Z.8                   16-09-1781  Cornelis

      Z.8                   16-09-1781  Maria

 

OVERVLIET, Jacob Cornelisze

      HOGEVEEN, Marijtje Cornelisse

      Z.15                 23-04-1764

      kinderen:

      Z.8                   24-05-1778  Trijntje

      Z.8                   05-08-1781  Maartje

      Z.8                   18-12-1785  Pieter

 

OVERVLIET, Pieter

      WALTMAN, Ariaantje

      Z.15                 14-04-1765

      kinderen:

      Z.8                   25-03-1781  Trijntje

      Z.8                   09-06-1782  Trijntje

      Z.8                   30-08-1783  Trijntje

      Z.8                   10-09-1786  Anthonie

 

OVERVLIET, Pieter

      STRAATEN, Brechtje, van

      G.Bw.3            30-07-1784 (otr)

      G.Bw.3+G.Ze.5  17-08-1785

                              (Bw.= Ble­ijs­wijk)

      kind:

      Z.8+9 *            31-03-1794

      »                      06-04-1794  Jacoba

 

PAPENDREGT, Cornelis, van

      HOUT, Ma­rijtje, in 't

      X....??

      kind:

      Z.8                   29-03-1777  Teunis

 

PERSOON, Willem

      COMMER, Grietje Vulpse

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           09-03-1782  Jacob

      Z.18+20           18-04-1784  Hendrik

      Z.18+20           27-05-1785  Lena


PETERS, Daniël

      VOGEL, Maria, de

      G.Ze.5             17-09-1790 (otr)

      Z.15                 03-10-1790

      kind:

      Z.8                   22-01-1792  Dijna

 

PETERS, Pieter

      WENSVEEN, Antje, van

      G.Ze.5             23-10-1789 (otr)

      Z.15                 08-11-1789

      kinderen:

      Z.8                   28-03-1790  Leendert

      Z.8                   28-03-1789  Christiaan

      Z.8                   29-05-1791  Christiaan

      Z.8+9 *            15-12-1792

      »                      23-12-1792  Daniël

      Z.8+9 *            03-11-1794

      »                      09-11-1794  Pieter

 

POEL, Gerrit, van der

      KOOT, Marijtje Ariens

      Z.18                 24-09-1780

      kinderen:

      Z.18+20           12-02-1782  Maria

      Z.18+20           04-03-1783  Maria

      Z.18+20           25-07-1786  Jacob

      Z.18+19+20     20-12-1788  Anna

 

POEL, Jan, van der

      SPEK, Jannetje, van der

      S.9                   05-05-1782

      kinderen:

      Z.18+20           22-03-1782  Govert

      Z.18+20           12-05-1783  Maria

 

POEL, Coenraat Corse, van der

      GROOT, Dirkje, de

      Z.21                 30-04-1780

      kinderen:

      Z.18+20           18-05-1781  Cornelia

      Z.18+20           26-06-1783  Cors

      Z.18+20           03-09-1785  Pieternelle­tje

      Z.18+20           11-09-1786  Pieternel

 

POEL, Coenraat Corsen, van der

      TURKENBURG, Geertje

      Z.18                 20-01-1788

      kinderen:

      Z.18+19+20     01-01-1789  Dirkje

      Z.18+19+20     10-03-1790  Marijtje

      Z.19+20           22-01-1792  Cornelis

      Z.19+20           29-09-1793  Joanna

 

POEL, Cors, van der

      VIJVERBERG, Pieternelletje

      Z.21                 29-04-1787

      kinderen:

      Z.18+19+20     24-02-1788  Marijtje

      Z.18+19+20     07-01-1790  Willem

 

POEL, Kors, van der

      VERSEIJDEN, Maria

      G.Z.2               08-11-1792 (otr)

      G.Be.4             25-11-1792

      kinderen:

      Z.19+20           16-03-1794  Petronella

      Z.19+20           11-07-1795  Cornelia

 

POEL, Pieter, van der

      HILLENAAR, Marijtje Jansse

      Z.18                 30-10-1768

      kinderen:

      Zo.6                 ??-12-1776  Jannetje

      Zo.7                 31-10-1777  Joanna

      Zo.7                 01-09-1778  Joannes

      Z.18+20           18-07-1781  Maria

      Z.18+20           14-05-1783  Anna

      Z.18+20           07-07-1784  Willemijntje

 

PONSE, Jacob

      POELGEEST, Neeltje

      G.Ze.5             14-03-1788 (otr)

      Z.15                 30-03-1788

      kinderen:

      Z.8                   22-03-1789  Jannetje

      Z.8                   14-03-1790  Trijntje

      Z.8                   04-12-1791  Anna

      Z.8+9 *            10-01-1793

      »                      13-01-1793  Arie

      Z.8+9 *            03-04-1794

      »                      06-04-1794  Cornelis

      Z.8+9 *            22-05-1795

      »                      24-05-1795  Anna

 

POOT, Dirk

      VISSER, Grietje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   26-11-1777  Neeltje

      Z.8                   04-11-1781  Leendert


POOT, Huibrecht

      SPIJK (SPEIK), Marijtje Pieterse, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   17-03-1776  Geertruij

      Z.8                   16-11-1777  Pietertje

      Z.8                   10-01-1779  Pieter

 

POOT, Jan

      BREUGUM, Ariaantje

      Z.15                 07-10-1781

      kinderen:

      Z.8                   27-01-1782  Pieter

      Z.8                   08-08-1784  Lena

      Z.8                   23-07-1786  Pieter

      Z.8                   08-07-1787  Pieter

      Z.8+9 *            15-03-1793

      »                      17-03-1793  Pieter

 

POOT, Pieter Pietersen

      KOOY, Cornelia Arendse, van der

      G.Ze.2             13-04-1775 (otr)

      kinderen:

      S.33                 20-04-1777  Pieternella

      S.33                 03-05-1778  Clazina

 

POST, Gijsbert

      HUISKENS, Jannetje

      X....??

      kind:

      Z.18+20           20-12-1781  Dirk

 

POST, Cornelis

      POEL, Aagje Jacobse, van der

      G.Ze.5             28-04-1786 (otr)

      Z.18                 14-05-1786

      kinderen:

      Z.18+19+20     28-04-1788  Jan

      Z.19+20           19-02-1794  Marijtje

 

PREIJT, Govert, van der

      NIEUWVEEN, Jannetje

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+19+20     30-12-1790  Aaltje

 

PUFFELEN, Pieter Ariensz, van

      RIJLAARSDAM, Maria Klaasse

      Z.15                 05-02-1768

      kind:

      Z.16                 04-06-1781  Neeltje

 

PIJPERT, Jurrien

      RAFFEN, Pietertje, van

      Z.15                 11-10-1778

      kinderen:

      Z.8                   10-01-1779  Joannes

      Z.8                   17-10-1783  Geertje

      Z.8                   13-11-1785  Hermanus

 

Q zie onder K

 

RAAPHORST, Huibert

      ELVERS, Elisabeth

      Z.21                 02-06-1782

      kinderen:

      Z.18+20           04-02-1784  Appolonia

      Z.18+20           17-04-1786  Hendrik

 

RADEMAKER, Arie

      VALK, Jannetje, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20           21-10-1786  Pieternel

      Z.18+19+20     03-02-1788  Cors

      Z.18+19+20     08-01-1790  Joanna

      Z.18+19+20     10-04-1791  Cors

      Z.19+20           12-10-1793  Petrus

      Z.19+20           18-12-1794  Magdalena

 

RAFFEN, Arie Pieterse, van

      JONGEBURGER, Jannetje

      H.5                   28-06-1776 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   13-07-1777  Pietertje

      Z.8                   23-01-1780  Aaltje

                                                  (pos­tume)

 

RAFFEN, Arij, van

      STARREVELD, Katharina Pieterse

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   06-02-1785  Cornelis

      B.1 *                27-04-1786

      »                      07-05-1786  Grietje

      Z.8                   24-05-1789  Lena

 

RAFFEN, Dirk, van

      STARREVELD, Kaatje

      G.Ze.5             24-05-1776 (otr)

      Z.15                 16-06-1776

      kind:

      Z.8                   05-04-1778  Pieter


RAVESTIJN, Willem

      TEEUW, Maartje

      X....??

      kind:

      Z.8                   19-08-1781  Huijbert

 

REEUWIJK, Arie, van

      BRINK, Maria, van de

      G.Ze.5             09-04-1779 (otr)

      Z.15                 02-05-1779

      kinderen:

      Z.8                   03-12-1780  Ariaantje

      Z.8                   01-09-1782  Trijntje

      Z.8                   17-04-1785  Trijntje

      Z.8                   18-05-1788  Klaasje

      Z.8                   23-05-1790  Lena

      Z.8                   28-08-1791  Lena

 

REEUWIJK, Pieter Jacobsz, van

      KEET, Pleuntje Hermusdr

      G.Ze.5             02-11-1781 (otr)

      Z.15                 18-11-1781

      kinderen:

      Z.8                   22-12-1782  Maria

      Z.8                   11-07-1784  Jannetje

      Z.8                   10-09-1786  Jaapje

      Z.8                   10-08-1788  Johanna

 

REEUWIJK, Pieter, van

      VEEN, IJda, van

      Z.15                 01-06-1794

      kind:

      Z.8+9 *            10-05-1795

      »                      17-05-1795  Abram

 

REISHOUWER, Johannes

      ZEIDEN, Adriana, van de

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            07-11-1795

      »                      15-11-1795  Teuntje

 

REMPE, Johannes

      GERLING, Maria Alijd

      Z.18                 30-09-1787

      kinderen:

      Z.18+19+20     29-03-1789  Joannes

      Z.18+19+20     27-04-1791  Joseph

      Z.19+20           21-03-1793  Joannes

                                                  Za­charias

      Z.19+20           26-12-1794  Jacobus

 

REIJNTJES, Hendrik

      SPIJKERMAN, Anna

      Z.21                 09-01-1791

      kinderen:

      Z.19+20           11-10-1791  Cornelis

      Z.19+20           01-07-1793  Aaltje

 

RIEL, Pieter Govertse, van

      ADEGEEST, Petronella Japikse

      Z.18                 03-01-1768

      kinderen:

      S.3                   06-02-1777  Joannes †

      S.3                   30-04-1778  Maria †

 

RODENBURG, Jan Willemsze

      RIJLAARSDAM, Anna Pieterse

      G.Ze.5             11-11-1768 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   25-12-1777  Trijntje

      Z.8+B.1 *         09-11-1779

      »                      14-11-1779  Pieter

 

RODENBURG, Leendert

      SEPERS, Cornelia

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            20-06-1793

      »                      23-06-1793  Cornelis

                                                  Jaco­bus

 

RODENBURG, Maarten

      VISSER, Maria

      G.Ze.5             09-05-1783 (otr)

      Z.15                 01-06-1783

      kinderen:

      Z.8                   29-08-1784  Jacobus

      Z.8                   25-02-1787  Jacobus

 

ROOS, Willem, de

      DIJK, Pieternel, van

      G.Ze.5             28-03-1788 (otr)

      Z.19                 30-04-1788

      kinderen:

      Zo.7                 05-04-1790  Jacobus

      Zo.7                 22-12-1791  Catharina


ROOIJEN, Hendrik, van

      POEL, Aafje, van der

      Z.18                 08-11-1765

      kinderen:

      Ve.1                 26-03-1779  Cors

      Ve.1                 26-02-1781  Willemtje

 

ROS, Gerrit

      GROOT, Maria, de

      Z.21                 24-03-1776

      kinderen:

      Z.18+20           05-06-1776  Bernardus

      Z.18+20           13-09-1777  Jacob

      S.3                   07-11-1778  Barend †

      S.3                   24-03-1780  Hendrik †

      S.3                   20-10-1781  Cornelia

      S.3                   20-10-1783  Jacoba

      S.3                   05-04-1785  Henricus

      S.3                   08-03-1787  Gerardus

                                                  (pos­tume)

 

RUP, Jan

      SCHAAF (SCHOOR), Dijna

      Z.15                 19-08-1787

      kinderen:

      Z.8                   09-12-1787  Christiaan

      Z.8                   10-01-1790  Maria

      Zo.2                 01-03-1792  Johannis

      Zo.2 *               17-02-1794

      »                      23-02-1794  Margrieta

      Zo.2 *               13-11-1795

      »                      22-11-1795  Boudewijn

 

RUSHOFF (RUSSCHOOF),   Jacob

      (weduwnaar van Stijntje Scheffers)

      SLIGTERMANS, Anna Maria

      G.Ze.5             03-08-1770 (otr)

      Z.18                 19-08-1770

      kinderen:

      Z.18+20           26-03-1777  Grietje

      Z.18+20           26-03-1777  Christina

      Z.18+20           20-08-1778  Jan

      Z.18+20           03-01-1781  Jacoba

      Z.18+20           03-01-1781  Grietje

 

RUSTHOFF, Grietje,

      ( buitenechtelijk vader onbekend)

      Z.18+20           03-01-1781  Jacob


RUTTEN, Antonius

      TULDER, Catharina

      G.Ze.5             11-02-1791 (otr)

      Z.19                 27-02-1791

      kind:

      Z.19+20           12-12-1791  Petronella

 

RUTTEN, Hendrik

      MEIJERS, Maria

      Z.18                 27-02-1786

      kind:

      Z.18+19+20     15-03-1788  Geertruij

 

RUTTEN, Leendert

      RIJN, Elisabeth, van

      G.Ze.5             06-05-1790 (otr)

      S.3                   24-05-1790

      kinderen:

      Z.19+20           04-07-1791  Maria

      Z.19+20           28-10-1792  Joanna

      Z.19+20           08-02-1794  Otto

      Z.19+20           25-06-1795  Maria

 

RUIJGROK, Cornelis

      POEL, Antje, van der

      Z.18                 24-10-1773

      kinderen:

      Z.18+20           26-02-1776  Marijtje

      Z.18+20           01-12-1779  Joannes

      Z.18+20           26-02-1781  Jacob

 

RUIJGROK, Cornelis

      KOOT, Lena

      GZ.2                15-04-1785 (otr)

      kinderen:

      Z.18+20           24-02-1786  Batje

      Z.18+19+20     25-04-1787  Cornelis

      Z.18+19+20     11-01-1789  Antje

      Z.18+19+20     ??-01-1791  Joannes

      Z.19+20           31-08-1792  Anna

      Z.19+20           24-04-1795  Joannes


RUIJS (RUIS), Machiel

      KLAPWIJK, Lijdia

      G.H.1               13-01-1775 (otr)

      Moerka­pelle

      kinderen:

      Z.8                   13-12-1778  Paulus

      Z.8                   02-01-1780  Jan

      Z.8                   23-09-1781  Maria

      Z.8                   08-12-1782  Jan

      Z.8                   06-06-1784  Maria

      Z.8                   07-08-1785  Lena

      Z.8                   27-08-1785  Johanna

      Z.8                   07-08-1786  Jan

      Z.8                   17-02-1788  Leendert

      Z.8                   13-09-1789  Pieter

      Z.8                   24-10-1790  Lena

      Z.8 *                 30-05-1792

      »                      03-06-1792  Machiel

      Z.8 *                 19-03-1794

      »                      23-03-1794  Machiel

 

RIJKELIKHUIZEN, Cornelis

      BERG, Ariaantje, van den

      Z.18                 20-05-1770

      kinderen:

      Z.18+20           24-01-1776  Joanna

      Z.18+20           31-12-1777  Grietje

 

RIJN, Gerrit Wil­lemsze, van

      KOK, Alijda, de

      Z.18                 25-04-1773

      kinderen:

      Z.18+20           08-12-1776  Willem

      Z.18+20           31-01-1778  Maria

      Z.18+20           23-11-1779  Adrianus

 

RIJS, Adrianus, van

      ALPHEN, Johanna, van

      Ze.1                 03-11-1774 (otr)

      kinderen:

      Z.8                   30-11-1777  Jan

      Z.8                   27-12-1778  Jan

      Z.8                   05-08-1781  Jan

      Z.8                   22-06-1783  Maria

 

RIJSDIJK, Korstiaan

      KERKHOVEN, Pietertje

      G.Ze.5             19-10-1792 (otr)

      Z.15                 04-11-1792

      kinderen:

      Z.8+9 *            28-01-1794

      »                      02-02-1794  Jacob

      Z.8+9 *            06-09-1795

      »                      13-09-1795  Geertje †

 

RIJVERS, Joris

      NOORT, Batje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   18-07-1778  Dirk

      Z.8                   20-02-1780  Jan

 

ZAAD, Dirk

      VERHAAR, Antje Cornelisse

      G.Ze.5             17-04-1789 (otr)

      H.9                   03-05-1789

      kinderen:

      Z.18+19+20     10-11-1790  Albert

      Z.19+20           09-07-1793  Barbara

 

ZAAL, Klaas

      MARINUS, Willemijntje Isaacs (Willempje)

      W.12+G.W.7   25-03-1792

      (W=Waddinx­veen)

      kinderen:

      Z.8+9 *            13-10-1792

      »                      21-10-1792  Neeltje

                                                  (Wil­lempje)

      Z.8+9 *            05-08-1793

      »                      08-08-1793  Neeltje

      Z.8+9 *            20-09-1795

      »                      27-09-1795  Neeltje

 

SCHIPPERS, Adolf

      RIJS, Anna, van

      G.Ze.5             06-11-1761 (otr)

      Z.18                 22-11-1761

      kind:

      Z.18+20           05-07-1779  Joannes

 

SCHIPPERS, Willem

      VERKERK, Teuntje

      G.Ze.5             08-04-1791 (otr)

      Z.15                 25-04-1791

      kinderen:

      H.2 *                11-04-1792

      »                      15-04-1792  Lodewijk

      H.2 *                17-09-1793

      »                      22-09-1793  Aagje

      H.2 *                21-04-1795

      »                      26-04-1795  Arij


SCHOENMAKER, Hendrik

      SCHIPPERS, Maria

      Z.19                 12-02-1791

      kinderen:

      Z.19+20           24-12-1791  Joannes

      Z.19+20           30-07-1793  Adrianus

 

SCHOLTEN, (alias KAPPETIJN), Gerrit,

      BERGAKKER, Antje

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           20-05-1792  Willem

 

SCHOLTEN, Hendrik

      SCHREINDERS, Joanna,

      Z.18                 16-06-1776

      kinderen:

      Z.18+20           26-08-1777  Hermanus

      Z.18+20           24-12-1778  Anna

      Z.18+20           24-12-1778  Lena

      Z.18+20           22-12-1780  Helena

      Z.18+20           07-04-1783  Helena

      Z.18+20           26-08-1784  Maria

 

SCHUIJTEVOERDER, Ariaantje Arisz

      HOGERVORST, Jan Cornelisze

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20           01-03-1777  Cornelis

 

SCHUIJTEVOERDER, Joost

      EGEMAN, Margareta

      Z.15                 18-11-1781

      kind:

      Z.8+9 *            31-08-1793

      »                      01-09-1793  Maarten

 

SIERE, Jacobus Ariensze

      GROEN, Pleuntje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                   03-11-1776  Adriana

      Z.8                   03-01-1779  Adriaan

      Z.8                   11-03-1781  Pietertje

      Z.8                   09-03-1783  Arie

 

SIEWERS, Henricus

      HEIJDE, Alijdis, van der

      Ze.2+G.Ze.5    06-01-1792 (otr)

      Z.19                 22-01-1792

      kind:

      Z.19+20           11-12-1792  Elisabetha

 

SIGMOND, Ger­brandt

      WAALDIJK, Adriana

      G.Ze.5             18-04-1780 (otr)

      kind:

      </