INDEX

                     DOOPBOEKEN

        ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1796 - 1811

 

 

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

Zoetermeer 1994


 

 

INDEX DOOPBOEKEN ZOETERMEER  EN ZEGWAART 1796 - 1811


 

 

 


INDEX

DOOPBOEKEN

ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1796 - 1811

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Medewerkers:

T. de Jonge

C.J. van Luijpen

S.M.J. van Mil-Le Rűtte

H.A. Robinsin-Meijer

© Zoetermeer 1994


                                           Extracten uit de Dis­trict-klappers op de dopen te

 

 

                                                     Zoetermeer 1695-1811

 

 

                                            DOOPBOEKEN: 1796 -1811

 

 

                                       RIJNLAND ten zuiden van Leiden

                                                                         (district XI)

 

 

Benthuizen                                          doopboek                    1 en 2                                      B.

Boskoop                                              doopboek                    2 en 5                                      Bo.

Hazerswoude                                      doopboek                    2, 8, 9 en 11                            H.

Leidschendam (Stompwijk)                doopboek                    3, 24, 25 en 33                        S.

Veur                                                     doopboek                    1                                              Ve.

Voorschoten                                        doopboek                    2, 11                                        V.

Zegwaart                                             geen inschrijvingen over deze periode                       Ze.

Zoetermeer                                         doopboek                    8, 9, 17, 19 en 20                    Z.

Zoeterwoude                                       doopboek                    2 en 7                                      Zo.

 

N.B. In 1935 zijn de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart verenigd tot de gemeente Zoetermeer.

In 1939 zijn de gemeenten Stompwijk en Veur verenigd tot de gemeente Leidschendam.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTERNAAM, voornaam vader

            ACHTERNAAM, voornaam moeder

            boeknummer   ondertrouw of huwelijksdatum

            kinderen:

            boeknummer   doopdatum      voornaam kind

            G = Gaarderboek  * = geboren  » = gedoopt


Voorwoord

 

Bij het samenstellen van de klappers op de dopen te Zoetermeer in het tijdvak van 1695 tot 1812 is gebruik gemaakt van de District-klappers op de dopen in het District Rijnland (District XI), welke aanwezig zijn op het Algemeen Rijksar­chief te 's-Gravenhage.

 

Het tijdvak is gesplitst in zes perioden, evenals in de District-klappers, te weten:

            1695 - 1715 :

            1716 - 1735 :

            1736 - 1755 :

            1756 - 1775 :

            1776 - 1795 :

            1796 - 1812 .

 

In principe zijn alleen gegevens overgenomen, die vermeld zijn in registers aangeduid met "Z" (= Zoetermeer) of "Ze" (= Zegwaart). De gegevens van gezinnen, die onder andere plaatsen binnen Rijnland zijn vermeld en waarvan minstens één gegeven onder Zoetermeer of Zegwaart werd geregistreerd, zijn echter compleet in deze klappers opgenomen. Huwelijksplaats en -datum zijn alleen opgenomen, wanneer deze ook vermeld werden in de District-klappers, of eenvou­dig waren te vinden. Wanneer het huwelijk niet bekend is, word dit aangeduid als : X....?? Het is mogelijk dat een aantal gezinnen in meer dan een deel voorkomen.

 

Waar getwijfeld werd aan de juistheid of volledigheid van de District-klappers, is getracht een en ander te verifiëren door raadpleging van de fotokopieën der originele Doop- en eventueel Trouwregisters. In enkele gevallen is gebleken, dat in de originele registers data en/of namen niet-, of onvolledig zijn vermeld, zodat deze klappers terzake ook niet duidelijk kunnen zijn.

 

Achterin elk deel van deze klappers bevindt zich een index op zowel mans-, als vrouwsnamen.

 

Advies.

 

Een ieder die bij genealogisch onderzoek naar families onder Zoetermeer en/of Zegwaart van deze klappers gebruik wenst te maken, wordt aangeraden de hierin vermelde gegevens niet blindelings over te nemen.

Immers, het kan nooit uitgesloten worden geacht, dat lees- en/of schrijffouten zijn gemaakt.

Verificatie met de originele registers, of fotokopieën hiervan, wordt derhalve sterk aanbevolen.

Bovendien vindt men in de originele registers vaak ook meer belang­rijke informa­tie, zoals : doopgetuigen, woonadressen, herkomst, etc.

 

 

DUS ALTIJD DE ORIGINELEN RAADPLEGEN.

 

 

3

 

 

            Genealogische Werkgroep Zoetermeer, van het

            Historisch Genootschap "Oud Soeter­meer"

            Dorpsstraat 7

            2712 AB  Zoetermeer


AARNOUT, Jan

      BINKES (BINKIS), Steintje (Christina)

      G.Z.23             06-03-1800

      kind:

      Bo.2 *              21-03-1804

      »                      31-03-1804  Jacobus

 

AELBRECHT, Pieter

      VEERKAMP, Anna Margarita

      Z.19                 02-12-1792

      kind:

      H.11                 09-04-1799  Maria

 

AKKER, Jacob, van den

      BOS, Klaasje

      G.Z.2               29-03-1799

      Z.21                 21-04-1799

      kind:

      H.2 *                16-09-1799

      »                      22-09-1799  Lena

 

ANGENENT, Jan

      ARENDS, Antje

      Z.21                 18-11-1798

      kinderen:

      Z.19+20           13-10-1799  Gerritje

      Z.19+20           10-01-1801  Henricus

      Z.19+20           20-04-1802  Jacobus

 

BAARS, Arie

      RIJT, Maria, van

      Z.22                 29-04-1810

      kind:

      Z.19+20           18-03-1811  Joannes

 

BAARS, Joannes

      DAAME, Geertruij

      Z.19                 14-04-1793

      kinderen:

      Z.19+20           12-05-1796  Petrus

      Z.19+20           12-05-1796  Joanna

      Z.19+20           15-07-1797  Henricus

      Z.19+20           09-07-1798  Geertruida

      Z.19+20           09-07-1798  Theodora

      Z.19+20           26-09-1799  Dorothea Mag­dalena

      Z.19+20           08-12-1800  Henricus

      Z.19+20           08-12-1800  Cornelia


BAERLE, Adrianus, van

      KRIMPEN, Adriana, van

      G.Ze.5             20-03-1794

      kinderen:

      Z.8+9 *            22-08-1796

      »                      28-08-1796  Johannes Adrianus

      Z.8+9 *            06-03-1799

      »                      10-03-1799  Johannes

      Z.8+9 *            21-02-1802

      »                      21-03-1802  Laurus

 

BEDIJK, Jan, van

      HAAK, Adriana

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           16-01-1803  Leendert

      Z.19+20           12-02-1806  Antje

      Z.19+20           06-01-1808  Pieter

      Z.19+20           05-10-1809  Anthonius

 

BEEK, Arij van Junior

      OVERVLIET, Susanna (Sannetje)

      G.W.7              07-06-1804 (otr)

      (W=Waddinxveen)

      Ze.2+G.Ze.5    26-06-1804 (tr)

      kinderen:

      Z.8+9 *            18-03-1805

      »                      24-03-1805  Arij Jacobus

      Z.8+9 *            06-04-1806

      »                      13-04-1806  Bregje

      Z.8+9 *            18-07-1807

      »                      26-07-1807  Hadeweij

      Z.8+9 *            12-12-1809

      »                      20-12-1809  Hadewij

 

BEEK, Pieter, van

      LANGELAAN, Stijntje

      Ze.10               07-05-1809

      kinderen:

      Z.8+9 *            08-03-1810

      »                      18-03-1810  Hadewina

      Z.8+9 *            10-05-1811

      »                      23-05-1811  Hendrika


BEEMS, Roeloff (Roeland)

      BLANKE, Adriana D.

      G.Bg.4             14-09-1804  (Bergambacht)

      kinderen:

      Z.8+9 *            08-07-1806

      »                      20-07-1806  Maria

      Z.8+9 *            24-09-1808

      »                      09-10-1808  Hendrik

      Z.8 *                 09-09-1810

      »                      30-09-1810  Anna

 

BENT, Pieter, van den

      OLIJMAN, Antje

      Be.RA.54         21/2-9/3-1806

      (Berkel Recht. Archief)

      kind:

      Z.17                 05-09-1807  Antje

 

BENTHUM, Dirk, van

      TURKENBURG, Geertje

      Z.21+G.Z.2      18-02-1798

      kinderen:

      Z.19+20           14-11-1800  Joannes

      Z.19+20           18-01-1803  Joannes

 

BERG, Aart, van den

      KOOLE, Lena

      G.Ze.5             15-10-1791

      kinderen:

      B.1 *                29-10-1796

      »                      06-11-1796  Teuntje

      B.2 *                03-02-1798

      »                      11-02-1798  Geertje

      B.2 8                01-02-1799

      »                      10-02-1799  Teuntje

      B.2 *                24-05-1800

      »                      01-06-1800  Geertje

 

BERG, Arie, van den

      BUITENDIJK (BUYTENDIJK), Pleuntje

      Ze.10               11-11-1810

      kind:

      Z.19+20           10-02-1811  Cornelia


BERG, Hendrik, van den

      OOSTEN, Louisa, van

      B.2                   04-05-1788

      (B=Bergschenhoek)

      kinderen:

      Z.8+9 *            10-08-1796

      »                      25-08-1796  Lydia Maria

      Z.8+9 *            08-11-1798

      »                      18-11-1798  Maria

 

BERG, Hendrik, van den

      KROGT, Petronnella, van der

      S.10                 20-04-1806

      kind:

      Z.19+20           07-03-1807  Grietje

 

BERG, Jacob, van den

      KLAPWIJK, Maria (Marijtje)

      Ze.2+G.Ze.5    04-11-1804

      kinderen:

      Z.8+9+B.2 *     28-04-1805

      »                      05-05-1805  Cornelia

      Z.8+9+B.2 *     12-05-1806

      »                      18-05-1806  Catharina

      Z.8+9+B.2 *     29-03-1808

      »                      03-04-1808  Catharina

      Z.8+9+B.2 *     06-10-1810

      »                      14-10-1810  Hendrik

 

BERG, Jacob, van den

      VISSER, Cornelia

      G.Bw.3+G.Ze.5  25-05-1788

      (Bw=Bleijs­wijk)

      kinderen:

      Z.8+9+B.1 *     16-11-1706

      »                      20-11-1706  Trijntje

      Z.8+9+B.2 *     30-01-1798

      »                      04-02-1798  Ariaantje

      Z.8+9+B.2 *     25-06-1800

      »                      29-06-1800  Trijntje

 

BERG, Jan, van den

      GRAAF, Pietertje, de (van der)

      G.Ze.5             08-05-1795

      kind:

      Z.8+9 *            16-05-1796

      »                      22-05-1796  Pieter


BERKELAAR, Cornelis

      BERG(H), Lijsje, van den

      G.S.5+G.Ze.5.   26-07-1788

      kinderen:

      S.33 *              27-12-1797

      »                      31-12-1797  Cornelia

      S.33 *              02-08-1799

      »                      04-08-1799  Elisabeth

      S.33 *              29-08-1802

      »                      05-09-1802  Hendrik

      S.33 *              25-03-1805

      »                      31-03-1805  Hendrik

      S.33 *              24-10-1806

      »                      26-10-1806  Grietje

 

BERKELAAR, Dirk

      WENSVEEN, Pietertje, van

      Z.15+G.Ze.5    16-11-1794

      kinderen:

      Z.8+9 *            12-12-1798

      »                      16-12-1798  Ariaantje

      Z.8+9 *            18-04-1800

      »                      20-04-1800  Laurens

      Z.8+9 *            19-02-1802

      »                      28-02-1802  Pieter

      Z.8+9 *            14-12-1808

      »                      18-12-1808  Lauw (Louw)

 

BERKHOUT, Sijmen Huibrechtsen

      AREND, Antje Francken, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            11-11-1800

      »                      16-11-1800  Huibrecht

      Z.8+9 *            18-02-1802

      »                      21-02-1802  Frank

      Z.8+9 *            17-06-1804

      »                      24-06-1804  Geertrui

 

BEUSEKOM, Bernardus, van

      LINDEMAN, Jannetje

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           29-06-1796  Maria

      Z.19+20           24-05-1799  Joanna

      Z.19+20           25-07-1800  Joanna


BEZOUWEN, Cornelis, van

      KOOL, Burgje

      Ze.8+G.Ze.5    31-03-1799 (otr)

      (tr. Rotter­dam)

      kind:

      Z.8 *                 26-04-1800

      »                      18-05-1800  Jenneke Maria

 

BLEIJENBURG, Cornelis

      OVERVLIET, Neeltje

      Z.15+G.Ze.5    27-11-1791

      kinderen:

      Z.8+9 *            03-04-1796

      »                      10-04-1796  Jan Adrianus

      Z.8+9 *            07-05-1797

      »                      14-05-1797  Pieter

      Z.8+9 *            06-10-1798

      »                      14-10-1798  Jan

 

BOEKESTEIN, Gerrit

      WARMENHOVEN, Ariaantje (Adriana)

      G.12+13          07-10-1803

      (G='s-Graven­zande)

      kind:

      Z.8+9 *            08-12-1805

      »                      15-12-1805  Betje

 

BOGAERD, Willem, van de

      BOOG, Caatje (Ceetje)

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           06-12-1807  Joannes

 

BOGERD (BOGART), Leendert, van den

      OVERDEVEST, Dirkje (Doortje)

      S.10+G.S.5     10-05-1801

      kinderen:

      Z.19+20           21-06-1802  Joannes

      Z.19+20           16-01-1809  Maria

 

BOHEMEN, Willem, van

      KAUWENHOOVEN, Maria

      G.S.5               10-05-1799

      kinderen:

      Z.19+20           08-03-1800  Cornelia

      Z.19+20           08-07-1801  Clasina

      Z.19+20           25-06-1805  Martina

      Z.19+20           27-12-1806  Cornelius

                                                  Jo­annes


BOL, Jacob

      KLAPWIJK, Lydia

      H.12+Z.21       13-06-1802

      kinderen:

      H.2 *                02-11-1802

      »                      07-11-1802  Cornelis

      H.2 *                09-08-1804

      »                      12-08-1804  Leendert

 

BOL, Pieter, van der

      JONG, Adriana, de

      Zo.7+11           26-04-1789

      kind:

      Z.19+20           16-05-1796  Henricus

 

BOLDEWIJN, Hendrik

      BRUIN, Gerritje, de

      Ze.2+3+G.Ze.5  22-06-1800

      kind:

      Z.8+9 *            09-12-1800

      »                      14-12-1800  Wildrik Hendrik

 

BOOG, Ceetje,

      BOOM, Willem, van der

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           08-12-1806  Catharina

 

BOOG, Ceetje,

      BOGAARD, Willem, van de

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19                 06-12-1807  Joannes

 

BOOM, Willem, van der

      BOOG, Ceetje,

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           08-12-1806  Catharina

 

BOON, Johannes, van der

      OVERVLIET, Trijntje Jacobusse

      Ze.2+3+G.Ze.5  18-11-1798  (otr)

      Z.21+G.Z.2      19-05-1799  (tr)

      kinderen:

      Z.8+9 *            22-04-1799

      »                      28-04-1799  Johannes

      Z.8+9 *            26-11-1800

      »                      30-11-1800  Jacobus

      Z.8+9 *            26-11-1800

      »                      30-11-1800  Adrianus

      Z.8+9 *            10-07-1802

      »                      18-07-1802  Adrianus

 

BOON, Johannes, van der

      (wednr. van Trijntje Jacobusdr. Over­vliet)

      JUIJN, Willemina

      (Mijntje Elizabeth Jenij­ne)

      G.Ze.5             03-12-1805

      kinderen:

      Z.8+9 *            17-09-1806

      »                      09-11-1806  Johanna

      Z.8+9 *            03-09-1808

      »                      04-09-1808  Hester

 

BOREBIJN, Jan

      HORST, Adriana, van der

      X....??

      kind:

      Z.19+20           11-10-1809  Jacoba

 

BORST, Aard

      CADERIS, Petronella

      Z.18+S.9         23-04-1786

      kinderen:

      Z.19+20           09-10-1796  Adriana

      Z.19+20           25-01-1798  Cornelius

      Z.19+20           14-09-1800  Anna

      Z.19+20           21-03-1802  Cornelius

 

BOS, Aaltje (Alida)

      SIEWERS, Hendrick

      kinderen: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           18-08-1796  Hendrica

      Z.19+20           02-02-1798  Anna

 

BOS, Arie

      VLIET, Grietje, van

      Z.21                 02-06-1805

      kind:

      Z.8+9 *            15-07-1806

      »                      20-07-1806  Cornelis

 

BOS, Jacobus

      AALST SCHOUTEN,

      Jacoba Elisabeth Wilhelmina, van

      Z.22                 23-06-1809

      kind:

      Z.8+9 *            24-05-1810

      »                      03-06-1810  Elisabeth

                                                  Cor­nelia


BOS, Cornelis Jr

      BIJL, Antje, van der

      Z.21+G.Z.2      31-07-1803

      kind:

      Z.8+9 *            22-11-1804

      »                      12-12-1804  Antje

 

BOS, Cornelis Jr

      KRAMER, Pietertje

      Z.21+G.Z.2      13-10-1805

      kinderen:

      Z.8+9 *            13-10-1806

      »                      19-10-1806  Henderika

      Z.8+9 *            15-08-1808

      »                      28-08-1808  Lena

      Z.8+9 *            21-03-1810

      »                      25-03-1810  Cornelis

      Z.8+9 *            02-05-1811

      »                      19-05-1811  Pieter

 

BOS, Abraham, van den

      KOOYMAN (COOYMAN), Jannetje,

      Z.18                 26-11-1782

      kind:

      Z.19+20           30-04-1796  Antje

 

BOS, Jan (Joannes), van den

      DIJK, Lena Jacobsdr., van

      Z.18+20+G.Ze.5  21-11-1788

      kinderen:

      Z.19+20           15-10-1797  Christina

      Z.19+20           28-08-1800  Jacobus

      Z.19+20           08-08-1805  Gerrit

 

BOS(CH), Jacob, van den

      LENGKEEK, Maria

      Ze.2                 31-01-1808

      kind:

      Z.8+9 *            02-03-1811

      »                      03-03-1811  Maarten

 

BOS(CH), Jan, van den

      OOSTDAM, Marijtje (Maria)

      Z.21+G.Z.2      13-05-1804

      kinderen:

      Z.19+20           21-10-1805  Joannes

      Z.19+20           08-05-1807  Barend

      Z.19+20 *        22-02-1809

      »                      23-02-1809  Abraham


BREE, Joseph, van

      BLORTUM (BLORTEN), Antje, van

      Z.21+G.Z.2      21-04-1799

      kinderen:

      Z.19+20           13-07-1800  Francijntje

 

BREIDE, Jan

      VEN, Adriana, van der

      Z.21+G.Z.2      04-02-1798

      kind:

      Z.19+20           31-07-1807  Hendrik

 

BREMER, Hendrik

      NIEUWENHUIZEN, Willemijntje

      Ze.2+G.Ze.5    25-07-1805

      kinderen:

      Z.8+9 *            01-09-1806

      »                      07-09-1806  Johan

                                                  Christi­aan

      Z.8+9 *            18-04-1808

      »                      24-04-1808  Hermanus

      Z.8+9 *            25-07-1810

      »                      05-08-1810  Catharina

 

BREUGOM, Hendrik

      NAAKTGEBO(O)REN, Maria Pietersdr.

      Ze.2+3+G.Z.5  01-05-1796

      kinderen:

      Z.8+9 *            08-06-1797

      »                      11-06-1797  Trijntje

      Z.8+9 *            15-06-1798

      »                      17-06-1798  Rookje

      Z.8+9 *            12-03-1802

      »                      21-03-1802  Cornelis

      Z.8+9 *            11-02-1806

      »                      23-02-1806  Trijntje

 

BREUGOM, Cornelis

      VEENMAN, Magteltje

      Bw.8+G.Bw.3+G.P.5  22-08-1802

      (Bw=Bleijswijk  P=Pij­nac­ker)

      kind:

      Z.8+9 *            04-02-1803

      »                      20-02-1803  Cornelis


BRIN(C)K, Dirk, van den

      BOES(E), Johanna (Jannetje)

      Z .21                20-07-1783

      kinderen:

      Z.19+20           06-06-1796  Catharina

      Z.19+20           29-09-1798  Leendert

      Z.19+20           15-01-1802  Adrianus

      Z.19+20           03-08-1804  Hendricus

 

BRIN(C)KMAN, Koenraad

      NIEUWMAN(S)(NIEMAND),

      Maria of Aal­tje

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           15-11-1797  Anna

      Z.19+20           22-10-1800  Hermanus Hendricus

      Z.19+20           19-12-1801  Henricus

                                                  Adri­anus

      Z.19+20           11-03-1804  Joannes

                                                  Ber­nardus

 

BROEKMEIJER, Joannes

      KNEIJN, Ap(p)olonia

      G.Ze.5             05-05-1791

      kind:

      Z.19+20           18-05-1796  Cornelius

 

BROEKMEIJER (BECKMEIJER ­BERK(E)MEIJER), Steven

      JURGENS (JURGUS),

      Francijntje (Seijn­tje)

      Z.18                 15-10-1786

      kinderen:

      Z.19+20           25-03-1796  Joannes

                                                  Pe­trus

      Z.19+20           08-11-1797  Joannes

                                                  Her­manus

      Z.19+20           16-01-1803  Leendert

      Z.19+20           12-02-1806  Antje

 

BRONSGEEST, Simon (Sijmen)

      SPRONSEN, Elisabeth (Lijsje), van

      Ze.2+3+G.Ze.5  20-11-1796

      kinderen:

      Z.19+20           14-12-1797  Simon

      Z.19+20           12-02-1799  Anna

      Z.19+20           02-06-1802  Antonius

      Z.19+20           25-04-1803  Hillegje

      Z.19+20           08-12-1805  Simon

      Z.19+20           02-02-1807  Catharina

      Z.19+20           09-05-1808  Catharina

      Z.19+20           23-06-1809  Simon

      Z.19+20           01-07-1810  Hillegonda

      Z.19+20           09-11-1811  Antonius

 

BROUWER, Hendrik

      VEEN, Catharina, van

      P.7+8+G.P.5   17-08-1794  (P=Pijnacker)

      kind:

      Z.8+9 *            22-02-1708

      »                      25-02-1708  Cornelis

 

BROUWER, Maarten

      BREEDVELD(T), Neeltje

      H.5+G.H.4       03-07-1785

      kinderen:

      Z.8+9 *            09-05-1796

      »                      15-05-1796  Kornelis

      Z.8+9 *            18-11-1797

      »                      26-11-1797  Hilletje

 

BRUIJN, Jacob, de

      KLAZING, Maria

      X....??

      kinderen:

      H.2 *                13-09-1799

      »                      22-09-1799  Johannes

      H.2 *                04-03-1801

      »                      15-03-1801  Pieter

      Z.8+9 *            19-08-1803

      »                      04-09-1803  Willemina

      Z.8+9 *            18-12-1805

      »                      15-01-1806  Maria

 

BRUIJN, Jan Arise,de

      HOGERVORST, Margaretha (Grietje)

      Be.RA.53+G.Ze.5  03-11-1799

      (Be=Berkel Rechtelijk Archief)

      kinderen:

      Z.8+9 *            14-04-1800

      »                      20-04-1800  Antonia

      Z.8+9 *            19-03-1802

      »                      28-03-1802  Jan

      V.2 *                14-01-1806

      »                      19-01-1806  Geertruida

      V.2 *                19-01-1808

      »                      31-01-1808  Heinderijntje


BRUIJN(E), Jan, (de)

      CASTAING (CASTANY), Elisabeth

      No.8a+G.No.1  09-05-1802

      (No=Noot­dorp)

      kinderen:

      Z.19+20           05-02-1803  Maria Odilla

                                                  Ernestina

      Z.19                 06-06-1804  Maria Henrica

 

BRUIJN, Willem, de

      HOGENSTRIJD, Johanna Adriana

      Z.15+G.Ze.5    18-05-1788

      kinderen:

      Z.8+9 *            10-05-1798

      »                      20-05-1798  Johanna

      Z.8+9 *            18-02-1802

      »                      14-03-1802  Jacobus

 

BUISING, Machiel

      HEININGEN, Willemijntje, van

      N.12+G.N.4     20-05-1810 (N=Noordwijk)

      kind:

      Z.8+9 *            12-05-1811

      »                      19-05-1811  Geertje

 

BURG, Pieter, van der

      KRAAN, Anna, van der

      Ze.2+3+G.Ze.5  16-05-1802

      kinderen:

      Z.8+9 *            04-05-1803

      »                      05-05-1803  Pieter

      B.2*                 04-11-1804

      »                      11-11-1804  Pieternella

      Z.8+9 *            25-02-1808

      »                      06-03-1808  Hendrik

      Z.8+9 *            18-05-1811

      »                      26-05-1811  Bregje

 

BURGER, Leendert

      VRIESE, Johanna, de

      Ze.2                 25-12-1797

      kinderen:

      Z.8+9 *            01-03-1798

      »                      04-03-1798  Hermina

      Z.8+9 *            12-03-1799

      »                      17-03-1799  Hermina

      Z.8+9 *            18-07-1800

      »                      27-07-1800  Johannes

      Z.8+9 *            10-01-1802

      »                      17-01-1802  Johannes

      Z.8+9 *            23-11-1803

      »                      04-12-1803  Arij

      V.2 *                06-08-1809

      »                      27-08-1809  Hermanus

 

BUIJING, Barend

      LINDEMAN, Johanna

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           29-09-1803  Magteld

      Z.19+20           03-10-1805  Magtild

 

BIJL, Jacob

      BIJZEN, Pleuntje

      Ze.2+3+G.Ze.5  08-05-1796

      kinderen:

      Z.8+9 *            09-02-1797

      »                      12-02-1797  Aegje

      Z.8+9 *            05-09-1798

      »                      09-09-1798  Antonia

      Z.8+9 *            30-10-1799

      »                      03-11-1799  Antonia

      Z.8+9 *            17-06-1802

      »                      27-06-1802  Antonia

      Z.8+9 *            26-09-1803

      »                      09-10-1803  Lena

      Z.8+9 *            17-04-1805

      »                      20-04-1805  Lena

      H.2 *                23-11-1808

      »                      27-11-1808  Leendert

      H.2 *                01-06-1810

      »                      10-06-1810  Willem

 

BIJZEN, Jan

      GRIEND, Martijntje, van der

      G.B.2+Ze.2+G.Ze.5  01-01-1804

      kinderen:

      Z.8+9 *            19-05-1804  Antonia

      »                      27-05-1804

      Z.8+9 *            22-03-1807  Willem

      »                      22-03-1807

      Z.8+9 *            09-02-1809  Krijntje

      »                      26-02-1809

 

 

C zie onder K


DANNIJS, Gerrit

      BREEVOORT, Pieternelletje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            04-06-1799  Johannes

                                                  Coenraad

      »                      16-06-1799

      Z.8+9 *            23-05-1802  Gerrit

      »                      06-06-1802

      Z.8+9 *            30-11-1807  Willem Hendrik

                                                  Frederik

      »                      06-12-1807

 

DELFT, Lena, van

      KOK, Pieter

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.8+9 *            06-11-1810  Pieter Kok

      »                      02-12-1810

 

DELSMAN, Hendrik

      ADRICHEM (ADRIGHEM), Maria, van

      Z.19                 08-05-1808

      kinderen:

      Z.19+20           30-06-1809  Joannes

      Z.19+20           05-06-1810  Adrianus

      Z.19+20 *        04-11-1811  Albertus

      »                      05-11-1811

 

DERICKSWEIJLER, Joseph

      KUIJTENS, Angnietje (Agnes Kuijtings)

      Z.19+G.Z.2      03-08-1794

      kind:

      Z.19                 26-12-1798  Joannes

                                                  Jaco­bus

 

DINTE(RE), Paulus, van

      MERTENS, Petronella, van

      Z.19                 04-05-1794

      kinderen:

      Z.19+20           09-12-1798  Leonardus

      Z.19+20           11-10-1799  Steijntje

      Z.19+20           30-03-1804  Leendert

 

DIRCKSE, Dirck

      VOOGELAAR, Treijntje

      Z.19+Ze.2+3+G.Ze.5  03-11-1793

      kinderen:

      Z.19+20           29-10-1796  Anna

      Z.19+20           21-06-1799  Gerardus

      Z.19+20           11-08-1804  Maria

      Z.19+20           01-04-1806  Daniel

 

DOLVEN, Petronella, van

      ????, Hendrick,

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           20-05-1802  Petrus

 

DORP, Pieter, van

      ADRICHEM (ADRIGHEM), Willemijntje, van

      Z.19+Ze.2+3+G.Ze.5  18-05-1794

      kinderen:

      Z.19+20           17-07-1796  Albertus

      Z.19+20           05-11-1797  Maria

      Z.19+20           12-05-1799  Cornelia

      Z.19+20           12-08-1800  Maria

 

DORP, Willem, van

      KEET, Johanna

      Z.21                 15-03-1807

      kinderen:

      Z.8 *                 24-10-1807  Johannes

      »                      01-11-1807

      Z.8 *                 24-10-1807  Hendrik

      »                      01-11-1807

      Z.8+9 *            05-05-1810  Leendert

      »                      13-05-1810

 

DRIEL, Jacobus, van

      KESSELEN, Pleuntje, van

      Zo.12               12-05-1799

      kinderen:

      Zo.7                 14-11-1799  Cornelia

      Zo.7                 18-02-1802  Ariaantje

      Z.19+20           30-08-1804  Cornelis

      Zo.7                 08-12-1806  Gerrit

      Zo.7                 30-12-1809  Joannes

 

DRIEL, Jacob, van

      SMIT, Jannetje

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            13-03-1800  Marinus

      »                      23-03-1800

      Z.8+9 *            23-12-1801  Geertrui

      »                      01-01-1802

      Z.8+9 *            03-03-1806  Aaltje

      »                      09-03-1806

      Z.8+9 *            10-02-1808  Margaretha

      »                      21-02-1808


DRIESSEN, Pieter

      FRIGGE, Catharina (Trijntje)

      Z.21+G.Z.2      15-06-1800

      kinderen:

      Z.19+20           23-08-1800  Antonius

      Z.19+20           05-01-1803  Joanna

      Z.19+20           14-09-1804  Henrica

      Z.19+20           09-02-1807  Sophia

      Z.19+20           21-04-1808  Henricus

 

DROOG, Pieter

      SMITS, Elisabeth

      Z.21+G.Z.2      04-05-1800

      kinderen:

      Z.19+20           02-01-1802  Maria

      Z.19+20           29-12-1802  Cornelius

      Z.19+20           11-03-1805  Dirk

      Z.19+20           23-10-1806  Grietje

 

DRIJVER, Leendert Philip, den

      SCHIE, Dirkje, van

      Z.15+G.Z.5      03-07-1791

      kinderen:

      Z.8+9 *            16-11-1796  Krijn

      »                      20-11-1796

      Z.8+9 *            23-12-1797  Leendert

                                                  Phi­lippus

      »                      31-12-1797

      Z.8+9 *            16-09-1799  Sara

      »                      22-09-1799

      Z.8+9 *            02-01-1802  Leena

      »                      31-01-1802

      Z.8+9 *            25-04-1803  Catharina

      »                      01-05-1803

      Z.8+9 *            25-04-1803  Jacoba †

      »                      01-05-1803

      Z.8+9 *            03-10-1804  Neeltje

      »                      18-11-1804

      Z.8+9 *            16-12-1807  Jacoba

      »                      20-01-1808

      Z.8+9 *            21-11-1809  Lena

      »                      13-12-1809

 

DUINDAM, Willem

      KAPEL, Gerritje

      Z.22                 28-10-1810

      kind:

      Z.19                 19-05-1811  Dirkje Janse

 

DIJK, Jacob, van

      ROOS, Teuntje

      Ze.2+3+G.Ze.5  24-04-1796

      kind:

      Z.19+20           08-08-1796  Geertje

 

DIJK, Jan, van

      VORK, Maria

      Ze.2                 27-04-1806

      kinderen:

      Z.19+20           06-02-1808  Arend

      Z.19+20           08-02-1809  Joannes

      Z.19+20           08-02-1809  Adriana

      Z.19+20           04-07-1810  Arend

      Z.19+20           16-07-1811  Arend

 

DIJK, Jan, van

      DORP, Pieternella, van (Petronella van 't Dorp)

      M.12                10-05-1807   (M=Monster)

      kind:

      Z.19+20           18-09-1809  Jan

 

DIJK, Cornelis, van

      KNIPSCHAAR, Catharina Johanna

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            30-01-1805  Joanna

      »                      20-02-1805

 

DIJK, Cornelis, van

      BEEK, Greetje (Geertruy), van

      R.5+G.R.5       01-04-1787  (R=Rijswijk)

      kinderen:

      Z.8+9 *            01-06-1805  Pietertje

      »                      23-06-1805

      Z.8+9 *            01-04-1807  Arij

      »                      12-04-1807

      Z.8+9 *            13-06-1808  Pietertje

      »                      26-06-1808

 

DIJK, Lena, van

      KAREL, Hendrik,

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19                 24-06-1810  Lena

 

DIJK, Maarten, van

      MEER, Anna, van der

      Z.19+21           28-02-1808

      kind:

      Z.19+20           23-08-1810  Maria


ELF(F)ER(T)S, Hendrik

      RODENBURG, Lena

      Ze.2+G.Ze.5    23-10-1803

      kinderen:

      Z.8+9 *            25-12-1803  Gerrit

      »                      01-01-1804

      Z.8+9 *            29-03-1807  Hendrik

      »                      05-04-1807

 

ELST, Jacob, van der

      BRUIJN (BRUIN), Aantje, de

      Z.15+G.Z.2+G.Ze.5  16-11-1794

      kinderen:

      Z.8+9 *            27-01-1797  Aalbrecht

      »                      29-01-1797

      Z.8+9 *            07-04-1798  Huibert

      »                      15-04-1798

      Z.8+9 *            15-11-1799  Maarten

      »                      24-11-1799

      Z.8+9 *            16-01-1801  Pietertje

      »                      01-02-1801

      Z.8+9 *            16-06-1802  Adrianus

      »                      20-06-1802

      Z.8+9 *            13-12-1803  Maria

      »                      18-12-1803

      Z.8+9 *            09-06-1806  Leendert †

      »                      15-06-1806

      Z.8+9 *            09-06-1806  Adriana 

      »                      15-06-1806

      Z.8+9 *            03-04-1810  Leendert

      »                      08-04-1810

 

ERDTMANS, Gerardus

      GOEMAN, Anna Margarita

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           13-09-1807  Joanna

      Z.19+20           30-11-1808  Engeltje

      Z.19+20           06-08-1810  Theodorus

 

ERKELENS, Willem

      KERKHO(O)VEN, Jacoba

      Z.21+G.Z.2      15-04-1804

      kinderen:

      Z.8+9 *            10-11-1804  Ingetje

      »                      18-11-1804

      H.2 *                22-05-1806  Geertje

      »                      26-05-1806

      H.2 *                30-06-1807  Johanna

      »                      05-07-1807

      H.2 *                14-09-1809  Jacob

      »                      17-09-1809

      H.2 *                14-09-1809  Leendert

      »                      17-09-1809

      H.2 *                22-11-1810  Jacob

      »                      02-12-1810

 

ES, Dirk, van

      BRUIJN (BRUIN), Anna, de

      Z.15+G.Ze.5    13-02-1791

      kinderen:

      Z.8+9 *            03-11-1796  Elisabeth

      »                      06-11-1796

      Z.8+9 *            21-01-1798  Maria

      »                      28-01-1798

      Z.8+9 *            10-03-1803  Gerrit †

      »                      11-04-1803

      Z.8+9 *            26-12-1807  Gerrit

      »                      03-01-1808

      Z.8+9 *            28-11-1808  Elisabeth

      »                      01-01-1809

      Z.8+9 *            01-08-1811  Elisabeth

      »                      11-08-1811

 

ES, Johannes, van

      OVENVLIET, Trijntje Jacobusse

      Z.21+G.Z.2      19-05-1799

      kinderen:

      Z.8+9 *            15-01-1800  Jacob

      »                      19-01-1800

      Z.8+9 *            05-06-1801  Justus

      »                      14-06-1801

 

ES, Krijn, van

      VERKERK, Cornelia

      V.2                   02-10-1803  (otr)

      kind:

      Z.8+9 *            20-04-1810  Gerrit

      »                      29-04-1810

 

ESSER, Cornelis, van

      DIJKMANS, Catharina

      Z.21+G.Z.2      04-08-1805

      kinderen:

      Z.8+9 *            04-10-1805  Bernardus

      »                      13-10-1805

      Z.8+9 *            28-03-1807  Hermanus

      »                      05-04-1807

      Z.8+9 *            24-11-1809  Jan

      »                      29-11-1809


EVERSE, Toon

      OUTSHOORN, Maria

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19                 13-06-1800  Christina

 

EIJK, Gijsbert, van

      VONK, Magdalena

      Z.21+G.Z.2      15-05-1796

      kind:

      Z.8+9 *            27-03-1797  Cornelis

      »                      02-04-1797

 

FLEGGEERT, Jan

      KONING, Cornelia, de

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            14-09-1810  Pieter

      »                      30-09-1810

 

FREDERIKS, Gauke

      WIJNGAARDEN (WINGERDEN),

      Grietje, van

      P.7+8+Be.5+G.P.5+G.Be.4  20-04-1794

      (P=Pijnacker, B=Berkel)

      kind:

      Z.8+9 *            13-01-1798  Grieta

      »                      21-01-1798

 

FREDERIKS, Willem

      KERKLAAN, Catharina (Caatje)

      S.11                 13-05-1810

      kind:

      Z.19+20 *        06-02-1811  Anna

      »                      07-02-1811

 

FREMAN, Hendrik

      POST, Johanna Geertruida

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            27-12-1797  Johanna

                                                  Wil­helmina

      »                      31-12-1797

 

GAANDERS, Gerrit

      HEMELAAR, Francina

      X....??

      kind:

      Z.19+20           28-05-1797  Joanna


GAANDERSE, Willem

      DIJK, Adriana, van

      X....??

      kind:

      Z.19+20           10-07-1797  Adrianus

 

GEERLING, Joannes

      MAAS, Joanna,

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           22-10-1811  Joannes

 

GELTHUISEN (GELDENHUIZEN), Gerrit

      ROOIJ, Aaltje,

      kinderen:

      (buitenechtelijk, verklaring moeder)

      Z.8+9 *            16-04-1804  Lijdia

      »                      06-05-1804

      Z.8+9 *            22-12-1807  Hendrik

      »                      17-01-1808

 

GEURS, Jan Markus

      WINDMEIJER, Johanna

      Z.18+Ze.2+G.Ze.5  07-05-1786

      kind:

      Z.19+20           11-08-1798  Anna Margarita

 

GEUS, Hendrik

      BEU(C)K, Hendrina (Henrica)

      Z.21+G.Z.2      17-05-1801

      kinderen:

      Z.19+20           26-03-1802  Maria

      Z.19+20           21-03-1804  Bernardus

      Z.19+20           06-02-1806  Arnoldus

      Z.19+20           31-12-1807  Elisabeth

 

GEUS, Arie, de

      JONG, Willempje, de

      Z.15+G.Z.2      27-08-1786

      kind:

      Z.8+9 *            16-05-1796  Ariaantje

      »                      22-05-1796

 

GLADBEEK, Arie

      OOSTENDORP, Trijntje

      Ze.2+3+G.Ze.5                    01-11-1795

      kinderen:

      Z.8+9 *            24-10-1796  Johanna

      »                      30-10-1796

      Z.8+9 *            10-09-1797  Jacobus

      »                      14-09-1797


GLADBEEK, Arie

      HART, Hillegonda, van der

      G.Z.5               18-08-1798

      + H.12+G.H.4  09-09-1798

      kinderen:

      Z.8+9 *            27-05-1800  Johanna

      »                      01-06-1800

      Z.8+9 *            26-03-1802  Jacobus 

      »                      04-04-1802

      Z.8+9 *            19-11-1804  Maartje

      »                      12-12-1804

      Z.8+9 *            15-02-1807  Jacobus 

      »                      04-03-1807

      Z.8+9 *            26-02-1810  Jacobus

      »                      18-03-1810

 

GOES, Jan Sijmonsz., van der

      VREGGE (FRIGGE), Maria

      Be.12+B.RA.53+G.Be.4 17-11-1793

      (Be=Berkel + Rechterlijk Archief)

      kind:

      Z.19+20           20-07-1803  Anna

 

GOM(M)ERTS, Klaas

      NIEUWKOOP, Teuna

      Z.15                 18-06-1786

      kind:

      Z.8+9 *            17-04-1796  Anna

      »                      24-04-1796

 

GOMMERTS, Gerret

      BEZEY, Jacomijntje, van

      Z.15+G.Ze.5    31-05-1789

      kinderen:

      Z.8+9 *            19-09-1796  Leendert

      »                      25-09-1796

      Z.8+9 *            16-12-1797  Hendrik

      »                      24-12-1797

      Z.8+9 *            17-04-1799  Claas

      »                      21-04-1799

      Z.8+9 *            24-02-1803  Lena

      »                      06-03-1803

      Z.8+9 *            17-03-1806  Teuna

      »                      30-03-1806


GOUWELEEUW, Jaspert

      WESTGEEST, Jacoba

      P.17                 26-11-1809  (P=Pijnacker)

      kind:

      Z.19+20           26-05-1810  Petrus

 

GRAAF,  Christiaan, de

      UITTENBOGAARD, Heijnderijntje

      H.5+G.H.4+Zo.3+G.Zo.3  20-05-1786

      kinderen:

      Z.8+9 *            24-11-1799  Geertrui

      »                      08-12-1799

      Z.8+9 *            22-08-1802  Jacob

      »                      08-09-1802

 

GROEN, Cornelis

      VRIJMOET, Magdalena

      Ze.2+G.Ze.5    06-11-1803

      kinderen:

      Z.8+9 *            05-03-1804  Pleun

      »                      25-03-1804

      Z.8+9 *            15-02-1807  Maartje

      »                      08-03-1807

 

GROEN, Hendrik Weseel, van der

      BREGT, Anna, van

      Z.22                 17-09-1809

      kind:

      Z.19+20           24-02-1811  Joannes

 

GROENEWEG, Pieter

      EYK, Catharina, van

      S.11                 17-02-1811

      kind:

      Z.19+20           01-01-1812  Petronella

 

GROENEWEEGEN, Dirk

      ALTING, Hendrina

      Z.21+G.Z.2+Ze.2+3  11-01-1801

      kinderen:

      Z.8+9 *            02-01-1801  Pieter

      »                      12-01-1801

      Z.8+9 *            19-04-1806  Batje

      »                      20-04-1806

      Z.8+9 *            06-11-1808  Zijtje

      »                      13-11-1808


GROENHEIJDEN, Arij Hendriksz

      VAART, Aaltje Jasperdr, van der

      Ml.8+G.Ml.2     02-12-1803   (otr)

      (Ml=Maasland)

      kinderen:

      Z.8+9 *            30-10-1804  Maria

      »                      14-11-1804

      Z.8+9 *            22-08-1806  Maria

      »                      31-08-1806

      Z.8+9 *            23-05-1808  Klazina

      »                      29-05-1808

      Z.8+9 *            08-02-1811  Klazina

      »                      13-02-1811

 

GROENHEIJDEN, Jan Cornelisz

      WAAL, Pietertje Willemsdr, van der

      Ze.2+3+G.Ze.5  02-12-1798

      kinderen:

      Zo.2  *              13-05-1808  Cornelis

      »                      15-05-1808

      Zo.2                 20-07-1810  Johanna

      »                      29-07-1810

 

GROOT, Adrianus (Arie), de

      VERHAAR, Anna (Antje)

      Z.19+Ze.2+3+G.Ze.5  20-07-1794

      kinderen:

      Z.19+20           13-04-1797  Cornelius

      Z.19+20           12-12-1798  Doortje

      Z.19+20           08-10-1800  Joanna

      Z.19+20           17-09-1802  Jacobus

      Z.19+20           24-02-1805  Jaapje

      Z.19+20           10-08-1806  Nicolaus

                                                  Lau­rentius

 

GROOT, Ary, de

      KUIJPER, Willemijntje Dirksdr

      G.5+M.4+G.G4                    17-06-1787

      kinderen:

      Z.8+9               21-08-1797  Leendert

      Z.8+9 *            30-08-1799  Elisabeth

      »                      15-09-1799

      Z.8+9 *            31-07-1802  Dirkje

      »                      22-08-1802

      Z.8+9 *            26-04-1805  Jacobus

      »                      05-05-1805

      Z.8+9 *            02-11-1808  Elisabeth

      »                      20-11-1808

      Z.8+9 *            15-11-1811  Jacobus

      »                      04-12-1811

 

GROOT, Gerret, de

      OOSTERHOUT, Jannetje

      Z.15                 17-05-1789

      kinderen:

      Z.8+9 *            02-11-1796  Pieternella

      »                      06-11-1796

      Z.8+9 *            11-01-1802  Adriana

      »                      17-01-1802

 

GROOT, Klaas, de

      RUTTE, Engeltje

      Z.19+Ze.2+G.Z.5  22-04-1792

      kinderen:

      Z.19+20           26-09-1796  Cornelia

      Z.19+20           28-07-1798  Leendert

      Z.19+20           05-06-1800  Nicolaus

      Z.19+20           02-08-1802  Maria

 

GRIJSKAMP, Willem

      VOL(LE)BREGT, Adriana (Ariaantje)

      Z.19+Ze.2+G.Ze.5  15-05-1791

      kinderen:

      Z.19+20           22-03-1796  Antonius

      Z.19+20           14-01-1798  Maria

 

GUDDE, Jan Gerrit

      MULDER, Maria

      Z.21+G.Z.2      18-09-1803

      kinderen:

      Z.19+20           08-03-1805  Jan Hendrik

      Z.19+20           12-11-1808  Jan Gerrit

 

GUDDE, Jan Gerrit

      BOELMANS, Maria

      Z.21+G.Z.2      15-10-1797

      kind:

      Z.19+20           26-01-1803  Hendrik

 

GIJSBERTS, Joannes

      BOS, Aaltje, van den

      Z.21+G.Z.2      11-05-1800

      kind:

      Z.19+20           09-06-1800  Geertruij

 

GIJSTEREN, Gerrit, van

      BUSKER (BUSKES), Lijsje

      Z.21+G.Z.2+S.10+G.S.5  20-10-1805

      kinderen:

      Z.19+20           10-12-1805  Grietje

      Z.19+20           24-07-1807  Joannes


HAAGDOORN, Christoffel

      RIJNAARDS, Maria

      Z.19+Ze.2+G.Ze.5  15-04-1792

      kinderen:

      H.9                   14-11-1796  Anna Maria

      H.11                 30-09-1798  Fredericus

      H.11                 13-08-1800  Maria

      H.11                 08-03-1802  Hermanus

      H.11                 07-05-1804  Gerarda

      H.11                 05-08-1806  Joannes

 

HAAS, Johannes, de

      BELT, Maaijke

      X....??

      kind:

      Z.17                 19-05-1806  Jacob

                                                  Johan­nes

 

HAAS, Johannes, de

      MEIJER, Anna

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           10-09-1806  Anna

 

HAASTERT, Jasper, van

      DIJKMAN, Cornelia

      G.Z.2               31-03-1795

      kind:

      S.3                   06-10-1798  Nicolaas

 

HAASTREGT (HAASTER(T)(EN)),Cornelis de Jonge (Jaspersz)

      DIJK, Maria, van

      Z.21+G.Z.2+S.10+G.S.5

      15, 16 en 31 03-1799  07-04-1799

      kinderen:

      Z.19+20           06-01-1800  Agatha

      Z.19+20           28-02-1803  Melis

      Z.19+20           31-11-1804  Anna

      Z.19+20           04-09-1809  Cornelia

 

HALKERS, Willem  (uit Pijnacker)

      MEURS, Aaltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           26-09-1798  Henricus

      Z.19+20           26-01-1801  Gerarda

      Z.19+20           20-06-1802  Anna

      Z.19+20           11-01-1806  Alida


HALLEMS (HALMERS),  Jacobus

      SCHOPMAN(S), Maria

      Z.19+21           09-11-1793

      kind:

      Z.19+20           24-05-1797  Theodorus

 

HARDIJZER, Philippus

      DIPTEN, Jaapje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            25-07-1806  Neeltje

      »                      03-08-1806

      Z.8+9 *            12-01-1810  Arie

      »                      21-01-1810

 

HART, Cornelis, 't

      KOUT, Anna

      Z.15                 05-04-1790

      kinderen:

      Z.8+9 *            18-06-1798  Dirkje

      »                      24-06-1798

      Z.8+9 *            08-02-1800  Anna

      »                      16-02-1800

      Z.8+9 *            23-06-1801  Anna

      »                      28-06-1801

      Z.8+9 *            25-07-1802  Trijntje

      »                      01-08-1802

      Z.8+9 *            14-08-1803  Maria

      »                      21-08-1803

      Z.8+9 *            25-03-1805  Willempje

      »                      31-03-1805

      Z.8+9 *            23-09-1809  Jacob

      »                      08-10-1809

      Z.8+9 *            25-08-1811  Hendrika

      »                      15-09-1811

 

HARTMAN, Anthony

      WENSVEEN, Kaatje, van

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.8+9 *            11-01-1805  Teuntje

      »                      10-02-1805

 

HARTMAN, Johan Hendrik Antoon

      LANGE, Adriaantje (Jaantje), de

      Ze.2                 31-05-1807

      kinderen:

      Z.8+9 *            17-10-1808  Anthonij

      »                      06-11-1808

      Z.8+9 *            25-09-1810  Johannes

      »                      30-09-1810


HAVENAAR, Jan

      OUDENHUIJZEN, Hester

      H.12+G.H.4     22-11-1807

      kinderen:

      H.2 *                06-03-1808  Johannes

      »                      13-03-1808

      Z.8+9 *            07-01-1811  Jacoba

      »                      13-01-1811

 

HEEMSKERK, Willem

      OOSTEN, Alida (Aaltje), van

      Ve.1+3+5+G.Ve.1  18-11-1804

      kinderen:

      Ve.1                 22-09-1805  Joes

      Ve.1                 20-12-1806  Cornelia

      Z.19+20           14-08-1809  Cornelis

 

HEESTERMAN, Gerrit

      KRAMER, Maria

      Z.21+G.Z.2+G.Ze.5  01-05-1796

      kinderen:

      H.2 *                03-03-1797  Pieternella

      »                      12-03-1797

      H.2 *                13-10-1798  Hendrik

      »                      21-10-1798

      Z.8+9 *            28-07-1800  Neeltje

      »                      03-08-1800

      Z.8+9 *            02-06-1802  Hendrik

      »                      06-06-1802

 

HEKKER, Gerrit

      KOUWENHOOVEN, Elisabeth

      Z.21+G.Z.2      20-05-1798

      kinderen:

      Z.19+20           04-02-1799  Adrianus

      Z.19+20           09-05-1801  Franck

      Z.19+20           28-06-1803  Anna

      Z.19+20           30-12-1805  Joannes

      Z.19+20           29-10-1807  Clasina

      Z.19+20           12-12-1809  Hendrik

 

HEKMAN, Pieter

      HEES, Anna Catharina, van

      X....??

      kind:

      Z.19+20           26-04-1811  Carolus


HELLING, Rochus

      TIJSSEN, Aaltje

      X....??

      kind:

      Z.19+20           31-08-1804 Joannes

                                                  Henri­cus

 

HELM, Arie, van der

      BRUIN, Anna, de

      S.11                 03-04-1810

      kinderen:

      Z.19+20           17-03-1810  Maria

      Z.19+20           13-05-1811  Cornelius

 

HELM, Hendrik, van der

      HEEMSKERK, Adriaantje

      (Ariaantje, Aar­jaantje)

      S.10+G.S.5     19-11-1797

      kinderen:

      Z.19+20           19-04-1798  Adrianus

      Ve.1                 15-08-1799  Maria Elisabeth

      Ve.1                 17-01-1802  Elisabeth

      Ve.1                 28-08-1804  Ari

      Ve.1                 04-06-1808  Arie

      Ve.1                 23-05-1811  Joannes

 

HELM, Cornelis, van der

      HUUNEGO, Maria

      Z.21                 09-11-1806

      kinderen:

      Z.17                 12-12-1806  Cornelis

      Z.19+20           16-01-1808  Helena Maria

      Z.19+20           19-02-1809  Helena Maria

                                                  Jacoba

      Z.19+20           30-01-1811  Cornelius

      Z.19+20           30-01-1811  Jacoba Helena

                                                  Maria

 

HENNEKE, Johannes Henricus

      SMIT, Anna Maria

      Z.19+Ze.2+G.Ze.5  11-04-1790

      kinderen:

      Z.19+20           02-03-1798  Joannes

      Z.19+20           12-02-1800  Henricus

      Z.19+20           05-12-1802  Leentje


HERTOG, Cornelis, den

      OLIJ, Aaltje

      Z.15+G.Ze.5    03-11-1782

      kinderen:

      H.2 *                15-02-1798  Willem

      »                      18-02-1798

      H.2 *                27-08-1800  Machteltje

      »                      14-09-1800

 

HEUVEL, Johannes Henricus, van den

      KNEGT (KNECHT), Wilhelmina, de

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            17-12-1797  Willem

      »                      07-01-1798

      Z.8+9 *            10-06-1800  Louiza

      »                      29-06-1800

 

HEIJMAN, Dirk Philipsz

      KRAAIJ, Trijntje, de

      Z.15+G.Ze.5    08-06-1794

      kind:

      Z.8+9 *            01-09-1709  Maria

      »                      08-09-1709

 

HEIJNINGEN (HEINIGEN),

      Mees Gerritsz, van

      BRUIN, Dirkje Leenderts, de

      S.10                 05-04-1807

      kinderen:

      S.3                   21-07-1807  Johanna

                                                  Mar­garitha

      Z.19+20           07-10-1808  Gerrit

      S.3                   24-12-1809  Helena

      S.3                   23-06-1811  Maria

 

HOECK, Frans, van den

      KERSTE, Marijtje

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19                 17-02-1796  Francijntje

 

HOFMAN, Gerrit

      DROOG, Maria

      G.Z.2+Z.21      03-11-1799

      kinderen:

      Z.19+20           21-02-1801  Aaltje

      Z.19+20           15-10-1802  Maria

      Z.19+20           01-04-1804  Cornelia

      Z.19+20           25-06-1805  Joanna

      Z.19+20           09-06-1809  Marijtje

 

HOFMAN, Lodewijk (Ludevicus)

      BOUWMAN, Lena

      Z.22                 12-08-1810

      kind:  (bij huwelijk gewettigd)

      Z.8+9 *            13-07-1810  Lijsabeth

      »                      12-08-1810

 

HOMMERICK, Jan (Homrigh uit Amsterdam)

      JAPIKS, Hermina

      X....??

      kind:

      Z.19+20           23-11-1804  Anna Elisabeth

 

HOOF(D), Pieter, van der

      BERKELAAR, Elizabeth

      G.Ze.5             15-05-1795

      kinderen:

      S.24+25 *        03-06-1798  Ariaantje

      »                      10-06-1798

      Z.8+9 *            28-05-1801  Maria

      »                      07-06-1801

      S.24+25+V.2 * 21-01-1804  Jacob

      »                      29-01-1804

 

HOOF(D) (HOOFF),  Abraham, van der (wed. Marijtje Jans Breedveld)

      KOKEN KOOKE(N), Antje Jansdr

      Z.15+G.Ze.5    21-02-1790

      kinderen:

      Z.8+9 *            21-07-1798  Jacob

      »                      29-07-1798

      Z.8+9 *            09-01-1800  Johannes

      »                      12-01-1800

      Z.8+9 *            09-01-1800  Jacob

      »                      12-01-1800

      Z.8+9 *            13-12-1802  Jacob

      »                      19-12-1802

      Z.8+9 *            25-09-1804  Jan

      »                      30-09-1804

 

HOOG, Johannes, de

      SCHREUDER, Aaltje

      H.5+G.H.4       04-12-1791

      kind:

      Z.8+9 *            29-09-1796  Klaas

      »                      02-10-1796


HORIO, Anthonie

      NIEMANN, Anna Catharina Louisa Sophia

      Z.21+G.Z2       29-01-1804

      kinderen:

      Z.19+20           03-07-1804  Joannes

                                                  Jo­sephus

      Z.19+20           16-07-1806  Maria Gertrudis

      Z.19+20           16-07-1806  Joanna

                                                  Barbe­ra

      Z.19+20           05-12-1807  Maria Barbara

      Z.19+20           10-12-1808  Maria Barbara

 

HORTER (GORTER),  Coenraat

      OOSTERVELD (AUSTERVELD), Geertrui

      X....??

      kind:

      Z.19+20           27-02-1797  Hendricus

 

HUGENHOLTZ,  Petrus, (Ds.)

      ROSSUM, Catharina Geertuijda, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            12-07-1797  Johanna

                                                  Adria­na

      »                      23-07-1797

      Z.8+9 *            02-03-1801  Maria Alida

                                                  Catharina

      »                      08-03-1801

 

HULST, Dirk, van †

      VOGELAAR, Trijntje

      X....??

      kind:

      Z.19+20           19-03-1809  Theodorus

 

HUIJ, Jan  (luthers)

      SMITS (SMEETS), Elisabeth

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            24-07-1811  Jacobus Lam­bertus

      »                      11-08-1811

 

HUIJSER, Japhet

      HARTEVELT, Elisabeth

      Z.21+G.Z.2+P.17+G.P.5  05-05-1799 (P=Pijacker)

      kinderen:

      Z.8+9 *            17-02-1800  Sijbelia

      »                      23-02-1800

      Z.8+9 *            16-11-1804  Lijntje

      »                      11-11-1804

      Z.8+9 *            01-06-1806  Cornelis

      »                      08-06-1806

 

HUIJSER, Pieter Cornelisz,

      HOOG, Hendrina, van 't

      G.Z.2               24-09-1793

      kinderen:

      Z.8+9 *            26-11-1796  Maria

      »                      04-12-1796

      Z.8+9 *            22-01-1798  Maria

      »                      28-01-1798

      Z.8+9 *            17-02-1801  Maria

      »                      22-02-1801

      Z.8+9 *            16-05-1803  Cornelia

      »                      22-05-1803

      Z.8+9 *            27-02-1805  Pieter

      »                      03-03-1805

 

HUIJSER, Willem

      STOLK, Krijntje

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            06-04-1808  Krijntje

      »                      17-04-1808

      Z.8+9 *            06-02-1810  Lijntje

      »                      04-03-1810

      Z.8+9 *            02-04-1811  Pieter

      »                      21-04-1811

 

HIJZELENDOORN, Cornelis, van

      MEIJ (VERMEIJ), Aaltje, van der

      Ze.2+G.Ze.5    16-01-1803

      kinderen:

      Z.8+9 *            12-06-1803  Dirk †

      »                      03-07-1803

      Z.8+9 *            25-04-1804  Willem

      »                      06-05-1804

      Z.8+9 *            14-02-1806  Berdina

      »                      02-03-1806

      Z.8+9 *            27-02-1809  Gerrit

      »                      12-03-1809

      Z.8 *                 20-10-1810  Dirk

      »                      14-11-1810

 

 

I geen inschrijvingen


JANSE, Arnoldus

      BROEKHOF, Johanna (Antje)

      G.Ze.5             22-01-1790

      kinderen:

      Z.19+20           03-06-1798  Wilhelmina

      Z.19+20           04-06-1801  Joannes

      Z.19+20           22-12-1802  Joannes

 

JON­GENBURGER, Pieter

      BOS, Ariaantje

      Z.15+G.Ze.5    13-09-1789

      kinderen:

      Z.8+9 *            07-10-1797  Frank

      »                      15-10-1797

      Z.8+9 *            06-07-1799  Antonij

      »                      14-07-1799

      Z.8+9 *            29-08-1800  Hendrik

      »                      31-08-1800

      Z.8 *                 09-03-1805  Adrianus

      »                      07-04-1805

 

JONGENENGEL, Jan

      KRAAN, Marijtje, van der

      H.12+G.H4      18-11-1798

      kinderen:

      H.2 *                20-12-1799  Klaas

      »                      25-12-1799

      H.2 *                23-01-1801  Pieter

      »                      01-02-1801

      H.2 *                06-05-1802  Abraham

      »                      09-05-1802

      Z.8+9 *            10-08-1805  Cornelis

      »                      11-08-1805

      Z.8 *                 01-10-1806  Pietertje

      »                      05-10-1806

 

KAGENAAR, Gozewijn

      HOGERVORST, Jannetje

      Z.15+G.Ze.5    22-07-1787

      kinderen:

      Z.8+9 *            03-02-1797  Henderijntje

      »                      05-02-1797

      Z.8+9 *            29-06-1799  Dirkje

      »                      07-07-1799

      Z.8+9 *            07-03-1802  Johanna

      »                      14-03-1802


KAMPEN, Hendrik, van

      MAAS, Stijntje

      Ze.10               30-04-1809

      kinderen:

      Z.19+20           03-10-1808  Hendrik

      Z.19+20           26-06-1810  Antonia

 

KANNEGIETER, Antonius

      GEFKEN, Maria (Marijtje) Janse

      Z.19+G.Ze.5+Ze.2+3  18-11-1792

      kinderen:

      Z.19+20           22-06-1796  Joannes

      S.3                   14-09-1797  Catharina

      H.9                   15-12-1802  Gerardus

 

CAPEL, Dirk

      STEENBERGEN, Geertruij

      X....??

      kind:

      Z.19+20           16-11-1805  Joannes

 

CAPEL, Joannes

      VERDONCK, Marije

      Z.19                 09-06-1794

      kinderen:  (kinderen vanaf 1787)

      Z.19+20           05-07-1799  Joannes

      Z.19+20           11-03-1801  Cornelia

      Z.19+20           23-02-1803  Dirk

      Z.19+20           17-05-1804  Joannes

 

KAPPERSLUIJS, Gijsbert

      WENSVEEN, Antje, van

      X....??

      kind:

      Z.19                 16-05-1802  Henderica

 

KAREL, Hendrik

      DIJK, Lena, van

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           24-06-1810  Lena

 

KARENS, Martinus

      HOL(L)AAR, Adriana

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            27-08-1810  Cornelia

      »                      02-09-1810


KATER, Jacob, de

      ROGGEVEEN, Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            19-12-1799  Cornelis

      »                      29-12-1799

      Z.8+9 *            12-04-1802  Maria

      »                      02-05-1802

 

KEET, Cornelis

      POOT, Antje Eversdr.,

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            18-03-1811  Maartje

      »                      24-03-1811

 

KERKHO(O)VEN, Hendrik

      VERHEUL, Ariaantje (Adriana)

      Z.21+G.Z.2      08-08-1802

      kinderen:

      Z.8+9 *            16-08-1803  Jacob

      »                      21-08-1803

      Z.8+9 *            20-06-1805  Rokus

      »                      23-06-1805

      Z.8+9 *            25-07-1806  Geertje

      »                      03-08-1806

 

KERKHOVEN, Hendrik

      HUIJSER, Maria

      Z.22                 26-11-1809

      kind:

      Z.8+9 *            06-09-1810  Pieter

      »                      09-09-1810

 

KERKLAAN, Klaas

      TRANT, Aaltje

      (echtg. van Hendrik van der Drift),

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.8+9               09-11-1799  Arij

      »                      11-12-1799

 

KERSTE, Maria (Marij(s)je)

      HOECK, Frans, van den

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           17-02-1796  Francijntje


KERSTENS, Adrianus

      KLOS, Adriana

      Ze.8                 31-08-1800  (otr) (geh. Rotterdam)

      kinderen:

      Z.8+9 *            24-10-1802  Cornelius

      »                      31-10-1802

      Z.8+9 *            02-11-1803  Cornelius

      »                      13-11-1803

      Z.8+9 *            02-02-1807  Anna

      »                      08-02-1807

 

KEULEN, Willem, van

      VLIET, Elisabeth, van († 13-11-1803)

      Z.21+No.9+G.No.1   10-06-1798  (N=Nootdorp)

      kinderen:

      Z.8+9 *            14-05-1799  Lidewij

      »                      19-05-1799

      Z.8+9 *            21-04-1800  Quirinus

      »                      04-05-1800

      Z.8+9 *            20-07-1802  Martinus 

      »                      25-07-1802

      Z.8 *                 26-10-1803  Martinus 

      »                      13-11-1803

 

KEULEN, Willem, van

      KROON, Teuntje († 1808)

      Z.21+G.Z.2+Zev.9+G.Zev.5  04-11-1804

      (Zev.=Zevenhui­zen)

      kind:

      Z.8+9 *            14-03-1808  Teunis

      »                      27-03-1808

 

KEULEN, Willem, van

      RAAD, Amarentia, de († 1810)

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            10-01-1810  Amarentius

      »                      07-02-1810

 

KIKMAN, Pieter

      HEKKER, Gerritje

      Z.2+3+21+G.Z.2+G.Ze.5  08-11-1801

      kinderen:

      Z.19+20           16-09-1801  Petronella

      Zo.7                 27-08-1805  Christoffel

      Zo.7                 03-05-1809  Adrianus

      Zo.7                 05-12-1811  Cornelia


KINDT, Johannes Cornelis

      HAVICK, Cornelia Elisabeth

      Z.15+G.Ze.5    01-01-1784

      kinderen:

      Z.8+9 *            06-02-1797  Barendina

                                                  Charlotta

      »                      26-02-1797

      Z.8+9 *            21-06-1801  Hendrica

                                                  Pe­tronella

      »                      19-07-1801

      Z.8+9 *            20-03-1804  Adrianus

      »                      08-04-1804

 

KIPPERSLUIJS, Gijsbert

      WENSVEEN (WELSVEEN), Antje, van

      Ze.8                 09-10-1797  (otr)

      (geh. Ze., Wilsveen)

      kinderen:

      Z.19+20           25-03-1800  Hendricus

      Z.19+20           16-05-1802  Hendrica

 

KIPPERSLUIJS, Gijsbert

      KERSTEREN, Catharina, van

      Ze.2                 10-01-1808

      kinderen:

      Z.19+20           14-03-1808  Henrica

      Z.19+20           25-09-1810  Maria

 

KLAVERWEIJDEN, Gerrit

      GIJSELEN, Johanna, van

      Z.21                 26-04-1807

      kinderen:

      Z.19+20           18-01-1808  Albertus

                                                  Henri­cus

      Z.19+20           26-02-1810  Wilhelmus

 

KLOOTWIJK, Peun Teunisse

      POOT, Pieternella (Pietertje) Jansdr.

      Z.21+G.Z.2      21-04-1805

      kind:

      Z.8+9 *            13-02-1811  Johannes

      »                      17-02-1811


KNAAP (KNAPEN),  Jacob Jacobsz.,

      van (der)

      KO(O)RE(N)NEEF, Willemijntje (Willemtje)

      Ml.8+G.Ml.2     27-06-1800 (Ml=Maasland)

      kinderen:

      S.33  *             17-07-1803  Willemijntje

      »                      24-07-1803

      Z.8+9 *            11-05-1806  Gerrit

      »                      18-05-1806

      Z.8+9               22-02-1810  Neeltje

      »                      25-02-1810

 

KNIJFF, Jacobus, van der

      HUIJSER, Lijntje

      Z.21+G.Z.2+G.B.1   30-09-1798

      kinderen:

      B.2 *                25-08-1799  Teunis

      »                      01-09-1799

      B.2 *                15-05-1801  Cornelius

      »                      24-05-1801

      B.2 *                27-07-1802  Joanna

      »                      01-08-1802

      B.2 *                18-12-1805  Lijntje

      »                      26-12-1805

      B.2 *                30-08-1807  Elisabeth

      »                      06-09-1807

      B.2 *                11-03-1809  Pieter

      »                      26-03-1809

      B.2 *                11-03-1809  Arie

      »                      26-03-1809

      B.2 *                07-10-1811  Japhet

      »                      20-10-1811

      B.2 *                07-10-1811  Cornelia

      »                      20-10-1811

 

KOEDAM, Teunis

      VERZAAL, Maartje

      H.5+G.Zo.3      06-06-1790

      kind:

      Z.8 *                 18-03-1799  Antje

      »                      24-03-1799

 

KOETSIER, Adrianus

      BOS, Grietje

      Z.22                 07-11-1810

      kinderen:

      Z.8+9 *            23-03-1811  Jannetje

      »                      07-04-1811


KOETSIER, Pieter

      BOS, Klasina

      Z.15+G.Z.2      18-11-1792

      kinderen:

      Z.8+9 *            22-10-1796  Kornelis

      »                      30-10-1796

      Z.8+9 *            07-10-1798  Maria

      »                      14-10-1798

      Z.8+9 *            12-10-1799  Maria

      »                      20-10-1799

      Z.8+9 *            03-08-1801  Adrianus

      »                      09-08-1801

      Z.8+9 *            13-04-1803  Alida

      »                      24-04-1803

      H.2 *                18-08-1804  Neeltje

      »                      26-08-1804

      H.2 *                13-11-1805  Geertruij

      »                      24-11-1805

      H.2 *                16-06-1807  Jan

      »                      21-06-1807

      H.2 *                19-09-1808  Maria

      »                      25-09-1808

      H.2 *                30-05-1811  Jan

      »                      09-06-1811

 

KÖHLER, Casper

      ADRIGEM, Willemijntje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           19-12-1802  Anna

      Z.19+20           11-07-1804  Petronella

      Z.19+20           20-10-1805  Theodorus

      Z.19+20           18-05-1807  Cornelia

      Z.19+20           10-08-1808  Cornelia

 

KOCK (KOCH),   Johannis

      VREDEVELDT, Jannetje

      B.4+G.B.1       15-03-1799

      kind:

      H.11+Z19+20 03-05-1799 Anna Christina

 

KOK, Pieter,

      DELFT, Lena, van

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8+9 *            06-11-1810  Pieter KOK

      »                      02-12-1810

 

KOLLING, Burrut (Burrit)

      BOS, Grietje Ariensdr.

      G.M.2               19-04-1801  (M=Monster)

      kinderen:

      Z.8+9 *            13-08-1801  Cornelia

      »                      23-08-1801

      Z.8+9 *            22-11-1802  Aart †

      »                      05-12-1802

      Z.8+9 *            25-01-1804  Helena

      »                      05-02-1804

 

KONING, Cornelis, de

      VRIJENHOEK, Aaltje (Antje)

      Ze.2+3+G.Ze.5  20-05-1798

      kinderen:

      Z.8+9 *            08-08-1798  Claasje

      »                      29-08-1798

      Z.8+9 *            17-05-1801  Jannetje

      »                      24-05-1801

      Z.8+9 *            29-11-1803  Cornelis

      »                      18-12-1803

 

KOOLEN, IJsbrant

      WERF, Cornelia, van der

      Zo.11+G.Zo.3  30-10-1796

      kinderen:

      Z.8+9 *            14-02-1802  Willem 

      »                      21-02-1802

      Z.8+9 *            ??-05-1804  Hilletje

      »                      10-06-1804

      Z.8+9 *            10-06-1805  Teuntje

      »                      16-06-1805

 

KOOT, Cornelis

      BURG, Catharina (Kaatje), van der

      S.10+G.S.5     03-02-1799

      kind:

      Z.19+20           30-04-1802  Nicolaus

 

KOOIJ, Arij, van der

      BERG, Ariaantje, van den

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            22-02-1803  Simon

      »                      27-02-1803

 

KOPPER(T), Joris (George)

      BOM, Florentia Dirkse

      M.8+12+G.Z.2  17-04-1785

      (M=Mon­ster)

      kinderen:

      Z.19+20           19-09-1796  Georgius

      Z.19+20           16-11-1797  Flora

      Z.19+20           22-01-1803  Flora


KOREN(N)EEF, Gerrit

      HEUSDEN, Lijsbet, van

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            24-07-1811  Pieter

      »                      04-08-1811

 

KO(O)RENNEEFF, Pieter († 1809)

      BOUWMAN, Leena

      M.12+N.22       28-07-1799

      (M=Monster, N=Naaldwijk)

      kinderen:

      Z.8+9 *            20-02-1801  Dirk

      »                      22-02-1801

      Z.8+9 *            22-07-1802  Leendert

      »                      01-08-1802

      Z.8+9 *            25-10-1803  Joannes †

      »                      30-10-1803

      Z.8+9 *            20-03-1805  Joannes

      »                      24-03-1805

      Z.8+9 *            23-06-1806  Maria

      »                      29-06-1806

      Z.8+9 *            19-01-1809  Pieter

      »                      30-01-1809

 

KO(O)REVAAR, Cornelis

      BRUIJN, Anna, de

      S.3+G.S.5       28-09-1794

      kinderen:

      S.3                   05-08-1796  Leendert

      S.3                   05-08-1798  Leendert

      S.3                   16-04-1801  Ceetje

      Z.19+20           07-05-1810  Petrus

 

KO(O)REVAAR, Pieter

      VERKADE, Lena

      Z.15+G.Z.2+G.Ze.5  30-04-1786

      kinderen:

      Z.8+9 *            29-08-1796  Teuntje

      »                      04-09-1796

      Z.8+9 *            25-03-1798  Jan

      »                      01-04-1798

 

KOREVAAR, Pieter

      GOGH, Barbara, van

      Z.21+G.Z.2+G.Ze.5  25-10-1801

      kinderen:

      Z.8+9 *            03-03-0803  Job

      »                      06-03-1803

      Z.8+9 *            17-06-1804  Teuntje

      »                      24-06-1804

      Z.8+9 *            06-12-1805  Wouter

      »                      11-12-1805

      Z.8+9 *            06-06-1807  Leendert

      »                      14-06-1807

 

KOUWENHO(O)VEN,  Huijg (Huig)

      KOOIJMANS, Klaasje

      Z.21+G.Z.2      06-05-1804

      kinderen:

      Z.19+20           02-01-1805  Franciscus

      Z.19+20           02-01-1805  Theodora

 

KOUWENHOOVEN, Cornelis

      NIEROP, Aaltje, van

      Z.21+G.Z.2      12-08-1798

      kinderen:

      Z.19+20           25-05-1799  Clasina

      Z.19+20           29-10-1800  Franciscus

      Z.19+20           23-06-1802  Clasina

      Z.19+20           11-09-1804  Joannes

      Z.19+20           06-10-1807  Adriana

 

KOUWENHOVEN, Pieter

      DIJK, Maria, van

      Z.21+G.Z.2      05-08-1798

      kinderen:

      Z.19+20           09-05-1799  Franciscus

      Z.19+20           19-07-1800  Monica

                                                  Cle­mentina

      Z.19+20           28-03-1802  Clasina

      Z.19+20           03-05-1804  Arend

      Z.19+20           29-07-1806  Cornelius

 

KOUWENHOVEN, Petrus

      HUIBERTS (HUIJBERTS), Batje

      Ze.10               30-07-1809

      kinderen:

      Z.19+20           04-05-1810  Joannes

      Z.19+20           19-05-1811  Marijtje

 

KRAATS, Pieter, van der

      LANS, Martijntje

      Z.21+G.Z.2      08-03-1801

      kind:

      Z.8+9 *            23-06-1801  Pieter

      »                      28-06-1801


KRAAIJ, Leendert, de

      SPEK, Geertje, van der

      Z.15+G.Ze.5    14-11-1784

      kind:

      Z.8+9 *            16-12-1796  Anna

      »                      25-12-1796

 

KRAMER, Bart

      LELI (LELIJ), Jannetje Jansse, van der

      Z.19                 14-06-1792

      kinderen:

      Z.19+20           29-03-1796  Hendrick

      Z.19+20           01-10-1798  Joannis

      Z.19+20           14-03-1800  Antje

      Z.19+20           29-02-1801  Engeltje

      Z.19+20           18-04-1804  Barbara

      Z.19+20           19-07-1806  Cornelius

      Z.19+20           06-05-1808  Martinus

 

KRAMER, Hendrik

      KIPPERSLUIJS, Joanna

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           14-11-1796  Joanna

      Z.19+20           26-09-1798  Geertruij

      Z.19+20           09-01-1801  Henrica

      Z.19+20           01-07-1804  Geertruij

 

KRAMER, Jan

      BRUIN, Elizabeth, de

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           22-06-1811  Hendrik

 

KROESBEEK, Dirk

      KOK, Elisabeth, de

      P.17+G.P.5     04-11-1804  (P=Pijnacker)

      kind:

      Z.8+9 *            03-09-1808  Jurrie Adrianus

      »                      11-09-1808

 

KROON, Barend

      KRAAN, Leijsje, van der

      S.3+S.10+G.S.5  12-05-1793

      kinderen:

      Z.19+20           21-07-1797  Simon

      Z.19+20           07-03-1799  Adrianus

      Z.19+20           28-11-1800  Helena

      Z.19+20           24-04-1802  Anna

      Z.19+20           19-01-1806  Martinus

 

KUIJK, Harmen, van (abusievelijk Jan Kuijk)

      KRAMER(S), Aaltje

      Z.21+G.Z.2      16-10-1803

      kind:

      Z.19+20           26-03-1805  Maria

 

KUIJT, Arie

      BOOG, Catharina, van der

      Z.22                 03-06-1810

      kind:

      Z.19+20           01-04-1811  Adriana

 

LABBERTON, Pleun

      SPILKER, Elizabeth Anna

      Sch.8+G.Sch.1 28‑05‑1797

      (Schoonho­ven)

      kinderen:

      Z.17                 31‑10‑1800  Dirk van

                                                  Hin­loopen

      Z.17                 21‑08‑1802  Hendrik

                                                  Leen­dert

 

LAMENS, Pieter

      LUGTIGHEID, Neeltje

      Ze.2                 30‑08‑1807

      kind:

      Z.8+9 *            30‑11‑1807  Joris

      »                      06‑12‑1807

 

LANGE, Cornelis, de

      RUYS (RUIS), Maria (Mietje) Michielse (Miggielse)

      Z.21                 08‑06‑1806

      kinderen:

      Z.17                 25‑08‑1806  Johanna

      Z.17                 26‑09‑1807  Mighiel

      Z.17                 13‑11‑1808  Dirkje

      Z.17  *              30‑11‑1809  Pietertje

      »                      03‑12‑1809

      Z.17  *              07‑03‑1811  Dirkje

      »                      10‑03‑1811

 

LANGEBENT, Arie

      LEEUWEN, Marijtje, van

      S.10+G.S.5     29‑08‑1802

      kinderen:

      S.3                   11‑05‑1805  Anna 

      S.3                   22‑09‑1807  Pieter

      S.3                   21‑08‑1808  Willem

      S.3                   21‑08‑1808  Leendert

      Z.19+20           14‑02‑1810  Cornelia


LANGELAAN, Hendrik, † 1800

      KOETSIER, Meinsje

      Z.15+G.Z.2+G.Ze.5  29‑07‑1787

      kinderen:

      Z.8+9 *            23‑08‑1796  Arie

      »                      28‑08‑1796

      Z.8+9 *            10‑06‑1800  Hendrica

      »                      15‑06‑1800

 

LEE, Gabriel (Grabel), van der

      HOUTEN, Elisabeth (Lijsje), van

      Z.15+G.Ze.5    05‑01‑1794

      kinderen:

      Z.8+9 *            25‑04‑1799  Meeuwis

      »                      29‑04‑1799

      Z.8+9 *            05‑09‑1801  Jannetje

      »                      20‑09‑1801

      Z.8+9 *            28‑02‑1804  Elisabeth

      »                      11‑03‑1804

 

LEEFLANG, Pieter

      HOOFF, Alida, van der (Hooft, van 't)

      G.H.4+G.B.1   02‑05‑1807

      kinderen:

      Z.8+9 *            18‑06‑1809  Cornelia

      »                      25‑06‑1809

      B.2 *                06‑10‑1811  Abram

      »                      13‑10‑1811

 

LEEUWEN, Isaak Kors (uit Bleiswijk), van

      VELDE(N), Dirkje Maartense, van (der)

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            04‑09‑1810  Johanna

      »                      23‑09‑1810

 

LEEUWEN, Cornelis Cornelisz., van

      BOS, Petronella, van den

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            08‑03‑1808  Aaltje

      »                      13‑03-1808

      Z.8+9 *            06‑02‑1809  Dirk

      »                      12‑02‑1809

      Z.8+9 *            25‑02‑1810  Cornelis

      »                      04‑03‑1810

      Z.8+9 *            25‑02‑1810  Maartje

      »                      04‑03‑1810

      Z.8 *                 12‑11‑1811  Cornelis

      »                      17‑11‑1811

 

LEEUWEN, Marcus, van

      QUAWEGEN (KWAWEGEN,

      KWAALWE­GEN), Antje, van

      Z.21+G.Z.2    21‑04‑1805

      kinderen:

      Z.8+9 *            26‑05‑1806  Jannetje

      »                      01‑06‑1806

      Z.8+9 *            29‑07‑1808  Marijtje

      »                      31‑07‑1808

 

LEEUWEN, Pieter, van

      LIEVAART, Jannetje

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            31‑05‑1797  Maartje

      »                      04‑06‑1797

 

LEEUWEN, Willem, van

      OOSTRUM (OOSTROM), Cornelia, van

      Z.15+G.Ze.5   05‑12‑1788

      kinderen:

      B.1 *                02‑07‑1796  Pietertje

      »                      10‑07‑1796

      Z.8+9 *            03‑07‑1796  Pietertje

      »                      10‑07‑1796

      Z.8+9 *            20‑06‑1797  Pieternella

      »                      25‑06‑1797

      Z.8+9 *            20‑10‑1798  Cornelis

      »                      28‑10‑1798

      Z.8+9 *            20‑04‑1800  Willem

      »                      27‑04‑1800

 

LELY, Arend, van der

      BRUIN (BRUYN), Anna Klaasdr., de

      Z.21+G.Z.2+Ze.2+Ze.3+G.Ze.5

      13‑09‑­1795

      kinderen:

      Z.19+20           30‑07‑1796  Joannes

      Z.19+20           17‑02‑1799  Maria

      S.3                   08‑08‑1802  Kaatje

      S.3                   08‑10‑1803  Jannetje

      Z.19+20           19‑01‑1810  Cornelia


LENGKEEK, Bernardus

      HEYZELENDOORN, Neeltje, van

      Ze.2+G.Ze.5    30‑06‑1805

      kinderen:

      Z.8+9 *            21‑03‑1806  Bernardus

      »                      30‑03‑1806

      Z.8+9 *            14‑08‑1807  Hendrik

      »                      23‑08‑1807

      Z.8+9 *            05‑10‑1808  Maria

      »                      09‑10‑1808

      Z.8 *                 25‑09‑1810  Bernardus

      »                      14‑10‑1810

 

LEUWEN,  Jacobus, van

      BRUYN, Maria, de

      Ze.2+Ze.3+G.Ze.5   19‑10‑1800

      kinderen:

      Z.19+20           25‑07‑1801  Joanna

      Z.19+20           19‑07‑1802  Joanna

      Z.19+20           28‑08‑1804  Arie

      Z.19+20           10‑07‑1807  Nicolaus

      Z.19+20           12‑12‑1810  Wilhelmus

 

LIEVAART, Jacob

      LEE, Hilletje, van der

      Ze.2+Ze.3+G.Ze.5  10‑04‑1796

      kinderen:

      Z.8+9 *            26‑07‑1796  Elizabeth

      »                      31‑07‑1796

      Zie SIEVAERT

      Z.8+9 *            08‑01‑1802  Maartje

      »                      17‑01‑1802

      Z.8+9 *            26‑04‑1804  Cornelis

      »                      06‑05‑1804

      Z.8+9 *            18‑03‑1807  Johanna

      »                      22‑03‑1807

 

LIL,  Jacob, van

      SLEIJDEN, Barendina Maria, van

      X....??

      kind:

      Z.17                 01-09-1801  Willem

 

LINDEN, Jacob, van der

      SONNE (SON), Janne (Jannetje), (van)

      Bw.8                21‑09‑1806

      kinderen:

      Z.8+9 *            23‑09‑1806  Cornelia

      »                      28‑09‑1806

      Z.8+9 *            04‑04‑1809  Neeltje

      »                      16‑04‑1809

 

LINDEN, Pieter, van der

      WITZENE (WISSEN), Geertruy, van

      Z.21+G.Z.2      07‑09‑1799

      kind:

      Z.19+20           25‑11‑1799  Adrianus

 

LOCHEM, Jacobus, van

      DAMMAN, Catharina

      S.10+G.S.5     21‑05‑1797

      kinderen:

      Z.19+20           20‑03‑1798  Anna

      Z.19+20           02‑03‑1801  Gerardus

 

LOOS, Teunis, van der

      RADDER, Antje

      Z.9+G.Z.5        24‑11‑1800

      kind:

      Z.8+9 *            27‑10‑1810  Cornelia

      »                      14‑11‑1810

 

LUDOLF, Pieter

      SCHIPPERS, Petronella

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           25‑02‑1799  Petronella

 

LUGTENBURG, Cornelis

      HEINDIJK, Adriana

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            22‑08‑1808  Jacob

      »                      04‑09‑1808

 

LUGTIGHEID, Arie

      OVERVLIET, Neeltje Jacobsdr.

      Z.15+G.Ze.5    01‑05‑1788

      kinderen:

      Z.8+9 *            23‑09‑1797  Trijntje

      »                      01‑10‑1797

      Z.8+9 *            12‑02‑1799  IJsbrand

      »                      17‑02‑1799

      Z.8+9 *            13‑03‑1801  Jacobus

      »                      22‑03‑1801

 

LUGTIGHEID, Arie

      LINDEN, Meinsje, van der

      Ze.2+G.Ze.5    17‑06‑1804

      kind:

      Z.8+9 *            25‑05‑1806  Jannetje

      »                      01‑06‑1806


LUIJTERS, Casper (Stol genaamd)

      WEIJNE, Maria

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           27‑05‑1800  Doortje

 

MAAS, Jan

      BRAND, Petronella, van der

      Ze.2+G.Ze.5    26‑12‑1802

      kinderen:

      Z.19+20           21‑06‑1804  Adriana

      Z.19+20           25‑11‑1807  Adriana

      Z.19+20           25‑11‑1807  Petronella

      Z.19+20           14‑04‑1809  Jaantje

 

MAAS, Joanna

      GEERLING, Joannes

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           22‑10‑1811  Joannes

 

MAAS, Pieter

      ROSENDAAL, Catharina

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            05‑10‑1810  Willem

      »                      21‑10‑1810

 

MAASKANT, Hugo

      ZIERS (SIRE), Neeltje

      Ze.2+Ze.3+G.Ze.5   22‑06‑1800

      kinderen:

      Z.8+9 *            16‑05‑1801  Cornelis

      »                      25‑05‑1801

      Z.8+9 *            12‑06‑1802  Plonia

      »                      20‑06‑1802

      Z.8+9 *            09‑02‑1805  Cornelis

      »                      17‑02‑1805

      Z.8+9 *            20‑09‑1806  Cornelia

      »                      28‑09‑1806

 

MAGIELSE (MICHIELSE),  Pieter

      JURGENS, Engel

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           19‑04‑1803  Antje

      Z.19+20           04‑10‑1805  Susanna

      Z.19+20           11‑04‑1807  Catharina

      Z.19+20           27‑12‑1808  Lena


MEEL, Jan, van

      MEIJER, Christina

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           24‑07‑1809  Joannes

 

MEER, Lourens, van der

      PRINS, Catharina (Catriena, Caatje)

      Ca­relse

      Zo.11+G.Zo.3  22‑05‑1796

      kinderen:

      Z.19+20           28‑07‑1797  Gerardus

      Z.19+20           07‑01‑1799  Wilhelmus

      H.11                 30‑04‑1800  Ariaantje

      H.11                 02‑08‑1801  Wilhelmus

      H.11                 16‑10‑1802  Alida

      H.11                 11‑09‑­1804  Margaretha

      H.11                 10‑01‑1806  Johanna

 

MEER, Pieter, van der

      NOTEBOOM, Elisabeth

      Z.22                 04‑12‑1808

      kinderen:

      Z.8+9 *            25‑05‑1809  Arie

      »                      28‑05‑1809

      Z.8 *                 30‑06‑1811  Willemina

      »                      07‑07‑1811

 

MEUWISSE, Dirk, uit Nootdorp

      EYCK, Maria, van

      Nootdorp.5      ??‑??‑1789

      (geh. te 's-Gra­venhage)

      kinderen:

      Z.19+20           02‑08‑1798  Maria

      Z.19+20           09‑12‑1801  Adriana

      Z.19+20           18‑07‑1805  Adriana

      Z.19+20           15‑09‑1807  Geertruy

 

MEUWISSE, Frederik

      SOMEREN, Maria, van

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           15‑02‑1805  Gerardus

      Z.19+20           23‑09‑1806  Cornelis

                                                  Hen­drik

 

MEYER, Anna

      HAAS, Joannis, de

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           10‑09‑1806  Anna


MEYER, Hendrik

      KOUWENHOVEN, Grietje Pietersdr.

      W.7+R.28+G.R.5  13‑11‑1796

      (Waterin­gen en Rijswijk)

      kind:

      Z.19+20           06‑02‑1802  Maria

 

MEYER, Hendrik

      MOLEMAN, Anna

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           10‑09‑1811  Jan Hendrik

 

MEYER, Jan

      GROOT, Gesina

      X....??

      kind:

      Z.19+20           22‑03‑1805  Geertje

 

MEYER, Christina

      MEEL, Jan, van

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           24‑07‑1809  Joannes

 

MEYER, Maria

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.19+20           30‑06‑1805  Petrus

 

MICHIELS, Pieter

      JURGENS, Margarita Engelina (Engeltje)

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           16‑12‑1796  Christina

      Z.19+20           05‑03‑1798  Susanna

      Z.19+20           18‑01‑1799  Elisabeth

      Z.19+20           19‑11‑1800  Joanna

      Z.19+20           19‑04‑1803  Antje

      Z.19+20           04‑10‑1805  Susanna

      Z.19+20           11‑04‑1807  Catharina

      Z.19+20           27‑12‑1808  Lena

 

MIDDELDORP, Laurens

      HOBBE, Kaatje

      Z.15+G.Ze.5   30‑05‑1790

      kinderen:

      Z.8+9 *            21+28‑05‑1796  Dirk

      »                      25+29‑05‑1796

      Z.8+9 *            21+28‑05‑1796  Lena

      »                      25+29‑05‑1796

      Z.8+9 *            10‑02‑1800  Lena

      »                      16‑02‑1800


      Z.8+9               10‑02‑1800  Kaatje

      »                      16‑02‑1800

 

MOLEMAN, Anna

      MEYER, Hendrik

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           10‑09‑1811  Jan Hendrik

 

MOND (MONT),  Christoffel

      DOORN, Johanna, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8+9 *            13‑06‑1796  Jacobus

      »                      19‑06‑1796

      Z.8+9               22‑08‑1798  Johanna

      »                      16‑09‑1798

 

MULDER, Antonie

      BOSCH, Aaltje, van den

      Ze.2+G.Ze.5    26‑08‑0804

      kind:

      Z.19+20           11‑10‑1804  Margarita

 

MULDERS, Antonius

      RUSTHOF (MEIJERS), Christina

      Ze.10               25‑06‑1809

      kind:

      Z.19+20 *        18‑04‑1811  Marijtje

      »                      19‑04‑1811

 

MULDER, Jan

      VELDE, Breggie, van der

      Zo.3+G.Zo.3+G.Ze.5  21‑09‑1783

      kinderen:

      Z.8+9 *            24‑12‑1796  Christiaan

      »                      26‑12‑1796

      Z.8+9               21‑06‑1801  Pieter

 

MUYDEN, Pieter

      KOETSIER, Meynsje

      Z.21+G.Z.2+G.Ze.5  25‑10‑1801

      kinderen:

      Z.8+9 *            25‑03‑1803  Neeltje

      »                      22‑05‑1803

      Z.8+9               07‑07‑1804  Adriana

      »                      05‑08‑1804

      Z.8+9               02‑01‑1810  Adrianus

      »                      07‑01‑1810


NEDERVELT, Ary

      BOS, Maria

      Z.21+G.Z.2+G.Ze.5  07‑04‑1799

      kinderen:

      Z.8+9               07‑10‑1799  Jacoba

      »                      13‑10‑1799

      Z.8+9               07‑04‑1801  Cornelis

      »                      10‑04‑1801

      Z.8                   18‑04‑1802  Maria

      »                      25‑04‑1802

 

NIEUWES (NIEUWIS),  Jurrien

      (Jurgen,Jur­rie)

      SIEPE , Anna Maria

      Ze.2+G.Ze.5    27‑07‑1788

      kinderen:

      Z.19+20           12‑03‑1796  Petrus

      Z.19+20           14‑01‑1801  Anna

      Z.19+20           05‑02‑1803  Catharina

      Z.19+20           30‑05‑1806  Jacob

 

NIESSINGH (NISSING+NIESINK),

      Bartho­lomeus

      MOLENAAR, Catharina

      Zo.12               26‑09‑1802

      kinderen:

      Zo.7                 19‑06‑1803  Martinus

      Zo.7                 21‑01‑1805  Jan

      Z.19+20           16‑12‑1806  Barbara

      Z.19+20           14‑04‑1808  Petrus Andreas

      Z.19+20           05‑04‑1810  Barbara

 

NON, Andries

      MULTHANIN, Juliana

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            06‑01‑1799  Elisabeth

                                                  Fre­derica

                                                  Lou­isa

                                                  Wilhel­mina

      »                      13‑01‑1799

 

NOORD, Pieter, van

      WAA(T)S, Sophia, van

      G.Bw.3            26‑10‑1803

      kind:

      Z.8+9 *            13‑02‑1806  Benjamin

      »                      23‑02‑1806


NOORDERMEER, Maarten Bastiaansz.

      MEURS, Grietje, van

      G.Be.4             15‑04‑1796  (Berkel) (otr)

      Ze.2+Ze.3+G.Ze.5  01‑05‑1796

      kinderen:

      Z.19+20       11‑03‑1797      Petrus

      Z.19+20       14‑03‑1798      Geijsjen

      Z.19+20       05‑03‑1800      Ingetje

      Z.19+20       10‑05‑1801      Bastianus

 

NO(O)TENBOOM, Urias

      RO(O)SMALEN, Alida, van

      P.17+G.P.5     05‑05‑1799  (Pijnacker)

      kind:

      Z.8+9               22‑11‑1803  Cornelia

      »                      27‑11‑1803

 

NIJKERK, Dirk

      VRIESE, Jacoba, de

      Z.21+G.Z.2+G.Ze.5   02‑11‑1800

      kinderen:

      Z.8+9 *            18‑10‑1801  Dirk

      »                      25‑10‑1801

      Z.8+9 *            23‑01‑1803  Johannes

      »                      30‑01‑1803

      Z.8+9 *            02‑10‑1804  Adrianus

      »                      28‑10‑1804

      Z.8+9 *            04‑03‑1806  Alida

      »                      30‑03‑1806

      Z.8+9 *            07‑07‑1807  Adrianus

      »                      26‑07‑1807

      Z.8+9               30‑05‑1808  Adrianus

      »                      19‑06‑1808

      Z.8+9 *            02‑06‑1809  Adrianus

      »                      25‑06‑1809

      Z.8+9 *            02‑09‑1811  Alida

      »                      15‑09‑1811

 

OCKHUYSEN, Jacob

      EYER, Elisa­beth

      V.16+V.20+G­.V.3  17‑03‑1799

      kind:

      Z.8+9 *            03‑02‑1809  Johannes

                                                  Lambertus

      »                      12‑02‑1809

 

OLBREGT, Pieter

      VEERKAMP, Grietje

      X....??

      kind:

      Z.19+20           11‑04‑1796  Andreas


O(O)LI(E)ROOK, Cornelius

      BOL, Marijtje, van der

      X....??

      kind:

      Z.19+20           17‑02‑1799  Quirinus

 

OLM, Cornelis, van

      MUNNIK, Lena, de

      Ze.2                 04‑05‑1806

      kinderen:

      Z.8+9 *            29‑05‑1806  Aaltje

      »                      08‑06‑1806

      Z.8+9 *            27‑06‑1810  Maria

      »                      01‑07‑1810

      Z.8+9 *            22‑12‑1811  Hendrika

      »                      29‑12‑1811

 

OOSTEN, Adrianus (Ary), van

      ZUFFELEN (SUFFELEN), Catharina, van

      P.17+G.P.5     31‑10‑1802  (Pijnacker)

      kinderen:

      Z.17  *              27‑12‑1802  Cornelis

      »                      14‑01‑1803

      Z.17  *              19‑02‑1804  Cornelis

      »                      26‑02‑1804

 

OOSTEN, Matthijs, van

      NOTENBOOM (NEUTEBOOM), Elisabeth

      Z.10                 25‑02‑1810

      kinderen:

      Z.8+9 *            26‑05‑1810  Johannes

      »                      17‑06‑1810

      Z.8+9 *            27‑04‑1811  Lijdia

      »                      05‑05‑1811

      Z.8+9 *            27‑04‑1811  Elisabeth

      »                      05‑05‑1811

 

OOSTERMEER, Johannes

      DEYENBERG, Catharina (Caatje)

      Z.19+Ze.2+Ze.3+G.Ze.5  13‑10‑1793

      kinderen:

      Z.19+20           31‑03‑1796  Joanna

      Z.19+20           05‑03‑1799  Adriana

      Z.19+20           20‑04‑1803  Grietje

      Z.19+20           23‑01‑1807  Wilhelmina

 

OOSTERVELD, Willem

      SWI(E)GMAN (Zweijgman,Sweijgman), Antje

      (haar herkomst: zie H.5‑216 en G.H.4‑37: 24-12-1784)

      (de datum 24‑12‑­1784 is van haar huwe­lijk met Frans Harm Kil­lerman dat geen door­gang heeft gevonden.)

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           24‑03‑1799  Geertruij

      Z.19+20           14‑10‑1802  Clara

 

ORINGEN, Cornelis, van

      ZEVENHUIZEN, Pietertje

      Z.15+G.Z.2+G.Ze.5         29‑10‑1786

      kinderen:

      Z.17                 06‑03‑1796  Treijntje

      Z.17                 17‑02‑1799  Pieter

 

OTTE, Hendrik

      EVERTSE, Hendreijn (Heinke)

      Ze.2+G.Ze.5    26‑08‑1804

      kinderen:

      Z.19+20           01‑11‑1804  Willem

      Z.19+20           14‑08‑1807  Anna Maria

                                                  Alida

      Z.19+20           26‑06‑1810  Hendrica

 

OUDENDORP, Hendrik

      RIJNDERS (REENAARS), Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           19‑06‑1796  Engeltje

      Z.19+20           17‑02‑1799  Josephus

 

OUDENDORP, Hendrik

      KEEVE, Grietje

      X....??

               kinderen:

      Z.19+20           25‑04‑1801  Maria

      Z.19+20           31‑07‑1803  Maria

 

OUDENHUIJZEN, Jacob

      VONK, Magdalena Abramse

      H.5+G.H.3       25‑06‑1775

      kind:

      Z.8+9 *            22‑01‑1796  Jacoba

      »                      24‑01‑1796

 

OUTSHOORN, Maria

      EVERTSE, Toon

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.19+20           13‑06‑1800  Christina


OUWE(R)SLOOT, Willem

      GR(E)IJSKAMP, Betje (Lijsbet)

      X....??

      kinderen:

      Z.19+20           06‑04‑1797  Elisabetha

      Z.19+20           13‑02‑1799  Cornelia

 

OVERVLIET, Maarten

      LIEVAART, Dirkje

      Ze.2                 02‑03‑1806

      kinderen:

      Z.8+9 *            28‑06‑1806  Ariaantje

      »                      06‑07‑1806

      Z.8+9 *            09‑11‑1807  Maria

      »                      15‑11‑1807

      Z.8+9 *            06‑01‑1809  Pieter

      »                      15‑01‑1809

      Z.8+9 *            16‑12‑1810  Jacoba

      »                      23‑12‑1810

 

OVERVLIET, Pieter Jacobsz.

      STRAATEN, Bregtje, van

      Bw.4+Bw.3+G.Ze.5  15‑08‑1784

      kind:

      Z.8+9 *            10‑05‑1798  Jacobus

      »                      17‑05‑1798

 

OVERVLIET, Pieter Pietersz. Junior

      ZIERE, Adriana

      Ze.2+G.Ze.5    07‑05‑1804

      kinderen:

      Z.8+9 *            12‑07‑1805  Pieter

      »                      21‑07‑1805

      Z.8+9 *            21‑08‑1808  Plonia

      »                      28‑08‑1808

      Z.8+9 *            10‑05‑1811  Jacobus

      »                      19‑05‑1811

 

PAUK, Jan Caspar

      SPEK, Trijn­tje, van der

      Ze.2+Ze.3+G­.Ze.5   04‑11‑1798

      kinderen:

      Z.8+9 *            10‑08‑1799  Johannes

      »                      18‑08‑1799

      Z.8+9 *            27‑01‑1801  Simon

      »                      22‑02‑1801

      Z.8 *                 21‑10‑1802  Christiaan

      »                      31‑10‑1802


PLOKAAR, Cornelis Pietersz.

      VISSER, Meinsje Jillisdr.

      Ml.8+N.23+G.Ml.2   22‑04‑1803

      kinderen:

      Z.8+9 *            26‑04‑1805  Clazina

      »                      05‑05‑1805

      Z.8+9 *            29‑08‑1806  Lena

      »                      07‑09‑1806

 

POEL, Cornelis  (Cors), van der

      VERZIJDEN (VERSEIJDEN),

      Maria (Marijt­je) Simonsdr.

      Be.RA.53+G.Be.4+G.Z.2  25‑11‑1792

      kinderen:

      Z.19+20           22‑08‑1797  Maria

      Z.19+20           04‑05‑1799  Jacobus

      Z.19+20           06‑06‑1802  Johanna

      Z.19+20           04‑12‑1805  Jacobus

 

POOT, Gerret

      OOSTERVEEN, Neeltje

      M.12                26-12-1802 (Monster)

      kind:

      Z.8+9 *            20‑01‑1805  Marijtje

      »                      03‑02‑1805

 

PRINS, Cornelis Janse

      WINTER, Maria (Marijtje), de

      S.10                 28‑06‑1807

      kinderen:

      Z.19+20           06‑08‑1807  Dirkje

      Z.19+20           02‑10‑1808  Joanna

 

QUALM, Willem

      SIER (ZIE­RE), Pietertje

      Ze.2                 27‑04‑­1806

      kinderen:

      Z.8+9 *            29‑07‑1806  Neeltje

      »                      03‑08‑1806

      Z.8+9 *            03‑08‑1808  Plonia

      »                      07‑08‑1808

      Z.8+9 *            01‑02‑1810  Philippus

      »                      11‑02‑1810


RAFFEN, Pieter, van

      MEER, Betje, van der

      S.10                 02‑11‑1806

      kinderen:

      Z.8+9 *            25‑03‑1808  Catharina

      »                      03‑04‑1808

      Z.8+9 *            19‑06‑1809  Jan

      »                      25‑06‑1809

      Z.8+9 *            19‑11‑1810  Johanna

      »                      28‑11‑1810

 

REEUWIJK, Pieter, van

      VEEN, Yda, van

      Z.15                 01‑06‑1794

      kinderen:

      Z.8+9               22‑08‑1796  Pleunis

      »                      28‑08‑1796

      Z.8+9 *            11‑03‑1798  Joanna

      »                      18‑03‑1798

      Z.8+9 *            22‑07‑1799  Hendrijntje

      »                      06‑08‑1799

      Z.8+9 *            15‑03‑1803  Cornelia

      »                      03‑04‑1803

 

REMPE, Joannes

      GERLING, Maria

      Z.18                 30‑09‑1787

      kind:

      Z.19+20           12‑06‑1797  Wilhelmus

 

RENSEN, Reinier Arijsz.

      BLOKLANDER, Neeltje Barendsdr.

      Ze.2+Ze.3+G.Ze.5  15‑11‑1795

      kinderen:

      Z.8+9 *            18‑06‑1796  Arie

      »                      26‑06‑1796

      Z.8+9 *            25‑11‑1797  Barendina

      »                      03‑12‑1797

      S.33  *             16‑02‑1800  Cornelis

      »                      23‑02‑1800

      Z.8+9 *            09‑08‑1801  Maarten

      »                      16‑08‑1801

      Z.8+9 *            16‑11‑1802  Cornelia

      »                      21‑11‑1802

      Z.8+9 *            27‑11‑1803  Marrigje

      »                      04‑12‑1803

      S.33  *             08‑01‑1805  Jacob

      »                      13‑01‑1805

      S.33  *             06‑04‑1806  Jacob

      »                      13‑04‑1806

      S.33  *             23‑05‑1807  Margie

      »                      31‑05‑1807

      S.33  *             13‑12‑1808  Maarten

      »                      18‑12‑1808

      S.33  *             13‑12‑1809  Johannes

      »                      17‑12‑1809

      S.33  *             03‑04‑1811  Margie

      »                      07‑04‑1811

 

REYNEVEEN, Cornelis

      BOERMAN, Cornelia

      Z.21+G.Z.2      08‑11‑1795

      kinderen:

      Z.19+20           28‑09‑1796  Adrianus

      Z.19+20           12‑01‑1798  Cornelius

      Z.19+20           15‑07‑1799  Joannes

 

REYNTJES, Hendrik

      SPEYKERMAN, Anna

      Z.21                 09‑01‑1791

      kinderen:

      Z.19+20           01‑10‑1796  Hendrikus

      Z.19+20           04‑04‑1801  Willem

 

RIVIERE, Johannis Cornelis, la

      MOLENDIJK, Jacoba

      H.5+G.H.4       28‑04‑1782

      kind:

      Z.8+9 *            29‑10‑1797  Pieter

      »                      19‑11‑1797

 

RODENBURG, Willem

      KOK, Trijntje

      G.Ze.5             27‑02‑1795

      kinderen:

      Z.8+9 *            06‑08‑1797  Jan

      »                      13‑08‑1797

      Z.8+9 *            20‑10‑1798  Anna

      »                      28‑10‑1798

      Z.8+9 *            26‑07‑1801  Krijntje

      »                      09‑08‑1801

      Z.8+9 *            21‑07‑1804  Lena

      »                      29‑07‑1804

      Z.8+9 *            12‑05‑1807  Anna

      »                      26‑05‑1807

      Z.8 *                 16‑04‑1810  Janna

      »                      22‑04‑1810


ROOY, Aaltje, de

      GELTHUISEN (GELDENHUIZEN), Gerrit

      kinderen: (buitenechtelijk)

      Z.8+9 *            16‑04‑1804  Lydia

      »                      06‑05‑1804

      Z.8+9 *            22‑12‑1807  Hendrik

      »                      17‑01‑1808

 

ROS(S), Jacob

      KORTEKAAS, Joanna (Antje)

      S.11                 30‑04‑1809

      kind:

      Z.19+20           09‑04‑1811  Gerardus

 

ROSKAM, Arie

      HEYMAN, Gerritje

      X....??

      kind:

      Z.8+9 *            17‑09‑1808  Johannes

      »                      25‑09‑1808

 

RUSTHOF, Bernardus

      KOOYMANS, Apolonia

      Ze.2+G.Ze.5    01‑05‑1803

      kinderen:

      Z.19+20           28‑02‑1804  Maria

      Z.19+20           30‑04‑1805  Dirkje