‘Rollen vant Waken’

Zegwaart en Zoetermeer,

1584/1585

 

 

 

 

Gemeentearchief Zoetermeer

Plaatselijk Bestuur Zegwaart 1504-1813 (archief 01)

inv. nr. 208

 

 

 

 

 

 

 

 

Teun van der Vorm

13 januari 2006

 


 

Inleiding

 

In het Gemeentearchief van Zoetermeer, Archief van het Plaatselijk Bestuur van Zegwaart inv. nr. 208, bevindt zich een boekje van de ‘klapperman’ van Zegwaart en Zoetermeer. Hierin staan de bewoners van de dorpskern van Zoetermeer en Zegwaart en het klappergeld dat zij moesten betalen. Omdat de straten op systematische wijze doorlopen worden, geeft het boekje een goed beeld van de bebouwing en bewoning van de dorpskernen van Zoetermeer en Zegwaart.

 

Gehanteerde conventies in deze bewerking:

- Patroniemen zijn gestandaardiseerd: zoon = (s)z.; dochter = dr., tenzij ze duidelijk eindigen op '(s)sen', dan is dat blijven staan.

- Voor- en achternamen zijn met hoofdletters geschreven.

- Beroepen (backer etc.) die direct achter een naam komen zijn ook met hoofdletter geschreven, hoewel niet altijd duidelijk is of het ook om een achternaam gaat.

- Afkortingen zijn uitgeschreven m.u.v.: voorn. = voornoemt; wede. = weduwe; tsm. = tsamen; dts. = duyts (?); st. = stuyver; o. = oortgen; bl. = blanck; gld. = gulden.

- Romeinse cijfers zijn omgezet naar de makkelijker leesbare Arabische cijfers.

- Later bijgeschreven teksten zijn cursief weergegeven.

- Tussen [ en ] zijn de marge aantekeningen en soms opmerkingen van de bewerker toegevoegd.

 

Bedragen staan voor (later toegevoegd) en achter de persoonsnaam. Voor de leesbaarheid zijn de bedragen die voor de persoonsnaam staan in deze bewerking als laatste kolom achteraan gezet. Het origineel kent geen folio nummering. Deze is alleen in deze bewerking aangebracht.

 

Het volgende commentaar is van Ronald Grootveld en vanwege het belang voor de interpretatie van dit archiefstuk in z’n geheel opgenomen:

“Over de aanstelling tot klapwaker in 1580 is materiaal te vinden in PB Zegwaart, 207.

Gezien de doorhalingen lijkt de eerste lijst bedoeld voor 1585 maar eerder opgemaakt. De huishoudens van 5-12-1584 bevatten namelijk nieuwere informatie. Zie bijvoorbeeld een van de eerste huizen: Abraham Jansz. is al ingevuld, terwijl de lijst van “1585” nog schout Claes Jacobsz. vermeldt, die wordt doorgehaald en vervangen door Abraham.

De lijst van 5-12-1584 bevat ook meer namen dan die van 1585. Dat betekent m.i. dat in de lijst 1585 alleen de hoofdbewoners zijn opgenomen, oftewel diegenen die geacht werden bij te dragen aan de kosten van de klapwaker.

Dat stukje Molenweg is vreemd. Uit ander onderzoek weet ik dat Willem Joesten (backer) op de zuidwesthoek van de Dorpsstraat/Molenweg woonde en de verderop vermelde namen zijn zeker gewoon weer in de Dorpsstraat. Vreemd is nog wel Aryen Allertsz. molenaer, de molenaar, maar die had misschien ook gewoon een huisje in het Dorp. Ik denk dat er niemand op de Molenweg werd aangeslagen.”

 

Ik hou me aanbevolen voor op- en aanmerkingen op onderstaand adres of per e-mail (t.vandervorm@planet.nl). Teun van der Vorm, Pelschans 5, 2728 GV Zoetermeer.

 


(fol. "voorblad")

 

Rollen vant waken

 

Anno 1585

 

No. 12

 

(fol. "voorblad" verso)

 

<leeg>

 

(fol. 1)

 

Maenceel voor Adriaen [A]driaensz. geswoeren clapperman ofte wachter omme eens ter maent byden huysse opten dorpe van Zoetermeer ende Segwaert te gaen garen elck daer hy by schouten scheepens ende brantschouwers op es geset.

 

Eerst dorp van Zegwaert beginnende vande brugge ande noort zyde

 

Adriaen Jacobsz. Waert                                                       1 st.                   1,5 st.

 

Inghe Adriaensz.                                                                    1 st. 1 o.           2 st.

 

Abraham [Jansz. secretaris]  Claes Jacobsz. Schoudt    1 st.                   1,5 st.

 

Louris Mathysz. Coomen                                                      1 st.                   1,5 2 st.

 

Heyndrick Claesz. Backer                                                    0,5 st.                1 st.

 

Louris Cornelisz. Moot                                                          0,5 st.                1 st.

 

Aryen Claesz. Corffbreyer                                                    1 st.                   1,5 st

 

Leendert Dircxsz. Visser                                                      1 st.                   1,5 st.

 

Adriaen Jacob Arlewynsz.                                                    1 st. 1 o.           2 st.

 

(fol. 1v)

 

Pieter Jacobsz. vander Ham                                                0,5 st                 0,5 st.

 

Commertgen Dirck Jannen                                                  1 blanck            1 st.

 

Die predicant shuys                                                               1 st.

 

Maerten Jansz. Timmerman                                                 1 st. 1 o.           2 st.

 

Jan Ghysbrechtsz.                                                                 1 st. (1) o.         2 st.

 

Jan Harmen                                                                            1 st.                   1,5 st.

 

Dirck Cornelisz. Verdy                                                          0,5 st.                0,5 st.

 

Cornelis Vranckesz. Velleman                                             1 st.                   1 st. 1 o.

 

Jacob de Smit                                                                        1 st.                   1,5 st.

 

Gerrit Lambrechtsz.                                                               1 o.

 

Maertgen Dirck Libbertsz.                                                    1 o.                    0,5 st.

Jan Bastiaenen                                                                                               0,5 st.

Cryn Michielsz. Lapper                                                         1 o.                    0,5 1 bl.

 

Symon Symonsz. Gorter                                                       1 st.                   1,5 st.

 

Cornelisz. Jansz. Oestgeest                                                 1 st.                   1,5 st.

 

Dortsman Gaerte Damen                                                     1 st.                   2 st.

 

Louris Claesz. Weever                                                          0,5 st.                1 bl.

 

Adriaen Cornelisz. Weever                                                  1 o.                    0,5 st.

 

Aeltgen Jan Snyers                                                               1 o.                    0,5 st.

 

Willem Jansz. Will                                                                  0,5 st.                1 bl.

Willem de Snyer                                                                                             0,5 st.

Barbaer Symons                                                                    0,5 st.                0,5 st.

 

Adriaen Gerritsz.                                                                    1 st.                   1,5 st.

 

Pieter Jan Meesz.                                                                  1 st.                   1,5 2 st.

 

(fol. 2)

 

Thuys van Maertgen Pieters Soeten                                   1 bl.                   1,5 st.

 

Lambrecht Cornelis Pietersz. Weever                                1 o.                    3 dts.

 

Phillips Aryensz.                                                                     1 o.                    3 dts.

 

Cornelis den Wever Maertgen Leen Molenaers               1 o.                    3 dts.

 

Maertgen Costers                                                                                           3 dts.

 

Aende zuyt zyde weederomme gaende

 

Maerten Jansz. Ros                                                               1 st.                   1,5 st.

 

Jan Ruyter Cornelis Claesz.                                                1 bl.                   1 bl.

 

Cornelis Michielsz.                                                                1 st.                   1,5 st.

 

Claes Jacobsz. Doger

nu Huych Aryensz. Clos                                                         1 st.                   1 st.

 

Maertgen Jaapen

noch vant cleyne huysgen                                                     1 o.                    3 dts.

 

Arien Kerckman                                                                                              0,5 st.

Cornelis Ghyssen                                                                  0,5 st.                1 bl.

 

Louris Cornelisz. Weever                                                     0,5 st.                0,5 st.

 

Douwe Yskusz. Smit                                                              1 st.                   2 st.

 

Opte Molewech

 

Die cooren moolen                                                                1 st.

 

Willem Joest                                                                           1 st. 1 o.           1,5 st.

 

Scheemaecker Anthonis Jaspersz.                                    1 st.                   0,5 st.

 

(fol. 2v)

 

Jan Aelwynsz. Scheepmaicker                                            1 st. 1 o.           2 st.

 

Michiel Willemsz. Lapper                                                      1 st.                   1 st.

 

Heynrick Arysz. Arent Leenertsz.                                        1 st.                   2 st.

 

Adriaen Allertsz. Molenaer                                                   1 st. 1 o.           2 st.

[ hier zou ongeveer het dorp weer moeten terugkeren ]

Kaerl de Snyer                                                                                                0,5 st.

Adriaen Meynen                                                                     1 st.                   1 st.

 

Harmen Heyndricxsz.                                                            1 st. 1 o.           2 st.

 

Gabriel Jacob Jansz. Coock                                                1 st.                   1,5 st.

 

Wouter Peyesz.                                                                      1 st.                   1,5 st.

 

Cornelis Aryensz. Timmerman                                             1 st.                   1 st. 1 o.

 

Andries Claesz. Coster                                                         1 st.                   1 st … 1,5 st.

 

Volckert Pietersz.                                                                  1 st.                   1,5 st.

 

Gabriel Jansz.                                                                        1 st.                   1 st.

 

Cristoffel Gerrit Gabrielsz.                                                    1 st.                   1,5 st.

 

Aper Fransz. oft huyerman

Cornelis Rouckesz.                                                               1 st.                   1,5 st.

 

Konyertgen Symonsdr.                                                          0,5 st.                0,5 st.

 

Cornelis Cornelisz. Vellecoop                                              0,5 st.                0,5 st.

 

Jan Peyen Metselaer                                                            1 st.                   1,5 st.

 

noch zyn kleyne huysgen                                                       1 o.

 

Meester Heyndrick Anthonisz.                                              1 st. 1 o.           2 st.

 

Cornelis Gerritsz. Backer                                                     1 st. 1 o.           1,5 st.

 

(fol. 3)

 

Heyndrick Andriesz.                                                              1 st. 1 o.           2 st.

 

Adriaen Cornelisz.                                                                 1 st.                   1 st. 1 o.

 

Gaertgen Schoudt Bylen                                                       1 st. 1 o.           … st. 2 st.

 

Dirck Ghysbrechtsz. Prins                                                    1 bl.                   1 st.

 

Burch                                                                                                                0,5 st.

 

Arien Leen                                                                                                       1 bl.

 

Dorp van Zoetermeer beginnende ande brugge ande noort zyde

 

Cornelis Pietersz. Coomen                                                  1 st. 1 o.           1,5 st.

 

Pieter Jansz. Snyer                                                               0,5 st.                0,5 st.

 

Symon Claesz.                                                                       1 st. 1 o.           1,5 st.

 

Jeruen Cornelisz.                                                                   1 st. 1 o.           2 st.

 

Willeboort Wolphertsz.                                                          1 st.                   1 st.

 

Jan Jacobsz. Haerlem                                                          0,5 st.                1 bl.

 

Pieter Maertsz. Ramunt                                                        0,5 st.                0,5 st.

 

Adriaen Dircxsz. Cuuper                                                       1 st. 1 o.           1,5 st.

 

Adriaen Dircxsz. Roelten                                                      1 st.                   2 st.

 

Jan Meesz. Weever                                                               0,5 st.                0,5 st.

 

Tryntgen Jaep Jannen wede.                                               0,5 st.                0,5 st.

 

Aryaen Cornelis Pietersz. Buytenwechs wede.                 1 st..

Ariaen Pietersdr.                                                                                             1 st

 

(fol. 3v)

 

Ande west zyde weederomme

 

Cornelis Meesz. Kaer                                                           1 st.                   1,5 st.

 

Jan Cornelisz. Decker                                                           0,5 st.                0,5 st.

 

Maertgen Cornelis Heynen                                                   0,5 st.                0,5 st.

 

Aryen Pietersz. Schuemaicker                                             1 bl.                   1 st.

 

Pieter Claesz. van Tol                                                           1 bl.                   1 st.

 

Vollebrecht Gerritsz. Druw                                                    1 st. 1 o.           2 st.

 

Jeruen Cornelisz.                                                                   1 st.                   1,5 st.

 

Jan Cornelisz. Coomen                                                        1 st.                   1,5 st.

 

Jan Cornelisz. Backer                                                           1 st.                   1,5 st.

 

Moet Schouten                                                                       1 st. 1 o.           2 st.

 

Opte Walle

 

Heyndrick Adriaensz.                                                            1 bl.                   1 st.

 

Wollephert Adriaensz.                                                           1 bl.                   1 st.

 

Tryntgen Neel Jansz. wede.                                                  0,5 st.                1 bl.

 

Willem Pietersz. Scheepmaicker                                        0,5 st.                1 bl.

 

Beloopt deese ceel totale somme 4 gld. 1 st.

 

(fol. 4 t/m 6v zijn onbeschreven)

 

(fol. 7)

 

Anteyckeninghe vande namen ende personen die binnen den dorpe van Zegwaert huyshoudende wonachtich zyn gedaen opte 5-en december anno 1584.

 

Eerst

Ande oestzyde [noordzijde] beginnende aende kerck bregge

 

Andries Dircksz. waert int Hoghe huys

 

Inghe Adriaensz. Backer

 

Louris Joest Zuijlen

 

Abraham Jansz. secretaris van Zuetermeer

 

Louris Mathysz. Comen

 

Heyndric Claesz. Corfbreyer

 

Louris Cornelisz. Moet

 

Bastiaen Willemsz. Schoelmeester

 

Adriaen Claesz. Corfbreyer

 

Stas Dellemont Cleermaker

 

Lenert Dirsz. Visser

 

(fol. 7v)

 

Adriaen Cornelisz. secretaris

 

Heyndrick Cornelisz.

 

Pieter Jacobsz. vanden Ham

 

Commertgen Dirck Jannen

 

Wynant Gerritsz. predicant

 

Thuys van myn heer van Fromondt zaliger Twe man

 

*Maerten Jansz. Timmerman

 

*Pieter Cornelisz. van Bredae

 

*Franck Jeruensz.

 

*Aryen Lenen Schepmaker

[ * in de marge bij deze laatste 4 namen: tsm. met hem daer twee man met heur drien twee man tween een man ]

 

Jan Ghysbrechtsz.

 

Jan Harmensz.

 

Dirck Cornelisz. Verdy mit Aryen Leenen Scheepmaker tsm. een man

 

Cornelis Vranckesz. Velleman

 

Mr. Jacob Smit

 

*Jan del Houssiers slotemaker

 

*Maertgen Dirck Libbersz.

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

Jacob Ariensz. Scheepmaker mit Quyeryn Michielensz. tsm. een man

 

(fol. 8)

 

Quyryn Michielsz. Lapper

 

Symon Symonsz. Gorter

 

Cornelis Jansz. Oestgheest

 

Cornelis Jansz. Dortsman

 

*Louris Claesz. Wever

 

*Adriaen Cornelisz. Wever

 

*Aeltgen Jan Snyers wede.

[ in de marge: mit heur dryen twe man. ]

 

Willem Jansz. Wil

 

*Franchoeys Sarrarens Cuyper

 

*Barbair Symonsdr.

[ *in de marge: tsm. een man. ]

 

Adriaen Gerritsz.

 

Pieter Jan Meesz.

 

Ghabriel Jansz. Comen

 

Dingenaers wede.

 

*Cornelis Pietersz. Lindewever

 

* Philips Aryensz. Spoelman

[ *in de marge: tsm. een man. ]

 

*Maertgen Leen Molenaers

 

*Maertgen Costersdr.

 

*Joren Willemsz. wt Vlaenderen

[ *in de marge: mit heur dryen een man. ]

 

(fol. 8v)

 

Ande west zyde [zuidzijde] beginnende vande Schinckel

 

Maerten Jansz. Ros

 

*Lambrecht Jansz.

 

*Aryen Aryensz. Warnaer

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

Cornelis Claesz.

 

Cornelis Michielsz. Buytewech

 

Huych Aryensz. Clos

 

*Maertgen Japen

Cornelis de Schryenwercker

*Adriaen Cornelisz. Kerckman

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

*Cornelis Ghysz. Schuelapper

 

*Louris Cornelisz. Wever

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

Cornelis de Schryenwerker

[ Zie boven. Dit gebeurt vaker, een doorgehaalde naam, die dan elders er tussen is gezet. ]

 

Douw Yskusz. Smit

 

*IJssack Jorisz. wedue

 

*mr. Arent Jacobsz.

 

*Willem Jorisz.

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

Willem Joesten Backer

 

Symon Adolfsz. Snyer

met? Jan Bastiaensz. een man

mr. Aerent Jacobsz. [ Zie boven ]

 

(fol. 9)

 

Jan Bastiaensz. [ Zie boven ]

 

Jan Aelwynsz. Scheepmaker

 

Michiel Willemsz. Lapper

 

Cornelis Huygez. waert inde Vles

 

Adriaen Allertsz. Molenaer

 

Adriaen Meynen Comen

mit Maerten Meynen een man

 

Harmen Heyndricksz. Timmerman

 

*Jacob Ogiersz. Scherier

 

*Lenert Harmensz.

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

*Willem Dircksz. Burch

 

*Paschyer Jansz.

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

Wouter Peyen

 

Cornelis Ariensz. Timmer

 

Andries Claesz. Coster

 

Pieter van den Dorp

mit Stas Dellemont Cleermaker tsm. een man

 

Volckert Pietersz.

 

Adriaen Jansz. Schuemaker

 

Gerrit Grabrielsz.

 

(fol. 9v)

 

*Konyer Symonsdr.

 

*Cornelis Cornelisz. Vellecoop

[ *in de marge: tsm. een man ]

 

Govert Willemsz.

 

Jan Peyen Metselaer

 

mr. Heyndrick Anthonisz.

 

Cornelis Gerritsz. Backer

 

Lou de Burchgraeff mit noch een ander weeutgen mit Leen achter in tsm. een man.

 

Heyndrick Andriesz. Timmerman

 

Adriaen Cornelisz. inde Zwan

 

Adriaen Jacob Arlen

 

Dirck Ghysbrechtsz. Prins

 

Lenert Dircksz. achter in [ Zie boven. ]

 

Somme Lxxiiij (74) personen.


 

Index op voornaam

 


3  Burch

1v Dortsman

2  scheemaecker

7  Abraham Jansz. secretaris van Zuetermeer

1  Abraham

2v Adriaen Allertsz. Molenaer

9  Adriaen Allertsz. Molenaer

7  Adriaen Claesz. Corfbreijer

1v Adriaen Cornelisz. weever

8  Adriaen Cornelisz. wever

3  Adriaen Cornelisz.

7v Adriaen Cornelisz. secretaris

3  Adriaen Dircxsz. Cuuper

3  Adriaen Dircxsz. Roelten

1v Adriaen Gerritsz.

8  Adriaen Gerritsz.

1  Adriaen Jacob Arlewijnsz.

7  Andries Dircksz. waert

1  Adriaen Jacobsz. waert int hoghe huijs

9  Adriaen Jansz. schuemaecker

9  Adriaen Meijnen Comen

2v Adriaen Meijnen

9v Adrianen Cornelisz. inde Zwan

9v Adrianen Jacob Arlen

8  Aeltgen Jan snijers wede.

1v Aeltgen Jan snijers

8v mr. Aerent Jacobsz.

1v Aernt Lambrechtsz. [doorgehaald]

2v Andries Claesz. Coster

9  Andries Claesz. Coster

2  Anthonis Jaspersz. [doorgehaald]

2v Aper Fransz.

8v mr. Arent Jacobsz. [doorgehaald]

2v Arent Leenertsz. [doorgehaald]

3  Ariaen Pietersdr.

8v Arien Cornelisz. Kerckman

3  Arien Leen

7v Arien Leenen schepmaecker [doorgehaald]

2  Arien Kerckman

3  Arijaen Cornelis Pietersz. Buijtewechs wede. [doorgehaald]

8v Arijen Arijensz. Warnaer

1  Arijen Claesz. Corffbreijer

7v Arijen Lenen scheepmaecker

3v Arijen Pietersz. schuemaecker

1v Barbaer Sijmons

8  Barbaer Sijmonsdr.

7  Bastiaen Willemsz. schoelmeester

1  Claes Jacobsz. Schoudt [doorgehaald]

2  Claes Jacobsz. Doger

1v Commertgen Dirck Jannen

7v Commertgen Dirck Jannen

2v Cornelis Arijensz. timmerman

9  Cornelis Arijensz. timmer

2  Cornelis Claesz. [doorgehaald]

8v Cornelis Claesz.

2v Cornelis Cornelisz. Vellecoop

9v Cornelis Cornelisz. Vellecoop

2v Cornelis Gerritsz. backer

9v Cornelis Gerritsz. backer

2  Cornelis Ghijssen

8v Cornelis Ghijsz. schuelapper

9  Cornelis Huijgez waert inde Vles

8  Cornelis Jansz. Dortsman

1v Cornelis Jansz. Oestgeest

8  Cornelis Jansz. Oestgheest

3v Cornelis Meesz. Kaer

8v Cornelis Michielsz. Buijtewech

2  Cornelis Michielsz.

3  Cornelis Pietersz. Coomen

2  Cornelis Pietersz. weever [doorgehaald]

8  Cornelis Pietersz. lindewever

2v Cornelis Rouckesz. [doorgehaald]

1v Cornelis Vranckez Velleman

7v Cornelis Vrankesz. Velleman

2  Cornelis de weever

8v Cornelis de schrijenwercker

8v Cornelis de schrijenwerker [doorgehaald]

1v Crijn Michielsz. Lapper

2v Cristoffel

2  die cooren moolen [doorgehaald]

8  Dingenaers wede. [doorgehaald]

1v Dirck Cornelisz. Verdij

7v Dirck Cornelisz. Verdij

3  Dirck Ghijsbrechtsz. Prins

9v Dirck Ghijsbrechtsz. Prins

2  Douw IJskusz. smit

8v Douw IJskusz. smit

8  Franchoeijs Sarrarens Cuijper

7v Franck Jeruensz.

7v Fromont za:

2v Gabriel Jansz.

2v Gabriel

1v Gaerte Damen [doorgehaald]

3  Gaertgen Schoudt Bijlen

2v Gerrit Gabrielsz. [doorgehaald]

9  Gerrit Grabrielsz.

8  Ghabriel Jansz. Comen

9v Govert Willemsz.

2v Harmen Heijndricxsz.

9  Harmen Heijndricxsz. timmerman

3v Heijndrick Adriaensz.

3  Heijndrick Andriesz.

9v Heijndrick Andriesz. timmerman

2v meester Heijndrick Anthonisz.

9v mr. Heijndrick Anthonisz.

2v Heijndrick Arijsz.

1  Heijndrick Claesz. backer

7  Heijndrick Claesz. Corfbreijer

7v Heijndrick Cornelisz.

2  Huijch Arijensz. Clos

8v Huijch Arijensz. Clos

8v IJssack Jorisz. wedue.

1  Inghe Adriaensz.

7  Inghe Adriaensz. backer

7v Jacob Ariensz. scheepmaecker

2v Jacob Jansz. Coock [doorgehaald]

9  Jacob Ogiersz. Scherier

1v Jacob de smit

7v mr Jacob de smit

2v Jan Aelwijnsz. scheepmaecker

9  Jan Aelwijnsz. scheepmaecker

1v Jan Bastiaenen

8v Jan Bastiaensz.

9  Jan Bastiaensz. [doorgehaald]

3v Jan Cornelisz. backer

3v Jan Cornelisz. Coomen

3v Jan Cornelisz. decker

1v Jan Ghijsbrechtsz.

7v Jan Ghijsbrechtsz.

1v Jan Harmen

7v Jan Harmensz.

3  Jan Jacobsz. Haerlem

3  Jan Meesz. weever

2v Jan Peijen metselaer

9v Jan Peijen metselaer

7v Jan del Houssiers slotemaker

2  Jan Ruijter

3  Jeruen Cornelisz.

3v Jeruen Cornelisz.

8  Joren Willemsz. wt Vlaenderen

2v Kaerl de snijer

9v Konijer Sijmonsdr.

2v Konijertgen Sijmonsdr.

8v Lambrecht Jansz.

2  Lambrecht

1  Leenert Dircxsz. Visser

9v Lenert Dircksz. [doorgehaald]

7  Lenert Dirsz. Visser

9  Lenert Harmensz.

9v Lou de Burchgraeff

1v Louris Claesz. weever

8  Louris Claesz. wever

7  Louris Cornelisz. Moet

1  Louris Cornelisz. Moot

2  Louris Cornelisz. weever

8v Louris Cornelisz. wever

7  Louris Joest Zuijlen

7  Louris Mathijsz. Comen

1  Louris Mathijsz. Coomen

2  Maerten Jansz. Ros

8v Maerten Jansz. Ros

1v Maerten Jansz. timmerman

7v Maerten Jansz. timmerman

9  Maerten Meijnen

3v Maertgen Cornelisz. Heijnen

1v Maertgen Dirck Libbertsz.

7v Maertgen Dirck Libbersz.

2  Maertgen Jaapen

8v Maertgen Japen

2  Maertgen Leen Molenaer [doorgehaald]

8  Maertgen Leen Molenaers

2  Maertgen Pietersz. Sueten

2  Maertgen Costers

8  Maertgen Costers

2v Michiel Willemsz. Lapper

9  Michiel Willemsz. Lapper

3v Moet Schouten

9  Paschijer Jansz.

8  Phillips Arijensz. Spoelman

2  Phillips Arijensz.

3v Pieter Claesz. van Tol

7v Pieter Cornelisz. van Bredae

1v Pieter Jacobsz. vander Ham

7v Pieter Jacobsz. vanden Ham

1v Pieter Jan Meesz.

8  Pieter Jan Meesz.

3  Pieter Jansz. snijer

3  Pieter Maertsz. Ramunt

9  Pieter vanden Dorp

8  Quijerijn Michielsz. Lapper

7v Quijerijn Michielsz.

8v Sijmon Adolfsz. snijer

3  Sijmon Claesz.

1v Sijmon Sijmonsz. Gorter

8  Sijmon Sijmonsz. Gorter

7  Stas Dellemont cleermaecker

9  Stas Dellemont cleermaecker

3  Trijntgen Jaep Jannen wede.

3v Trijntgen Neel Jansz. wede.

2v Volckert Pietersz.

9  Volckert Pietersz.

3v Vollebrecht Gerritsz. Druw

7v Wijnant Gerritsz. predicant

3  Willeboort Wolphertsz.

9  Willem Dircksz. Burch

8  Willem Jansz. Wil

1v Willem Jansz. Will

2  Willem Joest

8v Willem Joesten backer

8v Willem Jorisz.

3v Willem Pietersz. scheepmaecker

1v Willem de snijer

3v Wollephert Adriaensz.

9  Wouter Peijen

2v Wouter Peijesz.