Alle Zoetermeerders

U kunt ZOEKEN in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. De zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld. U kunt via het tabblad BLADEREN in de de overige bronbewerkingen bladeren.

Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 beschikbaar. Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn beschikbaar. De notariËle akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd.
 

Notariële akten

1. Periode 1677 - 1814

Zoetermeer en Zegwaart hadden tot 1815 elk hun eigen notaris. Daarna was er alleen een notaris in Zoetermeer. Vrijwilligers hebben uittreksels gemaakt uit de bewaard gebleven akten 1677-1814 en uit gelijksoortige akten in de archieven van Zoetermeer-Zegwaart. Zie hieronder het overzicht van ingevoerde akten, waarbij er ook enkele tientallen dateren van voor 1677.

In totaal zijn ongeveer 7500 akten beschikbaar, voornamelijk betreffende testamenten, inboedels, volmachten, verkopen, verhuur enzovoorts. Scans van de akten zijn gekoppeld aan de zoekresultaten.

ZOEKEN: Notariele en andere akten 1677 - 1814

In de index opgenomen akten 1677-1814:

Rechterlijk Archief Zegwaart 37-38 (hieruit 6 testamenten
en 1 akte van huwelijksvoorwaarden)
1579-1583
Weeskamer Zegwaart 150 (hieruit: testamenten)1642-1695
Notarissen 1-36 m.u.v. 34 (Zegwaart)1651, 1677-1783, 1811-1814
Notarissen 40-88 m.u.v. 62, 69, 75, 85 (Zoetermeer)1689-1814
Weeskamer Zegwaart 149 (hieruit: uitkopen)1681-1731
Plaatselijk Bestuur (Ambacht) Zegwaart 1, 177 (voornamelijk verhuur)1684-1716
Plaatselijk Bestuur (Ambacht) Zoetermeer 103 (voornamelijk verhuur)1684-1765
Rechterlijk Archief Zoetermeer 75a, 76-81, 93, 98 (schepenakten)
1715-1811
Rechterlijk Archief Zegwaart 30-34 (schepenakten)1775-1799


2. Periode 1815 - 1935

U kunt bladeren in de scans van de repertoria (samenvattingen) door te klikken op de periode. Aan de indexen wordt gewerkt.

Repertoria (samenvattingen)

scans 1815-1830 ; index 1815-1830

scans 1831-1842 ; index 1831-1842

scans 1843-1866 ; index 1843-1866

scans 1866-1884 ; index 1866-1884

scans 1884-1892 ; index 1884-1892

scans 1892-1916 ; index 1892-1916

scans 1916-1925 ;voorlopige index 1916-1923

scans 1926-1935

 
U kunt ook bladeren in de akten zelf (1677-1935).